tisdag 27 januari 2015

Inför söndagen Septuagesima


NÅD och TJÄNST är söndagens tema.
Dessa två ord hör till kristendomens STORORD.
NÅD - på hebreiska chäsed, betyder kärlek, godhet, nåd. På grekiska charis, som vi har i ordet karisma – nådegåva. På latin säger man gratia och det ordet luktar gratis.
Nåd är Guds villkorslösa kärleksgodhet som ges utan förtjänst, prestation eller duktighet. Men han tvingar den inte på oss. Den måste tas emot. När nåden, godheten, kärleken drabbar oss gör den något med oss. Vi förvandlas av Jesus att bli lika honom. Han som inte kom för att bli tjänad utan att tjäna, han HERRENS LIDANDE TJÄNARE utnämner oss till MINISTRAR. Det ordet betyder TJÄNARE. Stororden NÅD och TJÄNST gör oss små. Stöddigheten försvinner. Vi upptäcker hemligheten med att vända om och bli som barn. Och denna hemlighet föder fram LOVSÅNG. Söndagens budskap kan sammanfattas så:

AV NÅD MÅ DU LEVA!

De orden står i en födelsedagssång. Inte i den pessimistiska sången där vi önskar att du må leva ”i hundrade år” och sedan får sluta din levnad med att bli körd som ett kolli ”på en skottkärra fram”. Nej, så här sjunger vi:

Ja, må du leva /3/ så länge du får.
Av vad skall du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.
Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor

Men sen då? Vad händer ”där”, på andra sidan pärle-porten?
Svar: Om vi lägger våra båda händer i Jesu händer så händer det att ”saligt hem vi länder” (Sv Ps 277:1). Vi hamnar på andra sidan pärleporten. Och där – nu vill jag berätta en hemlighet för dig - där står änglakören och utbringar ett sjufaldigt halleluja. Vi hör hur de sjunger på den melodi de lärt sig av Jesusfolket, när dessa kom till Sverige på sjuttiotalet.
Hur vet jag detta? Ställ inte så svåra frågor.

Eftersom det på söndag handlar om NÅD vill jag gärna rekommendera en bok som jag fick av nåd (gratis). Den heter ”Men då kom nåden springande”. Dan Sarkar har skrivit den och den finns på GAudete förlag (obetalbar reklam). Den är frisk, rolig, djup, full av Dans ögonglimtar och humor. På sid 183 berättar han om det gamla paret som kom till himlen:

De bara stod och häpnade över allt fint som där fanns – blommor, dofter, färger och barn som lekte sommarlov utan slut. Hustrun strålade av lycka. Och jublade ljudligt. Men mannen blev allt surare. Hustrun tittade förvånat på honom och frågade om han inte tyckte om det de såg. Visst tyckte han det var fint. ”Men varför ser du ut som ett åskmoln”, frågade hustrun. Han svarade: ”För att jag inte kan låta bli att tänka på hur många år tidigare vi hade kunnat komma hit om du inte hade envisats med att släpa hem de där hälsokostpreparaten”.

Hur fick Dan veta detta? Ställ inte så svåra frågor.
Jag blev i alla fall glad över boken. Tänk att en präst vågar använda sin humor i förkunnelsen! Kanske jag själv skulle våga börja med det! Jo ... ja ... kanske ... men ... vad ska folk ....

Det är populärt att använda satir.
Satir är elak kvickhet, ett skämt som gärna vill förlöjliga, förnedra, förminska ... Har SATir med SATan att göra?
”Je suis Charlie” använde satir och frukten blev tolv döda och hel värld i chock. Yttrandefrihet är mycket viktig. Vi reagerar mot länder där man tvingas till tystnad.
Men även om jag har RÄTT att säga min mening, måste jag ha VETT att inte alltid säga den. Blir frukten sårade människor som måste ge igen, kan jag bli orsak till tredje världskriget och andra hemska hemskheter.
Humor är bättre. Där humor används med humor kommer människor på bättre humör.
Satiren bekänner andras synder. Humorn ger distans till sig själv. Kan bara användas av den som både kan gråta och skratta åt sina egna dumheter.

NÅD och TJÄNST – är dagens melodi.
Man kan ta det ytligt med dessa ord. Om jag översätter ordet TJÄNARE till latin blir jag MINISTER. Och får då känna att jag är värdefull!
Ordet NÅD kan ligga och skvalpa på känslornas yta. Men får mig inte att häpna, förundras över att ”oändlig nåd mig Herren gav” (Sv Ps 231) och ”nu all min synd du tagit har, av fröjd vill hjärtat gråta (Sv Ps 2344).
Jag får en DÖD TRO, säger 1878 års katekes. ”Det är att utan bättring tillägna sig Guds nådelöften”. Jag får en BILLIG NÅD, säger Bonhoeffer. Dyr för Jesus men mig kostar den inget. Laestadinerna kallar mig NÅDETJUV.
Judas skriver i ett brev till oss i Bibel 1917 vers 4, att ni brukar Guds nåd till lösaktighet och förnekar vår ende härskare och herre, Jesus Kristus.
Och Paulus, ja, han har tårar i ögonen och rösten skälver av smärta: Föraktar du Guds rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? (Rom 2:4 Fb).
Ordet omvändelse betyder att du slutar vända ryggen åt Gud. Du vänder dig om och låter honom ta hand om dig, förnya dig, trösta dig, leda dig, omforma dig, förvandla dig. Guds NÅD vill göra något med dig. Han tar dig i sin TJÄNST. Och lägg märke till: Han kallar inte de skickligaste till denna tjänst. Utan dem han kallar gör han skickliga att vara tjänare. Att spela herrar, det kan vi av oss själva. Men för att bli tjänare behöver vi kontakt med Guds NÅD (Läs 2 Kor 3:4-6 Bibel 1917).

Du frågar: Vad kan Herren göra av mitt liv?
En bra fråga, svarar Jesus, inte alls svår. Och så skickar han fram några vittnen som berättar om sina erfarenheter av detta.
Först låter han JOHANNES göra ett hembesök hos oss.
Johannes berättar om sin barndom. Pappa Sebedaios var en duktig man i fiskerinäringen. Mamma var en stark kvinna med stora ”ministerplaner” för mig och min bror Jakob (Matt 20:20 ff).
Vi hade häftigt temperament, berättar Johannes. Vi kunde gräla med de andra lärjungarna om vem som var störst, bäst och vackrast (se Matt 18:1-5). Man kallade oss Boanerges, tordönsmän, åskans söner, det blixtrade och mullrade ofta omkring oss.
Ja, jag kunde lätt ilskna till, säger Johannes. Och så berättar han om den gång då folk i en samarisk by inte tar emot Jesus. ”Jag blev så upprörd att jag frågade Jesus om vi skulle be Gud sända ner eld från himmelen för att förgöra dem. Sänd en bomb över dem, föreslog jag. Men Jesus tillrättavisade mig. Så får man inte be”.
Men en tid senare, efter pingstundret i Jerusalem, sände Jesus oss till Samarien med eld från himlen. Vi fick be för de kristna där att de skulle bli uppfyllda av den helige Andes eld. (Läs Lukas 9:51-56 och Apostla-gärningarna 8:14-17).

”Jesus vet vad han kan göra med häftiga människor, säger Johannes, jag fick så mycket kärlek av Jesus, jag vill verkligen försöka likna honom. När man frågade mig vem jag var svarade jag alltid: 'den lärjunge som Jesus älskade'. Jag var inte längre störst, bäst och vackrast. Jag var älskad, älskad, älskad. Jag har skrivit mycket om det i mitt brev till er", säger Johannes. Läs t.ex 1 Joh 3:1
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss
att vi får kallas Guds barn!

Nästa vittne, som Herren sänder till oss, är PAULUS.
Paulus berättar också om sin barndom och uppväxt. Han gick i skola i Tarsus och låg vid universitet i Jerusalem och fick studera för professor Gamaliel. Han berättar om hur uppskattad han var av de ledande i folket. De var upprörda över den nya ”Jesus-rörelsen” och han fick i uppgift att försöka stoppa den. Och när Paulus kommer dit i sin berättelse blir han först alldeles tyst. ”Det här är svårt för mig att berätta om”, säger Paulus. ”Jag skäms. Jag bar mig verkligen illa åt. Jag andades hot och mordlust mot de första kristna. Jag fängslade dem, förde dem till Jerusalem. Jag var en hädare, förföljare och våldsman. Jag stod där och såg hur de torterades, stenades, dödades. Mitt i allt detta häpnade jag, då jag hörde hur dessa inte förbannade och skrek hatord mot mig. De bad. De bad att Gud skulle förlåta mig”.

Men då hände något ...
Upplevelsen vid Damaskus (Läs Apostlagärningarna 9). Jesus möter MIG ...
Jag – DEN STÖRSTE AV SYNDARE får först NÅD. Jag får syndernas förlåtelse, blir upprättad. Inte att undra över att jag häpnade över nästa steg som Jesus tar: Han tar mig i sin TJÄNST.
Det var så fantastiskt. Jag brister ut i LOVSÅNG. Läs första Timoteos 1: 14-15, Fb.
Sjung med mig och hela den himmelska härskaran:

Ära och pris åt evighetens Kung,
den odödliga, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.


EFTERMÖTE

vill jag att du och jag skall ha nu.
Du la väl märke till hur denna blogg mynnade ut i en treklang:

NÅD,TJÄNST och LOVSÅNG

Du fick besök av Johannes och Paulus. Det finns fler intressanta personer som står i kö för att komma till dig. Samtala med dem om deras erfarenhet av NÅD,TJÄNST och LOVSÅNG. T.ex Maria (Lukas 1) och den förlorade sonen i Lukas 15.
När du träffar den förlorade sonen, försök då också få kontakt med hans äldre bror – han som är så otäckt lik oss kyrkokristna och försök tala förstånd med honom.

Om du blir sugen på Dan Sarkars bok så tryck här så kommer du till GAudete förlag. Eller ring 042 / 37 48 10. Då träffar du förmodligen Anna – förlagschefen. Hälsa henne från mig och säg att hon får denna reklamen av NÅD (= gratis). Inte därför att hon är så duktig utan för att hon skall bli uppmuntrad att fortsätta ge ut goda böcker som kan sprida budskapet om NÅD – TJÄNST och LOVSÅNG.

Lovsången hittar vi sällan om vi bara umgås med oss själva. Men om vi får träffa och upptäcka vilken mäktig och stor Gud vi har. ja då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud!

En sak till: Nu får du ta med dig treklangen NÅD,TJÄNST, LOVSÅNG och gå till dagens märkliga text från Matteus 20:1-7. Där träffar du en arbetsgivare som tycker om jämlikhet och lika lön. Trots att han är så modern reagerar hans anställda surt. Om du undrar mycket över det och vill ha sällskap dit, kan jag ställa upp. Jag var med då det hände. Jag träffas på sid 118 i Sångpostillan, årgång 1. Eller ring på här så öppnar jag för dig.

Om du undrar över hur jag kunde vara med där, så svarar jag: Ställ inte så svåra frågor. Nöj dig i stället med en glädjeglimt och hälsning från

Bengt Pleijel 87+onsdag 21 januari 2015

Inför tredje söndagen efter Trettondedagen

Akta er för denna söndag!
Här finns DYNAMIT.
SALOMO – den vise mannen – ber att Gud ska visa sin makt och kraft för främlingar. Är det oss han ber för? Behöver vi en sprängladdning under vår självgodhet?
PAULUS skriver i sitt brev till svenskarna (med kopia till Rom omkring år 57 e. Kr) att hans budskap är just dynamit.
MATTEUS berättar om hur Jesus ger rörelseförmåga åt en förlamad, men skakar om förblindade som inte vill se att de går vilse.
Akta er för Jesus! Det kan vara farligt.
Men också saligt!

1.  Läs GT-texten från 1 Kung 8:41-43. Vi träffar SALOMO i Jerusalems tempel. Han står där i bön. Händerna är lyfta - en böneställning som talar om att vi nu släpper allt vårt eget och bara vill ta emot från Gud. Vi sjunger ibland om detta: ”Jag lyfter min händer upp till Guds berg och hus” (sv Ps 238:1). Alla sjunger så. Men du ser ingen i kyrkan som gör det. Inte att undra över att vi lever så fattigt och futtigt! Änglarna vet att Gud har så mycket att ge. De kikar ned på oss, nyfikna på vad som händer. Men när inget händer med våra händer, så händer det att de med sin händer måste torka sina tårar. De gråter. (Jfr Luk 15:7,10).

Salomo lyfter sina händer upp till Guds berg och hus. Det är tempelinvigning. Han tänker på hur mycket gott Gud har gjort mot hans folk. Men han vill inte se Gud som en privat stamgud för Israel. Israel får ta emot så mycket av Guds godhet just för att ge detta vidare till världen. Ingen ska vara främling här.

Till oss: Vi lever ofta som främlingar för varandra, var och en i sin egen lilla värld. Vi förstår varandra inte. En flicka sa: ”Jag lever som i en bubbla, instängd i mig själv, känner mig så låst, ensam.” Hur blir vi lösta från främlingskap och utanförskap i oss och ibland oss?

Kanske detta: Gör såsom Salomo gjorde: Lyft dina händer, tappa ditt eget för att ta emot Guds gåvor. Lyft upp ditt hjärta. Ta emot han kärlek. Något händer! Vad då?

Kring sitt eget håller ingen vakt.
Här släpper oron, allt vårt självförakt, vår rädsla för varandra mist sin makt.
Gud är en av oss vid detta bord. Gud är en av oss vid detta bord.

Närhet, ljus och ingen utanför, en fattigmåltid, enkelt vin och bröd,
en kärleksfest med himmelskt överflöd.
Gud är en av oss vid detta bord. Gud är en av oss vid detta bord.
(Sv Ps 396:4-5).


2. Läs episteln från Rom 1:16-17. Här träffar du - på denna farliga söndag – DYNAMIT-PAULUS. Han säger uttryckligen att hans budskap är ”Guds dynamis”. - Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Evangeliet inte endast handlar om Guds kraft. Det är Guds kraft. Guds dynamit. När evangeliet förkunnas är det mycket som kommer i rörelse. Något sker.
Vad sker? Evangeliets uppgift är inte att göra oss respektabla eller civiliserade. Uppgiften är att frälsa oss. Att rädda oss. Ordet frälsa kommer av ordet ”frihalsa”. Slavens halsboja togs av.
Jag – en slav? Jesus säger: Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav (Joh 8:34 Fb).
Vad är det för dunkla krafter som låser oss?
Vad är det för starka krafter som räddar oss?
Evangeliet är en Guds kraft till frälsning!

Guds kraft kan först verka väldig krasch. Dynamit-Paulus skakar om svenskar som sover sött i Lagomicea (läs Joh Upp 3:14-22). Precis som han skakar om den intellektuella eliten i Korint och den kejserliga makten i Rom och de fingertoppsreligiösa i Jerusalem och vågar säga till oss alla: detta kan inte hjälpa er ett enda dugg. Det enda som kan hjälpa är att ta emot evangeliet om Guds kraft i Jesus Kristus. Vi behöver inte gå från krasch till krasch. Det finns en väg från krasch till kraft. 

Ty...
DYNAMIT-Paulus är också DYNAMO-Paulus.
Han vet mycket om dynamo – himmelskt EL som driver oss framåt. Finns i din församling, ofta på söndag klockan EL-va.
Då får vi nåd utöver nåd - Joh 1:18.
Då går vi från kraft till kraft - Psalt 84:8.
Då får vi leva av tro till tro – Rom 1:17.


3. Läs dagens evangelium från Matteus 8:5-13. Matteus har så mycket att säga oss. Han berättar om...

- hur en arbetsgivare som hamnat i kris för en anställd får möta Kristus.
- hur en plågad människa går från krasch till kraft.
- hur Jesus häpnar över hedning med stark tro.
- hur hungriga bjuds på fest, medan mätta får fasta och skära tänder.


Detta var allt för idag.

Vill du 
läsa Matteustexten tillsammans med någon rekommenderar jag Sångpostillan årg 1, sid 94. Samma person träffas dagligen på bibelskolan.com.  Ring på här så hör du en röst: Dörren är öppen. Var god stig på.

Vill du
att din bokhylla skall få prydas med boken ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD - PAULUS brev till svenskarna med kopia till Rom omkring år 57 e. Kr, kan du beställa den på GAudete förlag telefon 042 37 48 10. Eller tryck här.

Vill du
berätta för någon om bloggen ”HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen”, så säg att den finns på bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.

Vill du ta emot en dynamo-hälsning från någon så gör det nu från

Bengt Pleijel 87+
tisdag 13 januari 2015

Inför andra söndagen efter Trettondedagen.

Vi är nu inne i ”epifaniatiden”. Den börjar med Trettondedag Jul och omfattar de sex söndagarna efter Trettondedagen. Epifania betyder uppenbarelse. Vi firar Guds härlighets uppenbarelse i Kristus. Eftersom påsken kommer tidigt i år - 5 april – får vi bara tre söndagar i Epifania. Härlighetens sista dag blir den 31 januari.

Det talas mycket om HÄRLIGHET på söndag. Mose ber om att få se Guds härlighet (2 Mos 33:18-23). Några verser innan – vers 11 – sägs att Herren talade till Mose ansikte mot ansikte. Men nu får han det dunkla svaret att han bara får se Gud på ryggen. Vänder Gud ryggen åt honom?

Förmodligen vill han säga att det nu är slut på vilan och de ljuvliga stunderna med Herren. Nu börjar vandringen. Men var inte rädd! säger Gud till Mose och till oss: Du ser Gud på ryggen. Då ser du också hans fotspår i sanden. Före går Herren med segerns baner. ”Jesus i dina spår följa jag vill...” (Sv Ps 278).

Och tänk på detta: Sluta vara sittarfolket. Vi är vandringsfolket, som i tider av förfärligheter får upptäcka mer och mer av Guds härligheter. Med det vi får se, skall vi trösta och uppmuntra varandra. Ty det skakar av förfärligheter i världen just nu. Carl Bildt tror att det kan bryta ut storkrig 2015. Islamisternas framfart är kuslig. Det som hände i Paris var förfärligt. Men de som får lida mest av islamisterna är muslimerna själva. I den muslimska världen räknas terrorismens offer i tusental varje vecka.

I dagens epistel från Efesierbrevet 1:7-14 sjunger Paulus om JESU HÄRLIGHET. Sången börjar med vers 3 och fortsätter till vers 14. På originalspråket är det en enda mening. Paulus är så fylld av upptäcktsglädje att han inte hinner sätta punkt. Han är så ivrig att få sjunga om Jesus. Det går inte att stoppa honom.

I dagens evangelium från Johannes 2:1-11 står det att Jesus ”uppenbarade sin härlighet”. Hur då? Han förvandlade vatten till vin!! Härligheten i vin!?!
Man brukar ibland anklaga kyrkan för att förvandla vin till vatten. Varför har allt blivit så tunt och urvattnat? Bakelser, men inte bröd. Underhållning med estrad där framme och applåder därnere. Men när får vi mat? Kyrka, vart är du på väg?

Kana-texten är ett stort problem för många: Jesus låter sig bjudas på bröllopskalas. Där ordnar han så att när vinet tar slut behöver bröllopsvärden inte bjuda gästerna på Pommac. De får servera ett mycket gott vin.

Svenska Bibelsällskapet har nu kommit med en UTMANING: Läs Bibeln varje dag! Man kan anmäla att man antar utmaningen. Gå in på hemsidan: antautmaningen.se.

På facebook ser jag hur en del brottas med texter de läser. Man har kommit till Noaberättelsen i 1 Moseboken. Noa får befallning av Gud att bygga den underliga husbåten. Folk skrattar åt honom. Men Noa gjorde i allt som Herren befallt honom (1 Mos 7:5). När det stora ovädret kommer räddas han och hans familj och en massa djur.

Att jag nu vill ta fram den händelsen är att också den handlar om vin. Folk på facebook reagerar på det otroliga slutet av denna berättelse: Noa, denna rättfärdige och ostrafflige man, som lytt Herrens befallningar, och som fått lida för sin tro, och som räddat sin familj, och som dragit bort från en moraliskt nersumpad och pervers omgivning, han super ned sig. Ja, detta är det enda vi hör om Noa efter floden: Han blir stupfull.

Men så läser jag att en av dem på facebook erinrar sig att Bengt Pleijel en gång sa något bra om denna text. Ja, för 40 år sedan hade jag bibelvandring om urhistorien (1 Mos 1:1-11) för ungdom på ett februarilov. (hur mycket kommer du ihåg av predikningar som du hörde för 40 år sedan?).

Jag letade fram mina anteckningar, och kan nu berätta för dig vad du bör komma ihåg de närmaste 40 åren. Jag gör det därför att denna berättelse leder fram till det som hände i Kana.

Noaberättelsen finns i 1 Moseboken kapitel 6-10. Vad hände? Noa var åkerman. Genom Noa gör Gud en ny start med sin mänsklighet. Noa är en ny Adam. Också denne Adam här ihop med adamáh – jorden. Noa planterar nu en vingård på jorden. Av vindruvorna får han fram en dryck – vinet. Noa blir vinets uppfinnare. Vad gör han med denna uppfinning? Han sätter sig inte ned och tittar på den. Han dricker upp den. Men sedan är han inte längre herre över situationen.

Vad gör Noa för fel? Han gör inte fel i att odla upp marken. Han gör inte fel i att plantera vinrankor i stället för något annat och nyttigare. I Bibeln ser man vinet som en Guds gåva. Det är Gud som framalstrar vin som gläder människans hjärta (Psalt 104:15). Noa gör inte heller felet att han dricker vinet som han producerar. Vad är det för mening att plantera en vingård om man inte får njuta av dess frukt (1 Kor 9:7).

Felet som Noa gör är att han dricker så han blir drucken. Bibeln fördömer onykterhet och dryckenskap. Ge dig tid att läsa Lukas 21:34, Rom 13:13 1 Kor 6:10 Gal 5:21 1 Tim 3:2-3 1 Petr 4:3, Matt 11:19, Rom 14:21. Läs 1 Kor 8:9,11-12.
   Om någon dricker sig drucken syndar han. Han syndar mot sina närmaste som får lida för hans skull. Han syndar mot Gud, ty han degraderar Guds skapelse och trampar på sitt människovärde. I Ef 5:18 skriver Paulus: Drick er inte druckna av vin ty därav kommer ett oskickligt leverne. Det är denna lärdom vi får av Noaberättelsen: DRICK ER INTE DRUCKNA AV VIN.
Sedan Noa blivit drucken står det att han låg blottad i sitt tält (1 Mos 9:18-27). Vi kan kanske tänka oss att han ramlar ihop på golvet och sedan vet han inte riktigt vad som händer. Han ligger där alldeles blottad och naken. När vinet kommer in i Noa tappar han kontrollen över sig själv.
   Hämningarna släpper. Ett oskickligt leverne blir följden. Oskickligt leverne - ordet betyder ohjälplighet. I dryckenskapen är människan hjälplöst utlämnad åt sin förnedring. Omtöcknad i hjärnan. Och detta är situationen för denne store man. Noa – hedersmannen – försupen, omoralisk.
  Kan du tänka dig någon skriva historia på det sättet? Ja, den ende som kan det är den helige Ande. Det är han som tillåtit att denna skildring kommit med i Bibeln. Bibeln skildrar oss människor sådana vi är med alla våra svagheter. Och den skildrar oss människor sådana vi kan bli om Gud får ta hand om oss. Ty poängen med Bibelns människoskildring är aldrig hur fantastiska vi människor är. Poängen är alltid hur fantastisk Gud är, som kan ta hand om sådana människor och använda dem som redskap
  Noa var inte en god man av naturen. Han var god genom nåden. I sig själv var Noa svag. Men genom Guds nåd hölls hans svaghet under kontroll.
  Också vi är svaga. Jag vet att i mig, det är i mitt kött, bor inte något gott (Rom 7:18). Våra uppblåsta EGON kan verkligen ställa till med olycksstormar i våra liv. Vår räddning är att hitta förankringen i Jesus. När vi kommer in i Kristus, kommer Kristus in i oss och han håller de dunkla krafter, som finns i oss under kontroll. Nu lever inte mer jag, men Kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet. det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig (Gal 2:20).
  Även när Kristus lever i mig, och jag har hittat mig själv på djupet, så lever jag i köttet. Min gamla människa finns med. Men den är korsfäst med Kristus och är under hans kontroll. I varje ögonblick i mitt liv är jag beroende av honom. Men när jag inte låter honom vara min Herre bubblar det onda fram inom mig.
  Ibland får vi lära oss detta på ett mycket smärtsamt sätt. Noa hade kommit till en punkt då han trodde att han var en människa, som inte behövde Guds nåd. Det som hände med Noa kan kanske hjälpa oss att inte falla för den frestelsen. Den som menar sig stå, han må se till att han inte faller (1 Kor 10:12).
  Men historien med Noa är inte slut. När Noa ligger där i tältet och tappar kontrollen över sig själv, kommer hans yngste son Ham in i tältet. Han ser sin far, han stirrar, han tittar – tydligen med en viss förtjusning. Det han ser berättar han om för sina bröder. Han fnissar, berättar, skvallrar, smått förtjust över vad han upptäckt. Han gör inget för att skyla sin far.
  Vad gör bröderna Sem och Jafet? ”Vi måste täcka över vår fars nakenhet”, sa de. Vilken respekt. Vilken fantastisk vördnad för sin far.
De tar en mantel.
De lägger den över sig.
De går baklänges in, sida vid sida.
De ser ingenting.
De lägger manteln över Noa och drar sig tillbaka. Vilken respekt! Vilken vördnad!
Man kan undra om det är denna händelse Petrus tänker på när han skriver: Var uthålliga i er kärlek till varandra, ty kärleken överskyler en myckenhet av synder (1 Petr 4:8).
   När Noa vaknar upp och förstår vad som hänt, hör vi honom säga två starka ord: först: FÖRBANNAD. Sedan: VÄLSIGNAD.
  Är detta en gammal hetlevrad man, som blivit sårad och därför ilsknar till och låter sina känslor få fritt utlopp? Jag tror vi misstar oss om vi tänker så.
När Noa vaknar han upp blir han plötsligt alldeles klarsynt. Han ser med förskräckelse på de dunkla krafter som finns i honom och som han skall lämna i arv efter sig. Med profetisk klarsyn fångar han upp en glimt av de kommande årens historia. Han ser en förbannelse i Hams natur, en förbannelse som går igen i hans efterkommande.
  Samma dunkla krafter finns säkerligen i Sem och Jafet. Men Noa säger inte ”förbannad” när han tänker på dem. Han välsignar dem inte heller. Han VÄLSIGNAR HERREN, Sems Gud.
  Sem håller sig till Herren. Han känner Gud. Noa ser att från denne son som känner Herren, skall komma ett folk som känner Herren. Noa ser också på Jafet. ”Du kommer att bli utvidgad” säger Noa till honom. Det är Gud som skall ta hand om hans framtid.

Sedan ser Noa igen på Sem. Det skall ske något stort i Sems släkt. I Sems hyddor skall Gud taga sin boning. Noas ord är inte en ord från en hetlevrad, ilsken gammal man. Noas ord är en profetia. Från Sems ättlingar skall komma en frälsare.

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han är full av nåd och sanning (Joh 1:14).

Också vi får se hans HÄRLIGHET på bröllopet i Kana. Välkommen till Sångpostillan, årgång 1, sid 87. Eller – om du sitter vid datorns tidsmaskin - ring på här så hamnar du mitt ibland många gäster i bröllopssalen.

Och Du får se hans HÄRLIGHET i en måltid av bröd och vin. I din egen församlings kyrka! ... Vi såg hans härlighet!

I gemensam glädje
Bengt Pleijel 87+

onsdag 7 januari 2015

Inför första söndagen efter Trettondedagen

God fortsättning
önskar vi varandra efter den rika julhelgen. Fortsättningen börjar redan på söndag – första söndagen efter Trettondedagen. Vi vandrar då 400 m nedåt. Jordan är jordens lägsta punkt. Hela den heliga Treenigheten är där. Johannes Döparen är där. Mycket folk har samlats. Längst bak i kön kan du se mig och jag ser dig. Vi får vara med om något mycket viktigt: Jesus invigs till sin frälsargärning.
Där börjar nu vår vandring mot den goda fortsättningen. På en vandring behöver vi tankställen. Det betyder: Vi stannar till, tänker till och tankar KRAFFTORD.

FÖRSTA TANKSTÄLLET.
Vem är han som kommer ned till floden Jordan? Vi har ju träffat honom förut, då vi var hos fattiga herdar i Betlehem. Tillsammans med dem fick vi lyssna till änglakören, som sjöng om en frälsare som hade fötts. Herdarna, de som stod längst ned på samhällets sociala stege, fick höra det först av alla. Och se det som där hade skett. Gud blir människa. Gud i nattens timmar. ”Gud är nära i ett litet barn som ser oss” (sjunger Ylva i Sv Ps 744). Vi fick ju också träffa Jesus en tid senare, då vi umgicks med visa vetenskapsmän från östern. De och vi hyllade detta barn som man hyllar en konung. Vi lärde oss förundran, tillbedjan. ”O kom låt oss tillbedja vår Herre Krist.” (Sv Ps 122)
Men det var ju länge sen. Vi hörde inte så mycket om honom. Vi fick veta att han var ett flyktingbarn en tid. Vi träffade på honom en gång då vi gick till kyrkan i Jerusalem. Då var han tolv år. Men sedan gick det år efter år då ingenting särskilt berättas om honom. Inga under! Inga kraftord! Trettio tysta år.
Men Jesus stiger ned i djupen. Han vet hur det är ett vara där nere. Där hämtar vi detta KRAFTORD från Psaltaren 130:1-2. Jesus hör ditt rop!

Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre hör min röst.
Låt dina öron lyssna till mina böners rop.

ANDRA TANKSTÄLLET.
Vad är det som händer där i Jordan? Vi hör Johannes som samtalar med Jesus. Jesus säger att han vill bli döpt för att uppfylla all rättfärdigheten. Vad menar han?
När Jesus stiger ned i Jordans vatten öppnas himlen och Guds Ande kommer över Jesus och vi hör Faderns röst: Han är min älskade Son, i honom har jag min glädje (Fb).
Tänk till: Anden kommer över Jesus. Jesus som är sann Gud har avklätt sig sina gudomliga egenskaper när han lämnar sin tron av kristall och blir människa. Han avstod från allt och blev människa säger Fil 2:7. Han blir i allt lik sina bröder, säger Hebreerbrevet 2:17. Under de första trettio åren gör han inga vattenpromenader, botar varken aidssjuka eller spetälska, inga under alls ...


Men vid Jordan händer det: Jesus som är född av Anden blir nu fylld av Anden och utrustas nu med Andens kraft. Nu kommer mängder av märkliga händelser: Jesus helar, upprättar, talar med kraft.

Jesus blir KARISMATIKER! Karis betyder nåd, gratis. Karisma betyder nådegåva, gratisgåva. En karismatiker är en som är helt beroende av Gud. Jesus är ständigt beroende av Fadern i allt han säger och gör.

De ord jag som jag talar till er, talar jag inte av mig själv (Joh 14:10, jfr Matt 7:28f).

Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. Ty vad Fadern gör, det gör Sonen (Joh 5:19, läs Lukas 4:40-41).

Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig Ande och kraft och vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; GUD VAR MED HONOM (Apg 10:38).

STANNA OCH TÄNK: Jesus, Guds son, blir karismatiker för att lära oss, Guds barn, att vi måste vara beroende uppåt mot Gud, för att som hans tjänare kunna förmedla nåd, frukt, kraft. Och godis.
Nu ett KRAFTORD till Herrens ringa tjänarinnor och tjänare, som undrar hur de skall kunna förmedla allt detta till andra. Svaret är:

Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:38).

TREDJE TANKSTÄLLET.
Nu blir det kämpigt. Mörkrets krafter kastar sig över ljusets barn.
Har ni tänkt på att det talas väldigt lite om djävulen i Gamla Testamentet? Men han finns där. Han klär ut sig i ormakläder och väser fram sitt Skulle då Gud ha sagt ... ( 1 Mos 3). Han dyker upp som åklagare hos Job och på några ställen till. Men han finns. Han gömmer sig i Israels grannfolk. Där intalar han dem att antingen förgöra Israel genom krig eller förstöra Israel genom omoral.
Han finns också idag. Trots att Dagens Nyheter avskaffade honom 1909. Fem år senare bröt ondskans onda ondo fram i första världskriget. Och sedan sa man: aldrig mera krig!! Vad rätt man inte fick.
När det proklameras från himmelen att Jesus är Guds Son får djävulen ett nervsammanbrott. Han blir ursinnig, går till attack. Varje människa som fått ta emot trons ljus utsätts för den Ondes blåsning.
Efter dopet vandrar Jesus ut i öknen. Han fastar och läser Bibeln. Han har antagit utmaningen att läsa Bibeln varje dag. Han djupstuderar femte Moseboken. I den hittar han många KRAFTORD.
Han får tre frestelser, som alla ifrågasätter hans identitet – är du Guds Son?
1. Du är hungrig. Tänk på dig själv. Gör bullfest av dess stenar. Du är ju Guds Son.
2. Imponera på människor. Gör ett cirkustrick. Hoppa ned från kyrktornet. Utnyttja dina himmelska kontakter. När folk ser hur änglar griper in blir de hänförda. Alla blir anhängare. Du blir världskändis!
3. Varför gå den svåra vägen över Golgata. Gör ett knäfall för mig. Jag ska se till att du blir härskare över alla riken på jorden. Världsdiktator!
Jesus avfärdar varje frestelse med orden Det är skrivet ... Med KRAFTORD från femte Moseboken besegrar han djävulen. Ett ord kan honom fälla (Sv Ps 237:3).
Vad händer efter frestelserna? När vi syndar med tankar, ord och gärningar, går det hål i tanken och kraften rinner ut.
Men Jesus som inte föll för frestelserna kunde gå vidare i Andens kraft. Han talar om vad han vill göra med oss som fallit för så många frestelser. Han säger att han har himmelska resurser med vilka han kan hjälpa oss. Det första han gör är inte att skälla ut oss. Han stoppar ned glädjeord i hjärtat. När vi tar emot det och vattnar det med bön börjar glädjen bubbla i oss. Han löser sedan oss som fångats i synd och skam, öppnar våra ögon så att vi blir klarsynta över vad som egentligen sker i det som sker. Han lyfter av förtryck och betryck och tar hand om vår framtid.
Ta nu emot hans ord från Lukas 4:18-19 som ett KRAFTORD. Jesus talar om vad han vill göra för dig. 

Herrens Ande är över mig,
för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda,
att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.


FJÄRDE TANKSTÄLLET.
Vi har sett hur Jesus stiger ned i Jordans vatten. Innan vattnet rinner ut i Döda havet, innan Livet rinner ut i Dödens hav, vänder han strömmen. Han fångar upp oss som så ofta bara glider med strömmen och glider bort i meningslöshet och död. Jesus vänder strömmen. Livet får inte längre rinna ut i döden. Från Jor­dan går Jesus mot Golgota, som han också kallar för ett dop. Här den ström går fram vars flöden giva glädje åt Guds stad Jesu Kristi dop till döden är det nya livets bad.
På vägen från Jordan och mot Golgota ser vi hur Jesus möter männis­kor. Där är de sjuka, sargade, de hungriga, de längtande, men också de självgoda, färdiga, de hårdhjärtade. I alla dessa många berättelser kan vi känna igen oss. Vi finns med där och han tar oss med på vägen upp till Golgota. Där måste Makterna släppa taget om oss. Där lyfts bördorna av och där hittar vi ett nytt liv. Och från Golgota går det en frälsningens kraftled­ning ut i världen. Inkopplingen sker i vårt dop. Påkopplingen är vårt ansvar. Kopplar du på strömmen ser du att allt det som sägs om Jesus i hans dop sägs till var och en som sagt ja till sitt dop. Ta nu emot detta KRAFTORD. Det vibrerar av kärlek just till dig:

Du är min älskade Son, min älskade dotter, mitt älskade barn,
i dig har jag min glädjeGod fortsättning önskar

Bengt Pleijel 87+

som också kan avslöja hemligheten att han var med vid det som hände i Jordan och efteråt skrev ned sina intryck i Sångpostillan, årg 1, söndagen efter Trettondedag Jul, sid 80 i boken. Sök dig till  bibelskolan.com, eller tryck här så hamnar du där. Vill du berätta för gottissugna var det finns Himmelskt söndagsgodis så säg att adressen är bengtpleijel.blogspot.se


Skriva ut