tisdag 26 december 2017

inför Nyårsdagen 2018

Ett gott nytt år
önskar vi varandra så här års. Ja, vi önskar verkligen det. Gott slut och gott nytt! Men…
Vi suckianer vet att det kommer kriser och krascher också detta år. Sverige kan utsättas för attacker, står det i Dagens Dåligheter. Vad sårbara vi är! ”Har du varma filtar, vatten och mat för fem dagar?”. En liten attack mot el-kraften, och ljus och värme försvinner. Inget morgonkaffe. TV slocknar. Bankautomater fungerar inte. Varmed skola vi betala? Och #metoo - kommer den att fortsätta? Den har skakat om oss. Karlslokar slokar. Plötsligt står de där helt avslöjade. Ena dagen folkkär profil. Andra dagen rötägg. Skäms på er! ”Pappa, varför gjorde du så?” Och pappa, stackars honom, han åker och gömmer sig i något skatteparadis, där han har en liten sparad slant att leva på. Arma människa!
Vi som inte är så dåliga, vi ”uschar” med tant Sofia i Kamomilla stad:
"Allt är bara synd och flärd i våran lilla värld.
Men bara alla var som jag så skulle allt va' bra.
Man ingen annan är som jag och ingenting är bra!"
Tidens idéer – satsa på dig själv, bort med bud och lag, var normbefriad - har lett till katastrof för många. ”När vi lämnar juridiken blir vi som djur i diken”.
MEN STOPP NU! Har du inte hört? Har du inte sett? EN MOTRÖRELSE är på väg. Den heter
Jesus#metoo
Hänger du med? Koppla på strömmen från himmelskt EL. Då händer det: ”Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2). Det folk – vårt folk - som vandrat så länge i ”metoo-mörkret”, får se ett stort ljus.
Du får kontakt med Jesus. Du kommer att bli överraskad. Han bryr sig. Om dig och om #metoo. Han gör något med oss! Förnyar! Förvandlar! Du blir den glada laxen som leker sig motströms. Jag blir det roliga original som Gud skapat mig till.
Jesus, vi två går nu tillsammans. Jesus#metoo – Ja, porten öppen står för mig, för dig. (Sv Ps 223). Slut på det instängda ego-snurret! Lyssna in helgens budskap.

Söndagen efter Jul – Nyårsafton. Starta om som Guds barn!
Läs Galaterbrevet 4:4-7 (Fb)
Men när tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt.  Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar: "Abba! Far!" Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.
Ja, nu är tiden inne! För #metoo!
Fadern vill dig! Fadern#metoo. Han sänder Jesus för att hjälpa dig hitta rätt i livet.
Sonen vill dig! Jesus#metoo. Han kommer till dig, just där du slavar och trälar och sliter och suckar
Anden vill dig! Anden#metoo. Han rör vid dig i ditt allra innersta - i ditt hjärta – han ropar, så att du som så ofta slår dövörat till, fattar! Du får vara Guds barn. Starta på nytt.
Du får lämna det gamla årets nederlag och skämmigheter bakom dig, lägg av syndighet och stöddighet vid den öppna men trånga porten. Vänd om och bli som barn. Du behöver inte leva som ”djur i diken”. En människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. Hon kan erkänna och bekänna. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Men varje gång jag bekänner min synd, slår jag vakt om mitt människovärde. Jag reser mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Du får gå in i det nya året som tillsammans med ditt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande.
Du är son, dotter, arvinge till Himmelrikets konung. Slaven blir prins(essa). Sträck på dig och sjung:
”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det.
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.

Nyårsdagen 1 - I Jesu namn - startar med välsignelsen!
Läs 4 Moseboken 6:22-27 (Fb)
Herren talade till Mose: ”Säg till Aron och hans söner:
När ni välsignarNär ni välsignar Tempelprästerna välsignade med lyfta händer (3 Mos 9:22, liksom Jesus i Luk 24:50) och uttalade då Guds namn Jhvh utan omskrivningar. En välsignelse uttalades t ex vid avsked (Jos 14:13, 22:6f, 2 Sam 6:18). Välsignelsens ord har hittats på en silveramulett i en grav i Hinnomsdalen sydväst om Jerusalem från ca 600 f Kr. Det är det äldsta fragmentet av bibeltext som överlevt till i dag. Israels barn ska ni säga till dem: Ps 67:2.Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Så ska de lägga mitt namn på Israels barn, och jag ska då välsigna dem.”
Det Herren säger till Mose och till Aron och hans söner säger han till oss. Han förkunnar. I kyrkan förmedlar prästen detta till dig och även till metoo. Fadern, Sonen och den helige Ande undertecknar budskapet. Det gäller! Bakom välsignelseordet står Herren själv. Han ger det han säger.  
Hans välsignelse gäller först BESKYDD. Han välsignar och bevarar. Han kupar sina händer omkring oss. I Guds händer vad som än händer.
När vi vänder ryggen åt Herren glider välsignelsen förbi oss. Blir bara vackra ord, Men när vi omvänder oss ser vi något. Vi ser Guds ansikte. Det lyser. Han verkar så glad över att få ge oss sina gåvor, sin nåd, sin kärlek, sin omsorg.
Vi får vandra med honom. Men på den vandringen händer det ibland att vi blir trötta, sätter oss, orkar inte, blir uppgivna. Men då kan det hända något märkligt. Herren omvänder sig till oss! Han vänder sitt ansikte till dig och till #metoo. Han ger oss SHALOM - frid, fred, det friska äkta livet. Vi häpnar. Och fattar plötsligt att detta är något fint och dyrbart vi får, och får för att ge. Paulus upptäckte det och utbrast: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud2 Kor 7:6. Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:3-4).

Nyårsdagen 2 - I Jesu namn - vi får telefonkontakt med Jesus!
Läs Romarbrevet 10:9-13 (Fb)
Om du med din mun bekänner att Jesus är HerrenJesus är Herren NT tillskriver Jesus det högsta gudomliga namnet, Herren (hebr. Jhvh). och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ps 25:3, Rom 9:33.Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Jes 28:16.Rom 3:22, Ef 4:5, 1 Tim 2:5.Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom.Apg 2:21. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
Kan du telefonnumret till Jesus? Vi behöver det om vi skall kunna åkalla Herrens namn. Numret finns i den telefonkatalog som heter psalmboken. Slå upp namnet Jesus där. Då hittar du numret som är 42-1234. Den psalmen sjunger om Jesus med samma tankar som Rom. 10:9-13. Jämför! Lär dig psalmen "by heart". Sjung den. Du får veta allt du behöver för att leva med Jesus#metoo

Nyårsdagen 3 – Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann…
Läs Lukas 2:21 (Fb)
När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus, det namn som ängeln hade gett honom innan han blev tillblev till Grek. syllemfthénaisyftar på graviditetens startpunkt ("avlades"). Andligen är Messias ursprung "från evighetens dagar" (Mika 5:2, jfr även Joh 1:1).  i sin mors liv.
När Josef och Maria blev välsignade med en son, letade de inte i almanackan efter ett vackert namn, tex. Bengt, som betyder den välsignade. Både Josef och Maria hade fått besök av en ängel före födelsen. Ängeln visste både könet och namnet. Han skall heta Jesus, för han skall rädda sitt folk från deras synder (Matt 1:21, Lukas 1:31). Detta blir Jesus livsuppgift.
Jesus går in på världens slavmarknad och friköper och räddar alla oss som suckar under krav och måste och borde. Alla som går där och känner sig misslyckade och fördömda och dignar under lagens tunga klippblock. Han har kommit för att rädda och befria.  Han lyfter av klippblocket, så att vi kan räta på våra ryggar.
Men sedan han gjort detta gör han ännu en sak: han tar oss in i fadershemmet. Slaven blir den himmelske Konungens barn. Vi utnämns till prinsar och prinsessor av Himmelriket. Vifår söners rätt. Sträck på dig! Namnet Jesus fångar upp vårt gränslösa behov av frälsning, räddning, befrielse, rening, friskhet.
   Många psalmer och visor sjunger om detta namn: Se, Jesus är ett tröstrikt namn, står det i Sv Psalm 42. (OBS! telefonnumret till Jesus 42-1234). Säg, känner du det underbara namnet frågas vi i Sv Psalm 47. Och i Norsk Salmebok sjunger vi: Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan. Den finns i svensk översättning på nr 716 i psalmboken. Denna psalm är kampsången för alla i motståndsrörelsen...
Jesus#metoo

Just nu samlas alla gerillakrigare i denna rörelse på adress Sångpostillan årg 1 sid 59, eller på bibelskolan.com tryck här. De samlas för fördjupning i Nyårsdagens texter och för sångövning av Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.

Till er alla i Jesus#metoo
önskas ett gott, himmelrikt 2018 av

Bengt Pleijel 90+Skriva ut