onsdag 31 januari 2018

UPPENBARELSENS LJUS

tänds för oss denna söndag, KYNDELSMÄSSODAGEN – JUNGFRU MARIE KYRKOGÅNGSDAG.
Unna dig därför nu den stora glädjen att först läsa dagens texter i din bibel eller psalmbok. GT-texten är från Första Samuelsboken 1:21-28, episteln från första Johannesbrevet 1:5-7 och evangeliet från Lukas 2:22-40.
Läs – BE-grunda – lyssna inåt. Pröva experimentet att läsa högt. Du häpnar. Ordet går in genom ena örat och in genom andra örat och hamnar i hjärtat, ditt inre kärleksrum, som en underbar kraftkälla. Och folk omkring dig, som hör dig läsa högt, undrar om du är riktigt klok.
Kanske har de rätt – du är riktigt klok!
Det ljusnar för dig då du vandrar in i denna Kyndelsmässodag. (Kyndel betyder ljus, fackla, jfr kandelaber). ”När dina ord upplåtas ger de ljus”, (Psalt. 119:130). Den gamle Symeon talar med dig om Jesus som uppenbarelsens ljus. Du hör hur Johannes uppmanar oss att vandra i ljuset. De lyckliga människor som öppnar Sångpostillan årg 1 sid 465, eller går in på bibelskolan.com tryck här, får vara med i kören som sjunger dagens sång. Melodin finns på sid 475 i Sångpostillan.
Låt oss vandra i ljuset liksom Han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
Vandra i Guds ljus /3/ vandra i Guds kärleks ljus.

Men nu måste jag bekänna en sak: JAG LEVER INTE SOM JAG LÄR! För mig har vandringen varit mycket viktig. Vi är Vägens folk som går på vägen med honom som är Vägen. Vi är inte framme, inte färdigfrälsta. Det finns mer att se och mer att få, mer att mogna i, nya AHA-överraskningar. Alla mina böcker handlar om vandringar.
Men nu har jag slutat att vandra och gått över till ”soffliggarpartiet”. Benen gick i strejk. En del människor har handikapp – jag är benikappad! När det hände fungerade larmklockan och två underbara damer tog hand om mig. De skickade hit två sjuksköterskor och en läkare. De undersökte mig. De vägde mig på en våg och jag var befunnen för tung (Jfr Daniel 5:25-28). För viktig! Stig ned från tronen! De smorde mina svullna ben med salva, lindade dem och lade mig i min säng. Precis dagarna före mitt fall kom en ängel från Australien – min son Erik. Han är nu min livvakt, mitt stöd. Jag har sagt till honom att han liknar Gud. Erik gör så gott han kan. Precis som Gud (se 1 Mos 1), Se, det var mycket gott .
Så är det. Benen mår inte bra. Men pekfingrarna lever. Med viss möda sätter jag mig och dansar denna pekfingervals inför er. Gå nu in i texterna, stanna där, dröj, umgås med människorna du möter. Du träffar flera bedjare där.

Vi umgås med Hanna och Hanna – och lär oss bedja,
Först Hanna, Elkanas hustru (1 Sam 1:21-28). Om henne berättas det att hon länge var barnlös, kontakten med människor var dålig, men hon hade kontakten klar med Gud. Efter en lång tid får hon en son. Hon gav honom namnet ”Gud hör bön” – Samuel. Så fort man sedan ser honom får man en påminnelse om att ”Gud hör bön”. Samuel själv lär oss att ha kontakten klar med Gud: Tala, Herre, din tjänare hör (1 Sam 3:10).
Den andra kvinnan är Hanna, Fanuels dotter av Asers stam. En märklig kvinna. Lite halvtokig, tyckte folk, men en brinnande och vittnande Gudsmänniska – ”riktigt klok”! Hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Är det sådana smittsamma, hängivna kristinnor vi behöver möta, vi som väntar på kyrkans befrielse? GUD HÖR BÖN!

Vi umgås med Josef och Maria – och lär oss lyda
Vi ser dem gå upp för kyrkgången. Vi följer med dem. De bär ett litet barn i sin famn. De bär också några turturduvor som skulle offras. De strålar av lycka. I tacksamhet vill de nu tacka Gud och bära fram barnet inför Gud. Men de kommer att häpna av förundran efter kyrkbesöket.
De går dit som en lydnadshandling. Mose lag talade om kvinnans rening efter födelsen av ett barn. Om du undrar över dåtidens hälsolagar, och dina tankar går i krok, och du undrar om man på den tiden såg en barnaföderska som smutsig och syndig, kan du gå till Sångpostillan årg 1 sid 467. Sångpostillans författare ger där ett mycket klokt svar. Var får han allt ifrån?
Josef och Maria är våra föredömen i ”trons lydnad”. Tron är en personlig relation med en trofast Gud. Motsatsen till tro är inte tvivel utan otro, trolöshet. Då är trons lydnad att ta tag i denna relation. På den vägen växer man och mognar. Josef och Maria har mycket att lära oss. Tala Herre, din tjänare hör.

Vi umgås med Symeon - och lär oss leva med den helige Ande.
Man talar om den gamle Symeon. Riktigt hur gammal han var, vet inte många. Bara jag. Symeon var 91+.
   Symeon var rättfärdig och from. Han ville leva nära Fadern för att få leva i hans vilja.
   Symeon väntade på Israels tröst, en benämning på Messias.
Symeon lever i gemenskap med den helige Ande. Den helige Ande var över honom. Han lärde sig lyssna till Andens röst. Anden hade sagt till honom att han inte skulle dö förrän han fått se Herrens Messias. Den helige Ande hjälpte Symeon att se framåt. Inte tillbaka till den gamla goda tiden med minnen från fornstora dar. Den bästa tiden låg framför honom
Undran: Får den helige Ande vara med i din församling, i ditt liv. Han kallar till kyrkan då Jesus är där! Varför minskar det? Recept: Be: Kom helige Ande! Sjung: ”Jag tror att den helige Ande är tröstaren och hjälparen som leder mig till Jesus, till Jesus”(melodi Sångpostillan årg 1, sid 480)

Vi umgås med Symeon - och lär oss lyssna till hans bön.
Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel.
När du ber den bönen i kyrkans aftonbön, completoriet, förenas du med en stor skara bedjare över hela jorden. Detta händer: Barnet du tar i dina händer bär dig. Bort från Döden. In i ett nytt spännade, rikt liv. Alltså: Låt Anden driva till kyrkan för att DÖ! Ett nytt liv väntar. Se Gal 2:19-20).

Vi umgås med Symeon - och lär oss lyssna till hans profetia.
När du läser Symeons profetia (Lukas 2:33-35) kan du förstå att den ljusnande framtid kan bli svår. Är du rustad för det? Vad är det för mörka, dunkla krafter som kommer igång och gör att det kan vara livsfarligt att ansluta sig till Jesus. Varför är de kristna idag de mest förföljda? Varför vägar du hålla dig till Jesus? Eller skäms du för evangelium?

Vi umgås med Johannes som lär oss förening och rening.
Johannes kärleksbrev till oss står i Johannes första brev 1:5-7. Det händer två ting, säger Johannes i sitt brev, när vi är där i ljuset: 

EN FÖRENING
Vi får gemenskap med varandra. I mörkret är vi bara medvetna om oss själva. Vi går blinda för varandra och är okänsliga för varandras problem och kolliderar med varandra. Men när jag kommer in i Hans ljus kan det bli en ljusgemenskap. Vi räcker varandra handen och möter varandra på ett nytt sätt. Sedan händer något mer: 

EN RENING.
I Guds spegel upptäcker vi att vi behöver rening. Vi ser hur smutsiga vi är -  självupptagna, egenkära, otacksamma och besvärliga för människor omkring oss. Hur blir man ren från sånt? Spegeln gör mig inte ren. Johannes har receptet på rening:  Jesus, Guds sons blod, renar oss från all synd. Det gamla kan bli förgånget. Det nya, det friska livet, tar vi emot från Jesus.

Må de som kan, nu börja vandra med varandra i Guds kärleks ljus! Jag själv följer er med spänning,
Om förbindelsen mellan hjärta och vänster hjärnhalva och mina ”dans-sprittiga pekfingrar” fungerar, kommer det kanske några fler ”himmelskt söndagsgodis” till både snälla och besvärliga barn.
En sak till – hittar du något ”by-heartord” att ta med dig från denna söndag? Själv stavar jag på detta:

Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, så som du har lovat, för mina ögon har sett din frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse för hedningarna och härlighet för ditt folk Israel.

Ulvesunds byväg 2 i Ljungskile, den 31 januari 2018
Med många varma hälsningar


Bengt Pleijel 91+Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Skriva ut