onsdag 31 augusti 2016Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT
är dagens tema och budskap till oss. Jesus säger det till Marta. Och till dig och mig! Du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs” (Lukas 10:38-42. 3 årg). Det finns bekymmer som bara kommer. Plötsligt och otrevligt – sjukdom, olyckor, kriser. Men det finns också bekymmer som vi själva snickrar ihop och gör. Vi behöver få hjälp både att se det och att låta bli det. Dagens texter vill tala till oss om detta.


Vi träffar i Matteus 11:28-30 Jesus, som hjälper oss att lugna ner oss.
   Jesus talar rakt in till oss som snurrar runt i stresskarusellen. Hans Majestät JAG lurar oss att JAGa efter nya äventyr, nya apparater, mer bekräftelse. När vi jagar kallas det jakt. Men allt det vi JAGar efter, JAGar oss. Då kallas det jäkt. Vi får svårt med livspusslet. Vi går i väggen. Går sönder. Vad är det för mörka krafter som jagar oss? Hot och hat. Resor och äventyr. Spela på lotto! Lyckan kommer …
   Mitt i stressbullret hör vi en röst: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila.
   Jesus, den gode Herden, ser till att vi får vila innan vi kan ila (Psalt 23). Han hjälper oss att skala av alla ”måsten” och alla ”nödvändingar”. Vi blir som pojken som går med farfar och ser på julskyltningen. Efter en stund säger pojken: ”Farfar, vad det är mycket man inte behöver”.
   Men bördor kommer. Bekymmer överraskar oss. Livet känns tungt. Men Jesus har ett arbetsredskap som gör livet lättare. Ta på er mitt ok, säger han, mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
   Ett ok fördelar tyngden över axlarna och gör bördan lättare att bära. Det finns tunga ok, som skaver och tunga bördor, som tynger. Jesu ok är skonsamt och hans börda är lätt. Hans ok hjälper mig till ständig närvaro hos Jesus. Han går med på vägen och in under oket och då händer det att varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både Kraft och Råd (Sv Ps 249:2).
   Jesus har ett milt och ödmjukt hjärta. Han har hjärta för de små. Hans händer är mjuka och varsamma. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka (Jesaja 42:3). Låt dig präglas av honom. Låt det ta sin tid …


Vi träffar i Apostlagärningarna 4:32-36 befriade kristna som delar med sig.
   Detta berättas om dem: Ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Ingen av dem led någon nöd. Man delade ut åt var och en efter hans behov.
    Vilka befriade människor! Vad hade hänt med dem? Inga nya lagbud drev dem. Inget nytt mönster - ”så här gör en riktig kristen”. Lukas skriver inte ned detta för att ge en modell för alla församlingar i alla tider. Detta hände i Jerusalem. Men inte i Antiokia, Damaskus eller Rom. Och inte i X-by! Men också där blir bundna befriat generösa.
   Vad hände och vad händer? De har lyssnat till apostlarnas undervisning. Med stor kraft har apostlarna berättat om Jesus. I Andens dynamis (kraft)! Jesus har dött och uppstått. Och detta ord landar i dem. De fick riklig del av Guds nåd. Ordets kraft går då in i blodomloppet och påverkar hela din varelse och ditt liv i Kristi kropp.
   De var ett hjärta och en själ. Något stort och fint och rikt fyller dem alla. De får något rikt att dela med varandra. De lyfter sina händer mot Herren och då tappar de sitt eget och kan ta emot och fyllas av hans kärlek. De kan andas ut. Händernas kramp kring aktier, leksaker, prylar och bördor släpper. De ser på varandra på ett nytt sätt. De är syskon i tron. De upptäcker varandras nöd. Kärleken kommer i rörelse. Och det innersta i kärleken är smärtan. Jag får nöd för andra.
  Är det inte detta vi längtar efter i svensk kristenhet? Hur ska det kunna bli så? Svar: Inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren (Sakarja 4:6). Kom helige Ande!


Vi träffar i 1 Kungaboken Elia, som hjälper oss att se vad Gud ser och känner..
   Elia lever ca 800 år f. Kr. Ahab är då kung. Han gifter sig med Isébel, en vacker, eldig, viljestark kvinna. Med henne kommer också hennes religion. Man börjar dyrka Baal. Baalsprofeter kommer i mängd in i landet och förkunnar den nya religionen. Man börjar dyrka sex. Israels pojkar smyger sig ut om kvällarna, de kikar in på festerna i de gröna lunderna (Gröna Lund!). Där är både extas och sextas. Massmedia ger pikanta skildringar av hur folk vältrar sig i synden. Bort med alla normer! Den nya religionen sprider sig. Folket ropar ut: ”Baal är Gud”. Det börjar som ”happy, happy” men slutar som ”sorry, sorry”.
   Då sänder Gud Elia. Elia betyder: Herren är Gud. Alla som brukar ropa ut att ”Baal är Gud” säger när Elia visar sig, ”där kommer Elia, Herren är Gud”.
   Gud är engagerad i det som händer på jorden. När han ser nöden, hyckleriet, falskhet och förtryck, då säger han: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8). Han sänder profeter. Profeter får tala om för oss vad Gud tänker. De låter oss känna hur Gud lider, sörjer, längtar och vädjar. Profeterna ropar ut Guds smärta. Gud säger till profeten: Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att du skall rycka upp och bryta ned, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera (Jer 1:9-10). Vi blir omskakade! Läs Sv Pd 233:1.


Vi får gå i profetskola tillsammans med Elia. Lärobok: 1 Kungaboken kapitel 17 – 19.

Gud talar - vi lyder, 17:1   Elia går rakt in i Ahabs palats och håller på Guds befallning en predikan på endast en mening (1 Kung 17:1). I den korta meningen hinner han ge en väderleksprognos på tre och ett halvt år. Det ska inte komma en enda regn-droppe på de åren. När man vänder ryggen åt Gud kan man varken se eller ta emot de välsignelser han vill ge.

Elia och vi lär oss förtrösta på Herren.
Gud leder Elia till bäcken Kerit. Där lär sig Elia förtrösta på Gud rent fysiskt (läs 1 Kung 17:2-7). En korp blir hans butler. Korpen serverar mat: Vatten, bröd och kött. Morgon, middag, kväll. Vatten fanns i bäcken. Lite enformigt kanske, men proteinrikt. Elia och vi får lära oss att komma till Gud och vila ut hos Gud. Vi lär oss vara tillsammans med Gud under lång tid. Vi lär oss lyssna och lyda. Låt det ta sin tid.

Elia och vi lär oss umgås med människor, som inte är som vi.
Gud leder Elia till änkan i Sarefat (17:8-16). Elia fick lära sig umgås med denna hedniska kvinna, som var mycket fattig, ensamstående mor med en son, utan änkepension och utan barnbidrag.

Jublande förnimmer Elia och vi: Undrens tid är ej förbi!
Först kommer brödundret (1 Kung. 17:8-15). Sedan kommer helandeundret. Död pojke får liv. (1 Kung 17:17-24). Förtvivlad mor upptäcker att hennes Baalsgud är kraftlös men Herrens ord i din mun är sanning.

DEN STORA TRIUMFEN kommer på Karmels berg. (1 Kung 18). Häftig konfrontation med Baalsprofeterna,. ”Baal är Gud”. Ropar de. Nej! Elias Gud griper in, folket ropar: HERREN ÄR GUD! Baals maktlöshet demonstreras.

DEN STORA TRAGEDIN kommer i 1 Kung 19. Elia som besegrat 450 Baalsprofeter går i däck för en ensam rasande , hysterisk drottning Isébel. Vilken kontrast till det förra kapitlen. Då skrattar han. Nu gråter han. Det kan gå så – både för stora och små profeter …


SJÄLAVÅRD 1 - Elia och vi får tala ut
   Elia och vi får tala ut om vad som hänt. Vad har hänt? Jo, detta:
ELIA SLÄPPER IN STRESSEN - Han springer från Karmel till Jisreel, ett par mil. Han äter inte, sover inte. Är det så med oss? Vi jagar och jäktar, stressar och slarvar med maten och hinner inte med oss själva.

ELIA SLÄPPER IN RÄDSLOR - Isébel hotar att döda honom. En enda hysterisk, rasande människa kan få allt att rasa för oss. Man blir låst, bunden …

ELIA SLÄPPER HERREN MED BLICKEN – han använder ett ord, som han inte använt förut: JAG. Jag är rädd, jag är ensam. Jag vill dö. Släpp Herren med blicken och du blir full av dig själv. Se på Herren och du mister dig själv.

ELIA SLÄPPER KONTAKTEN MED MÄNNISKOR - Han lämnar sin tjänare och går ensam ut i öknen. Så gör också vi. Vi har vår öken. Vi säger: Kom mig inte nära. Jag vill tycka synd om mig själv.

SJÄLAVÅRD 2 - Herren talar in LIV
   Elia hade bett om att få dö, men Herren ger honom liv. Han gör det först genom att se till att han får sova ut. Sedan genom att låta en ängel bjuda på änglamat. En deppad behöver en mjuk hand, en skön säng, en kopp kaffe med kanelbulle.
   Styrkt av maten vandrar Elia till Horebs berg (Sinai). Där gömmer han sig för Gud i en grotta. Men Gud letar rätt på honom och ger honom själavård. Två gånger får han frågan: Vad gör du här, Elia? Och två gånger ger han samma svar. Han häver ur sig all sin besvikelse, bitterhet, sin ensamhet.
   Vad lär vi oss här? Innan Herren kan komma med tröst och kraft och glädje, behöver vi få häva ur oss allt vi är fyllda av : Bitterhet, missmod, besvikelse, missade gärningar, hot, hat …
   Sedan kommer plötsligt märkliga naturfenomen. Det blixtrar och åskar. Vindarna tjuter. Eldar flammar upp. Men Herren är inte i detta. Herren kommer till Elia, stilla, mjukt, som en svag susning. Herren talar in tröst, uppmuntran, livsmod i sin deppade tjänare. Elia som ville gömma sig för Gud, får nu gömma sig i Gud. Klippa du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. (Sv Ps 230:1).
   Elia är inte så ensam, som han tror. 7.000 finns kvar som inte böjt knä för Baal. Elia får utse en medarbetare - Elisa. Tillsammans får de arbeta vidare ett tag i Herrens tjänst. Men - medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen (2 Kung 2:11, läs Sv Ps 268). Och Elisa tar upp Elias fallna mantel och vandrar vidare …

Så gör också vi. Före går Herren med segerns baner. Sedan kommer du och 7000 andra.

Till sist rullatorerar långsamt och värdigt, lite förnämt
Bengt Pleijel 89+

som skrivit ned fler tankar för denna söndag i Sångpostillan årg 2, sid 368, på bibelskolan.com, tryck här. Där hittar man också ”HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS – inte bara för de snälla barnen”. Och mycket annat …


måndag 22 augusti 2016Inför fjortonde söndagen efter Trefaldighet

Denna söndag vill tala allvar med oss om ENHETEN I KRISTUS. Budskapet till oss är

GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK

Konfirmanden skulle lära sig utantill Jesu befallning om att göra alla folk till lärjungar. Men det blev tryckfel i munnen. Kanske ”en profetisk felsägning”. Skall kyrkans folk nå ut till alla folk, måste allt kyrkans folk först lära sig uppföra sig som folk.
   Det har brutit ut storm i kyrkan, säger media. Vi behöver nytt samtalsklimat. Vi skjuter tusen vassa ordpilar…
       Med undran och med löje ser världen hur hon slits
      av tusen tvister sönder och nekar sig Gud frid.
      Hur sällsamt klingar orden i kyrkor utan fred
      om Herrens frid på jorden, om Guds barmhärtighet


   Det är Sv Ps 57:3, en psalm av Olof Hartman och med en underbar melodi av Samuel Wesley 1864. Men varje gång jag lett en gudstjänst och haft den psalmen har orgeln fått tystna vid tredje versen, och alla har läst psalmen högt. Det går inte att sjunga denna ”hemska” vers på en vacker melodi. Då tror alla att det är bra med splittring.

   Vers 4 i samma psalm ställer en fråga: ”När lögn och våld förmeras var är då jordens salt?” Jesus har ju sagt till oss: Ni är jordens salt (Matt 5:13). Uppgiften är trefaldig: 1. Hindra förruttnelse 2. Ge smak. 3. Skapa törst (se ”De himmelrika” sid 32, på datorn tryck här)
   Var är saltet idag? Svar: Vi åker på konferens på kyrkans bekostnad till Döda Havet.

   Men mitt i allt detta händer det någonting. En korsrörelse har uppstått i gamla Sverige. 7000 (när detta skrivs) har kommit med. Sju tusen har inte böjt knä för Baal (1 Kung 19:18). Precis som laxen leker sig motströms för att hitta livets uppkomst, så börjar människor våga vända om, leka sig som glada laxar motströms. Bönegrupper kommer till liv. Grönområden upptäcks, där man får växa och mogna och ”hem-ta” kraft. Man berättar för andra vad man sett och hört. Kom och se! Kom och hör! Himmelskt söndagsgodis alldeles gratis. Kom och leta i
www.bibelskolan.com. Här finns syndernas förlåtelse, liv och salighet. OÄNDLIG NÅD. Men - ”Guds nåd jag skälvde inför den men sedan gav den ro (Sv.Ps 231).
   Denna söndag får vi tre texter som alla berättar om att GÖRA ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK.

1. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK
Med det hjälper oss JESAJA som profeterar i 11:10-13 om JESSE och JESUS och om OSS.
   Guds folk var i kris då. Och är det nu! Inbördes splittring. Utvärtes hot. De folkslag som nämns här, är namn på folk som förnedrat Guds folk, krigat mot dem, tagit dem som slavar: Assyrien och Egypten, Patros och Kush, Elam och Shinar (Babel), Hamat och kustländerna. Varje namn är laddat av såriga minnen, tårar, vrede.
   Mitt i stormarna finns Gudsfolket. Då och nu! 
Både i Gamla och Nya Testamentet liknas Guds folk vid ett träd. Olivträd, fikonträd, vinträd… Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman. Och dess fall var stort. (Matt 7:27) Vad händer på Jesajas tid med folket, med trädet? Trädet faller. Folket avfaller. Bara en stubbe blir kvar. Ödsligheten blir stor i landet. (Jesaja 6:11-13 Fb).
   Vad händer med Guds folk i svensk kristenhet idag? ”En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam” (Sv Ps 62:6). Gud har med detta ett budskap till oss: ”Då kallar Guds Ande de kristna till bot att bedja sig samman att världen må tro…”(Sv Ps 62:6).
   Det är inte bara de andras fel att det är som det är. ”Jag har del i kyrkans bortvändhet från Gud och skyldig till mer ont än jag själv förstår". Förlåt OSS! Vem hittar du i ordet OSS?
   När vi står vid slutet av våra möjligheter står Gud i början av sina. Något händer med stubben. Ett liv spirar upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt, skriver Jesaja i 11:1. Vem är Isai? (I gamla psalmboken hette han förr Jesse, i Bibel 2000 Jishaj). Han var kung Davids pappa. ”Det är en ros utsprungen av Davids (Jesse) rot och stam" (Sv Ps 113:1).
   Jesaja säger att han – telningen, Jesses ättling, Jesus - är fälttecknet för folken, som man riktar sig mot och rättar sig efter. Om honom säger Jesaja i samma kapitel att Herrens Ande är över honom. Han har himmelska resurser att hjälpa, hela, trösta och gör folk av lärjungar också i svensk kristenhet. . Läs hela Jesaja 11.

O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt FÖRSONINGENS KALK! (Sv Ps 62:6)2. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK
Med det hjälper oss PAULUS i Filipperbrevet 2:1-5
   Det var ett rikt liv man levde i Filippi. Där fanns tröst, uppmuntran, kärlek och gemenskap i Anden. Där fanns ömhet, medkänsla och mycken glädje. Vilken fin församling!
   Men mitt i allt detta fina smög det sig in dess motsats. En del var kärleksfulla bara så länge de andra var det. Några ville förverkliga sig själva. De stack upp och drevs av fåfänga. Man skröt och framhävde sig själv. Man såg ned på andra och ältade gärna deras fel. Ja, det var faktiskt mycket som inte var bra. Och vill vi veta mer om deras dåligheter kan vi fylla på med exempel på hur det är i X-by församling, ni vet församlingen, där vi själva bor.
   Frågan är vad aposteln Paulus skall säga då han kommer på visitation. Håller han en rejäl domedagspredikan, så att alla hukar sig och skäms? Ser han till att några kompetensutvecklade och professionella konfliktlösare från stiftskansliet sänds dit?
  Paulus gör något helt annat. Han ger dem nytt fokus. Se på Jesus, säger han. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och så berättar han om hur Jesus med sitt liv gör V-tecknet.

V – det är förkortning av ordet victoria, seger. V - det är segertecknet. Detta tecken består av två linjer. En går uppifrån och ned. Den andra går nedifrån och upp. Och båda linjerna berättar om Jesus. Jesus var hos Gud men stiger ned till oss, ända längst ned till döden på korset. Han steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud (Sv Psalm 62:2). Den som ödmjukar sig skall bli upphöjd (Luk 18:14). Jesus upphöjer aldrig sig själv. Jesus, HERREN, kommer som TJÄNAREN. Men Gud upphöjer honom och ger honom namnet över alla namn – HERREN – Guds eget namn. Ett brus av lovsång hörs.

   Om man vänder upp och ned på bokstaven V blir det A.
Detta tecken består av två linjer. En går nedifrån och upp. Den andra går uppifrån och ned. Och båda linjerna berättar om Adam, (som är ett annat namn på dig och mig). Han klättrar uppåt. Han förverkligar sig själv. Adam avsätter Gud, ty han vill själv bli som Gud. Men när han en stund stått där längst upp på bokstaven A, tappar han balansen och ramlar ned. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad… (Luk 18:14). Bokstaven A har ett minus-tecken i sig. Man slår in på livets minussida när man slår in på Adams väg. Men mitt i bokstaven V ritar Jesus korsets plustecken. Jesus är Herren som kommer till oss som tjänaren. Här är receptet på rikt liv både för Filippi, X-by och för dig och mig.

   V      A

3. GÖR ALLA LÄRJUNGAR TILL FOLK

Med det hjälper oss JESUS i Lukas 22:24-2
  Det är en mycket pinsam historia som det berättas om här. Lärjungarna har varit med om sin första nattvardsgång. Men omedelbart efteråt har de börjat gräla. Vem är störst, bäst och vackrast? Pinsamt!
   Skulle detta kunna hända oss? Omedelbart efteråt? – vid kyrkkaffet? - vid hemresan? - på måndag lunchrast?
   Ja, detta var verkligen PINSAMT! Men det är ändå märkligt hur man i urkristendomen kunde berätta om de kristna ledarnas fel. Ty poängen med Bibelns människor är inte att peka på hur stora de är. Utan hur stor Gud är som kan använda så svaga och småaktiga redskap i sin tjänst. Vilken mäktig Gud vi har! Inser du hur det börjar bli hoppfullt för oss?

Vad gör nu Jesus med oss? Hur klarar han av oss? Han utnämner oss till ANNORLUNDAFOLKET.
   Men med er är det annorlunda! Jesus gör folk av oss. Han utrustar oss att bli djärva, annorlunda, självständiga. Jesus lär oss den himmelska matematiken. Störst är den som tjänar mest. Den störste bland er skall vara som den yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. Vänd om och bli som barn. Barn kan inte se ned på andra. De ser uppåt . Och där uppe sitter Jesus hos Fadern, Vi får ögonkontakt med honom. Genom oss kan Jesus utföra gärningar som är större än den han gjorde en gång (Joh 14:12-16). När han gör folk av oss börjar han på nytt. Vi får nystart. Och vid varje nattvardsgång får vi möta honom som kan göra stora ting med oss och genom oss. Han är HERREN – den som är störst av alla. Han möter oss som TJÄNAREN. Han arbetar nedifrån.

Till sist ett ekumeniskt ord på Enhetens dag. Det är ordet 
MEN NU. 

Du hittar det i Rom 3:20. Rom 3:23 berättar om orsaken till våra ekumeniska låsningar. Romarbrevet 3:24 berättar om Herrens lösningar på våra låsningar. Enheten finns i Kristus (Ef 4:13). Låt oss stämma möte där - NU!

Bengt Pleijel 89+
som har gömt sig i www.bibelskolan.com. Vill du mig något så träffas jag där.
Sångpostillans utläggning av texterna på Fjortonde söndagen efter Trefaldighet hittar du här.tisdag 16 augusti 2016

Inför trettonde söndagen efter Trefaldighet

MEDMÄNNISKAN
är temat som denna söndag sjunger om. Medmänniskan är den som kommer i min väg eller i min tanke. Hon är min nästa. Jesus uppmanar oss att älska henne. Det är inte alltid så lätt. En del är härliga, andra förfärliga. En del är trevliga, andra otrevliga, knepiga, besvärliga … En del tycker du om, andra har du hemskt svårt med, konstigt folk som ibland gör dig illa, talar illa om dig, luktar illa. En del är underliga, andra helt UNDERBARA!

Vill du veta hur du ska kunna hantera dem kan du gå in i denna söndags texter:
  1. Du möter MOSE i 5 Mos 15:7-10. Han ger rådet: ÖPPNA DIN HAND!
  2. Du möter PAULUS i Romarbrevet 13:8-10. Han ger rådet: FYLL DITT KÄRL MED KÄRLEK,
  3. Du möter JESUS i Bergspredikan, Matteus 5:38-48. Han ger oss detta svindelord: VAR FULLKOMLIGA SOM EDER FADER I HIMLEN ÄR FULLKOMLIG.
Är du nyfiken på hur den som skrivit SÅNGPOSTILLAN, årg. 2, utlägger dessa texter, slå då upp sid 354 i boken. Har du dator hamnar du direkt i bibelskolan.com - trettonde söndagen efter Trefaldighet - om du trycker här.

I denna veckas SÖNDAGSGODIS vill jag nalkas detta på ett något annat sätt. Jag har i 89 år försökt både med prestation och prästation för att bli PERFEKT. Resultatet blev att jag bara blev självupptagen, ömtålig och tråkig. Helt misslyckad! Fråga dem som känner mig, så förstår du. Men jag har fått lära mig att vara helt nöjd med att bara få vara FULLKOMLIG. Läs detta så kommer du att förstå att det är mycket roligare att vara fullkomlig än perfekt.

FÖRBUD ELLER FÖRBUND
Paulus berättar i dagens epistel om en del av Guds tio bud. När man läser hastigt igenom texten känner man en doft av förbud. Där finns sex INTE i texten.
   Buden gavs på Sinai berg. Kärlekens Gud ger oss kärlekens bud som ett skyddsräcke omkring det ömtåliga människolivet. Ordet INTE är just ett kärlekens skyddsräcke. Om man låter bli att hoppa över staket och skaklar bli alla glada. Läs igenom buden och tänk efter!
Gud utväljer Israel bland alla folk att vara hans folk. Han sluter ett förbund med dem. Om folket håller buden och inte hoppar över skyddsräcket, lovar Gud att bevara dem och leda dem. De ska fostras för en stor uppgift gentemot alla andra folk.
   Men så uppstår problemet: Gud håller sina löften. Men folket bryter sina. Sinaiförbundet håller inte längre. Vad gör då Gud? Han talar om ett nytt förbund.
   JEREMIA berättar om DET NYA FÖRBUNDET (31:31ff). Lagen ges inte på stentavlor. De skrivs i våra hjärtan.
HESEKIEL berättar om DET NYA FÖRBUNDET (36:24 ff). Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27). Gud skriver s.a.s under båda sidorna av förbundet.
   JESUS berättar om DET NYA FÖRBUNDET. Han instiftar det nya förbundets måltid. (Lukas 22:14-20).
   LUKAS berättar om DET NYA FÖRBUNDET. Den helige Ande – drivkraften – utgjuts på Pingstdagen (Apg 2).
   Vi kommer in i om DET NYA FÖRBUNDET genom dopet, berättar Paulus för oss (Gal 3:26-29). Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet.
Jesus älskar att få sitta och tala med oss om sitt förbund. Vi hör ihop, säger han. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar (vördar) honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Psalt 25:14-15).
   Vi behöver få kontakt med FADERN. När ni ber skall ni säga FADER (Luk 11:2). I det förbundet hittar vi hemligheten med att bli fullkomlig. Jesus säger: Var fullkomliga såsom er Fader i himlen är fullkomlig. I parallellstället hos Lukas 6:36 står det: Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig. Ordet barmhärtighet betyder ”ha hjärta för de arma”. Det innebär ett regimskifte inombords. Hans Majestät JAG får stiga ned från tronen. Det får bli slut på den tröttsamma dansen: ”Så gå vi runt kring vårt stora JAG, vårt stora JAG, sent på en lördagsafton”.
JAG heter på engelska I. Uttalas ”aj”. ”Aj” är så känslig, tål ingen kritik, har alltid rätt, ser fel på alla andra. ”Aj” säger aj så fort någon petar på hen. Men läget är inte alldeles hopplöst. Någon säger: Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. När vårt ”AJ” vänder om blir det ”JA”. Och vem ser vi då? Jo, Gud, vår käre himmelske Fader. JAG säger JA till Gud. Fattar ni?

KLÄDER MED HIMMELSK DESIGN.
Vi möter vårt dops Gud – Fadern, som sträcker ut sina två händer - Sonen och den helige Ande - emot oss. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Nu är dopet inte en punkt. Det är en linje. Något som angår oss alla dagar intill tidens ände. Att leva i sitt dop är att varje dag ta på sig dopdräkten, kläder med himmelsk design. Den hittar du i Kolosserbrevet 3:12-17.

Som Guds utvalda, heliga och älskade, skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå varandra. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärlekens band, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda era hjärtan, den som ni har kallats till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Hur kände du dig efter läsningen av dessa ord? Vilka starka ord! Vad underbart att få leva så! Och samtidigt: Det är för starka ord för mig. För höga krav! Så fullkomlig kan jag aldrig bli. De får mig att känna mig misslyckad.
   Är det så skall jag nu berätta något för dig: Här hittar vi FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET, som är DET NYA FÖRBUNDETS HEMLIGHET. Lagen ges inte på stentavlor. De skrivs i våra hjärtan. Gud skriver s.a.s under båda sidorna av förbundet. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27).
När Jesus i Lukas 4:18-19 ger oss sin programförklaring och talar om vad han vill göra med oss, så börjar han med att predika glädjens bud för de fattiga. Hans ord är ett glädjefrö. Vi tar emot det, lägger det i i våra hjärtan, vårt inre kärleksrum, vattnar det med bön. Lyssnar inåt! Och plötsligt spirar stjälken upp, blommar, doftar, ger frukt. NYTT LIV!
   Gör nu följande experiment på denna NÄSTANS SÖNDAG. Du tänker på en människa du har det svårt med. Som kanske sårat dig, gjort dig illa. Om du inte gör något åt det, sitter han/hon kvar i magen, i tankar, stör din nattsömn.
   Vad gör du? Jo, du börjar tala med Fadern om detta. Han lyssnar och ger dig ett ord från ”dopdräktstexten” (Kol 3:12-17). T.ex ordet INNERLIG MEDKÄNSLA. Du stoppar ned det i hjärtat (inte i hjärnans hårdisk, där blir det så kallt och hårt). Men det som hamnar i hjärtat går ut i blodomloppet, påverkar händer, fötter, fingrar och får så småningom din röst och din själ att brista ut i lovsångsljud …
   Du samtalar med FAR i himlen om det ordet, och vad det betyder i din relation. Efter en stund upptäcker du att ”din ytliga motvilja” förvandlas till ”innerlig medkänsla”. Gud låter sin Ande röra vid dig och får dig att göra det du inte trodde du kunde - inte vara för snabb i dina omdömen. Du anar att din nästa har formats i svår uppväxt. Ditt hårda hjärta förvandlas till ödmjukhet. Din kärlek ser inte din nästas hårdhet. Du vill förlåta. Din ovän blir ditt bönebarn. Du överlåter vad han sagt och gjort till Fadern. Du kan andas ut. Sov gott!

FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET
kan vi hitta om vi kommer inför vårt dops Gud. Vi behöver också ta kontakt med dem som har erfarenhet av detta och låta dem berätta, t.ex. med aposteln Johannes och hans bror Jakob. De kallades Boanerges – tordönsmän. De var besvärliga, modersbundna, hade häftigt humör. Blixtrade den ene så åskade den andre. De kunde gräla med de andra lärjungarna om vem som var störst, bäst och vackrast. Men kontakten med Jesus förändrade dem totalt. Johannes kallade sig ”den lärjungen som Jesus älskade”. Han häpnade över att Jesus verkligen tyckte om honom. Johannes berättar för oss vad han såg i Jesus: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning… Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. (Joh 1:14 ff)
   Det rika liv som fanns i Jesus, Jesu fullkomlighet, flyttade in i honom. Och vill flytta in i oss. Nåd och åter nåd. Du får säga: Tack för att jag i dopet blev iklädd Dig, Jesus, (Gal 3:27) och att jag dagligen får klä mig i dopdräkten, i Ditt sinne, i Din kärlek. Tack att jag får höra hur du säger inför varje plagg: ”Detta vill jag hjälpa dig med idag”.
   Så får du gå vidare i FULLKOMLIGHETENS HEMLIGHET. I dagens texter vill Mose lära dig handskas med din hand. Handen får hitta på något annat än att boxas, örfila, klösa, tjuva, peka finger, ”inte röra ett finger”. Du lyfter dina båda händer mot Fadern, tappar skräp och skryt, tar emot liv i överflöd. Och öppnar din hand mot din broder i nöd. Och Paulus lär dig idag att fylla ditt inre KÄRL med himmelsk KÄRLEK. Du låter den kära leken smitta ned, överraska, förvandla och smälta ned hårda hjärtan …

Och du och alla blir så ”himla glada”,
påstår


Bengt Pleijel 89+tisdag 9 augusti 2016Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet

Temat som denna söndag sjunger om är FRIHETEN I KRISTUS

Hur hittar vi den? Gamla Lina sjöng om den 1889: ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli” (Sv Ps 45:2). Startpunkten för Lina Sandell var korset, som ropar ut att ”Jesus för världen givit sitt liv”. På facebook har det startat en rörelse som uppmanar oss att synligt bära korset. Rörelsen heter #mittkors. Himmelskt söndagsgodis ger nu en gåva till alla korsbärare – några tankar man kan tänka, då man tar på sig korset.

  1. KORSTECKNET.
Vår vän från 1500-talet – Martin - uppmanar oss i lilla katekesen: ”På morgonen, när du stiger upp, skall du signa dig med det heliga korstecknet och säga: ”I Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.

Läs (eller sjung) Sv Ps 175:3 :
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda,
Ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen.
  1. KRUCIFIXET.
Du stannar inför ”crusifixus” – den korsfäste.
  Bli stilla inför den korsfäste Jesus. ”Var du där när de korsfäste min Herre?” Ja, vi var där. På Golgata strålar alla människoöden samman. ”Jesus för världen givit sitt liv” …
   Bli stilla inför den korsfäste Jesus. Du möter den sårade Helaren. Ingen annan gud än vår Gud har blivit sårad. ”No other god has wounds … ”Men en kväll, när ni sitter där vid bordet och ingenting finns kvar att hoppas på och mörkret ligger tungt mot alla fönster då ser du att han ser på dig ... och då: hans ansikte berättar om din smärta som han tagit in var dag i sig. Hans kropp har böjts och han har blivit sårad. Han är till döden trött men ger dig liv”. (Ylva Eggehorn).
   Bli stilla inför den korsfäste. Du kan se alla dina rädslor där. Du är rädd för att bli ensam och övergiven. Jesus blev det på korset. Du är rädd för att bli mobbad och skrattad åt – Jesus blev det på korset. Du är rädd för dig själv ”hur har jag levt? Vad har jag egentligen gjort?”
   Var gång du blir rädd, se då på korset. När mörka tankar och minnen dyker upp, tala då med Jesus. Se hur Jesus just då fångar upp rädslor, mörka tankar och minnen. Han går in i dem och lyfter av dem. Hans fullkomliga kärlek driver bort dina rädslor. På ett gåtfullt sätt strömmar det ut en frid, en läkedom, en friskhet från korset som du inte kan få någon annanstans … Kristi Kropp FÖR DIG utgiven. Kristi blod FÖR DIG utgjutet.

Läs (eller sjung) Sv Ps 62:2 :
I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vår lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors.

  1. UPPSTÅNDELSEKORSET
Korset är tomt. Jesus har uppstått och lever. Men Jesus står bredvid och sträcker ut händerna mot oss. Vi ser konturerna av Jesu kropp. Konturerna bildar en öppning. ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin ” (Sv Ps 235:3).

Porten är öppen. Men den är TRÅNG!
Den trånga porten har ett underbart budskap! Vänd om och bli som barn. Lägg av syndighet och stöddighet, skräp och skryt. Det får du inte ta med dig in i Guds rike. Avund, högfärd, förakt, jämförelse – allt det förgiftar livet på jorden och det förstör doften av salighet i himlen. Vill du ta med sådant smuts genom porten, förvandlar du himlen till ”ett rent helvete”. Receptet att bli av med det får du i 1 Joh 1:7 : Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jesus, världens största sophämtare, tar bort synderna (Joh 1:29). Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Guds barns härliga frihet (Rom 8:21). ”Frälst genom honom, lycklig och fri …” 

Läs (eller sjung) Sv Ps 234:1. Och häpna!
O salighet, o gåtfullhet, o Kristi törnekrona
/ som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona /2/

  1. KORSET MED DE TVÅ BJÄLKARNA.
Den lodräta bjälken berättar att Guds kärlek landar på jorden. Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var sydare (Rom 5:8).
Den vågräta bjälken, på vilken Kristi händer spikas fast som en öppen famn mot hela mänskligheten, berättar att denna kärlek vill landa i dig.

Ställ dig nedanför korset. Gör som Jesus – lyft dina händer. Vad händer då? Du tappar allt ditt eget, allt fint och fult du kånkar på. Skryt och skräp.
   Dina ögon ser Jesu härlighet. Du ser hur han är full nåd och sanning. Du hör chockbudskapet: AV HANS FULLHET HAR VI ALLA FÅTT …. (läs Joh 1:14-16). Detta är det saliga bytet: Du ger Jesus din fulhet. Nu finns det plats för hans fullhet. Varför försöka bli perfekt, när det är mycket lättare att bli fullkomlig?

Det finns mer att upptäcka i korsets två bjälkar.
Ställ bjälkarna bredvid varandra. En är stor – en är liten. Båda bildar bokstav I. Säg det på engelska blir det ”aj” och det betyder JAG.
   Båda bjälkarna heter JAG. Den stora bjälken berättar om hur Gud uppenbarar sitt namn – JAG ÄR - vid den brinnande busken. Denne Gud blir människa - Gud letar sig fram till oss i nattens timmar, i vårt mörker, i våra nattsvarta problem. När det hände då var det som ljus i natten bröt in Guds mäktiga ord ifrån himlen och herdarna hörde Guds änglar i skyn som sjöng att äntligen dagen var kommen (Sv Ps 175:2).  Gång på gång påminner han om att han är JAG ÄR: Den gode herden ... Dörren ... Vägen, Sanningen om livet … Livets bröd …Världens ljus …

Den lilla bjälken I heter också JAG. Den har samma namn och personnummer som du. Vårt lilla, stora, stackars, märkliga, ömtåliga, underbara och underliga JAG. Den människan som vi har allra besvärligast med. Den människan som ofta gör bort sig och blir liggande och suckande som ett minustecken. Och stoppar upp all trafik!
   Vad hände med bjälkarna? Ja, den stora bjälken steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup. Han letar rätt på oss, han ser syndens smitta hos oss, den som sprids till andra genom beröring. Han ser syndens kärnkraftsavfall – det som är dödsfarligt för barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Han – Jesus – JAG ÄR – tar tag i allt detta, det kostar honom livet. Den stora bjälken ramlar till marken, dör.
   Men vi vet hur det gick. Det blev ljus över griften. Livet vann dess namn är Jesus. ”Min frälsare lever, jag vet att han lever fast världen har sagt han är död”. Jesus uppstod. Den lodräta bjälken reses upp. Står stadigt på Golgata berg.
    Men vad händer med den lilla bjälken, mitt märkliga jag? Också den bjälken ramlar, ligger där i dikeskanten, smutsig, ensam, ful, tråkig, som ett stort minustecken och suckar: Jag arma människa, vem bryr sig om mig? Jag vill inte dö!
   Någon hör det ropet. Han som en gång bar tvärbjälken till Golgata, han ser, han rör, han lyfter upp minustecknet.
   Den stora bjälken tar upp den lilla bjälken och fäster den vid sig. Korsfäst med Kristus. Fäst vid honom. Livet förvandlas till ett plustecken. Tillsammans med Jesus går vi nu in budskapet på...

TOLFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET – FRIHETEN I KRISTUS!
När han som är ”JAG ÄR VÄRLDENS LJUS” går här fram avslöjar han inte bara falskhet, hyckleri, synd och skam. Han gör något åt det... Många talar om hur dåligt allting är. Jesus talar om hur bra allting kan bli. ”Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår. Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får”. Himmelriket landar!

I DAGENS TEXTER
möter vi först JESAJA (38:1-6) som berättar om HUR SJUK KUNG FÅR BONUSÅR.
Vi träffar PAULUS (Rom 8:18-23) som berättar om HUR SJUK SKAPELSE FÅR FRIHET.
och vi träffar LUKAS (13:10-17) som berättar om HUR SJUK KVINNA RÄTAR PÅ RYGGEN.

Vill du ha mitt sällskap, då du läser dessa texter finns jag på bibelskolan.com. Tryck här så hamnar du där. Har du boken Sångpostillan årg 2, slå då upp sid 347. Har du den inte, kontakta GAudete förlag, telefon 042/ 37 48 10 eller www.gaudete.se eller tryck här så hamnar du där. Där finns också Anne-Mette Pleijel-Johnssons bok HIMLAR ANAMMA. Den påminner oss om att vi behöver himlen för att orka leva på jorden. Tryck här.

Vill du följa denna blogg HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS, inte bara för de snälla barnen, som utkommer inför varje söndag, om Gud vill och datorn inte gått sönder och jag själv inte somnat in i den senila vilan, bli då vän med mig (om du vågar) på facebook.
Annars peta in bengtpleijel.blogspot.com.

Och om du lyder alla dessa kloka ord kommer du att upptäcka hur rätt Anders Frostensson har, då han i Sv. Ps 39 skriver: JESUS FRÅN NASARET GÅR HÄR FRAM ÄN SOM I GÅNGEN TID.

I korsets kraft och glädje
Bengt Pleijel 89+

tisdag 2 augusti 2016


Inför elfte söndagen efter Trefaldighet

För en månad sedan önskade vi varandra GOD JULI! Har Gud och Juli varit god mot dig denna månad? Om så:

TACKOM OCH LOVOM HERREN!

Juli månad slutade för mig med OAS-mötet i min födelsestad Jönköping. Där fick jag nya erfarenheter av vilken mäktig Gud vi har. I Idrottshuset och närliggande kyrkor samlades en stor mängd knepiga människor – Ovanligt Andliga Syndare - som Gud rörde vid, upprättade och då var allt som vi drömde: Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar ty Herren gjorde stora ting med oss (Psalt 126). (”Allt som vi drömde” - en kommentar säger att det kan betyda: ”då var det som vi fick hälsan åter”).

OAS är verkligen vattenkällan för trötta och törstiga ökenvandrare. Vi fick levande vatten att dricka och grovt och näringsrikt bröd – Livets Bröd - att äta. Förkunnelsen, lovsången, omsorgen, syskon-gemenskapen, ja allt fick det frusna inom oss att smälta. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade Skrifterna för oss? (Luk 24:32). Vi slutade se ned på oss själva och se snett på varandra ty när vi såg upp såg vi ingen utom Jesus (Matt 17:8). Vi lärde oss att vi fick se på varandra och alla ting runt omkring med hans möjligheter. Himlar anamma! var lösenordet som släppte fångarna loss.
   Nu rullatorerar vi in i augusti. Elfte söndagen efter Trefaldighet vill ge oss friska erfarenheter av TRO OCH LIV. En del som sägs denna söndag ger oss tuggmotstånd. Vi studsar och undrar och får stanna till och tänka och häpna.

  1. Först möter vi AMOS (Amos 5:21-24).
Den kärve Amos gör mos av vår stöddighet. Han får från Gud en besk sanning. Herren tycks må illa av våra fester. Enligt Bibel 1917 säger han i 5:23 Hav bort ifrån mig era sångers buller! Vad är det som är bullrigt i Herrens öron? Jag undrade och gick till den person som skrivit Sångpostillan. Han sa så här:
   Vad är det som är bullrigt i Herrens öron? Det beror inte på om vi spelar orgel eller synt och gitarr eller inte sjunger så rent och vackert som Jussi eller Carola? Det beror på att vi slår på trumman för oss själva!  Gudstjänsten blir underhållning. Vi framhäver oss själva. Duktiga människor skymmer Gud! Och då stänger vi flödet från Guds källa, den som hjälper oss att leva ut hans kärlek under veckan. Nej, ”låt nådens rika källsprång strömma” (Sv Ps 213:2). Då kan makarna TRO och LIV hitta varandra. Amos slutar med dessa ord:

Låt rätten flyta fram som vatten 
och rättfärdigheten som en ström, 
som en outsinlig ström.
  1. Efter Amos vill PAULUS komma till tals med oss i Romarbrevet 7:14-25.
Paulus grubblar här över sig själv – precis som vi ibland: Varför är jag sån här? Är jag oomvänd eller omvänd? Eller en bakvänd kristen? Eller kanske en rättvänd kristen? Eller ….
Vill du veta vad Paulus svarar kan du få hjälp av Sångpostillan årg 2, sid 339, på bibelskolan.com tryck här. Har du min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD KAN du läsa sidorna 94 -101. Har du inte boken kan du kontakta GAudete förlag, tryck här. Den kostar 100 kr + porto. Har du dina vägar förbi Ulvesunds Byväg 2 i Ljungskile, där jag bor, har jag 10 böcker till försäljning. En av dem längtar kanske efter att få komma hem till dig. Jag tar 100 kr utan porto. Och där finns också Anne-Mette Pleijel Johnssons bok HIMLAR ANAMMA! Kostar hos mig 130 kr. (Ring gärna först 0522-20663).

När du läser detta kanske du som Paulus ger till ett glädjerop: Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre! Du och jag och vi har fått en bundsförvant, som utifrån kommer in i oss. Kristus i mig!  Vi  dras in i hans kärleksflöde. Vi låter nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in (Sv Ps 213:2). När Jesus finns i mig, finns det ju något i mig som är mycket gott!  TRO och LIV börjar fungera, därför att Jesus lever i mig. Glad i hans kärlek längtar jag bara efter mer och mer av detta rika flöde. Vi har kommit till källan, där vi aldrig tröttnar på att sjunga sången:

Låt rätten flyta fram som vatten 
och rättfärdigheten som en ström, 
som en outsinlig ström.

  1. Jesus har nu något viktigt att säga oss om TRO OCH LIV i Matteus 21:28-31.
Vi träffar tre söner.
En far ber den förste sonen göra ett arbete på hans gård. ”Jag vill inte” sa han. ”Har inte lust”.  Men han ångrade sig efter ett tag. Och gick. Vi hittar honom därute i trädgården rensande jordgubbslandet. Publikanen i templet var sådan. Den förlorade sonen var sådan. En krasch får dem att vända om. Hur är det med dig? Är du trött på att vara trött på dig själv? 
Fundera på: Vilken fadersbild (gudsbild) hade den förste sonen?  Och vilken självbild? Hur kan gudsbild och självbild styra vårt handlande? Hur kan vår egen gudsbild fördjupas? 
    Den andre sonen får samma fråga. Han säger ja, men glömmer bort sitt ja för ett JAG. En del liknar honom. Man har alla yttre tecken på en anständig kristen. Man går i kyrkan, ordnar fromma anletsdrag, suckar på rätt sätt. Man ser bara sig själv men är alldeles blind för andra. Fariséen i templet var en sådan. Tant Sofia i Kamomilla stad var sådan. Hon dök plötsligt upp på OAS och sjöng:
Nej huamej, ushiamej, nej hualialej,
för allt är bara synd och flärd i våran lilla värld.
Om bara alla var som ja' då skulle allt bli bra.
Men ingen annan är som ja' och ingenting är bra. Usch!

Känns du vid din släkting?  
Fundera på: Vilken fadersbild (gudsbild) hade den andre sonen?  Och vilken självbild? Hur kan gudsbild och självbild styra vårt handlande? Hur kan vår egen gudsbild fördjupas? 
   Det finns en tredje son i texten. Det är Jesus, han som berättar om sönerna. Han är FADERNS SON. Han sa JA och gick.  Sin Fader sonen lydig var, kom till mig här på jorden (Sv Ps 345:5). Guds vilja skedde i hans liv. Himlen landade på jorden. Nådens rika källsprång började strömma.  När han får träffa oss, tröttnar vi på JAG-sången. Vi dras in i hans kärleksflöde. Vi låter nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in (Sv Ps 213:2). TRO och LIV hittar varandra. Jesus lever i mig. Glad i hans kärlek längtar jag bara efter mer och mer av detta rika flöde.

Det finns en motrörelse i tiden. ”All kärlek är bra kärlek”. Är den? Till pengar? Till din nästas partner? I pedofilens åtrå? ”Följ ditt eget hjärta”, säger man. Det egna hjärtat kan vara lurigt. Och fullt av smutsiga tankar (se Markus 7:20-23). Människor omkring oss mår inte bra om vi följer hjärtats hugskott. Skott kan döda!
   När vi möter Jesus ser vi en som sett Gud och själv varit närmast Faderns hjärta (Joh 1:18). Han vet att Fadern har hjärta för oss och han kom för att berätta det för oss. Hela Jesu liv var en lång bilderbok om Faderns kärlek. Behöver du hjälp att förstå detta? På OAS sjöng vi in detta budskap: ”Jag tror att den helige Ande är tröstaren och hjälparen som leder mig till Jesus, till Jesus.” HUGskott förvandlas till HUGsvalelse. När det gått varmgång på ”hjärnkontoret” sänder Anden sval friskhet. Vi dras in kärleksflödet från Gud. Om det ber vi och sjunger:

Låt rätten flyta fram som vatten 
och rättfärdigheten som en ström, 
som en outsinlig ström.

I vår gemensamma glädje en god augustihälsning
Bengt Pleijel 89+Skriva ut