tisdag 27 september 2016Inför den helige Mikaels dag

På söndag är det 
GUDS ÄNGLARS DAG!

VI KÄNNER DEM SOM BÖNESVAR
sjunger vi i Sv Ps 483:1 och Daniel berättar om dem för oss i Daniel 10:15-19. Han får en syn. Han träffar en man som ser ut som en människa och mannen talar med honom.

Medan mannen som såg ut som en människa talade så till mig stod jag stum, med nerböjt ansikte. Något som tycktes vara en människohand rörde då vid mina läppar. Jag öppnade munnen och sade till honom som stod där mitt emot mig: ”Herre, synen var så plågsam att jag inte har någon styrka kvar. Hur skulle jag, din ödmjuke tjänare, kunna tala med en sådan som du? Mina krafter är slut och jag kan inte längre andas.” Han som såg ut som en människa rörde ännu en gång vid mig och gav mig styrka.”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark!” När han talade med mig blev jag frimodigare och sade: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.”
När vi läser dagens text, förstår vi att Daniel råkat ut för något mycket svårt. Han är alldeles slut och har t.o.m. svårt att andas. Han har ju tidigare fått många erfarenheter av hur Gud svarar på bön och griper in. Men nu undrar han: ”Varför svarar inte Gud på min bön?” Han sitter där och han ber och han gråter. Men efter tre veckor händer något. Daniel ser en himmelsk gestalt, som ser ut som en människa, klädd i linnedräkt med ett bälte av guld. Det strålar omkring honom. Daniel hör en stark röst. Men vem är denne gestalt? Är det en ängel? Kanske ängeln Gabriel? Är det den Jesus som vandrar genom hela Gamla Testamentet (läs Luk 24:27, Joh 5:46, Kol 2:17). Är det den gudason som var med i den brinnande ugnen (Daniel 3:25)? ”Med dig i ugnen het vandrar en gudason härlig, prövade själ, det vet” (Sv Ps 254:4).
   Den himmelske budbäraren, rör vid honom och ger honom ny kraft. ”Var inte rädd, du högt älskade”, sade han, ”allt skall gå väl. Var stark, var stark.” De orden tröstar Daniel och gör honom frimodig. Daniel säger: ”Tala, herre, nu har du styrkt mig.”
   Ibland kommer också vi i situationer, då vi frågar och undrar. Varför, Herre? Daniel och Bibelns människor vill hjälpa dig att inte ge upp. Med den tröst de fick, kan de hjälpa dig att få kraft, frimodighet och klarsyn. Lyssna inåt: ”Var inte rädd, du högt älskade, allt skall gå väl. Var stark, var stark”.
   Vill du bli närmare bekant med Daniel kan du gå till bibelskolan.com Tryck här kommer du till boken ”I Guds händer vad som än händer”. Det är en vandring genom Daniels bok. Dagens text från kapitel 10 hittar du på ”vägsträcka 41”, tryck här.

På söndag är det GUDS ÄNGLARS DAG
och tillsammans med Mikael och hans änglar får vi då sjunga: ”Du mörkrets välde sönderslog, oss in i Sonens rike tog”, se Sv Ps 332:3. Vi läser Uppenbarelseboken 10:15-29:


Det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades, och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som och som förför hela världen, hamn störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort."

Denna text avslöjar två händelser som Gud gör:
DU MÖRKRETS VÄLDE SÖNDERSLOG.
   Dagens skakande text talar om för oss det vi redan anat. Det finns en makt som heter MÖRKRET. I texten kallas han draken, ormen från urtiden, djävul, Satan. Man har upplyst oss om att han inte finns. Dagens Nyheter avskaffade honom år 1909. Det finns ingen synd. Det finns ingen djävul. Men ondska och djävulskap grinar emot oss genom medias hjälp varje dag. Den Onde lever kvar i svordomar och på lunchraster och …
   Nu berättar texten om en märklig händelse i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. ”Heaven's angels” kämpar mot ”Hell's angels”. Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare. Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville avsätta Gud och göra sig lik Gud själv (läs Jesaja 14:12-15). Det Satan gjorde i himlen var att han anklagade inför vår Gud våra bröder både dag och natt. De har syndat, sa han. De tillhör mig. Gud blir så trött på honom. Han täpper till munnen på honom och låter slänga ut honom från himlen. Draken och hans änglar störtas ner på jorden. (Läs Upp 12:7-12). Nu gömmer han sig lite varstans på jorden. Hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.
   Det verkar bli farligt att leva på jorden. Men lägg märke till detta: Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen. Nu kan det hända något med oss. Vad då?

DU OSS IN I SONENS RIKE TOG.
Det finns en plats där det onda inte rår på oss. Det är i det kraftfält som heter I KRISTUS. Gud tar in oss i Sonens rike. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Vi är döpta in i Kristus (läs Rom 6:3 och Gal 3:26-27).
   Det är fantastiskt att få leva i dopets kraftfält I KRISTUS. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom. 8:1 Fb.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet i Kristus finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde du så? Bakom dessa fördömande tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Men nu är det slut med det! Satan slängs ut från himlen. Jesus sänds ut från himlen. ”Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu” (Sv Psalm 359:3) När jag ser på Jesus förlorar anklagelserna sin makt. Ljuset driver bort mörkret. Där vid korset möter vi honom, som försonat oss med Gud och drar oss genom dopet in i ljusets rike. Vi lever nu tillsammans med SEGRAREN.

SE vad Gud GER:
Ljusets rustning - Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter. Läs Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff).
Lammets blod - När blodet renar från synd tappar Satan greppet. Läs 1 Joh 1:9
Vittnesbördets ord - Det gömmer sig en ängel i evANGELium. Han vill gärna träffa dig. HIMLAR ANAMMA!

På söndag är det GUDS ÄNGLARS DAG
och de hjälper oss att se att ”det brinner ljus i mörkret”.
Så sjunger änglar i Sv Ps 483:2 och om det läser vi i Matteus 18-7-10:

Jesus säger: Ve dig värld med dina förförelser. Förförelser måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det i ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. 

Det finns MÖRKER.
Jesus talar om det. Ja, inte bara talar. Vi känner hur han gråter fram orden. Hans kärlek är inte snäll, menlös. Han är upprörd, reagerar. Det blixtrar vrede om honom. Hans vrede är kärlekens våldsamma reaktion mot det onda och stygga, som vi gör mot de små, de svaga, de lättledda, barnen. Det ligger smärta i hans rop. Han måste tala om för oss att det drar åt helvete med oss om vi fortsätter med hot och hat, förakt och förförelse …
   Vi som är så duktiga på att se, registrera och bekänna andras synder får nu rådet till självrannsakan.
   Vad gör du med din hand, din fot, ditt öga, ditt öra? För de förleda dig? Lura dig till högmod, förakt, lögn? Kyrie eleison!

Det finns LJUS.
Änglar hjälper oss att se att ”det brinner ljus i mörkret” (Sv Ps 483:2 och läs Jes 6:6-7). Änglar är oerhört intresserade av om vi tar emot den hjälpen. På söndag förmiddag kikar de ned genom molnen för att se om vi verkligen bekänner våra synder. Om vi gör det brister jublet löst i himmelen, änglarna ropar högt och dansar runt: Det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10). Och änglarna ger glädjesmitta åt vår gudstjänst. Om du någon gång tycker att det är lite tråkigt att gå i kyrkan så pröva receptet – bekänn dina egna synder!
   Allra sist på denna änglarnas dag uppmanar Jesus oss att se till att vi ser vad änglarna ser. Han säger:
  Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Barnen, de små, de enkla, fattiga, de bortglömda människorna i alla åldrar, har en ängel hos sig. Men det står inte att de ser på barnen. De ser Faderns ansikte. De ser att han är seendets Gud. Han ser var och en av oss. Och när änglarna ser in i Faderns ögon, ser de vad han ser. När Fadern ser nöden hos barnen, förstår änglarna vad de skall göra. De är tjänare som uträttar hans vilja (Psalt 103:20-22)
   Vi behöver be om öppnade ögon. Mina ögon ser alltid upp till Herren, säger David (Psalt 25:15). Se Guds lamm som tar bort världens synd, uppmanar oss Johannes Döparen (Joh 1:29). Fäst dina ögon på Jesus, sjunger vi i en sång. Vi får ögonkontakt med Fadern. Vi präglas av värmen och omsorgen i hans ögon.
   Och vilken omsorg! Gud är din Fader. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Och när du ser detta och tar emot denna kärlek börja det bli varmt inom dig. Där börjar himmelens eld att brinna, kärlekens eld. Tillsammans med änglarna blir du eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser, till barnen, de små, de enkla, fattiga, de bortglömda människorna i alla åldrar.

I änglarnas glädje hälsar er
Bengt Pleijel 89+ som gärna presenterar dig för några änglar, om du möter mig i SÅNGPOSTILLAN ÅRG 2 sid 474, eller på bibelskolan.com tryck här
tisdag 20 september 2016Inför artonde söndagen efter Trefaldighet

LYSSNA I TRO 
är temat för denna söndag. Vi får hjälp att hitta Hem-ligheten, den som får oss att känna oss hemma i Bibeln. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, säger Jesus i Joh 8:31. På “englarnas” språk: “If you make my word your home, you will indeed be my disciples”. Jesu ord är en plats där man känner sig hemma. Hem-skt hemma!.
   Vi blir disciples, lärjungar, elever. Ordet elev kommer av ett franskt ord som betyder lyfta upp (jfr elevation, elevator). Ordet har en lyftkraft. Det lyfter oss upp ur ”fördärvets grop och suckarnas dal” och in i den förTROliga gemenskapen med vårt dops Gud (Psalt 25:14). O hur saligt!

Ögonen hjälper oss att LÄSA. Öronen att LYSSNA.
   Men har du öron? Du ser dem inte. Men om du frågar spegeln upptäcker du dem. Vad använder du öronen till? Du som har öron hör vad Anden säger till dig (Jfr Joh Upp 2:7, 11, 17,29. 3:6, 13, 22). Den helige Ande är tröstaren och hjälparen som leder oss till Jesus. Med Andens vind och Andens olja blir det rörelse. Det går som smort.
   Ett bra recept är att läsa Bibeln högt. Då går det in genom ena örat och in genom andra örat, och sedan slinker det ner i hjärtat. Om folk omkring dig hör att du läser högt, tror de nog att du inte är riktigt klok. Kanske har de rätt.
   Denna söndags tre texter hjälper oss in i Hem-ligheterna.


Vi läser femte Moseboken 30:16-14 (Fb)
Vi får ett SMS från Mose. SMS betyder ”Som Mose Säger”. Han har ett mycket personligt ord att säga just dig. Lägg märke till orden dig, din, du.
   Det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, då jag i dag befaller dig att älska Herren , din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren, din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning.

Mose har två saker här som han vill säga just till dig:

1. ORDET ÄR DIG NÄRA.
Du behöver inte flyga i luften och vandra omkring på månen för att finna livets mening. Du behöver inte åka till Indien och leta upp någon guru, eller till USA för att träffa några superkarismatiker, för att få en andlig kick. Nej, säger Mose, när du lyssnar i tro är det som Gud vill säga dig mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Gud ger orden, du tar emot dem. Vad ska du sedan göra med dem? Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (Läs Shema (hör) i 5 Mos 6:4-9). När du gör det, säger Gud till den helige Ande att ta fram den himmelska kulspetspennan och skriva hans ord i våra hjärtan (Läs Rom 2:15). Sedan sätter sig den helige Ande i vårt inre kärleksrum, i våra hjärtan. Där talar han om dessa ord med vår ande. Han berättar om det goda livet vi kan få som Guds barn (läs Rom 8:16).


2. ORDET GER VÄGLEDNING
Lägg märke till att Kärlekens Gud inte tvingar dig att leva med honom. Diktatorn kan tvinga. Men inte Kärleken. Men i stor kärlek låter han dig se alternativen, så att du själv får välja: livet och vad gott är, eller döden och vad ont är. Det budskapet får vi lyssna in i tro.
   Först LYSSNAR du, sedan tar du emot det I TRO. Det betyder att du tar in ordet, lägger det på ditt hjärta. Du smakar på ordet, begrundar det. Ordet går in i blodomloppet och påverkar händer och fötter fingrar och tår. Du upptäcker att ordet har en inneboende kraft och ljus. Ordet stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Du hittar kärleksrelationen med den himmelske Fader, du vandrar i hans liv och följer honom. Du öppnar ditt liv för många välsignelser. Kontakta Hjälparen, som gärna ställer upp för oss.


Vi läser Jakobsbrevet 2:8-13
Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv , då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott , har också sagt: Du ska inte mörda . Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.

Vi får tre överraskningar:
PÄRLHALSBAND, som den himmelske Konungen överraskar oss med i dopet. Precis som Sveriges kungabarnbarn får serafimerorden redan som barn, så får vi i dopet den himmelske Konungens orden i 10:e storleken som ett pärlhalsband – tio pärlor med Kärlekens lag med uppgift att leva Livet hela livet. Vi utnämns till prinsar och prinsessor av Himmelriket. Sträck på dig kungabarn!

TRAGEDIN som raskar emot oss därför att vi blivit slarviga. Vi lever livat, i stället för att leva Livet. Jakob kallar oss lagbrytare. Han säger att den som bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Pillar man bort en pärla i halsbandet rinner alla de andra pärlorna ut.

TRIUMFEN överraskar domen genom ”frihetens lag” Våra synder har en tyngdkraft som drar oss nedåt. Frihetens lag har en lyftkraft (elevator) som drar oss upp ur det vi fastnat i. Barmhärtigheten triumferar över domen, säger Jakob. Du hittar den barmhärtigheten då du umgås med vår Herre Jesu Kristi Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud (2 Kor 1:3). Med blicken på honom kan alla elever lyfta sina huvuden med glädje.

Vi läser Markus 10:17-27
När Jesus skulle vandra vidare, sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du: Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor ." 
 Mannen sade: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung ." Jesus såg på honom med kärlek och sade: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga, så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket.

Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!" Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sade än en gång till dem: "Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike". Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt."


Besvara dessa frågor när du läser texten
1. Varför söker sig denne rike, fine man, som har allt, till Jesus?
2. Vilken uppfattning har Jesus om mannen?
3. Kan ägodelar bli egodelar som binder mig?
4. Varför blev Jesu lärjungar så förskräckta?
5. Hur kan man fösa en kamel genom ett nålsöga?
6. Ett fattas dig!? En fattas dig!?
7. Tror du att det är möjligt för Gud att klara av dig?


frågar din (fråg)vise vän
Bengt Pleijel 89+

Vill du läsa Sångpostillans utläggning av texterna för denna söndag så klicka här.


tisdag 13 september 2016Inför sjuttonde söndagen efter Trefaldighet

RIK INFÖR GUD
kan du bli på söndag. Det är melodin som sjunger då. 17 efter Trefaldighet vill hjälpa oss att bli ”förmögna på riktigt”. Jag känner en präst på Västkusten som haft som valspråk uttrycket HIMLAR ANAMMA. Vi behöver himlen för att orka leva här på jorden, påstår han. Jesus uttrycker samma sak lite finare: ”Ske din vilja SÅSOM I HIMLEN så ock i Ljungskile, Göteborg, Stockholm och HEM-boda”. Rik inför Gud blir man genom kontakter med himlen och personlig relation med Gud. Pröva receptet: HIMLAR ANAMMA!

Men det är inte helt fel att ha mycket pengar. Abraham var rik. Och den rike mannen i en av denna söndags texter (Lukas 16:19-31, 3:e årg) var rik. Men de hanterade sin förmögenhet lite olika. Man kan blåsa upp sitt eget EGO genom pengar. ÄGO-delar blir EGO-delar. Man kan göra mycket gott med pengar! Vad roligt det är att ge kollekt i kyrkan. Eller skicka många kronor till de fattiga…

Frågan för oss är hur ska vi handskas med pengar och våra sedelfyllda madrasser, aktieportföljer, van Gogh-tavlor, smycken och sånt? Hur blir man befriad från de makter som gömmer sig i våra madrasser och aktieportföljer. Hur skall vi se på detta att en del har alldeles för mycket pengar, och andra alldeles för litet? Tjänar jag pengar, eller tjänar jag Gud och mina medmänniskor?

Dagens texter tar upp dessa problem.

1. Först möter vi PREDIKAREN (Predikaren 5:9-15). Han suckar och skriver:
Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet. Ju större förmögenhet, desto fler som tär på den. Vilken glädje ger den ägaren annat än ögats glädje? God är arbetarens sömn, han må äta litet eller mycket, men den rikes överflöd ger honom ingen ro att sova. Jag har sett något ont och plågsamt under solen: hopsparad rikedom blir sin ägares olycka. Trots hans tunga arbete går rikedomen förlorad, och får han då en son har han inget att ge honom. Lika naken som han kom till världen går han åter bort: så som han kom, så skall han gå. Ingenting får han ta med sig på färden av allt vad han med möda har förvärvat. Ja, detta är något ont och plågsamt: sådan han kom får han gå härifrån. Vad har han för glädje av sin strävan efter vind? 

Det står i 1:1 att det är Davids son som kallas Predikaren. Man förmodar att det är Kung Salomo som gömmer sig bakom denna titel. Han var mycket rik. Han deklarerade en inkomst på 666 talenter guld (1 Kung 10:14). En talent vägde 30 kg. Guldpriset idag är 350 kr pr gram. 666 talenter guld blir nästan 7 miljarder kr. På den inkomsten bör man klara sig rätt bra. Det kunde nog bli en slant över till Radiohjälpen.

Men ändå så suckar han. Predikanter gör ju gärna så. Det ligger ett otäckt ”sug” i pengar. Man blir inte mätt på pengar. Man får aldrig nog. Pengar ger sömnproblem. Han strävar efter vind, säger Predikaren. En ”kriskrasch” i finansvärlden blåser bort alla sedlar. När han dör får han ingenting med sig av sina rikedomar. Tomhet, idel tomhet, suckar Predikaren (1:2). Det verkar som han känner att tomhet är mycket tungt.

Plocka bort bokstaven L i guld. GULD blir GUD! Jag tjänar pengar – Jag tjänar den gud, som heter mammon. Bokstaven L uttalas el. El är ett av namnen på Bibelns Gud. Men tar man bort EL blir man grundlurad. Man kopplas bort från den ström av godhet, himmelska rikedomar, ljus och glädje, som vi anammar (= tar emot) från vår käre himmelske Fader, alla goda gåvors givare. Men den EL-kontakten gör oss himmelrika. Himlar anamma!

Kommer ni ihåg Lapplisas ”guldgrävarsång”? Hon hade tröttnat på gräva guld på jorden. Bättre än att vara jorderik är att vara himmelrik.

   Att vara himmelsk miljonär är mera värt än gull, ty banken där går ej omkull,
  ty jag blev frälst, och härligt frälst och jordens skatter få vem som helst.
  Jag byter ej bort den skatt jag fått för millioner, jag mår så gott.


2. Nu får vi träffa PAULUS. Han talar allvar både med Timoteos och oss. Läs 1 Tim 6:7-11 (Evangelieboken citerar bara vers 11 a. Men vi bjuder på hela versen?

Tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. 

Smaka på orden här: 
   Tomhänta kom vi till världen, ty här får vi lyfta våra händer mot Guds berg och hus och bara ta emot och vara beroende av alla goda gåvors Givare.
   Tomhänta skall vi gå ur den, ty vid den trånga pärleporten får vi släppa taget om medaljer, aktier, plånböcker och gå in som Guds befriade och lekfulla barn …
   Allt det vi kallar kärlek är inte bra. Kärleken till pengar är roten till allt ont. Håll dig borta från sådant.
   Men den kärlek som vibrerar ut från korset gör oss rotfasta och trofasta. Vi upptäcker det ”underbara annorlundalivet” där vi får sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, (vers 11b). Där finns så mycket spännande att hitta, ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).

   Vill du veta hur Paulus kunde säga så? Idag hör vi hans ”nöjd-deklarationen”: Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. Vi får veta hemligheten i Fil 4:13: Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Vi som vill tillhöra Gud, vår käre himmelske Fader, säger NEJ till det onda. Vi hittar då ett spännande ”annorlunda-liv”. Vi upptäcker vad som finns I HONOM som ger mig kraft. Vi går med i motrörelsen mot det ytliga sättet att leva och går på upptäcktsfärd i de orden: rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. ”Annorlundalivet” har stora rikedomar, som väntar på oss.
Saliga äro de nyfikna!

3. Nu få vi se hur EN KLOK MÄSTARE träffar EN RIK DÅRE.
Läs Lukas 12:13-21. Dessa två kommer i samtal med varandra. Vi tjuvlyssnar:
   
Någon i folkmassan sade till Jesus: "Mästare! Säg till min bror att han ska dela arvet med mig." Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar."
 Och han berättade en liknelse för dem: "En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han: Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad.
Men Gud sade till honom: Din dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? 
Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."


Man kan undra om inte den här mannen var svensk. Man säger numera att svenskarna är det mest individualistiska människorna på jorden. Satsa på dig själv! Bestäm själv vilka normer du skall följa.
   Räkna efter i texten hur många gånger orden jag, min, mitt förekommer. Resultatet har blivit att vi numera i Sverige är 9,9 miljoner ensamma människor tillsammans. Och många mår inte så bra. Vem har lurat oss?
   Är det den gamle ormen, han som en gång väste fram Har Gud verkligen sagt? Ormen var listigare än alla markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: Ni får inte äta av alla träd i lustgården? Men när de gör det skall deras ögon öppnas, så att de blir SOM GUD… Satsa på dig själv. Var din egen gud.

   Jesus berättar för oss om den rike bonden. Eller skall vi kalla honom godsägare. Eller företagsledare som det gått bra för. Goda skördar. Skickliga aktieklipp. Han måste bygga nytt för att få rum med sina rikedomar. Det hade varit stress och jäkt och sömnlösa nätter. Familjelivet har nog knakat en del. Barnen har inte sett av sin pappa så mycket. Den vackra hustrun känner sig ensam. Doktorn hör på hjärtat och rekommenderar honom att ta det lugnt ett tag. Han fyller kontokortet och beslutar att åka till Mallåkra och Kanarieholmarna. Gud har försökt komma till tals med honom gång på gång. Men han har inte velat lyssna. Men en natt hör han tydligt att Gud talar. Du dåre! har Gud sagt. Plötsligt tar allt slut.

Och mannen som låg i arvstvist med sin bror hörde det: Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Det berättas om den rike Salomo att han gjorde vad ont var i Herrens ögon (1 Kung 11:6). Han använde tydligen rikedomarna för egen njutning och egen vinning. ÄGO-delar blir EGO-delar. Och vi lyssnar på nytt till vad Paulus skriver i dagens epistel: De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång.

Och vi hör det. Men när vi går från gudstjänsten stavar vi på motrörelsens ord, de sista orden i texten:

RIK INFÖR GUD. RIK INFÖR GUD. RIK INFÖR GUD

Och med ett HIMLAR ANAMMA hälsar jag er alla, kära himmelskt godisssugna

Bengt Pleijel 89+

som ger audiens i boken SÅNGPOSTILLAN årg 2, sid 382 och på adress bibelskolan.com tryck här


onsdag 7 september 2016

Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet.

Detta är söndagen som handlar om DÖDEN OCH LIVET. Och det varma budskapet till oss är ..
Ja, må du leva …

I GT-texten från 1 Kungaboken 17:17-24 möter vi profeten Elia. Vi blev bekanta med honom förra söndagen. Elia ber idag: Herre min Gud, låt pojken få liv igen. Efter en stund kan han säga till pojkens mor: Se, din son lever.
I episteltexten från Uppenbarelseboken 2:8-11 får den trötta och döende församlingen Smyrna höra: Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets segerkrans.
I dagens evangelium från Lukas 7:11-17 rör Jesus vid båren till änkans son i Nain. Jesus talar till den döde och säger: Unge man, jag säger dig: ”Stig upp!” Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor.
Tre rika texter! Jag rekommenderar långsam vandring, begrundan och förundran inför alla dessa händelser. Vill du ha sällskap med mig på vandringen, slå upp sid 375 i min bok SÅNGPOSTILLAN, årgång 2, eller på bibelskolan.com tryck här

Temat idag är DÖDEN OCH LIVET. Man har kallat denna söndag också för höstens påskdag. Alla texter handlar om att den ofrånkomliga döden inte får sista ordet. Paulus ger oss i dagens sång ett märkligt påstående. För honom är döden inte något skrämmande och mörkt. Döden är en vinning, säger han. Döden blir inte en makt eller en herre, en Hans Majestät Döden. Döden blir Guds tjänare med uppdrag att föra oss närmare Jesus. Paulus har hittat detta att leva himlen på jorden. Kontakterna uppåt är öppna. Strömmen är påkopplad. Han har vunnit högsta vinsten: För mig är livet Kristus och döden en vinst. Stoppa ned det ordet i ditt hjärta – ditt inre kärleksrum – bär det med dig under dagen, smaka på det, vattna det med bön, låt dig förundras och sjung, gnola ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Ps 258:2).

Det finns en annan sång som vi brukar sjunga, då någon slår personligt åldersrekord. Den finns i olika variationer. Här kommer ”den gudfruktiga”. 

   Ja, må du leva /3/ så länge du får. 
  Javisst ska du leva /3/ så länge du får.

Av vad ska du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.

Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor.

Ja, må du leva!
Jesus sjunger den för dig: Jag har kommit för att du skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Han berättar vad som är meningen med ditt liv. Du skall LEVA! Inte alltid leva livat. Men leva LIVET! Vill du veta mer om det, ta då kontakt med Jesus (se Psalt 25:14-15). Han leder dig bort för minuslivet och in i pluslivet. Bort från de jämmerlikas nejsuckar till de saligas ja-jubel. HalleluJA!

...så länge du får...
Kanske inte ”i hundrade år”. Det kan hända Fadern längtar efter sitt barn. Kanske inte många lyckliga år. Lyckan åker berg och dalbana med oss. ”Nyckfull är lyckan till väsen och tycke ..” (Läs Sv Ps 269). Ja, ni vet…
Det finns visserligen hundraåringar som är vitala och lever lyckliga. TV kan berätta om hur de på hundraårsdagen kan gå ut genom fönstret och leva livat… Men det finns också åldringar som måste ”köras på en skottkärra fram”, (det var så den kallades innan man uppfann rullstol och rullator). Gud har bättre framtidsplaner för dig! Det TV berättar är intressant. Men det Gud säger är SANT!

Av nåd skall du leva...
Aposteln Johannes vet mycket om det. Uppsök honom och låt honom berätta för dig vad han ser. Han träffas på adress Joh 1:14 ff. Du ser hur lycklig han ser ut, ja, det strålar om honom, då han säger vad han ser. Och inte bara han utan också hans apostlakolleger. Johannes talar om VI och ALLA: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Det rika liv som finns hos Jesus kan bli ditt. Problemet är om du vill ta emot det eller inte. Och om det finns plats för hans fullhet i ditt hjärta, om det redan är fullt av din fulhet. Men om detta är problem för dig, är det inte problem för Jesus. Jesus – världens största sophämtare – kan ta bort synd och skryt och skräp och annat dumsmutsigt, som du går och bär på. Se Guds lamm, som tar bort världens synd (Joh 1:29).
Men det som består då allting förgår är Fader vår … Så länge du är ett får hos honom, får du leva himmel på jorden. Personlig relation med honom. Han känner dig. Även om du ibland är lite fåraktig bryr han sig om dig. ”I Guds händer vad som än händer!”
Och det som är riktigt spännande: Redan nu får du kontakt med dem du ska leva ihop med ”där ovan”. Vilka då?

...då skall du leva där änglarna bor.
Änglarna är oerhört engagerade i oss människor. På söndag morgon är änglarna i tjänst, just när du är på väg att vakna. ”Änglar då vinka mig, närmare Gud till dig” (Sv Ps 271). Och du förstår, du skyndar i väg till kyrkan.
Änglarna är mycket intresserade av vad som sker i början av högmässan. Du och andra går då igenom syndabekännelsens trånga port. Då får ni lämna skryt och skräp, stöddighet och syndighet. När de ser att du gör så, gör änglarna ett glädjesprång. Det blir glädje över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10).
Nu kan Guds befriade barn fira gudstjänst med änglarna. De sjunger: Herre förbarma dig över oss. Det är inte en ny syndabekännelse. Nu ropar de efter barmhärtighet – har du Gud ”hjärta för oss arma”? Vad vill du med oss och våra liv? Och ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga Ord ifrån himlen, och herdarna hörde Guds änglar som sjöng”: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (jfr Sv Ps 175:2).
Gud bryr sig om oss. Han har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Änglarna drar in oss i DEN STORA BERÄTTELSEN om hur Gud griper in. Vi hör profeter, apostlar, evangelister som berättar om vad de sett och hört. Och där framme i kyrkan står en vitklädd gestalt (det måste vara en ängel) som försöker förklara det som ingen begriper. Men de blir gripna av det, när de ber (= BE-GRIPA). Orden landar i våra hjärtan och vi stämmer in i lovsången till vårt dops Gud – Fadern och Sonen och den helige Ande.
Vi stannar till i bön och tillbedjan. Vi ska snart få gå in mässans allra heligaste. Vi dröjer i förbön. ”Vi bär så många med oss, o Gud, vi ber för dem” (Sv Ps 399). Och nu öppnas himlen över oss. Vår halva altarring blir hel. Vi får vara tillsammans med Herrens trogna i alla tider, med hela den himmelska härskaran: Vi hör ett brus av lovsång. Vi stämmer in i deras lovsång, tillbedjan, glädje… Tänk att himmelens Gud verkligen bryr sig om oss! Om mig! Golgatadramats kärlekshandling räcks mig i bröd och vin: Kristi kropp FÖR DIG. Kristi blod FÖR DIG. Jag hör pulsslagen från Guds fadershjärta.

När vi sedan går ut och går hem bärs vi av en visshet:
Om det än blir ett kors, om det blir natt och mörker, om min sista afton är inne, hör jag en röst: JAG ÄR MED DIG. ”När jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig”. Jag ser: Änglar där vinka mig närmare Gud till dig.
JA, MÅ DU LEVA

En som sjunger så – lite hest och skrovligt och inte alltid rent – är jag, Bengt, men om du sjunger med blir det genast vackrare. LÅTOM OSS SJUNGA!
Och efter denna sångövning träffas jag på bibelskolan.com där vi tillsammans får begrunda Sångpostillan årg 2 ( i boken sid 375), Himmelskt söndagsgodis och mycket mer …

Bengt Pleijel 89+Skriva ut