måndag 13 januari 2020


Inför andra söndagen efter Trettondedagen

Livets källa 
är temat för denna söndag. Många psalmer sjunger om ”en härlig gudomskälla, rik och mäktig, djup och stor” (Sv Ps 235). Det friska livet porlar och sjunger. ”Hör hur bäck och flod sorlande mot hällen sjunger: Gud är god, Gud är god” (Sv Ps 179). Det finns tillräckligt med vatten i källan som räcker inte bara för dig utan faktiskt också för mig (Ps 236). Man undrar var man kan hitta den. Sv Ps 246 svarar:   
"Här en källa rinner, säll den henne finner! Hon är djup och klar, gömd men uppenbar" (246).
Men nu undrar vi:  Var finns ”här”? Varför är den gömd, men ändå uppenbar? Vi får ge oss ut och leta. Eller kanske hellre ”ge oss in och leta”. In i dagens texter. När vi borrar djupt hittar vi inte bara vatten. Livets källa rymmer himmelska skatter.
Var nyfiken! I den gammaltestamentliga texten finns inte vatten, men ..

  1. ANDENS OLJA
Läs och Be-grunda 5 Moseboken 5:23-27
När ni hörde rösten ur mörkret medan berget brann i eld, kom ni fram till mig, alla huvudmän för era stammar samt era äldste. Och ni sade: ”Se, Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet, och vi har hört hans röst ur elden. I dag har vi sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. Varför ska vi nu dö? Den stora elden kommer att förtära oss. Om vi får höra mer av Herren vår Guds röst kommer vi att dö. För vem bland allt kött har hört den levande Gudens röst tala ur elden, som vi har gjort, och överlevt? Träd du fram och hör allt som Herren vår Gud säger, och tala du till oss allt som Herren vår Gud talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter.”

Vi hittar inte källan med porlande vatten i denna text. Vatten brinner inte. ”Eld och lågor” slår emot oss. Det var olja vi fann. Andens olja. När Anden tänder kärlekslågan i våra hjärtan blir vi glada. Vi får öppnade ögon: Se, Herren vår Gud har låtit oss se sin härlighet och sin storhet. Vi får öppnade öron: Vi har hört hans röst ur elden.
Kapitel 5 i femte Moseboken börjar med att Mose håller en konfirmandlektion. Han ser till att folket lär sig ”de tio orden”, som ”tio Guds bud” kallas i Bibeln. De buden kan du ju. Eller? Förhör dig själv …
Dessa tio ord är kärlekens skyddsräcke som kärlekens Gud har satt omkring det dyrbara och ömtåliga människolivet. När vi håller oss till dem blir vi både kloka och glada. Vi ser Guds härlighet och storhet. Vi tar emot hans omsorg om oss. Vi lever i kraftfältet, där vi hör Fars röst och tar emot Fars tröst. Det blir varmt inom oss. Vi ser hur Bibelns bokstäver får liv, de drar oss in i ett kraftfält. Brann inte våra hjärtan då han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss? (Lukas 24:32).
När vi lyssnar till Ordet kan vi bli eld och lågor. Men var försiktig …
Elden kan både brinna och bränna.
BRINNA: vi har sett att Gud kan tala med en människa och ändå låta henne leva. 
BRÄNNA: Varför ska vi nu dö? Den stora elden kommer att förtära oss.
Det är något stort och dyrbart som sker med oss. Vi fröjdar oss med bävan. Vi lär oss både att frukta och att älska Gud.
FRUKTA – ha vördnad, respekt för Gud, lyda hans bud. Tjuven fruktar att någon skall komma. Barnet fruktar att mamma skall gå.
ÄLSKA - Andens olja blir drivkraft – Kristi kärlek driver mig, skriver Paulus. Vi får personlig relation med Far. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Ps 25:14-15).
Men det finns mer att hitta i Livets källa. Vi hittar ett kors och får ta emot …

  1. KORSETS KRAFT
LÄS och BE-grunda Hebreerbrevet 2:9-10
Vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.

Vi hittar ett kors i Livets källa. När vi är stilla inför korset förnimmer vi en kraft.
I episteltexten ser vi hur Jesus gör V-tecknet med sitt liv. V = victory.
Bokstaven V pekar först nedåt. Vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna. Han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup. Han lämnar den himmelska härligheten för att leta rätt på oss i förfärligheten. Han led döden. Jesus ger sitt liv för världen. Jesus är den fullkomlige frälsaren som kan klara av att göra oss fullkomliga ty Gud har fullkomnat honom som för dem till frälsning. Och därför kan vi av hans fullhet få nåd och åter nåd (Joh 1:16). Livets källa ”har vatten till fyllest, en gåva av strömmande liv (Sv Ps 236).
Bokstaven V pekar sedan uppåt. Korset är inte nederlagets tecken. Det är segertecknet, V = victory, seger. Jesus är uppstigen till himmelen och sitter nu på allsmäktig Gud Faders högra sida. Han är den store Översteprästen, försonaren av våra synder, den som framburit ett evigt giltigt offer och förblir den store förebedjaren. Nu krönt med härlighet och ära.
När han vandrade här på jorden kunde han bara umgås med några åt gången. Himmelsfärden är budskapet om hans närvaro här och nu. Nu kan han föra många söner och döttrar till härlighet och till frälsning. ”Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet”.
”Ängsliga hjärta upp ur din dvala, glömmer du alldeles bort vad du har: Frälsarens vänskap, nåd och gemenskap. Ännu han lever, densamme han var” (Sv Ps 572:1).
Det finns kraft i korset. Öppnade ögon, Herre, mig giv! Öppnade öron, Herre, mig giv. Hör pulsslagen från Fars hjärta: För dig! För dig! Korsets kraft landar i bröd och vin. Upp min tunga att lovsjunga!
I nästa text – dagens evangelium - lär vi känna …

  1. TRE STARKA VITTNEN
LÄS och BE-grunda Johannes 5:31-36
Om jag vittnar om mig själv är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är sant.  Ni har skickat bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.  Jag tar inte emot en människas vittnesbörd, men jag säger det här för att ni ska bli frälsta.  Han var en lampa som brann och lyste, och för en tid ville ni glädja er i hans ljus.
 Själv har jag ett vittnesbörd som är större än det Johannes gav. De verk som Fadern har gett mig att fullborda, just de verk som jag utför, de vittnar om att Fadern har sänt mig.

Hur kan man vara säker på att det Jesus säger om sig själv är sant?  Frågan ligger i luften och Jesus svarar: Om jag vittnar om mig, är mitt vittnesbörd inte giltigt. Det han vittnar om sig själv räcker inte. Ett enda vittnesbörd är inte nog, står det i 5 Mos 19:15. Det måste finnas fler som vittnar. Jesus pekar på tre starka vittnen: Fadern, Johannes Döparen och Jesu gärningar.
  1. Fadern
Jesus säger: det finns en annan som vittnar om mig, och jag vet att hans vittnesbörd om mig är giltigt.  Jesus säger inte direkt här att en annan syftar på Fadern. Men sammanhanget visar det. Han har strax innan talat om sin relation till Fadern. Sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19) Jesus gör ingenting och han säger ingenting utan att få order från Fadern.
Fadern vittnar om Jesus. Han gör det i Jesu dop: detta är min älskade Son. Han gör det på Förklaringsberget: Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom  (Matteus 3:17 och 17:5).  
Fadern talar till oss genom Jesus. Jesus säger: De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv, Fadern är i mig (Joh 14:10). Därför är det som Jesus säger så fyllt av liv och kraft. Alla mina ord är ande och liv, säger Jesus. De är liv för var och en som finner dem och en läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22).

  1. Johannes Döparen
Jesus säger: Ni har sänt bud till Johannes, och han har vittnat för sanningen.
Vad är det för sanningar som Johannes ger oss om honom?
  1. Jesus kan ta bort våra synder
Se, Guds lamm som tar bort världens synd. Han lyfter av och bär bort. Jesus är den ende som kan klara av världens största sopproblem. Ty synderna är ju verkligen ett fruktansvärt problem. De är som sopor som sprider smitta, stinker och förstör vår miljö och vår och andras hälsa. Precis som kroppen behöver tvättas behöver själen, vårt inre barn det.
  1. Jesus döper oss i helig Ande
Gud använder människor som hjälper oss att ta emot Jesus och ha vår förankring i honom. Johannes Döparen var en sådan. Johannes var en lampa som brann och lyste och en kort tid hänfördes ni av hans ljus. Det brann en kärlekens eld i Johannes. Han älskade oss så mycket att Han skakade om oss och vände upp och ned på oss och lät oss se ”sanningar” om oss själva som inte var så behagliga.  Men han fick oss att vända oss bort från vår synd och gå Livets väg med Jesus. Johannes säger: han är den som döper i den helige Ande (läs Joh 1:32-34).
Jesus tar först bort synder som vi ger till honom. Sedan fyller han på med Andens olja så att vår inre motor kan börja fungera. Utan Anden hackar motorn och det säger stopp. Men med Anden går det som smort.

3. Jesu gärningar

Jesus gör många under. Han förvandlar vatten till vin, sjukdom till hälsa, död till liv. Jesus säger: De verk som Fadern har gett mig i uppdrag att fullborda, just de som jag utför, vittnar om att Fadern har sänt mig
Just nu vänder han sig till dig och frågar: Vad vill du att jag ska göra för dig? (Markus 10:51). Försök hitta en liten stund med Jesus (läs Sv Ps 207).
Och en lång stund med Sångpostillan årg 3 sid 84, eller på bibelskolan.com tryck här. Detta föreslår med många hälsningar
Bengt Pleijel 92+
Skriva ut