måndag 27 januari 2020


Inför Kyndelsmässodagen – Jungfru Marie Kyrkogångsdag

UPPENBARELSENS LJUS                                       
tänds denna söndag för oss som tycker att mycket är så mörkt, dimmigt och dunkelt. Vi snubblar och faller. Kriser och krascher överallt. Vad är det som sker i allt som sker?
I dagens texter får vi träffa många ljusmänniskor: profeten Mika, apostlarna, Simeon, Maria, Josef, Jesus och den fina gamla damen Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. En manlig bonde och en kvinnlig bagare möter vi i dagens bonus-text. Var och en av dem tänder ljus åt oss. Vi blir klarsynta. Ett gammalt ord för ljus är ”kyndel”. Vi får många ljus i vår ljushållare - i vår kandelaber. Var beredd på öppnade ögon, saliga möten och himmelskt söndagsgodis.

  1. Herren är mitt ljus
Läs och BE-grunda Mika 7:7-8.
 Jag ska skåda efter Herren, jag ska hoppas på min frälsnings Gud. Min Gud ska höra mig. Gläd dig inte   över mig, du min fiende. Har jag fallit ska jag resa mig   igen, sitter jag i mörkret är Herren mitt ljus.

Vi startar vår vandring med att skåda efter Herren. Han vill umgås med oss personligen (Psalt 25:14). Han kan rädda, frälsa, befria, och resa oss upp när vi faller.
  Ty också den rättfärdige faller sju gånger och står åter upp (Ordspr 24:16). Det finns en Far som ser till mig, lyssnar på mitt rop, reser mig upp … När det mörknar på vägen är Herren mitt ljus. Be Psaltaren 43:3-4.
Sänd ditt ljus och din sanning

  1. Alla de troende
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 2:42-46.
De höll troget fast vid apostlarnas undervisning  och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. 

Vi får göra en snabbvisit på Pingstdagen hos de troende i Jerusalem. De gick stadigt på fyra ”ben” - Bibeln, Bönen, Brödsbrytelsen, Brödragemenskapen. Det lyser om dem. Vi låter oss smittas av deras varma gemenskap, deras jubel och innerliga glädje …
Kom … låt oss vandra i Herrens ljus (Jes2:5).

  1. Förstfödd son
Läs och BE-grunda Lukas 2:22-24.
När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag: "Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren". De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller två unga duvor.

Josef och Maria går nu till kyrkan tillsammans som en kärlekshandling. De vill tacka Gud för barnet och bära fram honom inför Gud. Det var också en lydnadshandling. Gud hade sagt i Mose lag att när tiden var inne för deras rening skulle varje förstfödd av mankön helgas åt Herren.  Vi kan tycka att dåtidens hälsolagar var både svårbegripliga och stränga. Reningen som det talas om här beror inte på att man ser sexualliv och barnafödande som syndigt. Barn såg man i Israel som en rikedom och välsignelse. Kvinnan som föder barn ärar och upphöjer man. 
Kärlekens Gud ger kärlekens bud. Kvinnan som fött barn behöver få ta ledigt efter förlossningen. När Gud talar om orenhet och behov av rening talade han på ett språk som männen på den tiden kunde begripa. Lämna Maria i fred! Ligg inte med henne! Maria blev inte mammaledig, men hon blev ”make-ledig”. Och vi blir Guds folk som hittar hem, ty …
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus (Jes 8:2)

  1. Simeon
Läs och Be-grunda Lukas 2:25-32.
I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade: "Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel."

Lukas berättar för oss nu om den gamle Simeon. Hur gammal han är sägs inte. Enligt mina ovetenskapliga beräkningar bör han vara 93 år.
Tre ting berättar Lukas om honom:
  1. Han var rättfärdig och from –  Han ville rätta sig efter Fars vilja.
  2. Han väntade på Israels tröst – på Messias, på Menachem - tröstaren.
  3. Den helige Ande var över honom – Simeon lärde sig lyssna till Andens röst.

En dag talar den helige Ande på ett särskilt sätt till Simeon. Gå till templet, säger han. Han säger inte endastnär, utan ocksåvar den utlovade frälsaren skall visa sig. Och Simeon går, och finner Josef, Maria och barnet Jesus. Simeon tar nu barnet i sin famn och börjar sjunga. Han prisar Gud och säger:
Herre, nu låter du din tjänare gå hem, 
i frid, som du har lovat. 
Ty mina ögon har skådat frälsningen 
som du har berett åt alla folk, 
ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna 
och härlighet åt ditt folk Israel.

Vad säger detta oss?  Vi måste lära oss lyssna till Anden. Och sedan ta trossteg för att komma vidare i vår tro.  Gå dit … gå till kyrkan ... gå till nattvarden ... öppna din bibel … läs ...
Kan du ana att detta är nedskrivet i Bibeln för att också du skall hitta himmelsk kontakt, tröst och vägledning? Jag tror att Anden vill säga dig, att du inte får dö förrän du tar emot Jesus i ditt liv. Du behöver inte vara rädd att gå över tröskeln till Livets land, om du som Simeon först fått ta emot Jesus och bära honom i din famn. Du kommer att upptäcka en stor sak då: Barnet du bär, bär dig! Ty detta barn är
ett ljus med uppenbarelse för hedningarna
och härlighet för ditt folk Israel

  1. Maria, Josef och Simeon
 Läs och Be-grunda Lukas 2:33-35.
Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras.

Framför Simeon står nu två häpna föräldrar: Jesu far och mor förundrades över vad som sades om honom. Simeon har sjungit om vad detta barn skall få ge åt dem som tar emot honom: frid, frälsning, ljus, härlighet. Vilka starka ord! De orden kan bli våra när vi tar emot Frälsaren.
  Men sedan han sjungit sin sång för de häpna föräldrarna, ser han på Maria. Hans ansikte blir mörkt. Ett uttryck av smärta kommer över hans ansikte. Detta barn kommer att bli ett skiljemärke för hela mänskligheten, ett tecken som väcker strid. För eller emot. Varm eller kall. Fall och upprättelse. Ja, Maria, också genom din egen själ skall det gå ett svärd. 
   Guds ord har en stark ljuseffekt. När dina ord öppnar sig ger de ljus, (Psalt 119:130). Ordets ljus avslöjar vad som finns inne i oss.  Dit inga röntgenstrålar når, det som inga psykiatriska metoder kan åstadkomma, det kan den helige Ande göra genom Ordet: avslöja vad som finns inne i oss på djupet. Skingra mörkret inuti. Men också ge upprättelse, nytt liv. Vi lär oss tänka Guds tankar.
Låt oss stanna till i tillbedjan bredvid Josef och Maria och Simeon. Där får vi hjälp att komma loss från oss själva och stanna inför det som är större
För de ärliga går han upp som ett ljus i mörkret,
nådig, barmhärtig och rättfärdig 
(Psalt 112:4)

  1. Hanna, Fanuels dotter av Asers stam
Läs och Be-grunda Lukas 2:36-38 i din Bibel.
Lukas berättar om henne att hon var åttiofyra år, hade varit gift i sju år. Hon var fattig, levde nu som änka, ensam, men inte bitter.
Ingen bryr sig om henne. Men hon bryr sig om andra. Hon tackar och prisar Gud så att alla hör henne. Hon talar med alla om barnet som Maria bär. Och där, när hon är inför Jesusbarnet, visar det sig att hon har en profetisk gåva. Hon förstår och kan uttrycka vad Herren just nu vill uppenbara.
Vilken förebild! Vi får se en som kunnat lämna bitterhet, besvikelser och sorger och i stället blivit fylld av  himmelsk glädje, och kan tala med alla andra om vad hjärtat är fullt av. Umgås med henne! Hennes recept:
Låt er uppfyllas av Anden  och tala till varandra …

7. Att växa
Läs och Be-grunda bonustexten Matteus 13:31-33 och Lukas 2:39-40.
Matteus låter oss träffa en manlig bonde och en kvinnlig bagare. Med dem får vi häpna över den ringa början och det stora slutet. Lukas skriver att pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom.
Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen 
(Psalt 71:21 Bibel 1917)


Så får du och jag be, uppmanar
Bengt Pleijel 92+

Mer växtkraft kan du hitta i boken Sångpostillan, årg 3,  sid 483, och på datoradressen: bibelskolan.com tryck här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut