söndag 31 maj 2020Inför heliga Trefaldighets dag - Missionsdagen

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek 
och den helige Andes gemenskap vare med er alla. 

Med de orden skickar Paulus en hälsning både till korintier (2 Kor 13:13) och till oss som bor i världens ände (Apg 1:8). En ström av nåd, kärlek, gemenskap från Gud Trefaldig når oss. Vi dras in i lovsången som aldrig tystnar:

Fadern som bortom alla stjärnor tronar, 
Sonen som världen med sitt blod försonar, 
Anden som talar, mäktigt och hugsvalar 
tillhör all äran (Sv Ps 496:3). 

Att Gud uppenbarar sig som en och på samma gång tre är inte ett geometriskt problem (triangeln) att lösa. Inte ett kemiskt problem (H2O) som plågar hjärnor. Här finns tröst och glädje för både hjärtan och hjärnor.
     Vi får veta att urtidens Gud bryr sig om nutidens folk:

En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27).

Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Far skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom (Luk 15:20).

Vilken varm bild! Far har två händer - Sonen och den helige Ande. Medan vi ännu är långt borta ser han oss och Han tar emot oss. Vi är i Guds händer vad som än händer. Och vi kan höra pulsslagen från hans hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
   Denna erfarenhet kan vi få även …

1. När dagen är som hetast
Läs och BE-grunda dagens GT-text från 1 Moseboken 18:1-8 i din Bibel.

Vi får göra ett besök hos patriarken Abraham i Mamres terebintlund. Vi ser hur han sitter i tältöppningen. Sara har dragit sig tillbaka. Det är mitt på dagen. Den hetaste timmen på dagen …    Då får han besök. Tre personer kommer. Abraham talar till dem som vore de en. Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare.
   Många har stannat till just här. Bibelläsare har gjort det. Konstnärer har gjort det. Häpnat! Anat! Förstått! Den mest berömde är nog den ryske ikonmålaren Andrej Rubljov som målade ”den gammaltestamentliga Treenigheten”.
   Kan du höra ett budskap till dig här? När dagen är som hetast - när vi nickar till både andligen och kroppsligen, när vi drabbas av frestelsen och lidandet, när vi plågas av torka och törst - då händer att vi upptäcker: Vi är i Guds händer vad som än händer!
   När Abraham upptäcker vilka gäster som kommit kvicknar han till. Han skyndar sig tvätta gästernas fötter. Han befaller en tjänare att tillreda en spädkalv. Han får igång Sara att baka tre tolvlitersmått bröd och han själv passar upp gästerna vid måltiden.
   I måltidens samtal får Abraham veta att hans hustru Sara skall föda honom ett barn. Då log Sara. Hon hade svårt att tro på gum-födelse.
   Herren talar till Abraham om hans framtid. I slutet av kapitel 18 möter vi Abraham som den store förebedjaren.
   Alltså: Medan vi ännu är långt borta, när dagen är som hetast. när vi känner oss både tröghjärnade och slöhjärtade, då får vi göra som Abraham gjorde: Han såg upp och se …”när vi bäst behöver dig är du allra närmast mig.” En ström av liv kommer från
vår Herre Jesu Kristi nåd, 
Guds kärlek och den helige Andes gemenskap 

2. När motståndet blir som hårdast.
Läs och BE-grunda dagens epistel från Apostlagärningarna 4:5-12
   
Vad har hänt? Ett extra Storaråd-möte har inkallats i Jerusalem. Man ser överstepräster, professorer, jurister och mäktiga politiker. Alla ser så upprörda ut.
   När de samlats förde man in två brottslingar, två fiskare från Galileen, Johannes och Petrus. Men det var inte tjuvfiske de anklagats för, utan två andra illgärningar: De hade botat och förkunnat. Lekt läkare och predikanter. Vid ”Sköna porten” hade de träffat på en lam tiggare, som sträckte fram handen mot dem för att ta emot en slant.  Då såg Petrus på honom och sa:
    Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!" Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud (Apg 3:4-9).

Sedan höll Petrus en predikan om Livets furste som de dödat men som Gud uppväckt. Det blev en väckelsepredikan som skakade om många. Och upprörde andra som slog larm. Därför detta extra Storaråd-möte.
   Man ställde fram Johannes och Petrus inför Stora Rådet - där Jesus en gång hade stått – och frågade dem: Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Johannes och Petrus kommer då ihåg Jesu ord:
   Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er (Matteus 10:16-20). 

Petrus kommer ihåg dessa ord av Jesus och kopplar på den helige Ande. Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och såg rådsherrar och äldste rakt i ögonen. Och talade om Jesus: 

Vår missgärning var en välgärning.
Den har skett i Jesu Kristi nasaréns namn. 
Ni korsfäste honom – men Gud uppväckte honom.
Ni såg honom som en stenbumling som ni kunde kasta bort.
Gud såg honom som hörnstenen i en byggnad av levande stenar.
   Och så kom budskapet: Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälst.
   Ett chock-ord för en del!
   Ett ”halleluja-ord” för många. ”Det finns en väg till himmelen”. (Sv Ps 303). ”Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin (Sv Ps 235). Dig vare pris …

Vad händer sen med Petrus och Johannes?
   De ”mäktige” blir alldeles förvånade, villrådiga, svarslösa. Det enda råd som Rådet kunde ge var ”förbud”. De förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Petrus och Johannes svarar: Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört
   När de blivit frisläppta vänder de hem till bönegruppen och berättar för dem vad de varit med om. Bönegruppen svarar med att ropa och be och prisa Gud.
   När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Vilket härligt bönemöte!
   Senare i livet skriver Petrus att brev till oss då han ur sin erfarenhet ger oss råd när motståndet blir som hårdast. Är du nyfiken läs 1 Petrus 4:12-16! 
   När vi är långt borta och dagen är som hetast och motståndet som hårdast kommer en ström av liv från
vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek 
och den helige Andes gemenskap. 
och vill nå oss även …

3. när sorgen blir som tyngst
Läs och BE-grunda dagens evangelium från Johannes 11:18- 127 i din Bibel.

Flaggan går på halv stång i Betania. Martas och Marias älskade bror Lasarus har efter en tids sjukdom fått dö. Sorgen känns så tung. Inte bara för dem. Många möter upp för att trösta dem i deras sorg. Många gråter. Också Jesus gråter. Han blir djupt rörd skakad i sitt innersta (v 33 och v 38).
   När Lasarus blev sjuk hade systrarna sänt bud till Jesus. Men Jesus skyndar sig inte till dem. Han dröjer i två dagar. Sedan ger han sig i väg. Efter fyra dagar är han framme. Men då är Lasarus redan död. Marta säger till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött (11:21). Samma säger Maria (11:32). Vi hör ett stänk av förebråelser. Också vi kommer med anklagelser, frågor. Vi begriper oss inte på Jesus.
   Varför dröjde Jesus då?
   Varför dröjer Jesus nu?
   
Jesus ger ett svar i Johannes 5:19 ff. Han säger:
Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen. Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han visa honom så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.
   Jesus vill med detta lära Guds barn något viktigt? Det är så mycket som kan hända om vi blir stilla och ber. Sök först Guds rike, tala med Jesus om det som är svårt just nu.
   I samtalet med Fadern får Jesus klarhet. Det som händer med Lasaros är inte en katastrof. Den sjukdomen leder inte till döden utan skall visa Guds härlighet, så att Guds son blir förhärligad genom den, säger Jesus (11:4).
   I dagens text hör vi ett varmt samtal mellan Jesus och Marta om livet efter döden. Jag hör Jesu ord: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Nu skall jag berätta vad som hände mig när jag skrivit detta ord. Jag – gubbe 93 +, stomi-opererad, obalanserad, klumpig – hade "rullatorerat" ut i köket. Där tappade jag balansen, ramlade och kunde inte resa mig upp. Hård bädd! Jag tryckte på larmknappen. Det dröjde en och en halv timme innan hjälpen kom.
   I stället för att sucka, stöna, gnälla och tycka synd om mig, började jag upprepa bibelordet som jag just skrivit. Det är märkligt med "by-heart-ord" som far ner från hjärnan till hjärtat. De blir LEVA-ord som förvandlar suck till tack, stön till bön och gnäll till sång. Himlen öppnas och jag möter JAG ÄR, han som också vet vem jag är, och som bryr sig när vi långt borta, när dagen är som hetast, när motståndet som hårdast, sorgen som tyngst. Ja, då kommer en ström av liv från
vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek 
och den helige Andes gemenskap. 


Bengt Pleijel 93+
som just nu sitter och pratar om Lasarus med hans systrar, i Sångpostillan årg 3 sid 279 – datorn tryck här - och gnolar på en ”by heart-psalm”: O härliga lott att leva där döden sin överman fått … (Sv Ps 258). Kom med i den gemenskapen!söndag 24 maj 2020


Inför Pingstdagen 2020

Den helige Ande
får vi möta på Pingstdagen. Anden har funnits med från världens begynnelse. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. (1 Mos 1) I begynnelsen fanns också ”Begynnaren”: I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till (Joh 1:1-3).
Vårt dops Gud – Fader, Son och Anden - finns med från början. Och från början finns du och jag med i hans hjärta ty Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom.  I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus (Ef 1:4).
Den helige Ande är med genom hela den bok vi kallar Gamla Testamentet. Är du nyfiken kan du på bibelskolan.com BE-grunda den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60,  tryck här.
Nu vill vårt dops Gud nå fram till oss idag. När vi vänder oss om får vi se hur Far umgås förtroligt med oss tillsammans med Sonen och den helige Ande. Han talar med oss om sitt förbund. I denna helg dras vi in i de dramatiska händelserna i Jerusalem.

  1. När pingstdagen kom …
Läs och BE-grunda Pingstdagens epistel från Apg 2:1-11 i din Bibel. Gör det!
I nio dagar var vi tillsammans med Jesu mor Maria och Jesu lärjungar i en bönegrupp (Apg 1:13-14). Vi höll ut i bön i väntan på vad Far har utlovat… Hjälparen den helige Ande skall komma. Men vi blev så småningom trötta. Vi stod inte upp med lyftade händer. Vi satt … ögonens gardiner rullades ner.
Då plötsligt händer det. Hela huset skakar! En väldig stormvind! Orkan? Eldstungor flammar till och sätter sig på våra tungor. Vi börjar tala. Främmande språk! Det var som hela vårt inre blir uppfyllt av ljus, eld, glädje, himmel …
Vi förstår: Nu händer det som Far lovat och Jesus talat om. Den helige Ande har kommit. Vi tappar intresset för vad duktiga vi varit och vi slutar gräla om vem som är störst. Nu ser vi bara och talar bara om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR!
Människor strömmar till. Många har kommit som pilgrimer till Jerusalem. Det är nu 50 dagar efter Påsk. (Pingst - pentekosté - femtio). De kommer från länder som idag heter Turkiet, Irak, Iran, Egypten, Italien. En stor högtid väntar dem. Där finns två firningsämnen: 1. Det är en skördefest (se 2 Mos 34:22). 2. En fest till minnet av lagens utgivande på Sinai (se 2 Mos 19 ff).
Och mitt i allt detta händer det – ett dån … en våldsam storm … eldstungor… våldsamma skakningar … stor förvirring … många blir slagna av häpnad. De förstår ingenting. De blir skakade, förundrade, förvirrade. En del skämtar: ”de har supit sig fulla”. Man gör så när ”det här med Gud” kommer för nära.
Men när de ser apostlarna blir de ännu mer häpna. Det lyser om dem, det lyser i dem, de har aldrig sett så lyckliga människor förut,  de undrar, och vi frågar:
Vad är PINGST?

En SKÖRDEFEST
 Jesus var vetekornet som fallit i jorden och dött. När vetekornet dör så bär det rik frukt. Nu skall de första kärvarna bäras fram. Och vilken skörd denna pingstdag! Tretusen som vänder om och låter döpa sig.

En LAGENS FEST
På Sinai ges lagen skriven på stentavlor. På Pingst skrivs Lagen i hjärtan.
Läs vad Jeremia skriver om detta i 31:31ff – ett nytt förbund.
Läs vad Hesekiel skriver om detta i 36:26-27 - hjärttransplantation!!!
På Pingst får vi möta den helige Ande LIV-GIVAREN! Det är den helige Ande, som gör att det går upp för mig, att det som hände på Golgata  för ett par tusen år sedan, angår just mig. Det är den helige Ande som gör att bibelordet och gudstjänsten och bönen och nattvarden blir levande för  mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje. Be om det:
Ande du som LIVET ger fall nu över oss,
smält oss, fyll oss, tänd oss, sänd oss.


  1. Den stora Festens dag
Läs och BE-grunda Pingstdagens evangelium från Johannes 7:37-39
På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."  Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Den stora Festen som Johannes skriver om är Lövhyddohögtiden. Det är en stor och glad högtid. Man tänker tillbaka på de stora händelserna i Gamla Testamentets ökenvandring. Mose slår på klippan så att vatten springer fram. Gud går före dem i eldstoden om natten och i molnstoden om dagen. Man får manna från himlen. Man har vattenösnings-ceremonier och fackeltåg. Man bygger lövhyddor och bor i dem. Man dansar och sjunger. Där rådde mycket stor glädje, skriver Nehemja (8:17).
Men på sista dagen ser man inte längre tillbaka på det som hänt. Man ser fram emot det som skulle hända då Messias kom. Då skulle allt det som skedde under ökenvandringen upprepas, fast på ett mycket underbarare sätt.
Nu berättar Johannes vad Jesus gjorde på Lövhyddofestens sista dag. Jesus ropar. Ja, han ropar så högt att också du som nu läser detta kan höra hans röst: Är någon törstig?
Är du törstig? Känner du att du traskat länge nog i öknen och tuggat öken­sand? Och ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Längtar efter ett kristenliv, som är fyllt av levande liv. Jesus har receptet.Kom till mig och drick, säger han. Nej, han säger det inte, han ropar. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det.
Det är tre villkor förbundna med att detta skall bli ditt:
1.  Att du är törstig och längtar efter det och sträcker dig mot det.
2.  Att du kommer till Jesus. Får närkontakt med honom.
3.  Att du dricker. Det Jesus ger måste komma in i dig.
Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad (Joh 7:39).

När Jesus blir för-herrligad, blir Herre, blir den som sitter på tronen i våra liv, då kommer strömmar av levande vatten, det överflödande livet från Jesus, in i våra liv. Vatten rinner alltid uppifrån och ner. När du ställer dig där nedanför tronen och bekänner Jesus som din Herre, då kommer detta liv in i dig. När Anden kommer över oss blir det liv och kraft, vårbäckar av glädje och lekfullhet, strömmar av levande vatten.
De första kristna hittade detta. Mitt i svåra förföljelser som de fick vara med om, kom detta till dem: Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande (Apg 13:50-52). Den helige Andes liv är tydligen något man kan mogna in i och växa i. Där finns alltid mer. Vill du få hjälpa att hitta detta ställer profeten Jesaja gärna upp

  1. HERREN, HERREN  är min styrka och min lovsång.
Sjung så med Jesaja 12 i dagens GT-text. Du hittar orden i din Bibel.
Jesaja talar om att Guds vrede har upphört. Vreden är kärlekens reaktion på hur vi bär oss åt. Far som placerat Adam och Eva och dig och mig i Edens lustgård för att bruka och bevara den blir upprörd då han ser hur vi förvandlat lustgården till en last-gård och avskrädesplats. Vi förstör både miljö och medmänniskor när vi börjar leka ”jag är Gud-leken”. Skapelsen suckar och människor gråter …
Det skulle vara alldeles ute med oss om inte Far sänt två personer som räddat oss.
  1. Först sänder han ”Herren frälsar” till oss. Namnet Jesus betyder så. Han ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud”. Han tar bort synder – de giftiga och smutsiga avfallsprodukterna vi presterat och som gör så illa både mot andra och oss själva. Han tar bort dem om vi ger dem till honom (= bekänner).
  2. Sedan sänder han den helige Ande till oss. Först avslöjar Anden oss. Anden får oss att vända om till Herren. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort – hyckleriets och falskhetens slöja. Vi skäms. Hur kunde jag bära mig åt så? Gud var mig nådig!
Herren hör den bönen och Paulus berättar i 2 Kor 3:17 vad Herren gör med oss: Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden (2 Kor 3:17 ff).
Och du står där och häpnar över Herrens godhet. Du försöker hitta ord för att uttrycka vad du känner. Jesaja 12 hjälper dig. Läs långsamt. Stoppa ned orden i ditt hjärta - "by heart". Då händer något i dig. Bibelord är frön, sädeskorn. När de vattnas med bön växer blommor och doft, glädjefröjder och tröstkrafter fram. Pröva!

  1. En annan Pingstdag kommer …
Annandag Pingst förlorade år 2004 sin röda färg i almanackan, och Nationaldagen 6 juni rodnade i dess ställe. Men det hindrar inte att vi karantänfolk denna dag kan öppna fönstret och låta himmelsfriska vindar strömma in i våra liv.
Temat på Annandag Pingst är ”Andens vind över världen”. Ande och vind är samma ord. På hebreiska RUACH. Det ordet uttrycker det dynamiska, det kraftfulla, vind i rörelse. Om vi glömmer att öppna fönstren där vi är, blir det aldrig vind, det blir bara luft, stillastående, instängd luft. Öppna fönstren mot himlen. Då kan det börja hända något i våra liv. Och vi kan få nya ögon att se på världens framtid. ”Jesus för världen givit sitt liv”. Ni kommer ihåg vad Jesus sa till oss då han träffade oss i dagarna efter Påsk – När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen … ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8). Anden drar oss in i DEN STORA GE-RÖRELSEN.

BE-grunda texterna på Annandag Pingst: GT-texten från Jesaja 44:1-8, Episteln från Apg 2:36-41 som får en lång förklaring i Nyfikenhetsvandring 48 - tryck här. Evangelium från Johannes 12:44-50. Sångpostillan, tryck här.
Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar. 
Sv. Ps 646
GLAD PINGST
önskas alla pingstvänner och vänner av pingst av
Bengt Pleijel 93+
måndag 18 maj 2020


Inför Kristi himmelsfärd, Novena och söndag före Pingst.

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG
Vilken stor festdag i kyrkoåret!

Det  är Jesu tronbestigningsfest. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och blir HERRE ÖVER ALLTING. Det är dagens tema. Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11, Folkbibeln).
Jesus får nu Namnet över alla namn - HERREN - (JHVH, JAG ÄR, 2 Mos 3:13-14). Jesus är Gud. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro, utan om JESU NÄRVARO NU! Läs Jesu regeringsförklaring i Lukas 4:18-19.
Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra in i dagens texter.

1. Människosonen kommer.
Läs och BE-grunda Daniel 7:13-14 i din Bibel.
Daniel berättar i det sjunde kapitlet i sin bok hur himlen öppnas över honom. Han ser i vers nio hur tronstolar sätts fram och en uråldrig man slår sig ner. Det är Gud själv han ser. Att han är uråldrig och gammal betyder inte att han är senil eller utsliten och trött. Det betyder i stället detta: Han är alltid där. Jordens härskare kommer och går, men Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid där. Och här. Hos oss. Nu!
Daniel ser hur en som liknade en människa kommer med himmelens skyar. Det är bl.a från Daniel 7:13 som uttrycket ”Människosonen” kommer. Det används 80 gånger i Nya Testamentet. Daniel berättar inte här om Jesu andra tillkommelse. Det är hans himmelsfärd han beskriver. Det som Daniel ser är hur Jesus förs fram inför Far. Och det som Jesus nu får av Far är all makt i himmelen och på jorden (Matt 28:18). Och där inför tronen är det nu ett brus av lovsång, tillbedjan, jubel från alla folk och stammar. Och vi harklar oss och stämmer in i deras sång. 
Jesus använder ordet ”Människosonen” när han talar om sig själv. Det uttrycker både det högsta och det lägsta i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld. Han är Guds Son. Men han är också en människas son, han är som en av oss. Gudasonen i Daniel 3:25 är densamme som Människosonen i Daniel 7:13. SV Ps 254:4
Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het,
vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet.


2. Bibelskola, marschorder, kärleksmåltid och himmelsfärd
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 1:1-11 i din Bibel

BIBELSKOLA
Efter Påskens seger över döden tar Jesus med oss i en fyrtio dagars bibelskola. Vi får begrunda grunden för vår tro. Viktigt! Jesu första lärjungar går inte på vad som helst. De letar efter bevis. Jesu lärjungar idag behöver inte heller gå på vad som helst. Jesu bibelskola leder oss in i personlig relation med Jesus. Han ger många bevis på seger och kärlek. Och meningsfyllda uppdrag. Vi får …

MARSCHORDER
Ni skall bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. I detta NI finns också vi. Hela världen skall smittas med det glada budskapet. Men …
Räkna med KAMP. Nytt liv föds fram med smärta. Vittnena kan bli martyrer.
Räkna med KRAFT. Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er. 
Detta skall ske i Jerusalem – på den svåraste platsen, där så mycket hemskt hade hänt. Där skall de vänta. Den helige Ande skall komma med kraft. Det gäller också oss. Vi ska vänta på den helige Ande. På den svåraste platsen – kanske din hemförsamling. Var bara nyfiken på vad som händer där ”over head”, över huvudet på er. Se upp! Se uppåt! Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd bli kvar över dig (Jer 31:3-4).

KÄRLEKSMÅLTID
Man samtalar under en måltid om Guds rike. Nattvarden är kraftkällan också för oss. Det är där vi förstår att GUDS RIKE är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Där startar den stora GE-RÖRELSEN. Far ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Vi får uppdraget: gå ut och ge ut. Vi sjunger: ”Glad i din kärlek offrande mig ”.

HIMMELSFÄRD
Vilken märklig berättelse! Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Han flyger på något sätt i luften. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre plötsligt försvinner ur vår åsyn. Han ger sig inte ut som en astronaut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation …
Det står att ett moln, en sky, tar honom bort ur deras åsyn. Moln - det är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron. När Israels barn vandrar ut ur Egypten går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet som tar Jesus bort ur deras åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktig högra sida, som trosbekännelsen säger. Jesus bestiger den himmelska tronen. Han får nu Guds eget namn HERREN. Det skrevs med fyra hebreiska bokstäver JHVH. Det är namnet över alla namn, HERREN. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern
Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro, utan om hans närvaro nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt - i Chile och i Ljungskile och där vi just nu är i vår kyrka. "Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er" (Sv Psalm 15:2).
Lukas berättar att en ängel säger till apostlarna: Varför står ni och ser mot himlen? Vår uppgift är inte att vara stjärnskådare eller himmelsdrömmare. Vår uppgift är se mot världens yttersta gräns. Där ligger Hemmaboda, din församling. De behöver Jesus där.
Lukas berättar i Lukas 24:30-33 att Jesus välsignade apostlarna innan han fördes upp till himlen. I livets avskedsstunder brukar komma gråt och tårar. Men lärjungarna återvände till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Förstår du varför?                                                          

3. Far ger - Jesus ber
Läs och BE-grunda i din bibel Jesu förbön i Johannes 17:1-8
FAR GER: Far har tagit oss ut ur världen, bort från det maktblock som står Gud emot och har givit oss till Jesus. Försök se dig själv som en gåva, en present, som Far ger till Jesus. Förakta aldrig det som Gud givit åt Jesus.
JESUS BER:  Jag har uppenbarat ditt namn. Orden du gav mig har jag gett åt dem. Jesus har uppenbarat för oss Guds namn. Det innersta i detta namn – Guds väsen, Guds hjärta, Guds kärlek. Det finns ”him-liga” skatter som ligger och väntar på ett bli upptäckta av dig. Öppnade ögon, Herre mig giv.

PINGSTNOVENAN
börjar nu. De nio dagar som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas så. Novena betyder nio. I nio dagar är Maria, Jesu mor, tillsammans med Jesu lärjungar i en sal i Jerusalem. Där håller de ut i bön och väntan på den gåva Fadern hade utlovat (Apg.1:14). Pingstnovenan är en speciell tid i kyrkoåret: För många kristna blir den en tid som präglas av stillhet, väntan och bön om andlig förnyelse. Vi väntar på pingstens under i våra liv. Du kan bereda ditt hjärta för stora överraskningar. Be Ande-psalmerna i din psalmbok. (Nr 50-54, 361-368, 160-152, 476-476). Läs och BE-grunda texterna i din bibel om Anden. På bibelskolan.com kan du BE-grunda den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60.  Tryck här
OBS! Långa men BE-RIK-ANDE vandringar. OBS!

SÖNDAGEN FÖRE PINGST - EXAUDI
Hjälparen kommer
är budskapet på Söndagen före Pingst. På latin heter den Exaudi som betyder hör. Hör, Herre, när jag ropar till dig (Psalt 27:7) .
Vi ropar i dessa coronatider: HJÄLP!! Far hör och i dagens texter hittar vi svar.

GT-texten – 1 Kung 19:9-16 - får både vi karantänfolk och den deppade profeten Elia själavård av Far. Far möter oss inte i stormen, inte i jordbävningen, inte i elden. Men i den stilla susningen, Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden." (Joh 3:8). Det händer något med dig när Hjälparen kommer!

Episteln – Apg 1:12-14 - hamnar vi i en bönegrupp där vi ber: "Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör" (Sv Ps 52).

I evangeliet – Johannes 16:12-15 – undervisar Jesus oss om Hjälparen.

En av de viktigaste och varmaste benämningarna på den helige Ande är just Hjälparen. På grekiska heter det parákletos och på latin advocátus. Båda betyder ordagrant”den man kallar på för att stå vid ens sida”. Hjälparen är till för dem som inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. Vi får kalla på Hjälparen, den helige Ande, i livets alla situationer.

   När den helige Ande vill använda mina ögon öppnar han dem först. Läs Paulus bön om det i Efesierbrevet 1:17 ff. Han ber där att härlighetens Fader genom sin Ande ska röra vid hjärtats ögon så att ni ser hurudant hopp det är som han kallat oss till …  En som fick sina ögon öppnade för Jesu härlighet var aposteln Johannes. Han skriver: Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern och han var full av nåd och sanning. (Joh 1:14).

Jesus såg på människorna han mötte, först med nådens öga. Det ögat var fyllt av nåd och kärlek och godhet. Sedan med sanningens öga. Han älskade dem så mycket att han satte fingret på den ömma punkten i deras liv. Det här behövde de ändra på.
När Hjälparen, den helige Ande får öppna våra ögon lär vi oss se på människor som vi ska sprida kärlekens bud till med nåd och sanning.
Låt oss vänta på Pingstens under i vår tid med stora förväntningar!
Bengt Pleijel 93+

som gärna vandrar vidare med dig på upptäcktsfärd i Andens rike:
Kristi Himmelsfärds dag - Boken Sångpostillan årg 3: sid 261, på datorn tryck här.
Söndagen före Pingst - Boken Sångpostillan:  sid 266, på datorn tryck här
Den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60, tryck härsöndag 10 maj 2020


Inför Bönsöndagen – Söndagen Rogáte


Gå in i din karantän
säger vår kloka och omsorgsfulla överhet. Vi lyder. Dödens corona får inte följa med in. Vi går in, stänger till om oss och suckar över att ”alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig”. Medan vi sitter där bakom den stängda dörren (och har det tråkigt) händer det något. Vi hör en röst. Går ett steg längre in. Din karantän förvandlas till ett heligt rum. Ett vackert rum – en KAMMARE! Du är inte längre ensam. Du träffar Far - en ny samtalspartner.
Det är söndagen Rogáte – Bönsöndagen.
Gå in i din kammare

  1. Du träffar intressanta personer.
Läs och Be-grunda dagens evangelium från Matteus 6:5-8
När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Alldeles innan du går in i kammaren träffar du några som vill synas, men gömmer sig för Gud. Jesus talar om hycklarna (det är väl inte om dig han talar?). De vill synas. Bli kändisar. Idoler. Högavlönade. Men är ofta mycket ensamma människor. Det verkar som om Far, som ser till den som liten är, inte ser dem. Han såg inte de stöddiga människorna i Babel, som ville bygga torn som gjorde att de nådde upp till himlen utan Gud. Far tog fram glasögonen. Han tog fram kikaren. Men han såg dem inte. Då steg Herren ned för att se …(1 Mos 11:9).
Men Far ser till den som liten är. Och som är ängslig och rädd. Nu kommer Far ned från det fördolda. Far ser dig i din karantän. Far hör hur du suckar och undrar var Gud är i allt detta svåra som går över vår värld. Far ser och hör. Han kommer till dig. Nu gäller inte två-metersgränsen. Utan ”kom himmelske Fader var när mig”. Du hör en uppmaning: BE! Du vänder blicken uppåt. De ser Far. Du hör …
Nu händer det något mer i din karantän. Du träffar inte bara Far. Du träffar en annan, mycket intressant person. Den förlorade sonen hjälper dig att se det. Han hade svinat ner sig och hamnat i någon slags ”gris-karantän”. Där kom han att tänka på Far. Då hände det: ”Da kom han til seg selv …” (Luk 15:17 norsk översättn).
När träffade du själv sist? Du har kanske svårt att begripa dig på dig själv. Men om du tittar på ordet begripa kanske du börjar begripa. När du börjar BE till Far GRIPER han tag i dig och tar dig upp i sin fadersfamn. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom (Luk 15:20).
Far verkar så glad över att du vill höra vad han så länge längtat efter att få säga till dig: Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd bli kvar över dig. Än en gång ska jag upprätta dig… (Jeremia 31:3-4). Du börjar samtala med Far. Inte om dödens corona utan om Livets krona (Joh Upp 3:11). Din karantän förvandlas till ett heligt rum. Du får en personlig relation med Far. Han umgås förtroligt med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14). Där får du veta vad Far vet om dig. Er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Om vi nu vet att Far vet vad vi behöver, varför skall vi då be om det?  Genom bönen kommer vi Gud så nära att han kan ge. Vi ger Gud tillfälle att ge oss det han vill ge. 
Du får veta vad Far vill med ditt liv. In din karantän kommer de – ”två eller tre” - den ene efter den andre. Bönevänner. Och du – du får en ny utnämning:

  1. Du utnämns till ”bed-arbetare”
Läs och BE-grunda i din Bibel dagens GT-text från 1 Kungaboken 3:5-14

Du träffar i din karantän inte bara ”Fader min” utan ”Fader vår”. I ordet ”vår” vimlar det av människor – släkt och vänner, grannar och kolleger, journalister och politiker, invandrare.
Du börjar förstå att du kallas till ”bed-arbetare”. Paulus förmedlar den kallelsen i 1 Tim 2:1 ff: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning. 1 Tim 2:1-4. Lägg märke till stegringen i din böneiver. Och lägg märke till att dessa stora, ofta begåvade, duktiga och hårt arbetande men ibland mycket knepiga människor - blir dina bönebarn. Du skulle kanske adoptera några ministrar!
Som representant för alla översåtar träffar vi kung Salomo. Han var kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han var son till kung David och Batseba. Han är här en ung man. Har just blivit utnämnd till kung. Han känner sig villrådig. Vet varken ut eller in. Gud får kontakt med honom. Och Salomo får kontakt med Gud. Vi hör hur han ber. Han ber om ett lyhört hjärta, så att han kan vara domare för sitt folk och kan skilja mellan gott och ont …
Salomo är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem.
Ja, Salomo var klok. Men inte ”riktigt klok”. När han växte i makt fick tydligen makten makt över honom. Hans ”lyhörda hjärta” tystnade. Det förblev inte hängivet Herren. Orsak: Hans kvinnoaffärer! Han skaffade sig 1000 hustrur. Det verkar inte riktigt klokt! Dessa kvinnor förledde hans hjärta. Den vise Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon. Om detta kan man läsa i 1 Kungaboken 11.
Kan du, kära karantän-vän, förstå vad Far vill säga oss genom dagens GT-text? Far har nöd för dem. Far vill att du delar hans nöd och förmedlar hans nåd. Paulus hjälper oss förstå: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning.
En känd ”Tv-profil” och ateist fick möta Herren och fick gå in i en ”förkunnartjänst” och hjälpa många in i kristen tro. Han berättade under ett föredrag som jag hörde: ”Efter ett föredrag kom det fram två makar som sa:” Vi har bett för dig i fem år”
Det är mycket som kan hända när karantänen blir ett heligt rum. Du får veta vad Far vill med ditt liv. Du blir bed-arbetare!
Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig … (Sv Ps 646:5).

  1. Bed-arbetare får komma in i Andens böneskola.
Läs och BE-grunda dagens epistel från Romarbrevet 8:24-27
I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.
Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

I hoppet är vi frälsta, säger Paulus. Frälsaren har kommit. Korset är rest. Segern är vunnen. Gud frälste oss med ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, skriver Paulus till Titus 3:5. Vi har lämnat det sjunkande vraket. Vi är ombord på räddningsbåten. Vi är i Kristus. Vi tillhör honom.
Men båten gungar ännu på stormarnas hav. Den har ännu inte nått fram till den himmelska hamnen. Ännu så länge ser vi inte hoppet fullbordat. Men om vi hoppas på det som vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Blicken på Jesus är grunden för vårt hopp.
Trons blick på Jesus gör oss uthålliga i vår väntan. Och i denna väntan har vi stor hjälp av den helige Ande. Han känner vår svaghet. Just därför att vi är små och svaga behöver vi Hjälparen den helige Ande. Svagheten finns i själva kontakten med Gud. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Vi blir nog rätt förvånade över att höra att Paulus erkänner sin svaghet just här, när det gäller bönen. Vi tycker att han hade ett så rikt böneliv. Han bad ständigt. Vilken förebedjare han var!
Men Paulus talar om sin svaghet just i bönen. Och där kan vi känna igen vår egen svaghet. Det går så trögt. Vi känner oss så splittrade. Grips ibland av ”böne-förlamning”. Men Paulus skriver här till oss om att Anden hjälper oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Vi är inte utlämnade när vi känner oss svaga. Vi är i all vår svaghet föremål för en oändlig omsorg och en oändlig kärlek.
Han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Gud som utforskar våra hjärtan, han hör vad hjärtat ber. Han vet vad som finns i vårt inre. Han känner vår innersta längtan. Därför ger han oss Anden som tar våra ofullkomliga böner och bär dem fram inför tronen. Anden ber för de heliga så som Gud vill.
När Anden får ta hand om våra böner blir det rätt. Lägg märke till att vi, som är små och ofullkomliga och suckar, kallas här för de heliga. Vi hör ihop med den Helige. Vi tar emot helande krafter från honom. Och vi tar emot hjälp av hela den heliga Treenigheten, Fadern, Sonen och Anden för att bevara vårt hopp.

Pris vare Gud, pris vare Fadern, hans Ande, hans Son.
Saliga sjunger och tillber vi inför hans tron.
Tack för den styrka, det liv du här gav oss.
Led oss att bygga en värld av rättfärdighet –
Handling och bön må bli ett (Sv Ps 292:4)

I karantän-folkets rika gemenskap
Bengt Pleijel 93+

som på Bönsöndagen träffas i boken Sångpostillan årg 3 sid 255 och på datorn tryck här. Jag leder en böneskola på www.bibelskolan.com / nyfikenhetsvandring 54 – ”kyrkans folk lever i bön”. tryck här.
Där stannar vi till vid sex bönestationer. Vi lär oss
1. Byta samtalspartner
2. Herre, lär oss att be
3. En vandring med Jesus in i bönen Fader vår
4. Be bibelord
5. Bön tillsammans.
6. Bönesvar.
Skriva ut