måndag 12 oktober 2020

Inför nittonde söndagen efter Trefaldighet


TRONS KRAFT

får vi ta emot på söndag – den nittonde efter Trefaldighet. Vi smittas av lovsången som ropar in dagens budskap i våra hjärtan: Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning (Jesaja 12).

Jämför Psaltaren 118:14 - Herren är min styrka och min lovsång, han blev min frälsning. Denna sång sjöng Jesus och hans lärjungar dagen före Golgota-dramat. Vi behöver rusta oss med Bibelns kraftord inför kommande prövningar. Vi kan få kontakt med himmelska kraftkontakter. Vi fick det då vi döptes in i Kristus (Rom 6:3ff). Vi blev inkopplade på himmelskt EL och strömmar av levande vatten. Änglar, helgon och Herrens trogna i alla tider blev våra kontaktfamiljer. Alla vill hjälpa oss att LEVA LIVET redan nu. Men allra först och viktigast gäller detta – närkontakt med Jesus:

Iklä er Herren Jesus Kristus ( Rom 13:12 -14, Ef 6:10 ff)

När vi där tar på oss hela Guds vapenrustning händer det att vi  hittar GUDS KRAFT och blir starka i Herren och i hans väldiga kraft. 

Ja, ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.

I dagens texter får vi möta många av trons hjältar och hjältinnor. De kan öppna trons hemligheter för oss. Om de fick TRONS KRAFT kan vi få det. Vi börjar med


  1. KUNG DAVIDS FARFARS FARMOR.

Läs och Be-grunda Josua 2:1-15 i din bibel.

Den långa vandringen från Egypten får nu sitt slut. Israels folk står vid gränsen till Kanaans land. Mose har dött – 120 år gammal. Man begravde honom i Moabs land. Men ingen fick veta var hans grav låg (5 Mos 34:6). Till efterträdare insattes Josua som var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom (5 Mos 34:9). Både Gud och Mose höll tal vid hans ”välkomnande”. Josua 1. Far sa: Läs 5 Mos 31:7 + Josua 1:1ff och

Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har gett dig … Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. … Var inte rädd eller förfärad, för Herren din Gud är med dig vart än du går.”

Innan Josua startar erövringen av landet skickar han två spioner som ska speja på staden Jeriko. ”Gå och undersök landet och särskilt Jeriko”. De gav sig i väg och kom in i ett hus där det bodde en prostituerad vid namn Rahab och där lade de sig att vila.  Men det berättades för kungen i Jeriko: ”I natt har några israelitiska män kommit hit för att utforska landet.” Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sade: ”Lämna ut männen som kom till dig och tog in i ditt hus, de har kommit för att utforska hela landet.”

Folket i Jeriko anade vad som skulle hända. Vi vet, sa Rahab. Jag vet att Herren har gett er det här landet. Vi har gripits av skräck för er, och landets alla invånare bävar för er.  Vi har hört … vad Herren har gjort genom dem .

Rahab tog de båda männen och gömde dem på taket under linstjälkar som hon hade utbredda på taket. Vi har ingen kraft att stå emot er, för Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Och hon utkrävde ett löfte av dem: Lova mig därför med ed vid Herren: Eftersom jag har visat barmhärtighet mot er, så ska också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det. Låt min far, min mor, mina bröder och mina systrar och alla som tillhör dem leva, och rädda våra liv från döden.”

Männen sade till henne: ”Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig.” Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. 

Judy Breneman har skrivit en ”inlevelse” i Rahabs tänkande. Den finns i din dator på bibelskolan.com – nyfikenhetsskolan – ”Kvinnorna i Bibeln” - Rahab. Tryck här.


  1. TRONS HJÄLTAR I FORNSTORA DAR

Läs och BE-grunda dagens epistel Hebreerbrevet 11:29-33 i din Bibel.

Det vimlar av trons hjältar i Hebreerbrevets elfte kapitel. Här får vi kontakt med några av dem. Och vi får tillsammans med Hebreerbrevets anonyme författare göra en vandring genom Israels historia.

Poängen med trons människor i bibeln är inte att berätta om hur fantastiska hjältar de var. Poängen är att berätta om hur stor Gud är som kan använda sådana egendomliga och ibland udda människor för sitt verk. Det gör det hoppfullt för oss.

Men dessa storverk, som gjordes i tro, gjorde inte livet lätt för dem som trodde. Också för de största bland dem gällde det att tro utan att se och att lita på löftena utan att ännu få vara med om uppfyllelsen. Att tro betydde att få lida och bli förföljd.

Paulus skriver i glädjens brev – Filipperbrevet 1:29 - Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande har.

Fundera på vad detta betyder för oss: Allt liv lides fram!


  1. FYRA MÄN BÄR FÖRLAMAD MAN

Läs och Be-grunda Markus 2:1-12 i din Bibel.

Markus berättar idag om ett besök som Jesus gör i Kafarnaum. Han tar förmodligen in i det hus som tillhör Simon och hans bror Andreas (se 1:29). Ryktet sprider sig att Jesus har kommit. Folk strömmar till från alla håll. Man har förväntningar på Jesus.

Tänk om det kunde sägas om vår församling? Folk strömmar till från alla håll. Man har förväntningar på Jesus. Och vi säger till varandra: Vad tror ni Jesus kommer att göra idag? Och vi talar med varandra om våra förväntningar på honom.

Det kommer mycket folk, berättar Markus. Först fyller man huset, man trängs vid dörren, platsen utanför huset blir alldeles full av folk. De hör hur Jesus börjar tala.  Han förkunnade ordet för dem. Alla stod där andlöst lyssnande. Hans ord är liv för envar som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspr. 4:22).

När vi ser hur mycket folk samlas i Kafarnaum och hur man lyssnar till Ordet om Jesus kan vi få visioner av vad som kommer att hända när Guds Andes vind blåser liv i vår församling. Folk strömmar till. De blir fler och fler söndag efter söndag.  Kyrkorådet börjar planera att bygga ut kyrkan …

Det händer något utanför huset. Fyra män kommer släpande på en bår. På båren ligger en man som är lam. Men där är så mycket folk att de inte kommer fram till Jesus med båren. De fyra männen gör något högst oväntat.  De klättrar upp på taket, tar med sig den lame dit upp, gör sedan ett hål i taket och firar ned den lame till Jesus.

När vi läser en sådan här berättelse bör vi stanna till och tänka efter. Var finns jag själv i texten? Alla bibliska texter är dubbelexponerade. Vi ser först en bild om det som hände då. Men sedan upptäcker vi att vi själva finns med bland människorna som samlas där. Tänk efter: Var finns du?  

1. Några känner igen sig i den lame mannen. Man känner sig håglös, förlamad, initiativlös, man har stelnat i sin tro. Om något ska hända i ens liv beror det på att det finns människor omkring en som ber för en, tar tag i ens liv.

2. En del kanske kan se sig själv i de fyra männen. Herren har kallat dem till att vara hans redskap. Man känner ansvar för andra. Man vet att man inte kan hela en enda människa. Men man vet att Jesus kan!

Det finns fler att välja på..

3. Man kan se sig själv som en av de skriftlärda som tänker sura och kritiska tankar inom sig över det som sker i kyrkan. De tänker sura tankar: Hur kan han tala så? Jesus läser deras tankar. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Tänk igenom varför du tänker det du tänker.

När de fyra männen kommer med den lame till Jesus, står det att Jesus ser deras tro. Detta med tro och helbrägdagörelse har varit en svår fråga i kristna sammanhang. Ofta har man sagt till en sjuk människa: Om du bara hade tro så kunde du helas.  På det sättet har man gjort bördan ännu tyngre för den sjuke. Jag duger inte. Jag är inte bara sjuk, jag är alldeles hopplös också. Men när Jesus här tänker på tron, tänker han på bärarlagets tro. Han såg de fyra männens tro. Vad är tro?

När Jesus talar om sig själv som Livets bröd, säger han: Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta (Joh 6:35 SFB). Här ser vi att tro är att komma till Jesus. Den som kommer till mig ... den som tror på mig... Det som är vår uppgift som bärarlag är att hjälpa de sjuka, de trötta, de missmodiga in i Jesu kraftfält. När Jakob (5:12ff) talar om att smörja de sjuka med olja så är bärarlagets uppgift att be för den sjuke, be trons bön, be den bön som förtröstar på Jesus och räknar i allt med Jesus. Deras bön skall rädda den sjuke in i Jesu kraftfält, men Herren skall göra honom frisk. Det är Herren Jesus som helar. När Jesus såg deras tro, sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

Jesus lär inte här att all prövning, sjukdom och nöd är ett resultat av synd. Men de yttre svårigheterna kan ha sin orsak i något inre. Om jag är fylld av bitterhet och avund och besvikelse och hat och mycket annat sådant, sätter det sig på något sätt i kroppen. Psalm 32:3 säger: Så länge jag teg försmäktade mina ben vid min ständiga klagan. Man talar om att själen ger kroppen stryk. Det kan vara viktigt att först hjälpa någon till korset, platsen där bitterhet och hat och besvikelse förlorar sin makt. Jakob säger också när han talar om att smörja någon med olja att det är viktigt att först bekänna sina synder (Jakob 5:13-18). Att få syndernas förlåtelse är en nyckel som öppnar för himmelen i våra liv. Där syndernas förlåtelse är, där är också liv och salighet

När Jesus helar kan det ofta ske på något av dessa tre sätt: 1) Jesus helar med en gång. Helandet kommer snabbt. 2) Jesus leder en människa in i en helandets process. Han vill något mer än att  kroppen skall bli frisk. Han förlåter och renar och upprättar oss inifrån. 3) Jesus tar oss in i den himmelska reparations-verkstaden, där vi får hela och nya kroppar. Att komma dit är ju inte det allra sämsta. Men det händer alltid något när vi kommer till Jesus - vi berörs av TRONS KRAFT! Ty

hanverkar i oss med sin kraft

och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka 

(Ef 3:20)

i gemensam tro och häpenhet över

TRONS KRAFT


Bengt Pleijel 93+

som nu fått veta att en tredje stomioperation väntar på honom inom en månad och trons kraft väntar på dig i boken Sångpostillan årg 3 sid 423 (i datorn tryck här)
Skriva ut