onsdag 27 maj 2015

HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Låt oss nu stämma in i trosbekännelsens lovsång till vårt dops Gud –
FADERN, SONEN OCH DEN HELIGE ANDE!”

Så hörde jag en präst (jag tror det var jag själv) som introducerade Trosbekännelsen efter predikan. Trosbekännelsen är en kärlekssång som hela kyrkan sjunger varje söndag till den heliga Treenigheten, vårt dops Gud.
Som ett klockspel hör jag dig,
heliga Treenighet, Fader, Son och Ande – Gud,
tre i en och en i tre. (Sv Ps 338:1).

Men tanken går i krok. 1+1+1 = 1. Förnuftet fattar inte.
Den pedagogiske prästen ritar en triangel och skriver Gud i mitten och Fadern, Sonen och Anden på sidorna. Och han skriver H2O och säger att H2O kan vara både vatten, is och ånga. På detta sätt har han visat hur man löser ett geometriskt problem och ett kemiskt problem. Hans pedagogiska gåva beundras. Men dessa bevis får inte glädjen att bubbla. Och hurudan är egentligen Gud? Något vått, kallt och dimmigt. Och kantig ...
  I min bok Innersidan läste jag detta: Gud har inte gett oss denna lära för att plåga vår hjärnor. Utan för att trösta våra hjärtan. Vad klokt!
  Jag blev så glad när jag en gång träffade kyrkofadern Irenæus (130 – 202 e Kr). Han levde i en tid då alla människor diskuterade Treenigheten. En gång då diskussionens vågor gick höga och man slog varandra i huvudet med skarpa argument, då berättar Irenæus för mig, då fick jag ett SMS från Mose. (SMS betyder ”Som Mose Säger). Mose säger (5 Mos 33:27 Fb):
en tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar.
Lägg märke till vad Mose säger:
 1. Gud är en tillflykt. På franska heter det refug. Det är den lilla upphöjningen mitt i Stressgatan, där vi stannar till, lugnar ner oss, tänker till, väntar ...
 2. Urtidens Gud är också nutidens Gud. Här nere råder hans eviga armar. Guds armar, berättade Irenæus för mig, är SONEN och ANDEN.
Detta betyder: Gud är inte en idé, en from tanke, en flumfigur långt bortom rymder vida. Inte den avlägsne, den oåtkomlige, oberörd av mänskliga problem, Han är vår käre himmelske Fader, som längtar efter sina barn, har omsorg om dem, leder och lider med dem, hjälper och tröstar. Gång på gång sträcker han ned sina två kärlekshänder – Sonen och den helige Ande.
  Han gjorde det i dopet. Dopet får oss att häpna: Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss att vi får vara Guds barn (1 Joh 3:1). Han gör det i Nattvarden. Där förundras vi: Hans besvärliga och svårhanterliga barn får krypa upp i Hans fadersfamn. De får lyssna till pulsslagen från Guds hjärta: För dig! För dig! Du är älskad, älskad, älskad .... Vilken nystart!
  Fadern engagerar oss också på måndag och tisdag och ... Då händer det att hans barn ramlar. Gång på gång. Ja, sju gånger, står det i Ordspr 24:16. Den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen. Den rättfärdige är den som är inkopplad i Kristus. Hen, han, hon är en elit-kristen = e´ liten kristen som vet att hen, han, hon behöver Kristus.
  Men kan resa sig igen. Där finns två händer som tar tag i en fallne. Det är viktigt att ha himmelska kontakter!

I dagens GT-text (5 Mos 6:4-9) hör vi SHEMA –orden som den fromme juden reciterar dagligen och som den fromme kristne också bör lära sig "by heart". Shema betyder hör.
Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en ...
Så sjunger också vi i trosbekännelsens lovsång. Nu citerar jag den nicenska trosbekännelsen:

Jag tror på en enda Gud, Fader allsmäktig ...
... och på en enda Herre, Jesus Kristus ...
... och på den helige Ande, Herren och livgivaren.
som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras ...

Gud är en, säger Mose i 5 Mos 6:4-9
Gud har två armar säger Mose i 5 Mos 33:27.
  De som orkar läsa min predikan i Sångpostillan för denna söndag kommer att få EN HIMNMELSK KRAM. Och kommer då att göra en fantastisk upptäckt. Men först blir de chockade av att Jesus brister ut i jublande glädje över att Gud har dolt sitt budskap för de kloka. Det verkar som Jesus tycker att de lärda och de kloka inte är riktigt kloka!
  Jag citerade ovan en klok sats från min bok Innersidan. Snart efter hittade jag en annan sats: ”Om du begriper att du inte begriper så mycket, så har du begripit något mycket väsentligt”. (Var får man allt ifrån?) Den satsen tröstade 62.000 svenskar, ty så många köpte boken. Och alla begrundade naturligtvis allt som stod i boken. Men boken översattes också till norska, danska, spanska, slovakiska, japanska. ÄRAT GUDS TRÖST FLÖG ÖVER JORDEN!
  Det man begriper när man får en faderskram är just ordet BEGRIPA.
  En jordbrukare begriper vad han skall göra med sädeskorn och frön. En biblisk ordbrukare stannar inte i förundran över det lilla fröet. Han begriper vad han skall göra med det. Men börjar med att BE! Hittar förtroliga samtal med Fadern, (Psalt 25:14). Fadern hör bönen. Han GRIPER tag i barnet. Och barnet – du – blir GRIPEN: Fantastiskt! Aha! Det är som livet, som är programmerat i fröet, kommer fram, växer, doftar, sjunger, bjuder på frukt. Varje bibelord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren! Jag får ett kärleksmöte! Vilket stort mysterium ... omöjligt att förstå och ändå är det så.” (Sv Ps 726, vers 1 och 4).
I kramen hör jag hur Guds Fadershjärta slår ... Det bultar kärlek! Nu anar och förstår jag hemligheten med att kunna begripa på bibliska. Det är att man lär sig tänka med hjärtat!
Bibelns folk tänker med hjärtat. Men man känner med magen. Också vi gör så ibland. Vi har ”magkänsla”. Ibland ”gallskriker” vi. Problemmänniskor sätter sig i magen och stör vår nattsömn ...

I Shema-texten står det:
Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på hjärtat
Inte på hjärnan! Stoppa inte in dem i hår-disken! Där blir tankarna så lätt frusna och hårda och kalla. Debattvapen! Nej, bädda ned dem i hjärtat, vattna dem med bön. Och upptäck vad som sedan händer: Det som kommer in i hjärtat går in i blodomloppet, det påverkar händer och fötter och tår och fingrar och ... de stiger så småningom upp i huvudet: Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.
Praktisera detta med hjälp av SHEMA-texten, dagens GT-text från 5 Mos 6:4-9 (Bibel 2000),

Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.
Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och all din kraft.
Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat.
Du skall inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus
och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp.
Du skall binda dem som ett tecken kring din arm,
och de skall vara ett kännemärke på din panna.
Och du skall skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar.

Gör så här: Stoppa ned dessa ord i ditt hjärta. Lär dig orden "by heart". Vattna dem med bön. Låt Shema-texten vara dagens sista ord. Upprepa dem innan du säger god natt till dig själv
  Det som brukar hända med bibelordsfrön, som man tar emot på kvällen, är att de spirar upp på morgonen och sjunger en lovsång i dig. Pröva!

Det kan vara på samma sätt med trosbekännelsens ord. De verkar först obegripliga och svåra - avlad, enfödd, nederstigen, uppstånden, uppstigen ... Men bakom varje ord döljer sig himmelska ordfrön, som bara väntar på att bli mottagna, inplantade, vattnade, öppnade. Ty då händer det att det händer att en ström av doft, färger, frukter, jubel brusar fram ....

Vill du få hjälp att upptäcka detta gå till www.bibelskolan.com /Bengts återvändsgränd / Nyfikenhetsskolans vandringar 1 -60/. De öppnar trosbekännelsens ord. Välkommen på pilgrimsvandring genom trosbekännelsen. Den tar dig bara 60 timmar att vandra igenom ...

I dagens predikan från Sångpostillan får du HIMMELSK KRAM och HIMMELSK KLARSYN. Och när Shema-texten öppnas i denna predikan blir det HIMMEL PÅ JORDEN. Sångpostillan årgång 1 sid 268 eller tryck här.

Om du vill köpa Sångpostillan årgång 1 kontakta GAudete förlag i Hälsingborg, telefon 042 / 37 48 10. Eller tryck här

En sak till:
På söndag träffas vi i kyrkan
och då stämmer vi, tillsammans med kristna över hela världen, 
 in i trosbekännelsens lovsång till vårt dops Gud 
FADERN, SONEN OCH DEN HELIGE ANDE!



Bengt Pleijel 88+






torsdag 21 maj 2015

NÄR PINGSTDAGEN VAR INNE ...

...satt apostlarna inne i en sal i övre våningen. Jesu mor Maria och Jesu bröder var också med. Fler kom dit. 120 blev de till sist. De höll ut i bön (Apg 1:13, 2:1-2). Vi får veta deras kroppsspråk: de satt.
Då händer allt så plötsligt. De hör ... de ser ... de fylls ... de talar ...
Folk strömmar dit. De hör ... de ser ... de häpnar ... de frågar ... de blir förvirrade ... de gycklar ...
Ja, allt detta får vi vara med om, då vi går in i Pingstdagens budskap i Apostlagärningarna 2. Vill du läsa detta tillsammans med Sångpostillans guide, slå upp i boken sid 262. Eller tryck här. Tillsammans får vi be och sjunga:

ANDE DU SOM LIVET GER, FALL NU ÖVER OSS,
SMÄLT OSS, FYLL OSS, TÄND OSS, SÄND OSS.
ANDE DU SOM LIVET GER, FALL NU ÖVER OSS
(oss ... mig ... dem ...)


Vad händer då?
DEN HELIGE ANDE LEDER OSS 
                                                                                        
1. till bönemötet
i salen i övre våningen. Vi smyger oss dit och sätter oss där tillsammans med apostlarna, Jesu mor Maria och alla de andra (Apg 1:13 ff). Vi tror att vi själva bestämmer oss för det. Efteråt förstår vi att det var den helige Ande som drog oss. Anden förstår hur vi har det och vad vi behöver.
I böneatmosfären börjar det bubbla fram inom oss – ”den nöd som vi i hemlighet bära” (Sv Ps 161:2) – vår inre torka, vårt fattiga böneliv, våra futtiga försök att bryta med dåliga vanor. Våra låsningar ... feghet ... hyckleri ... falskhet ... Ingen kraft ... Varför är det så?

Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig?
Sänd ditt ljus och din sanning.
Låt dem leda mig, låt dem föra mig till ditt heliga berg och dina boningar,
så att jag få gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd,
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.
(Psalt 42:6,12, 43:5, 43:3-4)


2. till omvändelse
Förr talade vi om bättring. Det ordet har nu försvunnit ur Bibeln. Ordet bättring gör oss så ängsliga, så självupptagna. Vi försöker, putsar och försöker. Vi tar hjälp av tomten, men blir inte snällare. Samma gamla tråkiga och självupptaga person som tidigare!
När vi vänder ryggen åt Gud har vi framför oss Fi (enden). Fi vill se mig ”fången och snärjd, förvillar med smicker och lockar med flärd och tänker blott på att bedraga”. (Sv Ps 536:1). Fy FI!!
Vi blir fångade i prestation och jämförelse. Slår oss samman med Babelsfolket, och vill som de avsätta Gud. Vi börjar bygga torn, som gör att vi når himlen i vår egen duktighet. I Babel får vi det svårt: jämförelse, avund, kiv... Vi förstår varandra inte. Bara babbel i Babel. Och det värsta: Vi ser inte Gud! Vi har ju inte ögon i nacken. Och det verkar som om Gud inte ser oss, när vi är så där stöddiga. Läs GT-texten på Pingstdagen, 1 Mos.11:1-9. Gud sitter i sin himmel och undrar vad vi har för oss. Han tar på sig glasögonen, men ser oss inte. Han tar fram kikaren. Men den allseende Guden ser oss ändå inte. Då steg Herren ned för att se ... (vers 5).

I kyrkans aftonbön ber vi: ”Omvänd oss till dig, du vår frälsnings Gud”. När de orden inte bara blir ord utan bön, händer det. Någon tar tag i oss, vänder oss om. Vi ser hans ansikte. Vi står inför Seendets Gud (1 Mos 16:13). Han ser oss med sina möjligheter (Joh 1:42). Vi hör vad han frågar oss: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:31). Kyrie eleison!

Vad händer när vi vänder om?
Om någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort (vi avslöjas men blir tydligen inte utskällda, ty...) Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet ill härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:16-18 Fb).

3. till hänvändelse
Ordet ”hänvändelse” är många steg närmare och flera grader varmare än omvändelse. Det förlorade barnet kastar sig i fars armar, gråter av glädje, häpnar: Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn (1 Joh 3:1 Fb), Vi blir föremål för Hans väldiga gärningar. Jesus gör nu det som han längtat efter att få göra enligt sin programförklaring i Lukas 4:18-19. Nu är Herrens Ande över honom, han har himmelske resurser som han vill använda på oss. Han vill
1. stoppa glädjefrön i hjärtat
2. avboja fångar
3. göra oss klarsynta
4. befria från förtryckare
5. Ta hand om vår framtid


4. till hänryckning
Det hände på Pingstdagen: Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom ingav dem att tala ...
Och folk,som kommer dit, undrar: Vad kan detta betyda? De blir uppfyllda av häpnad och förundran (Bibel 1917). De blir utom sig av förvåning (Bibel 2000). De blir mycket häpna och förvirrade (Fb).
De som kommer dit hör hur lärjungarna prisar Gud för hans väldiga gärningar. Detta gör dem förvirrade, osäkra, frågande.
Men lärjungarna är trygga och trosvissa. Det strålar omkring dem. De sjunger, de jublar. Vilken mäktig Gud vi har!!! Och hemligheten är: Alla uppfylldes av den helige Ande.
Pingst är hänryckningens tid. Hänryckning heter på ”utrikiska” EXTAS. Paulus talar om det i 2 Kor 5:13 Har jag varit i extas är det för Gud (Bibel 2000). Ordet betyder ”att komma utanför sig själv”. Det blir regimskift i oss. Vårt stora, tröttsamma, självömkande JAG får lämna plats för Gud. Paulus uttrycker det i Gal 2:20 Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Paulus hittar sig själv på djupet.
Vi uppmanas: Låt er fyllas av Anden (Ef.5:18ff). Uppfyllelsen av helig Ande är en erfarenhet som får oss att gå ut ur oss själva, släppa kontrollen och villkorslöst ge oss hän åt Anden. Det är när men går ut ur sig själv som man blir hemma hos sig själv. Den som mister sitt liv ... han skall rädda det (Luk 9:24). Läs Efesierbrevet 5:18-20 och upptäck vad som händer med oss och varandra när det sker. En inre kraft som sjunger och leker och spelar. Gud blir STOR och människor omkring mig blir STORA. Och Gud ser till mig som liten är! Läs mer om detta på bibelskolan.com, vandringar 47-49, tryck här.

5. till hän- och hen-förelse.
Efter Pingstdagen kommer ANNANDAG PINGST. Den dagen är inte längre röd i almanackan. Men inget hindrar att du själv låter Anden leda dig in i EN ANNAN LIVSSTIL, då Anden för dig ut ur EGO-MÖRKER OCH JAG-SNURR och du får stanna i hänförelse och förundran över det rika livet i Anden. Temat för Annandag Pingst är ANDENS VIND ÖVER VÄRLDEN. Du blir så hänförd att du längtar efter att HEN (= han och hon) skall bli lika glada.
När Andens vind blåser, sväng kappan efter den vinden! Hissa segel!
Ty utan den helige Ande blir allt så tungt. Jag måste greja så mycket själv. Som att sitta i roddbåten. Där får JAG visa min styrka. JAG är duktig. JAG är stark. JAG ska nog ro skutan i land. JAG kan imponera på andra. Men när jag ror har jag målet i ryggen. Blicken är fäst på stranden. Jag retar mig på syndarna som rumlar om där. Utan den helige Ande är jag osäker om min kristendom. Målet lyser inte för mig. ”Är du en kristen?” – ”jag vet inte riktigt säkert, jag försöker så gott jag kan ...” Och så kämpar jag på. Duktig, tapper. Men inte glad ...

Men Andens vind blåser!
Vänd om och hissa segel! ALLA SOM DRIVS AV GUDS ANDE ÄR GUDS BARN (Rom 8:4). Se målet härligt lyser ... ta ut kompassriktingen ... läs sjökortet .... läs din Bibel ...
Med Andens vind blir där en ny kraft och glädje, Du hittar Guds barns härliga frihet.
Men du måste vara skärpt under seglingen. Och vaksam, Så att du inte förlorar din nya lekfullhet,
Låt HÄNFÖRELSEN leda dig till HEN = honom, henne. Ty Jesus för världen givit sitt liv!

När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem,
i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

GLAD PINGST I DEN HELIGE ANDE
önskar
Bengt Pleijel 88+








onsdag 13 maj 2015

INFÖR ABBA-DAGEN OCH PINGST-NOVENAN.

1. ABBA-DAGEN.
Abba betyder pappa, far. Abba-dagen infaller torsdagen den 14 maj 2015. För många människor är det dagen man far ”ut till landet, ut till fåglarne”. Man vill känna vårdoft från ”björk och lindar” och lyssna till ”trastens sång i furuskogens lunder” . En del firar gökotta tidigt på morgonen. Då kan man få höra hur göken spår om framtiden "östergök är tröstegök, västergök är bästergök"  o.s.v. Ja, det är mycket som kan hända, då man ”drar åt skogen”. Man får friskluft i lungor och spänst i ben. Lite svårt för mig som måste ”rullatorera” fram. När kommer beslutet att asfaltera skogsstigar?
I skogen kan man möta Gud! Och sjunga om Gud med J.O. Wallin: Din väldighet, ditt majestät, ditt underfulla råd jag såg i solens höga fjät och gräsets minsta tråd. Men det finns ett ”dock”, suckar Wallin: ”Dock låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann, och i en mörk, oändlig rymd jag som ett stoft försvann. (Sv Ps 63:4-5).
Guds hjärta, Guds innersta mening med livet, finner jag på ABBA-dagen! Bibeln berättar att Jesus den dagen gör en färd långt bort, men inte långt bortom rymder vida. Jesus säger i Joh 14:28 :

JAG GÅR TILL FADERN!

Jesus far till Far! En gång blev han sänd från Fadern till oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Fadern hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:17, Giertz). Han föds i Betlehem, växer upp i Nasaret, får vara med om dramatiska händelser i Jerusalem. Han blir torterad, förnedrad, korsfäst, dödad, begraven. För hans lärjungar kraschar hela deras kristendomen. Men djävulen blir förtjust. Han har lyckats döda Guds son. Han sjunger: ÄRA VARE JAG!
På Påskdagen måste han dock lomma i väg med bockfoten mellan svansen (eller vad det nu var han gjorde). Påskdagen är Djävulens svartaste olycksdag. Jesus uppstår. Jesus lever. ÄRA VARE GUD!
Det finns många bevis på att Jesus uppstått, skriver Dr Lukas i Apostlagärningar 1:3. Jesus framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem.
Lärjungarna går inte på vad som helst. Några kan inte tro för tvivlens skull (Joh 20:25). Några kan inte tro för glädjens skull (se Lukas 24:41). De letar efter bevis. Och får det de letar efter. Jesus visar sig för sina lärjungar, han äter med dem, de får röra vid honom. Bevisletaren överbevisas. Min Herre och min Gud! (Joh 20:28).
Det var nog klokt av Gud att inte låta Jesus födas i Sverige. Vi svenskar är mycket mer godtrogna. Vi kan gå på vad som helst. Se bara hur opinionsvindarna svänger upp och ned. Ja, men det har man ju sagt på TV ...
Fyrtio dagar efter uppståndelsen händer något märkligt. Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre och plötsligt försvinner ur vår åsyn. Inte som en kosmonaut som ger sig ut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans ovan molnen. Men ett moln, en sky, tog honom bort ur deras åsyn, berättar Dr Lukas i Apostlagärningarna 1:9.
Moln - det är i Bibeln ett uttryck för DEN HIMMELSKA NÄRVARON. Gud omger sig med ett moln. När Israels barn vandrar ut ur Egypten går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet, som tog Jesus bort ur deras åsyn, är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på allsmäktig Gud Fader högra sida, som trosbekännelsen sjunger om.
Jesus bestiger nu den himmelska tronen. Jesus får det namn som är över alla namn - Guds eget namn HERREN. Det skrivs med de fyra bokstäverna JHVH. Det är så heligt att varje gång den som skriver av bibeltexter skall skriva det namnet, tvättar han pennan och böjer sig djupt i bön.
Jesus har namnet över alla namn, Guds eget namn. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan OM HANS NÄRVARO! Här och nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara över allt - i Kungälv och Kairo, i Lund och London. Och där du brukar fira gudstjänst. Tillsammans med miljarder kristna över hela jorden sjunger vi hans lov med ord från Filipperbrevet 2:11 (Fb) :

Alla tungor bekänner att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära

Vad gör Jesus hos Fadern? Sv Psalm 359:3 svarar:
Du har gått till Fadern, står inför hans tron, 
ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu.
Just nu ber han för oss. Han fortsätter den bön, han bad den sista kvällen då han var tillsammans med sina lärjungar: Fader. jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet (Joh 17:24). Hör du vad Jesus ber om? Han ber för dem som du har gett mig. Han syftar på oss!! Kan du se dig själv som en present, som Fadern ger till sin son? Vad överraskad och glad Sonen blir!!
Hur har detta kunnat hända? Därför att Fadern låter två ting ske med oss:

 • Fadern sänder sin Son för att friköpa oss, som slavar och slarvar, rumlar och ramlar omkring (Gal 4:4-5).
 • Fadern sänder sin Sons Ande till våra hjärtan, SOM ROPAR ABBA! FAR! (Gal 4:6).

Detta leder oss nu till att upptäcka Pingstnovénan. Och då är det inte göken vi lyssnar på. Det är duvan (Matt 3:16). Läs gärna mer om Abba-dagen i SÅNGPOSTILLAN, i boken sid 248, eller tryck här.

2. PINGSTNOVENAN.
Novéna syftar på de nio dagar mellan himmelsfärden och Pingst som Jesu apostlar tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu bröder drar sig undan, till salen i övre våningen. Där håller de enigt ut i bön i väntan på att Jesu löfte om Anden skall uppfyllas (se Apg 1:12-14). Apostlarnas niodagarsbön har inspirerat kristna att göra tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst till en bön om andlig förnyelse och fördjupning. Vill du vara med?
I Jesu sista samtal med apostlarna säger Jesus till dem: Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande (Apg 1:4-5).
Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där har Jesus blivit dödad. Där finns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien: Den helige Andes gåva. Tänk efter: På den svåraste platsen kan det största hända!
Jesus har sagt: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
De skall först vittna om Jesus i huvudstaden. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna kring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som inte var särskilt vänligt sinnade mot dem, nämligen samarierna. Sedan går missionsresan ända till jordens yttersta gräns (det måste betyda Sverige. Och Norge).

Mitt i pingstnovenan kommer söndagen före Pingst med temat: HJÄLPAREN KOMMER.
Hjälparen den helige Ande kommer till oss, när vi går in i pingstnovenans niodagars bön. Nu sätter Fadern igång en räddningsaktion för vårt land. Vår uppgift blir: Ställ dig inte i lä när Andens vid blåser. Då får du erfarenhet av den helige Ande. Du får kunskap om den helige Ande. Du blir berörd av den helige Ande.
Söndagen före Pingst får du träffa tre personer som hjälper dig med detta:

SAKARJA kommer först. GT-texten från Sakarja 14:6-9 upprepar uttrycket DEN DAGEN flera gånger. Det syftar på vad Herren vill hjälpa oss med DEN DAGEN vi tar emot den helige Ande. Redan i kapitel 4:6 säger Sakarja en viktig sak om den helige Ande. Någon upptäcker det, får en melodi till det, som vi sjunger och får oss att tänka:
Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske
utan genom min Ande, säger Herren.
Om något av värde ska ske med oss i vår kyrka beror på den helige Ande. Utan Anden kan det nog bli livaktighet. Men inte LIV! Halvljum värme. Men inte brinnande hjärtan. Både Gamla och Nya Testamentet har många spännande saker att säga om den helige Ande. Unna dig en LÅNGPROMENAD med hjälp av vandringarna 39-49 i www.bibelskolan.com. Eller tryck här.

PAULUS vill också få träffa oss. Han läser högt för oss ur episteln från Romarbrevet 8:16-18.
Unna dig att lyssna in hela kapitel 8. Det talar mycket om den helige Ande. Låt Anden vittna med din ande att du är Guds barn. Har du fått barnaskapets Ande vill Anden lära dig att ropa: Abba! Far! Anden rustar dig med kraft att möta mörker, lidanden och svårigheter, som kan komma.
Läs gärna detta kapitel med hjälp av guiden, som skrivit en kommentar som heter ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”. Om du inte är lycklig ägare till boken kan du bli lycklig genom att beställa den från GAudete förlag, tryck här.

JESUS kommer i personlig kontakt med oss genom dagens evangelium från Johannes 15:26-16.
Där berättar Jesus vad som händer i våra liv när HJÄLPAREN KOMMER. Det grekiska ordet för Hjälparen är parákletos, som betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. På latin heter det advocátus. Gud erbjuder dig gratis advokat för att hjälpa dig leva LIVET. Om du läser SÅNGPOSTILLAN, sid 257, tryck här så får du höra hur Jesus berättar om ”fem hjälpor” som du får av advokat helig Ande.

Nu till det viktigaste av allt: Låt ditt inre kärleksrum - hjärtat - bli ett bönerum under PINGSTNOVENAN. Bed: Kom helige Ande! Läs, begrunda sucka, jubla. Gärna med ord som andra formulerat i ord och bedit i psalmer och sånger. Se t.ex Sv Psalmboken nr 50-54, 160-162, 362-368, 475-476 m.fl

Låt er uppfyllas av Anden
och tala till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger.
Sjung och spela för HERREN i era hjärtan.
Och tacka alltid vår Gud och Far för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.
(Ef 5:18-20)

Glad Abbadag och rik pingstnovena önskar

Bengt Pleijel 88+ 


tisdag 5 maj 2015

INFÖR BÖNSÖNDAGEN

Jag har en fråga till dig: hur hanterar du alla ”dåligheter” som strömmar emot dig från TV, tidningar, kompisträffar och kafferep? Är det så här: ”Där två eller tre är församlade där är dåligt väder, sjukdomar, IS, opålitliga politiker, fallna präster och ofrälsta frikyrkoprofiler mitt ibland dem ”?
Låter du andra människor fylla dig med fulhet? Du smittas och smittar ... Vad hjärtat är fult av, det talar munnen!
För en tid sedan träffade jag tant Sofia, hon från Kamomilla stad. Hon sa så här:

Uffamej å huamej å hualialej!
Allt är bara synd och flärd i våran lilla värld.
Om bara alla va' som jag så skulle allt va' bra.
Men ingen annan är som jag
och ingenting är bra.

Sofia betyder vishet, Jag tycker inte tanten var så särskilt vis. Det kan vara farligt för oss är umgås för mycket med tant Sofia. Man liknar den man är tillsammans med. Uschiamej!
Det finns ett bättre recept: Låt dig fyllas av HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS! På söndag är det BÖNSÖNDAGEN. Den dagen vill smitta dig med insikten att alla söndagar och alla vardagar kan bli böndagar. Genom bönen drar du ned himlen till hembygden. Ske din vilja såsom i himlen så ock i Jagboda (det är platsen där du bor).
I alla de tre texter, som ges oss denna söndag, får vi recept på hur man kan ”döda dåligheter”. Du får träffa två VISA MÄN – Abraham och Paulus och en ENVIS dam. Alla tre har också erfarenhet av ”dåligheter” - både omkring sig och inom sig. De blev visa då de fick lära sig hantera dåligheterna, ja, ”döda dåligheterna”.
 1. Vi träffar Abraham i GT-texten från 1 Moseboken 18:26-30.
Läser vi Abrahams historia kan vi se att Abraham, som kallas trons fader, inte var någon perfekt troshjälte. Han har erfarenhet av ”dåligheter”, både i sig och omkring sig. Bibelns stora människor var ofta mycket små(aktiga). Poängen med Bibelns människoskildring är inte att berätta om hur stora och märkliga de är, utan HUR STOR GUD ÄR, som kunde ta hand om så knepiga människor. Upptäck trösten i den tanken!
I dagens text lär vi oss hur Abraham klarar dåligheter omkring sig. Förskräckliga ting har skett i Sodom och Gomorra. Vad har hänt där? 1 Mos 18:20 säger: Klagoropet från Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår.
Ett märkligt uttryck! Synden kan inte döljas, sopas under mattan, skakas av. Synden ropar! (Jfr 1 Mos 4:10 om Abels blod som ropar). Synden ropar! Det är ett rop av klagan från de förtryckta, de utnyttjade, de manipulerade, de mobbade. Gud hör det, men klarar inte av att ingenting göra. Abraham vet det och han börjar ropa och be till Gud.
Här är receptet för oss när ”dåligheterna” skakar oss: Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp (Sv Ps 254:2). Abraham ber för Sodom och Gomorra. De städerna var korrupta. Han lider med människorna där. Han tar sig an deras sak och kämpar med Gud, för att de skall överleva. Gud säger att staden kan räddas om där finns rättfärdiga människor där. Vi hör hur Abraham talar med Gud om detta. Om det finns 50 rättfärdiga ... om det finns 40,30, 20 och till sist 10 rättfärdiga... Varför stannar Abraham där? Det är som texten pekar fram mot Jesaja 53, där vi möter en som verkligen är rättfärdig – Guds rättfärdige tjänare, som ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld (v 11). Jesaja pekar på Jesus.
Hur skall gamla Sverige räddas? Sodom gick inte under därför att de var så syndiga utan därför att där var så få rättfärdiga. Finns det sådana i Sverige?
Vem är rättfärdig? Märk att det inte frågas efter egenrättfärdiga – tant Sofia-människor. Sådana finns det många av. Rättfärdig är den som håller ledningen öppen mot Gud och gör såsom Abraham gjorde - låter ljuset och kraften från Gud strömma igenom dem. Eller som Kaj Munk uttrycker det: När tron griper fast om Guds hand, finns inga gränser för vad som kan ske. Tron är att gripa fast om Guds hand. Förbönen påverkar skeendet.
Läs Sv Ps 528 vers 3:

Två och tre som möts inför dig kan få kraft att göra mer
än de många som ej lyssnar, ej blir stilla eller ber.
Genom kyrkans tysta förbön, buren fram i tålig tro,
andas världen, rörs mot enhet, läks dess djupa sår ihop.

 1. Vi träffar Paulus i episteltexten från Efesierbevet 3:14-21
Paulus har erfarenhet av dåligheter i sitt eget liv. Han kallar sig själv ”den störste av syndare” (1 Tim 1:15). Innan han blev kristen hade han dålig andedräkt. ”Han andades hot och mordlust” (Apg 9:1 Fb). Sedan han drabbades av Jesus på Damaskusvägen (Apg 9:3 ff) spred han en ”kristusdoft för världen" ( 1 Kor 2:15).
Den store Saulus blir den lille Paulus (Saulus var ett kunganamn, Paulus betyder ”den lille”). Vi möter honom då han ber. Jag vill falla på knä för Fadern, säger han. Böjda knän är ett uttryck för djupaste vördnad, för hjärtats kärlek och hängivenhet.
Han står inte upp och ser ned på andra, Han böjer knä – blir liten, nu ser han bara uppåt. Han ser då inte diktatorn, inte den kittslige guden som man måste vara rädd för. Han ser Fadern, han som restaurerar vår dåliga fadersbild. Vi, dåliga pappor, kan ge färg åt Gud. Är Gud sådan? Nej, Jesu Gud och Fader ger frisk färg åt fadersbilden.
När riktmärket är Fadern ser vi hans härlighets rikedom. Vi ser hur Fadern ger kraft och styrka och kärlek och glädje. Något stort kan händer med oss, när vi är inför Fadern. Vi som så ofta är ständigt uppkopplade på vad andra säger och tänker, vi blir uppkopplade på vår himmelske Fader. Vi slipper snurra runt omkring oss själva, våra problem, våra dåligheter och ”fulheter”. Vi kan bli uppfyllda av Guds fullhet!
Och då undrar vi: Varför försöka bli perfekt när det är mycket lättare att bli fullkomlig? När jag vill bli perfekt blir jag så koncentrerad på mig själv. Hur gör jag mig nu? Blir det bra så här? Duger jag? Vill jag bli fullkomlig blir jag inriktade mot vår himmelske Fader . Genom sin Son och den helige Ande dödar han mina ”dåligheter” och livar mig med sitt rika liv. Av hans fullhet kan vi alla få med nåd utöver nåd, se Joh 1:16.
Detta hade Paulus upptäckt och han brister ut i lovsång:

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus, i alla släktled i evigheters evighet, amen.

 1. Vi träffar envis änka i dagens evangelium från Lukas 18:1-7
Jesus berättar om henne. Hon hade det svårt med någon relation. Hon hade blivit nedtryckt, kanske manipulerad, utnyttjad. Vi vet inte. Men hon lät sig inte förtrampas. Hon hade tydligen läst i något HIMMELSK SÖNDAGSGODIS om att ”en kristen underkastar sig ingen, men underordnar sig alla”. När man underkastas trampas man ned, myllas av mörka tankar. Smuts och tårar gör ögonen blinda. När man underordnar sig ser man uppåt. Ovanför dumma, förtryckande människor ser jag Fadern och får då se på de dumma med hans möjligheter.
Kvinnan kommer till den dumme Domaren. Han vill inte lyssna på henne. Tycker hon är ”tjötig”. Men hon ger sig inte och kommer igen och Domaren ger sig eftersom hon pinar livet ur honom med sitt springande.
Jesus berättar om henne och ser henne som ett föredöme för oss. Han ger oss denna liknelse för att lära oss att alltid be och inte ge upp. Han vet att Fadern väntar på oss. Och han säger till oss: Kom till mig ....

BÖNRECEPT OM HUR MAN DÖDAR DÅLIGHETER:
 1. Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himmelen opp. Då byts död till liv!
 2. Byta samtalspartner! I stället för att prata med dig själv, drar du in Jesus i dina tankar.
 3. När bråk och synd och andras dåligheter vill fånga dig, be då om TÅRARNAS NÅDEGÅVA. Jesus grät – Lukas 19:41. Paulus grät – Rom 9:1-3. Apg 20:19) Mose grät - 2 Mos 32:31-32.
 4. När du inte hittar ord att uttrycka vad du vill be om, öva dig i JESUSBÖNEN: Herre Jesus Kristus Guds son, förbarma dig över mig syndare. Upprepa den, bed för dig själv, som förbön ...förbarma dig över honom ...dem ...
 5. I dina böner använd TRE-SJU: metoden:
TRE - afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga ..(Psalt 55:18)
SJU - Jag prisar dig sju gånger om dagen (Psalt 119:164).
 1. Slå upp dagens epistel från Efesierbrevet 3:14-21. Läs det långsamt, begrundande ...
Lyft sedan in din församling i Guds Faderskärlek genom dessa ord. Du kommer att häpna då du får se på alla underliga och underbara människor där med Guds möjligheter.
 1. Jesus undrar: Skall Människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer? Kom ihåg Kaj Munks ord: När tron griper fast om Guds hand, finns inga gränser för vad som kan ske. Tron är att gripa fast om Guds hand. Förbönen påverkar skeendet.
Psaltaren 126:5-6 berättar om vad som händer:
De som sår med tårar skall skörda med jubel!


Med många uppmuntrande hälsningar
Bengt Pleijel 88+

som stämmer möte med dig i Sångpostillan Bönsöndagen årg 1, sid 240, eller tryck här. En annan mötesplats är bibelskolan.com / vandring 54 ”Kyrkans folk lever av bön”. Tryck här






Skriva ut