tisdag 31 juli 2018


Inför tionde söndagen efter Trefaldighet

Välkommen tillbaka efter sommaruppehållet. Himmelskt söndags-godis dukas nu fram igen. Under sommaruppehållet har jag umgåtts med min gamle vän C. Mæster. Vi löste några av livets gåtor tillsammans och lärde oss både återvinning och nedvinning.


ÅTERVINNING
skedde av min bok från 1972 - ”Guds väldiga styrkas kraft” – en vandring genom Efesierbrevet. Den har nu förkortats och förenklats och är uppdelad på 57 ”tankställen”. Varje tankställe har en eller två bibelverser + några ”igångsättningstankar” som tar en minut att läsa igenom tyst, – tre minuter om man läser högt (pröva det!) och 24 timmar att begrunda. Bra för stressade människor att få hjälp att tanka dagens drivkraft - Guds tankar. Kristi kärlek driver mig, säger Paulus (2 Kor 5:14). Inte våra ”krampitioner”, som gör oss så besvikna på oss själva.

NEDVINNING
har det också blivit. Vi har hämtat ned den himmelska koden – den som öppnar ”Guds väldiga styrkas kraft”, och som får våra ögon att öppnas, våra hjärtan att bubbla och vår röst att sjunga. Vilken vinning! Koden går att sjunga på en Sound of Music-melodi. Boken heter nu

HIMLAKODEN  
A - Be- Se- Ge 

A – är Anden som ger liv.                                                  
Be –arbeta det du läst. 
Se - vad Jesus gör för dig.
Ge – till andra vad du fått /:/ 

Det händer något med oss om vi ber Hjälparen, den helige Ande, vara med. Om vi ”ordbrukare” be-arbetar orden, samtalar förTROligt med Jesus (Psalt 25:14) och upptäcker vad han vill ge och göra med oss, ja, då kan vi få så mycket att det blir över att ge åt andra. Med den koden kan vi gå in i alla bibeltexter. Och vi gör det denna tionde söndag efter Trefaldighet då...

NÅDENS GÅVOR 
vill hitta fram till oss. Dagens texter talar dock inte så mycket om nådegåvorna. De kommer i nästa årgång. Nu vill dagens texter hjälpa oss att hitta kraftkällorna, där nådegåvorna ligger redo att flytta till oss. Far drar oss in i den stora kärleksrörelsen mot den värld han skapat och älskar, ty han ser och lider med många som inte mår bra. Många vänder ryggen åt Far. De strömmar likt strömmingen med stimmet bort, ja, långt bort, där mörka makter bjuder på kriser och krascher och där man gråter med Väderleken som slutat att leka. 

...då möter Far som RUSTAR OCH RASTAR RESTEN. Våra hjärtan tar emot levande ord, som genom blodomloppet sätter hela vår kropp i rörelse. Vi får ögonsalva som gör oss klarsynta, vi får öron som hör vad Anden säger och våra händer räcker vi mot varandra och ger åt andra. Och vi hör hur hela vår kropp och själ gnolar, trallar och sjunger. A - är Anden som ger liv. Be - arbeta det du läst. Se - vad Jesus gör för dig. Ge - till andra vad du fått /:/

Nu tar oss söndagens texter in där ”Guds väldiga styrkas kraft” möter oss. Vi hör först hur Jesaja säger:
Välkomna till DEN UNDERBARA VINGÅRDEN! 
Läs i din Bibel Jesaja 27:2-6.

Vi möter HERREN som vattnar, sköter och vårdar den underbara vingården. Både dag och natt. Vi ser hur det växer, blommar och bära frukt. Det doftar himmel. Vi hör hur Jesaja sjunger sitt budskap. Och du gnolar med. Vi får en försmak av Guds rike, ty Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
   Denna text påminner oss om hur viktigt det är för oss med ”grönområden”, där vår inre människa får stanna till, lämna av skräp i komposthögen, vila ut, hämta kraft, tanka Jesu kärlek. Vad som sker med oss påverkar andra, ja hela världen fylls med frukt, säger Jesaja. HIMLAKODEN öppnar A- Be- Se- Ge.


Nu kommer Paulus och säger:
Välkommen till ANDLIG BODYBUILDING! 
Läs i din Bibel första Korinthierbrevet 12:1-26.

Det har hänt något stort med oss. Den helige Ande binder oss samman. ”Du gör oss till ett med varandra”. Ty i en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vi är tillsammans Kristi kropp!
   En gång gick Jesus kroppsligen omkring här på Jorden. Man såg honom i Kafernaum, i Jerusalem och Nasaret… Och där man såg honom blev Gud synlig (se Joh 1:18). Men ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången tid” (Sv Ps 39). Ty nu är vi Kristi kropp. Gud blir synlig när Jesu kärlek kommer i rörelse i oss (läs 1 Joh 4:11-13).
   Kyrkan är Kristi kropp. Kristus är huvudet. Vi är lemmarna. Vi är lemmar varandra till tjänst. Precis som lemmarna i en kropp hör ihop och samarbetar med varandra, så hör vi ihop. Vi är döpta att tillhöra en rik gemenskap. 

   Läs texten långsamt och begrunda:
1. Vilken fantastisk uppfinning en människokropp är!  
Vilken rik gemenskap i Kristi kropp! 
2. Alla lemmarna behövs. Alla är JÄM-OLIKA.
3. Vägen till större enhet är vägen mot centrum. Vid Jesu kors hittar vi varandra. Han förlöser oss att bli de roliga original som Gud ämnat oss att vara. Vi är alla olika. Vi är alla älskade. Där blir vi ”en massa syskon som tycker om varandra”.

Brödet som vi bryter är en delaktighet i Kristi kropp. 
Så är vi, fastän många, en enda kropp, 
ty alla får vi del av ett och samma bröd 


Nu kommer Johannes och säger:
Välkommen att bli TRÄDKRAMARE! 
Läs i din Bibel Johannes 15:1-9
Läs texten långsamt och begrundande.

1. Jesus som vet vem Han är - JAG ÄR VINSTOCKEN - han hjälper oss med vår självbild - NI ÄR GRENARNA. Vi hör ihop med Jesus och med varandra – NI är…
2. Frukten är Andens frukt - Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). Frukten beror inte på att vi så snälla och duktiga. Den är resultatet av vad Anden får göra i oss och genom oss. 
3. Nyckelordet är FÖRBLI I MIG OCH JAG I ER. Då får vi leva ett rikt liv! 
4. Ett ”By heart” -ord: Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 
Alltså: Sluta vara en gammal träbock som bara lever för dig själv. Hitta din plats vi korset. Bli trädkramare. Sjung HIMLAKODENS SÅNG: Det finns många fler pärlor i dagens texter. Läs Sångpostillan, årg 1, sid 343, på nätet på bibelskolan.com tryck här,

Vill du studera nådegåvor finns en utläggning på bibelskolan.com. Se Bengts återvändsgränd/ adresslista 3 / Nyfikenhetsvandring 57. Tryck här.

Är du nyfiken på min bok HIMLAKODEN finns den att köpa på GAudete förlag, tryck här (140 kr +porto) 
Det är inte klokt vad visa vi kan bli!
Bengt Pleijel 91+Skriva ut