måndag 30 mars 2020


Inför stilla Veckan och stora Påsken


Kära vänner i Herren!
Vi får nu gå in i Stilla Veckan och stora Påsken. En märklig vecka detta år. Corona hjälper oss att vara stilla. Var och en sitter i sin karantän. Kom mig inte närmare än två meter. Vi får varken kramas, kyssas eller slåss.
Och ändå kan stilla veckan bli den rika veckan. Vi får gå in i Golgatadramats texter, lyssna oss in dem, BE-grunda dem, bli gripna av dem. Sedan kan vi svara på frågan från Amerikas slavar: ”Were you there when they crucified my Lord”?
Gör experimentet att när du läser texterna koppla på den helige Ande. Då kan det bli så att bokstäverna reser sig, griper tag i dig och drar dig in i dem. Och vad mer: Vi hittar varandra – en rik gemenskap i Anden! En kommunion i Anden!
När du ber Fader vår upptäcker du hur där vimlar av trossyskon från hela världen i orden vår, oss … och du upptäcker att världens centrum inte är du själv. Inte JAG och MIG och MITT. Du upptäcker Far, vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  Ditt är riket. Din är makten och äran!
En märklig vecka ligger framför oss. Vi tillsammans får möta honom som gick den svåra vägen. Han bar sitt eget kors. Han bad: 'Min Gud, förlåt dem'. Han led och dog på Golgata. Han gjorde det för oss, för alla och för oss (Sv Ps 442:3).

Bengt Pleijel 93+
som nu tar dig med på en

Korsvandring
genom veckans bibeltexter. Be: Helige Ande kom! 
Vill du ha sällskap också med mig, finns jag i boken SÅNGPOSTILLAN ÅRG 3 (förkortas: SP3). Boken är slutsåld, men texten finns på www.bibelskola.com (förkortas ”datorn tryck här ”).

PALMSÖNDAG – Vägen till korset.
Texter: Jesaja 56:6-8, Ef 2:12-16, Matt 21:1-11. SP3 sid 177. Datorn tryck här.
Jesaja tar oss med till ett bönehus. Paulus berättar hur murar kan ramla och Matteus drar oss och (andra) åsnor in i en Jerusalemsfest. Vi sjunger HOSIANNA-sången. Hosianna betyder: Ack, Herre fräls! Ett rop ur djupen om nåd från höjden!

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Texter: 2 Mos 12:1-14, 1 Kor 11:20-25, Matt 26:17-30. SP3 sid 184, datorn tryck här.
Jesus instiftar det nya förbundets måltid. Om corona hindrar dig att gå till kyrkan kan du i din bönevrå få en andlig kommunion. Lyssna in texten. Den helige Ande låter dig där få höra pulsslagen från Guds hjärta: FÖR DIG! - FÖR DIG!

LÅNGFREDAG – Korset.
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Petrus 3:18-19, Matt 27:32-36.
Del 1: Korset. SP3 sid 192, datorn tryck här
"Jesus för världen givit sitt liv: Öppnade ögon, Herre, mig giv" (be Sv Ps 45:1)

Del 2: Jesu begravning och vår. SP3 sid 203, datorn tryck  här
"När jag skall lämna världen, o lämna du ej mig" (be Sv Ps 144:6)

PÅSKLÖRDAG - Nederstigen till dödsriket
Texter: Jona 1, 1 Petrus 3:18-22 Matteus 12:38-41. SP3 sid 209, datorn tryck här
Denna dag firas inte som helgdag hos oss. För apostlarna var det en svår dag. Deras kristendom hade kraschat. De sitter förtvivlade bakom stängda dörrar. Jesus är borta, Jesus är död. Nu finns det ingen mening kvar.
Men Jona berättar om en ubåtsresa i en stor fisk. Och Petrus berättar om en predikoresa som Jesus startar strax efter Golgatadramat. Och Matteus kommer ihåg att Jesus talat om detta …

PÅSKNATTEN – genom död till liv.
Texter: 2 Mos 14:10-16, Rom 6:3-11 Matt 28:1-8 SP3 sid 209, datorn tryck här
   Förr i världen, på den gamla goda tiden, före coronatiden, samlades man i stora skaror till påsknattsmässa. Man lyssnade och häpnade då uppståndelse-texter lästes. Man sjöng Pi-Ha-hirot psalmen (Sv Ps 618). Man sjöng om ljus över griften. Jubla och triumfera! Han har uppstått! och man förnyade sina doplöften. Efter trosbekännelsen fick man denna fråga:
Detta är den tro till vilken vi är döpta. Vill ni med Guds hjälp förbli i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?
JAA!

Denna glädje kan du unna dig själv när du sitter i din karantän. Påsknatten börjar vid solens nedgång på påskafton. Du BE-grundar texterna. I den helige Ande tar du kontakt med Herrens trogna i alla tider. Tillsammans med dem bekänner du din tro och jublar ut
HalleluJA!
Jesus, du har uppstått, nu är graven tom,
Jag står där förundrad, o mysterium.

Tillsammans med Marior, änglar och apostlar får vi personlig kontakt med den Uppståndne. Han står nu bredvid det tomma korset. Du ser hur han sträcker händerna mot dig. Det tomma korset är pärleporten. Han säger till dig varje dag: Gå in genom den trånga porten. Den öppen står för dig. Men inte för skrytsäckar och soppåsar. Dem får du inte ta med dig. Du går igenom befrielsens port och börjar leva Livet. Läs om det i Rom 6:3 ff, Vet ni inte …

PÅSKDAGEN - Kristus är uppstånden.
Texter: Jes 25:6-9 1 Kor 15-53-57 Matt 28:1-20, SP3 sid 224, datorn tryck här.
Jesaja bjuder in oss på ett gästabud. Paulus lägger ett lovsångsord i våra hjärtan: Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus (SE-GER = se vad Gud ger). Matteus ger oss många bevis på att Jesus har uppstått.

ANNANDAG PÅSK - möte med den Uppståndne.
Texter: Jeremia 31:9-12 1 Petrus 1:18.23 Joh 29:19-23 SP3 sid 232, datorn tryck här.
Läs igenom texterna. Be-grunda. Svara sedan på frågan: Vad händer med oss då vi får ett personligt möte och relation med den Uppståndne Jesus

Varför MÅSTE Jesus dö på korset?
För en tid sedan gjorde jag på TV 16 fem inspelningar där jag försökte svara på den frågan:
  1. För att han älskar dig,  tryck här
  2. För att ge dig skuldsanering, tryck här
  3. För att ge dig ett friskt hjärta,  tryck här
  4. För att hela dina sår, tryck här
  5. För att vi skall bli stolta, tryck här

Bön i coronatider

Vi lyfter våra ögon upp till bergen, varifrån skall vår hjälp komma? Vår hjälp kommer från dig, Herre, du som har gjort himmel och jord! (Ps 121:1-2).
I dessa tider av oro och osäkerhet kommer vi till dig, Herre, med vår oro och allt som tynger oss. Vi ber att du ska rädda oss från den härjande pesten… och sjukdomen som härjar mitt på dagen… du, Herre, är vår tillflykt… befall dina änglar att bevara oss (Ps 91: 3,6,9,11).

Hjälp oss, du vår frälsnings Gud, för ditt namns äras skull! Rädda oss och försona våra synder för ditt namns skull! Varför ska folken få säga: "Var är nu deras Gud?" (Ps 79:9-10). Låt det som nu sker i världen få oss människor att vända om till dig. Svara oss, Herre, svara oss, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud och omvänd du deras hjärtan (1 Kung 18:37). 


Nu ber vi att du ska förbarma dig över alla som är sjuka eller rädda för att bli smittade av coronaviruset – vi ber att du ska omsluta dem på alla sidor och hålla dem i din hand (Ps 139:5).  Vi ber för all vårdpersonal som arbetar för att vårda sjuka och bekämpa smittspridning – ge dem styrka att orka med sin stora arbetsbelastning just nu. Du, Herre, är den som ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka (Jes 40:29). 

Vi ber för alla politiker och myndighetspersoner, som måste fatta svåra beslut om vad som är bäst för Sveriges folk – Herre, ge dem nu vishet och förstånd till att vara ledare och anförare för vårt folk (2 Krön 1:10), för hos dig, Gud, finns vishet och makt, hos dig finns råd och förstånd (Job 12:13). 


Herre, kom med din frid, mitt i kaos och vånda. Tack för att du, mitt i all oro, kan ge oss den frid som övergår allt förstånd (Fil 4:7). Du ger oss inte det som världen ger (Joh 14:27), utan du ger den frid som ger trygghet därför att vi vet att du är med oss mitt i det svåra.

Ja, Herre, du är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad (Ps 46:2) och vi vet att vi är i dina händer, vad som än händer. Tack för att du, Jesus, nu säger till oss: Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen (Joh 16:33).

Gud vare tack som ger oss segern  
genom vår Herre Jesus Kristus! 
(1 Kor 15:57)Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut