tisdag 31 maj 2016Inför andra söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag får vi inkallelseorder till Guds rike. Vad är Guds rike? Paulus svarar i Rom 14:17 
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

GUDS RIKE är himmelriket som sänker sig ned till jorden. Vi får hjälp att hitta EN RÄTT FÄRD genom denna värld, som är så full av galenskap, mörker, falskhet, orättfärdighet. Vi kommer i ett rätt förhållande till Gud och till varandra.
Vi får SHALOM. Det betyder frid och fred, det äkta, friska livet. Vi får GLÄDJE. Vi överraskas av den helige Andes gåvor och utrustning. Det är då detta kan hända: Det blev stor glädje i den staden (Apg 8:8). Men när värmen möter kylan och godheten möter ondskan, kan det bli urladdningar, blixt och dunder, motstånd, förföljelser. När detta hände i den första kristna tiden uppfylldes lärjungarna av glädje och den helige Ande (Apg 13:51). Mina älskade, var inte förvånade… Varför inte det? Svar: 1 Petrus 4:12-15.

GUDS RIKES ”JORDAFÄRD” startar med ett litet folk. Det berättar Mose för oss idag i 5 Moseboken 7:6-9. Israels folk får ett specialuppdrag. Israel får ta emot Guds kärlek och omsorg för att lida fram det nya livet BLAND ALLA FOLK. Inte framför alla folk. Gud ger inte Israel någon särställning ty hela jorden är min (2 Mos 19:5). Israel var det minsta av alla folk. Men detta folk får ta emot och ge vidare den största av alla välsignelser – världens frälsare, Jesus Kristus.
Allt liv lides fram. Fråga mamma om du inte tror det. Israels folk – detta gåtfulla folk där det vimlar av nobelpristagare och uppfinnare som gjort livet friskare och bättre för oss alla – har fått lida mycket. Vi förenas genom dopet med Abrahams folk. Om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, skriver Paulus i Gal 3:29. Vi tillhör familjen Abrahamsson. Eller om vi talar fotbollssvenska: Ibrahimovic. Vi är Guds folk som får ett stort uppdrag till alla folk.
När Gud idag kallar på oss är det inte bara för vår egen skull. Vi dras in i ”det goda” och ”i det heliga” för att tillsammans med Jesus får ”älska världen tillbaka till Gud”.

HUR HITTAR VI DETTA? Lyssna till världens kortaste och mest innehållsladdade predikan. De hölls av Jesus, och nedtecknades av Markus (1:15).
Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet.
Om du vänder ryggen åt Jesus, har du framför dig mängder av viljor som sliter och rycker i dig – människor, makter, media, ministrar … Det där med Gud och hans rike är så långt borta …
När du lyder kallelseordern: HELT OM! händer det något. Guds rike är nära. Mycket nära! När du då öppnar ögonen ser du ingen annan än Jesus (jfr Matt 17:8). Du ser Konungen i Guds rike. Han ser dig. Det är en sådan värme i hans ögon. Han ser dig med sina möjligheter. Du anar hans kärlek. Du låter den kärleken strömma in i dig. Våga tro det!

PLÖTSLIGT DYKER PAULUS UPP. Han ställer sig bredvid dig. Han berättar vad han vet. Han läser upp vad han skrivit i Romarbrevet 8:28-30, dagens epistel. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Förr skrev han ”allt samverkar”. Nu är han mera personlig. Vi får hjälp att se att det är Gud själv som griper in i det som sker. Gud bryr sig. Han tar det svåra i sina händer. Gud ser till att det onda inte får sista ordet. Gud hjälper oss på allt sätt. Gud ser till att vi inte fastnar i det mörka och svåra och hjälper oss komma vidare i det goda.
Paulus skriver att Gud hjälper dem som älskar honom. Gud är kärleken och kärleken vill inte tvinga sina lösningar på någon. Gud vill att vi kommer till honom då han kallar.

I DAGENS EVANGELIUM från Johannes 1:35-46 får vi en livlig skildring av vad som hände de första dagarna i kyrkans historia. Den ene efter den andre kommer till Jesus och dras in i kärlekens kraftfält.
Först träffar vi JOHANNES DÖPAREN.
Han uppmanar oss att SE på Jesus. Jesus kan göra något för dig som ingen annan kan. Han kan TA BORT DINA SYNDER. Jesus har ju öppnat pärleporten så att vi kan komma in i Guds rike. Men stopp! Porten stoppar dig! Porten är inte en triumfbåge genom vilken Hans Majestät JAG skrider in. Den är trång. Mycket trång. Du kan inte ta med dig bagaget in i Guds rike. Du måste lämna stöddighet och syndighet, medaljer och skräp. Det får du inte ta med in i Guds rike. Ty då skulle avund och jämförelse, och skryt och beröm som luktar så illa bara förgifta Guds rike och förstöra doften av salighet. I Guds rike råder jämlikhet. Alla lika vackra, alla sjunger bäst. Alla är glada i varandra. Om ni inte omvänder och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket (Matt 18:2).

TVÅ AV JOHANNES LÄRJUNGAR bryter och följer Jesus. De verkar lite tafatta och osäkra. De får frågan av Jesus ”Vad vill ni?”. De stammar fram ”Var bor du?”. De tycker nog själva att det lät lite dumt. Men Jesus ger inte adressen, utan säger bara ”Följ med och se”. Jesus klarar av oss som är lite blyga och tafatta och osäkra.
Lägg märke till Jesu möte med SIMON JOHANNESSON. Jesus ser på honom. Det måste ha varit något märkligt med Jesus ögon. Jesus ser på Simon med sina möjligheter. Han ser vad han kan göra honom till. Av den impulsive, orolig, överilade Simon kan han göra en KLIPPA, en KEF0S, en PETROS – en PETRUS. Jesus kan göra något riktigt och bra av var och en av oss när vi möter Jesu ögon. Skyll inte på att du är svag i karaktären, att du har sådana dåliga arvsanlag och att det är fel på dina gener.
Jesus träffar sedan FILIPPOS och säger de elektriska orden: Följ mig! Filippos träffar sedan NATANAEL, han som var från Kana i Galileen och inte trodde att det kunde komma något gott från grannkommunen Nasaret. Han liknar många idag som inte klarar av dem som inte bor på samma plats, eller hör till samma parti eller riktning. Filippos diskuterar inte. Han bara säger: Följ med och se! Vi har funnit!

Detta är de två första dagarna med Jesus. Lägg märke till vad som händer:
1. Det börjar så lågt.
Det startar på den lägsta punkten på Jorden. Jordan ligger 400 m under havsytan. Kyrkan börjar så lågt. Den börjar där nere i botten. Men den slutar inte där. Den slutar så högt. I den högsta himlen, inför Guds Faders tron.
2. Det börjar med så få.
Från början är det bara två. Men två blir fler. Vem kunde då ana att den en dag skulle omfatta miljarder. Kyrkan börjar med få, men omfattar så många att endast Gud vet hur många. Den börjar med få men slutar med en skara som ingen kan räkna.
3. Det börjar så enkelt.
Där var ingen konferens, ingen kommitté, som beslutade hur kyrkan skulle vara. Den börjar med en människa som gick ut och fann en annan människa. Det är kanske den mest effektiva metoden för att kyrkan skall växa. Mun mot mun! En människa finner Jesus och finner sedan ytterligare en för Jesus och sedan …

HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS bjuder till sist på en SÅNG och en BÖN.

SÅNGEN står i dagens Psaltarpsalm – Psalt 65:2-5. Sista versen är dagens sång i Sångpostillan. Du hittar den i Sångpostillan, årgång två sid 272, och i bibelskolan.com tryck här. Hittar du dit kan du där klicka vidare och få lyssna på Bodil som sjunger, Anne-Mette som läser texter och Bengt som predikar. Dagens sång avslöjar hemligheten hur vi ska kunna klara av och orka med.

Vi mättas av det goda i ditt hus, vi mättas av det heliga i ditt tempel.BÖNEN är denna: 
Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma 
Ditt rike kan inte pekas ut på kartan. Men varje gång en syndare vänder om till Dig är det en seger för Ditt rike.
Och varje gång Du talar till oss genom Bibelns texter
och i nattvarden får säga oss att vi trots allt är älskade,
då är vi innanför gränsen till Ditt rike. 

TILLKOMME DITT RIKE 
till våra hjärtan så att Du får regera oss inifrån 

TILLKOMME DITT RIKE 
till våra hem och våra arbetsplatser och till människor som Du sänder i vår väg så att de ser att de är älskade och att Du har en mening åt dem i livet 

TILLKOMME DITT RIKE 
till människor av alla folk och raser
så att evangeliets glädje når ut till alla jordens folk. 


Med himmelrika välsignelser 
Bengt Pleijel 89+


tisdag 24 maj 2016

inför första söndagen efter Trefaldighet

Vad är det som hänt?
       Vet du det? Många vet. Och de kan berätta
  1. om hur vår himmelske Fader får ont i hjärtat då han ser vår nöd. Hur skall jag kunna överge dig… mitt hjärta vänder sig i mig. All min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Han kommer till oss i Betlehem ”där Gud i nattens timmar nu vilar upp på strå”. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast han har gjort honom känd (Joh 1:18. Giertz). ”O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist” (Sv Ps 122 omkvädet).                           Detta upptäcker vi under ADVENT och JUL.

  1. om hur ”Jesus för världen givit sitt liv” och om hur vittnena sjunger ”Min frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han var död” (Sv Ps 313:1). ”Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja!”                                                 Detta upptäcker vi under PASSION och PÅSK.

  1. om hur den uppståndne Jesus möter oss, talar till oss och ger oss en marschorder: Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Hur ska vi klara det? Jesus svarar: när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.     Detta upptäcker vi på KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG

  1. om hur ”Livets Ande, kraftens Ande, nådens Ande, fridens Ande” (Sv ps 63:4) utrustar för uppgiften att göra alla folk glada.                                                    Detta upptäcker vi på PINGST.

Detta har hänt. Nu är vi inne i TREFALDIGHETSTIDEN. Den startar i dag med dopupptäckt!. Vi förstår det då Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Vad pratar han med oss om då? Jo, sitt förbund gör han känt för dem. Vi är bundsförvanter, säger han till oss. Och så berättar om att det var detta som hände i döpelseförbundet.
När Jesus ger oss uppdraget att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar” ger han oss löftet ”jag är med er alla dagar...” Dopet är inte PUNKT. Något som hände en gång den dag vi döptes. Dopet är en LINJE. Något som angår oss "alla dagar in till tidens ände”. Dopet kopplade in oss på den gudomliga EL-ledningen från Golgata. Nu gäller för oss att vara UPPKOPPLADE. ALLA DAGAR!! Hur då? Umgås förtroligt med Herren! Sjung med i trosbekännelsens lovsång till vårt dops Gud:

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
När vi umgås förtroligt med honom upptäcker vi värmen i ordet FADER. Han har omsorg. Han bryr sig. Han har hjärta för oss. Han överraskar oss när vi vandrar med honom i hans fantastiska värld. ”Måne och sol, vatten och vind, blommor och barn skapade Gud”. Och ”se, så många blommor som redan slagit ut på ängen! Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol”. Han har hittat på så mycket roligt åt oss: lekande kattungar, spännande spindlar och maskande maskar.
Och tänk - han uppfann människan! Du är hans uppfinning! Du vet väl om att du är UNDERBRA!? Ja, med vår himmelske Far får vi umgås. Med honom som är helig, helig, helig – full av godhet, kärlek, renhet. Han bara längtar efter att få förmedla sitt helande till oss som är så trasiga och brustna. Han har så många kloka ord att säga till oss och så mycket tröst att ge. Och vi får tala med honom om allt.
Helige Fader, kom och var oss nära
Låt oss förnimma kraften av din lära.
Du som kan giva mer än vi begära,
Hör oss, o Fader. (Sv Ps 20:1).

Vi tror ock på Jesus Kristus, Guds enfödde Son, vår Herre,  vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande för att döma levande och döda.
Vi får umgås förtroligt med honom. Undrar du vem han är, denne Jesus, så lyssna till trosbekännelsens lovsång. I några korta, mycket kärnfulla, himmelskt laddade ord berättas om vem han är och vad han gjort för oss. ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans lidande för oss på Golgata kors” (Sv. Ps 62:2). Trosbekännelsen är hela kristenhetens lovsång till honom. Den har sjungits i två tusen år. Den har burit människor i nöd och förföljelser och lidande. Och den vill bära också oss genom alla kriser och krascher och mörker som just nu går över vår jord.
Jesus var när oss, du som dog för alla.
Ge oss din frälsning, här vi dig åkalla.
Led oss och bär oss, att vi ej må falla.
Du är vår starkhet. (Sv Ps 20:2)

Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv
Den helige Ande hjälper oss genom dopet in i en ny, världsvid gemenskap där SYND, DÖD, DOM inte får sista ordet. Anden låter oss andas förlåtelsens livsluft, reser oss ur nöd och död, välsignar oss med himmelsk, välsignelse, leder oss in på livets JA-sida. Amen, amen, ja , ja det skall så ske!
Helige Ande, som i sanning leder,
Himmelska duva, sänk idag dig neder,
Helga, välsigna varje själ som beder.
Amen, ja amen. (Sv Ps 20:3).

Dopets söndag
låter oss få träffa vårt dops Gud – FADERN, SONEN och DEN HELIGE ANDE.
Vi träffar FADERN i GT-texten från andra Moseboken 14:21-22.
Här får vi vara med om Gamla Testamentets största händelse: Fadern räddar sitt folk vid Röda Havet genom vatten och Andens vind.
Mose sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, och israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet, medan vattnet stod som en vägg på båda sidor.
Denna text pekar fram mot Nya Testamentets händelse. Vid dopet räddas vi genom vatten och Ande. Golgata-dramat landar i våra liv. Jesu seger över makterna blir vår. Vi räddas genom dopet från makternas förtryck. Synden döden och allt djävulskap får inte sista ordet. Ja, detta är det stora budskap till oss på dopets söndag.
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!
Vi träffar SONEN i Johannes evangelium 1:29-34.
Två ting gör Sonen med oss:
  1. Han tömmer oss på fult skräp - våra synder.
  2. Han fyller oss med fint liv - Andens liv
Vilken skuldsanering! Vilken nystart!
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!
Vi träffar DEN HELIGE ANDE i Paulus brev till Titus 3:4-8.
Vi får svar på tre frågor:
  1. VARFÖR räddar Gud oss? I svaret får du smaka på dessa tre ord: GODHET, KÄRLEK, BARMHÄRTIGHET.
  2. VEM räddar Gud? Jo, vi som var döda gick ut ur vår grav. Döda? Dumma? OSNÄLLA!
  3. VARTILL räddar Gud oss? Till ett liv i NÅD, RÄTTFÄRDiGHET, HOPP, EVIGT LIV
Dröj inför varje ord. De är laddade med himmel, kraft, renhet. Gud gör något med oss. Gud ger oss något. Bakom varje ord öppnar sig en helt ny värld och helt nya möjligheter. 
Till det budskapet kan vi bara säga: JA! JA! HalleluJA! HalleluJA! Glad söndag med många upptäckter
önskar
Bengt Pleijel 89+

...som också inbjuder just dig på en vandring genom söndagens texter. Sångpostillan, årg 2 Första efter Trefaldighet, sid 265 bibelskolan.com tryck här.
Vill du upptäcka och fördjupa dig i rikedomarna i trosbekännelsens lovsång till vår dops Gud, finns varje ord förklarat på vandringar 1-60 på bibelskolan.com. Vill du veta hur man lever dopet efter dopet så kan du läsa Vattenstämpelns hemlighet,  som du finner om du går till Bengts återvändsgränd, adresslista 5. Tryck här.
Vilken semesterupplevelse du kan få!
Efter den semestern hör folk gå där och gnola JA! JA! HalleluJA! HalleluJA!


De tror att du inte är riktigt klok. Kanske har de rätt …
onsdag 18 maj 2016HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Denna söndag får vi träffa GUD, han som är…              

...min Fader och vän som alltid oss älskat och älskar oss än                                                                                           
...Guds heliga Lamm, som bar våra synder på korsträdets stam.                                                                   
...vår Hjälpare god, som vittnar om Jesu försonande blod (Sv. Ps 10).

Vi får möta en Gud som inte gömmer sig långt bortom rymder vida. Och inte glömmer dig som gömmer dig för honom. Han är djupt engagerad i mänsklig problematik. Han har hjärta FÖR DIG! FÖR DIG!
Jag har sett … jag har hört … jag vet … Jag har stigit ned … jag sänder dig … säger han (2 Mos 3:7-10). Läran om den treenige Guden ger åt somliga värk i huvudet. Andra får glädje i hjärtat. Men ingen lära ges oss för att plåga våra hjärnor. Alla vill trösta våra hjärtan. Ha förväntningar på detta då du vandrar in i dagens texter.

Först möter vi MOSE i andra Moseboken 3:1-15.
Varje människa är en berättelse, säger Alf Svensson. Så med dig och mig och Mose.
Farao i Egypten var rädd att Israels folk blev för många. Därför planerade han en ”tabort-lösning” med det problemet. Nyfödda pojkar skulle kastas i Nilen. De kunde växa upp och bli farliga fightare mot Farao. Flickorna fick leva. Dem kunde egyptiska karlar ha roligt med längre fram. Men pojkarna skulle bort. Vilken hemsk man, denne Farao. Fy Farao!

Moses mamma – vilken klok kvinna! - lydde Farao. Hon gav pojken till Nilen. Men Farao hade inte förbjudit henne att bygga barkbåt. Ja, ni vet hur det gick. En prinsessa hittar honom och adopterar honom. Slavpojken får växa upp som prins. Detta ledde Mose, när han växte upp, till en identitetskris: Är jag slav eller prins? Han tog parti för slavarna. Han såg dem som sina bröder. När han en gång såg hur en egyptisk man slog en av hans bröder, blev han så upprörd att han slog ihjäl egyptiern. Nästa dag kom han i gräl med hebreiska män (2 Mos 2:11-15). Mose som senare skulle få ge oss budet ”du skall inte dräpa”, han var själv en mördare.
Mose flyr ut i öknen. I 40 år får han traska omkring där. Vi tycker inte om ”ökentider” i våra liv. Det är så ensamt, torrt och tråkigt. Sand i sandalerna ...
Men ökentider kan vara rika tider. I Bullerbyn hör vi bara skval och skrik och ljudligt ljud. I öknen hör vi något annat. En röst ropar i öknen: Bered väg för HERREN (Jes 40:3). Jag vill föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne (Hosea 2:14 Bibel 1917). Ja, ökentider kan verkligen bli rika tider.

Gud möter Mose vid den brinnande busken. Gud säger att han ser och hör hur Israels barn har det. Och han vill göra något åt det. När Gud då säger till Mose ”jag sänder dig”, fick Mose stora skälvan. Han fick ur sig sitt dåliga självförtroende, alla mindervärdeskänslor ... jag duger inte, jag kan inte, jag är ingen talare, sänd någon annan.

Läs om detta i texten och tänk efter vad du själv skulle säga om Gud sa till dig: Jag ser nöden i din familj ... i din klass … hos dina kolleger … i din församling. Jag vill sända dig. Vad svarar du?

Men Mose fick vara inför Gud. Han fick lära känna Gud. Han fick veta hans namn. Namnet skrivs med fyra bokstäver JHVH - JAG ÄR DEN JAG ÄR. När vi är inför honom kan vi säga: Jag som är labil får vara inför honom som är stabil. Men det finns något mer i det namnet: en kärleksrörelse. Kan betyda ”han som gör att något blir till”.

Sedan kan vi läsa ”berättelsen Mose” och se hur Mose lyder Gud, talar med Gud, brottas med Gud. Först vill han inte gå. Han är fixerad vid sin egen svaghet. Gud, du kan göra det utan mig. Sänd någon annan.
I slutet hör vi hur han ber: Om du inte själv vill gå med mig så låt oss inte alls dra upp härifrån (2 Mos 33:15). Nu säger han: Gud, jag kan inte göra det utan dig. Nu tänker han på Guds makt och möjligheter.
Det kan hända mycket med oss i Guds närvaro. Du är ett barn i tron när du säger: Jag kan inte, jag klarar inte, jag duger inte. Men när du hittat den för-TRO-liga gemenskapen med Gud, säger du: Gud, jag vill inte gå ut i din tjänst om du inte är med mig. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft (Fil 4:13).

Idag får vi möta Paulus i Romarbrevet 11:33-36. 
Han bara står där och häpnar. Vi hör hur han sjunger en lovsång till den Outgrundlige:

 O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud!
 Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar!
 Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först
 så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting.
 Hans är äran i evighet. Amen.

Vi har våra tvivel, vår osäkerhet, våra många frågor. Men det finns ögonblick då allt detta bara försvinner. Vi står där häpna, förundrade. Tänk att jag får vara ett Guds barn! En liten människa i en stor Guds hand!
Av honom han är alltings ursprung och källa,
genom honom allt består genom honom,
till honom han är livets mål och mening.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.
Och själen brister ut i lovsångsljud. Tack gode Gud” (Sv Ps 11:6).

Vi får följa Jesus på bergsklättring, Matteus 28:16-20.
Jesus sätter oss verkligen i rörelse idag. Följ mig, säger Jesus till oss som snurrar runtomkring oss själva, suckar med suckianer och jämrar med jämmerlika. Han lyfter oss ur nederlag och ”jagkarusell” och tar med oss upp på berget. Han ger oss en ny utsikt och ny klarsyn över våra liv. Går vi upp med honom ger vi inte upp! Sittarfolket som ”sitterochtittarpåvarandrasnackar-folket”, blir vandringsfolket. O hur saligt …
Han tar med dig och mig, tvivlare och knepigt folk. Han vill göra folk av oss. Och ge oss ett meningsfullt liv.
Vi får höra hans marschorder – en av Bibelns starkaste texter:

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Jesus proklamerar sin seger.
Jesus sänder oss ut.
Jesus gör oss till bundsförvanter genom dopet.
Jesus lär oss bibellyssning.
Jesus drar oss in i sin närvaro – i Kristus.

Vill du vandra med mig in i dessa tankar träffas jag i Sångpostillan årg 2, sid 258.
På www.bibelskolan.com / Sångpostillan / Heliga Trefaldighets dag / tryck här
Där hittar man på första sidan HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen.


Några efterkloka tankar:
Sverige är numera ett av världens mest sekulariserade länder. Du bidrar till avkristningen varje gång du stannar hemma i stället för att delta i församlings gudstjänst.
Vill du gå med i motrörelsen? Gå till kyrkan. Om du inte ”får ut något ” sitt där och bed: Kom helige Ande!
Bli ”läsare”. Låt fördjupa din kunskap om kristen tro. Läs god litteratur. Pröva www.bibelskolan.com
Bli ”ryktesspridare”. Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.
Sprid Himmelskt söndagsgodis

Framåt marsch! Upp till kamp! Smitta ….
manar
Bengt Pleijel 89+


tisdag 10 maj 2016INFÖR PINGSTEN

PINGSTDAGEN
kallar oss till härligt Pingstmöte! Vi befinner oss nu femtio (pentekosté) dagar efter Påsk. Den som då kommer till oss är DEN HELIGE ANDE!
Vem är det? Anden är inte ett surrogat för Jesus. Ingen ersättare av lägre rang. Nicenska trosbekännelsen säger att DEN HELIGE ANDE är HERREN OCH LIVGIVAREN. Den helige Ande är Gud, tredje person i den heliga Treenigheten. Han är lika stor, lika allsmäktig, lika tillbedjans-värd som Fadern och Sonen. Han har det heliga gudsnamnet – HERREN, namnet över alla namn (Fil 2:9,11). ”Kom helge Ande, Herre Gud!” (Sv Ps 51:1).

För den som vill begripa detta obegripliga säger Mose, kyrkofadern Ireneaus och jag att ”Gud är en, men att han som Fader har två armar, Sonen och den helige Ande”. (5 Mos 33:27). Med de händerna tog han upp dig i dopet, med de händerna lyfter han upp dig när du ramlar (se Ordspr 24:16). och med de händerna lyfter han in dig i sin fadersfamn, så nära att du kan höra pulsslagen från hans Fadershjärta – FÖR DIG! FÖR DIG!

Den helige Ande ger Himmelsk utrustning för jordisk problemlösning. Han ger liv, kraft, ljus, nådegåvor. Mina barn säger att jag har fått ”upprepningens nådegåva”. Ett snällare uttryck för ”han bara tjötar”. Jag upprepar vad jag skrev för 45 år sedan om Anden LIVGIVAREN i boken Innersidan:

DET ÄR ANDEN SOM GÖR LEVANDE, säger Jesus, Joh 6:63.
Utan den helige Ande är allting dött och trist och tråkigt.
Guds Ord som är levande och kraftigt är dött för mig.
Jesus Kristus, som är uppstånden och lever, är död för mig.
Gudstjänsten som är fylld av himmelsk glädje och kraft,
är död och livlös och tom och för mig.
Jag läser min Bibel men den säger mig inget.
Jag går i kyrkan men gudstjänsten ger mig inget.
Jag kallas kristen men Jesus betyder så lite för mig.
Därför är det livsviktigt att vi ber om Anden.

DET ÄR ANDEN SOM GÖR LEVANDE.
Det är den helige Ande, som gör att det går upp för mig,
att det som hände på Golgata för ett par tusen år sedan, angår just mig.
Det är den helige Ande som gör att bibelordet och gudstjänsten, bönen och nattvarden blir levande för mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje.


I Pingstdagens texter spritter det av liv. Vi träffar tre viktiga personer:

JOEL Läs Joel 2:28-29
Vilken märklig profetia! När Guds Ande kommer upphävs gränser och sprängs murar. KÖNSGRÄNSER upphävs, ty både söner och döttrar ska få profetera. GENERATIONSGRÄNSER upphävs ty Guds Ande rör både vid unga män och gamla män. Gud varken kasserar eller pensionerar. SOCIALA GRÄNSER upphävs ty på Joels tid var det bara de rika som fick Guds välsignelse. Inte de fattiga. Tecknet på att man var välsignad av Gud var framgång och rikedom. Men nu ska även tjänarna och tjänarinnorna, slavarna och slavinnorna, den lägsta socialgruppen få Guds Ande. Jämlikheten är inte vår tids uppfinning.

LUKAS. Läs Apostlagärningarna 2:1-11
Det är dr Lukas som där berättar för oss om den dramatiska Pingstdagen. 120 lärjungar är i bön tillsammans. De har förväntningar. Men överraskas ändå. PLÖTSLIGT händer det: Storm, eld, Ande, vind och liv! Språkunder! Häftiga reaktioner: Förvirring, förundran, frågor. ”Vad kan detta betyda? Apostlarna talar, berättar, förkunnar om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. Under och tecken sker. Härligt pingstmöte med 3000 frälsta! Och vi längtar : ”Upplys mig, helige Ande så att jag kan förstå: också nu gör Herren det som han gjorde då”. (Sv Ps 646:4).

JOHANNES. Läs Johannes 14:15-21
Där berättar Johannes om vad Jesus säger om HJÄLPAREN, den Helige Ande. Han talar om ett ”himmelskt kärleksbad” som Anden drar in oss i. Det bubblar av kärlek i Jesu kraftfält. Ja, när Anden kommer är det mycket som får oss att säga ”aha” och ”wow” och ”var det så det var menat!"


Vill du nu vandra med mig in i dessa texter och få träffa Joel, Lukas och Johannes, så går du till bibelskolan.com / Sångpostillan, tryck här. Har du boken Sångpostillan årg 2, slå upp sid 251.

Och om du kippar efter Anden och längtar efter mer om vem Anden är och gör, gå då till vandring 39-60, ett tjugotal långa vandringar som kan berika din sommarsemester. Men det finns en helg till, den bortgömda och ofta bortglömda


ANNANDAG PINGST
Den är numera inte röd i almanackan, men finns kvar i psalmboken. Temat är Andens vind över världen. Anden ger oss medvind när vi vill lyda Jesus som leder oss ut med hans kärlek till världen. Det kan då hända att medvinden möts av motvind, kuling, storm, eld och bullermuller.

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet.
 Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (1 Petr 4:12-14).

Dagens texter ger färdkost och rustning. 

HESEKIEL Läs Hes.11:17-20
Hesekiel påminner om den inre rustningen. Vi får en hjärttransplantation. Bort med stenhjärtat, det hårda, kalla, det förstelnade och förhårdnade inom oss. Anden kommer i stället in i oss och ger oss en inre motor. Hesekiel skriver i kap 36:27: Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

LUKAS. Läs Apostlagärningarna 11:19-26
Lukas tar oss med till Antiochia. Där får vi bl.a. träffa Barnabas, som var fylld av helig Ande och tro. En stor skara fördes till Herren. Barnabas for till Tarsus och letade rätt på Saulus och de var sedan tillsammans ett år i Antiochia. Saulus som fått namn efter kung Saul, bytte efter en tid bort sitt konungsliga namn och kallade sig Paulus, som betyder ”den lille”. Han hade träffat en annan kung…
   Lägg märke till vers 26. Det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna.
   De första kristna kallade sig lärjungar. Det var aldrig färdiglärda, det fanns ständigt mycket mer att upptäcka och lära. I skolans värld heter lärjungen elev. Det ordet har vi fått från franskan.. Det kommer av ett verb som betyder ”lyfta upp”, (jfr elevation). När eleven – vi - lyssnar i tro lyfter Anden upp oss ur vårt instängda ego-liv. Och vi andas ut och andas in och blir så ”himla glada”!

I Antiochia var det inte de själva utan andra som kallade dem kristna. Den benämningen finns bara tre gånger i Nya Testamentet (Apg 11:26, Apg 26:28, 1 Petrus 4:16, jfr Apg 1:22). De kallas nu kristna. De hörde ihop med Kristus, den Smorde. Oljan som de smordes med hade en härlig doft. Atmosfären omkring dem var en ljuvlig kristusdoft. Paulus, som innan han blev kristen hade en dåliga andedräkt – han andades hot och mordlust (Apg 9:1) han tackar Gud, som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskaps doft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland dem som blir frälsta (2 Kor 2:14-15).

JESUS. Läs Johannes 3:31-36.
Jesus ger oss ett sändningsord då vi går ut med evangelium till världens ände (platsen där vi bor)
Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.
   Den sista raden får oss att studsa. Kan du höra hur Jesus gråter fram de orden? Han vill sända oss ut med Ande, liv och kraft. När han ser hur så många inte vill ge kärlekens glädje vidare blir han upprörd. Precis som människor idag blir upprörda och demonstrerar på gator och torg över korruption och falskhet och orättvisor, precis så känner Jesus det. ”Vi som vilja kristna vara, må vi inte Kristus svika” (Sv Ps 102:1).
   Den 14 maj detta år kommer hela världen att samlas i Globen i Stockholm. Vi kommer ett få lyssna till många duktiga, vackra, röstbegåvade människor. Ett brus av skönsång! Men många blir UTRÖSTADE. En vinner.
   Den 15 maj är det Pingstdagen. Då samlas ovanligt vanliga människor till högmässa. Guds ord talas till dem. Anden ges utan begränsning. De dras in i Faderns kärlek. Himlen öppnas. De firar mässa med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran, med änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda (Hebr 12:22-24). Himmelska resurser läggs i deras händer. De blir UTRUSTADE! Och före går Herren med segerns banér. Genom de fagra riken på jorden går de till världens ände med sång.

En glad, spännande, rik Pingsthelg önskar dig

Bengt Pleijel 89+


måndag 2 maj 2016

Inför Kristi Himmelsfärdsdag

Vilken stor festdag i kyrkoåret!
Det är ABBA-dagen. Jesus går till Fadern. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och blir HERRE ÖVER ALLTING. Det är dagens tema.  Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11).
Jesus har namnet över alla namn, HERREN.  Jesus är Gud. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans NÄRVARO NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara över allt - i Korea och i Ljungskile. Och där du bor. Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er (Psalm 15:2).
Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter: Jesaja 61:10-11, Apostlagärningarna 1:1-11, Lukas 24: 49-53. Vill du ha sällskap med mig, öppna boken Sångpostillan årg 2, sid 235, eller gå till bibelskolan.com, tryck här.

När apostlarna undrar och frågar om denna nya närvaro, får de befallning att inte lämna Jerusalem. Där skall snart nästa stora händelse i frälsningsdramat hända. Den helige Ande skall komma. Då skall något spännande ske med dem. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). De (vi) utrustas med helig Ande så att budskapet om Jesus kan spridas till jordens yttersta gräns - det är platsen där du bor. På den svåraste platsen skall det största ske: ”Där skall Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla” (Sv Ps 161:1).

De nio (novena) dagarna som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas...

PINGSTNOVENAN

Vi beger oss nu till salen i övre våningen. Där träffar vi apostlarna, Jesu mor och bröder och en hel del andra, tillsammans 120. Vi väntar med dem i bön.
Varje dag får du av mig ett bibelord. Du skriver av det på kvällen innan (dagen på Bibelns tid börjar på kvällen). Du tar med dig lappen till din säng. Vaknar du, så läs bibelordet. På morgonen, när du öppnar ögonen, läs det. Under dagen memorera det, stoppa ned det i hjärtat. Bibelordets rikedomar öppnar sig, flyter in i blodomloppet, porlar fram glädje, tröst.
Om du är lycklig ägare till en psalmbok (de kallas nedan ”de lyckliga”), tar du fram den. Jag ger anvisning på psalmer att be och sjunga. Du träffar där bedjare och sångare från olika tider, som hjälper dig att hitta pingstrikedomar.
FATTAR DU? Gör då som jag säger! ”De lyckliga” slår nu upp Sv Ps 161, läser, ber, sjunger, brummar …

Det vart afton och det var morgon den första dagen, fredag
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet och
Guds Ande svävade över vattnet. 1 Mos 1:1 

TANKAR: öde, tom, mörker, djupet, vatten – de orden betecknar KAOS – det oordnade, det farliga, virrvarret, oredan. Motsatsen till KAOS är KOSMOS, som betyder ordning, det kan också betyda världen. När Guds Ande tar hand om världen blir det ordning. Här hittar vi en tröst för vår tid: Det mörka, svåra står under Guds kontroll. När ödsligheten, tomheten, när ”mörkret begär mig” och jag vill sjunka ned i förtvivlans djup, då är jag ändå i Guds hand. Hans hand under mig, Andens vind över mig, Jesu kärlek i mig. Kan man få det bättre?
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 160.


Det vart afton och det var morgon den andra dagen, lördag.
Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem, Heskiel 36:25-27.

TANKAR: 1. Vi behöver renas. 2. Hjärttransplantation: stenhjärtat, det hårda, kalla måste bort. 3. Anden kommer in som den inre motorn: Anden skall göra så att…
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 162 (särskilt vers 4).


Det vart afton och det var morgon den tredje dagen, söndagen före Pingst.
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ur dagens epistel, Rom 8:31-29

TANKAR: Sångpostillan årg 2, sid 242, eller gå till bibelskolan.com, tryck här.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG
De lyckliga” ber Sv Ps 43:1.


Det vart afton och det var morgon den fjärde dagen, måndag.
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden. Joh 3:8

TANKAR: Det vinden gör, det gör Anden. Det vinden och Anden gör, det gör den som är född av Anden:
1. Blåser = slutar ”sucksitta”, du kommer i rörelse.
2. Vart den vill = får en nya vilja. Din fria vilja, som blivit bunden av andras viljor, blir löst.
3. Hör dess sus = inte skryt och ”bångeribull”. En ny ton, stilla, glad, lycklig
4. Vet inte varifrån den kommer = blir obegriplig för världen (se Sv Ps 258:1). ”Vad har hänt med den?”
5. Vart den är på väg = har fått en ny målsättning för Livet.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 258.


Det vart afton och det var morgon den femte dagen, tisdag.
Låt er uppfyllas av Anden. Då talar ni till varandra i psalmer, hymner och andliga visor. Då sjunger ni och spelar i era hjärtan till Herrens ära. Då tackar ni alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herre Jesu Kristi namn. Och då underordnar er under varandra därför att ni vill lyda Kristus (Ef. 5:18-21 Giertz).

TANKAR: När Anden får fylla oss händer bl.a detta:
1. Vi talar med varandra på ett nytt sätt. Samtalet präglas av psalmers, hymners, visors atmosfär.
2. Vi tappar den äckliga koncentrationen om Hans Majestät JAG. Det är Gud som all äran skall ha!
3. Vi upptäcker uttrycket i vår Herre Jesu Kristi namn. Jesus kan ta hand om det svåra och vrider allt till en mening.
4. Vi blir ”världens friaste”: Jag underkastar mig ingen men underordnar mig alla!
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 162 (särskilt v 5).


Det vart afton och det var morgon den sjätte dagen, onsdag
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskapför de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.        Lukas 4:18-19

TANKAR: Detta är Jesu regeringsförklaring, det han vill göra med oss:
1. Himmelska krafter är tillgängliga för honom.
2. Han stoppar ned glädjefrö i mitt hjärta.
3. Han löser mig från låsningar
4. Han gör mig klarsynt
5. Han befriar från förtryck och betryck.
6. Han tar hand om min framtid.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 39.


Det vart afton och det var morgon den sjunde dagen, torsdag.

Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Ef 1:17-19)

TANKAR: Anden öppnar upp för himmelska möjligheter i jordiska händelser.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 361


Det vart afton och det var morgon den åttonde dagen, fredag.
I och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. 1 Kor 12:13-14.

TANKAR: Anden hjälper oss ur splittring, intriger och gör oss glada över varandra. Vi hör ihop som armar, ben, öron och ögon hör ihop och samarbetar. Därför att vi tar order från HUVUDET – JESUS!!
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 362.


Det vart afton och det var morgon den nionde dagen, lördag.
Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, och i honom ropar vi: "Abba ! Far!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom, Rom 8:14-17.

TANKAR: Alla människor är Guds uppfinningar. Alla är UNDERBRA!!
Men Anden öppnar för barnaskap och förtrolig gemenskap, se Psalt 25:14-15.
Du som har öron, hör vad Anden säger till DIG!
De lyckliga” ber Sv Ps 646.


När sedan PINGSTDAGEN är inne ….
Ja, då möts vi! Jag gladdes när man sade till mig: Vi skola gå upp till Herrens hus …

Bengt Pleijel 89+

som träffas på bibelskolan.com

Skriva ut