tisdag 9 januari 2018

Inför andra söndagen efter Trettondedagen
LIVETS KÄLLA
är temat som sjunger för oss denna söndag och drar oss in i det nya friska livet.
Här en källa rinner, säll den henne finner.
Hon är djup och klar, gömd men uppenbar”, (Sv Ps 246).
Mose hjälper oss att hitta den, Paulus att ta emot den och på bröllopet i Kana får vi dricka den.
Guds källa har vatten tillfyllest, en gåva av strömmande liv.
Den äger vad alla behöver, det räcker för dig och för mig (Sv Ps 236:1).
Ja, faktiskt också för #metoo!!

Livets källa – Mose hjälper oss att hitta den. Läs andra Moseboken 33:18-23.
Mose sade: ”Låt mig få se din härlighet.” Han svarade: ”Jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig och jag ska ropa ut namnet ’Herren’ inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva.” Sedan sade Herren: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi ska jag ställa dig i en klyfta i klippan, och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand, och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.”
Nu får vi träffa Mose, den store folkledaren och laggivaren i Gamla Testamentet. Genom honom räcker Kärlekens Gud kärlekens bud till oss. Men Mose är också den store bedjaren. Ett tjugotal böner är nedskrivna i 2 Mos. De låter oss få se hur han utvecklas i sitt böneliv.
Det första mötet med Herren gör honom förskräckt. Han skyler sitt ansikte, han vågar inte se på Gud (2 Mos 3:1-6). I dagens text kommer hans sista bön. Nu vågar han säga: Låt mig få se din härlighet. Mose har hittat det förTROliga förhållandet till Herren (jfr Psalt 25:14). Herren talade till Mose ansikte mot ansikte som en människan talar med en annan (2 Mos 33:11).
Men dagens text får oss att reagera. Mose får inte det han ber om. Förut hade han sett Gud ansikte mot ansikte. Men nu - mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Varför? Vi undrar. I Psalt 27:8 står det: Mitt hjärta tänker på ditt ord: ”Sök mitt ansikte!” Ditt ansikte, Herre, söker jag. Ja, det viktiga för oss är att söka Herren själv, inte bara hans gåvor. I Bergspredikan säger Jesus: Saliga är de renhjärtade, för de skall se Gud (Matt 5:8).
Men varför dör vi om vi ser på Gud? Är det för att vi är ”smutshjärtade” som vi dör, då vi ser på Gud. Som att se med öppna ögon mot solen. Vill Gud att vi ska dö från vår ”gamla människa” så att Jesus i oss får ge oss nya ögon? (Se Ef 1:18, Kol 3:3). Grubbla över detta!
Det finns ett ord i texten som kan hjälpa oss: Herren säger: ”Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan.(Ett "by-heartord"!). Där (på Golgataklippan) låter han dig ana, förstå, ta emot och glädjas över sin godhet, nåd och förbarmande.
Herren håller sin hand över dig. När han efter en stund tar bort den då… Du förstår! Du ser Gud på ryggen därför att ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59:2). Du reser dig och går efter honom. Du sluter upp med vandringfolket. På den vägen klarnar det. Vi får nya ögon. De öppnas för Herrens möjligheter. Tillsammans med syskon i tron kan vi säga:... vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning... av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16). Och sedan ser vi på varandra. ”Dina ögon är fyllda av glädje. Vad har de sett?” De som ser upp till Herren strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam (Psalt 34:6).

Livets källa – Paulus hjälper oss att ta emot den. Läs Efesierbrevet 1:7-14.
I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.
I Kristus har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias, till hans ära och pris.
LIVETS KÄLLA hittar vi i Jesus Kristus, meddelar Paulus. Han hjälper oss att se hur mycket friskhet, läkedom och glädje som porlar i den. ”Hör hur bäck och flod, sorlande mot hällen, sjunger: Gud är god”. (Sv Ps 179:1). Lägg märke till vad vi hittar i källan:
  1. Vi blir FRIKÖPTA – vi som går och slavar under dunkla makter och krafter hittar FRIHETEN! ”Frälst genom honom, lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2)
  2. Vi får FÖRLÅTELSE för våra synder. Det finns nytt liv, nya möjligheter, nystart för alla sårade och alla sårare i #metoo-rörelsen. Du hittar det om du vänder helt om. Där står han – FRÄLSAREN – som kan ta bort synderna. Om du ger dem till honom, får du något från honom - ”Än räckes Guds frälsning, än räckes Guds frälsning till den som sig ångrar och tror” (Sv Ps 228). ”Här ett saligt byte sker: Du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2).
  3. Vi får RIK NÅD. Slavskepparen och sedermera Pastorn John Newton sjunger: ”oändlig nåd mig Herren gav… Guds nåd, jag skälvde inför den, men sedan gav den ro, och aldrig var den större än den dag jag kom till tro” (Sv Ps 231:1,2). Hans erfarenhet väntar på att få landa i oss!
  4. Vi blir ARVINGAR. Den störste av syndare, Paulus, (1 Tim 1:15) - skriver: Alla är ni Guds barn i Kristus Jesus. Om ni tillhör Kristus är ni också… arvtagare enligt löftet (Gal 3:26,29 nuBibeln).
  5. Vi får DEN HELIGE ANDE. Jesus ropar (för att du som gärna slår dövörat till skall få veta): ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden... (Joh 7:37 ff).
  6. Vi som får, får GE: Ära och pris. Riksdagsman Carl Boberg sjunger: ”då brister själen ut i lovsångsljud: Tack gode Gud, tack gode Gud!” (Sv Ps 11:6). Och Du förvånar dig själv att höra hur du själv stämmer in i den lovsången tillsammans med alla dem som hittat källan.

Livets källa – på bröllopet i Kana får vid dricka ur den. Läs Johannes 2:1-11 i din Bibel.
Lev dig in i denna händelse. Ty just Du är nu bjuden på bröllop. ”Kläd dig, själ, i högtidskläder… du är sökt och efterfrågad”. (Sv Ps 394:1). Adressen är Kana i Galileen, titta efter på kartan. Charterflyg och kamelritt är ordnad.
Många är med där. Du andas in doften av blommor, parfym och nystekt lamm. Du presenteras för dem som är där. Först för brudparet – vad söta de är! Men vi hör inga ord om dem från gästerna. Alla blir stumma av beundran för deras skönhet.
Jesus och hans lärjungar är där. De blandar sig med gästerna. Inte så många lägger märke till dem. Men där är en del som förargar sig över att Jesus är med. Han har just invigts till sin frälsargärning. Han borde sökt upp ”de brustnas camping”. Men det första han gör är att gå på fest…
Jesu mor Maria är med. Iakttag henne. Hon ser hur de andra har det och känner med dem. Hon upptäcker vad som brister. När människor ser vad som är fel hos andra, pratar de med andra om det. ”Har du hört?” ”Har du sett? Usch!” Men vad gör Maria? Lägg märke till vart hon går med nöden och vilket råd hon ger till tjänarna.
Lägg märke till hennes samtal med Jesus. ”Kvinna” kallar han henne. Han är inte nedlåtande mot Maria. På änglarnas språk, engelska, uttalar man kvinna ”queen” – drottning. Se så på kvinnan du möter. Och är du man, ser hon hur konungslig du är. Ni upphöjer varandra. Och får fram det finaste hos varandra
Lägg märke till den sociala katastrof som håller på att ske. De som vet, säger att en sådan kommer om vinet på bröllopet tar slut. Var det så förfärligt? De kunde väl nöja sig med Pommac. Eller det goda kommunalvattnet från Kana.
Men så detta: Jesus ordnar så att 600 liter vatten förvandlas till det bästa vin de smakat i Kana. Jesus tar hand om bristsituationen i Kana och förvandlar den.
Ja, fundera över detta en stund. Vad händer med oss om Jesus får ta hand om oss? Vad händer om andra makter, t.ex ”Anden i flaskan” får bestämma?

Fundera! Tänk! Kom sedan och hälsa på mig!
Adress Sångpostillan årg 1 sid 87, eller på bibelskolan.com, tryck här.
Vi får en skön stund tillsammans av syskons inbördes tröstande, då vi får tala med varandra om det vi fått och förstått. Och vi får dricka ur Livets källa. Och det som hände då det händer nu:
Jesus uppenbarade sin härlighet 
och hans lärjungar trodde på honom.

God helg önskar

Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut