måndag 28 maj 2018


Glad jag städse vill bekänna: JAG ÄR DÖPT I JESU NAMN.
Ingen tillflykt är som denna…

Sv Ps 69:1 lär oss sjunga så på denna första söndag efter Trefaldighet. Temat är VÅRT DOP. Förra söndagen – Heliga Trefaldighets dag – kunde ”Himmelskt söndags-godis” avslöja ett SMS som vi fått av Mose (SMS = Som Mose Säger) – en tillflykt är han urtidens Gud och härnere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). I dopet tar Guds två händer – Sonen och den helige Ande - hand om oss. Nu får vi dröja kvar i tillflykten - vårt dop - och lyssna in dagens texter. När de öppnar sig för dig, kan detta hända: Glädjen hittar dig! Du hamnar i ett grönområde där du får växa, mogna, dofta, bära frukt…
HESEKIEL berättar om hjärttransplantation, om inre drivkraft och ny relation. PAULUS berättar om POWER OF LOVE och om hur vi får sjunga AMEN-sången på ”ängelska”. JESUS berättar om det märkliga som händer när vatten renar och Anden blåser liv i oss.

Hesekiel (36:25-28 Fb) ger både diagnos och recept
Hesekiel - profet som levde omkring år 600 f Kr.- upptäckte i en framtidsvision vad Gud tänkte göra med oss genom vatten och Ande (dopet). Och han upptäckte att det fanns någon, några, som kände sig smutsiga och tråkiga och ”va less på allting” och som levde omkring år 2018. Vi lyssnar:
Så säger Herren Gud till oss:
Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.  Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud.
Gud verkar bekymrad då han ser oss. Han ser att vi inte mår så bra. Han sänder en profet.

HESEKIEL FÅR GE DIAGNOSEN: Smuts och gudar gör oss sjuka!
Han ser smuts utanpå, skräp inuti och farliga fiender runtomkring. Där finns gudar som sliter och rycker i oss. En gud är ju det jag förtröstar på och som styr mig.
Vilken är din gud? Mamma? Mamon? Media? Duktighetsguden? Kravguden? Prylguden? Trend-guden? Rädslor vill gärna styra. Gamla sår också. Du kan göra listan mycket längre. Alla dessa "gudar" rycker i oss, sliter i oss, gör oss rädda, trötta, missmodiga. Och smutsiga: De lägger sig som grus och skräp och stenar i hjärtat – vårt inre rum. Hesekiel talar om ”stenhjärtan”. Våra hjärtan blir hårda, kalla, tunga. Vi sprider doft av unket och instängt…

HESEKIEL GER RECEPTET: Ny regering, rening, hjärtbyte, nytt liv och ny relation.
Först ny regering. Avsätt alla falska gudar. Säg NO till den ONde! Herren själv säger:  Bli stilla och besinna att jag är Gud (Psalt 46:11). Sedan kommer:
RENING: Vi får besök av den store HJÄRTLÄKAREN. Han renar från all orenhet. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd (1 Joh 1:7- 9).
HJÄRTBYTE: Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Här är första gången ”hjärttransplantation” nämns. Det hårda, kalla och tunga försvinner. Nu finns det plats för
ETT NYTT LIV: En ny inre drivkraft: Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.
NY RELATION: ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Ja, det är detta Herren längtar efter, ty Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14).


PAULUS berättar i Romarbrevet 6:3-13 om POWER OF LOVE.
Läs hela texten i din bibel. Men Söndagsgodis citerar här bara de tre första verserna från Bibel 2000. Paulus ställer en fråga till oss: VET NI DÅ INTE…
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet …
Vet ni inte att vi är döpta in i Kristus?
Ja, visste ni det inte, får ni veta det nu. Allt det som hände med Jesus – hans död, hans försoning, hans begravning, hans seger över Döden och allt djävulskap på Påskdagen – allt det blev vårt i dopet. Dopet flyttar in oss i Jesu seger. Varför? För att också vi skall leva i ett nytt liv! Golgata-segern landar i våra liv. Vi får kontakt med THE POWER OF LOVE!
Hörde ni det när ni var i Windsor? Curry, biskopen, talade om det. Och Harry och Meghan hörde det. Och jag hörde det. (Jag hörde till de inbjudna och fick sitta längst fram. Allra närmast Teven).
Från Golgata går det en frälsningens kraftledning ut över världen. I dopet blir du inkopplad på den. Genom tron får du kontakt med den himmELska EL-kraften – ”the power of love”. När du sträcker upp handen mot Jesu kors upptäcker du att där finns en knapp – en strömbrytare. På den står det två bokstäver: JA. Det som händer när du säger ditt JA till vad Gud gjort för dig i dopet är att ljuset, värmen, kraften, glädjen, ”the power of love strömmar in i dig”.
Säg JA till vår himmelske Far. Vi är ju döpta i Faderns namn. ”Ja, Far, jag vill vara ditt barn!”
Säg JA till Jesus. Vi är ju döpta i Sonens namn. ”Ja, Jesus, jag vill att du skall vara min Herre”.
Säg JA till den helige Ande. Vi är ju döpta i den helige Andes namn. ”Ja, helige Ande, jag vill att du skall vara min hjälpare, som hjälper mig att leva detta nya liv”.
Säg JA! Inte MEN …
Säg AMEN – det betyder ”ja, ja, det skall så ske” och sjung med änglarna ”Amen-sången” (Joh. Upp 7:11-12 Bibel 1917).
Amen. Lovet och priset och visheten och tacksägelsen och äran och makten och starkheten, tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.


Jesus berättar om hur ANDE, VATTEN OCH VIND GER LIV.
Läs och BE-grunda Johannes 3:1-8 i din bibel.
Vi smyger oss ut tillsammans med Nikodemus på hans nattliga vandring. Förmodligen är Johannes med. Han skrev ju protokollet. Du är nu i fint sällskap. Nikodemus var en högt uppsatt man. Hade han levt idag hade vi kallat honom professor, riksdagsman, ”folkkär TV-profil”. Han var läraren som kunde svara på alla frågor och som alla lyssnade på. Läraren gör nu besök hos LÄRAREN!
Nikodemus undrar vad som hänt med Jesus eftersom han kan göra så märkliga ting. Vad säger Jesus? Jesus talar om att födas på nytt genom vatten och Ande. Nikodemus begriper ingenting.
Talar Jesus om vårt dop? Eller kanske om sitt dop? Eller både och? Vid Jesu dop i Jordan var både vatten och Ande med. Jesus invigs till sin frälsargärning. Före dopet i Jordan är det rätt tyst om Jesus – inga under, inget botande, inga predikningar med makt och myndighet. Efter dopet kommer mängder av skildringar. Under över alla under! Och vilka predikningar! Detta hände efter Jesu dop i vatten och Ande.
Nikodomus var förvånad! Jesus säger till honom och oss: Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.
   Både på grekiska och hebreiska är det samma ord för Ande som för vind. Allt det som kan sägas om vinden det kan sägas om Anden. Anden blåser vart den vill,du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far.
   Men lägg nu märke till att Jesus inte säger att så som det är med vinden så är det med Anden. Han säger att såsom det är med vinden så är det med var och en som har fötts av Anden. Vad är det för likhet mellan vinden och den som fötts av anden. Med dig? Med oss?

De som är födda av Anden
blåser de kommer i rörelse, blir inte längre sittarfolket utan vandringsfolket. Vad spännande! Det finns mer att se, mer att upptäcka…
     vart den vill – de får en ny vilja och en ny håg. De drivs inte av vart vindkast i läran. De drivs av Guds Ande. De får av Anden Guds barns härliga frihet och har daglig kontakt med THE POWER OF LOVE.
du hör dess sus det är slut med ego-bullret. En ny varm ton … en Kristi väldoft (2 Kor 2:15).
Man vet inte varifrån de kommer de blir obegripliga för världen. ”O liv, som blev tänt i kristtrognas bröst, dig har världen ej känt (Sv Ps 258:1, läs 1 Joh 3:1). Vad har hänt med dig? frågar Sv Ps154
eller vart den far - De har  fått en ny målsättning i livet. Den som blivit född av Anden är på väg. ”Genom de fagra riken på jorden gå vi till paradis med sång”. Vi går i Andens POWER OF LOVE och i gott sällskap – vårt dops Gud. Ja, ”höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt”. Ja, ”pris ske dig, o Fader, pris ske dig, Guds Son. Pris ske dig, du Ande, i all evighet".
Glad jag städse vill bekänna: JAG ÄR DÖPT I JESU NAMN.
Ingen tillflykt är som denna …

Det finns fler glädjor att hitta. Gör en djupdykning i Sångpostillan årg 1, sid 276 eller på bibelskolan.com, tryck här. Glöm inte att sjunga Amen-sången på ängelska.

Bengt Pleijel 91+


måndag 21 maj 2018Heliga Trefaldighets dag!

En rik festdag i kyrkoåret! Visste ni att vi med anledning av denna dag fått ett SMS från Mose? SMS – Som Mose Säger! Vad säger han? Det står i 5 Mos. 33:27

en tillflykt är han, urtidens Gud 
och här nere råder hans eviga armar 

Vad sägs här om Gud? 

1. Han är en tillflykt 
På franska heter det refug. En viloplats där vi andas ut, stressar ned, tar en skapande paus. Får några minuters semester från alla krav och makter och dunkla krafter som sliter sönder oss inuti. Endast i Gud må du har din ro min själ, ty från honom kommer mitt hopp (Psalt 62:6). I Nya Testamentet heter den platsen I KRISTUS. Det är dopkällan (6:3), krafthämtningens tankställe (Ef 6:10). Där tar glädjen aldrig slut (Fil 4:4). Där finns ingen fördömelse (Rom 8:1).

2. Urtidens Gud är nutidens Gud.
Han möter oss, handlar med oss. Han har hjärta för oss. ”Än som i gången tid”. Idag! I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan (Hebr 3:7). Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:51).

3. Han råder.
Han handlar med oss, griper in genom sina två armar: Sonen och den helige Ande. Här hittar du värmen i läran om den heliga Treenigheten. Den är inte ett kemiskt problem – H2O, (vatten, ånga, is). Den är inte ett geometriskt problem: (triangeln med tre sidor). Det är Fars sätt att ta hand om sina barns problem. Far tar emot oss med sina två händer, lyfter oss upp i sin famn. Vi hör hur hans hjärta talar till våra hjärtan. Om du lyssnar med hjärtat häpnar du över hur rikt livet kan bli.

Vår Herre Jesu Kristi nåd, 
Guds kärlek och 
den helige Andes gemenskap 
vare med er alla 
(2 Kor 13:13). 


1. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta
Lyssna ”by heart” till Shemá (= hör) i femte Moseboken 6:4-9

Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

   Denna text är Israels trosbekännelse. En ledstjärna som följde den fromme då och sjunger i dig, du fromme, nu. Hela dagen. Vilken bibel-studiemetod! Lyssna ”by-heart”!!!
   Börja med att koppla på den himmelska hörlängden! Gud har något på sitt hjärta som han vill säga just dig. Och till oss – HÖR ISRAEL! Herren din Gud vill engagera hela dig i ett kärleksförhållande - hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du som lever i en värld där så mycket splittrar, sliter, trasar och gör dig osäker och vilsen får nu veta att Herren vår Gud Herren är en.
” O vilken kärlek under bar sann…”
    Det märkliga är att ordet GUD står i pluralis på hebreiska – ELOHIM. Och Herren själv talar om vi. Låt OSS göra människor till VÅR avbild (1 Mos 1:26). Låt OSS stiga ner… (1 Mos 11:7) Vem skall JAG sända och vem vill vara VÅR budbärare (Jes 6:8). Gud uppenbarar sig för Abraham. Abraham, ser tre män (1 Mos 18). Två makar fogas samman till ett. Men är fortfarande två. Fadern, Sonen och den helige Ande är ETT! Det betyder att det råder enhet, samling, trygghet i Herren. Tryggare kan ingen vara än där.
   Dessa ord som jag i dag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du skall inte först lägga dem i din hjärna. Då hamnar de i hjärnans ”hår-disk”. Det blir så kallt och hårt med din kristendom då. Det blir bara läror och åsikter och tankar av hans ord. Nej, lägg dem på ditt hjärta. Lyssna inåt till hans ord. Smaka på dem. Upprepa dem. Idissla dem. Vattna dem med bön. De ord som hamnar i hjärtat går in i blodet, och genom blodomloppet påverkar de händer och fötter och fingrar och tår. Så småningom stiger de åt huvudet på dig. Ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matteus 12:34). Tänk på: Varje ord, som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. Han är i Ordet. Han ger det som han säger. Det är när hans ord får tala till dig, som ditt hjärta börjar brinna. Det bli varmt inombords (Luk 24:32).
   När du tagit emot vad Herren har på sitt hjärta, och du lagt dem i ditt hjärta, händer det något med dig rakt i din vardagsvärld. Det påverkar ditt sätt att vara med barnen, dina samtal vid kvällsteet, umgänget med grannar, kolleger, arbetskamrater, i dina sammanträden…
   Ett ord från Herren följer dig i nattens vila. ”När jag vilar verkar Herren i mig”. Ett ordfrö som bäddats ned på kvällen kan spira upp som en lovsångsblomma på morgonen. Morgonens kärleksblick på Herren kan påverkar hela din dag, ditt hem, ditt arbete, ditt samhälle. Recept: Lär dig detta ord ”by heart”.


2. Därför gläds mitt hjärta
De orden hör du i dagens epistel – Apostlagärningarna 2:24-35. Denna text är en del av Petrus pingstpredikan i Apg 2:14-35. Läs och låt dig smittas av Petrus ”glädje av hjärtat”. Eftersom du just nu har gott om tid föreslår jag att du läser hela predikan. Den tar bara fyra minuter. Petrus berättar varför det som hänt hände: Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det som ni ser och hör. Får du ”undringar” då du läser, kan du gå till vandring 48 i bibelskolan.com. tryck här. På den vandringen får du också veta vad som hände sedan: EN predikan gjorde att TRE TUSEN vände om. Och alla började gå på fyra BEN! Låt dig smittas av Petrus ”glädje av hjärtat”!


3. Jag prisar dig Far!
Sjung av hjärtat med Jesus i Matteus 11:25-27

Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig Far, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Far, så var din goda vilja. Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.

   Försök nu se Jesus framför dig. Jesus ber. Han sjunger. Han är fylld av glädje. Han jublar i den helige Ande, säger Lukas (Luk. 10:21 Fb). Jesus blundar inte (Jfr Joh. 17:1). Han ser uppåt, han får ögonkontakt med Far. Ty Sonen kan bara göra det han ser Fadern göra (Joh. 5:19).
   Men vi undrar över det han är så glad för - Gud döljer för kloka och uppenbarar för små !?!
   Vi kan förstå det om vi läser det som står före vår text. Där finns två reaktioner: 
   Där finns MOTSTÅNDARNA - De var många. Jesus kallar dem ”vargar” (Matt 10:16). Om vargen kommer gäller rådet: Inte RÄDD men BE-redd! De såg sig själva som visa och kloka. Men de kloka är inte alltid riktigt kloka. Det har smarta snillen i Svenska Akademien gjort klart för oss. Och våra begåvade politiker har lärt oss att inte påverka våra barn att tro. De ska lära sig att tänka själva. Vad får de allt ifrån?
   Där finns också MEDSTÅNDARNA – de som tog emot Jesus. Det berättas om sjuttio lärjungar. Jesus sänder ut dem som lamm in i bland vargar. Jesus kallar dem för de små. Deras uppdrag var att BERÄTTA om Jesus och UPPRÄTTA människor. De gjorde så och kom tillbaka fyllda av jublande glädje. Det hade hänt så mycket. Tron på Jesus funkade!
   Jesu bön visar att han hjälper oss på den väg vi vill gå. Vill vi gå bort så ske vår vilja. Då får vi pösa i våra inbillningar om oss själva: kloka, visa, ”kan själv”. Vi blir stora, stöddiga, skymmer Gud för andra. Och blir alldeles för tunga också för den allsmäktige Guden.
   Vill vi höra ihop med Jesus får vi vända om och bli som barn. Far sträcker då ut sina två händer mot oss. Han gjorde det när vi döptes. Han gör det då vi faller också för sjunde gången (se Ordspr 24:16). Han gör det vid nattvardsbordet. Vi kryper upp i Guds fadersfamn och får då höra pulsslagen från hans faders-hjärta: För dig! För dig!
   Ja, Far, så var din goda vilja. Och vi dras in i det förtroliga förhållandet som barn får med Far. Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.
   Det finns mer glädje för hjärtat på www.bibelskolan.com

1. Sångpostillan årg 1. Heliga Trefaldighets dag, tryck här. Boken sid 268. 
2. Läs mer om Shemá /vandringar/nyfikenhetsskafferiet/ Shemá, tryck här. 
3. Petrus pingstpredikan - Nyfikenhetsskolan /Nyfikenvandring 48 tryck här. 


Öppna ditt hjärta för Far och låt det fyllas av jublande glädje!

Bengt Pleijel 91+

tisdag 15 maj 2018


När Pingstdagen var inne, då …
var pingstnovénan slut för apostlarna, Maria och Jesu bröder. I nio dagar hade de hållit endräktigt ut i bön (Apg 1:14). För nio dagar sedan hade de fått se hur ett moln tog bort Jesus från dem (Apg 1:9 ff). Himmelsfärdsdagens budskap var inte att de (och vi) skall börja längta efter att få lämna denna ”jämmerns dal” och få komma till ”himlens lycksaliga land” (Sv Ps 113:4 och 315:2). Nej, himlen får vänta! Men inte vår himmelsfärd (se nedan). Deras ögon (och våra) riktas nu mot VÄRLDEN!
Vi sänds ut mot den värld som Fadern älskade så mycket att han offrade det dyrbaraste han hade - sin egen Son. Jesus sändes för att ta tag i syndens dödsfarliga kärnkraftsavfall och bära det bort och kasta det i Golgata-klippans förvaringsrum. Det kostade honom livet att göra så. Och det räddade Livet åt oss! Nu får de (och vi) uppdraget att gå ut i hela världen och berätta om detta. Hur ska vi klara det?
När Maria fick uppdraget att föda Guds Son undrade hon hur det skulle gå till. Svaret till henne var: Den helige Ande skall komma över dig och den högstes kraft skall komma över dig (Luk 1:35). När vi undrar över hur  vi ska kunna göra ”det där med Jesus” levande för andra, får vi lyssna in Jesu svar: När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

När Pingstdagen var inne, då …
händer allt så plötsligt. En vind börjar blåsa. Inte en stilla susning. Stormvarning! Hela huset skakar. Eldslågor flammar. Språkunder sker. Folk strömmar till, undrar, frågar ... En stor rörelse uppstod, säger Bibel 1917. Förvirringen blev stor, säger Bibel 2000. Alla blev mycket uppskakade, säger Folkbibeln. Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 2:1-11.
Vad var det som hände? Inte bara människor skakas. Hela tillvaron rubbas. Människor ”vänds upp och ner”. Vi som gått där och stirrat nedåt och suckat över alla svårigheter i jämmerdalen, vi får plötsligt se upp! Idéer, teologier, filosofier, politiska innetankar faller ihop som korthus. Elden från himlen kastar ljus över mörkrets gärningar. Vi häpnar då vi börjar förstå det som vi länge förstått: Världen är full av fiffel, falskhet, lögner. Fräls oss från den Ondes onda ondo!!! Förvirringen blev stor. Organstyrka i andevärlden!!

När Pingstdagen var inne, då …
avslöjas allt vårt Babelsbabbel. Om BABEL berättar GT-texten idag från 1 Moseboken 11:1-9. Läs och häpna! Om den helige Ande får vara med då du läser, gör du en otäck upptäckt! Här är vår nutidshistoria!
I Babel vill man bygga ett väldigt torn. En ”skrytskrapa”!!! Ett ”läppstift” som lyser rött och pekar uppåt som ett budskap till Gud: ”Gud, vi behöver dig inte. Vi klarar vår himmelsfärd i egen kraft”. Vi blir berömda och beundrade över hela världen. Ty i Babel sjunger man om människors VÄLDIGA GÄRNINGAR… ”ärat vårt namn flög över jorden”. Men inne i Babel går det inte så bra. Man tävlar om vem som är störst, bäst, vackrast, ”jämlikast”. Luften doftar avund och jämförelse. Man grälar, talar förbi varandra. I Babel börjar man babbla (anar du vad Gud vill säga till oss?).

När Pingstdagen var inne, då…
stiger Gud ner för att se vad vi har för oss här nere på jorden. Gud är seendets Gud. Gud ser den ringe, den fattige, den bortglömda människan, ja ”han ser till mig som liten är” (Psalt 113:5-9). Men ser han oss när vi blir stöddiga, stora, märkliga? I Babelsberättelsen verkar det som han inte ser riktigt klart vad som pågår. Lägg märke till 1 Mos 11:5: Då steg Herren ned för att se…
Detta är BIBELNS stora budskap till oss. Gud sitter inte kvar i sin himmelska gungstol och har det skönt medan vi har det svårt. Han kommer till oss! Gud stiger ned. I julnattens timmar vilar han på strå i ett stall (Sv Ps 121:1). På Golgata var ”Gud i Christo försonande verldena med sig självom” (2 Kor 5:19, Karl XII övers.).
På Pingstdagen kommer den helige Ande. En omskakande upplevelse. Människor blir förvirrade, förundrade, häpna. Man hör ett dån, man skakas av en storm, bländas av ett eldsken. Språkunder. Människor strömmar till från alla håll. De ser; det brinner, de brinner! BABELS-skrytet om MÄNNISKORS VÄLDIGA GÄRNINGAR tystnar, ingen orkar höra på. ”O salighet och fruktan när Anden kommer när. O nåderika tuktan o eld, som allt förtär” (Sv Ps 162:2).
Babel tystnar. Men BIBELN ÖPPNAS. Man hör budskapet om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR. Man upptäcker att Bibeln är laddat av himmelskt EL. Med dynamit! En Guds kraft (dynamis) till frälsning.
Reaktionerna blir olika. En del börjar tala med varandra om ”Guds väldiga gärningar”. Andra gycklar, skämtar bort, ”de har supit sig fulla”. Man gör så då ”det där med Gud” kommer för nära. Men många blir träffade. Det hugger till i hjärtat, ett styng. De söker själavård: ”Bröder vad skall vi göra?” (Se Apg 2:37 och Sv Ps 161:1).
Ibland kallar man det som händer för extas, hänryckning, känslosvall. Men ordet extas betyder ”gå ut ur sig själv”. En som älskar dig väldigt mycket säger: Res dig, min älskade, min sköna, och kom! Du min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle! Låt mig se ditt ansikte, låt mig höra din röst, för din röst är ljuv och ditt ansikte skönt (Höga visan 2:13-14).
Pingstundret sker i ditt liv. Du kommer ut ur dig själv, ut ur din ensamhet. Du andas in nytt liv. Du hittar syskon i tron. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta (Apg 2: 46-47).

När Pingstdagen var slut, då kom en annan dag…
Förr hette den Annandag Pingst och den var röd i almanackan. Och då handlade den om ”Andens vind över världen”. Fridagen flyttar nu till 6 juni, blir blågul till färgen och vi får träffa Kungen, hans familj och alla gamla och fria på Skansen.
Efter Pingst kommer en annan dag, ja, många ”annan dag”. Många annorlunda dagar! Nu kallas vi som blivit ”vänner av Pingst” till ny livsuppgift. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
Himlen får vänta. Men vår nya livsuppgift kräver daglig himmelsfärd! Daglig kontakt med vårt dops Gud. Förtroliga samtal. Daglig sångövning tillsammans med änglakören. Gud vill att vi skall få veta hur det är i himlen för att det skall bli såsom i himlen på jorden.
Hur ska jag klara det, suckar du. Jesus svarar i dagens evangelium (Joh 14:25-29): Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. 


Efter Pingstdag Annandag Pingst
Den gömmer sig i psalmbokens evangeliebok. Vi hittar en skatt som gör oss rika, glada och starka
  1. Vi träffar Mose - läs 2 Mos 17:1-7
Mose har det kämpigt med sitt folk. När vi läser den texten får den plötsligt liv. Mose ställer sig mitt i vårt land och hjälper oss ropa till Herren: Vad skall jag göra med detta folk? Gud hjälpte Mose. Han hjälper oss. Vi får ana Guds väldiga gärningar.

  1. Vi träffar Petrus - Läs Apostlagärningarna 10:42-48.
Vi hör hur Petrus predikar om Jesus. Det han sa då säger han nu. Han ställer sig mitt i vårt land och ropar ut till oss: Var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Räddningen för Sverige! När vi svenskar tar emot det budskapet händer det som hände då: Anden föll över alla som hörde hans ord. Och vi hör hur suckianer och andra gnällspikar bildar kör som prisa Herren…

  1. Vi träffar Jesus - Läs Lukas 6:44-47.
Jesus ger särskilt budskap till oss: Den som tror har evigt liv. Ett nytt liv, ett rikt liv, ett spännande liv som inte går sönder! Vad som gäller för att detta skall gälla, är att vi inte fortsätter med att krypa in i oss själva, utan går ut ur oss själva och låter Andens vind blåsa och bli den nya drivkraften i vårt liv. Daglig himmelsfärd för att klara daglig jordafärd.

FLER SKATTER SOM GÖR DIG HIMMELRIK FINNS PÅ
Sångpostillan årg 1, boken sid 262, dator tryck här.
Nyfikenvandring 39 - 60 där du får veta mycket om Anden i hela Bibeln. Tryck här
Om du går in på bibelskolan kan du rulla ned första sidan – där hittar du Himmelskt söndagsgodis. Ta för dig och bjud andra!

Salig Pingst önskas alla pingstens vänner
Bengt Pleijel 91+


måndag 7 maj 2018Inför ABBADAGEN och PINGSTNOVÈNAN

  1. ABBA-DAGEN.
Abba betyder pappa, far. Abba-dagen infaller torsdagen den 10 maj 2018. Denna dag har också namnet Kristi Himmelsfärdsdag. För många människor är det dagen då man inte far till Far, utan far ”ut till landet, ut till fåglarne”. Man vill känna vårdoft från ”björk och lindar” och lyssna till ”trastens sång i furuskogens lunder” . En del firar gökotta tidigt på morgonen. Då kan man få höra hur göken spår om framtiden ”östergök är tröstegök, västergök är bästergök, södergök… o.s.v. ” Ja, det är mycket som kan hända, då man ”drar åt skogen”. Man får frisk luft i lungor och spänst i ben. Lite svårt för mig som måste ”rullatorera” fram. När kommer beslutet att asfaltera skogsstigar?
I skogen kan man möta Gud! Och sjunga om Gud med J.O. Wallin: Din väldighet, ditt majestät, ditt underfulla råd, jag såg i solens höga fjät och gräsets minsta tråd”. Men det finns ett ”dock”, suckar Wallin: ”Dock låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann och i en mörk, oändlig rymd jag som ett stoft försvann (Sv Ps 63:4-5).
Guds hjärta, Guds innersta mening med livet, finner jag på ABBA-dagen! Bibeln berättar att Jesus den dagen gör en färd, men inte långt bortom rymder vida. Jesus ger adressen i Johannes 14:28:

JAG GÅR TILL FADERN!
Jesus far till Far! En gång blev han sänd från Fadern till oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Fadern hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:17, Giertz). Han föds i Betlehem, växer upp i Nasaret, får vara med om dramatiska händelser i Jerusalem. Han blir torterad, förnedrad, korsfäst, dödad, begraven. För hans lärjungar kraschar hela deras kristendom. Men djävulen blir förtjust. Han har lyckats döda Guds son. Han sjunger: ÄRA VARE JAG!
På Påskdagen måste han dock lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. ÄRA VARE GUD!
Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:3. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.
Lärjungarna går inte på vad som helst. Några kan inte tro för tvivlens skull (Joh 20:25). Några kan inte tro för glädjens skull (se Lukas 24:41). De letar efter bevis. Och får det de letar efter. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. Bevisletaren får höra svaret: Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV... !
Fyrtio dagar efter uppståndelsen händer något märkligt. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre, plötsligt försvinner ur vår åsyn. Inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Men ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.
Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar ut ur Egypten, går Gud före dem i en molnsky. På förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet, som tog Jesus bort ur deras åsyn, är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera, till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på allsmäktig Gud Faders högra sida, som trosbekännelsen sjunger om.
Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus får det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrivs med de fyra bokstäverna JHVH. Det är så heligt att varje gång den som skriver av bibeltexten skall skriva det namnet, tvättar han pennan och böjer sig djupt i bön.
Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han är JAG ÄR (2 Mos 3:14, Joh 14:6). Han har del i Guds allmakt. Han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om JESU NÄRVARO! Här och nu! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara överallt - i Kungälv och Kairo, i Lund och i London. Och där du brukar fira gudstjänst. Tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov med Fil 2:11 :
Alla tungor bekänner att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära!

Vad gör Jesus hos Fadern? Sv Psalm 359:3 svarar:
Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu. Just nu ber han för oss. Han fortsätter den bön han bad den sista kvällen då han var tillsammans med sina lärjungar: Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24). Hör du vad Jesus ber om? Han ber för dem som du har gett mig. Han syftar på oss!! Kan du se dig själv som en present, som Fadern ger till sin son? Vad överraskad och glad Sonen blir!! Och du!!!
Hur har detta kunnat hända? Därför att Fadern låter två ting ske med oss:
1. Fadern sänder sin Son för att friköpa oss, som slavar och slarvar, rumlar och ramlar omkring (Gal 4:4-5). 
2. Fadern sänder sin Sons Ande till våra hjärtan, SOM ROPAR ABBA! FAR! (Gal 4:6).
Och då är det inte göken vi lyssnar på. Det är duvan (Matt 3:16). Läs gärna mer om Abba-dagen i texterna på Kristi Himmelsfärds dag (2 Kung 2:11-14, Apostlagärningarna 1:1-11, Markus 16:19-20) i SÅNGPOSTILLAN årg 1- i boken s 248, i datorn tryck här.
Detta leder oss nu till att upptäcka

  1. PINGSTNOVÉNAN.
Novéna syftar på de nio dagar mellan himmelsfärden och Pingst. Jesu apostlar tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu bröder drar sig undan till salen i övre våningen. Där håller de enigt ut i bön i väntan på att Jesu löfte om Anden skall uppfyllas (se Apg 1:12-14). Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en bön om andlig förnyelse och fördjupning. Vill du vara med?
I Jesu sista samtal med apostlarna säger Jesus till dem: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande (Apg 1:4-5).
Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där har Jesus blivit dödad. Där finns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien: Den helige Andes gåva. Tänk efter: På den svåraste platsen kan det största hända! Jesus har sagt: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
De skall först vittna om Jesus i huvudstaden. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna kring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som inte var särskilt vänligt sinnade mot dem, nämligen samarierna. Sedan går missionsresan ända till jordens yttersta gräns. Det måste betyda Sverige. Och Norge.
Den trettonde maj 2018 - mitt i pingstnovènan kommer

söndagen före Pingst med temat: HJÄLPAREN KOMMER.
Hjälparen den helige Ande kommer till oss, när vi går in i pingstnovenans niodagarsbön. Vår uppgift blir: Ställ dig inte i lä när Andens vind blåser. Då kan du få erfarenhet, kunskap och bli berörd av den helige Ande. Du får träffa tre personer som hjälper dig med detta:

SAKARJA
kommer först. Sakarja 14:6-9 upprepar uttrycket DEN DAGEN flera gånger. Det syftar på vad Herren vill hjälpa oss med DEN DAGEN vi tar emot den helige Ande. Redan i kapitel 4:6 säger Sakarja en viktig sak om den helige Ande: Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren (Sv Ps 682).

PAULUS
vill också få träffa oss. Han läser högt för oss i episteln från Romarbrevet 8:16-18. Kapitel 8 talar mycket om den helige Ande. Låt Anden vittna med din ande att du är Guds barn. Har du fått barnaskapets Ande vill Anden lära dig att ropa: Abba! Far! Anden rustar dig med kraft att möta mörker, lidanden och svårigheter, som kan komma.

JESUS
berättar i Johannes 15:26-16 om vad som händer i våra liv när HJÄLPAREN KOMMER. Det grekiska ordet för Hjälparen är parákletos, som betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. På latin heter det advocátus. Gud erbjuder dig gratis advokat för att hjälpa dig leva LIVET. Om du läser SÅNGPOSTILLAN, årgång 1 sid 257, tryck här, så får du höra hur Jesus berättar om ”FEM HJÄLPOR” som advokat helig Ande ger. Om något av värde ska ske med oss i vår kyrka, beror det på den helige Ande. Utan Anden kan det nog bli livaktighet. Men inte LIV! Halvljum värme. Men inte brinnande hjärtan.

BRINNANDE HJÄRTAN
får Jesu lärjungar då Jesus öppnar deras hjärtan på en bibelvandring genom Gamla Testamentet (Luk 24:32). Nu kan vi få brinnande hjärtan då vi upptäcker och nystar upp ANDENS RÖDA TRÅD genom Bibeln. Se www.bibelskolan.com / vandringarna 39-49. Sitter du vid datorn tryck här. Du kan inte hålla inne sången som börjar gnola i ditt hjärta. Psalmbokens sångskatt om Anden hjälper dig att hitta orden. Se t ex Sv Psalmboken nr 50-54, 160-162, 362-368, 475-476.
GLAD PINGST, med stora förväntningar att få höra de orden:
När Pingstdagen kom, då

önskar
Bengt Pleijel 91+
Skriva ut