tisdag 28 juni 2016Inför juli-söndagarna.

När denna himmelska söndagsgodispåse flyger ut i rymden och landar, inte bara hos de snälla barnen, har vi kommit till den månad då vi kan säga till varandra

GOD JULI !

Vi erbjuder just dig denna sommar GRATIS BIBELSKOLA utan kostnad. Djupa upplevelser garanteras och försäkringar om LIV. Där finns intressanta vandringsvägar där du kan köra som du vill – till höger eller till vänster. Vi leder dig gärna till återvändsgränder. Där kan du parkera, stanna till, andas ut och in. O, vad du då lurar stressdemonen! Du väljer själv om och hur länge du vill bli kvarsittare. Du behöver inte gå till skolan. Skolan kommer direkt hem till dig. Adressen är www.bibelskolan.com.

Det får nu ett paket med fem söndagspärlor. Fem aptitretare. Jag är guiden som berättar vad jag hittat. Men det finns mer att upptäcka. Gräv själv djupt. Drick ur källan. ”Låt livets källa flöda ur Ordets djupa grund” (Sv Ps 199:5). Har du själv semester denna månad så unna dig att ”se Mäster”. Fäst dina ögon på Jesus. Då händer detta: Alla ting runtomkring får du se som han i ljuset av hans ära och makt.

Sjätte söndagen efter Trefaldighet – 3 juli
   Vi lär oss EFTERFÖLJELSE. Vi träffar AMOS (7:10-15). Gud sände Amos med kärvt budskap, som gjorde mos av hyckleri och falskhet. Vågar vi höra sanningen om oss själva?
   Vi träffar PAULUS (1 Thess 2:1-8). Hur ska vi säga det som behöver sägas på rätt sätt? Paulus har en hel del att lära oss om det.
   Vi träffar JESUS (Matt 16:24-27) som uppmanar oss att gå i hans spår. Vi lär oss Jesu spännande ”annorlundaliv”. Vi mister vårt liv för att finna hans liv.

Se vidare: bibelskolan.com, tryck här. Sångpostillan årg 2 sid 303 som berättar om att vi på efterföljelsens väg, kan bli djärva, fria, kloka och glada.

Kristi förklarings dag – 10 juli
Det handlar mycket om HÄRLIGHET denna dag.
   Vi träffar först Mose (2 Mos 34:27-35) och Paulus (2 Kor 3:9-18). Båda berättar om en slöja. Mose hänger den över sitt ansikte för att folk inte klarar av att se utstrålningen av himmelsk härlighet. Vi har slöjan över våra hjärtan för att dölja förfärlighet. Men någon tar bort slöjan. Vi av-slöjas! Vad händer då. Utskällda? Nej, vi förfärliga förhärligas!!! Om Anden får som han vill.
   Sedan får vi vara med om Lövhyddofest, den största av alla glädjefester. Vi umgås med Mose och Elia och Jesus. Och vi stöter på Petrus som tycker det är bra att han är med. Han är så duktig på att bygga hyddor. Mose och Elia försvinner. När lärjungarna öppnar ögonen ser de ingen utom Jesus. De beger sig med Jesus ned från berget. Där hamnar de i de brustnas camping, och möter människor i nöd, som de inte klarar av att hjälpa. Men Jesus kan. I sådana situationer säger vi: Det är bra, Jesus, att du är med. Ja, detta lär vi oss på Kristi Herrlighets dag.
   Se vidare: bibelskolan.com Tryck här. Sångpostillan årg. 2, sid 310, där Mose och Paulus berättar mer om slöjan, och Markus målar sju scener om det som hände på berget.

Åttonde söndagen efter Trefaldighet – 17 juli

   Denna söndag får vi lära oss ANDLIG KLARSYN. Ordspråksboken (7:1-3) uppmanar oss att hålla fast vid Guds ord. Det ligger himmelska laddningar i ordet. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd (Psalt. 119:130). Det är inte klokt vad kloka vi kan bli!
   Paulus lär oss (1 Kor 3:10-15) att bli fundamentalister. Fundament betyder grund. På Jesusgrunden skall vi bygga våra liv. Och gör vi det, säger han på ett annat ställe, blir vi liberaler. Liber betyder fri. På Jesusgrunden hittar vi Guds barns härliga frihet (Rom 8:21). ”Jag går fri från Synden, när jag går med dig”. ”Frälst genom honom, lycklig och fri …”
  Jesus talar också om husbygge. Det går illa om vi bygger hus på lösan sand (Matt 7:22-29). Han talar också om ”ondskans hantlangare”. Vi tycker att de är fina och fromma människor. De har tydligen varit på Oasmöte och lärt sig använda nådegåvor och blivit berörda av Andens vind. Men Anden vill driva oss ut i världen för att möta nöden där. Men dessa ”hantlangare” låter vinden blåsa inåt. De (vi?) blir uppblåsta. De (vi?) svävar som ballonger uppåt i HÖG FÄRD. De (vi?) använder gåvorna för att förhärliga sig själva.
   Det är inte klokt vad dumma de (vi?) kan bli!
Se vidare: bibelskolan.com. Tryck här så kommer du till Sångpostillan årg 2. Boken sid 313. I Sångpostillan träffar du kloka män som inte var riktigt kloka, och får sjunga med kloka män Jesu ord, om att den som hör mina ord och handlar efter dem, han är som en klok man som byggde sitt hus på berggrunden.

Nionde söndagen efter Trefaldighet – 24 juli

   Denna söndag får vi en fin utnämning. Vi blir FÖRVALTARE. För att klara det jobbet hamnar vi i en förvaltarskola. Målsättningen med skolan är att vi ska bli goda förvaltare, som lär oss att arbeta för GODHETENS ÅTERKOMST. Studiematerial är Ordspråksboken 3:27-32, Efesierbrevet 4:20-28, Lukas 12:42-48, Psaltaren 8.

Jag kan också berätta att dagsschemat ser ut så här:
Klockan 08.00 SÅNGLEKTION
Klockan 09.00 STÄDNING
Klockan 10.00 BIBELTIMMA
Klockan 11.00 PERSEDELVÅRD
Klockan 14.00 FÄLTARBETE
Klockan 21.00 ROLIGA TIMMEN.

Se vidare: bibelskolan.com. Tryck här så kommer du till Nionde söndagen efter Trefaldighet. Sångpostillan årg 2. Boken sid 326. På sånglektionen lär dig att hitta din stämma i sången

Låt Gud förhärligas i allt genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten och makten i evigheternas evighet. Amen


Tionde söndagen efter Trefaldighet – 31 juli

   Denna söndag är sommarens julafton. Vi får NÅDENS GÅVOR. NÅDEGÅVA är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut när vi lever ”i Kristi kropp”. De är ”tillsammansgåvor”. Ingen privat egendom! Sätt er någon gång i bönegruppen och läs listorna på nådegåvor, och fundera över vilka gåvor ni har. Gåvan ges inte till dig för att du ska bli stor och märklig, utan för att du ska ha något från Gud att ge, så att din nästa blir upprättad.
   En människa berättade att hon en gång läste dessa gåvolistor och sedan sa: ”Denna gåva skulle jag vilja få ge”.  Inte: ”denna gåva skulle jag vilja ha”.

Ett NYCKELORD för att förstå de andliga gåvorna finns i 1 Kor 14:1. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. När du strävar efter att få kärlek till dem du möter, får du nöd för dem. Du se hur sårade de är, hur mycket de fått gå igenom i livet, och du undrar då hur du ska kunna hjälpa dem. Dina egna duktigheter hjälper inte långt. Då sträcker du dig mot den utrustning Herren har i nådegåvorna. En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut när vi lever ”i Kristi kropp” i gemenskapen omkring Kristus.
   När vi döptes, döptes vi i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Den heliga Treenigheten tog oss in i sin gemenskap, och gav oss dopgåvor som vi får upptäcka mer och mer då vi lever i vårt dop.

FADERNS GÅVOR skildras i dagens epistel ur Romarbrevet 12:3-8.  Vår himmelske FADER har hjärta för de arma. Därför sänder Fadern sin son. Och sonen gör det sedan möjligt för oss att fortsätta hans verk på jorden. Vi blir söner i Sonen. Vi tillsammans är Jesus. Genom oss går Jesus kroppsligen omkring här på jorden. Gud blir synlig för världen när Jesu sinne och Jesu kärlek är i rörelse bland oss och genom oss.

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått: profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva hos den som undervisar, tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare att med glatt hjärta visa barmhärtighet. (12:6-8).

Alla gåvor ges av nåd. De ges inte för att du ska bli uppblåst och högfärdig. De ges för att Gud vill låta sin nåd och kraft trösta, uppmuntra, hjälpa de människor han sänder i din väg. Vi längtar efter att kunna göra något för dem.

SONENS GÅVOR
finns beskrivna i Efesierbrevet 4:12-13 och handlar om de tjänstegåvor, som andliga ledare behöver, för att utrusta de heliga att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.

DEN HELIGE ANDES GÅVOR beskrivs i första Korinthierbrevet 12:4-11. Om dem talas det i episteln på tredje årgången. Se vidare: bibelskolan.com Tryck här så kommer du till Tionde söndagen efter Trefaldighet. Sångpostillan årg 2. Boken sid 333. Där träffar vi en slavhandlare som blev frälst och präst. När slaven befriades tog man av halsjärnet. Han blev ”frihalsad”. Idag har vi inga slavar. Möjligtvis präster och diakoner. De har något vitt om halsen. De är Jesu tjänare, hans slavar.

Detta som nu skrivits är söndagsgodis för juli månad. Om du undrar över varför jag inte skriver varje vecka denna månad, så svarar jag: Ställ inte så svåra frågor!

Vi önskar varandra en riktigt GOD JULI!

Bengt Pleijel 89+


tisdag 21 juni 2016

Inför Midsommardagen och Johannes Döparens dag.
Vi får gå in i denna dubbelhelg med detta ord i våra hjärtan:
I honom är det vi lever, rör oss och är till

MIDSOMMARDAGEN
På Midsommardagen får vi träffa PAULUS - (Apostlagärningarna 17:22-37).
Vi får följa med honom på hans resa till Athen. Vi går omkring i staden. Vi ser, reflekterar, undrar. Vi slinker in i en bokhandel och hittar där en bok av skalden Aratos. Vi läser: Vi har vårt ursprung i honom. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Aratos syftar på den grekiske guden Zeus. Paulus fördömer inte vad han skrivit. Det finns skärvor av sanningar i de gamla religionerna. Men han fördjupar sanningen. Han ser bland de många avgudaaltarna som finns i Athen också ett altare åt en okänd gud. Det är om honom han berättar, när han får hålla tal på Ares kulle (Areopagen). Där berättar han om en annan kulle – Golgata i Jerusalem. Han berättar om Jesus. Den okände guden gör sig känd. Och inte bara känd. Han drar oss in i sin kärlek och tar in oss i sitt kraftfält – in i KRISTUS. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Samma tanke hittar vi i en dikt av kung David: Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand (Psalt 139:5).
Skalden Aratos begrep nog inte vad han skrivit. Och inte heller David begrep vad han skrivit. En sådan kunskap är mig alltför underbar, den är mig för hög, jag kan inte begripa den (Psalt 1396 Bibel 1917). Har du själv varit med om att det finns tankar i Bibeln som du inte begriper? Vad gör du då? ”Tar av mig hatten och går förbi”, sa Luther att han gjorde. Själv gör jag inte så. Jag läser aldrig Bibeln med hatten på. Förresten äger jag ingen hatt. Jag försöker i stället upptäcka laddningen i ordet BEGRIPER. Först gäller det att BE. Jag talar med Jesus om det jag tycker är svårt. Jag brottas med honom. Och han med mig. Jag ber den helige Ande hjälpa mig. Vad ska vi med Hjälparen till om vi inte bryr oss om att be honom om hjälp? När vi gör det kan det hända: ordet GRIPER tag i mig. Andens inre laddning i ordet strömmar ut. Jag BE-GRIPER! AHA! WOW! Jag dras in i hans närvaro: I honom är det vi lever, rör oss och är till.

På Midsommardagen får vi träffa JOB. Job12:7-13
Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk? Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande. Örat prövar orden som munnen prövar matens smak? Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker vishet. Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.

Den som säger detta är Job. Job har det jobbigt just nu. Han var dåtidens finanskung, den rikaste manen i Österlandet (Job 1:3). Han var VD för ett stort företag som handlade med djuravel. Men så hände det med Job som inte kunde hända honom utan bara andra. Allt kraschade. En fruktanssvärd storskräll, som alla pratade om länge. Är du nyfiken så läs Job 1-3.
Problematiken i Jobs bok är denna: Hur kan Gud, som är så god, tillåta att så mycket ont får ske med en god människa? Det stämde inte för Jobs vänner. Job var nog inte så god. Han måste haft dolda synder. Och så får Job det jobbigt med sina vänner. I trettiotre kapitel träter de och Job om detta problem. Vännerna var goda teologer som gav rätt teologi till fel person. Job blev rätt trött på sina vänner. Han tycker de är dumma. Så drämmer han till med ett påstående: Fråga djuren, fråga fåglar och maskar och fiskar. Dom vet att Gud finns och att Herrens hand är med i det som sker. Hos Gud finns vishet och styrka, han har beslutsamhet och insikt.
När Herren sedan börjar tala med Job avfärdar han vännernas rätta lära som villfarelse. De har inte talat om mig vad rätt är (Job 42:7-8). Trettiotre kapitel villfarelse i Bibeln!

Två tankar tilI:
1. Upptäck versen före vår text. Där talas det om att de som trotsar Gud har trygghet, de som har sin gud i sin hand. Det blir en falsk trygghet då jag har min gud, en liten lyckojesus, i min hand. Som jag tar fram när det blir svårt. Men gömmer undan då jag vill slå runt. Det är bättre att vara en liten människa i en stor Guds hand.
2. Det finns en rad i texten som får mig att längta efter att bli gammal. Med hög ålder följer vishet, långt liv skänker vishet Och då upptäcka att i honom är det vi lever, rör oss och är till.

På Midsommardagen får vi träffa JESUS. (Matteus 6:25-30).
Jesus tar emot på Bergspredikans berg. Där hjälper han oss att hitta poängen med livet. Två gånger i vår text står orden ”på ängen”. Poängen med livet är kanske att stanna till och se på ängen. På ängen växer liljor och anemoner och rosor och akvileja. Och Taraxacum vulgare. Stanna och se, låt vackra blommor ge dig vackra tankar. Slappna av. Sluta snickra ihop en massa bekymmer. Vänd om och bli som barn. Låt dig dras in Gudsrikets liv, glädje, bekymmerslöshet, friskhet. Och lek med barnen. Sväng runt med ”konfirmanderna som är så lustiga att se. Ej öron, ej öron, men munnar hava de. Bla bla bla …” Och gläd dig med fågeln som sig gläder i himmelens höjd och se hur vindarna lyfter hans vingar (Sv Ps 175:5). Vilken stor miljövän Gud är som gett oss en så vacker miljö!
Framför allt: Umgås med Jesus. Stoppa in hans ord i ditt hjärta. När du vattnar dem med bön går de in i blodomloppet och påverkar hela din kropp. På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom och in i dig och ut från dig till andra, som får upptäcka att det är i honom vi lever, rör oss och är till.

Dagen efter Midsommardagen kommer
JOHANNES DÖPARENS DAG.
Vi träffar först Jeremia (i hans bok 22:1-4).
Jeremia profeterar om vad som ska hända innan Messias skall komma. Folket skall göra upp med sina synder. Utöva rätt och rättfärdighet och rädda den plundrade ur förtryckarens hand. Kränk inte främlingen, den faderlöse och änkan och använd inte våld mot dem. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats! Om de inte gör det kommer inte KUNGEN. Röj undan synder. Bered väg för HERRAN.
Till oss: Vad är det för orättrådiga handlingar som stänger ute Jesus från svensk krisenhet?

Vi träffar Paulus (Apostlagärningarna 13:16-25).
Paulus ger oss en lektion i biblisk historia. Han berättar om Guds gärningar med Israels folk. Allt som händer syftar fram mot att Gud skall sända en räddare till Israel, Jesus. Och han säger att Johannes skulle komma och förbereda folket för det, genom att förkunna omvändelse och dop.
Till oss: Vänder vi ryggen åt Jesus? Om du har öron hör hur han står alldeles bakom dig och säger: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet (Markus 1:15).

Vi träffar prästparet Sakarias och Elisabet (Lukas 1:5-66).
De hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. De hade bett om barn. Men ingenting hade hänt. Men det omöjliga hände. Sakarias hade fått besök av ängeln Gabriel då han tjänstgjorde i kyrkan. Om nio månader skall Elisabet föda ett barn. Sakarias kunde inte tro sina öron. Gumfödelse hade man aldrig hört talas om. Händelsen i templet chockade honom, Sakarias förlorade talförmågan. ”Prästen tige i församlingen”. Men barnet föddes. Prästen fick tillbaka talförmågan. Han höll en predikan som fick alla att häpna. I nio månader hade han förberett den. Hans predikan läses upp varje morgon sedan dess för dem som följer tidegärden och ber Laudes. (se Lukas 1:67-79). Man gav honom namnet Johannes. Det betyder Gud har visat sig nådig. Och allt folket häpnade. De sa det som människor sa om dig då du föddes: Vad månde bli av detta barn?
Till oss: Det är något stort att ha blivit människa. I 1 Mos 5:1-2 står det: När Gud skapade människor gjorde han dem lika Gud. Till man och kvinna skapade han dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa den dag de skapades. Människa på grekiska heter antropos. Det kommer av ord som betyder ”vända ansiktet uppåt”. Vi blir mänskliga när vi vänder om till Gud och söker hans ansikte, säker honom själv. Ty vi har vårt ursprung i honom. I honom är det vi lever, rör oss och är till.


God midsommarhelg
önskar
Bengt Pleijel 89+

som berättar om fler upptäckter på bibelskolan.com och i Sångpostillan årg 2. För Midsommardagen, tryck här, boken sid 462. För Johannes Döparens dag, tryck här, boken sid 469.


tisdag 14 juni 2016

Inför fjärde söndagen efter Trefaldighet

Välkommen till denna söndag som har detta budskap: Stig ned från dumstolen!

Detta är sagt till oss. Vi har satt oss på fel stol – på domstolen. Där sitter vi och dömer och bedömer och fördömer. Gud har inte utnämnt oss till domare. Det är vi för dumma till. Vi har inte sakkunskap och inlevelse och missar ofta målet. Därför plockar Paulus ned oss från DUMSTOLEN. Och överlämnar sedan vår sak till honom som dömer rättvist (se 1 Petrus 2:23). Dagens tre texter gör oss dumbommar kloka.

1. Sakarja 7:8-10
Herrens ord kom till Sakarja. Han sade: Så säger Herren Sebaot: "Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte änkan och den faderlöse, främlingen och den fattige och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan. (FB 15).

Vi ska döma! Döm rätta domar. För att vi ska kunna hålla samman i ett samhälle behövs lagar och förordningar och lagkloka människor som hjälper oss leva rätt. Vi behöver juridiken. Annars blir vi som ”djur i diken” – som grodor som kvackar, maskar som maskar, larver som larvar. Och som Kal som av någon anledning ligger och sover i diket.

När vi sitter på DUMSTOLEN, ser vi ner på änkan och den faderlöse, främlingen, invandraren och den fattige och många andra De skulle behöva möta godhet och barmhärtighet. Men vi möter dem med förtryck och förakt. Det otäcka är att detta onda vi möter dem med, kommer från våra egna hjärtan. Stenhjärtan! Vi behöver kanske en hjärttransplantation! Hesekiel kan ge oss adressen till en läkare som klarar det, (läs Hesekiel 36:26-27).

När vi stiger ned från DUMSTOLEN kan vi inte längre se ned på någon. Vi hamnar själva längst ned. Blir som barn. Barn är inga änglar, men de gör som änglarna. Barn ser uppåt. Deras änglar i himlen ser min himmelske Faders ansikte, säger Jesus (Matt 18:10). Fadern ser. ”Han vår vän för andra vänner, sina barns bekymmer känner” (Sv Ps 248:3). Fadern ser, och hans änglar ser vad han ser. Han sänder änglar till barnen med presenterna godhet och barmhärtighet. Och vi får hjälp att tänka ut gott mot varandra i våra hjärtan. Är det  inte underbart hur kloka vi dumma kan bli!

2. Romarbrevet 14:11-14(FB 15)
Det står skrivet: ”Så sant jag lever”, säger Herren, ”för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er i stället för att inte lägga hinder eller stötestenar i vägen för en broder.  Jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt, men för den som betraktar det som orent blir det orent.

Paulus börjar i versen före vår text med att ställa två frågor till oss:
1. Varför dömer du din broder?  2. Varför föraktar du din broder? Vad svarar du på det?
Paulus plockar ned oss från domarsätet. Där skall Herren sitta. Det är viktigt. Paulus ställer sig nu bredvid oss där, och tillsammans riktar vi blicken uppåt. Vi hör en röst. Det är Herren som talar till oss:
Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig, och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

När detta sker, kommer vi och alla som då samlas inför tronen, att häpna, förundras, överväldigas… Vi ställs inför den levande Herren, Han som säger: Så sant jag lever … En utstrålning av liv, härlighet, kärlek och renhet slår emot. Vi bländas, slår ned ögonen, faller ned inför tronen, ty varje knä skall böja sig. Vi dras med i den himmelska lovsången. Varje tunga skall prisa Gud …
Men så kommer ett budskap från tronen som nog får oss att darra: Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud.

Ja, en gång skall vi få göra räkenskap för våra liv. Gud räknar med oss. Han slår vakt om vårt människovärde. Ett djur, som bär sig illa åt, ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde. Och varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.

Ute i världen kan man tala mycket om synd (helst andras synd). I kyrkan har vi fått den unika möjligheten att berätta för alla om hur man blir av med synden!
Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata. Allt det vidriga och hemska som synden hade med sig lades på offerlammet. Se Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Vid korset bekänner vi vår synd. Jesus bär bort allt det som smutsat ned och gjort oss omänskliga.

När vi blivit överraskade av denna kärlek, vill vi gärna överraska andra med den. Paulus säger: Vi dömer inte längre varandra. Vi lägger inte något hinder i vägen för en broder, så att han snubblar och faller. Jag får en ny syn på tingen. Ingenting är orent i sig självt. Det orena finns i våra hjärtan (jfr Titus1:15, och Mark 7:23). Men om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).

Men om vi bråkar om oväsentligheter kan vi göra vår broder eller syster i tron väldigt illa. Jag oroar dem i onödan. Och jag själv ramlar då ut ur kärlekens kraftfält – lever inte längre i kärleken, och kan då bli orsaken till att den som Kristus lidit döden för går förlorad. Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat, säger Paulus allra sist i vår text.

3. Johannes 8-1-11
Läs, begrunda texten i din egen Bibel. Reflektera över detta som händer:
1. Man släpar fram en kvinna som begått äktenskapsbrott. Men där bör ju finnas en karl också. Har han smitit? Vad tycker du att vi ska göra med honom, när vi hittar honom? Stena honom eller…

2. Man tar kvinnan till Jesus. Det var bra gjort. Det bästa vi kan göra när dumma, stygga, bråkiga, syndiga, besvärliga människor kommer i vår väg, är att föra dem till Jesus och tala med Jesus om dem.

3. Men de var inte moralens väktare som ville få kvinnan straffad. Dessa dumma människor vill döma Jesus. Och pröva honom och få bort honom. Om han säger ”det var väl inte så farligt”, kunde man anklaga honom för att inte ta Mose lag på allvar. Om Jesus säger: ”Stena henne”, kunde man anklaga honom inför den romerska ockupationsmakten. Endast romarna kunde avkunna en dödsdom.

4. Vad gör Jesus? Ingenting. Är tyst. Debatterar inte. Grälar inte. Står där tyst och ritar med fingret i marken. Jesus är här ett föredöme för oss när det börjar bli hetsigt och bråkigt. Tystnaden har en oerhörd kraft. Den skapar en atmosfär där det är lätt att nå djupet.

5. Efter en lång stund ger han svaret: Den av er som är utan synd skall kasta första stenen på henne. Alla blir alldeles tysta. Ser på varandra. Skäms … lommar i väg, den ene efter den andre.

6. Lägg märke till vad Jesus nu säger till kvinnan: Var det ingen som dömde dig. Nej, ingen. Nu säger Jesus: Inte heller jag dömer dig, Gå nu och synda inte mer.

Vilken kärlek! Men inte en kärlek som slätar över. Vi möter inte en hygglig snällhet när vi kommer inför Jesus. Han säger aldrig att det inte spelar någon roll hur vi lever. När vi syndar mot sjätte budet och mot femte och mot sjunde och mot åttonde, är vi inne på dödens område. Det samlas skräp inuti oss, tyngder som gör det svårt för oss. Vi begriper oss inte på oss själva. Vi står med skuld inför Gud. Vår enda räddning är att få stanna kvar med den här kvinnan inför Jesus. Stå vid hennes sida och bara vara där inför Jesus.

När vi är där inför Jesus förstår vi att Jesus inte kommit för att döma. Han har kommit för att rädda och upprätta och hjälpa oss till en ny start. Jesus stryker inte ett streck över vårt förflutna. Inte ETT streck. Han stryker TVÅ STRECK. Han ritar korsets två bjälkar. Och detta som händer med henne gör att hon inte kan fortsätta som förut. Jesus ger henne ett recept på ett rikare liv. Jesus öppnar oss för livets och ljusets krafter. I versen efter vår text säger Jesus: 
Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Ja, låt oss vandra i det ljuset!
Bengt Pleijel 89+
som nu inbjuder just dig att vandra med honom in i dagens texter med hjälp av Sångpostillan, årg 2, sid 287 i boken. Den finns också på bibelskolan.com där du också hittar HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen. Tryck r
tisdag 7 juni 2016

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet.

Välkommen till denna söndag som är DE FÖRLORADES SÖNDAG och har detta budskap:
DET ÄR INTE KÖRT, ÄVEN OM ALLT VERKAR KÖRT!

Det behöver i alla fall inte bli det. Texterna berättar om hur krasch kan förvandlas till kraft, om hur kris kan leda till Kristus och om hur den som förlorat sin själ kan vinna nytt liv.

  1. Vi träffar Jesaja, som berättar om vad som händer när vi HÖR och SER.
Läs kapitel 51:1-3
Hör på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram.  Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

Hör på mig! Gud säger nu så till oss. Han berättar om hur Han som är sökare blir finnare.
Se på klippan! Se på gruvan! Abraham är klippan. Sara är gruvan. Gud gjorde stora ting genom dem. Han kallade, välsignade, förökade dem. Våga tro att Gud kan göra stora ting också med dig, du gamla stenbumling! Kalla stenar kan bli levande stenar, och gruvlig människa blir gruva med dolda skatter. Herren kan också göra stora ting med en stelnad stenkyrka. En kyrka i ruiner kan bli ett levande tempel. Han tröstar Sion, gudsfolket. Vi i Sion får VI-SION! En församling på rutinens brant blir en lustgård, fylld av fröjd och glädje, tacksägelse och lovsång.
De som hör och ser och far efter rättfärdighet kommer att bli häpet överraskade!

  1. Vi träffar Paulus som berättar vad som händer när vi DÖR.
Läs Efesierbrevet 2:1-10
Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

Man kan dö innan man dör. Död även om man har rosor på kinden och solsken i blick, och ser hur vitaminpigg ut som helst. Överträdelser och synder släcker livsmod och livsgnista. Man kommer bort från själva livskällan, LIVETS Gud. Detta är den andliga döden.

Man hamnar hos den makt som här kallas härskaren över luftens välde. Tryckande atmosfär gör oss betryckta. Dålig luft ger andnöd. Vi får svårt att andas. Tappar barnaskapets glädje. Vi blir olydnadens barn och vredens barn. Det går så när vi följer våra köttsliga begär och gör vad köttet och tankarna vill.Det går så när Hans Majestät JAG får sitt på tronen och vara världens centrum.
Hemska tanke! Tänk om detta är sant!

Men det behöver inte bli kört även om allt verkar kört. Det beror på att det finns en Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus.
Inte bara levande! Redan nu får vi en plats alldeles intill Jesus. Han har satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Du blir genom dopet och tron Guds barn. Du får redan nu leva i ett innerligt, varmt, personligt och förTROligt förhållande till honom. När du suttit där han stund går han med dig i din egen vardagsvärld. ALLA DAGAR! Han har redan planerat en massa överraskningar som du får överaska dina närmaste och dina vänner med, goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

  1. Vi träffar Lukas som berättar vad vi GÖR när det är kört.
Läs Lukas 15:8-10
Jesus säger: Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig! Jag fann myntet som jag förlorade. På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Vi har nu hamnat i kapitel 15 hos Lukas. Det är de förlorades kapitel. Herden har tappat bort ett får och en kvinna ett silversmycke. Här berättas om DEN FÖRLORADE FADERN som tappat bort sina två söner. En son som var orättfärdig och hade svinat ner sig bland grisar. Den andre sonen var egenrätt-färdig, ”jag-fångad” med stora bjälkar i sina ögon. De gjorde honom blind, kall, hård. Tråkig!

Och underligt nog – kapitlet sprutar av glädje. Änglar gör fröjdesprång. Du hamnar i glad dambjudning och på fest med grillad gödkalv. Stryk under orden glad, glädje, glädjas. Glädjen sitter inte bara i en vrå i hjärtat. Den spritter till i armar och ben, i kropp och själ. Man dansar!

Gud är inte likgiltig om någon kommer bort från honom. Han engagerar alla känslor i sökandet.
När Gud hittar någon, som kommit bort, så gläder han sig som herden som hittar fåret och lägger det på sina axlar. Gud gläder sig som tanten med slanten, hon som ställer till med dambjudning och säger till dem: Gläd er med mig. Han gläder sig som Fadern, som får tillbaka sin son, sin Dotter. DIG!! Lägg märke till att alla letar och längtar efter det borttappade tills de hittar det.
Vi ska ha Gud till föredöme, säger Paulus (Ef 5:1). Vi ska vara så till sinnes som Jesus var (Fil 2:5). Gud vill att vi ska ha hans hjärta mot andra. Hans smärta. Hans längtan. Jesu nöd för människor omkring oss. Ty Gud vill att alla ska bli frälsta.

Börja leta! Bedja! Längta! Engagera ögon och öron. SE! HÖR! Upptäck att det inte behöver vara kört, även om allt verkar kört.

Varje gång någon kommer hem händer det något. Vad då? Då blir det glädje bland Guds änglar. Änglarna är engagerade i vad som händer i vår kyrka. Jesus säger: Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig.

Här är det fråga om heavens angels. De sitter och kikar genom molnen. Vad händer där nere i vår församling? Änglarna kanske skakar på huvudet, suckar, gråter. Vad egotrippade de är, människorna därnere på jorden. Fattar de inte hur mycket roligare det blir, då man vänder om? Orsaken till att det ibland kan kännas lite tråkigt i kyrkan beror kanske på att ingen vänder om. Men om bara en vänder om bryter jublet löst i änglakören. Och änglarnas glädje är smittosam. Den himmelska glädjen får kyrkan att vibrera.

Det är mycket som kan hända då Guds folk bryter upp från sina inlåsta positioner och tappat krampen omkring sitt eget JAG. De börjar upptäcka Guds nåd som en gåva som sätter oss i rörelse mot dem som har svårt att hitta hem.

DET ÄR INTE KÖRT, ÄVEN OM ALLT VERKAR KÖRT!

Sug på detta uppmuntrande ord föreslår
Bengt Pleijel 89+
som gläder sig över att just du är sugen på Himmelskt söndagsgodis och gärna delar med dig till andra ur gottepåsen.
Och mer godis finns att hem-ta på bibelskolan.com / tredje söndagen efter Trefaldighet, tyck här, eller slå upp sid 280 i boken SÅNGPOSTILLAN årgång 2.

Skriva ut