måndag 22 januari 2018


Med himmelriket är det som…
säger Jesus allra först i dagens evangelium, på denna söndag Septuagesima, som har temat NÅD OCH TJÄNST. Himmelriket är inte en rymdstation långt bortom rymder vida. Det är inte semesterparadiset som kanske väntar längre fram. Himmelriket landar nu. Det är platsen där Himmelrikets Konung stiger ned till oss bräckliga, småaktiga, dumma, vackra, skräpiga. Han GER och han GÖR. Det han ger är NÅD – sin godhet, sina kärleksöverraskningar. Det han gör är att ta oss i sin TJÄNST – oss, både högfärdiga och lågfärdiga. ”Mig arme i din tjänst dock tag, om så din kraft upphöjes (Sv Ps 95:1). Ja, han har bruk också för #metoo. Nåden sätter oss i rörelse! Ta emot Guds nåd så att den blir till nytta (2 Kor 6:1).

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR STOLTA PÅ RIKTIGT!
Läs Jeremia 9:23-24
Så säger Herren: Den vise skall inte vara stolt över sin vishet, den starke inte över sin styrka, den rike inte över sin rikedom. Den som vill vara stolt skall vara stolt över detta att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, säger Herren.
Vi får vara stolta, säger Paulus. Lite uppmuntran gör att vi mår bra. Lite beröm luktar gott. Men när människor omkring oss glömmer bort att ge oss det, måste vi ge oss det själva. Vi blåser upp vår JAG-ballong. Ger oss ut på HÖG FÄRD. Någon elak typ har en nål i handen. Ett nålstick får oss att falla ihop skrynkligare och fulare än tidigare. Vårt självförtroende hamnar på ruta noll.
Vi hjälper upp det med lite skryt. ”Jag träffade nobelpristagare Karlsson häromdagen. Och han sa till mig…” Eller: "när jag var ledsen blev jag så tröstad av grevinnan Ludämilie Elisabeth av Schwarzburg- Rudolfstadt (se Sv Ps 554).
Tack gode Gud för alla fina människor jag mött. Alla dessa har gjort mycket för mig. Men de håller inte som ankarfäste i livets stormar. Inte heller mina examina, mina miljoner eller muskler – det som Paulus här kallar vishet, rikedom och styrka. Vi behöver hjälp med att hitta en säker och trygg förankring.
Därför kommer gamle Jeremia till oss. Han hjälper oss att hitta den verkliga förankringen. Det är att kunna säga: Jag har fått lära känna Herren. Jag får dagligen umgås med Himmelrikets Konung. Jag får möta honom som har sin glädje i att skapa kärlek, rätt och rättfärdighet på jorden.
En som upptäckt detta var Paulus. I nästa text citerar han början av 1 Korinthierbrevet. Han slutar kapitlet med att ge oss detta ”by-heart-ord” från Jeremia: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. Sträck på dig!

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR RIKA PÅ RIKTIGT!
Läs Första Korinthierbrevet 1:1-3 (Fb)
Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes. Till Guds församling i Korint, de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor.  Nåd vare med er och frid från Gud vår Far och Herren Jesus Kristus.
Vi har fått brev från Paulus. Vi läser inte hela brevet idag. Bara tre meningar. Brevet är laddat med kraftord. Paulus börjar med att presentera sig själv – genom Guds vilja Kristi Jesu apostel. Han kommer som sändebud från Himmelrikets Konung. Han som är deras andlige far kommer med uppdrag och budskap från högsta ort.
Det är märkligt att Gud kallade just Paulus – ”en hädare. förföljare och våldsman.” ”Han andades hot och mordlust mot Jesu lärjungar”. Vilken dålig andedräkt! (Apg 9:1). Han kallar sig själv ”den störste av syndare”.
Men Jesus ställer sig i hans väg. Denne man - rikt begåvad, rik på makt och rik på framgång - han blir rik på riktigt! Han möter NÅDEN – Guds obegripliga, överraskande och överflödande kärlek. Nåden sätter honom i rörelse. Han blir tagen i tjänst. Jesu Kristi tjänare. Vilket rikt liv han får leva. Hans JA till Jesu kallelse får till följd att miljarder kristna har fått hjälp att säga sitt JA till Jesus.
Går det att hålla inne med en lovsång? Paulus själv brister ut i en kungssång:  Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen. (Läs Timoteus 1:12-17).
Nu skriver Paulus ett brev till Guds församling i Korint. Lägg märke till den formuleringen. Vi talar om att vi tillhör Ljungskile församling eller Spekeröds församling eller...  Men Paulus skriver inte Korints församling. Den är Guds församling i Korint. Han skriver till de kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn på varje plats där de eller vi bor. 
Paulus skriver till dem (och till oss) som upptäckt att vi inte klarar av detta krångliga liv utan himmelska kontakter. Vi har hittat kraftkällan, där man blir rik på riktigt – blir himmel-RIK! Kraftkällan heter i Kristus Jesus. Det är där vi får bada i NÅDEN. Där kommer vi samman för att fördjupas, tränas, mogna, helgas, utrustas. Där lever vi i daglig telefonkontakt med Jesus - vi åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Och nåden driver oss ut med himmelsk smitta. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört (Apg 4:20). Himmelriket är platsen där vi blir rika på riktigt!

HIMMELRIKET – PLATSEN DÄR VI BLIR JÄMOLIKA PÅ RIKTIGT!
Läs Matteus 20:1-16 i din bibel eller psalmbok
Det hände något i himlen. Änglar som hade till uppgift att vaka över människorna på jorden kom instörtande med tårar i ögonen till Far och berättade vad de sett – människorna gjorde varandra så illa. De såg snett på varandra, de såg ned och föraktade varandra. De bråkade, grälade, avundades. Alla tänkte bara på sig själva. Man sa till dem att de var jämlika. Men det fanns några som var mer jämlika än andra. Vinster i välfärden blev madrassfyllning. Korruption! Orättvisor! Konstig lönesättning! De demonstrerade och strejkade! De ropade och svor och förbannade… ”Hör hur ropen skalla: Lika lön åt alla!"
Far hörde nödropen. Han skickade en duktig förvaltare. Nu skulle det bli ordning och reda. Han organiserade och anställde. Han fick igång arbeten, arbetslöshetsproblemen löstes. Lönesättningen förändrades. Han gav skäligt betalt. Efter en lång arbetsdag – elva timmar – betalade han ut lönen. De som bara arbetat en timma fick lön först. Vilken lön! 5.000 kr för en timma! Men sen hände något underligt – de som arbetat två timmar och tre och fyra…. Alla fick de 5.000 kronor. Lika lön åt alla! Vilken jämlikhet!
Nu blev det protester. LO och SAF och SIF och SUF andra fackföreningar sammanträdde. Vad ska vi göra åt dessa orättvisor? Hur de löste problemen kan du få veta om du begär ut protokoll från deras sammanträden. Hur Far löste problemet berättar Matteus i dagens text. Läs den igen.
Poängen med denna märkliga text är att vi ska se och upptäcka Guds överflödande och överväldigande nåd. Han överraskar alla dem som kommer till honom med sin upprättande kärlek. Alla slarviga, larviga, knepiga, konstiga, modlösa reser han upp. Ja, han upphöjer förlorade söner och döttrar till Himmelrikets barn. Men han utsätter dem inte för någon likriktning. I den metoden ligger ett lik! Han förlöser oss från Jantelagar och PK-folks åsiktsförtryck. (PK = politisk korrekt).
Ordet ”jämlikhet” är ett mantraord som alla innemänniskor upprepar och PK-folk tuggar om. Är vi jämlika ställs vi bredvid varandra som kopior! Inga roliga original får finnas. Ser vi på varandra, ser vi snett. Det sanna ordet ”alla människor är lika värda” blir ett tomt ord. En lära utan liv!
Gud har skapat oss JÄMOLIKA! Till man och kvinna skapade han dem. Var och en är skapad till original, roliga, spännande. Var en får utrustning som gör gemenskapen rik. Men när vi ser snett på varandra och ser ned på varandra förminskas vi. Vi krymper, Livsmodet försvinner. Ensamheten för oss ut i tråkighetens öken.
Nu kan det hända något med oss. När vi ligger utmattade i vår torkas ökensand, uttröttade av att se snett och se ned på oss själva och varandra, börjar vi se upp. Vi hör en röst:
Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig: ”Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min NÅD bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig, och du ska bli upprättad, du jungfru Israel. Än en gång ska du ta din tamburin och dra ut i dans bland dem som är glada (Jeremia 31:3-4).
När nåden drabbar oss drivs vi till tjänst. De som får en tjänst kallas TJÄNARE. Jesus kom för att tjäna oss och vill att vi ska ha detta tjänarsinne. En Kristi tjänare ser inte ned på sig själv. Han är i kungens tjänst. Han ser inte ned på andra därför att han själv står längst ned. Han ser upp mot dem han tjänar. Och han ser att Himmelrikets kung finns där ovanför. Tjänaren ser på andra med Jesu ögon och Jesu möjligheter. Hans hobby är att hjälpa andra hitta kungens eviga kärlek, den som upprättar och hjälper människor att förstå hur de i denna kärlek kan förlösas till de roliga original Gud skapat dem till. Med Jesu ögon kan vi få upptäcka vilken spännande uppfinning varje människa är, designad av Himmelrikets Konung. Låt oss gå på upptäcktsfärd i JÄMOLIKHETENS glädjefröjder och sedan ta fram tamburinen och bjuda upp varandra till dans och vara glada,

föreslår i glädjefröjd er guide, som också träffas denna söndag på sid 118 i Sångpostillan årg 1 eller på bibelskolan.com tryck här

Bengt Pleijel 90+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut