söndag 26 november 2017


Inför Första söndagen i advent.

Har du prövat Jesus?
   Ja, det hade hon, kvinnan från Finland, som jag fick träffa. Hon hade prövat och sökt väldigt mycket på många olika håll. Hon hade snurrat runt i ”det ockulta köret”, utbildat sig till häxa och visste det mesta om det värsta. Men hungern och törsten efter LIV fanns kvar, malde i henne, oroade henne. Men en dag träffade hon en ”kristinna”, trygg och glad i Jesus. Hon lyssnade på hennes klagovisa, lyssnade men debatterade inte. Hon bara sa: Har du prövat Jesus? Hon gjorde så. Och nu satt hon själv där, trygg och glad i Jesus, ögonen strålade och hon berättade…
   Nu sänder jag denna fråga vidare till Dig! Har du prövat Jesus? Har du hitta den personliga och förtroliga kontakten med honom. Ty det är det Han vill ha med dig – inte åsikter, utan insikter, där du får umgås förTROligt med Jesus och får upptäcka ”vilken vän vi har i Jesus”. Då kan det bli ett GOTT NYTT KYRKOÅR!
   Har du prövat Jesus? Hör hur frågan ställs till dig på den mjuka, varma, sjungande finländska dialekten! Texterna på denna första söndag i Advent berättar om den Jesus som vill DIG!

Har du prövat Jesus?
Profeten Sakarja 9:9-10 får dig att upptäcka att Din konung kommer till DIG!
   Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han, seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen skall förintas. Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Plötsligt dyker han upp, Sakarja, den gamle profeten. 2.500 år har han fyllt. Han har något viktigt på hjärtat som han vill berätta om. Äldre herrar har ofta det. Har du prövat Jesus? frågar han. Han visste en hel del om denne Jesus. Han är kung. Han är så helt annorlunda. Han kommer inte i pansarvagn eller på stridshingst. Han rider på en åsna. Hans prakt är ganska ringa. Han ser och han ger! Han ser varje liten människa. Han ger de svaga mod. Och nu händer det: Se din konung kommer till DIG! Han vill DIG! Och du häpnar. Han vill mig - också mig - #metoo!
   Många härskare, många maktmänniskor, många förtryckare, kan ha uppträtt i ditt liv. Du har hört dem sjunga sången ”riket är MITT, makten och äran är MIN!” En atmosfär av rädsla. Människor hukar sig ...
   Mötet med Jesus blev så annorlunda. Du blev annorlunda. Du fick ett inre helande. ”Frälst genom honom, lycklig och fri”. Du fick ett nytt liv. Du hittade en ny sång: Riket är ditt, makten och äran är din! Och en ny uppgift. Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem! Sjung dotter Göteborg! Tralla dotter Ljungskile!
   Du dotter??? Här på jorden blir vi – män och kvinnor – Guds söner (se Rom 8:14 Bibel 2000). ”Ovan där” blir det bröllop. Där blir vi – män och töser – tillsammans bruden. Gemenskapen med Jesus är ett kärleksförhållande. Gläd dig, du Kristi brud!

Har du prövat Jesus?
Paulus säger i Romarbrevet 13:11-14 att det är dags för dig att vakna upp till UPPTÄCKT!
   Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

   Tiden lider! Världen glider! Granar gråter! Förnedrade #metoo-människor exploderar. Och det händer att människor omkring dig och mig hör hur vi sitter och suckar fram ”det är så synd om mig – sången”.
   Stopp! Stanna till! Det är dags att vakna! Lösningen på våra låsningar ligger och väntar på oss. ”Hur djupt än mörkret här må vara, det gryr en morgon dock till sist” (Psalm 378 vers 5 i Gamla psalmboken). Himmelrikets morgon bräcker. Redan nu ser vi hur ett ljus tänds i allt framtidsmörker. Allt skall bli genomlyst och uppenbart. Ondskan, gemenheten, orenheten, det djävulska avslöjas. Jesus, inte Ondskan, får sista ordet. Den yttersta rättvisan kommer då att skipas. Framtiden får ett ansikte. Jesus ska komma tillbaka. Det finns ett mål och en mening för resan. Och nu kallar Jesus oss att följa med på den sista resan. Guds folk kallas till uppbrott.
   Och till klarsyn!
   Säg NO till det Onda! Sluta upp med fest och drick, med gräl och groll, med porr och snorr, med kiv och strid och ego-pjosk.
   Säg YES till JESUS!
   Har du prövat Jesus? Om du frågat dem som satsat på Jesussaken, kan en del berätta att han såg till att man blev ordentligt klädd. Du hör hur han säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Jesus ger dig ljusets rustning. Du får, när du tar på dig den rustningen, ikläda dig Herren Jesus Kristus. I vardagens kamp och prövningar vill han vara dig lika nära som kläderna på din kropp.
   Två klädesplagg bör du känna till: 
1) Vapenrustningen, se Ef 6:10-20, hjälper dig att tillsammans med Jesus stå ondskan emot. 
2) Dopdräkten (Gal 3:27 och Kol 3:12 ff) hjälper dig att tillsammans med Jesus vibrera Jesu godhet mot dem du möter. Vi sjunger om detta i Sv Ps 781.

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, 
låt inte mörkret få tala till min själ. 

Jesus, Guds Son, du ljus i mitt inre, 
öppna mig för din kärlek och frid. 


Har du prövat Jesus?
   Du får göra det om Matteus 21:1-9 kan locka dig med på Jesusfesten i Jerusalem. Där träffar du prövade människor som prövat Jesus!
   När Jesus och hans lärjungar närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden, och man frågade: ”Vem är han?” Och folket svarade: ”Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen.

   Vi tar charterflyget till Jerusalem, ställer in tidsmaskinen på rätt tid. Vi landar i Jerusalem då Jesus rider in där. Mycket folk har kommit ut på gatorna. Man sjunger och jublar, man slänger ulstrar på gatan, en åsna knegar sig fram, en man i 35-årsåldern sitter på den.
   Det märkliga är att människorna då har ställt in sina tidsmaskiner på vår tid. Vi hör Vogels Hosianna och den svenska adventspsalmen ”Gläd dig du Kristi brud”. Hur kan det vara möjligt? Ställ inte så svåra frågor! Men alla riktar sina ögon på mannen som rider på åsnan, som trampar på ulstrar. Ja, det blev stor uppståndelse i staden och man frågade: Vem är han? Vi får höra svaren. Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen, svarar en del. Andra vet mer. Han är Brudgum, Fridens furste, De svagas vän, Bundsförvant, Konung, Herren, Barnens vän
   Och folk ser din längtan och hör dina frågor. De bjuder hem dig till några andliga samtal. De som leder samtalen är sådana som prövat det där med Jesus.
   Ja, vi lyssnade, samtalade och vi sjöng in svaren. Det vi fick skrev vi ned. Det blev en bok som heter SÅNGPOSTILLAN. Du hittar avsnittet om Första Advent i årgång 1, sid 9. Boken är slutsåld på förlaget men du kan läsa svaren i bibelskolan.com tryck här.

Tänd gärna ett adventsljus. Låt dig gripas, förundras, häpnas…
Om folk tycker du verkar konstig och undrar, svara bara:
Har du prövat Jesus?

Gott nytt kyrkoår med många glada, rika, aha- upptäckter önskas dig av
Bengt Pleijel 90+

måndag 20 november 2017


Kristi återkomst
är temat på Domssöndagen. Kyrkoåret börjar med att Kristus Konungen kommer. Men Han som kommer är ju den som redan kommit. Vi var med och strödde palmer för Messias, kungen. Vi sjöng och brummade med i hosiannakören. Vi smög oss till barnet i krubban. Det var någon som sa att vi kunde komma till honom, vi som på julafton inte blev godkända av tomtens snällhetskrav. Vi lyssnade till honom, åt syndares måltid med honom, blev berörda av honom, vi chockerades av att han bjöd på salighet alldeles gratis. Vi grät med kvinnorna vid graven, vi kände med Tomas som inte vågade tro, vi ropade KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN och bekände med alla sargade, döende, alla de dömda och med alla heliga, saliga att JESUS ÄR HERREN! (Sv Ps 38:4). Domssöndagens budskap till oss är att Jesus kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar (Matt 25:1). Nicenska trosbekännelsen säger att Jesus som sitter på Faderns högra sida är därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda.
   Domssöndagen är KRISTI HERR-LIGHETS DAG. Då skall den stora rättvisan skipas. Ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
   Hela skapelsen jublar: Marken ska glädjas och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär, skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet (Psalt 96:11-13).
   Men ändå.... Vi skakas av budskapet. ”Hur skall jag på domens förfärliga dag väl kunna bestå inför Herran?” (Sv Ps 547:1). 1600-talsskalden Lasse Johansson Lucidor bävade också inför domen, men hade hittat något mer: ”Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer” (Sv Ps 620:6, läs gärna hela psalmen). Dagens texter hjälper oss att hitta ”detta något mer”. De ställer tre frågor till oss. Vi börjar med den svåraste texten.

1. Har du förstått?
Jesus ställer den frågan i dagens evangelium – Matteus 13:47-50.
   Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så skall det bli vid världens slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?
   Har ni förstått allt detta? De som lyssnar till Jesus svarar ja, enligt vers 50b. Men det svaret kom inte med i evangelieboken. Har man klippt av deras svar därför att man vill att du och jag skall svara?
   Vi kan nog svara ett halvt ja. Vi förstår att man kan få fisk om man kastar ut näten. Och vi kan förstå att en del fisk är miljöskadade och farliga att äta, och måste kastas bort.
   Men den andra hälften av texten – den som talar om en brinnande ugn och om gråt och tandagnisslan – där säger förståndet stopp! Tanken är outhärdlig!
   Vi förstår inte. Men kanske ändå anar att det ligger något riktigt i detta. Det måste finnas en yttersta rättvisa för alla förnedrade, misshandlade, förtryckta, utnyttjade, skadade. Ingen får behandla människor hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen. Och vi har alla ansvar för hur vi lever. Det hör med till människovärdet. Ett djur ställer man inte till ansvar.
   Jesus, han som skall proklamera domen, han är den som levt ibland oss. Han vet vad det vill säga att vara människa. ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Han som älskar oss mest är den som varnar oss mest.
   Vi förstår inte, men vi anar. Vi förstår inte fördömelsen. Vi förstår inte heller hans kärleks beröring. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd (Psalt 139:6). Vi begriper inte. Men när vi börjar BE är det någon som GRIPER tag i oss. Han drar oss bort från mörkret och in i sitt ljus.

2. Vad hör du?
Den frågan får vi av Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:22-26
   Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.
   Hör du vad jag säger dig? frågar Paulus. Jesus räddade oss från Adams-livet. Vi styrdes av listiga ormar och mörka makter. Vi hade det ”dö-tråkigt” där. Läs Sv Psalm 229. Men – det finns ett MEN här: Det finns nytt liv genom Kristus. Alla som tillhör honom får det.
   Men han tvingar inte sina lösningar på någon. Kärleken kan inte tvinga. Det kan bara diktatorn. Jesus ser på oss med kärlek och säger: Följ mig! De som vänder om till Honom och följer honom och förenas med honom i tro och i kärlek, alla dem tar han med sig in i sitt rike.
   Men det är ingen billig nåd du får. Paulus berättar en del om vad den kostade Jesus. Jesus fick kämpa sig till döds mot varje välde och varje makt och kraft som vill dra oss bort i Adams-livet.

Vi förlossas, ormen krossas, 
avgrundens och dödens makt nu är bunden.
Från den stunden allt är Sonen underlagt.
Nu är helat vad vi felat och Guds nåd i ljuset bragt. 
(Sv Ps 147:3.

Kan du höra budskapet? Om inte, vet att det finns hjälp att få för hörselskadade. Be om den hjälpen. Ta kontakt med tant Lina. Hon vet svaret: ”O, så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra, upplåt du vårt hjärtas öra….” (Sv Ps 81:3).

3. Vad ser du?
frågar Hesekiel i dagens gammaltestamentliga text – Hesekiel 47:6-12
   Han sade till mig: ”Ser du, människa?” Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: ”Detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet, så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet, fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden, från En-Gedi till En Eglajim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla de slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska, de tjänar till utvinning av salt. Längs floden, utmed båda stränderna, skall alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt skall ge föda och deras blad läkedom.”
   Den gamle Hesekiel tar nu med oss till strandkanten. Vi får se hur friskt vatten strömmar ut över landet. Det rinner ned mot Döda havet. Döda Havet får liv. Det vimlar av liv i vattnet… fisk i överflöd… fruktträd växer, doftar, ger frukt…
   Johannes fick se vad Hesekiel såg. En ström av levande vatten, klar som kristall. Den gick ut från Guds och Lammets tron (Joh Upp 22:1). Guds källa har vatten till fyllest.
   Paulus fick också se detta: Skapelsen befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet (Rom 8:21).
   Och vi som blundat eller förblindats, ja vi som sett hur vi själva blivit döda som Döda Havet, då vi bara tog emot och behöll för oss själva, vi får liv och liv i överflöd (Joh 10:10).
   Vi får se ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet. Vi får se med Jesu ögon och med Jesu möjlighet på framtiden och på varje människa vi möter. Vi ser Jesus i den hungrige, i den törstige, i främlingen, i den sjuke, i fängelsekunden. Vi inte bara ser, vi engagerar händer och fötter och fantasi för att hjälpa dem. Vilken välsignelse och glädje vi själva får då vi ser och gör så.
   En ny startpunkt för oss då vi möter HERREN på KRISTI HERRLIGHETS DAG!

Ja låt oss mötas där hälsar er alla
Bengt Pleijel 90+

som inbjuder till gemensam vandring i Sångpostillan, årg 3, sid 476, på bibelskolan.com, tryck här.måndag 13 november 2017Inför söndagen före Domssöndagen


VAKSAMHET OCH VÄNTAN
är söndagens tema. Amos, Paulus, Jesus, Lot och hedersmannen Noa vill få oss att stanna till, tänka till och inse hur farligt det kan vara att leva livat. Men också hur saligt det kan bli att få LEVA LIVET! Det finns rikedomar på andra sidan riskerna.

1. Vi lyssnar till Amos – festen är över, kraschen kommer! Men sen då?
Läs och BE-grunda Amos 8:9-12.
   Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk på ljusa dagen. Jag vänder era fester i sorg och alla era sånger i klagan, jag klär alla höfter i säckväv och låter alla gå med rakat huvud, jag sänder sorg som efter ende sonen och låter slutet bli en bitter dag. Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet - inte hunger efter bröd, inte törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Festen är över, det är Amos budskap till oss. Solen går ned mitt på ljusa dagen. Mörkret tätnar. Fasta i stället för fest. Skratt blir gråt. Kärleksbesvikelser vänds till klagan. I stället för femrättersmiddag - svält, hunger, törst. Skatteparadis leder ej hem men bort. En falsk trygghet bli allmän vilsenhet: ”Men du, Herre, var är du? Gud, om du finns, varför har du övergivit oss?”
   Amos, den skarpsynte profeten från Tekoa, en stad nära Jerusalem, honom sänder Gud till Nordriket – Israel. Han är visselblåsaren som får alla att reagera. Han avslöjar korruption, förtryck, sociala orättvisor, omoral, hycklande gudsdyrkan. Amos blev inte populär. Man satte munkavle på profeten, läs Amos 7:10ff. ”Håll käft! Dina bedrövliga bloggar gör oss bara bedrövade!”
   Men varför sänder Gud Amos till oss idag? Varför får han vara med i den Svenska kyrkans högmässor? Är det för att väcka oss? ”Alla sova, tyst det är i husen”. Är det för att öppna våra ögon: Vårt välstånd har lett till motstånd mot Gud. Men då man slängt ut Jesus och hans ”jesuiter”, vad har kommit in i stället? Är det Amos som satt igång #metoo-rörelsen? Och avslöjat de hemliga skatteparadisen? Nej, Bort med Amos! Han gör bara mos av oss. Sätt munkavle på profeten! Avkraga! Köp ut! Kör ut!
   Besinningsfråga: Är Herrens enda möjlighet att rädda oss att sända visselblåsare, klarsägare, avslöjare ???? Behöver vi profeter? Som väcker lilla vide ung, som bara sover.
   Profeter blir aldrig populära. De får säga sanningar som svider. Hela rasket skall rivas innan riket kan komma! Jesaja får se till att ödsligheten skall bli stor i landet innan något nytt och friskt kan komma. (Jes 6:9-12). Jeremia får uppdraget att rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva innan han får bygga upp och plantera. Jer 1:9-10). Cancern måste bort innan hälsan kan komma.
   Festen är över, kraschen kommer! MEN SEN DÅ?
   Jesaja får detta svar: en stubbe skall lämnas kvar … den stubben skall vara en helig säd (Sv Ps.113). Jeremia får detta svar - bygga upp och plantera. Amos får detta svar: På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag skall bygga upp den som i forna dagar. (Amos 9:11, men läs v 1-15). Vilket svar får vi? Vad händer på andra sidan kraschen? Begrunda dagens texter!

2. Vi lyssnar till Paulus – kraft från ovan blir källor här nedan.
Läs och BE-grunda Filipperbrevet 3:20-4:1.
   Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren, mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
Bibel 2000 talar om vårt hemland. Folkbibeln om vårt medborgarskap. Medborgarskap var viktigt på denna tid. Att vara romersk medborgare var ett stort privilegium. Där såg man Kejsaren som Frälsare. Han skapade ordning och reda i det stora landet.
   Vi har dubbelt medborgarskap. Svensk (eller norsk eller …) och kristen. Vi bor i ett land med ordning och reda. Men vårt hemland i himlen. Vi tillhör ett rike där Herren Jesus Kristus är vår kung.
   Lägg märke till att rörelsen inte är vår vandring till himlen utan det är himlen som rör sig mot oss: Därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Herren Kristus, vår Frälsare och Kung Han är på väg till oss. Och då händer det märkliga ting med oss. ”Kraft från ovan blir källor här nedan”. Vi får något rikt och fint och gott från honom som vi får ge vidare till varandra.
   När detta sker med oss upphöjer vi människor omkring oss. Ja, detta händer när vi står fasta i Herren. Då får vi en ny syn på människor omkring oss. De är mina kära syskon som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.
   Vad bra vi kommer att få om vi står fasta i Herren!

3. Vi lyssnar till Jesus – Guds rike kommer! Läs och begrunda Lukas 17:20-30.
   Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma svarade han: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” Till lärjungarna sade han: ”Det skall komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda av Människosonens dagar men inte får det. Man skall säga till er: Där är han, eller: Här är han. Spring inte dit de pekar, rusa inte efter dem. Ty liksom blixten flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont, så skall Människosonen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller som på Lots tid: folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.   Festen är över, kraschen kommer … MEN SEN DÅ? Profeterna fick förkunna krasch, innan det blev kraft. Men Guds rikes kraft kommer på ett sätt som ingen kunnat tänka eller velat förstå, säger Jesus idag. Våra ögon kan inte se det. Det bli inte som TV säger. Våra öron hör fel. Människor säger: Här är det. Där är det. Men till oss säger Herren: Spring inte! Rusa inte! Jakt leder till jäkt! Vandra på vägen med honom som är Vägen. Annars går Du i väggen.
   Guds rike kommer som en blixt. Plötsligt. Oväntat.
   Som på Lots tid. Abrahams brorson levde i den syndiga Sodom. Folk på hans tid levde ungefär som folk på vår tid. Man åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Inget fel i det. Så gör vi. Men det blir fel i detta är när man aldrig stannar till och tänker efter. Vart är jag på väg? Hur lever jag mitt liv? Glider jag aningslöst med i något som bara sker... Man kan ibland känna det som man åkte karusell. Låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå. Det snurrar runt. Och snurrar det runt blir man vimsig i huvudet.
   Som på Noas tid. Då levde människor fullständigt aningslöst. Man tänkte precis som vi svenskar: Katastrofer händer andra, inte mig. Och man stannar aldrig till, tänker inte igenom sitt liv. Folk åt och drack, står det i texten. De gifte sig och blev bortgifta. Och detta skedde ända till den dag då Noa gick in i arken och floden, de stora vattenmassorna kom och sköljde över allt och gjorde slut på allt.
   Känner ni gubben Noa, hedersmannen? Noa lyssnade till Gud och lydde. Hans familj och alla djuren räddades. Och nu säger Jesus: Som det var i Noas dagar, så skall det bli under Människosonens dagar.
   

   Vad vill Jesus säga oss med allt detta? Han vill lära oss dagens tema: Vaksamhet och väntan.
   VAKSAMHET! Var medveten om att det finns makter och krafter och idéer som vill lura dig. Se uppåt mot Herren så får du hjälp att se upp för det som vill dra dig neråt. Men får man aldrig sova? Bruden: Jag sover men mitt hjärta är vaket (Höga Visan 5:2). Kärleksrelationen finns även i vilan.
   VÄNTAN! Och ha förväntningar på Herren. Gå till kyrkan, öppna din Bibel med frågan: Vad vill Herren göra med mig och oss idag?
   Guds rike är mitt ibland er, säger Jesus enligt Folkbibeln. Mitt ibland människorna står han som är kung i Guds rike. Guds rike är inom er, säger Jesus enligt Bibel 2000. Båda har rätt. Han som är mitt ibland oss när vi firar gudstjänst vill komma in i oss. ”Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till digl” (Sv Ps 104:4). Och mitt ibland människorna, där jag står, som skriver detta, där ser jag er, mina kära syskon, som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans.

Vill du läsa vad Sångpostillan har att säga om detta, klicka här.

Ta emot min hälsning.
Bengt Pleijel 90+tisdag 7 november 2017


Inför tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Vad gör du, när det är SYND OM DIG? När tummen blöder, du får ont i halsen och lungorna får andnöd, hjärtat bultar konstigt och du blivit vrickad både upptill och nedtill? Själv gör jag detta: Jag besöker NÄRHÄLSAN Vallebergsvägen 28 i Ljungskile. Där tar vänliga människor hand om mig. Jag blir undersökt och genomskådad, får plåster och recept, mediciner, vitaminer och vacciner. Ja, må jag leva!
   Men vad gör du när det är SYND i DIG? När du vimsar runt i ett enda ego-snurr? Och blir problem både för dig själv och andra? På den frågan får du svar om du på söndag gör ett besök på
DEN HIMMELSKA NÄRHÄLSAN

Där kommer den himmelske Fadern dig nära (Sv Ps 272:9). Han berättar om att han sänt sin Son. Han har idag med sig receptet som heter FRÄLSNINGEN. Det är ett av de viktigare STORORDEN i Bibeln. Det ordet är laddat med hälsa, läkedom, nya krafter, framtidshopp.
   Söndagens texter hjälper dig att förstå och finna detta LIV!

1. I den gammaltestamentliga texten träffar vi Jesaja, som berättar om hur Fadern tar oss med till NÄRHÄLSAN. Läs och begrunda Jesaja 2:2-5.
   Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. Alla folk skall strömma dit, folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i Herrens ljus!

   Den himmelska NÄRHÄLSAN finns där HERREN är. Och HERREN är i sitt heliga tempel. När vi är där HERREN är, händer det något med oss. Där brinner kärlekens eld. Där det brinner samlas nyfikna från alla håll. Vi dras med i strömmen av alla folkslag från olika tider. Vi sjunger med i deras smittande sång: Jag gladdes när man sade till mig, vi skola gå upp till Herrens hus…
   På den vägen får vi sällskap både med både SLAVAR och SLARVARE.
   På den gamla onda tiden, då vi hade slavar, fick slavarna ofta ont i halsen. Man hade satt ett halsjärn på slaven. Det skavde och gjorde ont. Slaven kände sig förnedrad. Men det hände något med slaven. Han träffade människor som gav honom nytt hopp. De berättade om FRÄLSNINGEN. Det ordet kommer av ordet ”fri halsa”- någon – HERREN - kunde ”frihalsa” honom. Halsjärnet togs av. Slaven blev frälst genom honom, lycklig och fri. Fick sitt människovärde tillbaka. Ja, må han leva!
   Men hur står det till med dig? Hur mår du?
   Känner du igen dig i ordet slav? Kanske inte. Du är ju fri och självständig. Men ändå så ofri, bunden och låst av så mycket. Har du skavsår av halsjärnet?
   Du kanske inte är slav! Men ”slarver”? Det är SYND OM DIG därför att det är SYND I DIG! Du har slarvat med hälsokontrollen. I den himmelska närhälsan får du hjälp med det. Där sjunger man för dig: Ja, må du leva! Du får ett helt nytt sätt att klara av dina ”interpersonella relationsstörningar”. Du får vara med bland dem som får vandra i Herrens ljus och får höra Herrens ord.
   I Herrens ljus blir du alldeles klar över hur dum du är, när du plattar till andra med dräpande argument, mördande blickar, hat och hot. Med sådant sätter du bara igång tredje världskriget. I den himmelska Närhälsan får du vara tillsammans med dem som smider om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar (De som vet säger att de orden står på ett fredsmonument utanför FN-skyskrapan i New York). Plogbill är skärbladet på en plog, som man plöjer upp jorden med i jordbruket. Det betyder att du får till uppgift att bli ORDBRUKARE. Du hittar tröstord både till dig själv och till SLAVAR OCH SLARVARE. Herrens ord är liv för envar som finner dem … Ja, må de leva! Och du kan räkna med att själv få nobelpris! ICAN, som smidde om sina svärd, får det den 10 december i Oslo. (ICAN =The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

2. I dagens epistel träffar vi Petrus,
som berättar om vad som händer när det händer att våra händer tar emot från Guds händer.
   Läs och begrunda andra Petrus brev 1:2-8
   Nåd och frid åt er i allt rikare mått genom kunskap om Gud och Jesus, vår herre. Ty allt som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som i sin härlighet och kraft har kallat oss. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni tack vare dem skall bli delaktiga av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till blir er kunskap om vår herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt.
   Lägg märke till vad här står:
   Först ser vi hur Fadern sträcker ut sina händer mot oss. Han har något han vill ge oss: nåd, frid, kunskap, liv, gudsfruktan, makt, härlighet, kraft, löften. Smaka på de orden! Alla talar om hur vi blir delaktiga av gudomlig natur. Det är det som Paulus uttrycker med orden nu lever inte mer JAG utan Kristus lever i mig (Gal 2:20). Det är det vi sjunger om i Sv Ps 125:13 ”Ack, Herre Jesus, hör min röst: gör dig ett tempel i mitt bröst. Uti mitt hjärta bliv och bo, så har jag tröst och evig ro”. Luther, som skrev den psalmen hade formuleringen ”red dig en krubba i mitt bröst”. I vårt inre ”skräpstall” vill Jesus bo. Så nära! Det kan nog bli något riktigt bra med oss! Ja, må vi leva!
   Sedan kommer ord om vad som händer när våra händer tar emot detta: styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, broderlig omtanke, kärlek. Smaka på de orden! Detta säger oss att frälsningen inte är en engångshändelse – ”Jag är frälst och sedan är allt bra”. Frälsningen är daglig ”frälsvara”. Dagligen befrias jag från synd, renas från smuts, mina blinda och bländade ögon öppnas och dagligen får jag upptäcka mer och mer av hur himmelska ”glädjor” landar i mitt liv.

3. I dagens evangelium träffar vi Jesus.
Han vill tala allvar med oss. Läs och begrunda Johannes 12:35-43
   Jesus säger till oss: ”Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner.” När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.

   Nu vill Jesus i stor kärlek tala allvar med oss. Det gäller att vandra medan ni har ljuset, säger han. Många vill blåsa ut det lilla ljus jag är. Mörkret gör oss vilsna. Dunkla makter gör allt för att Jesus-ljuset ska släckas. De förblindar och förstockar oss. Det kommer tider av tvivel då Jesus tycks så långt borta. Har han lämnat oss? Är han försvunnen? Är ljusastaken flyttad? (se Joh Upp 2:5). När man råkar i diskussioner, vet man inte vad man ska säga. Man vågar inte stå för sin tro. Man gömmer korset och vågar inte tala om att man hör ihop med Jesus, är ljusets söner. Man vill själv vara det stora Ljuset. Se mig! Se mig! De älskade äran från människor högre än äran från Gud.
   Är det så är det ändå inte kört. Behöver inte vara det. Du hör en sång. ”O hur saligt att få vandra …” Det är vandringsfolket som vandrar på vägen med honom som är VÄGEN. De sjunger. Och någon ser hur du ramlat ner i diket och sitter där och tycker synd om dig. Du ser en hand som sträcks ut mot dig. Häng med! De reser på dig och du sträcker på dig och ni vandrar tillsammans på adress: Sångpostillan, årg 3, sid 446, på bibelskolan.com, tryck här.

Du ser någon som går där på vägen med rullator. Han nickar uppmuntrande till dig just nu. Jag tror att det är han som heter

Bengt Pleijel 90+Skriva ut