torsdag 29 maj 2014

Inför söndagen före Pingst

Hör, Herre, när jag ropar till dig!

Det var begynnelseorden i det gamla introitus som man förr började högmässan med denna söndag. På latin heter ”hör” EXAUDI. Det är det latinska namnet på söndagen före Pingst.
   I Bibeln läser vi ofta att bedjarna ropar. De sitter inte bara och mumlar och suckar. De har en iver, en längtan, en nöd som bara vill komma fram. De vet att de inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. De behöver hjälp. Guds svar på detta rop finns i dagens tema: HJÄLPAREN KOMMER! Gud sänder Hjälparen, den helige Ande. I dagens predikan i Sångpostillan, får vi sjunga oss in i Jesu ord med hjälp av denna sång:

Helig Ande kom och använd mig,
Mina ögon, öron, min mun, mitt hjärta, allt tillhör Dig.
Kom och fyll mig, så jag kan sprida kärlekens bud

   En bild för den helige Ande är duvan. Hedersmannen Noa sände ut en duva tre gånger från arken. Vid dopet i Jordan sänker sig Anden över Jesus som en duva. Anden är inte en duva. Men kan komma som en duva. Han kan också komma på många andra sätt. Som en vind. Som en storm. Som en eld. Som en stilla susning...
   Duvan, den helige Ande, är i svensk kristenhet en utrotningshotad fågel. När hörde du sist en undervisning om den helige Ande i din kyrka? När vi säger nej till Anden, säger vi nej till livet. Ande ger liv åt det som känns dött, kraft åt det som är svagt. Anden ger tröst, uppmuntran, himmelsk utrustning för jordisk nöd. Ja, grip du mig helige Ande, drabba mig låga klar. Visa vägens riktning, ge mina frågor svar (Sv Ps 646:1).
   Den helige Ande är lösningen på kyrkans problem. Ty om något av värde skall ske i kyrkan beror det inte på någon människas styrka eller kraft utan genom min Ande, säger Herren (Sak 4:6).
   När vi med Maria undrar hur vi ska klara av att göra det där med Jesus levande för någon människa, blir svaret: Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:34-35). Lägg märke till att den helige Ande vilar! Inget stress. Inga ”kravmåsten” eller ”borden”.
   Många människor i världen blir mobbade, torterade, förföljda för sin Jesuskärlek. De hånas för Kristi namns skull. Den helige Ande har ett särskilt budskap till dem. Vi kan läsa det i det brev som du och jag har fått från Simon Jonasson. Det var han som bytte namn till Petrus och av många anses vara den förste påven. Han skriver i sin första encyklika (rundskrivelse): Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (1 Petrus brev 4:14). Titta uppåt! Det är mycket som händer over head.

   Under veckan som gått är det två händelser som berört mig. Den ena var OAS-helgen på Åh Stiftsgård. Den trötte representanten för kyrkans antikrunda fick ny kraft i den helige Andes vila. OAS-rörelsen är en märklig rörelse. Man kommer som ökenvandrare till oasen, får dricka djupt av strömmar av levande vatten, får möta förkunnelse, lovsång, syskonkärlek som bygger upp. Oasrörelsen är just en rörelse. Inte ett samfund, inte en sekt, den har inga medlemmar, inga skatteinkomster. Men den samlar törstiga syndare som sedan går ut i världen som förlösta kungabarn!
   Den andra händelsen som berörde mig var programmet Uppdrag Granskning på TV. Där var det som två olika världar som möttes – representerade av journalisten och prästen. Journalisten hade gått på journalisthögskola och lärt sig skjutjärnsteknik. Han bar sig åt som präster och predikanter förr i världen, som spände ögonen i folk och fick dem att känna sig som usla syndare. Journalisten var snabb, skarp, träffsäker. Prästen (och prästerna) hade inte gått på journalisthögskola och lärt sig debatt-teknik. De mötte Calle mjukt vänligt, lyssnande. Bjöd inte på moralkakor eller bannbullar. Ingen exorcism och andeutdrivning. Bad stilla och mjukt. Ställde frågor om vad som hänt i Kalles liv. Så gör alla själasörjare och terapeuter. Ni kommer kanske ihåg vad våra kära partiledare fick utstå då de mötte den professionelle terapeuten i utfrågningen på TV. När jag möter en tillknycklad människa frågar jag mig själv: Vad har hänt i hennes liv som gjort henne så tröttsam för sin omgivning? Sedan kan det hända att vi kan gå lite långsamt in på den inre vandringen genom smärtornas dal. Jag har då alltid med mig Jesus och den helige Ande. De kan göra bra saker i en människas liv.
  Journalisten och prästen möttes i programmet Uppdrag Granskning. Journalisten var mest intresserad av hur dåligt det var. Prästen av hur bra det kunde bli. Fördelen med att vara journalist är att han alltid får sista ordet. Han kan vinkla programmet med ord och minspel så att alla tycker som han.
   Har ni tänkt på att hela svenska folket är så intresserade av synden - av andras synder, misslyckande och dumheter. Vi bombarderas dagligen med sådant då vi får rapport om det som är aktuellt.
   Det är skillnad mellan Janne Josefsson och Jesus Josefsson. Janne talar om hur dåliga alla är. Jesus talar om hur bra de kan bli. Janne avslöjar skickligt och skarpt för att syndaren skall stå där och skämmas. Jesus avslöjar – tar bort slöjan – för att den helige Ande skall få leda en människa in i frihet, upprättelse och mognad (Läs 2 Kor 3:14-18).
   Nu finns det journalister som drabbats av Jesus. En sådan är Göran Skytte. Han har fått betyda mycket i kyrkor och församlingar. Jag hörde honom en gång när han var på Åh Stiftsgård. Han berättade där att det efter ett föredrag, som han hållit i en kyrka, kom fram ett äldre par och sa till honom: ”Vi har bett för dig. Göran, i fem år.” Kanske ett recept: I stället för att gnälla och klaga på mediafolket, adoptera en journalist som ditt bönebarn. Om fem år kanske det händer något spännande med honom/henne/hen.RECEPT:
  1. Sångpostillans predikan på söndagen före Pingst finns i boken (årgång 3) på sid 266. Och på bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där. Det är där du får öva dig att sjunga in budskapet med sången ”Helig Ande kom...”
  2. Vill du lära dig mer om den Helige Ande, så gå in på bibelskolan.com. Där finns vandringar 39-49, som leder dig på upptäcktsfärd genom hela Bibeln. Du får lära dig mycket om den helige Ande. Tryck här så hamnar du där.
  3. Jag citerade i denna blogg Simon Jonassons encyklika, Petrus första brev. Hela brevet finns på bibelskolan.com och kallas där OASER I ÖKNEN. Tryck här så hamnar du där.
  4. Glöm inte att adoptera en journalist. Och varför inte också en politiker. Ja, kanske också en präst.
  5. Kom ihåg att ropa:
Hör, Herre, när jag ropar till dig!


Med glada uppmuntringsrop från
Bengt Pleijel 87+

torsdag 22 maj 2014

Inför Bönsöndagen och Kristi Himmelsfärdsdag.

Den sjätte söndagen i Påsktiden – Bönsöndagen – har också ha ett latinskt namn: Söndagen ROGATE. Rogate betyder bed. Jesus säger: Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig (Joh 16:24).

Jesu lärjungar vet en hel del om bönen. Förmodligen ber de Psaltarens böner och kan flera av psalmerna by heart. När de hör Jesus be, skapas i dem en törst och längtan efter att kunna be lika rikt som han. Därför säger de till Jesus: Lär oss att be. Jesus ger dem då bönen FADER VÅR. I varje bön ligger himmelska laddningar, som vill landa i oss. Vill du få hjälp att hitta dem, läs min bok DE HIMMELRIKA sid 74 – 79, eller tryck här och rulla fram till Matteus 6:9-15, så kan du bli lika himmelrik som de himmelrika där.
Psaltaren 25: 14 (Fb) säger att Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Att frukta Gud är inte att vara rädd för honom. Mose har ett märkligt ord om detta i 2 Mos 20:20 – de behöver inte vara rädda om de fruktar Gud. Att inte vara rädd – men alltid frukta! Att frukta Gud är att respektera, vörda, lyssna på lärjungasätt, tro och förtrösta på honom. Tron hittar barnets förTROliga förhållande till vår himmelske Far. En som hittade det var en gammal man från Rumänien.

Det var en gång en gammal präst i Rumänien, som en gång varit en ung präst i Rumänien. En dag gick han på hembesök hos en gammal som en gång varit en ung man (i Rumänien). Prästen tyckte att det var en atmosfär av himmel omkring den gamle mannen. Han kände att här var en man som levde mycket nära Gud. Och så fick han mannen att berätta:

”En gång, när jag var ung, var jag illröd ateist. Jag kunde inte tänka mig att det fanns en Gud. Jag föraktade präster och jag tyckte illa om kyrkan. Jag tänkte klara mig själv utan dem. Men det fanns i alla fall en präst som jag tyckte rätt så bra om, sa han. Han kom ofta till mig. Vi diskuterade om Gud och livet och meningen och allt sådant. Men han lyckades aldrig övertyga mig.
En dag uppmanade han mig att göra ett experiment. Sätt dig i en skön fåtölj, sa han. Placera en annan fåtölj framför dig. Tänk dig in i att Jesus kommer till dig och sätter sig i den stolen. Börja tala med honom. Om du inte gillar Jesus, så säg det till honom. Om du inte gillar präster och kyrkan, så säg det till honom. Han kanske håller med dig. Prata med honom om allt. Om allt du tycker illa om och allt du retar dig på. Och också om det du är glad över. 
Jag tyckte det var ett dumt experiment. Men jag lovade ändå att göra det.
Jag gjorde det. En gång. Och en gång till. Och kände mig hemskt fånig. Slutade efter ett tag. Men någon dag senare gjorde jag om det. Och sedan en gång till... Så en dag hände något märkligt. Jag förnamn en närvaro i rummet. Det var en värme, något ljust, jag kan inte förklara det. Jag vet det. Jesus var där. Han satt i stolen. Sedan den dagen kunde jag inte låta bli. Jag talade med Jesus om allt. Han blev min vän. Och stolen såg jag som en helig stol. Ingen utom Jesus fick sitta i den...”

Kanske du skulle våga pröva den metoden. Och upptäcka att bön är att byta samtalspartner. I stället för att prata med dig själv om allting, dra in Jesus i samtalet: ... vilken vacker blomma, Jesus! ... hjälp mig när jag nu ska träffa den här människan... Och när nöd, olyckor, våld och kriser strömmar emot mig, när jag får rapport om det som är aktuellt, be då: Jesus, förbarma dig över dem...

På söndag är det BÖNSÖNDAG. Om man tittar i Psalmboken på denna söndag hittar man många starka texter om bönen:
1 Mos 18: 26-32 berättar om Abrahams bönekamp för Sodom.
Efesierbrevet 3:14-21 talar om för oss att Guds härlighets rikedom kan ge kraft och styrka till oss.
Lukas 18:1-8 berättar om en tjatig änka som fick bönesvar.
Jeremia 29:11-14 ger oss orden om en framtid och ett hopp. Vi hittar det när vi ber.
1 Johannes 5:13-15 skriver om hur vi kan veta att vi kan få ett evigt liv.
Lukas 11:1-13 berättar om hur lärjungarna säger till Jesus: Lär oss att be.
Romarbrevet 8:24-27 tröstar oss då det går trögt för oss med bönen. Vi får träffa en Hjälpare.
Matteus 6:5-8 låter oss få hitta ”den inre kammarens bön ”.
Dagens psaltarpsalm 13 slutar med dessa ord:
Jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens är, ty han är god mot mig.

I Bönsöndagens predikan i SÅNGPOSTILLAN, får vi höra hur Jesus kritiserar dem som framhäver sig själva då de ber på gator och i kyrkan. Men den som skrivit predikan i Sångpostillan uppmanar oss att be i gathörnen, i bussen, på arbetsplatsen, i skolan och på supermarket. Vem håller du med? Bönsöndagens predikan i SÅNGPOSTILLAN årg 3, finns på sid 255. Eller tryck här så hamnar du där.

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
kommer 40 dagar efter Påsk, i år är den 29 maj.
Det låter som om dagens namn säger oss att Jesus nu försvinner någonstans långt bortom rymder vida. Men Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro, utan om hans närvaro. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt på samma gång. Han får namnet HERREN. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt, och är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Jesus bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida. Budskapet är JESUS ÄR HERRE ÖVER ALLTING.
Om detta kan du läsa i Sångpostillan, årg 3, sid 261 – 265. Eller tryck här så hamnar du där. Denna dag ger oss det befriande budskapet att vi får säga nej till alla herrar och damer, idoler och dåligheter, makter och krafter, som vill styra våra liv. De första kristna upptäckte glädjen i detta budskap. Det var så rikt och viktigt för dem att de gick in i martyrium och död. Ty budskapet att Jesus Kristus är min Herre går både att leva på och att dö på.
I Sångpostillan få vi tillsammans sjunga in budskapet på Kristi Himmelsfärds dag med orden:

JAG TROR ATT JESUS KRISTUS ÄR MIN HERRE. HALLELUJA!

Böneämnen:
Denna helg 23-25 maj är det Oasmöte på Åh Stiftsgård. Delar av denna helg sänds i TV i november.
Bed för dem som medverkar och för dem som kommer att se det på TV. Må de blir berörda!

De närmaste veckorna kommer de mäktige i stiftet att avgöra om Åh skall läggas ned eller får fortsätta.
Åh stiftsgård föddes år 1937 och är Sveriges äldsta stiftsgård. Åh har byggts av många människors kärlek, förböner och gåvor. För många har Åh blivit ett grönområde, där man fått hjälp att växa och vandra i tron.
Ropa till Herren!

För 25 år sedan hade vi TV-sändningar från Påskhelgen i Åh kyrka. Jag skickade med Påsdagens gudstjänst på min blogg på Påskafton. Om du inte såg den då, kan du se den om du trycker här. Du känner igen en del av dem som var med då. Alla är nu 25 år äldre.

Adress till bloggen HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för snälla barn är: bengtpleijel.blogspot.se

Till sist en böneupptäckt: Jesus ber för oss nu! Se Rom. 8:34.
Du har gått till Fadern, står inför hans tron,
Ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu.
Sv Ps 359:3

I Påsktidens glädje

Bengt Pleijel 87+onsdag 14 maj 2014

Inför femte söndagen i Påsktiden

Denna söndag vill hjälpa oss ATT VÄXA I TRO. Vi får göra det under sång: Cantáte Domino, canticum novum = sjung till Herrens ära en ny sång. Med de orden började man i äldre tider denna söndags mässa. Förra söndagen sjöng vi jubiláte. Nu får vi sjunga cantáte. Det finns många sätt på vilken man kan uttrycka påsktidens glädje.
Växandet kan ju dock vara smärtsamt. Man kan få växtvärk. Det gör ofta ont att bli av med barnslig omognad och andra dumheter. Men på andra sidan värken verkar Herren rotfast trofasthet och kärlekströst.
Därför behöver vi ibland dra oss undan i stillhet. Säga nej till mr Stress och fröken Fager. De tråkmånsarna gör oss självupptagna, osäkra, flåsiga. Vi behöver hitta grönområden, växtplatser, kärleksmöten där vi både hinner träffa vår himmelske Far och hitta oss själva. Den förlorade sonen kom till sig själv när han började söka Fadern (Lukas 15:17-18). När träffade du dig själv sist?
Larsåke W Persson gjorde en gång en variation av psalmen ”blott i det öppna har du en möjlighet” (Sv Ps 90). Den löd så här:

Blott i det öppna har du en möjlighet. Lås ibland om dig, annars töms och förbrukas du.
Ut i det fria får du med Herren gå. Uti din kammare möter han dig också.

Tryggt kan du vila, gå i frimodighet. Gömd i Guds omsorg, följd av hans trofasthet.
Allting har sin tid, det är barmhärtighet. Blott uti växlingen ligger din möjlighet.

När vi kommer in i dagens text från Johannes 17:9-17, hamnar vi på helig mark. Jesus ber. Han ber för sig själv, för sina lärjungar och för allt Guds folk. Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu (Sv Ps 359:4). Han ber alltså för dig. Är du nyfiken?
Jesu bön handlar om hur vi ska kunna VÄXA I TRO. Vi får under predikans gång stanna till, tänka, be, sjunga in budskapet i våra hjärtan.
Predikans sång går på melodi 680 – sjung lovsång alla länder... Vi tycker om den sången. Men har ni märkt, det jag har märkt, när jag sjunger så? Alla länder bryr sig inte om vad jag säger åt dem att göra. De fortsätter med sin jämmerdalslåtar. Vad gör vi åt det?
I en av denna söndags predikningar i Sångpostillan årg 1, på sid 238, har jag hittat svaret. Där får vi veta att när den helige Ande får ta hand om oss, då kan det som då sker med oss få andra att ana det rika livet i Kristus. De förstår vad de missat. De läser kanske inte Bibeln. Men de läser oss. Tryck här så får du veta mer om detta (se slutet av denna predikan).
När vi läser denna söndags text från Johannes 17:9-17, får vi stanna till ibland, tänka till, begrunda, be och sjunga in i våra hjärtan vad Herren säger oss med växandet.
Jag har hittat sju böneämnen som vi får sjunga på melodi 680.
KOM JESUS HJÄLP OSS...

1. växa i bönen och dess kraft
2. i ansvaret du ger
3. i kärleken du ger.
4. i kunskap om vår Far
5. i enheten du ger
6. i glädjen som du ger
7. i kraften som du ger.

När ni, som är lyckliga ägare av Sångpostillan årg 3, slår upp denna bok för denna söndag kommer ni att upptäcka något alldeles unikt i kyrkohistorien. Predikan är alldeles osynlig. Men den finns. En del kanske tror att här är ett exempel på att ”även solen har sina fläckar”. Att jag med andra ord glömt att skriva den. Men något sådant slarv är otänkbart! Predikan finns. Men de som inte har tro för att läsa osynliga predikningar rekommenderar jag att trycka här så hamnar ni på bibelskolan.com. Där gömmer sig dagens predikan.

Dagens tema är ATT VÄXA I TRO. I min förra blogg citerade jag ”en gammal mans bön”: Ja låt mig växa till alltmer och trösta mig igen ... (Psalt. 71:21 ff (Bibel 1917). Vi sjöng ofta detta bibelord i Åh kyrka, och en gång var det temat på ett av våra stormöten i Göteborgs stift. Min fru Annika skrev vid den tiden en liten bok som hette ”Låt mig växa till alltmer”. Den trycktes i 4000 ex. Annika fick flytta hem till Herren för fyra år sedan. Och hade då stått ut med mig i nästan 54 år. Det var 54 rika år, då vi fick slipas och tillsammans växa och mogna i Herrens tjänst.

För ett par timmar sedan hände detta: Jag fick avbryta skrivandet med att läsa boken om Annika, som just kom med posten. Vår dotter Anne-Mette Pleijel Johnsson har skrivit den. Hon har läst Annikas ”receptböcker”, där hon berättar om sitt liv och sin mognad och utveckling som kristen. Boken heter I MIN FADERS BLOMSTERGÅRD. En liten vacker bok, där varje kapitel har ett blomnamn. Hon låter Annika berätta i jagform om sin utveckling, från att vara det osynliga barnet till att få växa och mogna, och kunna hjälpa andra osynliga barn att få komma in i Herrens närvaro, och bli sedda och älskade, upprättade och upprätade, och få ta emot Herrens tilltal och kärlek.
Boken är utgiven på GAudete förlag (se hemsida www.gaudete.se. Telefon: 042/ 37 48 10). Boken finns också på Åh Stiftsgård. Den kostar 150 kr. MEN i maj är priset bara 125 kr!
Nu har jag ett klokt förslag: Den 25 maj är det inte bara europavaldag. Det är också

MORS DAG!!!


Bjud in mor på en vandring I MIN FADERS BLOMSTERGÅRD. Mor blir glad. Mor får tröst.
Köp en bok till mor, en bok till far, en bok till dig själv, och en bok till ...


Vad bra allting kommer att bli
tror

Bengt Pleijel 87+


onsdag 7 maj 2014

INFÖR FJÄRDE SÖNDAGEN I PÅSKTIDEN.

Söndagens tema är LIVETS VÄG. Söndagens latinska namn är JUBILÁTE efter Psalt aren 66:1 som förr inledde gudstjänsten: Höj jubel till Gud, alla länder (Fb). Enligt min ordbok betyder latinets júbilum ”hojtande, joddlande, ljudhärmande”. Den som hittat LIVETS VÄG vill gärna hitta uttryck för hjärtats glädje: Min själ och min kropp jublar mot levande Gud (Psalt. 84:3).
På ”jubilatesöndagen” får vi jubla med psalmen 17 – GE JESUS ÄRAN... Bo Setterlind har givit oss texten och Händel melodin. Psalmen har vandrat till oss på olika vägar. I Frankrike sjöng man ”a toi la gloire” (åt Dig äran) på denna melodi. Man kallade psalmen för ”den franska protestantismens Marseljäs”. Flera texter har skrivits. Setterlind är inspirerad av tidigare versioner, men hans text är mera original än översättning.
När vi sjunger denna psalm i dagens predikan är det inte pausmusik. Psalmer och bibelord som vi sjunger i Sångpostillan vill hjälpa oss att svara på och bedja oss in i textens budskap. Psalmen 17 låter oss bl a upptäcka ”himlen mitt i världen”. Och när vi hittar det, kan vi tala strängt till vår inre människa: Sluta med gnäll och suckan! ”Sjung lovsång du mitt hjärta och prisa Herrens namn”!

Idag lyssnar vi och sjunger och spelar många nya ”låtar”.
Har ni upptäckt Bibelns ”låtar”. Här kommer några:

Låt er uppfyllas av Anden (Ef. 5:18 Fb)
Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar (Rom. 12:2).
Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus (1 Petr. 2:5 Fb).

Låt oss nu gnola ett tag på dessa låtar: Låt er...
Lägg märke till att verbet står i PASSIVUM. Låt...
Kärlekens Gud ber om tillåtelse att få ge oss nystart och nya möjligheter och mycket annat fint. Men Gud tvingar inte sina lösningar på oss. Gud är inte diktator. Han är kärleken, och kärleken kan inte tvinga. ”Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej” (Sv.Ps. 289:1). Gud säger: Låt er... Om vi väljer att säga JA sänder han Hjälparen, den helige Ande, som ger och gör många spännande saker i våra liv.

Lägg märke till att verbet står i PRESENS.
Det grekiska presens anger att det är något som ständigt sker. Håll på med att låta er fyllas. Det är inte en dramatisk erfarenhet en gång. Det är något som upprepas ständigt. Daglig färskvara!

Lägg märke till att verbet står i PLURALIS. Låt er...
Det är en påminnelse om att vi tillsammans behöver komma inför Herren och uppmuntra och hjälpa varandra att ta emot det liv och det liv i överflöd som han har lovat att ge (Joh. 10:10). Han ger det till OSS. Inte bara till mig. Han vet hur svårt vi har det med kärleken till varandra och hur ofta vi misslyckas. Därför sänder han HJÄLPAREN, den helige Ande. Hesekiel säger: Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem (Hes. 36:27). Gud ordnar så att säga den inre motorn. Och vi säger ja till drivkraften - Låt er fyllas... Det som då händer i oss och med oss påverkar hela vår vardag, vårt sätt att samtala med varandra och leva med varandra och upptäcka var dags kärlekskontakt med Herren.
Låt er fyllas med Ande. talar ni till varandra i psalmer och hymner och andliga visor. sjunger ni och spelar i era hjärtan till Herrens ära. tackar ni alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herres Jesu Kristi namn. Och underordnar ni er under varandra, därför att ni vill lyda Kristus (Ef 5:18-21 Giertz).

När vi vandrar in i söndagarnas predikotexter stöter vi på mycket av det vi själva brottas med: hur ska vi klara av livets uppförsbackar, nederlag och kollisioner? Bland Jesu första lärjungar möter vi samma småaktighet, mänskliga svaghet, svek och omogenhet, som vi finner i oss själva och hos varandra. Men vi ser också hur himlen landar mitt i världen, landar i sorgen, smärtan, förnekelserna. Gud vrider rätt det som gått snett. Jesu omsorg möter lärjungarnas oförmåga och osäkerhet. Jesu kärlek får Judas nattsvarta förräderi att bytas till Jesu härlighet. Trots motgångar, förföljelser och svårigheter så står det att lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande (Apg 13:52).
I veckan som kommer kan vi ta med oss slutordet i dagens text. Bär det som ett ”bärord” genom veckans många möten. Klistra upp det som ett värmeord på ”hjärtats kylskåp”!
Jesus säger i Joh. 13:34-35
Såsom jag har älskat er skall ni älska varandra.
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar
om ni visar varandra kärlek.


Det är mycket som kan hända då vi går in Bibelns texter och tar sällskap med de första kristna som hittat vägen till Livet, därför att de följde honom som är VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET.                     

Jesus, du är med oss genom liv och död, 
nu mitt hjärta  brinner av din kärleks glöd.

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd,
Jesus är min Herre, han gör allting nytt
(Sv Ps 359:4-5)

Några fler recept:
I boken Sångpostillan årg 3 hittar du söndagens predikan på sid 250. Boken är slutsåld. Men predikan finns på bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där. 
En spännande och nyttig fördjupningsbok, där vi lär oss mycket om hur vi kan klara av varandra i denna bråkiga och brokiga värld, är NAVIGATION I MÅNGFALDEN. Den är skriven av Erik Pleijel – min släkting i rakt nedstigande led. Tryck här så får du läsa mer på hans hemsida.

Till sist sänder jag er en ”låt mig-låt”:
Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen. Så vill jag tacka dig med psaltarspel för din trofasthet, min Gud. Jag vill lovsjunga dig till harpa, du Israels Helige.  Mina läppar skall jubla, ty jag vill lovsjunga dig. Ja jubla skall min själ, som du har räddat.

Det står så i Psaltaren 71:21-23, Bibel 1917. Den psalmen har till överskrift ”En gammal mans bön”. Det är inte kört även om kommer upp i hög ålder! Det finns mer att se och erfara och lära. Till exempel att spela på harpa.... 

Bengt Pleijel 87+


Skriva ut