måndag 27 april 2020


Inför fjärde söndagen i Påsktiden - Jubilate


VÄGEN TILL LIVET
får vi nu vandra tillsammans. Har vi blivit sittande och suckande kan det bli nystart på söndag. Söndagen har det latinska namnet ”Jubilate”, efter dagens gamla introitus ur Psaltaren 66:1 - ”Höj jubel till Gud alla länder”. Vi sjunger den på Taizéversionen: Sjung lovsång alla länder och prisa Herrens namn … (Sv Ps 680).
Vi tycker om den sången. Vi sjunger den gärna. Men du har också genom den gjort en svår upptäckt: Inga länder bryr sig om vad du sjunger! De fortsätter att sucka i Suckot.
Men låt oss denna vecka gör ett experiment: Vi gör orden till en förbönssång. Vi lyfter in alla länders ledare i sången: ”Sjung lovsång kära Putin, (Donald … Boris … Angela … Stefan … ) och prisa Herrens namn. Du får se på politiker med Herrens möjligheter. Det är något märkligt med den sången. Sången ger dig lyftkraft, smittkraft och många glada upptäckter. Du får se på politikerna med Herrens möjligheter. De tar plats i ditt hjärta, de blir dina bönebarn.
Skall detta lyckas måste du först tala allvar om denna glädje till ditt eget tröga hjärta – sjung lovsång du mitt hjärta. Paulus hjälper oss med det i dagens epistel. Och då kan det hända att detta händer: Vi är på väg till Livet, det friska livet. Och inte bara vi! Både vi och våra bönebarn i alla länder hamnar i Guds händer vad som än händer.

  1. SJUNG LOVSÅNG DU MITT HJÄRTA,  TY JESUS RÄDDAR DIG
Läs och BE-grunda första Thessanolikerbrevet 5:9-11
Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.  Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

Ja, detta har Far bestämt: Du skall vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har länge, ja mycket länge längtat efter både dig och mig (Läs Ef 1:4).
Det han inte har bestämt är att du skall drabbas av vredesdomen. Men det kommer en vredesdom. Vi skall ställas till ansvar för hur vi har levt. Våra synder är giftiga och dödsfarliga som kärnkraftsavfall. Men nu har Jesus dött för oss, skriver Paulus. Han är den ende som vågar ta tag i avfallet. Han stiger ned i vår synd och skuld. Han tar tag i och tar bort avfallet och lämnar det i ett förvaringsrum långt ned i Golgata klippa. Det kostar honom livet att göra så.
Han har dött för oss för att vi ska leva med honom! Hans seger når oss i dopet. Vet ni inte det, frågar oss Paulus: Vet ni då inte att alla vi som har blivit döpta in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv (Rom 6:3ff Bibel 2000).
Gud vill att alla skall bli frälsta. Men han tvingar inte sin kärlek på oss. Han överlåter åt dig att bestämma. Say NO till det ONDA, say YES till JESUS!
Därför: Bli stilla inför Korset. Du lyfter dina händer mot honom som sträcker ut sina händer mot dig. Här sker det saliga bytet. Han tar din skuld. Du får hans frid. Du häpnar. Och kanske säger som Luther: ”När jag ser på mig själv förstår jag inte hur jag skulle kunna bli frälst. Men när jag ser på Jesus förstår jag inte hur jag skulle kunna gå förlorad”.
Media ger varje dag rapport om hur dåligt allting är, men evangelium förkunnar varje dag hur bra allting kan bli. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra.
Så som ni redan gör!
SJUNG LOVSÅNG DU MITT HJÄRTA TY JESUS RÄDDAR DIG

1. SJUNG LOVSÅNG MED VARANDRA, TY HERREN FÖRE GÅR
Läs och BE-grunda Andra Moseboken 13:20-22
Israeliterna bröt upp från Suckot och slog läger i Etam vid utkanten av öknen. Herren gick framför dem, om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus. På så sätt kunde de vandra både dag och natt. Molnpelaren upphörde inte att gå framför folket på dagen och inte heller eldpelaren på natten.

Suckot är startpunkten för den långa ökenvandringen som 2 Moseboken berättar om. Herren gick framför dem om dagen i en molnpelare för att visa dem vägen och om natten i en eldpelare för att ge dem ljus.
Kan du höra vad budskapet är för oss? Vi har vårt ”Suckot” där vi suckar och gnäller och ”nedmuntrar” varandra. Men Herren kallar oss ut från denna instängdhet och inskränkthet. Vi får gå till paradis med sång. Sjung lovsång med varandra, ty Herren före går”. Med segerns banér!
Och inte bara före. ”Oss följer ju Herden” - han går bakom och tar hand om eftersläntrarna, de modfällda och trötta som gärna ger upp. Och inte bara före och bakom, utan också ”o Jesus, bliv när oss, bliv när oss alltfort, och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.” (Sv Ps 59:1-3). Detta gör han både dag och natt. Night and day!
Mose talar om Guds närvaro under Israels ökenvandring: Där var eldstod om natten, molnstod om dagen. Elden ger värme och ljus i natten. Molnet ger vägledning och vatten om dagen. Det behövs värme och vatten för att Ordets frö skall växa. Vi behöver komma in i Guds närvaro under vår ökenvandring och tillsammans bli starka i Herren och i hans väldiga kraft .  
Vi behöver varandra! Paulus skriver:
Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol 3:15-17). 
 Ja …
Sjung lovsång med varandra ty Herren före går.

3. SJUNG LOVSÅNG MITT I NATTEN, TY HERREN HÖR VÅR BÖN
Läs och BE-grunda Johannes 13:31-35
När Judas hade gått sade Jesus: "Nu är Människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Och om Gud är förhärligad i honom ska Gud också förhärliga honom i sig själv, och han ska förhärliga honom snart.
 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.  Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

I salen i övre våningen är allt så stilla. Utanför skockar sig orosmolnen. Jesus har fiender som kommer att slå till hårt. En av Jesu lärjungar har just underhandlat med Jesu fiender. Han har kommit överens med dem om en summa pengar för att förråda Jesus. Han sitter med i salen i övre våningen, Han får ta emot det brödstycke Jesus räcker honom. Sedan går han ut.
Vår text börjar med orden: När Judas hade gått ut. Men i versen innan står det: Men Judas tog brödet och gick genast ut. Det var natt. När Judas hade gått ut sade Jesus: Nu är Människosonen förhärligad …
Vilken kontrast: Det var natt... Nu är Människosonen förhärligad....
Här är mänsklighetens mörkaste natt, då ondskans makter gaddar sig samman för att förgöra Guds son.  Men i detta mörker tänds nu ett ljus, Jesu herr-lighet.
Är det inte detta vi ibland kan ana. När det är som mörkast, när allt är natt i våra liv, när allt är hopplöst och nattsvart, då tänder Gud ett ljus.
En CP-skadad man, som fått lida mycket, sa till mig: ”Man måste vara i mörkret för att få se ljuset.” Han förnam Jesu närvaro mitt i mörkret.
I Österrike kom jag en gång in i en kyrka där ett krucifix hängde i koret. På krucifixet hängde Jesus. När man kom närmare studsade man till. Jesus på korset skrattar!
Man berättar för mig att det var snidat av en f.d koncentrationslägersfånge. Denne hade sagt att när tortyren, smärtan, förnedringen blev som svårast, förvandlades smärtan till skratt. Det kan ingen förstå som inte varit med om det. Men i den djupaste förnedringen är Jesus hos honom.
När Stefanos stenas och stenarna flyger emot honom, gör det hemskt ont. Då ser han himlen öppen, Jesus står på Guds högra sida.
På samma sätt vid korset. Jesus dör. Ljuset slocknar. Allt slås i spillror för Jesu lärjungar. Jesus är borta, Jesus är död. Men han har inte legat så länge i graven förrän ropet ljöd: Jesus är uppstånden. Jesus lever! Och lovsången sprider sig över jorden.
Ge Jesus äran, lovsjung natt och dag: Han är segerns Herre, sjung Halleluja.
Episteltexten säger att Jesus har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom (1 Thess 5:9-11). Vi får inte hålla Jesus på avstånd. Vi får inte låta oss nöja med fina och goda åsikter om Jesus, lite allmänt prat om ”de kristna värderingarna” eller dylikt. Det betyder: Vi får komma i ett personligt förhållande till Jesus, vi umgås förtroligt med honom, lyssnar till honom. Varje ord som kommer till liv för dig är ett möte med Jesus. Hans ord är ande och liv. Varje ord är programmerat med liv, kraft, tröst. Men du måste ta emot det och bädda ned det i ditt allra innersta – i det innersta kärleksrummet i dig.
När Jesus säger: Dit jag går kan ni inte komma, kanske han menar att alla våra duktigheter inte kan lyfta oss upp till hans värld. Men Han ordnar vår inre motor, så att den fungerar. Om vi ska klara livets uppförsbackar, motgångarna, smittans ”covid 19-tider”, hitta rätt då mörkret begär oss, behövs det att vår inre motor fungerar. Drivmedlet är Jesu kärlek i oss. Så som jag har älskat er …
Öppna din Bibel och öppna fönstret mot himlen och öppna ditt hjärta och låt Andens vind blåsa kärlekssmitta från Jesus in i ditt liv. Så som jag har älskat er. Han talar till oss i sitt ord. Han leder oss att se varandra på ett nytt sätt, känna med varandra, dela varandras nöd och be för varandra. Och våga se på oss själva med hans möjligheter. Ja, det ligger smitta i en sådan kärlek. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."
Sjung lovsång mitt i natten ty Herren hör vår bön
Jubilate omnes gentes! Laudate Dominum!

uppmanar Bengt Pleijel 93+
som också meddelar att lovsångsövning sker på adress www.bibelskolan com, tyck här, eller i boken Sångpostillan årg 3 sid 250.
måndag 20 april 2020


Inför tredje söndagen i Påsktiden - Misericordias domini.

Den gode Herden
vill träffa oss på söndag. Söndagens latinska namn - Misericordias domini – betyder ”Herrens medkänsla”. Den Gud vi tror på har ”hjärta för de miserabla”. Så just du är välkommen till detta intressanta möte.
Dagens psaltarpsalm – Psalm 23 – är den mest citerade bibeltexten från Gamla Testamentet. Du kan den ”by heart”. Den är huvudtext för dagens söndagsgodis. Från den gör vi utflykter till GT-texten (Jeremia 23:3-8), till episteln (1 Petrus 5:1-4) och evangeliet (Johannes 10:22-30). Läs och BE-grubbla dem i din Bibel först!
Psalm 23 har två delar:

  1. HERDEN OCH HANS HJORD - 23:1-4
HERREN är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig.

Vem är han, den gode herden? Han är HERREN, JHVH– urtidens Gud som också är nutidens Gud. Han är vår tillflykt, vår refug i vardagens stressbuller. Han är HERREN, som sträcker ned sina två armar - Sonen är den gode Herden, som känner fåren och ger sitt liv för dem och Anden, hjälparen som leder oss in i fårfållan. Där får fåren (vi) ta emot liv och liv i överlöd (Joh 10:10). Där får vi byta samtalspartner! Om du ständigt pratar med dig själv hamnar du i självömkans och suckarnas tåredal. Det är mycket som fattas dig. Om du har HERREN som samtalspartner fattar du att inget fattas dig.
Lägg märke till att ordet HAN som finns tre gånger i Psalm 23 byts ut mot ett DU. Du får personlig relation. Inte längre bara åsikter om Gud utan också insikter.
Om HERREN sträcker ned sina två händer – Sonen och den helige Ande - förväntar han att du ”lyfter dina händer mot Guds berg och hus” ty ”från dem han hjälpen sänder och skickar ut sitt ljus” (Sv Ps 238:1).
Det första HERREN gör är att låta dig vila. Ibland på gröna ängar. Ibland i sköna sängar. Du stressar av. Får hämta kraft. Han vederkvicker dig.
Herren för dig till vatten där du finner ro. Vatten renar och vatten släcker törst och vatten ger liv åt din själ. Alltså: Vila innan du ilar. Slappna av i Guds kärlek. Ät, drick och var glad. Sjung in bibelord i ditt hjärta. De hjälper dig att i stället för att tänka sjuka tankar som coronan och mycket annat ger, får du tänka friska tankar som den gode Herden ger. Lyssna nu!
Ta vara på vad jag säger, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick, bevara dem i ditt hjärtas djup, för de är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp. (Ordspråksboken 4:20-22 )

Nu är du rustad att vandra vidare med den gode Herden. Han vill leda dig på rätta vägar. OBS! Inte alltid lätta vägar. Du hamnar i dödsskuggans dal. Händelser kommer då det svartnar för ögonen och du ingenting begriper. Du lär dig att känna igen den gode Herdens röst. Du upptäcker att han har resurser att hjälpa dig. Din käpp och stav de tröstar mig.
Hittar du den trösten? Fåren förstod. Käppen var en klubba. Med den slog herden ned den stygga vargen, som smög sig på hjorden då han längtade efter lammstek till söndagsmiddag. Staven gav stöd på vandringen. Den hade en klyka överst (jfr biskopsstaven). När lammungen ramlade ned i klippgropen, fångade herden upp den med stavens klyka.
Den gode Herden har resurser som hjälper dig då ”obegripligheterna” vill fånga dig.
Herden säger till dig och mig och andra rövare: idag skall du vara med mig. Vi får häpet säga till Herden: Du är med mig. Jämför Klagovisorna 3, där arton bittra HAN byts ut mot fem trygga DIN och MIN.
Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. 
Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut. 
Den är ny varje morgon, 
stor är din trofasthet, min Gud.
Stor är din trofasthet!

Nu tar vi en liten paus, lämnar Psalm 23 och släpper in Jeremia i predikodramat.
Läs dagens GT-text från Jeremia 23:3-8 i din bibel. Gör det! Du hör hur
Jeremia berättar om kyrklig samling.
Vi skruvar tillbaka vår tidsmaskin ca 2600 år och hamnar i Juda land. Där är avfall, trolöshet, intriger. Främmande härar vid gränsen. Den siste kungen i Juda heter Sidkia. Hans namn betyder ”rättfärdighet”. Men landet lider av orättfärdighet. Kungar gör vad ont är i Herrens ögon. Politiker intrigerar, falska profeter ”tar det lätt med att bota dottern mitt folks skada och säger: ”Allt är väl, allt är väl! Men allt är inte väl” (Jer 8:11). Landet är trasigt. Folk gråter, Jeremia - ”den gråtande profeten” - gråter.
Men nu får Jeremia ett fantastiskt budskap att bära fram. Herren, den gode överherden, skall samla fåren ur alla länder. De som kommit vilse i livet och blivit splittrade och hemlösa skall få komma samman. Kyrklig samling! De ska inte längre behöva bli rädda och modlösa. De ska få nya herdar som vallar dem.
Kungen, han som hette Sidkia, (rättfärdighet) men gjorde så mycken orättfärdighet, skall ersättas av en som man skall ge namnet Herren vår rättfärdighet. Herdarna skall ledas av en telning från Davids säd. Och folket skall ta emot honom och hylla honom och sjunga : Hosianna Davids Son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden (Matt 21:9).
Folkbibeln säger att han är en rättfärdig telning av Davids hus. Bibel 2000 säger att han är ett rättfärdigt skott ur Davids stam. Guds folk liknas i både GT och NT vid ett träd. Men trädet faller. Kvar blir bara en stubbe. Men ”möjligheternas Gud”, vår Far, låter något nytt hända. Vi sjunger om det på jul: ”Det är en ros utsprungen av Davids rot och stam” (Sv Ps 113:1).
Stanna till nu. Låt ögat fröjdas av rosens skönhet. Andas in doften av salighet. Herren vill något stort med sitt folk idag. Vi tillhör ”en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka”. Men i denna kyrka finns det många (allt för många) filialer. Och i filialerna finns många filurer …
Vad tror du Herren vill säga oss genom Jeremia denna söndag? Om du kommer nära honom - som kommer nära dig - kan du höra hur han fortfarande har hjärta för de miserabla. Något mycket spännande ligger framför oss:
Se, dagar skall komma, säger Herren …Nu återvänder vi till Psalm 23 del 2, som handlar om
  1. VÄRDEN OCH HANS GÄST – Psalm 23:5-6
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn: Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus för alltid.

Det börjar med en festmåltid. Men det är inte Herren som är gästen. Han är värden. Han dukar ett bord och bjuder in dig och flera andra. Ni är heders-gäster. Bredvid dig sitter hedersgästen, och bredvid hedersgästen sitter du, som häpnar över att få vara hedersgäst.
Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag.
Gör envar till hedersgäst efter ditt behag.

Du dras nu in i den stor kärleksrörelsen: Far ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Du tar emot och hör orden: FÖR DIG! FÖR DIG. Utanför kyrkdörren väntar människor – de miserabla – på din kärlek … du ser och du ger ..
Men där finns också fiender, ovänner, som ser surt på vad du gör. Var inte rädd. Herren går med dig och rustar dig. Kristus – den smorde – smörjer dig med Andens olja till kungabarn. Han låter din bägare flöda över. Det kan han ty Han är var full av nåd och sanning.  Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. (Joh 1:14,16) Du får något rikt och härligt att ge vidare.


Nu går vi över till dagens epistel från 1 Petrus 5:1-4 som handlar om
HERDEN OCH HANS HERDAR

Denna text läses vid prästvigningar. Det är viktigt att präster få vara herdar. Och att vi ber för dem. Detta får inte hända: ”Slå herden och hjorden förskingras”. Texten har mycket att säga också till alla som har ledansvar. Vill du få ”igångsättnings-tankar” och har tillgång till dator inbjuds du till
www.bibelskolan.com / Bengt återvändsgränd adresslista 7 / Oaser i öknen.
Oas 36 – 1 Petrus 5:1 hjälper oss att förstå församlingens ledare, tryck här
Oas 37 – 1 Petrus 5:2a där möter vi Jesus som förnyar vårt uppdrag, tryck här
Oas 38 - 1 Petrus 5:2b-4 där möter vi Jesus som förnyar vårt kärlek, tryck här

Nu går vi över till dagens evangelium Johannes 10:22-30 som handlar om att
HERDEN HERDAR OSS

Vi hamnar i en stor ljusfest i Jerusalem – tempelinvigningens högtid. Man firar den till minne av det som hände år 164 f Kr. då Judas Mackabéus återinvigde templet. Detta tempel hade orenats och de troende hade förnedrats under den grymme Antiokus Epífanes tid. Vi får också veta att det varvinter och att Jesus gick omkring i Salomos pelarhall.
Nu smyger vi oss dit. Slår oss ned vid en pelare. Vi ser mycket folk. En del står i klungor. Man resonerar, diskuterar, debatterar . Vi ser också Jesus.
Det är om honom debattens vågor går höga. ”Vem är du egentligen, Jesus?” Jesus går fram och tillbaka, stannar, svarar, går vidare.
Ibland är det så i vårt kristna liv. Vi sitter vid vår pelare. Ibland går Jesus ifrån oss. Vi ser honom på ryggen. Det känns som vinter, kallt, vi begriper oss inte på honom. Men så vänder han om och går till oss. Vi hör hans röst. Vi ser hans ögon. Han stannar. Han bryr sig. Följ mig, säger han.
Vi bryter upp från vår pelare och går med vandringsfolket. Det finns mer att se, mer att upptäcka och glädjas över. Och vi hör hur någon sjunger  Jag vill sjunga om min vän, 
Herden han som själv är vägen. 
Fåren känner han igen, 
vet var källan är belägen. 
Herre Jesus Krist, Guds Son, 
dig jag får all kraft ifrån.

Med den sången vandrar vi vidare. ”Före går Herren med segerns banér”. Men också efter oss går några vänner. Psaltaren 23 talar om dem. De befriar från gårdagars tunga bördor.
GODHET OCH NÅD SKALL FÖLJA MIG!

Till sist: Vi kan inte skaka hand med varandra. Men vi kan med våra, i tvål och varmt vatten rentvättade, händer vinka till varandra. Så låtom oss vinka!

Bengt Pleijel 93+
som har mer att berätta om vad som hände i Salomos pelargång. En lång sångpredikan finns i boken Sångpostillan årg 3, sid 244. Har du dator tryck här
måndag 13 april 2020


Inför andra söndagen i Påsktiden –Quasimodogénity

PÅSKENS VITTNEN
träffar vi denna söndag. Dagens latinska namn är Quasimodogéniti  =  såsom nyfödda barn. Petrus skriver: ”såsom nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju fått smaka Herrens godhet”, (1 Petr 2:2-3). Detta var - och är - en uppmaning till alla döpta att nu lära sig leva dopets rika liv och vittna om påskens glädje i hela världen. Därför …

SMAKA HERRENS GODHET
Läs och BE-grunda Sakarja 8:6-8 (SFB)
Så säger Herren Sebaot: Även om det verkar alltför underbart för dem som är kvar av detta folk i de dagarna, skulle det då vara alltför underbart också för mig? säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem, de ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet.
Vi flyttar oss tillbaka till 500-talet f. Kr. och träffar profeten Sakarja. Han har något underbart att säga oss som lever i dessa underliga corona-tider. Två gånger hör vi ordet ”underbart”. Då häpnade folket över Herrens budskap. Han ska frälsa sitt folk från både österlandet Babel och västerlandet Egypten. Far skall samla sina barn till Jerusalem och där ska de vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet.
Far vill något underbart med oss i dessa underliga coronatider. Många har så länge vänt ryggen åt honom och fångats av andra makter från öst och väst och blivit högervridna och vänstervridna. Och en del bara vridna.
Nu kommer Fader VÅR och drar in oss i ordet OSS. ”Din kärleks aldrig slutna famn oss evigt drar till dig”. de ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Vi får erfarenhet av dopets rika liv. Vi hittar varandra. Kärlekens fantasi kommer i rörelse och vi kan smitta Påskglädje därför att vi fått
smaka Herrens godhet!


SJUNG LOVSÅNG TILL DITT DOPS GUD
Läs och BE-grunda dagens epistel från 1 Petrus 1:3-9. (SFB).
Men börja med v 2. Där träffar du ditt dops Gud - Far, Anden och Jesus.

1. Ditt dops Gud tar kontakt med dig
Begrunda 1 Petrus 1:2 (SFB)
Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.
Far längtar efter dig. Han har gjort det länge (läs ”svindelordet” i Ef 1:4). Han ser fram mot den dag då du - som har så svårt att begripa dig på dig själv - vill höra dessa ord: Du är mitt barn, min utvalde, min glädje. Sträck på dig kungabarn!
Därför sänder Far – som har namnet JAG ÄR - ANDEN och SONEN, som drar dig in i Fars kärlek. Du lär dig leva det nya livet i trons lydnad och rening.
”Tvätta händerna många gånger om dagen” är budet vi får i corona-tider. Tvätta själen – din inre smutsgris - många gånger om dagen. Vi ser inte coronorna. Men de finns och är dödsfarliga. Vi ser inte våra synder. Men de finns. Och är dödsfarliga: Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre (Rom 6:23). Lev i reningen! Anden är hjälparen som drar dig in i kraftfältet i Kristus, där du får nåd och frid i allt rikare mått. Ditt dops Gud kan göra underverk i underliga människor! Du häpnar och …


2. ...du sjunger lovsång till FADERN som ger oss ett levande hopp.
Be-grunda 1 Petrus 1:3-4
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. 

Vi välsignar Gud, vi prisar och lovar honom som är vår herre Jesu Kristi Gud och Fader. Gud finns inte långt bortom rymder vida. Han är den som gör sig känd för oss genom Jesus. Han bryr sig ... Han visar sin stora barmhärtighet. Han har hjärta för de arma! En stor, stor famn! 
"Du öppnar, o evige Fader i Kristus din famn mot dem som församlats i längtan och bön i ditt namn”.
När vi kryper upp i den famnen händer det något. Vi föds på nytt. ”O liv som blev tänt i kristtrognas bröst” (Sv Ps 258:1)

Far ger oss två gåvor:
Den första gåvan: Ett levande hopp
Jesu uppståndelse gav inte bara liv åt Jesus. Den gav liv åt dig och mig och alla som tar emot Jesus. Vi får ett levande hopp. Motsatsen är ett döende hopp. Vi har många förhoppningar. Vi ska hoppas det bästa. Allt ordnar sig. Allt blir nog bättre om vi gör det eller det. Om vi byter partners, byter regering, byter bostad, byter plats. Våra mänskliga förhoppningar grusas ofta. Det har med åren blivit många grusgångar av det. Det är döende hopp. Men hoppets symbol är ankaret. Vi förankrar vårt hopp i Jesu seger på Golgata. Han går rakt igenom stenen hård. Han visar sig i full vitalitet och kraft. Graven blir tom därför att Jesus uppstår. Döden förlorar sin makt. Jesus säger: Jag lever. Ni skall också leva. "O härliga lott att leva där döden sin överman fått" (Sv Ps 258:2).

Den andra gåvan: Arv
Vi har inte bara fötts på nytt till ett levande hopp, utan också till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen (1 Petr 1:4. Läs Gal 3:26-29). Ett arv får man i allmänhet när någon dör. Men detta arv får vi ut när vi själva dör. Vi kan få många ”för-smakar” av det. Den himmelska närvaron möter oss i ett levande ord som talar till oss, i en måltid av bröd och vin, i vardagslivets upptäckter av de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till (Ef 2:10). Ja, Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far!.

3. Du sjunger lovsång till Anden som hjälper dig att mogna i tron.
Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig (1 Petrus 1:2-4).

Vi är döpta in i Kristus. Där möter vi Guds makt. Vi blir bevarade. Vi får hjälp att begripa oss på prövningar som kommer. De har en positiv uppgift. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig. En tro som aldrig prövas får inga erfarenheter av Guds makt. Den tron växer inte, den mognar inte.
Petrus jämför vår tro med guldet. Vår tro är dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd (Psalt 19:11). Men lika självklart som det är att guldet måste prövas i eld, lika självklart är att vår tro måste både övas och prövas för att det som är äkta i vår tro ska få visa sig. Det oäkta, det påklistrade, julgransfrukterna, det bränns upp.
Petrus skriver längre fram om det eldprov ni måste gå igenom (4:12). Han syftar på de lidande man kan få för att man tror på Jesus. I alla dessa lidanden och prövningar finns härlighetens Ande, Guds Ande med, skriver Petrus i 4:14. Hjälparen, den helige Ande gläder sig över att få ställa sig vid vår sida för att hjälpa oss. Om den helige Ande får ta hand om oss, hjälper han oss se en mening med det svåra och att mogna och växa i vårt tro. Var därför glada! Far överger oss inte i prövningen!” Vår tro kan bli till
lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.  

4. Du sjunger lovsång till Jesus som låter oss jubla himmel på jorden.
Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje, när ni nu är på väg att nå målet för era själars frälsning (1 Petrus 1:8)

Det är märkligt med Petrus. Han som förnekat Jesus, fallit, deppat, klappat ihop, han blir upprättad. Far drar honom upp ur den djupa dyn och ställer Petrus på KLIPPAN Jesus (Jfr Psalt 40). Det är där han själv blir en klippa. Hela hans inre bubblar över av glädje över Jesus. Och han lyckas dra in dem han skriver till, i denna glädje. De har inte sett Jesus. Men de fått ett personligt förhållande till honom och har mött honom. Den uppståndne och förhärligade Herren har gått igenom också deras stängda dörrar och sagt sitt Frid åt er alla till dem. Och de ord som han sa till Tomas går nu i uppfyllelse: Saliga de som inte har sett men ändå tror (Joh 20:29).


SJUNG LOVSÅNG ALLA LÄNDER!
BE-grunda Johannes 20:24-31 i din bibel
Lärjungarna blev glada när de såg Herren.
Och de hör hans röst: Frid åt er alla. Så står det några verser före vår text (Joh 20:19-23). Jesus som blev korsfäst, dödad och begraven, visar sig i full vitalitet och kraft.
Livet vann, dess namn är Jesus, halleluja!
Men en som inte blev glad var Tomas. Han var inte med när Jesus kom. Han kunde inte tro om han inte fick se sårmärkerna i Jesu kropp Vi kallar honom - lite orättvist - ”tvivlaren”. Men det är något sunt över hans reaktion. Han gick inte på vad som helst. Han ville ha bevis. Så var det med de andra lärjungarna också. Dr Lukas, som noga efterforskat allt, skriver att det fanns många bevis på Jesu uppståndelse (Läs Apg 1:1-3). Apostlarna satsade siná liv på att detta var sant.
Beror Tomas troskamp på hans ensamhet. Han hade inte varit med när Jesus kom. Beror vår tids svaga tro på att var och en vill ”vara kristen på egen hand”. Men där ”två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem” säger Jesus (Matt 18:20).
Jesus kan än idag gå igenom otrons stängda dörrar. Vi hör hans röst – frid vare med er! Alla ”jag” som jagar och jäktar hit och dit, hittar ett ”vi”! Och var och en i detta ”vi” hittar ett ”min”
Min Herre och min Gud
På hans order och i hans gemenskap går vi ut och lovsångssmittar alla länder!

Brödet bryts och vinet delas, halleluja, för att världen skall få leva. Halleluja!
Öppnade är Guds förråd, halleluja. Källan flödar som var dold. Halleluja!

Jesus dog, då dog vi alla, halleluja, till att utge oss för andra, halleluja!
Jesus uppstod. Också vi, halleluja, uppstod då till evigt liv. Halleluja! (Sv Ps 153).

Andra söndagen i påsktiden på bibelskolan.com hittar du här

I påskens glädje
Bengt Pleijel 93+
måndag 6 april 2020

Himmelskt stillaveckan-budskap
till alla undrande barn av alla snällhetsgrader som frågar:
Varför måste Jesus dö på korset?
Jesus och Bengt Pleijel svarar

Jesus svarar:
Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt!  Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? (Luk 24:25f 2
Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad, och på tredje dagen uppväckt igen (Luk 9:22)
Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet (17:25).

Varför måste Jesus dö på korset?
1. För att han älskar dig

Gud sitter inte i sin himmelska gungstol och har det skönt medan Jesus dör på korset. När Gud ser hur svårt vi har det på jorden får han ont i hjärtat. Hosea vet en del om det. Genom honom säger Gud: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8).
Paulus vet också var Gud var, när Jesus hängde på korset: Gud VAR I KRISTUS och försonade världen med sig själv (2 Kor 5:19 Folkbibeln). Gud offrade det finaste och bästa han hade, nämligen sin Son, för att rädda oss.

 ”I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt, Steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62: 2).

Vid korset får jag svar på den fråga som är varje människas grundfråga: Är jag älskad? Bryr Gud sig om mig? Ja, det finns ett bevis i Rom 5:8
Gud bevisar sin kärlek till oss 
genom att Kristus dog för oss
medan vi ännu var syndare


Varför måste Jesus dö på korset?
2. För att hjälpa dig med dina sopor.

Detta är ett av världens största problem: Vad gör vi av soporna? Ja, vad gör du av skräpet i ditt liv? Synderna är ju som ett gift som du inte bara kan skaka av dig, eller sopa under fina mattor. 
Allt gift, allt avfall är livsfarligt. Elakhet, ondska, kyla, avund finns kvar i atmosfären. Ligger kvar där vi har varit. Du kan inte skaka det av dig. Inte låtsas som ingenting. 

Synden är som kärnkraftsavfall! Kärnkraft är bra så länge den fungerar. Vi får värme och ljus och kan handla på Ica med kontokort. Om El fungerar. 
Men KÄRNSKRAFTSAVFALL är dödsfarligt!!! Måste förvaras långt ned i marken. 

Men vad gör vi med syndens avfall? Vad vi säger och gör påverkar barn och efterkommande i tredje och fjärde led, säger Mose.
När vi försöker förstå en annan människa går vi ofta tillbaka till barndom och uppväxt för att förstå henne. Vad har hänt med dig? Vad har du varit utsatt för? 
Det finns bara en som kan ta bort skräp och hela sår i ditt liv. Det är Jesus. Synden, det onda, skräpet, kärnkraftsavfallet var så giftigt att det kostade honom livet att ta bort det. När du bekänner dina synder och ger dem till Jesus, lyfter han av dig syndens kärnkraftsavfall och bär det bort till ett förvaringsrum långt ned i Golgata klippa. Det förflutna kan inte skada dig mer.
Bli stilla inför Korset

Se Guds lamm, 

som tar bort världens synd 

(Joh 1:29).Om vi bekänner våra synder, 

är han trofast och rättfärdig 
så att han förlåter oss våra synder 
och renar oss från all orättfärdighet. 
(1 Joh 1:9)
Varför måste Jesus dö på korset?
3. För att hjälpa dig med dina skulder.

Gud har givit mig Livet. Jag har fått något stort och fint att förvalta, och ta ansvar för och göra räkenskap för.
Bibeln säger att vi har ansvar för våra liv. När Bibeln säger det slår den vakt om vårt människovärde. Ett djur som bär sig illa åt, ställs inte till ansvar. Men en människa får stå till ansvar.
Det är bl.a detta som skiljer människan från djuren. Ett djur kan inte säga "förlåt mig". Men en människa kan säga så. En människa som inte erkänner sina fel eller vill be om förlåtelse, trampar på sitt eget människovärde. Blir ”djurisk”.
Men varje gång jag vågar erkänna att jag gjort fel och bekänner mina synder reser jag mig ur min förnedring och hävdar mitt människovärde.
Jag har ansvar för mina handlingar. Visserligen drev Syndens Makt på. Men jag lät mig drivas. Jag sa JA till Synden. Jag la frivilligt min händer i Syndens bojor. Därför står jag med SKULD inför både Gud och människor.
SKULD = det man skulle göra men inte gör. Jag skulle betala mina räkningar, men när jag inte gör det, står jag i skuld.
JAG STÅR I SKULD INFÖR GUD! Varje synd är djupast en skuld mot kärlekens Gud som har gett mig kärlekens bud som ett skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet.
JAG STÅR I SKULD TILL MIN MEDMÄNNISKA. Min nästa väntade på kärlek från mig. Men jag såg henne inte. Gick stolt förbi. Helt upptagen av mig själv. Det går mängder av människor omkring oss, deppade, trötta, missmodiga, undernärda av brist på kärlek. Är det kanske min skuld att de har det så?
Förlåt oss våra skulder


Varför måste Jesus dö på korset?
4. För att befria dig från makterna.

Synden är inte bara enskilda dumheter man begår - man ljuger, nallar päron i grannens trädgård, är ohyfsad och stöddig och oäkta.
Bibeln framställer Synden som en makt. Synden är en makt som förleder mig och bedrager mig. Synderna binder mig, fångar mig och gör mig till slav. Jesus säger:
Var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34)
Man kan likna Syndens makt vid OGRÄSETS RÖTTERInifrån växer det upp så mycket styggt och ont och dumt. Jag undrar varför jag ofta är sådan här: Elak och lat och egotrippad och okänslig för andras nöd.
Jag rensar och gräver och försöker och gräver och rensar och ack, ack … Men ogräsets rötter sitter så djupt.

Man kan också likna Syndens makt vid MAGNETEN. Våra tankar och våra handlingar sugs in i det ondas kraftfält. Vi begriper oss inte på oss själva. Varför är jag sån?
Det finns EN som kan klara upp de dunkla och mörka makter som finns i mig. Det är Jesus. Han måste bli min Frälsare och Herre. När Jesus får komma in i mitt liv rensar han upp och renar. Och han tar dessa dunkla och mörka krafter inom oss under sin kontroll. OBS! Han har mottagning varje dag ... och det händer något varje dag. Jag börjar gnola med tant Lina ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2).Din kärleks aldrig slutna famn oss evigt drar till sig. 

Och namnet över alla namn har korset givit dig (Sv Ps137:4)


Varför måste Jesus dö på korset?
5. För att hela dina sår.

Det finns ett profetisk ord om detta hos Jesaja 53:5: Genom hans sår blir vi helade. Petrus citerar detta ord i sitt första brev (2:24). Det som profeten sa, det har skett: Genom hans sår har ni blivit helade. Den erfarenheten kan bli vår.
Det är en märklig Gud vi tror på. Helt annorlunda än andra gudar. No other god has wounds. Ingen annan gud i religionernas värld har sår. Vi tror på en Gud som blivit sårad för vår skull. Han kommer till oss mitt i vårt elände. Går in i våra mörkerrum. När vi möter Jesus möter vi den sårade Helaren. Du och jag behöver möta honom.
När du ser tillbaka på vad som hänt i ditt liv, ser du mycket som var fint. Men också en del som inte blev så bra. Du ser att det inte bara var du som dummat dig. Du ser också hur människor omkring dig gett dig sår. Där finns besvikelser över vad du fick utstå. Människor sa elaka ord till dig, ord med små hullingar och de gjorde ont. "Du är dum och hopplös och ful och tråkig och det blir aldrig något riktigt av dig."
Ofta är det så att gamla sår man fått som barn och ung följer med in äldre åldrar. Såren styr mig. Jag reagerar på nya besvikelser med de gamla besvikelserna. Människor har svårt att begripa sig på mig. Varför reagerar han så häftigt? Och jag själv har svårt att begripa mig på mig själv. Jag blir rädd för människor och rädd för mig själv.
Du behöver möta Den sårade Helaren. Var stilla inför Korset, gärna ett krucifix, där du ser hur Jesus hänger på korset.
Tala med Jesus om dina rädslor och inre sår. Se hur Jesus just nu fångar upp dina rädslor. Han går in i dem och lyfter av dem. Renar, stryker på sårsalva. Hans fullkomliga kärlek driver bort dina rädslor.
På ett gåtfullt sätt strömmar det ut en frid, en läkedom, en friskhet från korset som du inte kan få någon annanstans.
Varför måste Jesus dö på korset?
6. För att vi ska få leva.


Vid slutet står korset, hans eget och vårt och bådar
UPPSTÅNDELSENS MORGON
Jesus har uppstått från de döda. Han står nu bredvid korset och öppnar armarna mot oss. Det tomma korset är Pärleporten. Han säger till oss: Gå in genom den trånga porten. Den öppen står för dig! Men inte för skryt-säckar och sop-påsar. Dem får du inte ta med dig. Avund och jämförelse och skryt och skräp får vi lämna. Du går igenom befrielsens port och börjar leva Livet. Läs om det i Rom 6:3 ff. Allt som hände på korset blev vårt i dopet.
Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet …
Så skall också ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud

Börja varje morgon med denna stora och befriande tanke: Jag har dött med Kristus för att leva hans liv. Jag låter min gamla människa, mitt stora stackars, lilla, duktiga, dumma och ömtåliga JAG vara kvar på korset. Jag fäller stoppbommen för hennes framfart. Jag lägger en blomma på min egen grav, 
och går sedan ut för att leva LIVET!

Varför måste Jesus dö på korset?
7. För att vi ska bli himmelrika.


Du ser korsets två bjälkar. Den lodräta bjälken talar om hur Guds kärlek kommer till oss. Tvärbjälken berättar om oss – vi ställer oss på tvären. Den talar om våra minus. Vi missar goda gärningar (= miss-gärningar).
Jesus bar själv sitt kors då han gick till Golgata. Det var tvärbjälken han då bar. Den lodräta bjälken fanns redan på Golgata. Jesus bär våra minus till Golgata, när du ger dem till honom. Dina synder, försummelser, överträdelser, kärlekslösheter, hycklerier och giftigheter släpar Jesus till Golgata. Den vågräta hängs upp på den lodräta. Häpen ser du Guds lamm som borttager dina synder och förvandlar dina minus till ett PLUSTECKEN.
Varför måste Jesus dö på korset? För att vi ska bli himmelrika!

Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid, 
löser ur vanmakt ur synd och skam, 
ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära! 


Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår. 

Den som var bunden och trött och tom 
frihet och glädje får: Himmelriket är nära!


Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum. 
Red dig att taga Guds Son emot, tro evangelium: 
Himmelriket är nära!

Skriva ut