tisdag 29 september 2015

Inför den helige Mikaels dag

Det är Guds änglars dag på söndag, med eldsken över landet (se Sv. Ps 483).
Men änglar – finns dom? Svar: Ja.
En del är serafer. De har sex vingar. De sjunger inte. De ropar: HELIG, HELIG HELIG!
Det finns keruber. De har bara fyra vingar. De är de första änglar som nämns i Bibeln, se 1 Mos 3:24. De finns också på arken i templet. De är de första som får se när någon gör korstecknet (se Hesekiel  9:1-4 med fotnot i Folkbibeln).
Det finns änglar som har vita kläder. I Svenska kyrkan har de alba och stola.
Det finns änglar i vardagskläder. Ser ut som gamla tant Charlotta som slog sig ned vid köksbordet och pratade med oss om Jesus (se Hebr 13:2).
Änglar kan se ut som små, snälla klotrunda barn med röda kinder och vita skjortor. Förmodligen är det  barn från förskolan som klätt ut sig och leker himmel.
De flesta änglar ser vi inte. Det kan bero på att vi vänder ryggen åt dem. Det kan också bero på att de själva gömmer sig. Ett populärt gömställe är i ordet evANGELium. Änglar är budbärare som finns i glädjebudskapet från Gud.
En del änglar har namn. Namnen slutar på bokstäverna EL.
Mikael, Gabriel, Rafael, Pleijel … De sprider ELdsken över landet.

Det finns Heavens angels
Det finns också Hells angels. Chefsängeln heter Lucifer. Namnet betyder ljusbärare. Han var ängeln som var med i den himmelska härskaran, men gjorde uppror mot Gud. I fallet tog han med sig sin älsklingsbokstav, bokstaven O. Han hade hört den i tillbedjanssånger inför Gud. O Herre Gud, O salighet, o gåtfullhet …
Han använder den för att vrida allt gott och fint från Gud till dess motsats. Sätt bokstav o framför dessa ord, så får du se:  frid, salighet, lycka, tukt, möjlig ….
All Ondska som den Onde Orsakar är av OndO!

Men halleluja! För Gud är inget Omöjligt!
Episteln idag berättar om hur DEN ONDE kastas ut  och hur JESUS sändes ut från himlen.
Änglarna sjunger i himlen. Halleluja. Glädjen blir stor när Guds kärlek bryter igenom hos oss. (Sv Ps 333).
I  julnatten bryter den igenom … då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga Ord ifrån himlen, och herdarna hörde Guds änglar som sjöng att äntligen dagen var kommen (Sv Ps 175:2).
Och sedan är de med vid alla andra viktiga händelser i Jesu liv – frestelserna, Getsemanekampen, Påsk, Himmelsfärd, Pingst …
Och vid många händelser i ditt eget liv. Om du inser det, förstår du att det är fler olyckor som inte händer än de som händer. Det finns skyddsänglar!  Vi känner dem som bönesvar (Sv Ps 483:1).

Änglar  - GUDS ÖGON,  som ser vad Gud ser. 
I all deras nöd ingen verklig nöd ty  Herrens ansiktes ängel frälste dem (Jes 63:9)
Se till att ni inte föraktar någon av dess små. Jag säger er att deras änglar alltid ser min himmelske Faders ansikte. (Matt 18:10).
Vi tänker oss änglarna som står alldeles bredvid barnen och skyddar dem. Men det står att änglarna står inför Gud och deras ögon är riktade mot Faderns ansikte. De ser vad Far ser. Änglarna är starka hjältar som utför hans befallning så snart de hör ljudet  av den (Psalt 103:20).
Vilken omsorg. Gud är din Far. Du barn – du lilla, gamla, lintottiga eller vithåriga barn. Du är sedd, uppmärksammad, älskad. Det finns änglar ...  Vi känner dem som bönesvar (Sv Ps 483:1).

Änglar - GUDS ARMAR, som han sträcker ned mot jorden. 
Mose säger: En tillflykt är han urtidens Gud och här nere råder hans eviga armar. (5 Mos 33:27). Men  urtidens Gud är också nutidens Gud. Han drar oss in i sin tillflykt (refug), där vi stillar ned oss och upptäcker himmelska hemligheter. Han reser oss upp även sedan vi fallit sju gånger (Ordspr 24:16) Han tar tag i oss, lyfter oss upp i sin fadersfamn så att vi kan höra pulsslagen från hans fadershjärta. 
Och när du ser detta och tar emot denna kärlek, börjar det bli varmt inom dig. Tillsammans med änglarna börjar du bli eld och lågor för att sprida den kärleken bland de många omkring dig som fryser. Därför: Upplyft ditt hjärta mot den himmelska världen. Lyssna in lovsången och glädjen. Det finns änglar ...  Vi känner dem som bönesvar (Sv Ps 483:1).

Änglarna är oerhört intresserade av hur det gå för dig och mig. De sitter ofta och kikar ned från himlen och kikar ned genom springorna i molnen. Och det blir glädje bland Guds änglar över varje syndare som omvänder sig (Lukas 15:7,10). 
På Emanuel Vigelands altartavla i Åh kyrka, som berättar om den förlorade sonens hemkomst, finns längst upp till höger en flik av änglavingar … Så fort bara en enda vänder om, spritter det till i de vingarna.  Jublet brister löst bland Guds änglar och de ropar på ”ängelska”: Halleluja! Amen, amen, amen! Jabbadabbado! 

Den hemmavarande sonen finns inte med på tavlan. Han kunde inte bli glad. Han bekände bara broderns synder. När vi gör som han, får vi det så tråkigt. Vi blir tråkiga. Gudstjänsten blir tråkig. Prästen bara mal och kantorn bara bölar. Och änglarna bara suckar: Vad dumma de är de där människorna. Ingen vänder om. Varför lyssnar de bara till Janne Josefsson som talar om hur dåligt allting är? Varför lyssnar de inte till JESUS JOSEFS SON.  Då skulle de få veta hur bra det kan bli. Varför bekänner de bara andras synder … 

Om bara en vänder om bryter jublet löst i himlen, och det glädjebruset når ned till oss …
Men det är detta den förlorade pojken gör. Han vänder om och beger sig hem -  
Den förlorade sonen gör inte bättring. Då hade han badat och tvättat sig innan han kom hem. Han hade sökt upp någon diakonissa som gett honom lite pengar, så han kunde gå till second hand och snygga upp sig.
Han går hem, skriver adressen hem på sin stav: FAR. Stavar på vad han ska säga när han kommer hem ... Fadern får se honom, rusar emot honom, tar honom i famn, kysser honom … sonen säger: far, jag har syndat …

OMVÄNDELSE – jag som vänt ryggen åt Far, vänder helt om, ser Far, hör Far. 
Sonen vänder om. Fadern gör bättringen! Han skickar in honom i bastu och dusch, ger honom skor, kostym  och ring. Och ställer till med kalas …
Änglarna gläder sig. Och Fadern gläder sig. Men på altartavlan ser man hur Fadern gråter … Man kan bli så glad att man bara gråter. Och sonen – jag tror att han också får fram många glädjetårar. När man drabbas av Guds kärlek då smälter det frusna, och det rinner ut som tårar.
När någon omvänder sig tas slöjan bort.
Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet. 
Och alla vi som med obeslöjat ansikte 
ser Herrens härlighet som i en spegel, 
vi förvandlas till en och samma bild, 
från härlighet till härlighet. 
Det sker genom Herren, Anden. 
(2 Kor 3:16-18 Fb14)


Änglarna sjunger i himlen. Halleluja.
Glädjen blir stor när Guds kärlek bryter igenom hos oss.
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. (Ps 333).

Låt oss gå med i änglakören. Allting blir mycket roligare då.
Bengt Pleijel 88+

Änglakören har sångövning I Sångpostillan, den helige Mikaels dag, i boken  sid 498, och på www.bibelskolan.com  tryck här.

Daniel fick träffa änglar som tröstade honom en gång då han var alldeles uppgiven och hade det mycket svårt. Du träffar honom i Daniels bok kapitel 10:12-11:1. Du kan också träffa Daniel i min bok ”I Guds händer vad som än händer”, sid 206 ff. Boken är slutsåld men finns på www.bibelskolan.com gratis och av nåd. Se Bengts återvändsgränd / adresslista 10 / vägsträcka 41. Tryck här.

onsdag 23 september 2015

Inför sjuttonde söndagen efter Trefaldighet.

Rik inför Gud

Det är dagens tema. Tre texter ger tre råd om detta:
 1. RIK INFÖR GUD – LÅT DÄRFÖR INTE GULD BLI GUD!
Läs 2 Moseboken 32:1-4, 30-35

   Kyrkresan idag för oss till Sinai. Israels folk stannar till där efter flykten från Egypten. Mose är trött, sliten. Han får semester i 40 dagar. Han använder semestern till att möta Gud. Han klättrar upp för berget. Där möter han kärlekens Gud som ger honom kärlekens bud. Fantastiska veckor för Mose. Han får vila ut, föra djupa samtal med Gud. Han får verkligen uppleva denna söndags tema ”RIK INFÖR GUD”. När han kommer ner från berget är han alldeles solbränd av Guds kärlek. Det strålar himmel omkring honom. Han gläder sig över att få komma tillbaka till folket och dela med sig av vad han fått. Han vill få göra dem himmelrika.
   Men vad gör folket, de som stannat till nedanför berget? De väntar och väntar. Men Mose dröjer … De blir alldeles otåliga, ledsna, besvikna. Varför händer det så lite i vår församling? Har Gud somnat? Hur länge ska herden ha semester?
   Då får de en strålande idé. Vi ordnar ett eget kyrkomöte. Vi väljer en gud efter vårt sinne. En som alltid är mitt ibland oss. En rik gud med guld och gröna ängar där vi får dansa och ha roligt och alltid får vara glada.
   De får med sig pastor Aron på detta. Man gör en stor guldinsamling av smycken som både pojkar och flickor och mammor hade i sina öron. Av smyckena gjuter de ett tjusigt, vackert, modernt konstverk: En eldig, brunstig tjurkalv. Och jublet bryter löst. Man dansar runt kalven. Man sjunger, skrattar, ropar: Detta är din gud! Låt oss lustiga vara ...

Vad var det för fel med det?
   Inte att man har guld. Guld är en Guds gåva. Det kan användas till stor glädje.
   Inte att man dansar. När glädjen kommer in i hjärtats blodomlopp sätter den både armar och ben i rörelse. Under sång och dans skall man säga: Alla mina källor har jag i dig (Psalt 87:7. Fb 14). Vi stelfromma lutheraner borde verkligen unna också våra kroppar att vara med i jublet inför levande Gud (Psalt 84:3).

Det stora felet man gör var att ta bort bokstaven L från ordet guld.
  RIK INFÖR GUD – LÅT DÄRFÖR INTE GULD BLI GUD!
En egen hemmagjord fantasi-gud gör oss fattiga. Vi får en falsk trygghet. Job talar på ett ställe om det. De som trotsar Gud har trygghet, de som har sin gud i sin hand. (Job 12:6 Fb.) Jag har en liten gud i min hand. Som jag stoppar ned i fickan när jag vill leva lätt. Men som måste ställa upp när allt går snett. Motsatsen är: Jag är e liten kristen (elitkristen!) i en stor Guds hand. Himmelrik inför Gud!

Mose ser vad folket gjort. De har gjort förskräckliga ting. Han blir chockad, upprörd, förtvivlad, skakad! Vi hör hur han utgjuter sin förtvivlan inför Gud: Ack, detta folk har begått en svår synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Vill du inte göra det, så utplåna mig ur boken som du skriver i.
   De har syndat mot Gud. Den stora synden är otron – De tror inte på mig (Joh 16:9). Drar man ur kontakten med ljuskällan, följer mörker och mörkrets gärningar.
Mose säger: förlåt dem! Han vill själv bli struken ur Livets bok om det kan hjälpa dem. (Jämför med vad Paulus skriver i Rom 9:1-3). Vilken omsorg! Vilken kärlek! vilken nöd!
   Mose är fylld av sorg. Paulus hjärta plågas. Har vi bråkdelen av denna medkänsla. Vad säger vi om människor omkring oss? De är obotfärdiga. De får skylla sig själva. Eller säger jag: Släng ut mig ur din gemenskap om det kan hjälpa dem. Låt alla välsignelser gå från mig till dem. Utplåna mig ur livets bok, bara du vill föra min familj, mina barn, mina vänner till Kristus.
   När vi ber så, får vi inte vad vi ber om. Gud tillåter inte att någon går bort från honom för att någon annan skall komma till honom. Det är bara en person som Gud tillät att han fick inta en annan människas plats. Det är JESUS.
Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv.

 1. RIK INFÖR GUD – LÅT DÄRFÖR INTE VÄRLDEN BLI VÄRD!
Värden – det är han som bjuder på fest och har den fina uppgiften att se till att alla skall trivas. För detta blir han beundrad, hyllad, tackad! Värden är värd det. MEN – det finns ett MEN här. Fest blir pest om VÄRLDEN blir värd!
Johannes skriver till oss om detta i 1 Joh 2:15-17, dagens kärleksepistel till oss.
Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom. ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.
Gud älskar världen. Varför får inte vi? Vi behöver få svar på två frågor.

Fråga 1: Vad menas här med ”världen”?
Johannes tänker nu inte på universum eller den skapelse som framgår ur Guds hand. Djupast sett är det inte heller fråga om människorna i världen. Med världen menas här den makt som står Gud emot. Det är de gudsfientliga krafter, som får människor att vända ryggen åt Gud. Man kan se ”världen” som en idémakt. Den suger in människor i sitt tänkesätt. Alla tänker på samma sätt. Alla går in i samma mönster och samma beteende.
Om ”världen” regerar blir det likriktning och kopior. Om Jesus blir Herre blir det original.
Jesus var annorlunda. Och han kallar sitt folk att vara annorlunda. Att våga gå mot strömmen. Kom ihåg: Bara döda fiskar glider med strömmen.

Fråga 2: Vad menas här med ”att älska”?
Älska inte världen – det betyder: ha inte ditt hjärta i det som är Gud emot. Om jag har mitt hjärta i ”världen” så kommer ”världen” in i mitt hjärta. Och då finns det ingen plats för ”Faderns kärlek” i mig.
Se upp med de tre inkörsportarna genom vilka världens krafter slinker in: vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med.
När ”världen” är i mig älskar jag ”världen” för att FÅ! Få del av dess njutningar, ära och glans.
När ”Faderns kärlek” är i mig kan jag älska människor i ”världen” för att GE. Ge av ”Faderns kärlek” till människor som är fångade i ”världen”.
Låt Jesus, som för världen givit sitt liv, vara din VÄRD! Inte gäst – men värd.
Jag brukar be så här: ”Glädjens Herre, bjud till fest vid ditt bord idag, gör envar till hedersgäst efter ditt behag”. Vilken fest! Alla blir rika inför Gud!

 1. RIK INFÖR GUD – SLUTA TJÄNA, BÖRJA TJÄNA.
Läs evangeliet från Matteus 6:19-24. Där presenterar Jesus för oss två makter: Gud och mammon. Vem är mammon? Jesus beskriver honom som en makt. Lägg märke till uttrycket: man “tjänar pengar”, inte ”man förtjänar pengar”.
   Mammon är en kuslig makt. Han smyger sig in i börsbolag och leker ”kraschleken” med finansministrar och ekonomiska specialister. Han förvrider huvudet på de käraste syskon vid en arvstvist. Han får den mest sansade människa att bli alldeles kollrig inför utsikten att vinna 25 miljoner på Lotto.
   Vad är det som driver oss när vi tjänar mammon? Kanske inte alltid lusten att vilja HA. Utan lusten att vilja VA'. Har jag pengar, har jag makt. Har jag makt har jag inflytande. Jag blir berömd. Och mycket upp-SKATTAD av signaturen M.A. på finansdepartementet. Jag luras att förlägga mitt värde i vad jag äger och presterar. Då är jag något. När drömmarna inte infrias kommer dumma tankar om mig själv: Jag duger inte. Jag är värdelös, ingenting att ha. Och sedan kommer många andra makter i mammons släptåg: Jämförelse, avund, bekymmer, fiffel, bedrägerier, lögn ... allt det där fångar mig.

   Vill du bli rik inför Gud? SLUTA TJÄNA MAMMON - BÖRJA TJÄNA GUD!
Vad innebär det att tjäna Gud?
   I Guds tjänst hittar jag mitt värde. Ja, guds-tjänsten, då jag kommer inför Gud och söker hans ansikte och låter mig fyllas av hans kärlek, den hjälper mig in i en bekymmerslöshet och frid. Jag får lämna över bekymmer, stöddighet och syndighet och får komma in i en ny andning, en ny anda av sorglöshet och Guds barns härliga frihet. Jag får sjunga: ”allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag som barn väl ängslas då?
   När du vandrar in i dagens evangelium från Bergspredikan får du personlig kontakt med Jesus. Du får hjälp med skuldsanering, med skatteplanering och får bot mot ögonsjukdom. Du börjar bli klarsynt över vad som sker i det som sker. Du börjar SE på människor omkring dig med Guds möjligheter. Du börjar BE för dem: Jag ber att era hjärtans ögon skall få ljus så att ni förstår … (Vad skall de förstå? Läs Ef 1:17-19. Gör det!)
Ja, det är inte klokt vad bra vi kan få det – befrielse från makter, tröst i bekymren, kraft i all svaghet, glädje i Herren alltid. Vi slipper tappa balans i en kalvdans. Och allt detta kan sammanfattas i dagens tema:

RIK INFÖR GUD!

Du önskas rika stunder på ”RIKINFÖRGUD-SÖNDAGEN” av
Bengt Pleijel 88+
Som kan berätta för dig att det finns många fler rikedomar över dagens texter på www.bibelskoln.com
 1. I boken Sångpostillan årg 1 sid 396, som finns gratis och av nåd på www.bibelskolan.com,  tryck här
 2. I boken De Himmelrika, sid 82-87, som finns gratis och av nåd på www.bibelskolan.com,  tryck här


onsdag 16 september 2015


Inför sextonde söndagen efter Trefaldighet

JA, MÅ DU LEVA …
Det är budskapet denna söndag - ”höstens påskdag”. Temat är DÖDEN och LIVET. Döden får inte sista ordet. Marta och du och jag får träffa Honom som säger de starka orden: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör … Vi får häpna över vad vi får vara med om: Vi får se Lasaros komma ut ur sin grav (Joh 11:28-44). Vi får se änkans son i Nain resa sig upp från sin bår och börja tala (Lukas 7:11-17). Vi får höra hur Jesus säger till Jairos döda dotter: Lilla flicka , jag säger dig stig upp och hon gör så (Markus 5:35-43, jfr Höga Visan 2:12-14).
När Jesus uppväcker dessa tre pekar han på vem han själv är: Livets Konung. De får leva ett tag till på jorden och då leva på minnet av att ha blivit berörda av Livets Herre. Men efter en tid dör de. När Jesus själv dör och uppstår förstår vi att Jesus är starkare än döden. Vi behöver inte vara rädda för att dö, när vi känner Jesus. Därför att Jesus uppstår på den tredje dagen vågar vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Vi får inte leva här på jorden för alltid. Men vi får alltid leva med Jesus. Och vi får sjunga: ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått (Sv. ps 258:2). Ja, må du leva …

Hur skall vi få in detta budskap i vårt eget hjärta?
Jag föreslår följande: Du försöker träffa den person som har samma förnamn, samma efternamn och samma personnummer som du. Har du glömt hur han/hon ser ut kan du stämma möte med den personen i badrummet. Där har du ett stort och fint porträtt av densamme. Sjung sedan den gamla födelsedagssången med följande text:

Ja, må du leva /3/ så länge du får.
Av vad skall du leva /3/ så länge du får?
Av nåd skall du leva /3/ så länge du får.
Och när du har levat /3/ så länge du får
ja, då skall du leva /3/ där änglarna bor.

Tänk efter vad du nu har sjungit till dig själv!
 1. JA …
Det är viktigt att du lär dig leva på livets JA-sida. Det är mycket som gör att vi så lätt fastnar i negativa, mörka, smutsiga tankar. Vi ältar dem. Vi smittar ned andra med dem. ”Där två eller tre äro församlade, där äro sjukdomar, dåligt väder och eländesnyheter närvarande”. Lär dig hitta JA! Säg det, om du vill, på hebreiska. Där heter det AMEN. ”Vad betyder det?”, frågar Luther i lilla katekesen och svarar själv: ”Amen, Amen, det betyder: ja, ja, det skall så ske”.
Alla Guds löften har i honom (Jesus) fått sitt ja. Därför får vi också genom honom säga vårt Amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus och som har smort oss. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en garant i våra hjärtan ( 1 Kor 1:20-22 Fb 14).
Kom ihåg: Det heter inte halleluNEJ. Det heter halleluJA! Say YES to JESus!

 1. MÅ DU LEVA
Om den förlorade sonen berättas att han vänder ryggen åt far, och far till Mallåkra med miljonarv i plånboken. Där lever han livat. Och ni vet hur det gick. Bortskämd överklassgosse svinar ner sig och kommer hem som lusrik smutsgris. Den märklige fadern tar emot honom, upprättar honom, ställer till med fest och säger till äldre brodern som var hemma: nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död men har fått liv igen. (Luk 15:32).
Det är skillnad mellan att leva livat och leva livet! När jag lever livat hamnar mitt stora, stackars, duktiga, ömtåliga JAG i centrum, det där jaget som människor omkring mig tycker är så tröttsamt. Satsa på dig själv. Det börjar med happy, happy. Men slutar med sorry, sorry. Mitt huvud känns så tungt …

Om jag lever Livet beror det på att jag träffat honom som är Livet. Det har blivit tronskifte inom mig. Hans Majestät JAG har fått abdikera för Livets Konung. Paulus uttrycker det så här: Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig, och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig själv för mig (Gal 2:20). Jesus själv säger: Jag har kommit för att ni skall ha liv, och liv i överflöd (Joh 10:10). Ja, må du leva Livet, så att du själv kan sprida himmelsk vardagsgodis (som du får hämta ut varje söndag).
Gud, låt ditt ord i mitt liv få råda, att andra där din kärlek kan se.
JA, låt ditt ord i mitt liv få råda, då kan din vilja ske” (Sv Ps 89).

 1. AV NÅD SKALL DU LEVA SÅ LÄNGE DU FÅR
Jag som skriver detta har levt mycket länge – 88 år. Nu är det bara 32 år kvar tills jag blir lika gammal som Mose. Om jag får leva så länge. Jag bekymrar mig inte så mycket för morgondagarna år 2047. Det räcker bra att ta ”blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Det har Lina lärt mig.

Varje människas liv kan vara präglat av både glädje och smärta. Där kan vara stilla kärleksstunder med Honom som är Livet. Det kan vara stormiga ”obegriplighetserfarenheter” där jag brottas med Honom och måste säga: ” Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är den bästa ändå” (Sv Ps 268:1). Jag får ta emot att varje år och varje dag ”är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet. Var dag är en nåd dig given från himlen, besinna det!” (Sv Ps 180:1). Så länge jag får, får jag leva Livet. Paulus skriver till oss på denna ”Livet-Döden-söndag”: För mig är livet Kristus och döden en vinst (Fil1:21 Fb14, episteln årg 3). Han har tydligen en annorlunda uppfattning än många om högsta vinsten!
 1. Sedan, ja, DÅ SKALL DU LEVA DÄR ÄNGLARNA BOR.
Det finns mänskor som är närsynta. De ser inte längre än näsan räcker, och livet rinner ut. De sjunger så sorgligt om att när du har levat, ja då skall du ”skjutas på en skottkärra fram”.
Vi vet något mer. Vi vet på vem vi tror (2 Tim 1:12). Därför vet vi vad Gud vet om vår framtid (se Jer 29:11-14). Och vi vet vad Britt G. Hallqvist vet: ”Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång” (Sv Ps 285:1). Vi får veta detta då Jesus får samtala med oss om att vi hör ihop (Psalt 25:14). Han vill umgås förTROligt med oss. ”Saliga visshet, Jesus är min! Himmelens glädje fyller mitt sinn. (Sv Ps 259:1).
Och vet ni vad?! Vi kan redan nu få kika in genom pärleporten och få se platsen där änglarna bor. Vi gör det varje gång vi firar högmässa. Vi ställs på tröskeln in till himlen. Det som skiljer vår värld från änglarnas värld blir tunt och genomskinligt. Halva altarringen är här, den andra där.

Vi får leka himmel i högmässan (jfr Ordspr 8:30 Bibel 2000). Vi ser prästen där framme. Ja, vi vet att han inte är någon ängel. Men hans knepiga skröpligheter övertäcks av den vita alban. Nu är han Guds ängel (=budbärare) som förkunnar evANGELium. Eftersom (pärle)porten är trång hjälper han oss att i syndabekännelsen lägga av både syndighet och stöddighet. Vi fastnar i porten om vi inte får bli av med skräp och skryt och synd och skam. På andra sidan porten upptäcker vi varandra på ett nytt sätt. Vi är barn! Små barn och gamla barn, vit/svart/flint- skalliga barn. Men barn …
Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn! (1 Joh 3:1). Högmässan är Guds barngudstjänst.

När vi i högmässan sjunger ”Herre förbarma dig över oss” så är ju det ett rop efter barmhärtighet (barm-hjärt-ighet). Har du, Gud, hjärta för oss? Gud svarar med att låta prästen (mer eller mindre änglalikt) sjunga änglasången från Betlehem ”Ära åt Gud …” Gud har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Den Enfödde som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Och sedan genom bibeltexter, psalmer, predikan, böner öppnar Gud sitt hjärta för oss. Allra tydligast hör vi pulsslagen från Guds Fadershjärta i nattvardsmässan: För Dig! För Dig”. Vi är Guds älskade barn.

Och lovsången brusar. Tillsammans med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran får Guds barn sjunga, tillbe, leka, dansa och jubla. Högmässan är Guds barns lek inför Fadern. Vi tar glädjen på allvar!
Guds lekfulla barn i Zululand sjunger för oss, Guds stelfrusna barn i Norden:
Låt oss vara starka, starka, vi som blivit hjälpta.
Vi är ju bott små barn. Låt oss ej gå vilse på stigen
men gripna av längtan säga till alla just så: Konungen älskar oss!

 1. LEVA LEVAORD.
Nu skyndar vi oss till ”leva-orden” i dagens texter.
GT-texten från Jesaja 26:19 uppmanar oss att vakna och jubla. Varför ska vi det? Undersök.
Episteln från 2 Kor 4:7-14 berättar om ”den väldiga kraften” som vi behöver mycket av när livets jobbigheter blir allt för jobbiga. Paulus visste en hel del om det. Och han vill att vi skall veta det. Den väldiga kraften kan du få ta emot, du gamla spruckna, svaga, kantstötta lerkärl. Är du inte nyfiken?

Evangeliet från Johannes 11:28-44 (läs gärna hela kapitlet) ger dig sex frågor att fundera på:

1) Jesus får veta att Lasaros blivit sjuk. Varför dröjer Jesus i två dagar. Varför tar han inte taxi direkt till Betania?
2) Lägg märke till att nu är det Marta och inte Maria som samtalar med Jesus. Vad säger Jesus till henne?
3) Det står att Jesus grät. Varför?
4) Det står att Jesus blev upprörd och skakad? Varför?
5) Hur får Jesus den döde Lasaros att komma ut ur graven?
6) Lasaros kommer ut bunden av bindlar. Kan den som blivit frälst behöva bli frälst?
Vill du ha sällskap med en guide som undersökt händelserna med Lasaros? Du träffar honom i Sångpostillan, årg 1, sid 389, eller på bibelskolan.com tryck här. Han har faktiskt samma förnamn, samma efternamn och samma personnummer som

Bengt Pleijel 88+
och han har en god önskan just till Dig: Ja, må du leva!onsdag 9 september 2015

Inför femtonde söndagen efter Trefaldighet

ETT ÄR NÖDVÄNDIGT – det är dagens tema. Vi hittar det då vi söker först Guds rike och hans rättfärdighet, säger Jesus i dagens text från Matteus 6:31-34. Det ordet kan man sjunga. Melodi i psalmboken på nummer 686.
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen

Vi träffar kungen i Guds rike.
Han heter Jesus. Han vill idag lära oss att prioritera rätt. Allt det andra är inte oviktigt. Men ska vi komma rätt med allt det andra behöver vi först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Allt det andra kan göra oss självupptagna, ängsliga, bekymrade, ha-galna. Guds rike tar oss in i Faderns kärleksflöde. Vi blir himmelrika, generösa. Vi hittar hemligheten som säger att det är saligare att ge än att ta (Apg 20:35).
  Låt oss därför FÖRST söka honom som är KUNG i Guds rike. Vi träffar honom idag i Galileen. Jag bjuder er alla på en charterresa dit. GRATIS!
  Vi landar strax norr om Gennesarets sjö. Vi öppnar ögonen och häpnar. Vad vackert här är. Skönheten är bedövande. Vi känner doft av blommor och hör sång av fåglar. Det är nästan som om vi kommer i extas. Ordet extas betyder egentligen ”att komma ut ur sig själv”. Vi lyfts ut ur vår egen trångsynta, instängda glasbubbla. Vi ställs på tröskeln in till en ny och spännande värld: Guds rike.
  Där uppe vid Gennesarets sjö ser vi massor av människor. Men de är inte så vackra. Kläderna är trasiga, smutsiga, de luktar fattiga. Ja, det är Galileens fattiga vi möter. De är fattiga på pengar och fattiga i anden. I egna ögon är de misslyckade, värdelösa, odugliga. I frommas och förnämas ögon är de syndare. De lydde inte lagen därför att de inte kunde lagen. De visste inget om Luthers lilla katekes.
  Men just nu ser vi hur alla ser mot en person längst fram. Vi ser förväntan och längtan i deras ögon. De ser en som ser dem. Andra vänder bort blicken. Men Jesus ser. Bergspredikan börjar så: När Jesus såg folkskarorna…
  Vad gör Jesus då? Han sätter sig ned, kommer i ögonhöjd med dem, talar till dem. Han säger att han är sänd att frambära ett glädjebud just till dessa fattiga. Hans ord ger chockvågor genom dem alla. SALIGA DE … SALIGA NI …
  När vi läser bergspredikan är det viktigt att vi har klart för oss hur den börjar. Den börjar med att Jesus lägger himmelrikets salighet och glädje i de fattigas och misslyckades händer och hjärtan.
  Tomten säger: Kom alla snälla så skall ni få.
Jesus säger: Kom alla som misslyckats med att vara snälla så skall jag ge.
  Johannes berättar om Jesus: Vi såg hans härlighet …han var full av nåd och sanning. Jesus som är fylld av härlighet vill hjälpa oss ur vår förfärlighet. Han vill hjälpa dem som kommit in på fel färd i livet, att hitta en rätt färd. Därför är det viktigt att vi gör som vi nu sjunger:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Omsorg på gröna ängar.
  När den gode Herden tar hand om oss, leder han oss först till gröna ängar. Där får vi vila och där finner vi ro vid vatten (Psalt 23). Och nu får också vi, som just kommit till Galileen, slå oss ned på gröngräset. Jesus uppmanar oss att se på blommorna. Se på ängens liljor. Ja, poängen med livet är kanske att ge sig tid att stanna till och se på ängen. Där växer liljor och anemoner, gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
  Varför har Gud skapat och gett oss så mycket vackert? För att vi ska få vackra tankar.
  Vi släpper ju så ofta in i våra ögon det som är fult, som skrämmer oss och gör oss oroliga och ger bekymmer. Nej, stanna och se. Låt markens liljor för en stund lära dig att vara närvarande med dina ögon. Låt dig förundras!
Problemet med oss människor är att vi rusar förbi allting. Vi får för många synintryck. Vi vänjer oss av med att inte se det vi ser när vi ser. Vi rusar förbi liljorna och vi jagar förbi den lilla människoblomman, som letar sig fram i ljuset alldeles i vår närhet. Herre, när såg vi dig …
  Vad lär vi oss av liljorna? De sänker sina rötter ned i jorden. Sänk dig djupt in i Guds frälsande kärlek. Dröj där så att du blir både rotfast och trofast. Sug åt dig Ordet. Lyssna inåt.
  Liljorna öppnar sig mot himlen. Öppna dig mot himlen i tillbedjan och lovsång. Dröj där så länge att din kalk, din inre bägare, fylls på av liv och liv i överflöd.
  Jesus uppmanar oss också att se på fåglarna. Vi kan lära oss mycket av dem. Se på dem. Lyssna på dem. Särskilt på koltrasten, vår svenska nationalfågel. Fåglarna lovsjunger Guds godhet. ”en fågel sig gläder i himmelens höjd och vindarna lyfter hans vingar”. En fågel hjälper oss att lyfta vår inre människa till Gud och därför leva bekymmersfria. Och fåglarna har just nu lärt sig dagens bibelsång och tillsammans med dem sjunger vi nu:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen

Be mer när du får det kymigt.
Johannes berättar att Jesus möter oss med NÅD och SANNING. Vi såg hans härlighet …han var full av nåd och sanning . Först kommer NÅDEN, hans stora varma, obegripliga kärlek. Han tar hand om oss, leder oss till gröna ängar där vi får vila och till vatten där vi finner ro. Han vill att liljor och fågelsång ”skola oss påminna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna, som räcker året om” (Sv Ps 199:2). Sedan kommer han med SANNINGEN. Han vill tala allvar med oss. Idag vill han tala med oss om våra bekymmer. Han frågar oss ”Varför bekymrar ni er?” Det är en bra fråga. Bearbeta ditt inre suckande.
  Det finns bekymmer som man får. Plötsligt kommer de och oväntat. Ett svagt hjärta som säger upp sin tjänst. En olyckshändelse, ett gräl som ändrar allt. Men det finns också bekymmer som man gör själv. Man snickrar ihop dem, förstorar dem, förmerar dem, ältar dem. Bekymmer är farliga, högexplosiva. De sliter sönder oss. De har en otäck sugkraft. Vi fixeras vid dem. De klibbar. Bekymmer drar till oss ännu mer bekymmer. Job säger: Vad jag fruktade för det drabbar mig.
  Finns det någon hjälp mot bekymren? Ja. Jesus säger att om morgondagen kommer till oss med en massa otäckt som kommer att drabba oss, så får vi tala strängt till Morgondagen och säga: De bekymren får du allt kånka på själv. Morgondagen får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.
  Upptäck hur det blixtrar till ett budskap i ordet BEKYMMER. Mitt i ordet bekymmer finns bokstäverna K Y M. På slangspråk talar man om det som är kymigt = svårt, olustigt, besvärligt. Men före bokstäverna K Y M står det B E. Efter K Y M står det M E R. Alltså: BE MER NÄR DU FÅR DET KYMIGT.
  Ta kontakt med kungen i Guds rike. Tala med honom om dina bekymmer. Lägg inte locket på. Tryck inte ned bekymren. Då hamnar de i magen och ger dig magsår. Lägg dem i hans händer, lyssna in hans ord i ditt hjärta. Han säger Bekymra er inte. Ja, det har säkert många snälla människor sagt till dig. Bekymra dig inte så mycket. Ta livet med en klackspark. Men när de säger så, får du bara ännu ett bekymmer: Bekymret över hur du inte ska bekymra dig. Men när du hör Jesus säga det, märker du något: På ett gåtfullt sätt strömmar det ut kraft från honom. Han ger det som han säger. När han talar sker det något. Han låter en anda av sorglöshet, bekymmersfrihet, glädje komma in i dig. Bekymmerskrampen släpper. Ja, detta kan hända när vi gör som vi sjunger i dagens bibelord:
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Det bli bättre när vi vänder om.
Nu händer det något bland folkmassorna på Bergspredikans berg. De upptäcker vad OMVÄNDELSE är. Alla dessa trasiga, fattiga, misslyckade, olyckliga, syndiga, alla var de omvända. ALLA VAR VÄNDA MOT JESUS!
  De ser hur Jesus ser dem. De får förväntningar på vad Jesus skall göra med dem. Jesus vänder inte bort blicken som andra gör. Jesus ”förbarmar sig över dem, han ömkar sig över dem” (1917), Hela hans inre lider med dem. De är så skadade, härjade, hjälplösa. Som får utan herde” (Matt 9:36). De hör Jesu röst: Kom till mig! De hör hur han frågar: Vad vill ni att jag skall göra för er? Till Jesus får de (och vi) komma sådana vi är. Men de (och vi) behöver inte förbli sådana vi är.
  Det är inte frågan om BÄTTRING, vad de och vi ska göra för att bli accepterade. Det är fråga om OMVÄNDELSE. De vänder ryggen åt gårdagarnas nederlag och ansiktet mot Jesus, som frågar: Vad vill ni att jag skall göra för er? Både Bibel 2000 och Folkbibeln har ersatt ordet BÄTTRING med ordet OMVÄNDELSE. Bättring handlar om vad jag ska göra. Omvändelse handlar om vad Jesus får göra i mitt liv. Det blir bättre när vi vänder om. Vi upptäcker att Guds rike består inte av mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
  RÄTTFÄRDIGHET – inga klädbekymmer. Vi blir klädda i Kristi rättfärdighets kläder. ”Ty han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2)
  FRID – i Gud rike försvinner all värk både i huvud och i hjärta, ty där skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus ( Fil 4:7)
  GLÄDJE ty Guds Ande leder oss in Guds rikes kraftfält - i Kristus. Gläd er i Herren alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns all tid. Varje nu. Just NU!
Söken först Guds rike och hans rättfärdighet
så skall det andra tillfalla er. Halleluja, amen.

Recept nu
Studenter sjunger att den ljusnande framtid är vår. Media berättar att den mörknande framtid blir svår.
  Det skakar i världen. Krig, kriser, skottlossning, vägar fylls av flyende, rädda människor. T.o.m. svenskar blir villrådiga inför allt som sker. Allt kommer plötsligt. Ett kraftverk slås sönder - allt slocknar, inget vatten, ingen el. börser kraschar. TV tystnar, nödnummer 112 svarar inte.
  Vet vad du skall söka först. Sök inte först morgontidningen, Eko, rapport … Gör du det skall allt deras mörker uppfylla dig!
  Sök personlig relation med Jesus. Nödnumret till honom fungerar. Du hittar det i kyrkans telefonkatalog (som vi kallar psalmboken). På nummer 42 - 1, 2, 3, 4, hittar du EN som svarar ”i all nöd”. Han ger ”de bästa råd”. Han kan befria från ”synd och skuld” och förlösa dig ”ifrån allt ont”. Han leder dig till kraftkällorna ”livets ord, dopets bad, nådens bord”. Ditt hjärta fylls av lovsång – ”dig vare pris” … Du behöver aldrig vara ensam när ”mörkret begär dig”. Åkalla hans namn. Säg Jesus. När du inte vet hur du ska be, öva dig i Jesusbönen: ”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig / över dem /över oss.”
Välkommen också på spännande vandringar i bibelskolan.com. Dagens text från Bergspredikan - Matteus 6:31-34 – finns i boken ”De himmelrika” sid 92-94, eller tryck här, och i boken Sångpostillan, sid 382, eller  tryck här

Ja, låt oss söka först Guds rike och hans rättfärdighet, och vara nyfikna på vad som då händer, uppmanar er med varma hälsningar

Bengt Pleijel 88+


tisdag 1 september 2015

Inför fjortonde söndagen efter trefaldighet.

En viktig söndag. Den tar itu med det vi lider av: Splittring, motsättningar, förtryck, förakt. Kanske lösningen på detta beror på hur man svarar på frågan: Vem får sitta på mitt livs tron: HERREN eller hans majestät JAG?
Receptet som ges: Omvändelse. Resultatet som fås: Enhet i Kristus.

Preludiet spelas upp i GT-texten från Hesekiel 37:15-22. Det sjunger om
Två stavar
Hesekiel berättar att Herrens ord kom till honom. Gud ville mycket med sitt folk då. Och han vill mycket med sitt folk nu. Han vill tala med oss om hur förfärligt det är med all splittring. Och hur härligt det blir när Herrens ord kommer till oss. Hans ord är levande, fyllt av dynamis – av kraft, som gör att vi hittar varandra.
Herren talar till Hesekiel om splittringen i folket. Juda och Efraim (Isaels hus) tål inte varandra. Partianda och specialintressen har skapat murar dem emellan. Var och en är som en stav, svag och bräcklig. Ensam är inte stark.
Hesekiel får nu inför de förvånade landsflyktigas ögon hålla upp två stavar. Stavarna var symboler för de kungliga spirorna. De var flata på ena sidan där det stod skrivet: hans förbundna (Bibel 2000), hans medbröder (Fb), fränder (1917). Hesekiel får foga samman dem till en stav. Det är så Herren vill göra med oss som lider av splittring och motsättningar. Vi blir förbundna, medbröder, syskon, fränder …
Sedan berättar Herren för Hesekiel vad han vill göra. Han vill samla ihop dem från alla håll. Han vill göra dem till ett enda folk i landet. Troslivet, vördnaden för Gud, troheten mot Herren föds på nytt. Gemensamt skall de börja leva ett nytt liv. Då var det kungen som enade dem. De skall lyda under en och samma kung.
Kan du höra hur Herren här har ett budskap till den svenska försvagade kristenheten?
Herren vill … Men vill du? Kärlekens Gud tvingar inte sina lösningar på oss.
Vem får sitta på ditt livs tron: HERREN eller hans majestät JAG?

Paulus fortsätter på temat enhet. I dagens epistel från Efesierbrevet 4:1-6 sjunger han om
Två bjälkar
Två bjälkar bildar bakgrund till dagens budskap. Paulus berättar i kapitel 2 om vad som hänt med oss hedningar.
Vi var döda genom våra överträdelser (2:5). Vi var utan hopp och utan Gud i världen (2:12). Vi var utestängda från medborgarskapet i Israel (2:12). Men nu har han gjort de två till ett. Han har rivit skiljemuren (2:11 ff). Detta skedde då Jesus på korset för världen givit sitt liv.
Stanna till inför korset. Korset har två bjälkar. När du tecknar dig med korsets tecken talar du om för dig själv:
 1. Den lodräta berättar om hur Guds kärlek stiger ner i vår skuld och vårt lidandes djup och letar rätt på oss. Den vågräta får oss att släppa allt vårt eget, lyfta våra händer i Jesu kärleksrörelse mot världen.
 2. Tvärbjälken berättar om hur jag så ofta kommer på tvär med allt, velar hit och dit, blir osjälvständig, en kameleont, högervriden bland högervridna och vänstervriden bland vänstervridna. Det är då jag går vilse. Men Herren korsar mina vägar (läs Jesaja 53:6).
 3. Den lodräta är bokstaven I. Uttalas på engelska aj = vårt stora, besvärliga, ömtåliga JAG.
Den vågräta är i trafiken ett stopptecken. Jag sätter upp stopptecknet för Hans Majestät JAG,
Nu lever inte med JAG utan KRISTUS lever i mig (Gal 2:20).

När du tecknar dig med det heliga korsets tecken, kan du säga:
Det heliga kors som Herren själv bar för vår skull att synderna sona
mot frestarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda,
ty där har Guds Son all min skuld plånat ut, att jag skulle vara hans egen (Sv Ps 175:3).

Och nu dyker Karl XII upp och läser ur sin Bibel:
Såsom I nu anammat hafven Herren Christum Jesum, så vandrer i honom (Kol 2:6).
När du nu har tappat intresset för ditt stora, lilla, ömtåliga JAG, får du gå på upptäcktsfärd i ordet OSS.
 1. Bed HERRENS bön. Du ber inte fader MIN utan Fader VÅR. Vilka människor hittar du i ordet VÅR.
Vilka tänker du på när du ber ge OSS, förlåt OSS, led OSS, fräls OSS.
 1. Läs dagens epistel från Ef 4:1-6. Gud har gjort ENHETEN I KRISTUS möjlig för dig. Låt hans kärlek sätta i gång kärlekens fantasi i dig. Upptäck hur roligt och spännande livet blir då du kommer ut ur jagtråkighetens fängelse och kan säga som Paulus: jag som var en fånge …

TVÅ ARMAR
tar tag i dig då du öppnar ditt hjärta för dagens evangelium från Johannes 17:9-11. Du kommer inför vårt dops Gud, vår käre himmelske Fader. Han har, som du vet, två armar – Sonen och den helige Ande (5 Mos 33:27). Han tog dig upp i sin famn i dopet. Han reste dig, då du snubblade och föll om och om igen. Också den (i Kristus) rättfärdige faller sju gånger och står åter upp (Ordspr 24:16). Den finns en fader som inte glömmer dig.
För att klara av oss behöver Fadern använda sina två armar. Fadern sänder SONEN och Fadern sänder ANDEN.

FADERN SÄNDER SONEN
Jesus tar oss idag med från nattvardssalen och vi får gå med honom ut mot Getsemane. På vägen stannar vi till utanför tempelområdet. Där i templet brukar översteprästen en gång om året på den stora försoningsdagen be för sig själv, för sina närmaste och för hela Israels folk.
Nu är den stora försoningsdagen då Jesus skall dö för våra synder. Vi hör hur Jesus, vår överstepräst, ber för sig själv, för sina närmaste och för alla som genom lärjungarna kommer till tro på honom. Ja, Jesus ber för allt Guds folk tiderna igenom. Bland dem finns också vi. Jag ber för dem. Just nu ber Jesus för oss: Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu (Sv Ps 359:3). Jag ber för dem som du har gett mig. Jesus ser dig som en fin present, som Fadern har gett honom. Du vet väl om att du är värdefull?
För dig och mig ber Jesus: Helige Fader, bevara dem i ditt namn … så att de blir ett, liksom vi är ett.
Gud är helig, han är hel, full av skönhet, full av renhet, full av det friska, äkta livet. Och det finns en utstrålning från denna helighet. Gud vill att hans friska, helande liv skall nå in i oss.
Och vi behöver detta. Ty det har hänt något förfärligt med svensk kristenhet. Människor omkring oss ser det: ”med undran och med löje ser världen hur hon slits av tusen tvister sönder och nekar sig Guds frid…” (Sv Ps 57:3). Vilken förfärlig psalmvers! Går den att sjunga? Vi skäms.
Och Fadern gråter. Mitt hjärta vänder sig i mig …” (Hosea 11:8). Det innersta i kärleken är smärtan! Det gör ont i Fadern och det gör ont i Sonen, när de ser hur det står till med oss (Jfr Matt 9:36). På Golgata kors får vi ana denna smärta. Guds älskade barn har blivit bakvända kristna, de vänder ryggen åt honom. De har blivit bakbundna kristna, fångade i frestarens garn. ”Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall” (Sv Ps 57:4).
Hur har det blivit så? Sekulariseringen, avkristningen, går allt fortare. År 1990 gick 9 miljoner i kyrkans huvudgudstjänst. Idag har siffran halverats. Sekulariseringen kommer inte från den stygga världen. Den kommer inifrån kyrkan, säger Magnus Malm i sin bok ”Som om Gud inte finns”. Kristna vågar inte leva ut sin tro. Men om de frälsta inte blir frälsta, kan världen inte förstå var för de ska bli kristna.
Först sänder Fadern Sonen. ”Han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud. Det brustna blev helt i hans kärlek till oss på Golgata kors (Sv Ps 62:2).
Sedan sänder Fadern Anden. Alla som ber om Anden får Anden (se Lukas 11:13). Ande ger liv åt det som är dött, kraft åt det som är svagt. Och när vi som vilja kristna vara, tar emot Anden, då skall världen förstå vad synd, rättfärdighet och dom är, säger Jesus (se Joh 16:7-11). Folk utanför kyrkan läser inte Bibeln. De läser oss! Vad ser de? Säger de: ”Dina ögon är fyllda av glädje, säg vad har du sett för att få sånt ljus?” (Sv Ps 154:3).
De ser vad det betyder för dem att koppla på trons ljuskälla från Jesus, de förstår vilken glädje de har som tar Jesus i handen och hittar en rätt färd genom honom till Fadern. De förstår att man kan bli av med de förflutnas nederlag, bitterhet och avund och annat sådant då Anden får ta av oss hyckleriets slöja,

Nu kanske du kan förstå varför Jesus säger: Jag ber inte för världen. Varför ber han inte? Gud älskar ju världen. Och Jesus är sänd att frälsa världen. Men Jesus ber inte för världen. Inte just nu.
Det bästa du kan göra för världen är att be för Guds folk i världen. De är Kristi kropp. Genom dem vandrar Jesus ut i världen. Genom dem för han ut evangelium. Om de frälsta blir frälsta kan han använda dem som salt och ljus i världen. Bed mycket för budbäraren om helig Ande och vishet.

Fadern tar emot sin förlorade son med öppna armar. ”Kom som du är, men du behöver inte förbli som du är”. Fadern vill göra detsamma med sina hemmavarande barn. Han talar vänligt med dem / oss. Han säger samma ord som Jesus säger i sin bön idag: Allt mitt är ditt.
När vi smittas av denna kärlek kan vi inte längre hålla på med suck- och gnällsången. Vi sjunger Sv Ps 57:5

Guds kyrka är gemenskap med Fadern och hans Son,
det skådar hon och erfar i Andens kraft och nåd.
Guds helgon och martyrer betygar det med blod.
Omkring dem sjunger rymden där segerns kyrka bor.

Och i den sången gnolar också tillsammans med er
Bengt Pleijel 88+


som också inbjuder till vandring genom söndagens texter i Sångpostillan årgång 1, sid 373, eller tryck här så hamnar du där. Dagens predikan är inspelad. Du får höra Annika Pleijel läsa texten, Bodil Landgen leda oss i dagens sång - Sv Ps 57 och jag, Bengt, predika i 42 minuter.


Skriva ut