tisdag 24 mars 2015

HUR STILLA VECKAN KAN BLI RIKA VECKAN!

Den vecka som nu ligger framför oss var inte så stilla, varken för Jesus eller hans lärjungar. Där var gatudemonstrationer. Man ”hallelujar!!” ena timmen och ropar ”korsfäst, bort med honom!!” den andra. Jesus förnedras, blod flyter, män torteras till döds. Hånskratt, tårar, rop ur djupen: Min Gud min Gud varför har du övergivit mig. Allt tycks gå utför. I slutet av veckan låser lärjungarna till om sig. Deras kristendom har kraschat!
Hur kan denna vecka bli RIKA VECKAN? Hur kan Långfredag bli GOOD FRIDAY, som för engelsmännen?
Jesaja 30:15 (Fb) har svaret:

Så säger Herren, HERREN, Israels Helige:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka ...

Vilket bra ”by-heart-ord” att stoppa ned i hjärtat (5 Mos 6:6) denna vecka! Upprepa det!
Men Kärlekens Gud tvingar inte sina lösningar på oss. ”vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej” (Sv Ps 289:1). Fyra ord saknas i Jesaja-citatet. Jes 30:15 slutar med orden: Men ni vill inte.
Vad händer då med oss? Jesaja 30:16-18 berättar om det. Vi luras av Mr Stress! Vi jagar fram med hästkrafters fart. När man jagar kallas det jakt. Men två små prickar över bokstaven a kan förvandla livet till ”ett rent helvete” (rent?). Jakt blir jäkt! Vi hamnar i famnen på Miss Nöjd och på Miss Mod. Vi kommer i konflikt med män som hotar och folk som hatar (fem mäns hot, säger Jesaja). I den kampen sviker mig alla. Jag blir ensam kvar. En ensam stång på toppen av ett berg. Kan du se bilden framför dig? Jag har nått höjden av mänsklig framgång. Jag, jag jag .... (Aj, aj ,aj, säger engelsmännen). Jag flaggar för mig själv. Så går jag runt kring mitt stora JAG! Men sen händer något otäckt. Flaggan glider långsamt, långsamt ner på halv stång ...
Vad händer med oss? Sv Ps 289:3 säger att vi hamnat bakom murar och skakar galler. ”Vårt fängelse byggt av rädslans stenar”. ”Vår fångdräkt är vårt eget knutna jag”. En fängslande frihet!
Vad gör Herren då? Han väntar på att få visa er nåd ... Han vill visa barmhärtighet (Jes 30:18 Fb).
Stilla veckan kan bli RIKA VECKAN. Hur då? Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka ... Detta betyder: Sluta att vända ryggen åt Gud. Vänd om! Sök inte bara hans händer ... ge mig, ge mig ... Sök hans ansikte. Sök honom själv. Du upptäcker något: Hans ansikte lyser. Hans ögon ser dig med sina möjligheter. Hans öron lyssnar på dig. Du får komma till honom med allt (Läs Fil 4:6). Hans mun talar ord med ande och liv. Hans händer drar dig in till sitt hjärta. Något händer med dig. Du blir frälst, räddad, stark ..
Detta kan hända denna stilla vecka. Och när det händer blir stilla veckan den RIKA VECKAN.
Alltså: Lura Stressdemonen! Bli stilla inför Herren. Han har något på hjärtat som han vill tala med dig om. Du hittar rikedomarna i texterna för denna tid. Vi följer i år ”Johannesserien”. Läs i Bibeln denna vecka Johannes kapitel 17-20 och de andra texterna som anges för varje söndag. Här nedan ger jag en karta över stilla veckans vandringsstigar. Vill du ha en guide med på vandringen ställer jag gärna upp. Vet bara att jag numera går långsamt med hjälp av rullator. Lugna, Lyckliga Rörelser! Vi får därför ibland stanna till, tänka till och samtala om vad vi ser och hör. Och vill du mig något så träffas jag i Sångpostillan.

PALMSÖNDAGEN – 29 mars.
Texter: Sakarja 2:10-13 Fil 2:5-11 Johannes 12:1-16. Sångpostillan se 2 årg (Obs!) sid 163, eller tryck här.
Sakarja uppmanar oss att vara stilla inför Herren. Herren bryter upp för att komma till oss.
Paulus har skrivit en av de starkaste lovsångerna till Jesus. Tillsammans med kristna i alla tider och över hela jorden får vi sjunga bekännelsen att JESUS KRISTUS ÄR HERREN! (Fb).
Johannes tar oss med till en måltid i Betania. Vi får se hur en kvinna slösar parfym och höra hur apostlar grälar. Några sensationslystna kikar in genom porten för att se Lasaros, som blev uppväckt från de döda. En bit därifrån ser vi hur några präster har sammanträde. På föredragningslistan står: Hur döda Jesus? Men vi följer med den stora strömmen av människor som kommer för att möta Jesus. Vi sjunger Hosiannasånger med barnen, tiggarna och folket i Jerusalem, och vi viftar med palmkvistar och gläder oss att se den stolta åsnan som bär Jesus.
Som ni förstår vill denna söndag rusta oss med lovsånger och kraftord som kan bära ”när mörkret begär oss”. Mörkret tätnar ju närmare vi kommer Långfredag. Hosiannarop byts ut mot korsfästrop. Vi anar att den ljusnande framtid kan bli svår. Var därför stilla under stilla veckan. Ge dig tid att lyssna in ordet. Det kommer att hända något med dig då. Stilla veckan blir rika veckan.

SKÄRTORSDAG – 2 APRIL.
Texter: Jeremia 31:31-34, Hebr 10:12-18, Johannes 13:1-17, Sångpostillan årg 2 (Obs!) sid 169, eller tryck här.
Ordet skär i Skärtorsdag har inte med färgen skär att göra. Det är ett gammalt ord som betyder rena. I Psaltaren 51:9 står det enligt Bibel 1917, skära mig med isop så att jag varder ren. I dagens text får du vara med om det nya förbundets måltid, nattvarden. Du får träffa den gåtfulle Judas och undra med Petrus varför Jesus tvättar fötter.
Du får – alldeles gratis och av nåd - en fördjupad gudsbild, en fördjupad klarsyn, en fördjupad självbild och en fördjupad Jesuskärlek. Och medan du vandrar får du lära dig sjunga en sång med världens bästa text:

Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus.

LÅNGFREDAG
Texter: Jesaja 53:1-12 Hebr 10:19-25 Johannes 19:17-37, Sångpostillan årg 2, sid 175 (Obs!), eller tryck här.

1.Jesu korsfästelse.
Vi får vara med och se hur Jesus bär sitt kors på vägen till Golgata, hur man korsfäster ”judarnas konung”, hur soldater delar hans kläder mellan sig och vi får höra samtalet mellan Jesus och hans mor Maria. Jesus yttrar ”sju ord” på korset. Men Johannes har bara med tre. Johannes har inte med vad Jesus säger till Fadern om bödlarna nedanför korset och till rövaren bredvid honom. Förmodligen hör han själv inte dessa ord. Han är upptagen av att ta Maria till Jesu kors. Där får han och Maria höra: Kvinna, där är din Son. Där är din mor Sedan han hört det, tar han hem Maria. Det finns gränser för vad en mor kan stå ut med. Men Johannes kommer tillbaka och får då höra Jesu ord, Jag törstar, och hans sista ord, Det är fullbordat. På korset ber Jesus Psaltarpsalmen 22. Den börjar med övergivenhetens nödrop, den slutar i lovsång. Lägg märke till de allra sista orden i den psalmen: Han har gjort det (Fb). Det är Jesu sista ord: Det är fullbordat.

2. Jesu begravning och vår.
Vi stannar på Långfredagens kväll inför detta. Läs Sångpostillan årg 3 (Obs!) sid 203. När du vandrat färdigt, bed Psaltarpsalmen 22.

PÅSKAFTON OCH PÅSKNATT.
Texter: Job 19:25-27 Efesierbrevet 2:1-6 Johannes 20:1-10.

   1. Påskafton i Sverige
är den dag då människor omkring dig önskar GLAD PÅSK. De önskar dig då att du som de skall få äta god mat, tända påskeld och smälla raketer. Hoppas att de får det trevligt.
2. Påskafton med apostlar
blir annorlunda. De känner sig inte uppåt denna dag. De sitter bakom stängda dörrar med gråt i halsen och skakar av sorg. Jesus är borta, Jesus är död. Allt som var rikt och meningsfullt var nu borta.
Men de som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar (Psalt. 126:5-6). Något är på väg att hända ...
3. Påskafton för Jesus.
Det som nu händer är att Jesus, som var korsfäst, död och begraven, nu går ut på en predikoresa! Riktningen är först nedåt. Påskaftonens tema är NEDERSTIGEN TILL DÖDSRIKET. Vill du förstå vad som händer där, får du slå upp Sångpostillan årgång 3, sid 209, eller tryck här. Eller Nyfikenvandring 30, tryck här. Du träffar Jona i den stora fiskens buk, Petrus som predikar och hedersmannen Noa i arken.
4. Påsknatten
När det går mot natten till Påskdagen är det många som samlas till Påsknattsmässa. Har du inte möjlighet att vara med, eller vill förbereda dig för den gudstjänsten kan du slå upp Sångpostillan årg 3 (Obs!) sid 219 och läsa om Påsknattens budskap. Vid datorn tryck här så hamnar du där. Denna natt binder samman Bibelns två största händelser. Gamla Testamentets största händelse är befrielsen ur Egypten. Nya Testamentets största händelse är befrielsen genom Jesu död och uppståndelse. Du får vandra in i det budskapet med hjälp av Pi Hairot-psalmen 618.
”Jublande lyfte vi våra händer, vi som vår räddning ej mer kunde tro ...”

PÅSKDAGEN
Tester: Jona 2:1-11 Apg 13:32-37 Johannes 20:1-18, se Sångpostillan årg 2 (Obs!) sid 187, eller tryck här.
Påskdagen är kristenhetens största, viktigaste och gladaste dag. Om du trycker härså får du vara med i Åh kyrka påsken 1989 och vara med om att ropa

Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden.

ANNANDAG PÅSK
Texter: Hesekiel 37:1-10 Apg 10:34-43 Lukas 24:13-35- Sångpostillan årg 1 (Obs!) sid 204, eller tryck här
Vi får vara med om den spännande Emmausvandringen. Tillsammans med Jesus och två lärjungar får vi vandra genom Gamla Testamentet och upptäcka hur Jesus finns där överallt. När de lyssnade till Jesus blev det alldeles varmt inom dem. De sa: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss.
När vi lyssnat till dem kan vi säga: Nu förstår vi hur stilla veckan kunde bli DEN RIKA VECKAN!

Må stilla veckan få bli RIKA VECKAN för er alla, önskar
Bengt Pleijel 88+
som meddelar att han tar bloggpaus till veckan efter Påsk. Jag har planer på att själv försöka leva som jag lär:

        Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka


tisdag 17 mars 2015

INFÖR PASSIONSTIDEN

De två sista veckorna i fastan brukar kallas Passionstiden. Och den sista Stilla veckan. Budskapet kan sammanfattas med orden från Sv Ps 62 vers 2:

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt.
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
De brustna blev helt i hans kärlek till oss
på Golgata kors.

JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG
bryter dock passionstiden. Den infaller den 25 mars – nio månader för Juldagen - Jesu födelsedag. Men eftersom vi vill fira denna stora högtid på en söndag kommer Jungfru Marie bebådelsedag redan den 22 mars. Temat är då GUDS MÄKTIGA VERK. Vi hör ”Guds mäktiga ord ifrån himlen” (Sv Ps 175:2) – budskapet till Herrens tjänarinna Maria att Jesus, Herrens tjänare, skall födas av henne: Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus ...
Maria undrar hur detta ska ske. Det svar Maria får, är det svar vi alla får, vi som undrar över hur vi ska kunna göra Jesus levande för någon enda människa: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. (Lukas 1:26-38). Ta med det ordet som ett kraftord, som ska tala in mod i dig i alla svåra och underliga situationer du hamnar i. Lägg märke till att Anden vilar. Inget stress här! Andas ut ... och andas in ...

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN
försvinner då för att bereda plats för Maria. Men den behöver inte försvinna för dig. Femte i Fastan har temat FÖRSONAREN. Dess latinska namn är JUDICA. ”Judica me, Deus = skaffa mig rätt, o Gud, tag dig an min sak (Psalt 43:1). David frågar i Psaltaren 42 och 43 gång på gång: Varför är du så bedrövad min själ och så orolig i mig? Ja, detta varför, kommer också vi med ofta. Vi klarar inte det här krångliga livet på egen hand. Varför? David får rådet: Sätt ditt hopp till Gud, (Mina ögon ser alltid till Herren). Det rådet ger han nu vidare till oss. Och David ger oss denna bön från Psaltaren 43 som han själv fick lära sig att be:

Sänd ditt ljus och din sanning.
Låt dem leda mig, låt dem för mig till ditt heliga berg och dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd
och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.

HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS bjuder nu på båda helgerna. Vi får besöka både Nasaret och Jerusalem. Vi ber:

Sänd ditt ljus och din sanning.
Vår himmelske Fader hör den bönen. ”Då var det som ljus i natten bröt in” (Sv Ps 175:2). Maria föder Världens Ljus. Sedan Han kom till vår värld, kan det inte bli alldeles nermörkt. Mörkret är inte mörkt för honom. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset (Psalt 139:11-12).
Jesus har ett budskap till dig: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12) Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet, kommer till oss. Och när han gör det, har han alltid med sig Anden. Ty Anden är sanningens ande som har till uppgift att leda er fram till hela sanningen. (Joh 16:13). Vi ber:

Låt dem leda mig, låt dem för mig till ditt heliga berg och dina boningar,
så att jag får gå in till Guds altare
Sonen och Anden leder dig nu på en vandring. Du får bryta upp från ditt gömställe och din skamvrå där du sitter och tycker synd om dig. Det är inte synd om dig. Det är synd i dig!
Därför leds du nu till Guds heliga berg, till Golgata. Du får komma in i Guds boningar, in hans närvaro. Ja, ända fram i koret. Golgatadramat blir närvarande i en dopfunt (Rom 6:3-4) och i en måltid av bröd och vin vid altarbordet. Du får höra pulsslagen från Guds Fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Något händer: Synden i dig försvinner. Skammen försvinner. Någon tar bort ... Du får vara med om det saliga bytet. Du ser på Jesus och säger:
Du själv är gåvan Gud oss gav.
Den räcks åt alla utan krav,
och här ett saligt byte sker:
Du tar vår skuld, din frid oss ger (Sv Ps 73:2)

vår bön fortsätter:
till Gud som är min glädje och fröjd och tacka dig på harpa, Gud, min Gud.
Ja, nu börjar det gnola inom dig. Du sjunger med Maria: Min själ prisar storligen Herren... du hittar grundglädjen i ditt liv: Gud min glädje och fröjd ... Gud min Gud ...
Ja, Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt 25:14). Och du upptäcker till din stora förvåning att du kan spela på harpa! Det låter riktigt musikaliskt!
På söndag den 22 april och på onsdag den 25 april – Marie bebådelsedag - tar Sonen och den helige Ande med dig på en vandring till Nasaret. Du får sitta ned hos Maria och höra henne berätta om de stora ting som den Mäktige låtit ske med henne. Du stannar där i förundran, tillbedjan ...
Du säger till Maria:
O Maria, lär mig dina sånger! Lär mig älska honom som har vandrat genom död och grav till ljusets rike.
Du vare lovad Kristus.
Alla mina källor är hos Jesus, och de springer fram i Andens glädje, när jag böjer mig och prisar Herren.
Du vare lovad, Kristus. (Sv Ps 481:4-5).

Under PASSIONSTIDEN får du gå till Golgata kors tillsammans med Maria. Du känner hennes smärta i dig. Och du gråter med henne när du ser hur man behandlar hennes Son.
Den femte söndagen i Fastan (den som försvinner som söndag, men som inte försvinner för dig, ty du följer ju med till Jerusalem) får du se hur man bråkar där och splittrar upp sig. Precis så som vi är så ”duktiga” att göra i kyrkan idag. Du får se hur folk reagerar på att Jesus uppväckte Lasaros. En del kom till tro. Andra blir upprörda. De vill döda Jesus. Han är en upprorsmakare. Och de vill döda också Lasaros ...
Då uppträder översteprästen Kajafas. Han lugnar ned dem med att ge ett profetiskt ord:
Ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er
att en enda människa dör för folket än att hela folket går under.
Detta är ett profetiskt budskap till svensk kristenhet idag:
Vi slipper att gå under. Vi behöver inte gå förlorade. Ty så intensivt älskar Gud denna bråkiga och besvärliga värld, till vilken du och jag hör, att han sänder sin Son. Han är den Herrens lidande tjänare, som Jesaja profeterat om, och som Herrens tjänarinna Maria under smärta får föda.
Vid Jesu kors får vi se Maria tillsammans med Johannes. Jesus säger:
Kvinna, där är din son ... Där är din mor (Joh 19:25-27). (Kvinna – queen – drottning).
Korset binder oss samman med varandra. Vi kommer dit som små, trötta, misslyckade, med relationsproblem och många skäms-minnen. Och får möta en oerhörd kärlek!
Vid Jesu kors hittar vi något alldeles nytt tillsammans. Ett nytt liv för var och en som tror. En dör för att vi skall få leva. Han dör för att rädda oss från vårt själviska, egofyllda liv. Han samlar alla JAG till ett VI. Vid Jesu kors hittar vi varandra: Guds skingrade barn skulle samlas och bli ett. Kris leder till KrisTus!

Jag fick en gång en bild av detta. Jag såg hur Guds skingrade barn levde skingrade från varandra. De grälade på varandra och stred mot  varandra och sårade varandra både med blickar och med ord. När en människa är sårad, slår hon. Jag slår dig därför att du slår mig, och du slår mig därför att jag slår dig.
Jag frågade då Jesus: Varför griper du inte in? Varför tillåter du att vi har det så svårt med varandra? Och jag hör hur Jesus svarar: Mina lärjungar korsfäster mig på nytt. Varje synd, varje sårande ord, varje slag de ger varandra, varje anklagelse de riktar mot varandra, är en spik i min kropp. Mina lärjungar korsfäster mig på nytt. ”Hans ansikte vittnar om din smärta som han tagit in i sig var dag ”(Ylva E).
När jag sedan berättar detta för Jesu lärjungar förstår de. Jesus kan ingenting göra där därför att vi på nytt korsfäster Honom. Hans armar är fastspikade på korset. Hans smärta är oerhörd. När vi inser detta och förstår vad vi gjort, då faller vi ned i förkrosselse och syndabekännelse. Förlåt OSS!!!
Då händer det något på korset. Vi ser hur Jesu händer frigörs. Vi ser hur Jesu fötter frigörs. Jesus stiger ned. Han sträcker sig mot oss. Han lyfter av vår synd. Vi reser oss upp. Sträcker oss mot varandra. Guds skingrade barn samlas och blir till ett.

Det ligger rikedomar och friska erfarenheter och väntar på oss denna Stilla passionstid.

Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka!

Med den uppmaningen får ni många varma hälsningar från Jesaja (30:15) och
Bengt Pleijel 88+

som gärna följer med dig på din vandring till NASARET för att träffa Maria i Lukas 1:26-38, sid 474 i SÅNGPOSTILLAN årg 1. Tryck här. Jag följer också gärna med på din vandring till JERUSALEM och till Johannes 11:45-53, den femte söndagen i Fastan. Där du träffar du Lasaros, Kajafas, Jesus och många andra i SÅNGPOSTILLAN, sid 168. Tryck här.
Vill du sprida ryktet om SÅNGPOSTILLAN, inte bara för de snälla barnen men glömt adressen så är jag alldeles bakom dig och viskar: bengtpleijel.blogspot.com eller på facebook.


onsdag 11 mars 2015

Inför Midfastosöndagen

BAKOM OSS
ligger några ”kämpiga” men rika söndagar. Det började med att Jesus på Fastlagssöndagen tog oss med på vandring till Jerusalem. ”Se, vi gå upp till Jerusalem”, sjöng vi. Den blinde Bartimaios störde vår skönsång och fick Jesus att stanna upp och ställa den frågan till både Bartimaios och till oss: Vad vill du att jag skall göra för dig? Jesus frågar oss så, för han vill att vi ska uttrycka vår nöd. Det är farligt att gå med en tickande bomb i själen!

På första i Fastan fick vi sedan följa med Jesus ut i öknen. Han lärde oss hur det går att övervinna frestelser. Det är skrivet! Det är skrivet! Det är skrivet! – det är Jesu recept. Ett ord kan honom fälla, sjunger Luther. Samla på "by-heart"-ord. De är de viktigaste vapnen i kyrkans motståndsrörelse ...

Söndagen efter fick vi träffa gamle patriarken Jakob och vara med om en spännande brottningskamp. Vi levde oss så in i den kampen att vi upptäckte att det var Gud som brottades med oss. Gud måste ibland brottas med oss för att få oss att stanna till och tänka till. Det ligger en välsignelse på andra sidan brottningen. Jakob fick ett slag på höften. Själv fick jag ett slag på hjärnan. Den stroke jag fick för tio år sedan var en välsignelse. Gud satte mig på plats. Framför datorn! Resultatet blev 1785 sidor vandringar genom kyrkoårets texter + 87 bloggar himmelskt söndagsgodis. Jag beundrar Gud!!!

Ni har väl inte redan glömt tredje i Fastan - Oculi-söndagen? "Oculi mei semper ad Domino"  - mina ögon ser alltid mot Herren. Och ni har väl hela veckan stavat på "by-heart"-ordet från Psaltaren 25:14-15? Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, ty han drar min fötter ur nätet. Ögonkontakt med Herren är chansen för oss att inte besegras av den Ondes onda ondo.

MEN NU SER VI FRAMÅT.
Vi gör det med blicken på Herren. Vi har hamnat mitt i Fastan. Säg ordet mitt på skånska, så blir det mid – MIDFASTOSÖNDAGEN. Denna söndags latinska namn är Laetare från Jesaja 66:10 – Laetare Jerusalem = gläds med Jerusalem. Mitt i Fastan kommer en alltså en VAR GLAD-SÖNDAG!
En gammal benämning på denna söndag är också ROSENSÖNDAG, då altaret smyckades med rosor. Och budskapet var då att mitt i vår kamp, vår nöd, smärta kan sorgen och glädjen vandra tillsammans. Vi får upptäcka hur där växer julrosor mitt i den kalla vinter. ”Skönaste rosor på törnbuskan glöder” (Sv Ps 269). Vi andas in en doft av salighet. Det frusna smälter (Sv Ps 113:3, Psalt 147:18).

FASTAN BLIR FEST!
När vi fäster våra ögon på Jesus behöver vi inte fastna i fastan. Vi får vara med om förvandlingsunder. Fastan blir fest. Fem kornbröd och två fiskar mättar 5000 hungriga familjer, berättar Johannes om i söndagens evangelium, och du inbjuds att vandra in i detta märkliga budskap. En guide kryper fram i SÅNGPOSTILLAN och hjälper dig på din upptäcktsfärd, (adress se nedan).

TACK GODE GUD FÖR MATEN!
Söndagens tema är LIVETS BRÖD. När jag ber brödbönen i min enskilda andakt, använder jag ofta den formulering som Bibel 2000 gett oss:
GE OSS IDAG VÅRT BRÖD FÖR DAGEN SOM KOMMER

Det grekiska ordet för ”daglig” (epiousios) är ett märkligt ord. Det finns bara här i bönen Fader Vår. Man hittar det inte i annan grekisk litteratur. Man ger olika förslag till översättning. Och alla är bra! Gud begriper vad vi ber om.
När du ber: Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer, så ber du om att få vara bekymmersfri för de närmaste 24 timmarna. Jesus står mitt inne i denna bön, för att lära dig att inte göra dig bekymmer för morgondagen (Matt 6:34). Han hjälper dig att överlåta oron och bekymren åt din Fader. Och påminner dig om att det inte är självklart att det skall serveras frukost också idag. Gud är givaren av mat och dryck. Vi får tala med honom om allt det vi behöver, för att kunna leva och göra nytta. Tack gode Gud för maten, amen!

JAG ÄR - ÄR HÄR FÖR ATT VI SKA FÅ VARA DÄR
och äta och dricka med Jesus i hans rike. ”Dagen som kommer” är den stora morgondagen. Redan nu kan vi få del av den måltiden i den heliga Nattvarden. Himmel och jord binds samman. "När du välsignar brödet på altaret, välsignar du hela vår vardag och ger oss glädje och kraft att ge ut oss för varandra, såsom du utgav dig för oss, och att dela med oss av vårt bröd till vår broder i nöd".
Alla evangelietexterna på denna söndag kommer från Johannesevangeliet kapitel 6. Jesus kommer där med ett av sina starka JAG ÄR ord. Jesus använder om sig det ord Gud använde när han presenterade sig för Mose:
JAG ÄR ... (se 2 Mos3:14). JAG ÄR livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta (Joh 6:35). Aldrig hungra! Aldrig törsta! Men han behöver äta och han behöver dricka och han vet var maten finns och var källan finns.
Men så säger Jesus något som många tycker är svårsmält: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet (Joh 6:53). Vad menas? Vår kropp behöver mat för att leva. Det vet vi. Men vilken näring får vårt inre barn? Innan vi svarar på det blir vi inbjudna till

FRUKOST I ULVESUND.
Har ni tänkt på att när vi sätter oss vid frukostbordet tar vi in hela världen i vår kropp och vårt blodomlopp. Jag äter min frukost ensam (sedan fem år är jag makalös och enastående). Men det vimlar av folk från hela världen i mitt kök. Jag tänker på alla dem som hjälpt till med denna frukost. Där finns bönder som med kossan Rosas hjälp ger mig yoghurt. Bagare har bakat det grova hälsobrödet. Gert och Lars från Ulvesunds ostbutik kommer med Grevé och Herrgård. Hem kommer också sydamerikanska arbetare som har arbetat sig trötta på kaffeplantager, men deras möda får mig att vakna. Kibbutsfolk i Israel bjuder på saftig grapefrukt med smak från Galilelens vattenkällor. Till frukostbordet kommer också den duktiga personalen på Ica i Ljungskile, som har levererat alla dessa godsaker. Och så hinner Magdalena och Stefan och Per ta sig en frukostpaus med mig, dessa som så väl tar hand om alla momsmiljoner på alla de mumsgodsaker jag köpt. Hela världen ställer upp för att min kropp skall få näring och vitaminer, så att jag kan ”rullatorera” fram, och fortsätta att baka söndagsgodis. Ja, hela världen pulserar i min kropp och mitt blodomlopp.

HIMMELSKT FÖRVANDLINGSUNDER I JORDISKA KROPPAR.
Bakom alla dessa människor i min frukostklubb står vår himmelske Fader och gläder sig ...
Gud är inte död. Han är den levande Fadern. Jesus säger: Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern så skall också den som äter mig leva genom mig. (Joh 6:57).
Vår himmelske Fader vill att vi ska leva. Inte bara leva kroppens liv. Han vill att vi ska leva hans liv, himmelens liv på jorden, det äkta, det friska, det riktiga livet. För att vi skall hitta det sände Han Jesus till oss. Ske din vilja såsom i himlen så ock i Ulvesund.
Tomten kommer också till oss. Men tomten är en sagofigur. Han leker med oss, lurar oss att bli låtsasmänniskor, där vi spelar våra roller, lever i en fantasivärld, klär ut oss och sällan vågar vara oss själva.
Men Jesus är ingen sagofigur. Han är den verkliga människan, saklig, realistisk, varm, äkta. När vi tar emot Jesus, äter hans kött och blod, då får vi in hans mänsklighet i oss. Vi blir riktiga människor, äkta, befriade. Det blir alltså inte främst åsikter och läror och djupa tankar vi tar emot. Vi tar emot Jesus själv. V tar emot livet. Hans kropp och blod smälter om våra hjärtan i altarets glöd. Vi förvandlas till hans avbilder och då kan det hända att glada vi känna som eld i vårt blod, de levandes mod (Sv Ps 358:7).
Evangeliet berättar om ett förvandlingsunder med två fiskar och fem kornbröd,
Undrens tid är ej förbi. Ha förväntningar! Låt er förvandlas (Rom 12:2).

GUD ÄLSKAR EN GLAD GIVARE.
Den helige Ande står beredd att dra dig in i Faderns kärleksrörelse. Han ger sin Son, Sonen ger sig själv, i Nattvarden dras vi med i Faderns GE-rörelse. Därutanför väntar människor som Fadern vill beröra genom dig
Gud älskar en glad givare, står det i 2 Kor 9:7. Ordet används ibland i kollekttal. Vilka krav! Vi ska inte bara öppna våra plånböcker för det ”behjärtansvärda”. Vi ska dessutom vara glada när vi gör så!
Nej, Gud älskar en glad givare därför att han blir så glad när han ser hur det finns barn på jorden som liknar honom. Han är ju själv en glad givare .... Läs ”översvämningsordet” i dagens epistel från 2 Kor 9:8-10. Men börja med vers 7.

Med glad hälsning på LAETARE-SÖNDAGEN – VAR GLAD-SÖNDAGEN
från en glad suckian
Bengt Pleijel 88+
som är den utlovade guiden, som vill vandra med dig genom dagens evangelietext i Sångpostillan, sid 160 eller tryck här så hamnar du där.
Har du kommit på dig själv med att ha bett Fader Vår utan att varken tankar eller hjärtat är med? Du behöver kanske stanna till, ta kontakt med guiden. Han träffas nu i boken DE HIMMELRIKA, Matteus kapitel 6:9-15. Tryck här så hamnar du där.
Och adressen till HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen är bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook

tisdag 3 mars 2015

Inför tredje söndagen i Fastan

Kampen mot ondskan är temat. Också denna söndag verkar kämpig! Att ondskan finns, det vet vi. Media matar oss med massvis av ondo: Hat och hot, våld och svek, IS, bomber, granater, skräck ... Vi vet att det finns dunkla krafter bakom allt ont. Det stod i min tidning för några dagar sedan ”Djävulen finns”. Har det stått i tidningen måste det vara sant, eller hur?
Men hur skall vi kunna klara av den Ondes onda ondska?
Svaret på den frågan ligger i dagens latinska namn: OCULI! Det ordet står i psaltarpsalmen 25 som förr gav denna söndag dess latinska namn. Vers 14-15 hör till ett av mina ”by heart-ord” som jag nu ger vidare till dig att stoppa i hjärtat enligt 5 Mos 6:6.
Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom,
sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren
(på latin: Oculi mei semper ad Dominum)
ty han drar min fötter ur nätet.

Experiment innan du går vidare: Läs detta ord tre gånger. Blunda och läs det utantill - "by heart". Gläd dig över att du är så duktig att du kunde lära dig detta ord så fort. Ge dig beröm! Upptäck sedan vad där står: Herren vill ha en personlig relation med just dig. TRO är förTROlig gemenskap med Honom.

1. Att frukta Gud är att ha respekt, vördnad, öppna ögon och öron mot Honom.
2. Om vi fruktar Gud behöver vi inte vara rädda (2 Mos 20:20).
3. Att frukta Herren är början till vishet (Psalt.  111:10).
5. Kom inför Gud, sök hans ansikte, få ögonkontakt. Fäst din ögon på Jesus!
6. När jag ser till Herren tar han itu med det som bundit, fångat mig: Han drar mina fötter ur nätet.

Det finns mörka makter och mäktiga människor som vill låsa, binda och få oss att sno in oss i frestarens garn. Vi begriper oss inte på oss själva. Varför är jag sån? Ett bra råd står i Bibelns ”mittersta vers”, Psalt 118:8, som du nu får som ”by-heart-ord” nr 2: Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor”.
Psaltaren 118:8 står mitt i Bibeln, mellan Bibelns minsta kapitel och Bibelns längsta kapitel. Före denna psaltarpsalm har Bibeln 594 kapitel och efter 594 kapitel. 594+594 = 1188. Psaltaren 118:8.
Med hjälp av dessa ”by heart ord” går du in i dagens texter om ONDSKAN.


1. GT-texten från 1 Samuelsboken 17:40-50 lär oss
KONSTEN ATT BESEGRA JÄTTAR.

Läs gärna hela kapitel 17. Du får där ditt lystmäte på actionfilm.
Du träffar en hel del personer. Först ser du Goljat från Gat. En väldig jätte – tre meter lång. Han bär en rustning på 60 kg och ett spjut på 7 kg. Han har tydligen en mycket stark röst som hörs vida omkring. Han utmanar israeliterna i 40 dagar, ”Skicka fram en man som kan kämpa mot mig”. Han ropar och skriker och hånar. Han är rätt så ful i munnen. Hans ord går som chockvågor genom israeliterna.
Sedan träffar du David, herdepojken, son till Jishaj (vännerna kallar honom Jesse). David var ung, snygg, ljushyllt, vacker. Och modig. Det hårda herdeyrket hade gjort honom stark. Man såg att han hade muskler. Han berättar att han kämpat mot både lejon och björn.
Sedan får vi audiens hos hans Majestät konung Saul. Han verkar missmodig, klarar inte av den svåra situationen. När han hör hur David vill ge sig på jätten räcker han honom sin rustning. David försöker ta på sig den. Men känner sig obekväm. ”Du skall bara vara dig själv” hade han hört så ofta. Han slänger rustningen och tog käpp och fem stenar med sig ...
Davids tre äldre bröder var där. Den äldste, Eliav, blir arg på David, kallar honom ”din fräcka slyngel”. Men slyngeln möter jätten. Han tar fram slunga och sten. Ja, hur det sedan gick, det vet ni.
Vad var Davids hemlighet? Hur kan han lära oss att besegra jättar? Svar: Han hade inte glömt sitt latin:

Oculi mei semper ad Dominum!

Hans ”by-heart-ord” satt kvar. Mina ögon ser alltid till Herren. Och med blicken på Herren går han mot den MÄKTIGA MAKTEN. Han säger till jätten: Du går emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn ...
Alltså: Om vi vill besegra jättar behöver vi goda kontakter, Vår egen kraft ej hjälpa kan. Men med oss står den rätte man. Vill du veta namnet på honom så finns han i Sv Ps 237, vers 2.
Men innan du går vidare stanna till ett tag. Titta i de speglar alla personerna i denna text håller i handen, se om du kan likna någon. Och i så fall: Vad behöver du hjälp med för förändring i ditt liv? Herren vill kanske använda dig i kampen mot vår tids jättar. Du behöver bli förberedd .... Jätteviktigt!


2. Episteltexten från Efesierbrevet 5:1-9 lär oss hur
EN MÖRKERMÄNNISKA KAN BLI EN LJUSMÄNNISKA.

Läs texten långsamt och eftertänksamt. Mitt i texten hittar du en massa mörkerord: Otukt, orenhet, själviskhet oanständigt tal, tanklöst tal, lättsinnigt tal. En massa tomma ord som inte gör någon glad.
Vem kommer med sådana ord? Jo, ni gör det, skriver Paulus. Finns VI i detta NI? Hurdana är vi i så fall? Paulus säger: En gång var ni mörker. Han säger inte: ni var i mörker. Han säger det mycket skarpare: Ni var mörker! Ni var Mörkrets representanter. NI ”utstrålade” mörker. Mörkermän!!
Men något har hänt med dem som Paulus skriver till: I Herren har ni nu blivit ljus! Hemligheten ligger i textens första vers:

Ta Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Lev i kärlek. så som Kristus har älskat oss ...

Blicken på Herren tänder ljus i oss. Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren. Mörkermän blir ljusets barn, skriver Paulus. Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Livet blir RÄTTARE för oss och LÄTTARE för människor omkring oss.


3. Evangelietexten från Lukas 11:14-26 lär oss 
hur vi kan klara av DEN ONDES ONDA ONDSKA.

Läs texten i din Bibel, men börja med Lukas 11:13 ... Eftertänksamt ...
Tyckte du att texten var svår? Den handlar om demoner, onda andar, Satan, Beelsebul och allt slags djävulskap. Man kan bli ockuperad, besatt av sånt. Den Onde kommer med ondo! Ser vi oss runtomkring och upptäcker vad som händer i världen, tycks den Onde ha oerhörda resurser av djävulskap i sitt förråd som han dagligen levererar. Helst hoppar vi över en sådan här text.
Men nu har vi fått denna text. Herren har något på hjärtat som han vill ge till ditt hjärta. Lägg märke till att texten omringas av två gåvor från Herren: Lukas 11:13 ger oss en ADVOKAT och Lukas 11:27 en INSTRUKTIONSBOK.
Ur Lukas 11:13(Fb) kommer först advokaten fram ... hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den Helige Ande åt dem som fruktar honom. Anden kallas ofta för Hjälparen. Talar vi grekiska heter det parákletos och talar vi latin advocátus. Båda betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida”. Vi behöver himmelsk advokathjälp för att klara den Ondes onda ondska.
Ur Lukas 11:28 räcks åt oss en instruktionsbok. Och om dem som läser den heter det: Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. (Kan sjungas på melodi Sv Ps 688).
Ni lägger väl märke till att båda dessa gåvor påminner oss om dagens ”by-heart-ord”: Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor”.
Med blicken på Herren och med Hjälparen vid sin sidan och instruktionsboken i handen, går vi frimodigt in i dagens text. Till råga på allt kommer en ”åttioåttaplussare” och bjuder på en vandring genom Sångpostillan. Du som har tillgång till den kan sedan berätta för nyfikna medvandrare
  • hur vi använder bokstaven O och hur den Onde gör det.
  • hur man kan hamna i två diken när man debatterar fenomenet ”onda andar”.
  • hur Guds finger i vers 20, i parallelltexten i Matteus 12:28 är den helige Ande.
  • hur viktigt det är att man blir FYLLD AV ANDEN sedan man blivit TÖMD PÅ ONDSKAN.

RÅD:
Säg NO till den ONDE. Säg YES till JESUS,
Säg NEJ till stressdemonen. Säg JA till honom som säger:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15).
Oculi mei semper ad Dominum - Mina ögon ser alltid till Herren.
Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor.

Med varma och uppmuntrande tillrop från
Bengt Pleijel 88+
som meddelar att samling för vandrare sker i SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 154.

De olyckliga människor som inte har denna bok kan gå till bibelskolan.com. Tryck här. Vill du köpa boken kontakta GAudete förlag, tryck här. Har du vägarna förbi Ulvesunds Byväg 2 i Ljungskile, där jag bor, har jag några exemplar kvar att sälja. Om du får mig på gott humör kan det hända att jag kan pruta. Vill du sprida ryktet om HIMMELSK SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen får du nu veta att adressen är bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.


Skriva ut