tisdag 8 oktober 2019


Inför Tacksägelsedagen

LÅT OSS TACKA OCH LOVA HERREN!
Med den uppmaningen som prästen ger allra sist i högmässan och med den sången i våra hjärtan traskar vi ut i vår vardag och vet att ”före går Herren med segerns baner”. Vi påminns särskilt om detta på söndag. Söndagens namn är Tacksägelsedagen och temat är Lovsång. Söndagens texter vill
1) få oss att upptäcka att det ligger en ”lyftkraft” i tack och lov och
2) hjälpa oss att hitta de rätta kontakterna för att förstå detta Därför:

  1. SÖK OCH BEHÅLL KONTAKT MED VÅR FAR.
Läs och BE-grunda dagens GT-text från Jeremia 31:3-6
Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada. Än en gång ska du plantera vingårdar på Samariens berg, och de som planterar ska själva njuta av frukten. För det kommer en dag då väktare ropar på Efraims berg:
Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud.

Vår himmelske Far har något på hjärtat som han vill säga till oss. I versen före vår text står det: Det folk som undkom svärdet, fann d i öknen.
Se upp för SVÄRDET – där vi grälar, slåss och dödar livsglädjen hos varandra.
Se uppåt mot NÅDEN genom nåden ger HERREN frisk nystart i våra liv.
Därför lockar han oss ut i öknen. Men vi tycker ju inte om ökentider. Där är allt så torrt, tråkigt och trist. Vi traskar på i vardagens ökensand, får sand i sandalerna och skoskav i själen och förstår inte meningen med livet. Kanske vi anklagar Gud, suckar och undrar varför Gud leder oss ut i öknen.
   Herren svarar: Jag vill locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne, (se Hosea 2:14, bibel 1917). Säg ja till denna chans!
Var inte rädd för öknen, stillheten, tystnaden …
I öknen finns oaser. Om någon törstar - kom till oasen och drick! (se Joh 7:37). När du ser ned i källan ser du ett ansiktes spegelbild. Du vänder dig uppåt. Och …
   Du ser: Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Och du hör: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd bli kvar över dig.
När du ser och hör detta, händer det något med dig. Någon tar tag i dig. Reser dig upp. Du blir upprätad och upprättad. Du får nytt, friskt liv. Dina händer griper tag i tamburinen. Det spritter till i benen. Du drar ut i dans bland dem som är glada. Du hittar meningen med livet. Du planterar, skördar och njuter. Och när Herrens väktare kallar till ”kyrklig samling”: - Kom, låt oss dra upp till Sion, till Herren vår Gud - ja, då hänger du med. Ett ”by heart-ord” sjunger ” tack och lov”.
Sjung med och hitta LYFTKRAFTEN!
Med evig kärlek har jag älskat dig,
därför låter jag min nåd bli kvar över dig.

  1. … SOM ÄR I HIMMELEN ...
Läs och BE-grunda dagens epistel från Joh.Upp 4:8-11 (läs från v 1).
Var och en av de fyra varelserna hade sex vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt säger de utan uppehåll: "Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, han som var och som är och som kommer". Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet,  då faller de tjugofyra äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: "Värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt, för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat."
En dörr stod öppen skriver Johannes i 4:1. Johannes berättar om vad han då får se och höra. Nu ställer vi oss bredvid Johannes och får då se det han får se och höra det han får höra. Vi får upptäcka hur det är i himlen. Ty han har öppnat pärleporten så att också vi kan titta in och förstå vad Gud vill ... Vi ser bl.a detta:
   EN TRON - Någon sitter där. Vi förstår att det är Gud. Han beskrivs inte. Gud är obeskrivlig. Men vi ser starka färger från ädelstenar.
   EN REGNBÅGE – symbolen för Guds förbundsnåd (se 1 Mos. 9:13). Guds regnbåge har sju färger. Inte sex.
   TJUGOFYRA ÄLDSTE - tolv patriarker från det gamla förbundet och 12 apostlar från de nya. De äldste – på grekiska presbýteros - av det ordet har vi fått ordet präst. De är vitklädda och på sina huvuden bär de kransar av guld. Snart skall vi få höra "the Priests", som sjunger himmelskt. Vi ser också …
   FYRA VARELSER. Kyrkofadern Irenæeus ser dessa som de fyra evangelisterna. Matteus avbildas som människa, Markus som örn, Lukas som ungtjur, Johannes som örn. Nu fortsätter beskrivningen i dagens epistel från Johannes Upp 4:8-11 

De fyra varelserna hade vardera sex vingar, och de hade fullt med ögon, utåt och inåt. Utan att vila säger de dag och natt: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer. Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då skall de tjugofyra äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga:Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den

De fyra varelserna beskrivs med många ögon, de ser och upptäcker allt. Och de har sex vingar, som gör att de kan förflytta sig snabbt. De är starka hjältar som utför Guds befallning så snart de hör ljudet av hans befallning (Psalt 103:20). Dag och natt ljuder deras lov utan uppehåll: Helig, helig, helig är Herren Gud, allhärskaren, han som var och som är och som kommer
Detta är en tillbedjan av Gud. Gud är helig, helig, helig. Han är hel. Full av godhet, skönhet, kärlek, värme, äkthet. De fyra varelserna smittar de tjugofyra äldste och drar också in oss i lovsångskören. Vi som är trasiga och halva och besvärliga bestrålas i denna vår lovsång av Guds helande och läkande kärlek.
Vi sjunger vår lovsång till Gud, vår käre Far i himmelen. Han ville världen. Han ville mitt liv. Ty du har skapat världen, och genom din vilja blev den till och skapades den
Varför har Gud skapat så mycket vackert – blommor och bin och människor? Han skapade det vackert därför att han ville att hans barn skulle få tänka vackra tankar!
Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten.

  1. … SÅ OCK PÅ JORDEN
Läs och BE-grunda Matteus 15:29-31
Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön, och sedan gick han upp på berget och satte sig där.  Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de lade ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud.

Jesus tar oss ned på jorden. Han ”stiger ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Han vandrar fram här ”än som i gången tid” (Sv Ps 39). Han drar eländet till sig.  När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde (Matt 9:36).
Matteus berättar att han stannar till hos lama, blinda, lytta, stumma . Och Han botar dem. Folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Vi slår oss ned bland dem och frågar: Finns vi med här? Är det om oss det handlar? Är vi blinda och lama, lytta och stumma?  Vi sitter där så ofta förlamade, ser inte, hör inte, lovsången känns stum. Vi vet inte hur det egentligen står till med oss. Men Jesus vet! ”Han ser vår nöd och hjälpa kan” (Sv Ps 42:2).
Där fanns ocksåmånga andra. Finns vi med bland dessa ”många”? Man har svårt att riktigt ta på problemen. Problemen snurrar bara runt: tankarna, bekymren, det dåliga självförtroendet. Man har för låga tankar om sig själv. Och för låga tankar om Gud.
   Men Herren rekommenderar ”kognitiv beteendeterapi”. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar (Rom. 12:2 Bibel 2000). Lägg ned dina tankar vid korset. Lyssna in Guds tankar. Han kanske vill säga detta till dig: Se, jag är Herren, skulle något vara så underbart att jag inte förmådde det (Jer 32:27 Bibel 1917).
Det händer något underbart med de sjuka som möter Jesus i Galileen. Jesus ser dem, tar emot dem, ger dem en beröring. Det friska livet från Jesus strömmar in i dem. Ögonen öppnas, benen bär dem, värken släpper, krokiga ryggar rätas på, stumhet förvandlas till lovsång. De prisade Israels Gud.
När vi läser detta undrar vi: Händer sådant bland oss? Läs texten noga. Där finns inte bara ”många, sjuka och trasiga”. Där finns också de”! De hade med sig lama, blinda, halta, stumma. De hade släpat och kånkat på alla dessa sjuka och de hade burit dem till Jesus.
   Var finns dessa de idag? Var finns de som i böner och på många olika sätt bär fram människor till Jesus. Bra att göra så. Då nu Job bad för sina vänner upprättade Herren åter honom själv (Job 42:10).
Kan du ana vad Herren vill? ”Också nu gör Herren det som han gjorde då? (Sv Ps 646:4). När du möter en människa frågar han dig: Får jag låna dina ögon för att se dem, dina öron för att lyssna på dem, dina händer för att resa dem upp, din mun för att trösta dem? De stora ögonblicken i ditt liv var inte då ”ditt namn flög ärat över jorden”. Det var då du fick en liten, trött och missmodig människa att resa sig, räta på ryggen och upptäcka att livet ändå kunde bli så rikt.Tack och lov!
Och folket förundrades … och de prisade Israels Gud!

Bjud du på ”godis! Mer godis hem-tas i boken Sångpostillan årg 2, sid 482 och i bibel-skolan.com tryck här. Och på adress  bengtpleijel.blogspot.com. 
Ja, låt oss tacka och lova Herren!!!!

Bengt Pleijel 92+
1 kommentar:

  1. Mitt namn Jönsson Björkman, form, Kristianstad (Sverige) Efter 12 års äktenskap har jag och min man varit i den ena gräset tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien för att vara med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin far igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärta som plågar mitt hjärta, mitt hjärta fylldes av sorg och smärta eftersom jag verkligen var kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och önskar alltid att han skulle komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag sökte efter hjälp på nätet och jag stötte på en webbplats som föreslog att Dr Osagiede kan hjälpa till att få tillbaka ex snabbt . Så jag kände att jag skulle prova honom. Jag kontaktade honom och han berättade vad jag skulle göra och jag gjorde det då gjorde han en Love spell för mig. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och sa till mig att han saknar mig och barnen så mycket, så fantastiskt !! Så det var så han kom tillbaka samma dag, med mycket kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för den smärta han orsakade mig och barnen. Sedan från och med den dagen var vårt äktenskap nu starkare än hur det var tidigare, allt tack vare Dr Osagiede. han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min berättelse på internet att Dr. Osagiede verkliga och kraftfulla stava caster som jag alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn i en tid av problem, om du är här och du behöver din Ex tillbaka eller att din man flyttade till en annan kvinna, gråt inte mer, kontakta den här kraftfulla stavagern nu. Här är hans kontaktmeddelande på: doctorosagiede75@gmail.com eller whatsapp på +2349014523836
    eller viber +2349014523836

    SvaraRadera

Skriva ut