tisdag 1 oktober 2019


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

DÖDEN och LIVET
är temat på sextonde efter Trefaldighet. Det enda riktigt vissa vi vet om vår framtid är att vi skall dö en gång. ”Jag går mot döden var jag går …” står det i Sv Ps 619:1. Kanske inte vår favoritpsalm. Men vi ska dö. Och Greta - 16 år - får oss alla att gråta över att hela världen tycks gå mot död och storkrasch. Mänsklighet – vart är du på väg? Människa – vart går du?
Denna söndag får oss att stanna upp. Den handlar inte bara om ”att jag går mot döden var jag går”. Vers 2 har hittat en ny ton: ”jag går med Jesus var jag går” … och ”jag går till himlen var jag går” (Sv Ps 619:1-3).
Vi har kommit till ”höstens påskdag”. Texterna berättar om tre döda som Jesus uppväckte – Lasaros, änkans son i Nain och Jairos dotter. De fick leva en tid till på jorden men sedan dog också de. Budskapet till oss i detta är att vi inte får leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Han tänder ett nytt liv i oss så att vi kan se ”den härliga lott som det är att leva där döden sin överman fått”  (Psalm 258:2).
   Det som befriar oss från fruktan för döden är att lära känna Jesus. När Jesus uppväckte döda pekade han på vem han själv är: Livets Konung! Och när han själv dör och uppstår förstår vi att Jesus är starkare än döden. Därför att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen vågar vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.  Dagens texter hjälper oss till rätt ”ögon-märke”, till rätt ”öron-märke”. Och ”rätt mun-märke”!

 1. ÖGON-MÄRKE: HERREN ÄR GUD!
Läs och begrunda Första Kungaboken 17:9-24. Läs hela kapitlet!
Vi skruvar nu tillbaka tiden till omkring år 870 f. Kr. Ahab är kung och den vackra, eldiga, viljestarka Isebel är hans drottning. Genom henne kommer främmande guds-dyrkan in i landet. Folket smittas. Pojkarna smyger sig ut till de gröna lunder, där man dyrkar Baal, en fruktbarhetsgud. De kikar in. Vad spännande! De ser både extas och sextas. De hör hur de ropar: Baal är gud! En stor andlig nöd kommer över folket.
   Då sänder Gud Elia. Hans namn betyder Herren är Gud. Så fort Elia visar sig säger man: Där går Elia. Men egentligen säger man: Där går ”Herren är Gud”!
Vill du läsa om hur Elia, denne lille, tuffe profet i kamelhårsmantel och med eld i blicken, går in i Ahabs palats och ger världens längsta väderleksprognos på 3 ½ år, läs då 1 Kungaboken kap. 17. Där får vi sedan följa Elia till bäcken Kerit och dela hans måltid. Korpar serverar bröd och kött och bäcken Kerit bjuder på friskt vatten.
Men det friska vattnet sinar och Elia beger sig till staden Sarefat, där en änka tar hand om både profeten och oss. Vi får där vara med om ett märkligt olje- och brödunder. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.
Sedan kommer fortsättningen, som dagens GT-text från 1 Kungaboken 17:17-24 berättar om. En tragedi inträffar. Elia har gått i lydnad för Herren. Herren har lett honom på alla hans vägar. Gud har välsignat kvinnans familj.  Men så kommer denna tragedi. Änkans son blir sjuk, mycket sjuk och slutar att andas. Det blir en verklig trostest för Elia. Vi hör hur kvinnan skäller och klagar och anklagar Elia för det som hänt. Du har bara kommit hit för att låta min synd komma i dagen och för att döda min son.
Vad gör då Elia? Han argumenterar inte. Det enda han säger:Ge mig din son!  Han bär upp pojken på sitt rum och lägger honom på sin säng.  Elia är ”uteboende” hos kvinnan. Han har sitt rum på taket.
Lägg märke hur Elia ber till Gud. Han ropar till Herren: Herre, min Gud, hur kan du handla så grymt mot denna änka, som jag får bo hos, att du dödar hennes son? Elia talar allvar med Gud. Varför gör du så här? Hur kan du vara så grym?
Får man be så?
Vi kan jämföra med Psaltaren 44:23-27. Det är din skuld att vi ständigt dödas, att vi räknas som slaktfår, (se Rom 8:36). Vakna! Varför sover du, Herre? Res dig! Stöt inte bort oss för alltid! Varför döljer du ditt ansikte och glömmer vår nöd och plåga? Vi har sjunkit ner i gruset, vi ligger tryckta mot marken. Grip in, kom till vår hjälp, befria oss, du som är god! 
Herren hör Elias bön. Pojken får liv igen. Elia tar pojken och bär honom från rummet ovanpå ner i huset och ger honom åt hans mor och säger: Se, din son lever. Då sade kvinnan till Elia: Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning.
  Jakob skriver i sitt brev: Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi (Jak 5:16-17).  Elia var en vanlig människa i tjänst hos en stor Gud. Det kan hända mycket också genom oss när vi har strömmen påkopplad till en levande Gud. 
Vi träffar Elia i Nya Testamentet. Man ser honom där som en vägröjare för Messias. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias (Lukas 3:13). Vi träffar Elia på förklaringsberget tillsammans med Jesus och Moses och Petrus, Jakob och Johannes (Matteus 17).
Vid slutet av sitt liv dör inte Elia, utan förs upp till himlen i en brinnande vagn i en virvelvind (2 Kungaboken 2). Hans efterträdare Elisha tar upp hans fallna mantel och fortsätter i Elias spår. Uttrycket "axla [någons] mantel" härstammar från denna berättelse. Man kan jämföra denna händelse med det som händer Elias efterträdare som profet, Elisa. 2 Kungaboken 4:32- 35 berättar om det. Där användes ”mun mot mun- metoden” första gången.
Emil Gustafsson, en hårt prövad gudsman, skriver i Sv.Ps 268 v 1. Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? I de följande verserna får Elias historia hjälpa honom förstå sin egen.

Mångtusende vagnar, o Herre, du har 
och vilken du väljer för mig
kan göra detsamma, ty lycklig jag far 
till himlen i sällskap med dig.
Och när som Elia i ilande fart 
jag lämnar den ödsliga strand,
All smärta försvinner och allting blir klart 
hos Jesus i fröjdernas land.

Men undret som skedde genom Elia är första gången i Bibeln som en död uppväcks. Genom detta under övertygas en änka i Sarefat att Herren lever. I kapitlet efter detta – 1 Kungaboken kapitel 18 -  skall Elia  få övertyga tusentals människor på berget Karmel om att Gud lever. När folket ser (får rätt ögonmärke) hur Herrens eld förtär Elias offer, faller de ned på sina ansikten och säger:
Det är HERREN som är Gud!

2. ÖRON-MÄRKE: HÖR VAD ANDEN SÄGER
Läs och begrunda i din Bibel Uppenbarelseboken 2:8-17.
Vi tar nu båten till hamnstaden Smyrna på Mindre Asiens västkust. En vacker liten stad. Asiens smycke kallar man den. Vi letar rätt på den kristna församlingen där. Vi slår oss ned bland församlingsborna. De berättar för oss vad som hänt dem:
”Vi har fått lida mycket här i Smyrna”, säger de. ”Vi har ofta varit bedrövade. Smädelser och förtal gjorde oss missmodiga och nedstämda. Vi blev förföljda och det ledde till ekonomisk kris. Vi fick pröva på vad verklig fattigdom vill säga.  Vi såg framtiden i mörka färger. Vi anade att förföljelsen skulle bli ännu svårare. Här fälldes många tårar.  Vi kände oss verkligen misslyckade som kristna. Vi undrade om Herren hade glömt bort oss.

Smyrna – en dödstrött församling.
”Men när det var som svårast, fick vi mitt under en gudstjänst en stark erfarenhet av Herrens närvaro. Det kom ett profetiskt budskap, som verkligen uppmuntrade oss. Herren började tala till oss.  Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik. Ni kan förstå att vi blev uppmuntrade. Vi började tillsammans tala med varandra om allt vi äger i Jesus. Vi fick på nytt lära känna vår Herres Jesu Kristi Fader, han som är barmhärtighetens Fader och all trösts Gud (2 Kor 1:3). Vi fördjupades verkligen i vår tro. Herren gav oss inga löften om att det skulle bli bättre och bättre dag för dag. Nej, det skulle bli ännu mera förtal och ännu mera förföljelser. Vi skulle kastas i fängelse. Vi skulle prövas. Men Herren uppmuntrade oss med orden: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
Det märkliga var att Herren använde allt det vi fått gå igenom för att trösta och uppmuntra och hjälpa andra som kom till oss. Vår dödströtta församling fick liv igen. Vi fick liv och vi fick förmedla liv. Vi förstod hur viktigt det var att lyssna in Herrens budskap till oss. Vad säger han? Bland annat detta: Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. Den andra döden – är den eviga döden, den stora skilsmässan som kommer efter domen. (se Ps 690 och Rom 8:38-39)”.

Det Herren säger till Smyrna säger Han för att också vi skall höra vad Han har att säga oss idag. Vad säger han till din församling? Han ger oss ”öronmärke”!
Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

3. ”Mun-märke” – vad hjärtat är fullt av det talar munnen
Läs och begrunda i din Bibel Lukas 7:11-17
Jesus kommer till Nain, en stad någon mil söder om Nasaret. När Jesus närmar sig stadsporten i Nain bärs där ut en död. Det är ende sonen som ligger där på båren. Bakom den går hans mor. Och hon är änka. För 20 år sen hade hon varit med om begravning av sin man. Nu är hon ensam, både man och son har dött. Och man säger till varandra: Så lite man egentligen vet, så osäkert vårt liv är, så otryggt. Och hon själv tänker detsamma. Hur ska jag klara mig? Och både hon och vi frågar: Var är Gud i allt detta? ”Bryr du dig om oss, Gud”?
Ja, Gud bryr sig.  När Herren såg henne, fylldes han av medlidande med henne. Tröstaren är där och fylld av medlidande säger han till henne: Gråt inte! Fylld av kraft säger Jesus till den döde: Unge man, jag säger dig: Stå upp! När Jesus talar händer det något. Den döde sätter sig upp.
Vad händer med begravningsföljet? De fylldes alla av fruktan och prisade Gud och sade: En stor profet har uppstått bland oss, och: Gud har besökt sitt folk. Budskapet till oss i detta är att vi inte får leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Han tänder ett nytt liv i oss så att vi kan se ”den härliga lott som det är att leva där döden sin överman fått”  (Psalm 258:2). Du får ”rätt munmärke”: Höj din röst i lovsång. Låt glädjen höras ….
Vad hjärtat är fullt av det talar munnen!

i höstens påskglädje
Bengt Pleijel 92+

som bjuder på mer inlevelser i söndagens texter i boken Sångpostillan, årg 2 s 375, och på www.bibelskolan.com tryck här. Vill du sprida ”godis” berätta att adressen är bengtpleijel.blogspot.com. 

3 kommentarer:

 1. Min make Aslund bromsade upp med mitt livs kärlek efter en enorm kamp. Han sa att det var över mellan oss och att han aldrig kommer att ta mig tillbaka igen efter att jag slutade saker med honom flera gånger.
  Jag förstod först att han var mitt livs kärlek efter att jag tappat honom.
  Jag vill ha honom tillbaka men jag vill inte heller skada honom igen. Inte säker på hur jag ens kan få honom tillbaka, verkar som om han fortsätter med sitt liv.
  Jag stötte på en coment online, läste ett inlägg av en dam från Sverige som heter Katie Mburgs, hon gav ett vittnesbörd om hur hennes ex återvänder tillbaka till henne efter två års separation, hon lämnade bakom, hon vittnade om att A Spiritual Healer som heter Oduduwa lunchade en stava på hennes vägnar.
  Jag skickar också ett meddelande till e-postmeddelandet för att be Dr.Oduduwa att hjälpa mig att få tillbaka min ex kärlekspartner, jag förklarar alla mina äktenskapsproblem till honom och Dr.oduduwa lovade mig att återvända min ex make inom två dagar älskar stavning bön och offra för att göra kärleks charm, jag försökte, jag tillhandahöll alla kärlek spell artiklar och material som krävs av mig, fick jag höra att utföra midnatt bön. Två dagar efter den första bönen blev jag förvånad över att det var exakt som Dr.Odduwa har lovat mig att mitt ex kommer att ringa mig på mobiltelefon för att be om ursäkt, min man Aslund ringde mig på telefon med okänt nummer, han ber om ursäkt och fixar ett datum till träffa. vi såg varandra ofta gånger under samma vecka, kärleksförtrollning lanserades för mina räkning i Dr.Odduwa-templet allt gjordes för mig, det fungerar till mitt bästa. Jag är glad idag att vi lever lyckligt tillsammans som familj. jag är greatful. tack vare den här stora mannen Oduduwa.
  Först hade jag rädsla för tvivel, men jag försöker och det fungerar till mitt bästa. Jag är säker på att detta fungerar för dig också för att återställa tillbaka förlorade kärleksförhållanden med din partner.
  e-postadress commnicate med Dr.Oduduwa via :.
   {Dr.oduduwaspellcaster@gmail.com}

  SvaraRadera
 2. Ojdå, det är visst inte bara jag som kommenterar här! Antingen får du be om hjälp att rensa bland kommentarerna, eller också får du kanske (tyvärr) ta bort kommentarsfunktionen. Tråkigt men... får vi din mejladress kan vi ändå hålla kontakten! Hälsningar Andreas Holmberg i Iggesund med stort tack till Gud och dej välsignade Bengt för allt välsignat "godis"!

  SvaraRadera
 3. Mitt namn Jönsson Björkman, form, Kristianstad (Sverige) Efter 12 års äktenskap har jag och min man varit i den ena gräset tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien för att vara med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin far igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärta som plågar mitt hjärta, mitt hjärta fylldes av sorg och smärta eftersom jag verkligen var kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och önskar alltid att han skulle komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag sökte efter hjälp på nätet och jag stötte på en webbplats som föreslog att Dr Osagiede kan hjälpa till att få tillbaka ex snabbt . Så jag kände att jag skulle prova honom. Jag kontaktade honom och han berättade vad jag skulle göra och jag gjorde det då gjorde han en Love spell för mig. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och sa till mig att han saknar mig och barnen så mycket, så fantastiskt !! Så det var så han kom tillbaka samma dag, med mycket kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för den smärta han orsakade mig och barnen. Sedan från och med den dagen var vårt äktenskap nu starkare än hur det var tidigare, allt tack vare Dr Osagiede. han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min berättelse på internet att Dr. Osagiede verkliga och kraftfulla stava caster som jag alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn i en tid av problem, om du är här och du behöver din Ex tillbaka eller att din man flyttade till en annan kvinna, gråt inte mer, kontakta den här kraftfulla stavagern nu. Här är hans kontaktmeddelande på: doctorosagiede75@gmail.com eller whatsapp på +2349014523836
  eller viber +2349014523836

  SvaraRadera

Skriva ut