måndag 28 september 2020

Inför den helige Mikaels dag

 

DEN HELIGE MIKAELS DAGär änglarnas dag. Vi får då träffa många intressanta personer. Först och främst ängeln Mikael. De namn man hade på Gud var antingen JHVH eller El. Mikael betyder Vem är som Gud?
   Mikael vill hjälpa oss att vara tuffa mot ondskans makter. Mikael har många änglavänner och kompisar, som alla har med EL att göra: Rafael, Gabriel, Pleijel. Mestadels ser man dem i vita kläder.
   Vi ska också träffa en lurig människa som heter Jakob, som så småningom blev bra. Vi får – som väl är - bevittna på långt avstånd en märklig strid i himlen Sedan dyker det upp en inåtvänd, lite otillgänglig människa som heter Natanael. I Jesu närhet blev han mycket öppen. Det kommer att finnas mycket EL i denna predikan. Bered dig på elstötar från det himmelska kraftnätet.
Och i alla dessa texter finns ”trösthemlighter” som väntar på att få göra dig glad.

1. HERREN ÄR PÅ DENNA PLATS OCH JAG VISSTE DET INTE! 
LÄS och BE-GRUNDA dagens GT-text: 1 Moseboken 28:10-17 I din Bibel.
Berätta för dig själv vad som sägs i texten. Herren överger inte sin besvärlige och lurige JAKOB. Och inte heller dig! När de svartnar för ögonen och ”obegripligheter” drabbar dig är det inte kört. Ty ”för Gud är allting klart, allt det dolda uppenbart. Mörkret är ej mörkt för dig och i dunklet ser du mig” (läs hela Sv Psalm 217). Här fick du den första ”trösthemligheten”.

2. EN MÄRKLIG STRID I HIMLEN
LÄS och BE-GRUNDA dagens epistel från Uppenbarelseboken 12:7-12 i din Bibel.

1. En märklig strid i himlen.
När värmen möter kylan blir det en urladdning. Det blir blixt och dunder. När Jesus föddes hit jorden blev Satan alldeles ursinnig. Han tog upp striden på jorden och förlorade den. Men det blev också en märklig strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. ”Heavens angels” kämpar mot "hells angels". Episteln berättar att draken var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Det blir en våldsam drabbning, som kulminerar på Golgata. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp … (Psalm 146:2). Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Upp 12:9). Det är det som Jesus ser: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt (läs Luk 10:18).

2. Segerbudskapet ropas ut.
Johannes berättar:
Jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.
   Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn – Lucifer – betyder ljusbärare.

Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv.
Hur har du icke fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son … Du sade i ditt hjärta: Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron … Jag skall göra mig lik den Högste. Men ned till dödsriket blev du förd, längst ned i graven (Jesaja 14:12-15, SFB). Detta är en profetia om Satan. Och en profetia om Babels kung och om alla som vill avsätta Gud och upphöja sig själva.
    Den starka rösten ropar också ut vad Satan nu måste sluta med, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt. Gud blev så trött på honom. Han täppte till munnen på honom och slängde ut honom från himlen. Draken och hans änglar störtas ner på jorden (Läs Upp 12:7-12).

Lägg märke till detta:
Satan slängs ut från himlen.
Jesus sänds ut från himlen.

3. Vem kan anklaga Guds utvalda? (Rom 8:33)
När Satan anklagade oss inför Guds tron hade han egentligen rätt. Vi var brottsliga inför Gud. Vi hade kränkt alla de lagar som inte får kränkas. Vi hade ingen rätt att komma in i himmelen. Vi passade inte där. Släpptes vi in skulle Satan själv följa med. Det var han som hade rätt till oss.
    På det problemet fanns bara en lösning. Gud kunde inte ändra på sin lag, som var uttrycket för hans eget väsen. Men han kunde ta konsekvenserna av lagbrottet på sig själv. Gud var i Christo, försonande världena med sig självom (2 Kor 5:19, Karl XII översättning). Jesus tog våra synder på sig och led och dog för dem. Satan förlorade alla möjligheter att uppträda som åklagare. Nu kastas han ut från himlen (se Joh 12:31, Lukas 10:18). Har ni tänkt på att när vi anklagar andra, går vi i förbund med Åklagaren. När vi försvarar oss mot alla anklagelser, då avsätter vi försvarsadvokaten, Jesus.

Om någon syndar har vi en som för vår talan (försvarsadvokat) inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens (1 Joh 2:1-2).
Vem kan nu anklaga Guds utvalda?

4. Kampen på jorden.
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.

Satan fortsätter kampen på jorden. Men hans tid är kort. När valfisken fått harpunen i kroppen blir han besegrad. Men han fortsätter att sprattla ett tag till. Ve den som då sitter i sin egen lilla hemmagjorda livsfilosofi, sin egen snipa. Får den en dask av valen sugs den ned i djupen. Vi måste vara ombord på den stora räddningsbåten – i Kristus.

Satan slängs ned till jorden. Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 12:7) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

1. Ljusets rustning
(Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff). Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.

2. Lammets blod.
När blodet renar från synd tappar Satan greppet.

3. Vittnesbördets ord.
Kom ihåg Jesu recept i frestelsen. Tre gånger: Det är skrivet … Läs Matteus 4. Ha bibelord till hands. Förvara dem "by-heart". Ett ord kan honom fälla (Psalm 237:3).
   Jesus ber för oss (se Rom 8:1, 8:34). Och änglarna är djupt engagerad i vad som händer med oss. Det är Guds änglars dag idag. (Luk 15:7,10).Läs och be-grunda Sv Ps 483.

Då upptäcker du att …

3. NI SKALL FÅ SE HIMLEN ÖPPEN
LÄS och BE-GRUNDA dagens evangelium från Johannes 1:47-51 i din Bibel.

Vi träffar Natanael. Han bodde i Kana i Galileen, någon mil från Nasaret. Han hade svårt med folk från grannkommunen. Kan något gott komma från Nasaret, frågade han. Natanael är sådana mänskor som har svårt att ta emot och acceptera dem som inte bor på samma plats, hör till samma parti, tycker på samma sätt. Natanael var också fångad i sin egen fromhet.
   En gång gick Jesus förbi honom, Jesus såg hur han satt under sitt fikonträd. Vad gjorde Natanael där? Han läste sin bibel om Messias, Kristus som skulle komma. Jesus såg Natanael. Men Natanael såg inte Jesus.
   Kan du tänka dig in i detta? Du sitter och läser i din bibel om Jesus. Jesus ser dig, och Jesus är glad över att du är där. Men du är så märkligt frånvarande. Du förstod kanske inte att du missat något. Herren är sannerligen på denna plats och jag visste det inte.
   När Jesus möter Natanael något senare berättar Jesus att han sett honom. Sett hans längtan och hans kärlek, han har förstått vad Natanael ville. Och Jesus ger Natanael dessa märkliga ord, som är nedskrivna också för oss. Större ting skall du få se, det finns mer att se och förstå och häpna över. Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.

Ha förväntningar!
Och kom ihåg: Änglar där vinka mig: Närmare Gud till dig. Närmare Gud…

Och jag vinkar med corona-rena händer från min rullstol till dig: ”trösthemligheter” väntar på dig.

Bengt Pleijel 93+

Och vill du veta mer om dagens budskap se boken Sångpostillan årg 3 sid 512.

Finns på bibelskolan tryck här. Ännu en trösthemlighet finns i dagen psaltarpsalm. Änglar hjälper oss att hitta lovsången – tonen från himlen – mitt i vår vardagströtta tråkighet:

Herren har grundat sin tron i himlen, hans rike råder över allt.
Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den.
Lova Herren, alla hans härar, ni hans tjänare, som gör hans vilja.
Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde.
Lova Herren, min själ!


(Psaltaren 103:19-22 SFB)

söndag 27 september 2020

Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

      

DÖDEN OCH LIVET 

vill komma till tals med oss på den sextonde söndagen efter Trefaldighet. Själv har jag i ett par veckors tid fått träffa både Döden och Livet. Jag har just kommit hem efter stomioperation på Näls sjukhus. Sitter numera i rullstol, trött, tröghjärnad och tråkig. De genialiska tankarna dröjer. Men har upptäckt att denna söndag som handlar om DÖDEN OCH LIVET har detta varma budskap till oss:
Ja, må du leva …

1. TY HERREN LÄNGTAR EFTER DIG!
Läs och BE-grunda Job 14:13-15 i din Bibel.

Vi vet att Job hade det jobbigt. Läs Job 1. Men mitt i alla prövningar hade han personlig kontakt med Far. Han hade hittat ett DU . Han visste att Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14) och att Han längtar efter sina händers verk. Efter DIG!

Ja må du leva är dagens varma budskap till oss..
2. TY FÖR MIG ÄR LIVET KRISTUS OCH DÖDEN EN VINST.
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 1:20-26 i din Bibel
Smaka på Paulus tankar. Vad vill du stoppa ned i hjärtat? Vad händer med människor omkring dig om du gör så?

Ja, må du leva är dagens varma budskap till oss.
3. TY DEN OFRÅNKOMLIGA DÖDEN FÅR INTE SISTA ORDET
Läs och BE-grunda Markus evangelium 5:35-43 i din Bibel.

Temat idag är DÖDEN OCH LIVET. Man har kallat denna söndag också för höstens påskdag. Alla texter handlar om att den ofrånkomliga döden inte får sista ordet. Paulus ger oss i dagens epistel ett märkligt påstående. För honom är döden inte något skrämmande och mörkt. Döden är en vinning, säger han. Döden blir en makt eller en herre, en Hans Majestät Döden. Döden blir Guds tjänare med uppdrag att föra oss närmare Jesus. Paulus har hittat detta att leva himlen på jorden. Kontakterna uppåt är öppna. Strömmen är påkopplad. Han har vunnit högsta vinsten: För mig är livet Kristus och döden en vinst. Stoppa ned det ordet i ditt hjärta – ditt inre kärleksrum – bär det med dig under dagen, smaka på det, vattna det med bön, låt dig förundras och sjung, gnola ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Ps 258:2).

Det finns en annan sång som vi brukar sjunga, då någon slår personligt åldersrekord. Den finns i olika variationer. Här kommer ”den gudfruktiga”:

Ja, må du leva /3/ så länge du får.
Javisst ska du leva /3/ så länge du får.

Av vad ska du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.

Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor.

Ja, må du leva...
Jesus sjunger den för dig: Jag har kommit för att du skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Han berättar vad som är meningen med ditt liv. Du skall LEVA! Inte alltid leva livat. Men leva LIVET! Vill du veta mer om det, ta då kontakt med Jesus (se Psalt 25:14-15). Han leder dig bort för minuslivet och in i pluslivet. Bort från de jämmerlikas nej-suckar till de saligas ja-jubel. HalleluJA!


...så länge du får...
Kanske inte ”i hundrade år”. Det kan hända att Fadern längtar efter sitt barn. Kanske inte många lyckliga år. Lyckan åker berg och dalbana med oss. ”Nyckfull är lyckan till väsen och tycke ...” (Läs Sv Ps 269). Ja, ni vet…

Det finns visserligen hundraåringar som är vitala och lever lyckliga. TV kan berätta om hur de på hundraårsdagen kan gå ut genom fönstret och leva livat… Men det finns också åldringar som måste ”köras på en skottkärra fram”, (det var så den kallades innan man uppfann rullstol och rullator). Gud har bättre framtidsplaner för dig! Det TV berättar är intressant. Men det Gud säger är SANT!

Av nåd skall du leva...
Aposteln Johannes vet mycket om det. Uppsök honom och låt honom berätta för dig vad han ser. Han träffas på adress Johannes 1:14 ff. Du ser hur lycklig han ser ut, ja, det strålar om honom, då han säger vad han ser. Och inte bara han, utan också hans apostlakolleger. Johannes talar om VI och ALLA: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

Det rika liv som finns hos Jesus kan bli ditt. Problemet är om du vill ta emot det eller inte. Och om det finns plats för hans fullhet i ditt hjärta, om det redan är fullt av din fulhet. Men om detta är problem för dig, är det inte problem
för Jesus. Jesus – världens största sophämtare – kan ta bort synd och skryt och skräp och annat dumsmutsigt, som du går och bär på. Se Guds lamm, som tar bort världens synd (Joh 1:29).

Men det som består då allting förgår är Fader vår … Så länge du är ett får hos honom, får du leva himmel på jorden. Personlig relation med honom. Han känner dig. Även om du ibland är lite fåraktig bryr han sig om dig. ”I Guds händer vad som än händer!” Och det som är riktigt spännande: Redan nu får du kontakt med dem du ska leva ihop med ”där ovan”. Vilka då?


...då skall du leva där änglarna bor.
Änglarna är oerhört engagerade i oss människor. På söndag morgon är änglarna i tjänst, just när du är på väg att vakna. ”Änglar då vinka mig, närmare Gud till dig”
(Sv Ps 271). Och du förstår, du skyndar i väg till kyrkan.

Änglarna är mycket intresserade av vad som sker i början av högmässan. Du och andra går då igenom syndabekännelsens trånga port. Då får ni lämna skryt
och skräp, stöddighet och syndighet. När de ser att du gör så, gör änglarna ett glädjesprång. Det blir glädje över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10).

Nu kan Guds befriade barn fira gudstjänst med änglarna. De sjunger: Herre förbarma dig över oss. Det är inte en ny syndabekännelse. Nu ropar de efter barmhärtighet – har du Gud ”hjärta för oss arma”? Vad vill du med oss och våra liv? Och ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga Ord ifrån himlen, och herdarna hörde Guds änglar som sjöng”: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (jfr Sv Ps 175:2).

Gud bryr sig om oss. Han har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Änglarna drar in oss i DEN STORA BERÄTTELSEN om hur Gud griper in. Vi hör profeter, apostlar, evangelister som berättar om vad de sett och hört. Och där framme i kyrkan står en vitklädd gestalt (det måste vara en ängel) som försöker förklara det som ingen begriper. Men de blir gripna av det, när de ber (= BE-GRIPA). Orden landar i våra hjärtan och vi stämmer in i lovsången till vårt dops Gud – Fadern och Sonen och den helige Ande.

Vi stannar till i bön och tillbedjan. Vi ska snart få gå in mässans allra heligaste. Vi dröjer i förbön. ”Vi bär så många med oss, o Gud, vi ber för dem” (Sv Ps 399). Och nu öppnas himlen över oss. Vår halva altarring blir hel. Vi får vara tillsammans med Herrens trogna i alla tider, med hela den himmelska härskaran: Vi hör ett brus av lovsång. Vi stämmer in i deras lovsång, tillbedjan, glädje… Tänk att himmelens Gud verkligen bryr sig om oss! Om mig! Golgatadramats kärlekshandling räcks mig i bröd och vin: Kristi kropp FÖR DIG. Kristi blod FÖR DIG. Jag hör pulsslagen från Guds fadershjärta.

När vi sedan går ut och går hem bärs vi av en visshet:
Om det än blir ett kors, om det blir natt och mörker, om min sista afton är inne, hör jag en röst: JAG ÄR MED DIG. ”När jag bäst behöver dig, är du allra närmast mig”. Jag ser: Änglar där vinka mig närmare Gud till dig.

JA, MÅ DU LEVA …

En som sjunger så – lite hest och skrovligt och inte alltid rent – är jag, Bengt, men om du sjunger med blir det genast vackrare. LÅTOM OSS SJUNGA!

Och efter denna sångövning träffas jag på bibelskolan.com där vi tillsammans får begrunda Sångpostillan årg 3 ( i boken sid 401).


Bengt Pleijel 93+måndag 14 september 2020

Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

 

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

är söndagens budskap. Fantastiskt!!! Det betyder: Kravmakterrna tappar greppet. Stressdemonen blir arbetslös. Den berömda väggen får inga mottagare. Och du undrar vad som hänt. Gud vilade på sjunde dagen. Det borde också du. Du kommer ihåg vad Jesaja skrev i Jes 28:12 ff enligt SFB.

"Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här finns ro". Men de ville inte lyssna. Herrens ord blev för dem "bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där". Så ska de, där de går, falla baklänges och krossas, bli snärjda och fångade.

Far vilar. Men du ilar. Du och många andra hinner inte lyssna in Herrens ord. Det blir hullerombuller på hjärnkontoret Enligt Bibel 1917 uppfattar du och många andra Herrens ord som gnat på gnat, gnat på gnat, prat på prat, prat på prat, lite här, lite här, lite där. Den norska bibelöversättningen: Så skal HERRENS ord til dem bli: Sav lasav, sav lasav, kav lakav, kav lakav (fotnoten säger att detta är ”fylleprat"). Karl XII tycker att Bibelns ord låter som bjud, bjud, bjud, bida, bida, bida, bida här, litet där …. Bibel 2000 översätter med ”abrakadabra, abrakadabra lite här, lite där”

Så blir det då man läser Bibeln utan att räkna med den helige Ande (se Jes 30:1ff). Man missar Livet. Jesaja 30:15 ger förnyelsereceptet:

Så säger Herren Gud, Israels Helige: "Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och förtröstan bli ni starka.

Du hör och du gör …

Först: Vänd helt om. Sedan: ja, då händer det något. Du märker det när du hämtar styrka, får andliga muskler. Andra märker detta: Vilken sångröst!

Många står där. En stor lovsångskör. Du går med, smittas, gnolar med, jublar ..

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. "Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor På den dagen ska ni säga: "Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken (Jesaja 12).

Dagens tre texter ger mer av ”smitta BARA ETT ÄR NÖDVÄNDIGT”-tankar.


  1. GLÖM EJ FÖRBUNDET!

Läs och BE-grunda DAGENS GT-text från 5 Moseboken 4:29-31. Mose säger:

Men om ni där söker Herren din Gud ska du finna honom, om du söker honom av hela ditt hjärta och av hela din själ. När du är i nöd och allt detta händer dig i kommande dagar ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst, för Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller förgöra dig. Han ska inte glömma det förbund han med ed har ingått med dina fäder.

Herren glömmer ej förbundet. Du vet väl om att du är med? Det hände i dopet

Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29).

Herren längtar efter personlig relation med sina bundsförvanter.

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psaltaren 25:14-15).

LÅT HJÄRTAT ÖPPNA SIG, BJUD KRISTUS HEM TILL DIG.

IDAG VILL HAN DIG GÄSTA OCH SITT FÖRBUND BEFÄSTA

HOSIANNA,PRIS OCH ÄRA! VÅR KONUNG ÄR NU NÄRA.

Sv Ps 104:4


UPPGIFT:

Läs dagens GT-text BE-grundande! Stryk under och smaka på alla verb som talar om vad du skall göra.

Stryk under och smaka på alla verb som talar om vad Herren vill göra. Berätta för dig själv vad som då händer …


2. ALLT FÖRMÅR JAG I HONOM.

Läs och BE-grunda dagens epistel Filipperbrevet 4:10-13.

   Paulus skriver:

Det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. 

Paulus har på många ställen talat om prövningar, lidande och förföljelse han fått därför att han är kristen. Nu – i glädjens brev - talar han om sin tacksamhet och sin glädje. Han gläder sig över den omtanke och de gåvor han fått av församlingen i Filippi. Han gläder sig över att de kommit in i den stora GE-RÖRELSEN – Far ger sin Son, Sonen ger sitt liv, vi sätts igång av denna rörelse när vi är I KRISTUS, brödet och vinet ger kärlekens drivkraft. FÖR DIG! FÖR DIG! Det är mycket som kan hända i oss och genom oss.

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Bland romarna fanns filosofskolor (bl a stoiker) som talade om detta. Paulus använder ett ord (samma som vårt ”autarki”) vilket i den stoiska filosofin betecknade den vises upphöjda likgiltighet inför alla sorger. Hos stoikerna var det en kylig oberördhet, något som man lade sig till med för att slippa oro och smärta. Även inför sina närmastes lidanden skulle den vise kunna säga: ”Det rör mig inte.” Den store filosofen kunde säga: Allt förmår jag som ger mig kraft.

Paulus har hittat en annan kraftkälla. Fundera på den. Och sjung om den:

Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.


Kristus skänker oss en tro, full av segerkraft och ro

Vad vi fåfängt kämpat mot lägges maktlöst för vår fot.

Av Guds kärlek pånyttfött, liv får hjärtat som var dött.

Öppen himmel strålar klar över själ som ängslad var.

Kristus lever. Där han går blommar evighetens vår

Jublande förnimmer vi: Undrens tid är ej förbi.

Sv Ps 40:4-6


3. BARA ETT ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs och BE-grunda dagens evangelium hos Lukas 10:38-42 i din Bibel.

Jesus är nu på väg. Han går in i en by. Han gör hembesök. Det märkliga med bibliska texter är att när de kommer i rörelse, så dras vi in i det som där sägs. Det som hände  blir närvarande nu. Jesus är här och handlar och talar med oss.

Det är som om Jesus idag går rakt in i vår by, in i vår lilla värld, där vi sitter fast eller snurrar runt, där vi har det jobbigt med varandra och sliter och nöter på varandra. Jesus vill dra oss in i den gemenskapen omkring honom. Han vill hjälpa oss att bryta upp. Och det betyder att nu är chansen för oss att ta emot Jesus.

Lukas berättar om ett hembesök som Jesus gör i Betania. Där bor tre syskon: Marta, Maria och Lasaros. Lasaros nämns inte på detta hembesök. Antingen var han inte hemma. Eller också låg han sjuk. Kanske på lasarett. Det är ju Lasaros som givit namnet lasarett åt våra sjukhus. Johannes 11 berättar om honom.

Lasaros storasyster Marta bjöd Jesus hem till sig. Gör som hon. Bjud hem Jesus. Räkna med honom. Han klarar av skräpet i våra liv. Vi får hitta  en ny friskhet. Marta var inte ensam om sin kärlek till Jesus. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till Hans ord. Marta tog emot Jesus i sitt hem. Maria tog emot vad Jesus sa i sitt hjärta. Lyssnade inåt till det som Jesus sa.

Vi behöver både Marta och Maria som föredömen. Marta hjälper oss att se den underbara trädgården. Maria hjälper oss att gå in i den. För båda var det viktigt att söka Jesus, hans rike och hans rättfärdighet.

UPPGIFT: Smyg dig in i deras hem. Lyssna. Iakttag. Vad vill Jesus säga dig och Marta? Vad vill Jesus säga dig och Maria?


Nu lämnar jag dig och alla andra människor omkring dig. Jag hinner inte skriva mer.

När detta skrivs är det den 10 september. Idag kl 12 skall jag infinna mig på NÄL - Operation blir den 11 september. När detta läses får ni veta om det finns liv på andra sidan …

Nu kan jag meddela en stor hemlighet. DU - just du, är hembjuden till Marta och Maria i Betania. Adressen är boken SÅNGPOSTILLAN årg 3 sid 395, eller på datorn – bibelskolan.com. klicka här

Jag önskar er varm gemenskap och spännande och rika samtal i Betania.

Med hälsning

Bengt Pleijel 93+

måndag 7 september 2020

Inför fjortonde söndagen efter Trefaldighet

 

ENHETEN I KRISTUS

får vi hjälp att nå fram till denna söndag. Herren vill utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son (Ef 4:12-13).

Men dit har vi inte nått. När vi med Adam och Eva vände ryggen åt den ljuvliga trädgården förvandlades den till en rishög. Sv Ps 57:3 berättar. Den har en underbar melodi. Men när vi sjunger den skäms vi och får ont i hjärtat.

Med undran och med löje ser världen hur hon slits

av tusen röster sönder och nekar sig Guds frid.

Hur sällsamt klingar orden i kyrkan utan fred

om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet.


Men Far ger inte upp! Han vill att alla skall bli frälsta. Därför sänder Han profeter med andlig klarsyn som skakar om oss. Profeten Amos som vi träffat tidigare (9 e Tref) kommer nu igen. Vi kommer ihåg hur han var både kärv och djärv. Amos kallar inte sig själv profet. Han är inte med i profet-facket. Jag tillhör inte det skrået, säger han. Han är en enkel man, som sysslar med boskap och fikon. Han bor i Juda, men Herren kallar honom till Israel. Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.

Gud kallar Amos. Han blir Guds språkrör. Och Herren låter honom få se det som alla ser men inte vågar säga högt. Gud lägger sina ord i hans mun.

De ord Gud en gång gav åt profeten Jeremia, gäller också Amos: Se jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du skall rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera (Jer 1:9-10, SFB). Det kan göra ont innan det blir bra. Man sätter inte plåster på infekterat sår. Man behandlar det först med vass kniv och svidande  jod. Cancertumören kan opereras bort.

Amos avslöjar hur man fifflar och fuskar. Man trampar på de svaga. Man tar från de fattiga och ger åt de rika. Fundera över detta: Vad skulle Amos se och säga om tillståndet i svensk kristenhet? Är det Guds Ande som ger liv och liv överflöd han ser. Eller finns där en fångenskap i modlöshet och uppgivenhet och besviken trötthet? Är Kristi kropp i Sverige sjuk? Är det kört? Amos ger ett överraskande svar i dagens GT-text:

  1. RISHÖG BLIR LJUVLIG TRÄDGÅRD

Läs och BE-grunda dagens GT:text från Amos 9:11-15 i din Bibel

Uppgift: Läs denna text långsamt. Gärna tillsammans med syskon i tron – med andra ”suckianer”. Hur står det till hos oss? Vad vill Herren göra med oss i svensk kristenhet? Gud engagerar oss i olika uppgifter? Han vill utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet (Ef 4:12-13). Herren vill. Men vill vi? Ja, om MED-arbetare blir BED-arbetare.


  1. STRIDIGHETER BLIR SYSKONKÄRLEK

Läs och BE-grunda dagens epistel från Första Korinthierbrevet 1:10-13 i din Bibel. Men läs kapitlet från v 1.

Paulus skriver brev till de kristna i Korint. Brevet har blivit bevarat i Bibeln. Den helige Ande har något viktigt att säga också till oss – dagens kristna. Lyssna!

Paulus börjar med att tacka Gud för vad han gjort med och för dem. Och för oss! Vi har fått Guds nåd, v 4. Vi har blivit rika på allt, v 5. Vi saknar ingen nådegåva, v 7. Gud skall styrka oss ända till slutet. Gud är trofast, v 9. Far har välsignat oss. Men hur har vi tagit emot? Hur kommer vi vidare?

Nu avslöjas hur vi håller på med stridigheter och splittringar. Inte bara med sådana splittringar och stridigheter som vi har mellan olika samfund, där vi är jul- påsk- eller pingstvänner … Det kan vara stridigheter och olika riktningar i samma samfund, där vi är ”gammal - hög- låg- kyrkliga”.

I Korint samlades man till olika hushåll. Man blev en ny familj med varandra. Den som ägde huset gav namn åt denna nya husförsamling - Chloes, Apollos, m.fl

Det viktiga var och är att när man genom dopet upptas i Kristus försvinner de sociala skillnaderna. Här är icke jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna (Gal 3:26-28). Paulus skriver till sina kära bröder. Ordet bröder innefattar både män och kvinnor. En bättre översättning vore ”syskon”.

Kärlekens Ande, hand i hand lär oss som syskon att vandra.

Samman oss bind med fridens band, hjälp oss att älska varandra.

Styr våra steg i Jesu spår, lär oss att bedja Fader vår.

Kärlekens Ande, led oss

(Sv Ps 161:4).


  1. DÅ SKALL VÄRLDEN HÄPNA

Läs och BE-grunda söndagens evangelietext från Johannes evangelium 17:18-23 i din Bibel. Läs hela kapitlet men stanna särskilt vid verserna 18-23.

Den text vi har fått idag för oss rakt in i en av de mest fantastiska böner som någonsin bedits. Vi kallar den Jesu översteprästerliga förbön. Den omfattar hela Johannes kapitel 17.

Låt oss se bilden framför oss. Det är förmodligen någon gång efter midnatt. Den nya dagen är på väg, den dag som skall bli Jesu sista. Jesus och hans lärjungar är på väg från salen i övre våningen mot Getsemane. De har just firat nattvard. De går från salen i övre våningen och går genom de smala slingrande gatorna i Jerusalem. Man hör ekot av klapprande steg. 


De stannar till vid en av tempelportarna. Där finns en gyllene vindruvsklase på porten - symbolen för Israels folk. Vi ser hur Jesus stannar till. Han börjar tala om vinstocken och grenarna Jag är vinstocken, ni är grenarna ... (Joh 15). Han talar om hur lärjungarna förhåller sig till honom, till varandra och om deras situation i världen.

I templet offrar och ber översteprästen en gång om året. Han har tre böneämnen: Han ber för sig själv, för sin egen familj och för Israels hela församling. Detta gjorde han alltid på den stora försoningsdagen. Men just denna natt då Jesus passerar templet är ju den stora försoningsdagen. Korset skall resas till försoning för vår synd. Jesus är översteprästen. Han ber nu för sig själv, för sina närmaste och för hela Guds församling. Hans bön är nedskriven i Joh 17. Därför kallar vi hans bön för Jesu översteprästerliga förbön. Alldeles före denna bön säger Jesus: I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Sedan följer Johannes sjuttonde kapitel. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader ...

Vi förs in i Jesu närvaro inför sin Fader. Jesus står upp när han ber, han lyfter händerna, hans ögon är öppna. Det är som han ser in Guds värld och får ögonkontakt med sin himmelske Fader. Detta är modellen för vår bön. Vi är i bönen inför Gud, vi söker hans ansikte, vi stannar inför Fader vår som är himmelen.


Kan du höra vad Jesus nu säger till Fadern om oss: Liksom du, fader, har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.

Just nu ber Jesus för oss. Han säger det i texten: Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig
 (17:20). Jesus ber inte bara för sig själv och inte bara för sina lärjungar. Jesus ber för lärjungarnas lärjungar. Cirkeln vidgas. Där i den yttersta cirkeln finns vi. Kan du se dig själv där?  

Jesus ber för dem som genom lärjungarnas förkunnelse kommer till tro på honom. Också vi har fått lyssna till vittnesbördet om Jesus. Ja, om någon av oss kommit till tro, beror det på att vi läst och hört vad apostlarna vittnat och sagt om Jesus. Lägg märke till hur självklart Jesus räknar med att det ska finnas människor som kommer till tro. Inte: Undrar om de ska lyckas. Utan: Jag ber för dem som kommer till tro genom dem.  Be så för din församling!

Vad är det nu Jesus ber om? Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss.

Tyngdpunkten i denna del av Jesu bön är nog inte att alla skall bli ett. Utan att de skall vara i oss. Om betoningen är att vi ska vara ett, riktar vi blicken på varandra. Vi ser olikheterna. Hur ska vi kunna göra om varandra? Hur ska jag kunna ändra på dig? Men om tyngdpunkten i bönen ligger i att de skall vara i oss, då riktas blicken mot Fadern som är i Jesus och Jesus som är i Fadern. Vi dras in i detta kraftfält, in i denna gudomliga närvaro, in i en innerlighetens gemenskap.  Där händer det något med oss. Vi kommer fram till enheten i tron (Ef 4:13). Enheten finns, men vi kommer fram till den. "Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidande kärleks förbund, till ett med de trogna, som nu i din härlighet bo, i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro" (Sv Ps 393:3-4).

Vi hör hur Jesus ber:                             Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig(17:22-23).


Lärjungarna såg Jesu härlighet. En utstrålning av Guds majestät. Johannes skriver: vi såg liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader. Vi såg hans rika liv. Han var så fylld av kärlek. Det är denna härlighet som Jesus ger åt oss. Av hans fullhet, av hans rika liv, har vi alla fått del med nåd utöver nåd. Paulus hjälper oss att se hur detta kan bli vårt. När vi slänger alla masker och förklädnader och står med avhöljt ansikte inför Herren, då återspeglar vi Herrens härlighet (2 Kor 3:18). Det är inte klokt vad bra allting kan bli!

Varma från
Bengt Pleijel 93+

som serverar fler klokheter i boken Sångpostillan årg 3 sid 388, finns på bibelskolan.com tryck här.www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 3 / Nyfikenhetsvandring 39 / Anden och vi / där du kan få många tankar om


ENHETEN I KRISTUSSkriva ut