söndag 27 februari 2022

inför söndagarna i mars, årg 2Här finns länkar till Himmelskt Söndagsgodis och Sångpostillan 
för söndagarna i mars,  med utgångspunkt från andra årgångens texter,


    
1 söndagen i fastan 
2 söndagen i fastan 

3 söndagen i fastan 
Jungfru Marie bebådelsedag onsdag 2 februari 2022

söndagarna i februari, årg 2

 
Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis och Sångpostillan för söndagarna i februari, med utgångspunkt från andra årgångens texter:


Kyndelsmässodagen 

Söndagsgodis 

Sångpostillan   


Septuagesima 

Söndagsgodis 

Sångpostillan


Sexagesima 

Söndagsgodis 

   Sångpostillan      


Fastlagssöndagen 

 Söndagsgodis  

Sångpostillan


Skriva ut