tisdag 26 december 2017

inför Nyårsdagen 2018

Ett gott nytt år
önskar vi varandra så här års. Ja, vi önskar verkligen det. Gott slut och gott nytt! Men…
Vi suckianer vet att det kommer kriser och krascher också detta år. Sverige kan utsättas för attacker, står det i Dagens Dåligheter. Vad sårbara vi är! ”Har du varma filtar, vatten och mat för fem dagar?”. En liten attack mot el-kraften, och ljus och värme försvinner. Inget morgonkaffe. TV slocknar. Bankautomater fungerar inte. Varmed skola vi betala? Och #metoo - kommer den att fortsätta? Den har skakat om oss. Karlslokar slokar. Plötsligt står de där helt avslöjade. Ena dagen folkkär profil. Andra dagen rötägg. Skäms på er! ”Pappa, varför gjorde du så?” Och pappa, stackars honom, han åker och gömmer sig i något skatteparadis, där han har en liten sparad slant att leva på. Arma människa!
Vi som inte är så dåliga, vi ”uschar” med tant Sofia i Kamomilla stad:
"Allt är bara synd och flärd i våran lilla värld.
Men bara alla var som jag så skulle allt va' bra.
Man ingen annan är som jag och ingenting är bra!"
Tidens idéer – satsa på dig själv, bort med bud och lag, var normbefriad - har lett till katastrof för många. ”När vi lämnar juridiken blir vi som djur i diken”.
MEN STOPP NU! Har du inte hört? Har du inte sett? EN MOTRÖRELSE är på väg. Den heter
Jesus#metoo
Hänger du med? Koppla på strömmen från himmelskt EL. Då händer det: ”Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2). Det folk – vårt folk - som vandrat så länge i ”metoo-mörkret”, får se ett stort ljus.
Du får kontakt med Jesus. Du kommer att bli överraskad. Han bryr sig. Om dig och om #metoo. Han gör något med oss! Förnyar! Förvandlar! Du blir den glada laxen som leker sig motströms. Jag blir det roliga original som Gud skapat mig till.
Jesus, vi två går nu tillsammans. Jesus#metoo – Ja, porten öppen står för mig, för dig. (Sv Ps 223). Slut på det instängda ego-snurret! Lyssna in helgens budskap.

Söndagen efter Jul – Nyårsafton. Starta om som Guds barn!
Läs Galaterbrevet 4:4-7 (Fb)
Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.  Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.
Ja, nu är tiden inne! För #metoo!
Fadern vill dig! Fadern#metoo. Han sänder Jesus för att hjälpa dig hitta rätt i livet.
Sonen vill dig! Jesus#metoo. Han kommer till dig, just där du slavar och trälar och sliter och suckar
Anden vill dig! Anden#metoo. Han rör vid dig i ditt allra innersta - i ditt hjärta – han ropar, så att du som så ofta slår dövörat till, fattar! Du får vara Guds barn. Starta på nytt.
Du får lämna det gamla årets nederlag och skämmigheter bakom dig, lägg av syndighet och stöddighet vid den öppna men trånga porten. Vänd om och bli som barn. Du behöver inte leva som ”djur i diken”. En människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. Hon kan erkänna och bekänna. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Men varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Du får gå in i det nya året som tillsammans med ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.
Du är son, dotter, arvinge till Himmelrikets konung. Slaven blir prins(essa). Sträck på dig och sjung:
”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det.
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.

Nyårsdagen 1 - I Jesu namn - startar med välsignelsen!
Läs 4 Moseboken 6:22-27 (Fb)
Herren talade till Mose: ”Säg till Aron och hans söner:
När ni välsignarNär ni välsignar Tempelprästerna välsignade med lyfta händer (3 Mos 9:22, liksom Jesus i Luk 24:50) och uttalade då Guds namn Jhvh utan omskrivningar. En välsignelse uttalades t ex vid avsked (Jos 14:13, 22:6f, 2 Sam 6:18). Välsignelsens ord har hittats på en silveramulett i en grav i Hinnomsdalen sydväst om Jerusalem från ca 600 f Kr. Det är det äldsta fragmentet av bibeltext som överlevt till i dag. Israels barn ska ni säga till dem: Ps 67:2.Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem.”
Det Herren säger till Mose och till Aron och hans söner säger han till oss. Han förkunnar. I kyrkan förmedlar prästen detta till dig och även till metoo. Fadern, Sonen och den helige Ande undertecknar budskapet. Det gäller! Bakom välsignelseordet står Herren själv. Han ger det han säger.  
Hans välsignelse gäller först BESKYDD. Han välsignar och bevarar. Han kupar sina händer omkring oss. I Guds händer vad som än händer.
När vi vänder ryggen åt Herren glider välsignelsen förbi oss. Blir bara vackra ord, Men när vi omvänder oss ser vi något. Vi ser Guds ansikte. Det lyser. Han verkar så glad över att få ge oss sina gåvor, sin nåd, sin kärlek, sin omsorg.
Vi får vandra med honom. Men på den vandringen händer det ibland att vi blir trötta, sätter oss, orkar inte, blir uppgivna. Men då kan det hända något märkligt. Herren omvänder sig till oss! Han vänder sitt ansikte till dig och till #metoo. Han ger oss SHALOM - frid, fred, det friska äkta livet. Vi häpnar. Och fattar plötsligt att detta är något fint och dyrbart vi får, och får för att ge. Paulus upptäckte det och utbrast: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud2 Kor 7:6. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:3-4).

Nyårsdagen 2 - I Jesu namn - vi får telefonkontakt med Jesus!
Läs Romarbrevet 10:9-13 (Fb)
Om du med din mun bekänner att Jesus är HerrenJesus är Herren NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. Jhvh). och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ps 25:3, Rom 9:33.Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Jes 28:16.Rom 3:22, Ef 4:5, 1 Tim 2:5.Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom.Apg 2:21. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Kan du telefonnumret till Jesus? Vi behöver det om vi skall kunna åkalla Herrens namn. Numret finns i den telefonkatalog som heter psalmboken. Slå upp namnet Jesus där. Då hittar du numret som är 42-1234. Den psalmen sjunger om Jesus med samma tankar som Rom. 10:9-13. Jämför! Lär dig psalmen "by heart". Sjung den. Du får veta allt du behöver för att leva med Jesus#metoo

Nyårsdagen 3 – Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann…
Läs Lukas 2:21 (Fb)
När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev tillblev till Grek. syllemfthénaisyftar på graviditetens startpunkt ("avlades"). Andligen är Messias ursprung "från evighetens dagar" (Mika 5:2, jfr även Joh 1:1).  i sin mors liv.
När Josef och Maria blev välsignade med en son, letade de inte i almanackan efter ett vackert namn, tex. Bengt, som betyder den välsignade. Både Josef och Maria hade fått besök av en ängel före födelsen. Ängeln visste både könet och namnet. Han skall heta Jesus, för han skall rädda sitt folk från deras synder (Matt 1:21, Lukas 1:31). Detta blir Jesus livsuppgift.
Jesus går in på världens slavmarknad och friköper och räddar alla oss som suckar under krav och måste och borde. Alla som går där och känner sig misslyckade och fördömda och dignar under lagens tunga klippblock. Han har kommit för att rädda och befria.  Han lyfter av klippblocket, så att vi kan räta på våra ryggar.
Men sedan han gjort detta gör han ännu en sak: han tar oss in i fadershemmet. Slaven blir den himmelske Konungens barn. Vi utnämns till prinsar och prinsessor av Himmelriket. Vifår söners rätt. Sträck på dig! Namnet Jesus fångar upp vårt gränslösa behov av frälsning, räddning, befrielse, rening, friskhet.
   Många psalmer och visor sjunger om detta namn: Se, Jesus är ett tröstrikt namn, står det i Sv Psalm 42. (OBS! telefonnumret till Jesus 42-1234). Säg, känner du det underbara namnet frågas vi i Sv Psalm 47. Och i Norsk Salmebok sjunger vi: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Den finns i svensk översättning på nr 716 i psalmboken. Denna psalm är kampsången för alla i motståndsrörelsen...
Jesus#metoo

Just nu samlas alla gerillakrigare i denna rörelse på adress Sångpostillan årg 1 sid 59, eller på bibelskolan.com tryck här. De samlas för fördjupning i Nyårsdagens texter och för sångövning av Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.

Till er alla i Jesus#metoo
önskas ett gott, himmelrikt 2018 av

Bengt Pleijel 90+måndag 11 december 2017

Inför tredje söndagen i Advent
Bana väg för Herren
är temat för tredje söndagen i Advent. Vi kallas och anställs idag som vägarbetare. I Sv Ps 103:1 sjunger vi ”Bereden väg för Herren”. Verbet står i pluralis. Många behövs. Herren vill OSS!
   Att vara vägarbetare kan vara jobbigt, stressigt, farligt. Trafiken kör hårt. Människor vi möter på Vägen är ofta underbara. Men ibland också underliga, knepiga, svårbegripliga, skapar svårigheter. Vägarbetare behöver vägledning, uppmuntran och hjälp att bli ”riktigt kloka”. För uppdraget är stort. Herren berättar om det. I dagens Psaltarpsalm 146 citerar vi verserna 6c - 9.
Herren sviker aldrig sina löften.
Han ger de förtryckta deras rätt, han ger de svältande bröd. 
Herren befriar de fångna, Herren öppnar blinda ögon, 
Herren rätar krökta ryggar, Herren älskar de trogna, 
Herren ger främlingar skydd, stöder faderlösa och änkor 
men korsar de ondas planer.

Sådan är Han. Detta vill Han. Vad djärv Han är! Han vågar kalla oss till med- och bedarbetare.
Han vill DIG! Vill du HONOM?


Jesaja 29:17-21 tar oss med på studieresa till Libanon.
Snart, om en liten tid, skall Libanon bli till en trädgård och trädgårdar räknas som skog. Den dagen skall de döva höra när man läser ur bokrullen, och de blindas ögon skall se, fria från dunkel och mörker. De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fattigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför domstolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med lögner fällde den som var utan skuld.

Vägarbetare behöver utbildning. De behöver komma samman. Få ta emot uppmuntran. Dela erfarenheter. Man kan ÅH-ka till en stiftsgård. Eller – som idag – med Jesaja som guide, ta medarbetarlaget med på ett charterplan till Libanon, det vackra landet norr om Israel. Libanon betyder vit. De snövita bergen har gett namn åt landet. Nedanför bergen finns vackra skogar och doftande trädgårdar. Säger de som vet.
Här kan vi få del av rika erfarenheter. Människor där vet mycket om trädgårdsodling. De kan berätta om vinstockens budskap till oss om ett rikt liv (Läs Joh 15). Vi behöver växtplatser, grönområden i vårt andliga liv för att Ordet skall rota sig, växa, blomma, dofta (2 Kor 2:14) och ge frukt.
Vi behöver också rustas för att klara de prövningar och kriser och det motstånd, som ligger och väntar på oss. Folk i Libanon har mycket att säga oss om det. Landet har genom åren fått lida mycket. Främmande härar ockuperar landet. Jesaja berättar om hänsynslösa tyranner med ont i sinnet. De anklagar och dömer och snärjer och förtrycker. Det vackra landet lider.
Men det är inte kört! Snart, om en liten tid … skriver Jesaja. Då ska det hända! Vad då? Krasch och undergång? Hela världen skakar sönder? Ja, det kommer stora skakningar över världen. Men detta är, skriver Paulus, födslovåndor (Rom 8:22). Allt nytt liv födes fram under smärta. Vägarbetare behöver lära sig ta hand om ”nyfödingar” och lära sig andlig krigföring, klä sig i ljusets vapenrustning, samla kraftord i hjärtat m.m. Andlig förnyelse ger ofta först kamp, prövningar, motstånd. Vi går ju från krasch till krasch.
Men sedan, snart, om en liten tid… Då ska det hända det som Jesaja skriver: ”döva hör, blinda ser, förtryckta får räta på sig, fattiga får jubla…”
Detta budskap tröstar en fängelsekund i Macharious fängelse. Se dagens evangelium. Om det tröstar honom kan det också trösta oss. Vi kommer ihåg budskapet från förra söndagen: När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Människosonen skall komma på ett moln med makt och stor härlighet (Lukas 21).
Vi börjar förstå att vi nu är inne i den stora förberedelsetiden. Vi behöver komma samman för att kunna arbeta samman. ”Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda. Men med oss står den rätte man, vi stå av honom stödda”. Undrar du vem det kan vara hittar du svaret i Sv Ps 237:2.


1 Korinthierbrevet 4:1-5 berättar om hur vägarbetare tränas och fostras.
Vi bör alltså betraktas som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs ju av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig. Men mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent, men det betyder inte att jag är frikänd. Den som dömer mig är Herren. Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud.

Vad är ”en vägarbetare”? Paulus svarar: Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Begrunda den yrkesbeskrivningen. Tillåt dig att häpna! Vilket förtroende Herren ger oss vägarbetare! Vi får förvalta himmelska hemligheter. Och vi får uppdraget att berätta, skvallra, förmedla... Vi kan inte låta bli att berätta om allt det vi har sett och hört (Apg 4:20 NU-Bibeln).
Men stopp! Se opp! När vi blir uppslukade av det stora uppdraget smyger sig en ful figur in bland oss och vill uppsluka oss. Gissa vem. Vi luras in i jämförelser och avund, vi bedömer och fördömer. Paulus tycks ha fått sådana problem. Jesu första lärjungar fick det. De grälade om vem som var störst, bäst och vackrast! Det hände omedelbart efter deras första nattvardsgång (Lukas 22:14-24). De första lärjungarna behövde tränas och fostras. Deras efterföljare i vår tid (vi!) behöver det ännu mer.
Men Paulus skriver ju om beröm. Vi längtar alla efter uppskattning, erkänsla, lite beröm då och då. Slösa det på människor omkring dig. Och faktiskt, profeten Jeremia uppmanar dig att berömma dig själv! Hör och häpna: Den som vill berömma sig han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig: att jag är Herren, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren (Jeremia 9:24). Tänker vi så, kan det hända att var och en får sitt beröm från Gud, säger Paulus.

Matteus 11:2-11 säger att vägarbetare hittar vägen till Jesus.
Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar, och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: ”Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?” 

Så börjar dagens evangelium. Vi vägarbetare får nu göra ett besök hos fängelsekunden Johannes Sakariasson. Vi hittar honom i en fångelsehåla i Machairous fånganstalt. Han hade hamnat där därför att han vågade gå till rätta med kung Herodes Antipas och sagt: ”Du lever i synd. Du lever sambo med din brors hustru” Det ville kungen inte höra och kastar honom därför i fängelse. Efter en tid förkortade Herodes både kroppslängd och livslängd för Johannes.
Johannes fick tydligen ta emot besök i fängelset. Några av hans egna lärjungar var där. Ryktet om vad Jesus sa och gjorde hade nått Johannes. Han skickade dem till Jesus med frågan vi läste.
Vill du veta vad som hände, läs fortsättningen av denna text i din egen bibel, Matteus 11:2-11.
Jag ger dig några grubbelfrågor att fundera över. Den predikan du får höra i din församling ger kanske svar. Du kan också söka i Sångpostillan. Den brukar ibland ha vissa kloka tankar. Men grubbla först själv.
  1. Frågar Johannes därför att han tvivlar och vill ha svar? Eller skickar han sina lärjungar till Jesus därför att han ville att deras tro skulle grundas på att de skall få personlig kontakt med Jesus (Psalt 25:14!), och inte tro därför att någon annan sagt det?
  2. Jesus undrar om ditt stora intresse är vad som sker i kungapalatsen, nobelmiddagar, modeuppvisningar? Längtar du efter att bli kändis, idol, få nobelpris? Vad svarar du?
  3. Vem är minst i himmelriket?
  4. Vad kan en personlig relation med Jesus betyda för ditt uppdrag som vägarbetare?

Vägarbetarnas fackförbund
hittar vi i döpelseförbundet. Vi är döpta för att leva ett rikt liv med Jesus och med varandra. I detta vägarbetarnas fackförbund får vi leva i personlig kontakt med vår arbetsgivare och få daglig omsorg från honom (Psalt 25:14-15).
Det finns olika uppgifter för vägarbetarna. En del får undervisa andra om kompass och karta och hjälpa folk att hitta Vägen. De får ta hand om trötta eftersläntrare och dra upp dikesramlare. De kallas präster. Till sådan vigdes jag den 14 december 1952. Det innebär att jag den 14 december 2017 fyller 65 år. Är det inte i den åldern man går i pension. Men vad gör man om man fortfarande är passionerad? Visserligen kommer ålderskrämporna smygande alltmer – jag ser illa, går illa, hör illa. Men hjärtat klappar fortfarande friska slag 23 timmar om dygnet. En timma bråkar det. Men då skjuter jag en liten nitroglycerinbomb-tablett till hjärtat, så blir det lite lugnare. Alfred Nobel använde nitroglycerin för att skapa krut som dödar. Det kan idag användas för ge liv åt trötta och tröttsamma äldre herrar, och förvandla dem till krutgubbar. Som kan baka himmelskt söndagsgodis.
Men inför julen tar jag en liten paus i skrivandet. Och återkommer om det finns ett liv på andra sidan jul. Jag hänvisar till vad jag fordom har skrivit i Sångpostillan årg 1. Predikovandringarna finns också på www.bibelskolan.com. Där hittar du alla juldagarnas predikningar. Om du rullar ned första sidan kommer du till Himmelskt söndagsgodis. En julhälsning från mig finns på TV16 tryck här

Jag önskar dig en rik helg och många kärleksöverraskningar vid Betlehems krubba!
Bengt Pleijel 65+ och 90+

måndag 4 december 2017

Inför andra söndagen i Advent.

Guds rike är nära - det är budskapet på andra söndagen i Advent.
En dålig människa, avslöjad av alla, en som levt rövare, terrorist, mördare, skattefifflare, horkarl, kom att läsa om en kung som man fäst vid en skampåle alldeles i närheten av honom. Han tog kontakt med honom. Han viskade, stönade fram: Tänk på mig när du kommer med ditt rike! Han fick detta svar:
IDAG SKALL DU VARA MED MIG…
Kan du höra att det är ord just till dig? Det är Jesus som nu tar direktkontakt med dig. Idag kommer det att hända något med dig, om du idag tar kontakt med den kontakten. Ett nytt liv! En frisk erfarenhet av ”frälst genom honom, lycklig och fri”! Ett paradis av skatter! Ett rike med rike-domar!
Men vad är Guds rike? Du undrar och frågar. Läs nedan så får du se vad som kommer från ovan!

1. Vad är Guds rike? Paulus kommer först och svarar i Rom 14:7
Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.
De flesta av oss har dubbelt medborgarskap. Vi är medborgare i Sverige (eller i …). Vi är också medborgare i Guds rike. Fadern har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Det har skett genom dopet och tron (Rom 6:3ff, Gal 3:26-29).
I det ena riket råder ordning och reda, rättfärdighet och frid och alla är glada.
I det andra regerar Mörkret – strid och kiv och bråk och tråk. Där är kallt. Många fryser. Man ”stövlar” på varandra. Man ser inte varandra. Det är synd om dig. Och om #metoo.
Vi behöver daglig kontakt med Guds rike. Himlar anamma är receptet. Tar vi emot himlen får vi det bra på jorden. Men många mår så dåligt. Varför? Man tror att man klarar sig bra utan Gud och Jesus och präster. Väckelsen tycks långt borta. Eller …?
När det var andlig väckelse i Sverige förr i världen, började det ofta som en kraftig ljusutstrålning från himlen. Den första reaktionen var rädsla. ”Var inte rädd”, är det första som änglar säger när de möter människor. Ljuset avslöjar synd och smuts och lur och hor och hat. Man kom in i något man kallade ”syndanöd”. Lasse skrev: ”Jag ryser in i märgen, när min uselhet jag ser”. Han blev alldeles förskräckt. ”Gud, min Fader, övergav mig. Ack, vad skall det nu bli av mig?” (Lasse Johansson Lucidor skrev så år 1685, se Sv Ps 620:3).
Men något mer händer. Ljuset inte bara AVSLÖJAR mörkret. Ljuset SLÄCKER mörkret. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Det händer när man tar kontakt med honom som säger: ”Idag skall du vara med mig!” Han är specialist på att borttaga synd och smuts och fläckar. Han gör det om man ger dem till honom. Om vi bekänner synden, då kan det hända…
Här är vår stora chans! Ty just nu - i de yttersta av dessa dagar - har det blossat upp en väldig syndanöd i Sverige. Man bekänner synder som aldrig förr. Men det är ANDRAS synder man bekänner. ”Gubbtimmers”, ”slynglingars” och ”drullputtars” skumraskäventyr avslöjas. Ena dagen folkkär TV-profil. Andra dagen rötägg. Karlar slokar. Flyr till skatteparadis, där man klarar sig på en sparad slant. Den stora AVSLÖJNINGEN är på gång. Ja, många står där avslöjade, ”bortdrevna”, utskämda. ”Pappa, varför gjorde du så?”
Men vad händer med dem i #metoo som blivit förnedrade, smutsiga, djupsårade?
Vad händer med dem som varit #metoos bödlar?
Vad händer med oss hyggliga, skötsamma och välkammade Svenssons, som bara står och tittar på?
Finns det läkedom, sårbehandling, förlåtelse, nystart?
Lyssna! Hör du? Någon säger: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium! (Markus 1:15).
Han står där alldeles bakom oss. Vi ser honom när vi vänder oss om. Han avslöjar oss. Han ser våra slöjor, som vi skyler oss med. Hur reagerar han på det? Skäller han ut oss? Vi läser 2 Kor 3:16-18: När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:16-18).
Lägg märke till detta: Han avslöjar ruttenheten. Han ser hur smutsiga vi är. Och syndiga. Men han skäller inte ut oss om vi ber om hans hjälp. Han engagerar Hjälparen, den helige Ande, som leder oss in i befrielse, rening, frihet, förvandling...
Vilken nystart! Nytt liv! Rikedomar i Guds rike: Ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Från förfärlighet till HÄRLIGHET!!!


Vad är Guds rike?
2. Mika svarar i Mika 4:1-4,
 där han tar oss med på upptäcktsfärd i Guds rike.
 Läs texten i din bibel eller psalmbok.
 Mika berättar om en ström av människor som kommer ut ur sina hus och gårdar. Vi ser och dras med i strömmen till kyrkan. Vi lyssnar, häpnar, tar emot. Herren själv vill tala till oss. Vad säger han?

1. Först EN DOM MELLAN FOLKEN! Herren går till rätta med oss. Ja, vi anar att det inte bara var andras fel. ”Vi bekänner att vi har del i kyrkans bortvändhet från Gud och skyldiga till mer än ont än vi själva förstår…”. Vad skall det nu bli av oss? Vi ger det svarta, mörka till honom som är LJUSET. Vi får lösning från låsningar. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Ny kraft att göra rätt. 
2. Sedan dras vi in i en helt NY LIVSSTIL: Vi hör skrammel av svärd, spjut, knivar, hot- och hatnålar. Allt smides om till jordbruks- och trädgårdsverktyg. Inga pengar till bomber, minor, stridsvagnar. Vi blir ord-brukare och fruktodlare i Herrens vingård. Och vi får alternativet till att besöka den berömda väggen – Vi får koppla av, sitta ned under vårt äppelträd, andas in blomdoft, smaka hur god Herren är… Nu inte längre FRUKTAN utan FRUKT! Jesus säger: Om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt (Joh 15:5). Trädet äter inte själv sin frukt. Jag - gamla träbock - får något från Herren att ge till andra. Vi hittar dessa andra i ordet OSS.


Vad är Guds rike?
3. Paulus svarar i Rom 15:4-7
    genom att berätta om OSS i Guds rike.
Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Godta därför varandra, så som Kristus har godtagit er till Guds ära.
Det blir OSS-möte i Guds rike! Ge OSS! Förlåt OSS. Fräls OSS! Bli kvar hos OSS! (Luk 24:29, jfr Sv Ps 189:1). Inte längre bara jag, jag, jag… Skriften undervisar OSS. Gud ger OSS hopplösa hopp. Han hjälper oss att se att vi behöver varandra. Vi är lemmar i Kristi kropp. Om en lem lider… är du glad så… Tillsammans kommer vi inför honom, som är uthållighetens och tröstens Gud. Vi byter ut sucksånger mot lovsånger. Tillsammans prisar vi vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Och vi hittar varandra. Tar varann i hand. Godtar varandra så som Kristus har godtagit oss till Guds ära. O hur saligt!


Vad är Guds rike?
4. Lukas svarar i Lukas 21:25-36
    genom att berätta om hur Jesus säger att Guds rike består då allt annat förgår.
Läs texten i din bibel. Om du vågar! Rena actionfilmen rullas upp: Vi hör skräckord: Ångest, rådvillhet och rådlöshet, skakningar, skräck, bekymmer… Vi ser hur världen brakar ihop! Tidernas största storkrasch! Göteborg försvinner och Ljungskile och Peking. Vita huset rasar. Och Kreml och Liseberg och… Det går fort. Men vi hinner tydligen reagera, försöker skaka det av oss, ringer ned tidningarna, dränker förfärligheterna med en fylla, rasar och rusar och reser och ser hit och dit...
Men vad nu då!!!! Det händer något på himlavalvet: Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig
Och vi får RECEPT på hur vi ska klara oss. Jesus säger: Mina ord skall aldrig förgås. Har jag hans ord i mig har jag ett stycke av evigheten där. Liv och salighet. Låt hans ord få en stor plats i ditt inre. Lär dig hans ord "by heart"! Hans ord i dig, drar dig in i den himmelska världen! Men det finns mer i denna text. Är du nyfiken, gå till Sångpostillan 2 i Advent, årg 1, sid 17,   eller till bibelskolan.com tryck här.

Idag tänder vi det andra adventsljuset som påminner oss om Honom som säger
IDAG SKALL DU VARA MED MIG

Om detta påminner med advent-vänlig hälsning

Bengt Peijel 90+
Skriva ut