måndag 4 november 2019


Inför 21 efter Trefaldighet

SAMHÄLLSANSVAR
är söndagens tema. Vi får lära oss att hålla samman för att tillsammans ta ansvar för vårt samhälle. Detta är Guds UPP-drag till oss. Det kan kännas svårt. Och nästan omöjligt. Vi är ju nedsmittade av ”satsa på dig själv-tänkandet”. De bittra frukterna av det är ”ensamhet”,”psykisk-ohälsa” m.m. och att

"alla har brått, ingen har tid, 
alla har sitt att göra. 
Vem bryr sig om att jag är rädd? 
Ingen har tid att höra" (Sv Ps 255:1).


Men Guds UPP-drag ligger kvar. Det betyder: Sluta att se bakåt på nederlag och att se nedåt på besvärliga människor. Se UPP! Vad händer då? Far ger svar:


Med evig kärlek har jag älskat dig, 
därför låter jag min nåd bli kvar över dig. 
Än en gång skall jag upprätta dig … 
(Jeremia 31:3:4) 

Fars nystart börjar med NÅDEN – hans överraskande kärlek. När vi upptäcker NÅDEN vågar vi ta emot sanningen om våra synder. FAR sänder sin son – full av nåd och sanning. Han kan ta bort synder. Om vi ger dem till honom!!! (Se 1 Joh 1:9). Då kan vi räta på ryggen, spotta i nävarna och ta itu med samhället.
   I dagens Psaltarpsalm 40:14-18 står det enligt Bibel 1917: 

Men alla som kommer till dig 
må fröjdas och vara glada i dig. 
De som längtar efter din frälsning 
må alltid säga: Lovad vare Herren!

När Andens vind började blåsa på sjuttiotalet genom samfund och länder och också drabbade oss på Västkusten, blev detta ett nyckelord för oss. Men vi sa det på ”änglarnas språk”: PRAISE THE LORD! Med den sången får vi gå ut i samhället tillsammans med Honom ”som ser vår nöd och hjälpa kan” (Sv Ps 42:1) och möta

1. FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN
Läs och be-grunda 5 Mos 24:17-22 i din Bibel.
   Fyra gånger upprepas de orden.
   Först möter vi främlingen, invandraren, som smugit sig in i vårt land för att komma undan krig och förtryck och tortyr. Sedan möter vi de faderlösa barnen. En del gömmer sig i vårt land. En del har blivit övergivna av pappa. Andra har fått se sin pappa dö. Det är barn med många sår, många tårar, många hårda upplevelser. Sedan möter vi änkan, den ensamstående mamman. Mose berättar att hon för att få pengar till mat sätter sina kläder i pant.
   Mose riktar sig sedan till sitt eget folk och talar om vad de bör göra med åkerns och vingårdens överflöd. Gud har sådan nöd för FRÄMLINGEN, DEN FADERLÖSE OCH ÄNKAN. Han har hjärta för dem. Mitt hjärta är i uppror, säger han, all min medkänsla väcks (Hosea 11:8). Han frågar: Vem skall jag sända? (Jes 6:8). Får jag låna dina ögon att se dem, dina öron att lyssna på dem, dina händer för att räcka dem mina gåvor, dina fötter för att vandra med dem?
   Mose påminner sitt folk om hur de som varit slavar i Egypten, blivit räddade. Och till oss säger han: Glöm inte vad gott han har gjort. (Psalt 103:2, Bibel 17). Minns allt det goda han gör (Psalt 103:2, Bibel 2000).
   Men hur skall JAG orka? Hur skall VI orka?
   Glöm inte “Praise the Lord”! Kontakt uppåt ger kraft utåt.


I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång

Jesu bror Jakob presenterar sedan för oss …
2. En miljonär och en miserabel
Läs och BE-grunda Jakob 2:2-8 i din Bibel.
   Jakob påminner oss först vem det är vi tror på. Vi tror på vår herre Jesus Kristus, härlighetens HERRE. Han är källan, startpunkten, drivkraften för allt kristet tänkande. Vi slutar att låta oss styras av media, människor och dagens modeidéer. Det som ska styra oss är Jesu kärlek, Jesu tankar, Jesu ord av Ande och liv. I ljuset av denna bekännelse ser vi på våra sociala relationer.
   Vi får se på människor omkring oss med Jesu ögon och Jesu möjligheter. Varje människa ett gudomligt underverk! Dyrbar! Älskad! Far har sänt sin Son för att hjälpa varje människa att bli det fina och roliga original han ämnat …
   Därför skriver Jakob nu till oss: Mina syskon, gör inte skillnad på människor. Var inte partiska. Gud har inte anseende till personen. Och därför skall vi inte heller ha det. Vi har fått en kunglig lag - frihetens lag: Du ska älska din nästa som dig själv. Varje människa ska få hitta glädjesången: ”frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli”.
   För att göra detta klart för oss berättar Jakob om något som kan hände både i en synagoga och i en kristen gudstjänst. Hur ser vi på dem som strömmar in i kyrkan? Den är rik, den är fattig, den är vacker, den är ful. Vi har våra omdömen och sätter våra betyg. Vi gör skillnad på människor. Jakob berättar om två män som kommer in i vår kyrka. Först kommer företagets VD på besök. Det är han som är MILJONÄREN. Han har gnistrande guldringar på flera fingrar. Och alla lägger märke till den dyrbara armbandsklockan och hans snygga kostym. Folk i kyrkan slutar att tänka på Jesus, när de ser honom. En liten avundsdemon kryper in i dem.
   Kyrkvärden skyndar fram till honom, bugar och hälsar välkommen och bjuder honom den fina stolen framme i koret. Det är inte så ofta direktören hinner gå i kyrkan. Några ungdomar kommer också till kyrkan, de har modejeans med revor och hål i, som kostade 999 kr hos ”Honoms och Hennes”. De kilar in bakom en pelare.
   Men så kommer gubben Jansson, en smutsig trashank. Han har legat ute i natt och kommer till kyrkan för att värma sig. ”Ställ dig där borta”, säger kyrkväktaren. Och så visar han honom en plats där smutsdoften inte stör alltför många. Det var han som var MISERABEL, eländig, bedrövlig, både lusrik och luspank.
   Jakob verkar upprörd: Ni gör åtskillnad och fäller orätta domar? Ni visar förakt för den fattige. Ni undrar varför Gud skickar dessa fattiga, smutsiga trashankar i er väg? Och varför just nu när vi slagit oss till ro i kyrkan och vill ha en stunds andlig stämning? Jakob och Jakobs bror Jesus vänder upp och ned på vårt tänkande.
   JESUS SÄGER att den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare och den som vill vara den förste bland er skall vara allas slav (Mark 10:43-44).
   Tycker du att detta är svårt? Du kan få himmelska kontakter.


I min Gud har jag funnit styrka, 
i min Herre har jag allt. 
Han har öppnat för mig en väg 
och bytt min ängslan i jubelsång … 


3. Fattig miljonär blir himmelrik!
Läs och BE-grunda Lukas 19:1-10 i din Bibel. Och BE-rätta för dig själv…
   Den handlar om att Jesus som är ute och söker: ”vem skall jag finna idag?” (se Sv Ps 225:1). Kanske du då upptäcker att i ordet vem finns också du. Jesus vill dig!
   Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. 
Jesus vandrar – Han har länge försökt få med dig bland vandringsfolket. Jesus vandrar. Men sover du? ”Himlafaderns hand är utsträckt till din själ, Frälsarn klappar på, han ömmar för ditt väl, nådens helge Ande vill störa din sömn, salig är du om du vaknar” (Sv Ps 265:5).
   Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen, och han var rik. Många retar sig på Sackeus. Han hade hyrt tulltjänsten av den romerska ockupa-tionsmakten och blivit rik genom lur och fiffel. Vem tycker om en quisling?
   Sackeus - en stormrik ”peng-sionär”, den allra rikaste i stan. Men illa omtyckt och ensam. En rik miljonär - fattig på vänner! Läs Sv Ps 614.
   Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten. Ryktet om Jesus hade nått Sackeus. ”Låt mig får höra om Jesus” hade man sjungit. Sackeus ville se vem Jesus var. Men den store tulldirektören var för liten. Folket stod i vägen. Finns det människor som skymmer Jesus för dig? Skymmer du själv Jesus för någon?
   Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen.    Några som upptäckte honom stötte de andra i sidan. ”Titta där”, sa de. ”Tulldirektören har klättrat upp i trät”. Och de som såg fick sig ett gott skratt. Men en som såg men inte skrattade var Jesus. Han sa: 
"Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem." Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
   Sackeus blir alldeles överväldigad. Först nu förstår han något. Han hade mött honom som är full av nåd och sanning. Först kommer nåden, godheten bara strömmar emot Sackeus. Sedan vågar han ta emot sanningen och inse hur illa han levt! Han vågar bekänna gårdagarnas fiffel och synder. Och göra upp med fifflet. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen."
   Det blir två reaktioner på denna lunchbjudning:
1. Alla som såg det mumlade förargat: "Han tog in hos en syndare."
Man ser på Sackeus med kalla, hårda blickar. Alla hade sina omdömen om honom. Skurk! Bedragare! Syndare!
   Vad ser och mumlar du? Är vi smittade av ”nutidens syndabekännare”, de som bara ser och bekänner andras synder.
   Men Jesus säger inget av detta. -Jag vill bara äta lunch hemma hos dig. Hör vad han säger:
2. "I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat."
   I förrgår satt Sackeus i tullhuset. Han räknar in dagskassan. Vi ser hur han småmyser för sig själv. Idag har han verkligen lurat dessa präktiga fariseer och dessa självgoda skriftlärde. Det blir pengar som räcker till semestern på Mallorca.
   Men nu händer det otroliga. Jesus ser honom. Ropar på honom. Skynda dig ned. Jag vill gästa i ditt hus. Alla andra såg på honom med kalla hårda blickar. Alla hade sina omdömen om honom. Skurk, Bedragare, Syndare. Men Jesus säger inget av detta. -Jag vill bara äta lunch hemma hos dig.
   Jesus går hem till honom, går in i hans hem. Äter med honom. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje.
   Sackeus blir alldeles överväldigad. Först nu förstår han något. Något som han aldrig tidigare velat förstå och erkänna. Vad illa han levt! Vad folk fått lida för hans skull! Jesus behövde inte säga något om detta. Det var bara Jesu kärlek som var så stark så att det hårda, det frusna inom honom smälte.
   Han vill nu börja ett nytt liv. ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.”
   Ja, det är sådant som händer när Människosonen kommer för att söka efter det som var förlorat och rädda det”. 
   Jesus är ofta på vandring. Han är inte ensam. En liten skara hänger med. Han längtar efter fler. Jesus är ute och söker: vem skall han finna idag? Det två personer som Jesus särskilt vill nå: Den ene är Sackeus. Den andre är du!

Du kan läsa mer om detta på bibelskolan.com om du trycker här, hälsar
Bengt 92+


   

2 kommentarer:

  1. säsongshälsningar till alla mina vänner jag är här för att berätta lite om hur jag fick tillbaka min hsnabd med hjälp av en stor man som heter baba osagiede. Jag heter Gunilla Hägglund, form, Alingsås, Sverige. Efter 12 års äktenskap har jag och min man varit i en gräl eller den andra tills han äntligen lämnade mig och flyttade till Kalifornien för att vara med en annan kvinna. Jag kände att mitt liv var över och mina barn trodde att de aldrig skulle se sin far igen. Jag försökte vara stark bara för barnen men jag kunde inte kontrollera de smärta som plågar mitt hjärta, mitt hjärta fylldes av sorg och smärta eftersom jag verkligen var kär i min man. Varje dag och natt tänker jag på honom och önskar alltid att han skulle komma tillbaka till mig, jag var verkligen upprörd och jag behövde hjälp, så jag sökte efter hjälp på nätet och jag stötte på en webbplats som föreslog att Dr Osagiede kan hjälpa till att få tillbaka ex snabbt . Så jag kände att jag skulle prova honom. Jag kontaktade honom och han berättade vad jag skulle göra och jag gjorde det då gjorde han en Love spell för mig. 48 timmar senare ringde min man verkligen till mig och berättade för mig att han saknar mig och barnen så mycket, så fantastiskt !! Så det var så han kom tillbaka samma dag, med massor av kärlek och glädje, och han bad om ursäkt för sitt misstag och för den smärta han orsakade mig och barnen. Sedan från och med den dagen var vårt äktenskap nu starkare än hur det var tidigare, allt tack vare Dr Osagiede. han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min berättelse på internet att Dr. Osagiede verkliga och kraftfulla stavskärare som jag alltid kommer att be för att leva länge för att hjälpa sina barn i tidens problem, om du är här och du behöver din Ex tillbaka eller så flyttade din man till en annan kvinna, gråt inte mer, kontakta den här kraftfulla stavagern nu. Här är hans e-postadress: doctorosagiede75@gmail.com eller whatsapp på +2349014523836
    eller viber +2349014523836

    SvaraRadera
  2. Hej, säsongshälsningar till alla mina vänner där ute, är Alice Lucas, från sverige, efter att ha varit i förhållande med honom i tio år, bröt min man med mig, jag gjorde allt för att få honom tillbaka men allt var förgäves, jag ville ha honom tillbaka på grund av den kärlek jag har till honom, jag bad honom med allt, jag lovade men han vägrade. Jag förklarade mitt problem till min vän på nätet och hon föreslog att jag snarare skulle kontakta Dr.Amiso, den stora stavmästaren som kunde hjälpa mig att förtrolla för att få honom tillbaka, men jag är den typ som aldrig trodde på stava, jag hade inget annat val än för att pröva det, mailade jag Dr.Amiso, och han sa till mig att det inte fanns något problem att allt kommer att vara okej innan 48 timmar, att mitt ex kommer tillbaka till mig innan 48 timmar, han kastade trollben och överraskande under den andra dagen, det var cirka 16:00. Min ex ringde mig, jag blev så förvånad, jag svarade på samtalet och allt han sa var att han var så ledsen för allt som hände, att han ville att jag skulle återvända till honom, att han älskar mig så mycket. Jag var så glad och gick till honom, det var så vi började bo tillsammans lyckligt igen. Sedan dess har jag lovat att någon jag känner som har ett förhållande problem, vem som helst kan behöva hjälp av Dr.Amiso stavmästaren, hans e-postadress är (herbalisthome01@gmail.com) du kan maila honom om du behöver hans hjälp i ditt förhållande, vill känna igen i världen eller cancerfrågan, vill gifta sig med älskaren efter ditt val eller skilsmässoärenden, hälso- eller äktenskapsproblem, jobbfrämjande och framgång, vad som helst, ge inte upp, sluta gråta, kontakta Dr.Amiso på herbalisthome01@gmail.com

    SvaraRadera

Skriva ut