onsdag 25 februari 2015

Inför andra söndagen i Fastan.

Nu blir det kämpigt ... DEN KÄMPANDE TRON är söndagens tema. Vi får vandra genom texter, där vi får vara med om en nattlig brottningsmatch, vi får läsa en del av Paulus memoarer - dystra, skakande, men faktiskt också trosstärkande. Och vi får se hur en slagfärdig, envis mamma går in i närkamp med Jesus.
Vi undrar: Varför dessa kämpiga svårigheter? Vad har hänt med den gode Herden? Varför gör han på detta viset ... leder oss in kamp och svårigheter? När vi först mötte honom upplevde vi ett rikt slösande liv, Ingenting fattades oss. Vi fick vila på gröna ängar. Vi fick lukta på blommor och leka med andra barn och plaska och skvätta i vattenströmmar och det var härligt att leva! Vi kom till ro och fick det roligt på både norska och svenska.
Men vad varför får vi inte stanna i ljuvligheterna? Vi får inte susa fram på motorvägar i vår fina statusbil. Vi får vandra. Inte på LÄTTA vägar men RÄTTA. Apostlahästars fötter blir trötta.
Men Herden går vid vår sida. Den smala vägen ger plats för bara två personer. Vi får personlig relation med honom. Fyra fotspår i sanden. Ibland helt underbart - skogsdoft och fågelsång och andliga samtal. Hälsan kryper in i kroppen och han styrker min själ (Psalt 23:3 Fb). (Hur Herden på den smala vägen kan ha relation med de miljarder kristna som nu finns, ja, det är hans problem, inte vårt).
Ibland blir vägarna slingriga och smala och vi får skavsår och suckar håhåjaja ... Men så händer plötsligt något svårt. Det svartnar för ögonen. Allt blir mörkt, dödens krafter kommer i rörelse, livsmodet försvinner.

Nalkas ock för mig den onda dag, dagen, då mörkret begär mig,
drabbar mig tunga sorgens slag, bär jag på kval som förtär mig,
dignar jag maktlös bruten ner, orkar ej livets börda mer ... (Sv Ps 26:4)

och jag frågar: Var är du, Jesus, nu? Varför har du glömt mig. Sover du? Jag ser bara två fotspår i sanden... Ja, ni vet svaret. Den gode Herden talar om det för oss: ”Det var då jag bar dig ...”
Jag hör en röst från den gamla bibelboken: Vem är bland eder som fruktar HERREN,  hör hans tjänares röst: Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid din Gud (Jesaja 50:10 Bibel 1917). Och jag svarar med en röst från samma bok: Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont för DU ÄR MED MIG ... (Psalt 23:4 Fb).
Lägg märke till vad som händer i Psaltaren 23: HAN, HAN, HAN, HAN byts ut mot DU, DU, DU, DU .... Inte längre bara fina åsikter om Herden. Nu djupa insikter. Personlig relation. Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Du är med mig ... Du dukar ett bord ... Du smörjer mitt huvud med olja ... Du låter min bägare flöda över ...
Fattar du vad Herren vill? Nej, kanske inte ....

Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå?
Men ett är dock säkert: den väg du mig för för mig är den bästa ändå. 
(Sv Ps 268:1)

När vi säger JA till hans kallelse, säger vi NEJ till alla herrar, makter och krafter, som vill styra oss. Vi säger nej till Hans Majestät JAG, den där konstiga typen som är så besvärlig både för mig och för andra. Då hittar vi oss själva på djupet: Nu lever inte mer JAG utan KRISTUS lever i mig. Han som är ”min sång och min glädje” har hittat mig!

Jesus, min Herre, dig vill jag älska, du som i döden älskade mig.
/ Dig vill jag lyda, dig vill jag tjäna, giva mig villigt, Herre, åt dig /:/ 
(Sv Ps 280:1).

Ja, detta vill jag. Men vad vill Han? En gång älskade Fadern denna bråkiga och besvärliga värld så mycket att HAN SÄNDE SIN SON. Gud älskar fortfarande världen. Fortfarande vill han sända sin SON. När vi genom Anden dras in i Guds kärlek dras vi in i hans Son. Vi blir SÖNER I SONEN!! Alla som leds av Ande från Gud är Guds söner .... vi har fått söners rätt så att vi kan ropa: Abba! Fader! (Rom 8:14-15, Bibel 2000).Han sänder oss med bud om liv till en värld där stora risker väntar (Sv Ps 288:1). Allt liv lides fram. Det vet alla mammor.
Därför tar han hand om oss och tar itu med oss. Han tränar och fostrar oss. Han formar och präglar oss. Vi får hans sinne, hans mod, han kärlek. Men denna kärlek möts av motstånd.(Läs Matt 10:16 ff). Räkna med bråk!!

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som händer er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Saliga är ni när ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. (1 Petrus 4:12-16)

Men nu till dagens texter:

BROTTNINGSMATCH I PENUEL - 1 Mos 32:22-31.
Du är inbjuden till denna match. Inträdesbiljetten heter Sångpostillan, adress se nedan. Du får där följa spännande matchen från början till slut. Vi talar ibland om hur vi brottas med GUD i själens jakobskamp. Men nu är det Gud som brottas med Jakob. Något som du inte vet, men som jag vet, är att Jakob håller framför sig en spegel. I den spegeln ser du en person som har samma vackra hårfärg som du, samma intelligenta, pigga ögon som du och faktiskt också har samma personnummer som du.
Fattar du? Texten handlar om oss! Herren vill något mer med vårt liv än vi redan hittat. Om du bara visste!!
Han tar dig nu till Penuel. Namnet betyder: Guds ansikte. Vi som så ofta vänt ryggen åt Gud får komma inför honom, inför hans ansikte. Jakob säger efter kampen: Jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonade han mitt liv. När vi vänder oss bort från Gud har vi den starka solen i ryggen och den mörka skuggan framför oss. Skuggan leder djupare in i mörkrets kraftfält. När vi vänder om till Gud kommer vi inför hans ansikte. Hans ansikte lyser.
Och något händer med oss! Välkommen till matchen!

PAULUS MEMOARER - 2 Kor 6:1-10
Vi får en del av dem här. Rätt så dystra och skakande! Han räknar upp vad han fått utstå för sin tros skull: påfrestningar, trångmål och nöd, under prygel, fångenskap och upplopp, under möda, vaka och svält ...vanära, han får dåligt rykte, blir misskänd, tuktad, plågad, fattig ... Hur klarade han detta? Han svarar själv att Gud hade sagt till honom: jag bönhörde dig när stunden var inne, jag hjälpte dig på frälsningens dag.
När vi läser detta måste vi fråga oss: Hur skulle vi klara detta? Hur skulle du klara om du blev fängslad därför att du läste i en Bibel eller gick i kyrkan? I länder där förföljelser har gått fram har man frågat dem som vill bli kristna; Är du beredd att lida för att du är kristen? Är du beredd att dö för att du är kristen? Många svarar ja. Hur vågar de? Vi kan också undra över detta faktum att väckelsen går allra starkast fram i förföljelsetider.
Vem av oss skulle våga säga till Jesus det som Petrus sa: Även om alla andra överger dig så skall jag inte göra det (Matt 26:33). I förföljelsetider blir vi alla små, mycket små.
Vi vet hur det gick med Petrus. Klippan klappar ihop, förnekar, skäms, gråter ... Men den Uppståndne möter honom och upprättar honom i ett kärleksmöte vid Tiberias sjö (Joh 21:15-22). Då talar Jesus med Petrus också om hur han skall dö. Detta sade han för att ange med vilken död Petrus skulle FÖRHÄRLIGA GUD. Sedan sade han: Följ mig!” Petrus skall bli korsfäst. Petrus – den förste påven – skall inte nå ära och beröm genom yttre glans. Jesus sänder sitt vittne till de nedersta. Där bland de små skall han ge sitt liv i livet och ge sitt liv i döden. Han skall bli en martyr. där skall han få förhärliga Gud. Men Petrus behöver inte vara rädd. Följ mig, har Jesus sagt. Jesus går före in i nöden, in i döden, in i martyriet. Där fruktar jag intet ont ty DU ÄR MED MIG.
Paulus fick lida fram Guds kärlek i världen. Petrus fick det. Jesus har också idag många tappra martyrer i sin tjänst. Ni har fått nåden att - ja inte bara tro på Kristus, utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). NI, skriver Paulus. I detta NI finns också vi.
Vi har inte ISIS-tider hos oss. Ännu! Men bli inte överraskade om de kommer. Vi kan bereda oss för dem.
1) sök personlig relation med Jesus – med honom som säger JAG ÄR MED ER.
2) Öva dig att nu ta de små svårigheterna tillsammans med honom
3) ladda ditt inre ”minnotek” med bibelord, bibelberättelser, memorera dem. Genom Bibelns ord tröstar han oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud (2 Kor 1:4).
Kanske du kan få erfara vad den prövade aposteln fick erfara. Vi läser i hans memoarer för denna dag:
Jag är plågad men alltid glad ... jag är fattig men jag gör många rika ... jag har ingenting men äger allt.

ENVIS, SLAGFÄRDIG MAMMA - Matteus 15:21-28.
Jesus har lämnat Galileen och far utomlands. Han kommer till Tyrus och Sidon, ett par semesterorter på Västkusten. Jesus är nu invandrare i ett främmande land som ofta levt i strid med Israel. De har annan gudstro och andra seder och tänkesätt. Två grannfolk kan hitta många anledningar till konflikter. Man ser snett på varandra. Man låser in sig i ”dom och vi”. Israel ser folk från Tyros och Sidon som hundar. Medan de tycker att judarna är fåraktiga. Både hundar och får skymtar fram i dagens evangelietext.
Jesus har rest på semester till Västkusten. Han är sliten. Predikandet, botandet, själavården med trasiga människor gör honom trött. Kraften rinner ur honom (Luk 8:46). Men ryktet om Jesus har nått detta land. Vad viktigt det är med ryktesspridning! Att berätta för alla att Jesus är så god. En mamma med sjuk dotter har nåtts av ryktet. Hon beger sig till Jesus. Och hon möter invandraren Jesus på ett mycket föredömligt sätt. Andra ser invandrarna som besvärliga. Men hon möter honom, talar med honom, räknar med att han kan göra något för henne. Ty hon behöver verkligen hjälp. Dottern är sjuk. Dotterns nöd är hennes. Förbarma dig ÖVER MIG! MIN DOTTER plågas svårt ...Lärjungarna, som vet att Jesus behöver vila, vill köra bort henne. Jesu uppgift var bland de förlorade fåren av Israels folk. Först juden ... sedan greken ...
Men Jesus kommer i samtal med kvinnan. Det handlar om hundar och får och barn och brödsmulor. Orden och uttryckssätten verkar främmande för oss. Men kvinnan förstår. Hon är envis, hennes svar slagfärdiga. Jesus förvånar sig över att hitta en så STOR TRO hos en hedniska kvinna. Jesus ger sig. Och ger ett helt överraskande svar. Vi ber ju ”ske din vilja”. Men Jesus säger till henne: ”Det skall bli som du vill.

Sångpostillan bjuder inte på en predikan över denna text. Lyssna därför noga på den predikan som hålls i din kyrka på söndag. Tycker du att den inte är bra, så skriv ned en predikan själv. Så får du se hur KÄMPIGT det är.
Med många varma från
Bengt Pleijel 88+

som kan meddela att biljetten till brottningsmatchen kan hämtas på adress SÅNGPOSTILLAN årg 1, sid 146, eller tryck här. 
För att underlätta din ryktesspridning om HIMMELSK SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen får du nu veta att adressen är bengtpleijel.blogspot.se eller facebook.onsdag 18 februari 2015

Inför första söndagen i Fastan.

”Prövningar vi möta får ...”. Om det handlar första söndagen i Fastan. Tillåt mig börja med ett chockord från Jakob 1:2. Du får det på norska: Se det bare som en glede, søsken, når dere  møter alle slags prøvelser. Är detta er erfarenhet, kära syskon ? Sa ni halleluja då ni fick det svårt? UNDERBART! Knappast ...
Men vi behöver kanske bli nyfikna på hur Jakob kunde säga så. Vad hade han för erfarenhet, som vi inte har. En liten nyckel får vi i söndagens latinska namn: INVOCÁVIT. Det står i Psaltaren 91:15-16 – invocávit me et exaudiam eum. På svenska: Han åkallar mig och jag skall svara honom.
Alltså: Kontakt OVAN DÄR när PRÖVNINGAR VI MÖTA HÄR.
Följ nu med på upptäcktsfärd om detta i söndagens texter.

Dagens GT- text från 1 Mos 16:1-13 (+ vers 14) lär oss att
ÄKTENSKAPSKRISERS PRÖVNINGAR löses vid BEER LAHAIJ ROI.
Vi hamnar här i ett triangeldrama. Tre personer kolliderar: Abram, Saraj och Hagar. Abram och Saraj har fått Guds löfte om en son. Men åren går. Inget barn föds. De förstår sig inte på Guds tidtabell. Saraj känner sig värdelös som kvinna. Abram blir sur. Båda erfar äktenskapskrisers prövningar. Det känns så kallt ...
Då får Saraij en lysande idé. Den kommer från grannfolken. Där talar man om ”surrogatmamma”. Vad moderna de var då! I Sarajs och Abrams hem finns en slavflicka. Abram tog med henne från en turistresa i Egypten. Hon heter Hagar. En slavflicka var en ung kvinna som man anställde för att sköta ”hushållskära tjänster”- Hon blev livstidanställd, behövde aldrig oroa sig för arbetslöshet. Arbetsgivaren gav henne gratis logi och skötte hennes självdeklaration.
Nya testamentet skulle säga att Saraj och Abram nu handlar ”efter köttet”. Förnuftet skymmer förtröstan. De lyssnar inte till Gud utan till vad människor säger.
Nu kan vi känna igen syndafallsberättelsen. Eva såg ... tog ... gav åt sin man ... han åt.
Sarai såg en utväg ur deras problem .... tog sitt hembiträde ... gav henne åt sin man ...Resultat: Hagar blir med barn. Hon föraktar Sarai. Och Sarai blir sårad, avundsjuk, arg, upprörd, känner sig ännu mera värdelös ...
Och Abram? Han känner sig olycklig, hamnar mellan två kvinnor, smiter, drar sig fegt undan från sitt ansvar. Sarai får klara upp situationen ensam.
Men hur gick det för Hagar? Hon får ta emot vrede, ilska, hat, tuktan från sin matmor. Det står hon inte ut med. Hon rymmer ut i öknen, gråter, förtvivlad, ensam, allt är  hopplöst ...
Men nu händer något. I vers 7 står det att en ängel finner henne vid en vattenkälla i öknen. I vers 13 står det att det var Herren själv. Ja, HERREN ser henne. Han talar med henne, frågar vad det är som hänt henne. Han frågar inte därför att han inte vet. Han frågar för att hjälpa Hagar att själv uttrycka sin nöd.
Ett fantastiskt möte för Hagar vid en vattenkälla i öknen.
Hon gav Herren, som hade talat till henne ett namn: ”Du är Seendets Gud”-
Ty hon tänkte: Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv.
Brunnen kallar man Beer Lachai roi. Det betyder: ”brunnen, där den levande låter se sig” (vers 13-14).

Kan du se budskapet till oss här. Mitt i vår tråkiga vardagsöken möter oss Herren. Vi kan få kontakt OVAN DÄR när PRÖVNINGAR VI MÖTA HÄR. Också vi kan få erfara att ”här en källa rinner, säll den henne finner”-
Vi kan få möta en Gud som ser oss. Förr var det ofta ett uppfostringsord. ”Akta dig! Gud ser dig!” Reaktionen kan också bli: Vad underbart! ”Vår nöd du ser och hjälpa kan, du som är både och man” (Sv Ps 42:2). Men när han hjälper oss, slätar han inte bara snällt över. Han tar hand om oss genom att ta itu med det vi gjort. Hagar får ett kärvt själavårdsråd: Gå tillbaka ... ödmjuka dig ...
Vad svårt! Att gå tillbaka, ödmjuka, sig, be om förlåtelse, ta sin del av ansvaret. Kanske enda sättet att rätta till det som kommit fel. Inte fly från sin skuld och in i bitterhet, självömkan. Gör upp med det förflutna!
Hagar gör så. På andra sidan nederlaget väntar upprättelsen: Herren välsignar henne. Hon föder en son. Sonens namn påminner henne hela livet om att hon mött en Gud som hör bön. Hon ger sitt barn namnet Ismael. Det betyder Gud hör.

Gud – SEENDETS GUD. Gud – LYSSNANDETS GUD.
Det är en upprättad, hellycklig, befriad slavflicka som vänder åter till Saraj och Abram. Hennes tro måste ha betytt mycket också för dem. De fick en ny förtröstan på Herren. De fick erfara att Herren håller sina löften. En tid senare föder Saraj sonen Isak. Saraj får nytt namn – Sara. (1 Mos 17:15). Det betyder furstinna.
Kan du se hur Abram strålar av lycka. Han tar Sara i sin famn och säger: ”Du är Sara. Du är inte bara furstinna. Du är min KVINNA!”. Fast nu säger han det på engelska: ”You are my queen, MIN DROTTNING! God save my queen”.
Också Abram får ett nytt namn. Gud säger: ditt namn skall vara Abraham ty jag skall låta dig bli fader till många folk (namnet betyder ”upphöjd Fader” (1 Mos17:6).
Detta hände för över 4000 år sedan. Att det har betydelse också för oss kan du läsa i Gal 3:26-29. Där talas om en vattenkälla, en BEER LACHAI ROI, en dopfunt. Där får du möta SEENDETS GUD och LYSSNANDETS Gud, en fader som tar hand om dig och låter välsignelsen från Abraham drabba dig. Du kommer med i släkten Abrahamsson. Den källan kan bli en nystartpunkt och en källa med läkedom och upprättelse för dig i många prövningar.

Dagens epistel från Hebreerbrevet 4:14-16 lär oss att
SVAGHETSKRISERS PRÖVNINGAR löses GENOM PRÄSTKONTAKT.
Episteln talar om våra svagheter. Vi känner av dem. Frestelser, prövningar, konflikter ... De plågar oss och gör oss ”jämmerlika”. Suck! Vi klarar inte av att leva detta svåra liv på egen hand.
Men nu finns det en annan hand som är starkare än vår egen hand. Det är vår himmelske Fader som vill ta hand om dig. Men eftersom du är lite för ”viktig” och tung(sint) behöver han två händer: Sonen och den helige Ande. En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27). Tillflykt heter på franska refuge. Gud är refugen, tillflykten, viloplatsen där vi får stanna till, tänka till, vila ut och hem-ta kraft. Ta hem den ...

Gud är inte en Gud långt bortom rymder vida.. Han är inte oförmögen att känna med oss i våra svagheter utan har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd (Hebr 4:14-16).

Vet att ”Han gick in i din kamp på jorden ... Han gick in i din sorg och längtan ... Han gick in i din nöd och smärta ....
Han blev trött som du ... han blev ledsen som du ... han var plågad som du ... han var frestad som du ...
Men HAN ÄLSKADE DIG ÖVER ALLT”. (Sv Ps 358). I nästa psalm – 359 vers 4 står det: Jesus, du är med oss genom liv och död. Nu mitt hjärta brinner av den kärleks glöd.

VEM ÄR DENNE JESUS, SOM ÄLSKAR OSS SÅ????.
Han är vår ÖVERSTEPRÄST som inte offrade lamm, som man gjorde på GT:s tid. Han är LAMMET, som offrade sig själv. Det kostade honom livet att ta tag i den livsfarliga synden och bära den bort. Han ”steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv Ps 62:2).

SVAGHETSKRISERS PRÖVNINGAR löses GENOM PRÄSTKONTAKT.
därför ger oss Hebreerbrevet denna uppmuntran: När vi nu har en mäktig överstepräst .... låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få förbarmande och finna nåd i den stund då vi behöver hjälp.

Dagens evangelium från Matteus 4:1-21 lär oss att
IDENTITETSKRISERS PRÖVNINGAR löses genom att DET STÅR SKRIVET.
Nu dyker djävulen upp. Han ger sig på Jesus. I gamla Testamentet talas det mycket litet om Djävulen. Men han finns där. Han klär ut sig till en orm som väser fram: Skulle då Gud ha sagt? Han finns. Men han gömmer sig bakom Israels grannfolk. Han vill förgöra dem genom krig eller förstöra dem genom omoral.
Men när det vid dopet proklameras från himmelen: DENNE ÄR MIN ÄLSKADE SON! då får djävulen ett nervsammanbrott. Han blir skakad. Ursinnig.
Omedelbart efter dopet ger hans sig därför på Jesus. Han ifrågasätter hans identitet. Vem tror du egentligen att du är, Jesus Josefsson? Om du är Guds Son, så ....Tre gånger säger han så. Tre gånger svarar Jesus: DET STÅR SKRIVET ....Genom Bibelns ord visar han bort Satan. ”Ett ord kan honom fälla ...” (Sv Ps 237:3).

Till oss är budskapet detta: IDENTITETSKRISERS PRÖVNINGAR löses genom att DET STÅR SKRIVET-
Också vi får frågan som kristna: Vem tror du egentligen du är? Inte kan du vara Guds barn, du som är sån? Receptet är då att inbjuda den helige Ande till vårt inre kärleksrum. Anden vittnar då med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16).
Läs vad som står skrivet i Gal 3:26 Alla är ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också blivit iklätt er Kristus.
Läs vad Fadern säger till dem som är I KRISTUS: Du är min Son, mitt barn, den Älskade. I dig har jag min glädje. (Markus 1:11 Fb). Lyssna ofta till Faderns DU ÄR-ord!
Prövningar vi möta får. Frestelser kommer. Tvivlet smyger sig in i oss. Satan frestar för att få oss att falla. Gud prövar för att få oss att mogna. Vi får be:

Utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda.
Fader, du frestar ingen. Du vill inte att vi ska falla och gå vilse i livet. Men om du behöver pröva oss, så hjälp oss att förstå att du är med oss i alla prövningar. Du överger oss inte. Du utsätter oss inte utan prövar för att vi skall få växa och mogna och bli allt starkare och klokare. Men rädda och fräls oss från den Ondes onda ondska. Låt aldrig det som är ont och mörkt och djävulskt få makt över oss. Vi ber om Din närvaro i vårt mörker. Vi ber om din segerkraft i vår kamp. Vi ber att du styrker oss med KRISTI KROPP OCH BLOD så att vi kan vandra frimodiga och glada, förlösta och befriade som Dina lyckliga barn och sjunga för varandra sången om att Du älskar oss och att
RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH HÄRLIGHETEN I EVIGHET, AMEN.


Med varm hälsning från
Bengt Pleijel 88+

som kan berätta att det finns mer spännande hemligheter att upptäcka om du följer med mig på en vandring genom första söndagen i fastan i SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 138. Eller tryck här.


onsdag 11 februari 2015

Inför Fastlagssöndagen

En spännande framtid ligger nu och väntar på oss. Den börjar med
ALLA HJÄRTANS DAG.
Lördag den 14 februari inträffar den. Seden bjuder att man denna dag överraskar någon man är kär i (kär-ing) med röda rosor eller godispåse med hjärtformade gelékarameller el.dyl.
Själv funderar jag på vad jag ska ge min nya flickvän – fröken Rulla Tor. Hon är mycket anspråkslös, tycks nöja sig med att jag tar henne ut på promenad då och då. I vintertid, då det är snö och halt, blir det inte så ofta. Jag är rädd om henne. Tänk om hon skulle halka och bryta hjul(ben)et. Då blev det synd om mig ...
Vi behöver nog sådana här tokiga dagar som sätter igång fantasin, och vi får gräva gropar med smil, och leka med varandra den lek som heter kär-lek, och göra något dumt så att det inte känns dumt.
Har du erfarenhet av detta?
Och har du erfarenhet av dess motsats?¨

ALLA HJÄRTLÖSAS NATT
Vilket kallt ord – HJÄRTLÖS! Det får oss att frysa. Och att rysa. Nattfrost!
Hur klarar människor sig som lever i IS-makters våldsvärld? Där det inte bara är IS utan ISIS.
Hur klarar sig människor i vårt eget land, där det idag är inne att vara ute på nätet och hota och hata, förnedra och förakta. Ett ord om ”hur ful och tråkig och dum och misslyckad du är”, och ”det blir aldrig något av dig”, kan sätta sig djupt i en människa och plåga henne långt fram i livet.
Dräpande ord tar livsglädjen och livsmodet ifrån någon. Mord? Läs Matteus 5:21-­22.
Jante-ord dödar. Jesus-ord livar! Alla dina ord är ande och liv ....
ETT FATTAS DIG, säger Jesus, enligt Markus 10:21, till den rike ynglingen. Men ynglingen fattar inte det. Han säger i Joh Upp 3:17 ”jag är rik, jag har fått rikedomar och behöver ingenting”. Men Jesus säger: Du fattar inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken ”.
Men Jesus ger inte upp när vi inte fattar. Han gör hembesök, ringer, bultar, klappar på dörren ...
När vi öppnar fattar vi vad som fattas oss: EN FATTAS MIG!!!!
Herren är min herde, mig skall inget fattas!
När du träffar honom förstår du att denne Herde också är

HJÄRTLÄKARE!
Han har mottagning den femtonde februari 2015 på Fastlagssöndagen. Han meddelar att han har bokat tid för dig. Plats: Kyrkan, som har nummer 1 på Kärlekens väg.
Många före dig och mig har träffat honom. Jesaja berättar för oss hur de reagerade vid mötet med honom: Han får många folk att häpna, och kungar förstummas inför honom, ty de ser något som de aldrig har hört talas om, bevittnar något de aldrig anat. (dagens GT-text från Jesaja 53:13-15).
Vi tycker det låter spännande och söker oss dit.
När vi suttit en stund i väntrummet kommer det ut en patient från mottagningen. Det strålar om honom. Något har hänt. Han berättar själv:
”Jag heter Bartimaios. Jag var blind, helt utslagen, ett samhällets olycksbarn, måste tigga mig fram. En dag då jag satt vid vägkanten utanför Jeriko, hörde jag hur det kom en massa människor förbi. De verkade så glada, i deras sällskap fanns någon som hette Jesus. Jag hade hört talas om honom, Man hade berättat att han var så annorlunda. Han såg människorna, tog sig tid med dem.
Därför började jag ropa högt: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Folk blev arga och bad mig hålla tyst. Men Jesus stannade och jag fick komma närmare honom. Han frågade: Vad vill du att jag skall göra för dig? Jag tyckte den frågan var så fantastisk. Nog förstod Jesus att jag var blind och ville få min syn.
Men Jesus frågade för att han ville tydligen att jag själv skulle uttrycka min nöd och mina bekymmer och min längtan. Och det vill jag säga till er, sa Bartimaios, när han träffade oss i väntrummet: Tala med Jesus om allt. Han tvingar aldrig sina lösningar på oss. Han vill att vi själv skall uttrycka våra önskningar. Gör det och ni kommer att hoppa högt av djupglädje!
Men nu är det vår tid att lämna väntrummet och gå in till läkarmottagningen. Efter ett kort samtal med Jesus förstår han vad vi behöver. Vi har så länge bara blivit sittande och suckande, självupptagna, tråkiga och besvärliga och överviktiga. Läkarens recept är att vi måste röra på oss. Och nu tar han med oss på en vandring som han kallar

KÄRLEKENS VÄG
Den vägen går både uppåt och nedåt. Den går uppåt för oss som går från Jeriko till Jerusalem. Höjdskillnaden är ca 800 m. Vi sjunger vandringssången ”Se vi går upp till Jerusalem ... (Sv Ps 135).
Den går nedåt för Jesus! Det som händer med honom är att ”han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2),
När vi nu går där, blir allt så annorlunda för oss.
Jesus går före oss. Men han säger ingenting. Stegen är fasta, målmedvetna. Och vi som går efter honom fylls av bävan. En annorlunda Jesus. Inte Galileens Jesus som talar om liljor på marken, och om kärlek och trygghet. Och vi förstår att det finns mycket mer av Jesus, som vi ska få lära känna. Kärlekens väg har med offer, smärta, nöd för andra att göra. Vi anar att något stort skall hända på kärlekens väg.
Och vi börjar förstå att han vill att vi ska göra oss beredda på det. Fastan, som denna tid i kyrkoåret talar om, är inte till för att vi genom späkning och försakelser skall förtjäna hans kärlek.
Fastan får vi för göra oss av med hinder som skymmer hans godhet. Då kan vi höra Jesu fråga: Vad vill du att jag skall göra för dig? Vi får lägga av det som hindrar oss att ta emot Jesu kärleksgärning.

EFTER KYRIE KOMMER GLORIA
Har ni tänkt på att den här händelsen är med i varje högmässa? Efter KYRIE - Herre förbarma dig, kommer GLORIA...... ÄRA vare Gud i höjden.
När vi ber med Bartimaios ”Herre förbarma dig över oss”, rör vi vid Guds hjärta. Vi ropar efter barmhärtighet - (På tyska: Bei den armen Herz = barm-hjärt-ighet). Han har hjärta för de arma. Högmässan svarar på det ropet med att vi får höra prästen – mer eller mindre änglalikt - sjunga änglarnas sång i Betlehem. Gud möter oss arma genom Jesus. Jesus är ORDET. Gud kommer till tals med oss genom honom.
När vi i mässan sjungit O Guds lamm, som borttager världens synder, förbarma dig över oss, då får vi svaret framme vid altarringen. Vi hör pulsslagen från Guds hjärta: För dig! För dig! DU ÄR ÄLSKAD!!!
Det blev öppnade ögon, öppnade hjärtan och ljudlig lovsång i Jeriko. Bartimaios jublade. Allt folk sjöng Guds lov, berättar både Lukas som skrivit ned detta i kap 18:35 - 43, och Markus i 10:46-52.
Och nu kommer en som vill hjälpa dig att sjunga

KÄRLEKENS LOV.
Han heter Paulus. Han har skrivit ned en underbar kärleksdikt. Du hittar den i 1 Kor 13 och i dagens epistel. Lyssna till den. Tryck på reprisknappen om och om igen. Bland annat står det så här:
Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp den vill ingen något ont ...
Vem sjunger han om? Målar han ett porträtt av dig och mig?
Eller om sig själv? Så att han egentligen kunde byta ut ordet KÄRLEKEN mot ordet JAG.
”Men nu består tro, hopp och JAG. och störst av dem är JAG”. Nej, det luktar inte gott!
Den stora kärlek Paulus sjunger om är JESUS. Han målar ett porträtt av sin bäste vän. Här får vi en underbar skildring av hurudan och vem Jesus är.
Nu kommer vi till den stora hemligheten: När Jesus får ta in dig i sin kärlek så kommer du att smittas och präglas av denna kärlek. Jesus säger: om någon förblir i mig och jag i honom bär han rikt frukt (Joh 15:5). Ett rikt liv! Ett roligt liv! Ett liv med mening i! Du får tillsammans med Jesus praktisera de kärlekens ord som Paulus sjunger om.
Ja, det ligger många spännande erfarenheter och väntar på oss denna fastetid. Du kan läsa mer om detta i Sångpostillan, årg 1, i boken sid 132. Eller tryck här.
Himmelskt söndagsgodis finns att hämta på adress bengtpleijel.blogspot,se

En rik vårvandring mot Jerusalem i heliga fastetider önskar

Bengt Pleijel 88+
tisdag 3 februari 2015

Inför Kyndelsmässodagen som också heter Jungfru Marie Kyrkogångsdag. 
Temat är Uppenbarelsens ljus.

Det blir ljust när man tänder ljus!
Varje ljus vi tänder kan påminna om Jesus, världens ljus. Ljuset lyser, värmer, brinner ned. ”Jesus för världen givit sitt liv”. Och han utnämner oss till att bli världens ljus, som lyser, värmer, brinner ned. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12).
Med LIVETS ljus i hjärta och ögon går vi nu frimodigt ut till vår värld, tillsammans med Jesus för att ”älska världen tillbaka till Gud” (Sv ps 62:2).

Men först skall vi skingra en dunkelhet från föregående söndags blogg. Där stod att Bengt Pleijel 87+ slutat skriva blogg. Det var alldeles sant. Inget skämt. Sådant förstår han sig inte på. Men om han slutar, finns massor av HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS i lager och väntar på distribution. En ny efterträdare ha dykt upp. Han är lite blyg och vill vara anonym. Men likt påvarna i Rom har han antagit en företrädares namn, men bara ändrat siffran. Vi välkomnar Bengt Pleijel 88+. Men må 87+ försvinna i minnenas förglömliga nejder. Han gör det med tack för blommor, facebookshälsningar och allt som varit!

På söndag går vi till kyrkan tillsammans med Jungfru Maria. Vi tar emot ljus på denna LJUSETS SÖNDAG från honom som sänder ljus och sanning (läs Psaltaren 43:3-4). Vi gör det sjungande på text och melodi från dagens epistel och Sångpostilla:
Låt oss vandra i ljuset liksom Han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
vandra i Guds ljus /3/, vandra i Guds kärleks ljus.

Texterna är fulla av gåvor, himmelskt godis och överraskningar. Vi ska här bara peka på några. Resten hittar du själv. I söndagens texter möter vi PAR som vill berätta om dagens ljus.

HANNA OCH SAMUEL
kommer först. Vi möter detta par i GT-texten från första Samuelsboken 1:22-28.
Hanna har länge levt i mörker. Varför svarar inte Herren, när hon bett så länge om ett barn? Men Herren hör hennes bön och svaret är på väg. Efter lång väntan föder hon en son. Hon ger honom namnet Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Hanna ber sedan mycket för detta barn. Hon lägger hans framtid i Guds händer. I nästa kapitel hör vi hur Hanna sjunger en lovsång till Gud. Det finns många likheter med hennes sång och Marias sång i Lukas 1:46-55.

ELI och SAMUEL.
är ett par som vi träffar lite längre fram i 1 Sam 2 och 3.
Hur gick det för Samuel? Han växer upp och får som ung göra tjänst i Guds tempel i Silo. Hans arbetsgivare blir prästen Eli. Där får Samuel, vars namn betyder ”Gud hör bön”, också lära sig och oss att höra Herrens röst. Samuel var en väluppfostrad gosse som hade respekt och vördnad för äldre präster. När Eli ropade på honom om natten vaknade han upp och kom genast till prästen. Men det var inte Eli som ropade på Samuel utan Gud. Om han hörde ropet igen fick han rådet av Eli att svara: Tala Herre, din tjänare hör.
Eli levde för ca tre tusen år sedan. Han var kanske inte någon bra präst. Vi har inte fått bevarat någon predikosamling från honom. Men ett ord av honom har bevarats och lästs och betts av präster i tre tusen år: Tala Herre, din tjänare hör. Tänk att få säga något som citeras i tre tusen år efteråt! Vilken mäktig Gud vi har som också kan använda rätt hopplösa präster för att ge hopp!
Hur talar Herren? Han talar många gånger och på många sätt, säger Hebreerbrevets författare (1:1-2). Han talar framför allt genom sitt ord. Där har han något viktigt att säga oss. Varje ord som kommer till liv för oss är ett möte med Herren!
Recept:
1. Läs ett bibelord. 2. Stoppa ned det i hjärtat (5 Mos6:6)
3. Vattna det med bön 4. Upptäck vad som händer:
När dina ord öppnas ger de ljus (Psalt 119:130)
Tacka Anden för det!
PAR i PARti.
hittar vi i epistel-texten från 1 Johannes 1:5-7.
Men här är det inte budskapet från något par, utan till ”par i parti”. Och du som fattar, fattar att det rör sig om oss, som så gärna delar upp oss i PAR-tier och grupper och fållor. Sätt ordet kyrklig efter dessa ord: hög-, låg-, gammal-, fri-, svart-  "...och ändå är det murar oss emellan ...”
Fråga: Hur skall vi hitta varandra? Episteln svarar: om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus Guds Son, renar oss från all synd.
Här får vi alltså både RENING och FÖRENING. Begrunda detta med hjälp av Sångpostillan. Då kan det hända att du får vara med om att få se hur DET VÅRAS FÖR KYRKAN!

JOSEF och MARIA.
Detta par träffar du i dagens evangelietext från Lukas 2:22-40.
Josef och Maria går till kyrkan tillsammans. De har fått barn och då ville de tacka för barnet, be för det och bära fram det till Herren. De gjorde det efter Marias reningsdagar som varade i 40 dagar. (Därför kommer Marie Kyrkogångsdag 40 dagar efter jul). Om du undrar över vad som menas med reningsdagar, kan du gå till Sångpostillan. Där påstås det att Maria inte blev mammaledig utan makeledig. Läs om du är nyfiken.
Kyrkogången var både en kärlekshandling och en lydnadshandling. Precis som den är för oss !!?? Gud säger i sitt ord att vi ska helga vilodagen. Han längtar efter sina barn för att slösa sin kärlek på oss. Och vi sjunger: ”jag gladdes när man sade till mig: Vi skola gå upp till Herrens hus ....”
Både Maria och Josef var inställda på den himmelska hörlängden. De hade erfarenhet av att höra Guds röst. Båda fick besök av änglar. Maria fick det om dagen då en ängel talade om för Maria att hon skulle föda Guds Son. Josef fick besök av en ängel om natten som talade till honom i drömmen.
Maria fick veta hur hon skulle kunna föda Guds Son. Det ängeln säger till henne är också ett råd till oss när vi i obegripliga situationer i livet frågar: Hur skall det ske? Vi får det svar Maria får: Den helige Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:34-35).
Det Josef får höra, det får vi också höra: Var inte rädd ... (Läs Matteus 1:20 och 2:13, 19-20).

SYMEON 
och HANNA FANUELSDOTTER är två intressanta personer du får bli bekant med i dagens evangelietext från Lukas 2:22-40.
Symeon var gammal. Förmodligen 88+. Också han var inkopplad på den himmelska hörlängden. Den helige Ande sa till honom att gå till kyrkan.
Symeon vill lära oss att bli känsliga för den helige Andes maningar. Gå inte till kyrkan bara ”då andan faller på” eller då du ”känner för det” eller då den underbara Pastor HEN predikar. Anden manar dig 62 helgdagar under året. Den som har öron hör vad Anden säger (Joh Upp 2:7, 11, 17, 29 3:6, 13, 22).
Om du ger dig tid att träffa Symeon kan han berätta mycket om vad som kan hända dig i kyrkan. Tillsammans med honom får du se och ta emot Jesus. Symeon fick ta Jesusbarnet i sin famn. Du kan också få ta emot Jesus. Och kanske få upptäcka att detta händer: ”Barn buret bär mig”. Du får lyssna in Symeons lovsång i ditt hjärta. Du får höra ett budskap om vad Jesus kan betyda både för dig och hela världen.
När du går till kyrkan ha då förväntningar på vad som kan hända. Om du har sällskap med någon till kyrkan så samtala om detta: ”Vad tror du Herren kommer att göra med oss idag?”

HANNA FANUELSDOTTER
får du också träffa i kyrkan. Hon dyker upp allra sist i evangelietexten. En underbar ”kristinna”! Fattig, ensam, enkel, prövad. Men det strålar om den gamla åttiofyraåriga damen. Hon går omkring och sjunger och talar om vad Gud ha gjort med henne, och vad han ska göra med sitt folk. Hon är ett exempel på hur Gud kan förvandla personliga tragedier så att de inte trycker ned. Hon fick hjälp att arbeta igenom sina personliga problem så att hon sedan kunde gå omkring och tala med andra om den befrielse, som Herren kan ge. Jesaja skriver: I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem (Jesaja 63:9 Fb).

Ja, det finns mycket HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS att ta emot denna söndag. Denna blogg berättar om några. Det finns fler på bibelskolan.com. Se SÅNGPOSTILLAN årg 1 sid 465. Tryck här så hamnar du direkt i söndagens skatteförråd. Om du inte har boken kan du trycka här, så träffar du på snälla människor på GAudete förlag som gärna skickar dig en. Om du inte har dator leta rätt på något barnbarn i närheten. De kan allt om datorer. Och kan skriva ut blogg och annat godis åt dig. Du har väl hört historien om morfar som säger till sitt barnbarn: ”Är du snäll skall jag läsa en saga för dig i kväll”. Och barnbarnet svarar: ”Är du snäll, morfar, skall jag hjälpa dig med datorn”.

På denna LJUSETS SÖNDAG får du här en ljusglimt från

Bengt Pleijel 88+


Skriva ut