tisdag 23 februari 2016

Inför tredje söndagen I Fastan

Söndagens tema skrämmer och nedmuntrar: 

KAMPEN MOT ONDSKAN!

Söndagens latinska tema tröstar och uppmuntrar: OCULI! Det betyder ”ögon”. Oculi meum semper ad Dominum – mina ögon ser alltid till Herren (Psaltaren 25:15). Det hjälper oss in i

GODHETENS MOTRÖRELSE

Vi sjunger med David:
Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren,
ty han drar mina fötter ur nätet
(Psalt 25:14-15 Fb 98)

Om du i fastan fäster dina ögon på Fadern - ditt dops Gud, som möter dig i Sonen och den helige Ande - fastnar du inte, fixeras du inte, fångas du inte av Fans Fasor och Ondskan Onda Ondo. Vi dras in en godhetens motrörelse.

Lägg märke vad David sjunger om:
1. Tro är inte ett åsiktspaket, som skall sväljas helt. TRO är förTROlig gemenskap med Herren. Du hittar den när du fruktar och vördar honom. Fruktan är början till vishet. Du behöver inte vara rädd om du fruktar Gud, 2 Mos 20:20.

2. Herren påminner dig om att du och han är bundsförvanter. Du är döpt in i hans förbund. ”Vi hör ihop”, säger han. Tryggare kan ingen vara än den som vill ha Gud till sin Far, Jesus till sin Frälsare och Anden som sin Hjälpare.

3. Det händer något spännande och underbart, när Herren får vara din Herre. Han gör något som du själv inte klarar av: Han drar dina fötter ur nätet. Han löser dig från ”frestarens garn” och allt det som gör att du snubblar och snor in dig i synder, problem och dumheter. Detta händer när Oculi meum semper ad Dominum!

Ditt dops Gud drar in dig i godhetens motrörelse. Söndagens texter berättar om det:


1. FADERN STARTAR GODHETENS MOTRÖRELSE.

Om det handlar dagens GT-text från Jesaja 59:14-17.
   Jesaja berättar om hur upprörd Gud är över att ondskan ockuperat hans goda skapelse. Rätten trängs tillbaka, ärligheten snubblar på torget. Ingen redbarhet. Ingen ärlighet. Varför ser ingen vad som håller på att ske? Han häpnar.
   När vi läser denna text och dröjer inför den, är det precis som om orden landar i gamla Sverige? Stämmer det? Fundera en stund! Ser vi vad som håller på att ske hos oss? Kyrka, vart är du på väg?

En del ser, anar, bävar. Bönegrupper börjar komma till liv. Herren talar till dem. På Åh har OAS fortbildningskurs för präster om profetians gåva 22-24 februari. Vad har Herren på sitt hjärta som han vill säga till sitt folk idag?

Jag fick ett mail för en tid sedan, där det stod:
   ”Flera bedjare och profeter här i Sverige och utomlands har fått till sig att det står och väger för kristenheten nu. De tror det kommer att hända något som tvingar kristenheten att välja sida. Ett svärd kommer att gå genom alla kyrkor och samfund. Det är tid att ha Jesus i centrum, tillbaka till den första kärleken. Det måste prägla våra liv att vi har en kärleksrelation till Jesus …”

   Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetiskt tal men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont (1 Tess 5:16-22.
   Gud griper in. Han rustar sig för kamp i godhetens motrörelse. Då hjälpte honom hans egen arm, står det i vers 16 (Fb). Gud sänder Jesus till oss! ”Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors” (Sv ps 62:2).
   Godhetens motrörelse startar i Faderns hjärta och på Golgata!

2. SONEN DRAR IN OSS I GODHETENS MOTRÖRELSE
   I evangeliet från Markus 5:24-34 berättas om kvinnan som ondskan slagit till i hennes kropp. Hon smyger sig bakom Jesus, får en beröring av honom och blir helad. Det gick ut kraft från honom, står det. Här var en kvinna som hittat den personliga relationen med Jesus.
   Nu plötsligt upptäcker vi något: Vi finns med i texten. Det finns tider då ONDSKAN slår till mot oss: Kriser, krascher, konflikter, bitterhet, besvikelse, avund, förakt…

   Det finns andliga kriser:
BÖNFÖRLAMNING - om Jesus inte får vara min viktigaste samtalspartner..
HUNGERSNÖD – om vi inte äter Guds ord.
BLODBRIST - om vi inte tar emot: Kristi kropp FÖR DIG! Kristi blod FÖR DIG!

   Men Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom. Han älskar att göra något med fint med oss. Han helar, löser, befriar, upprättar. Han ger oss förtroendet att få vara med i godhetens motrörelse. Följ mig, säger han.
   Om man inte vet vad man ska säga eller hur man skall uttrycka sig när man vill ha tala med Jesus om sin egen nöd, om vänners nöd, om kyrkans nöd, om nöden från media, är receptet JESUSBÖNEN: Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig /dem/ oss. Vi vänder oss till honom som har barmhärtighet (bei den armen Hertz). Jesus har hjärta för de arma, de fattiga och små, nödens barn.

3. ANDEN LEDER OSS I GODHETENS MOTRÖRELSE
Om det berättar dagens epistel från Efesierbrevet 6:10-18.
  Hem-ta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft, skriver Paulus. Detta vill den helige Ande, ”kraftenes Ande” (Sv Ps 365:2) hjälpa oss med. Den helige Ande hjälper oss att hem-ta = ta hem styrkan! Himmelsk vardagskraft! Anden rustar oss nu på två sätt:

1. Anden ger kunskap om fienden.
   Fienden är inte kött och blod = besvärliga och dumma människor. Bakom alla ondska står en mängd dunkla krafter som Paulus kallar härskarna, makterna, herrarna över denna mörkrets värld, ondskans andekrafter i himlarymderna. 1878 års katekes nr 189 talar om ”djävulen, världen och vårt eget kött”:

DJÄVULEN
avskaffades år 1909 av Dagens Nyheter. Men ”Den Som Inte Finns” ställer snart till med världskrig och ondska och kommer dagligen och nattligen med ”lömska angrepp”. Fräls oss från den Ondes Onda Ondo!

VÄRLDEN
syftar på de gudsfientliga krafter som får människor att vända ryggen åt Gud. Man kan se ”världen” som en idémakt, som suger in människor i sitt tänkesätt, där alla tänker på samma sätt, alla går in i samma mönster och samma beteende. Då ”världen” regerar blir det likriktning och kopior. Där Jesus regerar blir det roliga och levande original, som vågar gå mot strömmen. Jesus var annorlunda och han kallar oss att vara annorlundafolket, som tillsammans med honom vill ”älska världen tillbaka till Gud”. Lyssna in detta kraftord av Jesus (Joh 16:33):
I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.

VÅRT EGET KÖTT
är ett uttryck som säger, att de farliga fienderna inte bara finns runt omkring oss. De finns i oss. Se upp för dig själv! Köttet är vårt eget, stora, lilla, duktiga, stackars, märkliga, ömtåliga JAG, som alltid ställer sig i centrum och blir jobbig både för oss själva och för människor omkring oss. Anders Frostensson säger att det i vårt inre finns ett hemligt rum med ”jagskräp” (Sv ps 39:3). Jesus berättar i Markus 7:21-23 vad som finns där. Ett besvärligt och otäckt bibelord! Läs om du vågar!

2. Anden ger oss rätta kläder.
   Ikläd er Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 13:14. Vi har fått två klädesplagg som vi ska använda: VAPENRUSTNINGEN (Ef 6:10-20) och DOPDRÄKTEN (Kol 3:12 ff).
   Genom vapenrustningen säger vi NEJ till mörkret och mörkrets gärningar. Vi behöver Jesu skydd på alla känsliga områden av vårt liv. Tillsammans med Jesus och i Andens kraft går vi ut i kampen mot Ondskans Onda Ondo. Håll huvudet kallt, var beredd att slita ont, uppmuntrar oss Paulus i 2 Tim 4:5, Bibel 2000.
   I dopet blir vi iklädda Jesus (Gal 3:27). Dagligen får vi klä oss i dopdräkten, i Jesu sinne, i Jesu kärlek (se Kol 3:12 ff). Genom dopdräkten säger vi JA till Jesus och får med Jesus vibrera godhet mot dem vi möter. Jesus säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”. Jesus och Anden och du och jag och vi vandrar ut i ...


...GODHETENS MOTRÖRELSE

REKOMMENDATION:
   I boken SÅNGPOSTILLAN årgång 2 sid 143 vandrar vi genom episteln från Ef. 6:10-20. Du upptäcker där glädjen i att vara snyggt klädd i vapenrustningen och får veta vad varje plagg betyder. Boken kan också läsas på bibelskolan.com / sångpostillan årg 2. Tryck här. Där kan du också höra mig predika, Anne-Mette läsa texten och Bodil sjunga dagens sång: Mina ögon ser alltid till Herren.

Lugna ner dig, lura stressdemonen och LYSSNA!

Boken realiseras nu (100 kr) på GAUdete förlag, tryck här eller ring 042-37 48 10. Ha förväntningar på att du ska bli himmelrik!

HMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen, är specialorgan i GODHETENS MOTRÖRELSE. Den vill uppmuntra till att se vilka skatter som ligger och väntar på oss varje söndag. Den kan nås på bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook om du vågar bli vän med mig, eller på bibelskolan.com. Bli gärna godhetens ryktesspridare!

Bengt Pleijel 89+onsdag 17 februari 2016

Inför andra söndagen i fastan

DEN KÄMPANDE TRON
är dagens tema. I dagens alla texter träffar vi på folk som kämpar och har det kämpigt. De vill träffa oss för att berätta för oss om UTVÄGEN ur kamp och prövningar. Lösningen heter REMINISCERE. Det betyder ”tänk på”. Så heter söndagens latinska underrubrik från dagens gamla Psaltarpsalm 25:6ff.

Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre . Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.
 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund.

Rövaren på korset sa så: Jesus tänk på mig när du kommer med ditt rike (Lukas 23:42).
Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar (Rom 12:2 Bibel 2000). Vi får öva oss i att tänka Guds tankar. Ge dina dumma och dåliga tankar till Jesus. Ta emot hans visa tankar. Kognitiv beteendeterapi!
Först möter vi idag

  1. PROFETEN ELIA - en vanlig människa tillsammans med en stor Gud.
Vi träffar honom i 1 Konungaboken 19:1-8. Vem är han? Han lever på 800-talet f. Kr. Kungen då heter Ahab. Han gifter sig med Isebel – en vacker eldig, viljestark kvinna från Fenicien. När hon kommer in i landet tar hon med sin religion. Hon dyrkar Baal. Baals religion är en fruktbarhetsreligion. Man ställer till med fester i de gröna lunderna (Gröna Lund fanns redan på den tiden). Där förekommer både extas och sextas. Det tyckte Israels pojkar var spännande! Folk sugs in i denna religion. Baals profeter ropar ut: Baal är Gud! Majoriteten hänger med i denna religion. Bara 7000 blir kvar som inte dyrkar Baal (1 Kung 19:18).

Det är nu Elia uppträder. Han har ett märkligt namn. Hans namn är sammansatt av de två namn på Gud som man hade i Israel: EL och YAH. Elia betyder: HERREN ÄR GUD! Så fort nu Elia visar sig på gator och vägar, säger folk: Där går Herren är Gud!
Det brinner en eld i Elia. Heligt upprörd av folkets förfall. På Guds order går han rakt in i Ahabs palats, förbi alla hovdamer och hovherrar, förbi soldater och hemliga poliser, ända fram till Ahabs tron och levererar i en kort mening världshistoriens längsta väderleksprognos. Läs 1 Kon 17:1.
Sedan tar Gud in honom i sitt träningsläger för profeter. Vid bäcken Kerit får han lära sig lyda Herren och förtrösta på att Herren skulle försörja honom. Läs 1 Kung 17:2-7.
I Sarefat möter han sedan en änka som är både försvarslös, fattig och hedning, läs 1 Kung 17:8-24. Elia får lägga av sin manliga stolthet och bli beroende av en kvinna. Han får själv lära sig att ta emot barmhärtighet.
Kan du höra budskapet till oss? Vi vill så gärna vara stora och betyda något. Vi strör omkring oss välmenande råd. Men vi kommer ovanifrån. Ska vi kunna ge råd måste vi själva först lära oss att komma nedifrån, se hur mycket vi själva behöver Guds barmhärtighet.
I Sarefat får Elia lära sig mycket om bönen och ropa till Herren, se v 17 ff. Den erfarenheten behöver han då han skulle drabba samman med Baalsprofeterna på berget Karmel (Läs 1 Kung 18:20 - 46)

Men nu – idag – möter vi honom i hans öken – missmodig, trött, besviken, vill inte leva längre. Vad har hänt?
Känner du Elia? Jakob skriver i sitt brev (5:17) att Elia var en människa som vi. Inte en supermänniska. Han var en vanlig människa, tillsamman med en stor Gud. Du och jag är vanliga människor. Vi är ”folk i allmänhet”. ”Verklighetens folk”. Vad människor omkring oss behöver se är vanliga människor berörda av en stor Gud. Det är inte en stor tro du behöver. Det är bättre att ha en lite tro på en stor Gud. Det är då som saker och ting kan börja hända.
Det händer mycket omkring i Elia, därför att EN STOR GUD är med honom. Läs om den stora drabbningen på berget Karmel mellan honom och baalsprofeterna.  Baals maktlöshet demonstreras. Då föll Herrens eld ner …
Vilken triumf! När allt folket ser hur Elias Gud griper in, ropar man: Herren är det som är Gud! Herren är det som är Gud! (1 Kung 18:39).

Många av oss har nog erfarenheter av stora gudstjänster, där många är med och bekänner sin tro på Herren. Lovsången är stark. Herrens närvaro vilar över församlingen. Avgudarnas bedrägerier avslöjas. Vilken mäktig Gud vi har!!! Men efteråt? Hur går det då? Elia som fick erfara TRIUMFEN fick också erfara TRAGEDIN! Han klappar ihop. Går i däck. I dagens text finner vi honom trött, missmodig, djupt deprimerad, vill inte leva längre. Det verkar mänskligt. ”Elia var en människa som vi”. Och vi undrar: Vilket är svårast att klara, framgången eller motgången? En vanlig människa behöver nog en stor Gud både i framgång och motgång. I GUDS HÄNDER - vad som än händer!
Vad gör då Herren? Elia får själavård.. EN STOR GUD ÄR MED EN VANLIG MÄNNISKA!

Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ned så djupt – vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn (Psalt 113:5-7).

Herren ger inte Elia det han ber om. Elia ber att Herren skall ta hans liv. Herren tar inte liv. Han ger liv. Därför hjälper Herren honom först fysiskt. Han ser till att hans profet får sova. Sedan sänder han en ängel till honom. Först säger ängeln: Stå upp och ät. Elia börjar förstå att Herren inte glömt bort honom. Herren är en stor Gud som bryr sig om de små! Andra gången säger ängeln: Stå upp och ät, annars orkar du inte hela vägen. Så bjuder ängeln på änglamat. God, näringsrik och ekologisk mat.
Om du inte har en ”susning” om vad själavård kan betyda, läs 1 Kung 19:9-21. Elia får stark själavård genom en svag susning, vers 12. Vi träffar sedan

  1. PAULUS – en prövad man som sjunger om utvägen.
Vi hör honom I dagens text från 1 Kor 10:12-13. När han sänder prövningen visar han er också en utväg …
Paulus har många erfarenheter av stora prövningar, av kamp och lidande för Kristi skull. I 1 Kor 11:16-33 gör han en lång lista på alla faror, prövningar och förföljelser som drabbat. Att han stod ut!!!
Paulus hör inte till dem som vittnar och säger: ”När jag mötte Jesus och blev härligt frälst, försvann alla prövningar och svårigheter." Nej, han säger istället: "då kom jag in i många fler”. Till de kristna i Filippi skriver han så här i glädjens brev. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull eftersom ni har samma kamp att kämpa, som ni såg att jag hade och nu hör att jag fortfarande hör.
Paulus – den störste av syndare – blir använd. Prövningen blir en mognadsskola. Gud tränar till tjänst. En stor Gud kan använda skräpiga, syndiga, knepiga, konstiga och ovanligt vanliga människor. Paulus skriver: 

Vår Herres nåd överflödade med tro och kärlek i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att tas emot av alla, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste! Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle få visa hela sitt tålamod först mot mig, som en förebild för dem som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen (1 Tim 1:14-17).

  1. SIMON – präktig man som får byta dåliga tankar mot goda.
Vi träffar den präktige Simon i Lukas 7:36-8:3. Han bjuder oss på lunch. Han är en fin människa, gudfruktig och from. Nutidsorienterad. Han talar bankaffärer med Jesus. Han är generös. Har öppet hus. Många människor är där. Jesus och du och jag och annat fint folk är med. Och en syndig synderska får också plats vid middagsbordet.
När vi träffar människor i Bibeln är det för att vi ska spegla oss i dem. Liknar jag dem? Vad är det Gud vill att jag ska se som inte är bra i mitt liv och som han vill förändra.
Jag kan berätta en hemlighet för dig: Jag har stora likheter med Simon. Jag lever stilla och ärbart. Hoppar aldrig över skaklarna. Det är inte så lätt när man går med rullator. Till min självbild här att jag är mycket medveten om att jag är både makalös och enastående.
När man är så fin är det lätt att man ser ned på de fula, dumma och misslyckade. Kommer med färdiga omdömen. Simon gjorde det. Hans ögon strålade förakt! Men jag?

Jesus tar itu med oss.
Först säger han: ”Jag har något att säga dig”. Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar om vi vill höra.
Sedan: ”Du ser denna kvinna”. Simon såg henne, men uppifrån. Han såg ned. Han föraktade. Ögonsjuk!
Jesus vill att vi skall se henne med hans ögon och möjligheter. Där sitter ett möjligt helgon. Smaka på ordet INNERLIG MEDKÄNSLA! (Kol 3:12) Vad kan inte hända om en stor Frälsare får ta hand om en misslyckad människa? Simon och du och jag får också veta hur vi ska få kärlek till en sådan människa. Läs texten om du vill veta.
På lunchbjudningen hos Simon får vi träffa många fler: Maria från Magdala, och Kusas fru Johanna är där, och Susanna. Om vi läser Sångpostillan kan vi få höra hur Fredrik och Alfred tar ton och sjunger in tröst i oss. Allra sist står det att vi får träffa många andra. Bland dem finns du, och du ser hur Jesus vänder sig till dig och säger: Jag har något att säga dig (jfr v 40). Hör du som har öron!
Vill du ha sällskap med mig, en ovanligt vanlig människa som behöver en stor Gud. Jag träffas i Sångpostillan årg 2, i boken sid 136, eller tryck här om du vill komma dit.

Med ovanligt vänlig hälsning
Bengt Pleijel 89+
onsdag 10 februari 2016

  Inför första söndagen i fastan.

PRÖVNINGENS STUND 
är dagens tema.

Prövningens stund är inne för Jesus! Förra söndagen hörde vi hur Jesus sa: Stunden har kommit för att Människosonen skall förhärligas.
HERR-ligheten kommer därför att ”han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup, letar rätt på oss och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2). Vetekornets lag gäller. Om det dör ger det rik frukt. Då händer det att alla sargade, döende, alla de dömda säger med alla heliga, saliga: JESUS ÄR HERRE!” (Sv Ps 38:4).

Prövningens stund är inne för oss! Världen utsätts för skakningar (jfr Hebr 12:26-29). Vår falska trygghet skakas. Börskrasch? Krig? Mörknande framtid?
Jeremia talar om att Gud vill ge oss en framtid och ett hopp. Vi får receptet: Ni skall söka mig och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta (Jeremia 29:13).
Kom ihåg Jesu ord: I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen (Joh. 16:33). Nära Jesus!
Denna söndags texter vill göra oss klarsynta, fördjupa oss, rusta oss. Tre personer delar med sig av sina erfarenheter åt oss:

  1. Vi får först träffa KAIN, mördaren - Läs 1 Mos 4:4´3-7
Kain - världshistoriens förste mördare!
Mose berättar om honom och hans bror Abel. Båda offrar till Gud. Kain offrar av markens frukt och Abel av djurens fett. Varför Gud ser till Abels offer och inte till Kains, får vi inte veta. Det är bara Gud som vet. Vi får inte veta vad det är för dunkla krafter som huserar i honom. Och i människor och makter som vill oss illa!
Men vi har fått denna berättelse som en spegel för våra liv. När prövningar, konflikter, svårigheter drabbar oss börjar MÖRKRETS krafter regera: Det börjar med avund, avunden föder vrede, vreden hat, hatet hämnd.  Tankarna på hämnd mognar till mord. Sedan följer dåligt samvete. Blicken blir mörk ... 
Men innan mordet sker, försöker HERREN tala både Kain och oss till rätta: Varför är du vred, och varför sänker du blicken?  Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den (1 Mos 4:6-7).  Svara på det: VARFÖR?
På latin heter åtrå apetitus.  Synden har aptit på dig. Vilken bild! Den onda makten lurar som ett rovdjur vid dörren. Rätt som det är slinker han in. Vaka och bed att ni inte kommer i frestelse (Mark 14:38).

Jag – EN MÖRDARE!
Jesus säger:
Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda , och Den som mördar är skyldig inför domstolen . Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger ’idiot’ till sin broder är skyldig inför Rådet , och den som säger ’dåre’ är skyldig och döms till det brinnande Gehenna (Matteus 5:21-22).
Hot och hat-mail! Dräpande argument! Förtal! Förakt! Fördömelse! Förlorad livslust …

Jag – EN SYNDARE! Sökt av syndares Frälsare:
Se jag står för dörren och knackar, bultar, klappar, ringer … (Joh 3:20 ff.) Fräls oss från DEN ONDE! Ja, du Herre, kan det
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

  1. Vi får träffa JAKOB, Herrens broder – Läs Jakob 1:12-15
Vi har fått ett brev från honom. Där kallar han sig själv ”Jesu Kristi tjänare”. Andra kallar honom ”Herrens broder”. Läs om honom i Markus 6:3, Johannes 7:5, 1 Kor 15:7, Gal 1:19. Han räknas som en av pelarna, ledarna för den första kristna församlingen i Jerusalem. Traditionen har pekat ut denne Jakob som författare till detta brev.
Jakob talar till oss idag om prövningar och frestelser. Han börjar sitt brev med den märkliga uppmaningen: Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser (Jakob 1:2, norsk övers). Har du sagt så inför en prövning: ”Halleluja! En prövning!” Förmodligen inte. Det finns erfarenheter som väntar på att bli upptäckta.
Grundtextens ord för prövning kan också översättas med frestelse. Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. 
   Samma verklighet har två sidor därför att här finns två parter med rakt motsatta syften. Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla. Gud vill pröva oss för att få fram mer tro och mognad hos oss. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig.
 Frågan är vem som får ta hand om oss när prövningar och frestelser hälsar på.
Frågan ”VARFÖR?” får oss att fastna i grubbelgränden.
Frågan: VARTILL? leder oss – om vi ställer frågan till Gud – på vägen ut i mognad och klarsynthet. Jakob förstod detta: Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.  Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning , så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt (Jakob 1:3-4). Vi mognar. Blir mer klarsynta. Vi förstår mer och mer vilka dunkla krafter som har aptit på oss. I förra texten var det synden som lurar som ett rovdjur vid dörren. Jakob talar om att rovdjuret slunkit in i oss. Något inne i mig säger ja till det onda! Jag dras och lockas av mitt eget begär.
 Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: "Det är Gud som frestar mig." Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.  Bedra inte er själva, mina älskade bröder (Jakob 1:12-16).
Vem får ta hand om oss i prövningens stund?
Say NO till den Onde! Say YES till Jesus!

  1. Vi får träffa Petrus, Herrens apostel. Läs Matteus 16:21-23
Vi får träffa Petrus. Efter tre års vandringar med Jesus hade Petrus kommit med bekännelsen: Du är Messias den levande Gudens Son. Jesus utnämner honom till klippan för sin kyrka. Fadern hade talat genom honom (Matt 16:13ff). Men nu – KLIPPAN BLIR STÖTESTEN! Satan hade talat genom honom. Jesus ha sagt att han MÅSTE gå till korset.
Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: ”Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant skall aldrig hända dig.” Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.” 
Jesus är skakad. Han känner frestelsen som ett sataniskt hugg in i sin egen kropp. Jesus blev frestad i allting. Som verklig människa får han kämpa. Han reagerar kraftigt! Petrus har i all välmening manat Jesus att fly från sitt öde, sin kallelse - från lidandet och döden. Är inte detta rimligt? Är inte lidande alltid något negativt? Men Jesus hör inte Guds röst utan Satans: må Gud bevara dig ... Fly undan, rädda dig själv, låt andra gå under, tänk på dig själv. Plikten, ansvaret, troheten i kallelsen må gälla andra men inte dig själv. Men Jesus förblir sin kallelse trogen. Han överlämnar sig till Faderns vilja. Han fullföljer, han går inte undan. Han är fullkomlig människa, han är fullkomlig i att offra sig själv för vår skull. JAG MÅSTE ….
Vi frågar oss: Vad är det för dunkla krafter som styr oss?
Synden som ett rovdjur som lurar vid dörren med glupande aptit!
Synden som makter inom oss.
Nu –”vännens röst han efterapar”. Kommer som en ljusets ängel. Klär ut sig ..
Kyrie eleison! Herre förbarma dig över oss
Underordna er Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er (Jakob 4:7).

Låt oss bedja:
Inled oss icke i frestelse / Utsätt oss inte för prövning
Fader, sätt oss inte på alltför hårda prov.
Pröva oss inte med så mycken framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan Dig.
Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få eller att det inte finns någon mening med livet eller någon kärlek i världen.
Var med oss i vardagens småhändelser så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, snålt och själviskt, okänsliga för vår broder och syster i nöd.
Tag du hand om oss så att vi aldrig avfaller från Dig utan alltid vet att Jesu Kristi kropp och blod bevarar oss till evigt liv
ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen

Djupare studier:
Sångpostillan, årgång 2, Första söndagen i Fastan, i boken sid 130. På bibelskolan.com tryck här.
Varför måste Jesus dö på korset? bibelskolan.com / Bengts återvänds gränd / adresslista  8 / visdomspärlor / tredje pärlan. Tryck här

Må Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus!

Bengt Pleijel 89+


tisdag 2 februari 2016

Inför Fastlagssöndagen

Det ”blidde” ännu en blogg. Bengt 88+ ville dra sig tillbaka. Han längtade efter att få lära sig spela på harpa. Men vännerna undrade. Den ene efter den andre kom och frågade. Först kom den ene (= en person). Sedan kom den andre (= två personer). Alla två undrade: Ska du verkligen sluta? Men Bengt var envis. Då dök den person upp, som nu skriver detta och erbjöd sig att fortsätta. Likt påvarna i Rom, tog han namn av sin företrädare, men ändrade bara siffran. Det är nu Bengt 89+ som plockat upp den fallna manteln …

Men hur gick det med Bengt 88+? En harpa fick han av barnbarnet - en papplåda med fyra gummiband som strängar. På den sitter han nu och spelar. Och tronar på minnen av trofasta vänner som uppmärksammade honom på hans födelsedag. Han tänker på dem med värme och tacksamhet och sjunger – visserligen lite hest och skrovligt, men (för honom själv) fullt njutbart: Should auld acqaintance be forgot and never brought to mind …

Nu lämnar vi harpospelaren och hans ljuvliga sång och går över till dagens ämne som är
KÄRLEKENS VÄG
Det är lätt att tala om kärlek och skalda om kärlek. Kärleken är som blomdoft och vårvindar friska, den är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. Hjärtat klappar varmt …
   Men hjärta rimmar på smärta. Vi påminns om det då vi nu får gå upp till Jerusalem och får se hur Jesus Krist, Guds Son i syndares ställe lider. Jesus älskar så det gör ont. Han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud. Då händer det något med oss: Det brustna blir helt i hans kärlek till oss på Golgata kors (jfr Sv Ps 62:2).
   Jesus kallar oss nu att gå med på den vandringen. Lägg märke till att kärleken är en väg. Vi går med honom som är VÄGEN! Att det är en väg betyder för oss att vi inte är framme, inte är färdigfrälsta. Vi är på väg, det finns mer att upptäcka, mer att erfara, mer att lära om vad kärlek är. Kärleken lider fram livet.
Dagens texter berättar om det. Vi följer andra årgångens texter. Först träffar vi

ESTER
I Esters bok 4:12-17
Vi befinner oss på fyrahundratalet före Kristus bland judar som stannat kvar i främmande land efter fångenskapen i Babel. Unna dig att läsa hela boken. Vi dras in i mycket dramatiska händelser. Vi får vara med på kungliga konferenser och gästabud. Vi får träffa den judiska skönhetsdrottningen Ester som blir drottning på riktigt. Vi lär känna den onde intrigmakaren Hamas och Esters kusin Mordokai och Hans Majestät kung Ahasveros (som också hette Xerxes I). Den onde Hamas har utverkat att alla judar i riket skall dödas. Då säger Mordokai till Ester: ”Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning”. Hon griper in med risk för sitt eget liv och katastrofen avvärjs. Det judiska folket räddas. Läs! Det är dessa händelser som är bakgrunden i den judiska purimfesten.
   Tänk vad en människa kan betyda för många andra om hon går på kärlekens väg!

TIMOTHEOS
får vi också träffa idag, när han sitter och läser att brev han fått från Paulus - 1 Timotheosbrevet 2:4-6.
Timotheos och vi får svar på en fråga som vi ofta grubblat på. Vad är meningen med livet? Vad vill Gud med att placera oss i den här bråkiga och snurriga världen?

GUD VILL ATT ALLA MÄNNISKOR SKALL BLI FRÄLSTA! Bli räddade!!!

När Gud får som han vill, blir det såsom i himlen jorden. Vi får det faktiskt riktigt bra!
   Detta ville Gud redan från världshistoriens början. Ja, t.o.m. strax före ty ”han har utvalt oss i Kristus före världens skapelse att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut” (Ef 1:4-5).
Detta vill Gud!

Men problemet med kärlekens Gud är att han inte är diktator utan just kärlek! Kärleken kan inte tvinga sina lösningar på våra låsningar. Gud söker och Gud kallar och Gud väntar på vårt ja!
   Säger vi JA, sänder han hjälparen den helige Ande som hjälper oss att slå in på kärlekens väg. Säger vi NEJ, respekterar han detta nej och hjälper oss vidare på den väg vi då valt (se Rom 1:24, 26,27). Men på den vägen kommer en del att förstå varför de behöver bli frälsta, räddade.
   Varför är jag så låst och så besviken och så ledsen och så stygg och dum och besvärlig? Vad är det för makter och krafter som lurar mig och förblindar mig? Det är som en slöja hänger för ögonen och jag famlar och faller och känner mig så misslyckad …

Jesus säger: ”Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet” (Mark 1:15)
Paulus skriver: ”Men när någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden”. (2 Kor 3:16-18).

TVÅ SVENSKAR
träffar vi också i Johannes evangelium 12:20-33.
Ja, de är faktiskt svenskar, i alla fall enligt Sångpostillan årg 2. Dessa svenskar vill gärna träffa Jesus. De har med sig en inbjudan till Sverige. I Sverige kan man uppskatta nobelprisämnen. I Sverige kan man bli berömd, applåderad, uppvisad i TV och omskriven i Göteborgsposten. Ja, FÖRHÄRLIGAD!!
   Vad svarar Jesus på det?
Stunden är kommen att Människosonen skall förhärligas. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det RIK FRUKT”.
   Sedan talar Jesus om att man kan älska sitt liv så mycket att man förlorar det. Han inbjuder oss att följa honom och tjäna honom. Han talar om domen över denna ”världens härskare”.
   Vi förstår nog inte riktigt vad han menar. Men i hans sätt att säga det ligger en kraft som drar oss in i hans kraftfält. ”När jag blir upphöjd skall jag dra alla till mig”.
Ja, ”säg mig den vägen som drager till Livet” (Sv Ps 266:2).
   Vi får nu slå in på kärlekens väg. Den leder oss till Golgata. På korset ser vi Jesu händer som sträcks ut mot den värld som han älskar.
   När vi kommer till korset, faller vi ned. Vi fäster våra ögon på Jesus. Vi gör som han: sträcker ut våra händer. Det som då händer är att vi tappar allt vårt eget – bördor av synd och skam, av skryt och skräp, Vi låter det ligga vid korset …
   Herre, tänk mig! Hör vad han säger: Idag skall du vara med mig!

KÄRLEKENS VÄG
Nu går jag inte ensam. Jag går med Jesus. Var dag! I DAG!!!
 Livet där är inte utan kriser och krascher, dikeskörningar och helgelseprövningar. När sådant händer är det bara en påminnelse hur lite jag klarar av detta krångliga liv på egen hand. Jag behöver daglig och ständig närkontakt med Jesus. Och vi behöver varandra, vi syskon i tron. ”Jesus, du är med oss, genom liv och död, nu mitt hjärta brinner av din kärleks glöd” (Sv Ps 359:4).
   Jag lär mig den stora hemligheten att dagligen dö bort från mitt gamla, självupptagna, tråkiga liv. Varje morgon får jag lägga en blomma på Hans Majestät JAGs grav. Tack för allt! En sista hälsning!
   Och på KÄRLEKENS VÄG får jag emot SANNINGEN det äkta, friska LIVET. Jag går var dag ut med en sång som gnolar från hjärtat:

O HÄRLIGA LOTT ATT LEVA DÄR DÖDEN SIN ÖVERMAN FÅTT (Sv Ps 258:2).

FASTLAGSSÖNDAGEN
inleder den tid vi kallar för fastlagen. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag.
  Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar.  Ordet fastlagen kommer av Vastelabend = fastaftonen. (Jfr Julafton, påskafton).  Under fastlagen tog man - ofta under stora festligheter och karnevaler - farväl av köttet. Karne vale betyder kött farväl. Hos oss har denna fest dröjt sig kvar i namnet fettisdag, då vi festar på fettisdagsbullar. (Äter man dem på andra dagar, bör de kallas semlor).


Under denna tid studerar man flitigt SÅNGPOSTILLAN ÅRG 2

Fastlagssöndagen finns i boken på sid 123, och på bibelskolan.com tryck här. På bibelskolan kan man fördjupa sig i trosbekännelsens ord om Jesus – vandringar 16 – 38. Fasta från deckare för att bli bibelupptäckare.

Med varma hälsningar från vägmedvandrarenBengt Pleijel 89+Skriva ut