tisdag 26 januari 2016

Inför Kyndelsmässodagen – Jungfru Marie Kyrkogångsdag.

Det blir ljusfest i kyrkan på söndag. Kyndel betyder ljus (jfr kandelaber). Barnet som Maria och Josef bär fram i templet är ett ljus med uppenbarelse för hedningar och en härlighet åt ditt folk Israel. I almanackan inträffar Kyndelsmässodagen tisdag 2 februari, 40 dagar efter Jul. Men vi ”tjuvstartar” några dagar före. Vi behöver detta barn. Och vi behöver kyrkogång som hjälper oss bort från mörker och förfärlighet, till ljus och härlighet ...

Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
Vandra i Guds ljus /3/ vandra i Guds kärleks ljus.


KYRKOGÅNG MED MARIA OCH JOSEF.
Om det berättas det i Lukas 2:22-24 (FB15)
När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog Josef och Maria Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, som det står skrivet i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren . De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller två unga duvor .


   Vi följer nu med Josef och Maria till kyrkan.
Det var en KÄRLEKSHANDLING för dem. De vill nu tacka Gud för barnet och bära fram honom inför Gud. Det strålar från Josef. Och det strålar från Maria. Kanske sjunger hennes hjärta på sången som hon sjöng för Elisabet: Min själ prisar storligen Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare … ty den Mäktige har gjort stora ting med mig … (Lukas 1:46-47, 49 Bibel 1917),
   Det var också en LYDNADSHANDLING. Gud hade sagt i Mose lag att när tiden var inne för deras rening skulle varje förstfödd av mankön helgas åt Herren. Två duvor har de med sig. De offras och viger sina liv åt Jesus. Duvan - den helige Ande, ”vår hjälpare god som vittnar om Jesu försonande blod” (Sv Ps 10:3).
   Vi kan tycka att dåtidens hälsolagar var både svårbegripliga och stränga. Reningen, som det talas om här, beror inte på att man ser sexualliv och barnafödande som syndigt. Barn ser man i Israel som en rikedom och välsignelse. Kvinnan som föder barn ärar och upphöjer man. Som en fruktsam vinstock är din hustru inne i ditt hus, som olivplantor är dina barn kring ditt bord (Psalt.128:3 Fb). Men kärlekens Gud ger kärlekens bud. Kvinnan som fött barn behöver få ta ledigt efter förlossningen. När Gud talar om orenhet och behov av rening talade han på ett språk som männen på den tiden kunde begripa. Lämna Maria i fred. Ligg inte med henne.
   Maria blir inte mammaledig, men hon blir ”MAKELEDIG”.

KYRKOGÅNG MED SIMEON.
Om det berättas i Lukas 2:25-36 FB15.
   Nu får vi sällskap till kyrkan med den gamle Simeon (i Bibel 200 heter han Symeon). Hur gammal han är sägs inte. Enligt mina ovetenskapliga undersökningar bör han vara 88 år. Eller kanske 89 …
   Det sägs om Simeon att han var rättfärdig och gudfruktig. Han väntade på Israels tröst, på Tröstaren - Menachem, på Messias. Den helige Ande var över honom. Han lever i gemenskap med den helige Ande. Han lärde sig lyssna till Andens röst. Av Anden fick han ett märkligt budskap: han ska inte dö förrän han sett Herrens Smorde. Och nu började det dra i Simeon. Gå till templet!
   Vad säger du om du får detta budskap: Gå till Kyrkan och sedan dö! (Läs Gal 2:19-20)?
   Du kan också reflektera över detta: Anden kallar på Simeon, därför att Jesus var i kyrkan. Anden gör så också idag. Men vad kommer det sig att kyrkobesöken minskar? Har duvan flugit i väg? Är duvan inte välkommen till din församling? Man möter inte Anden, den föraktade duvan. Har man köpt in en vacker påfågel i stället? Eller soloartisten fröken Näktergal. Som man sätter i en bur!
   Är det så att varken Jesus eller Anden finns med i gudstjänsten? Där finns livaktighet. Men inte liv! Du har namn om dig att du lever, men du är död (Joh Upp 3:1).       
Men det är inte kört!! När du idag träffar Simeon, vill han gärna hjälpa dig att höra Herrens röst och känna igen Andens viskningar. Jag tror att Anden vill säga dig, att du inte får dö förrän du fäst dina ögon på Jesus och tar emot Jesus i ditt liv. Du behöver inte vara rädd att gå över tröskeln till Livets land om du som Simeon först får ta emot Jesus och får bära Jesus i din famn. Du kommer att upptäcka en stor sak då: Barnet du bär, bär dig! 
   Då börjar det gnola inom dig. Du sjunger Simeons lovsång: "Herre, nu låter du din tjänare
 gå hem i frid,
 så som du har lovat, för mina ögon har sett
 din frälsning
som du har berett
 inför alla folk: ett ljus med uppenbarelse
 för hedningarna
 och härlighet
 för ditt folk Israel."
   Sedan får du lyssna till vad Simeon säger om Jesus. Han är både LJUS och HÄRLIGHET. Många kommer att bli upprättade, och får hitta en ny mening, ett nytt liv. Andra kommer att förargas. Han blir till fall eller upprättelse (Bibel 2000). Folkbibeln: fall och upprättelse. Eftersom den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen (Ordspr 24:10) är frälsningen är en daglig färskvara! Varje dag får vi säga NO till den ONDE och YES till JESUS!

KYRKOGÅNG MED HANNA, FANUELS DOTTER AV ASERS STAM.
Om det berättas i Lukas 2:36-38
   På vår kyrkogång träffar vi plötsligt Hanna, 84 år gammal. Hon har varit änka i 60 år. Hon tillhör Asers stam, en av de tio förlorade stammarna. Hanna är en som inte har någon stam. Rotlös.
   Hanna - gammal, fattig, ensam. Men hon lever i rik gemenskap med Gud. Hon har fått lämna bitterhet, besvikelser och sorger, och i stället blivit fylld av himmelsk glädje. Hon kan tala med andra om vad hjärtat är fullt av. Om du ger dig tid att stanna till hos Hanna, kan det hända att du blir smittad av hennes glädje. Kanske en Hanna-uppgift! Hanna har idag mottagning i dagens Sångpostilla, adress se nedan.
   Lukas 2:22-40 är söndagens huvudtext och skall läsas i alla tre årgångarna. Men andra årgångens läsningar låter oss träffa fler ”kyrkogångare”. De har många erfarenheter att dela med sig av. Vi får träffa Malaki, Timotheos, Johannes och …

KYRKOGÅNG MED MALAKI
som vi träffar vi i GT-texten från Malaki 3:1-4. Mötet med honom får oss först att skaka. Vem kan uthärda den dag då han kommer? Han ska gå till rätta med oss. Inga mjuka silkesvantar! Han är som smältarens eld och tvättarens såpa. Han ska rena och luttra, knåda och forma.
   Men lägg märke till vem han liknar oss vid, vi som behandlas så. Han liknar oss vid GULD och SILVER! Han har hittat dig, du gamla guldklimp och dig, du gamla silverklump! Du är oerhört värdefull! Han tar nu hand om dig och tar itu med dig. Han vill göra något riktigt rikt av ditt liv! Petrus skriver om det ii 1 Petrus 1:6-9
   Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig, himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro: era själars frälsning.


KYRKOGÅNG MED TIMOTHEOS
som vi träffar vi just då han sitter och läser dagens epistel från Paulus (Timotheosbrevet 6:13-16). Paulus uppmuntrar honom i hans kamp och svårigheter att se på Jesus. Jesus gick mot lidandet med sång. Läs Psaltaren 118 som han bad innan han gick mot Getsemane och Golgata. Vi får följa hans exempel:” Sjung, min själ, låt världen höra, lovsång även under nöd” (Psalm 448:4). Recept: Samla på bibelord och sånger i ditt hjärta, träna på dem, memomera dem. De är bra att ha till hands när bedrövligheterna hälsar på. Paulus gjorde det. I dagens epistel svämmar det över av lovsångsord.

KYRKOGÅNG MED JOHANNES
   Vi träffar Johannes i den s.k. Johannesprologen (Joh 1:14-18). Nu är det jul igen! Vi ställer oss bredvid Johannes. Han står där i häpnad och förundran och säger: Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern. Gud blir människa. Gud är inte en främling långt bortom rymder vida. Han tar sin boning ibland oss. Gud blir synlig genom Jesus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz övers.) Jesus vet vad som finns i det hjärtat. Han vet att Gud har hjärta för oss. Han bryr sig om oss. Jesus har kommit för att tala om för oss att han vill ta ifrån oss vår FULHET och ge oss av sin FULLHET! Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd.

Det finns fler pärlor i denna söndags texter, som ligger och väntar på att bli upptäckta av dig. En del hittar du i

SÅNGPOSTILLAN årg 1, som tar oss med till dagens huvudtext, Lukas 2:22-40. Boken sid 465, eller tryck här

SÅNGPOSTILLAN årg 2, som låter oss träffa Malaki, Timotheos, Johannes m.fl Boken sid 448, eller tryck här

När jag kommit hit fick jag plötsligt ett besök. Av en profetisk framtidsvisionär! Sluta med SUCK och hitta TACK! sa han. Öppna ögonen och se. Fälten vitnar till skörd. Det är alldeles svart av folk. Gamla, unga strömmar ut från hem och går mot kyrka. Vad har hänt? Den helige Andes vind har satt oss i rörelse. Anden vet att man skall tala om JESUS i kyrkan!!! Och alla börjar sjunga på vägen:

Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus, vandra i Guds ljus /2/
Vandra i Guds ljus /3/ vandra i Guds kärleks ljus.


Med denna sång vill jag – Bengt 88+ - tacka för mig. Jag slutar nu av åldersskäl med att producera HIMMLELSKT SÖNDAGSGODIS. Jag har andra planer. Om du lovar att inte säga det till någon kan jag berätta att jag tänker lära mig spela harpa.

Varma!

Bengt Pleijel 88+

onsdag 20 januari 2016

INFÖR SÖNDAGEN SEPTUAGESIMA

NÅD OCH TJÄNST
är temat för söndagen Septuagesima. Namnet betyder 70 och vi befinner oss nu i ”70-dagarsförberedelsen” till Påsk. Med denna söndag går vi in i förfastan, som varar till Askonsdag, den 10 februari. Då slutar ”festan” och fastan börjar. Inga semlor mer! Fastan hjälper oss att stanna till och tänka till. Och fastan varar än till påska.
Det handlar om NÅD och TJÄNST denna söndag. Först kommer nåden, Guds obegripliga och oförtjänta godhet. Gud vill något med oss genom nådens godhet. Den vill föra oss till omvändelse (Rom 2:4). Där händer detta: När vi vänder oss om möter vi Herrens blick. Vi frågar: Vad vill du, Herre, göra med mig?
Detta: 
1.Tömma oss på syndsopor och fylla oss med Ande och liv (Läs Joh 1:29,33).
 2. Ta hand om vårt förflutna och ge oss kraft till nystart. 
3. Göra syndens slavar till nådens ministrar. NÅD OCH TJÄNST.

Många har häpnat över denna nya möjlighet.
  1. JOHN NEWTON
1700-talsmänniskan John Newton gjorde det. Det var han som sjöng AMAZING GRACE. Han vill gärna vittna för oss om nåd och tjänst. Hans yrke var sjökapten. I många år ägnade han sig åt att skeppa slavar från Afrika till Amerika. Han fångade slavar, släpade dem till sitt fartyg, kedjade fast dem, la dem tätt, tätt vid varandra, gav dem lite vatten att dricka och några brödbitar att äta. Så fick de ligga i många dagar under stormig överfart, många dog. Sedan han sålt dem dyrt lastade han fartyget med dyrbart socker … Slavhandeln fick bruttonationalinkomsten att stiga kraftigt i England.
Men Herren kommer i min väg, berättar John. Ljuset och sanningen från honom avslöjar min ruttenhet. Jag ser min synd. Jag kommer i själanöd. Vad hemsk jag varit! John berättar om det i en psalm han skrivit (Sv Ps 231). Guds nåd, jag skälvde inför den. Jag hamnar i tvivel, mörka djup, i vanmakt och i skam. Men något händer där: Ljuset och sanningen leder mig till Guds heliga berg, till Golgata (läs Psalt 43:3). Där sker ett saligt byte: Du tar min skuld, din frid du ger (Sv Ps 73:2). Jag får gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd och tacka dig på harpa, Gud, min Gud! (Psalt 43:4).
John Newton vänder om. Han slutar spela herre, som förtrycker andra. Han stiger ned från tronen och ger plats åt Jesus. Jesus blir Herre, och John hans doulos, slav, tjänare. Eller för att tala latin: hans minister. Han blir präst och ägnar resten av sitt liv att hjälpa dem som slavar och knegar att hitta Guds barns härliga frihet. Och han sjunger ut sitt budskap: Oändlig nåd mig Herren gav, (Sv Ps 231). AMAZING GRACE!

  1. MOSE
Gud vill NÅD OCH TJÄNST. Men han har ofta mycket besvär med sina redskap. Ni kommer ihåg hur mycket besvär Gud hade med Mose. När han kallar honom till att bli hans redskap, då han vill befria sitt folk från slaveriet i Egypten, då blir Mose protestant: ”Jag duger inte, jag kan ingenting, jag är ingen talare, jag får tunghäfta, sänd någon annan” (Läs 2 Mos 3).
Men när Gud letar efter redskap tar han inte alltid dem som är skickligast. Men dem han kallar gör han skickliga att vara hans tjänare, står det i 2 Kor 3:5-6. Att spela herrar kan vi av oss själva. Men skall vi kunna bli tjänare krävs ett gudomligt ingripande.
Herren gjorde stora ting genom den ängslige Mose. NÅD ochTJÄNST.

  1. JONA
I den gammaltestamentliga texten möter vi Jona. Han får Gud uppdrag att bege sig till den syndiga staden Nineve och ruska om den med en straffpredikan. Jona vägrar. I stället för att åka österut till Nineve vill han åka västerut till Spanien. Han går in på skeppskontoret i Jafo och säger: Enkel biljett till Tarshish, tack! Sjöresan blir stormig. Jona hamnar i havet. Men Gud ordnar med returbiljetten. Han sänder en stor fisk som uppslukar honom. Jona får ”bukarrest”. I buken ber Jona. Han förstår att han behövs i Nineve.
Jona beger sig dit. I staden är livet i full rullning. Man handlar och man köper, man knuffas och man trängs, man luras och man fifflar, man ropar och man skriker. Alla måste roa ihjäl sig för att inte dö av tråkighet
Genom allt detta går Jona. Han talar inte med någon. Han ser sig omkring. Blicken är brinnande. Han hittar några lådor. Han stiger upp på dem och han ropar ut: Om fyrtio dagar skall Nineve bli förstört! Hela rasket skall rivas!!!!
Det märkliga är nu att stadens alla invånare, 120.000 människor, allt folket, alla ledare, ja t.o.m. kungen vänder om. Världens mest lyckade evangelisationskampanj!
Men något ännu märkligare inträffar. Den store väckelsepredikanten låser in sig på sitt hotellrum (hydda)! Sur, missnöjd, vred. Varför denna konstiga reaktion? Vill du veta det, gå till dagens gammaltestamentliga text, Jona 3:10-4:11. Där får du se hur Gud själavårdar sitt knepiga redskap. Då får du också veta hur du själv ibland behöver stilla ner dig och få hjälp med hur du ska hantera ditt missmod, din bitterhet och dina besvikelser, och ta emot Guds läkande kärlek. De händer mycket när du upptäcker dagens budskap om NÅD och TJÄNST.

  1. PAULUS
NÅD OCH TJÄNST är temat i episteltexten från Filipperbrevet 1:3-11. Där möter vi Paulus fylld av kärlek, värme, ömhet. Inte bara Jesus finns i hans hjärta. Församlingsborna i Filippi är där också. Vilken förändring i hans liv! Jesus har korsat hans väg. Han har dragits in i Jesu NÅD och TJÄNST. Läs Fil 1:3-11 och 1 Tim 1:12-17.

Före mötet med Jesus var han sträng och hård. Alla var rädda för honom. Efteråt uppmuntrar han och tröstar.
Före mötet med Jesus andades han hot och mordlust. (Apg 9:1). Efteråt en kristusdoft i världen (2 Kor 2:15).
Före mötet med Jesus var han rättfärdig. Efter det mötet upptäcker han att han är den störste av syndare.
Före mötet med Jesus var han en hädare och hänsynslös förföljare. Efteråt en hängiven efterföljare.
Före mötet med Jesus sjöng han till sin egen ära. Efteråt sjunger han denna lovsång, läs 1 Tim1:12-17.

Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden -
hans är äran i evigheternas evighet

  1. NAMNLÖS TJÄNARE
som vi träffar i dagens evangelietext från Lukas 17:7-10 (FB)
Jesus säger:
Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då när tjänaren kommer hem från marken: Kom nu och sätt dig till bords?  Säger han inte snarare: Laga något till kvällsmat åt mig, och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan kan du själv äta och dricka.  Inte tackar han tjänaren för att han gjorde det han fick i uppdrag? På samma sätt ska också ni säga, när ni har gjort allt som ni fått i uppdrag: Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt.

Om du tycker att detta är en rätt svårsmält text, håller jag med dig. Jag har brottats mig alldeles vithårig av den. Textens arbetsgivare borde anmälas till facket. Men i natt kom plötsligt en snilleblixt till mig.
Om någon av er har en tjänare, säger Jesus. Vem syftar han på? Är det på dig eller mig? Jag har ju ingen tjänare. Jo, det har du, sa snilleblixten. Det är Jesus! Han kallas Herrens lidande tjänare i Jesaja 53. Han säger själv: Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Matt 20:28). Vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare (Luk 22:27)
Hur behandlar du din tjänare Jesus? Med den frågan fick jag brottas. Och vad säger du?
Jag kan avslöja att min brottning slutade med dessa ord: Vilken befrielse! Vilken nåd! Vilken kraft till tjänst!
Och är du nu nyfiken på hur jag kom fram till det, så är du välkommen till SÅNGPOSTILLAN, årgång 2, boken sid 109, eller på bibelskolan.com, tryck här så hamnar du där.

Med uppmuntrande tillrop
Bengt Pleijel 88+

Ps!
Den som ingen dator har hen får gå till grannen rar.
Den som inte boken har han/hon får trycka här eller ringa 043- 37 48 10, och hamnar då hos GAudete förlag där de blir lyckliga över att få sända Sångpostillan årg 2 till dig.


onsdag 13 januari 2016

Inför andra söndagen efter Trettondedagen.

LIVETS KÄLLA

är temat och melodin som sjunger och spelar och porlar i dagens texter:
Kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, sjunger Jesaja i dagens GT-text från Jesaja 55:1-4. GRATIS!
Från episteln (Joh Upp 22:16-17) hör vi ett rop: Anden och bruden ropar ”Kom!” … Den som vill skall få dricka av livets vatten, står det i episteln från Joh Upp 22:16-17. GRATIS!
Jesus säger i Joh 4:5-26: Den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig törstig igen. Och vi svarar med kvinnan vid Sykars brunn: Herre ge mig, Herre ge mig det vattnet!!

Livets källa springer fram i Betlehem. Johannes berättar i Joh. 1:14 b: Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Och sedan kommer svindelordet: Av hans fullhet, av hans friska äkta liv, har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:16). Av nåd – GRATIS! Därför kan man säga: Varför försöka bli perfekt, när det är mycket lättare att bli fullkomlig. Sök dig till LIVETS KÄLLA! Låt er fyllas …
Från Livets källa rinner en bäck, bäcken blir en flod (Psalt 65:10). Guds källa har vatten till fyllest, (Sv Ps 236). Den räcker för dig! Och faktiskt också för mig! Livets vatten i en dopfunt vittnar om att Gud är här (Sv Ps 386). Det var där Guds plan med oss började.
Vår himmelske Fader längtar efter att förmedla detta liv till oss. Han sänder sin Son för att den som förblir i tron och gemenskapen med honom skall få detta rika, friska liv.
Han vill leda både
LÅGFÄRDIGA OCH HÖGFÄRDIGA
PÅ RÄTT FÄRD till LIVETS KÄLLA!

DE LÅGFÄRDIGA!
Vilka är de?
Det är de som hamnat långt ned i det som är lågt. Fattiga, trötta, ensamma, mobbade, föraktade, livströtta …
De känner sig alldeles färdiga med livet.
Men Fadern i himlen ser dem. Och han vill något med dem:
Vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt – vem i himlen och på jorden?Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, bland sitt folks furstar. Han ger den ofruktsamma ett hem som en lycklig mor med barn. Halleluja!(Psalt 113:5-9).

Men Fadern finns inte långt bortom rymder vida. Han stiger ned och blir människa. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern. Vi har hört, sett, skådat! Vad då? Livets Ord! Livets källa! Han var full av nåd och sanning (Läs Joh 1:14 och 1 Joh 1:1).
Jesus är så full av nåd och sanning att det strålar från hans ögon. Det strålar NÅD från det ena ögat och det strålar SANNING från det andra ögat. När Jesus ser på oss människor så är det i en samsyn av nåd och sanning.
Nådens öga säger: Du får komma som du är. Det finns inget förakt i hans ögon. Men kanske smärta och ömhet.
Sanningens öga säger: Du behöver inte förbli sådan du är. Han älskar oss så mycket att han vågar sätta fingret på den ömma punkten i våra liv. Jesus förmedlar rening, upprättelse, självrespekt. Han kan hjälpa den ”lågfärdige” att hitta en rätt färd till LIVETS KÄLLA.

Denna söndag inbjuds du till LIVETS KÄLLA. Du reser till adress Johannes 4:5-26. Du får där lyssna till det fantastiska samtalet mellan Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Smyg dig dit. Dröj där … lyssna … lev dig in den händelsen … det är med dig Jesus samtalar. Jesus möter henne – och dig - med NÅD och SANNING.
Eftersom du är så nyfiken av dig och vill veta vad som hände efter mötet vid Sykas brunn, får du gå till tredje söndagen efter Trettondedagen. Där fortsätter följetongen från Sykars brunn – adress Johannes 4:27-42. Problemet är att i år försvinner den söndagen. Gubben i månen blir full för fort. Påsken tränger på. Och påsken kommer första söndagen efter Vårdagjämningen, efter fullmånen.
Men det finns ju SÅNGPOSTILLAN!!
Andra efter Trettonde: Sångpostillan sid 79,  eller på datorn tryck här.
Tredje efter Trettonde: Sångpostillan sid 86, eller på datorn tryck här.
De som har dator kan lyssna till Annika Pleijel som läser texten, Bodil Landgren som sjunger dagens sång och Bengt Pleijel som predikar. Predikningarna tar bara ca 26 minuter var. Unna dig dessa rika kärleksstunder med Jesus. Guds rikes hemligheter uppenbaras för dig. Läs Rom 14:7

Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

DE HÖGFÄRDIGA!
Vilka är de? Guds problembarn!
När Andens vind blåser låter de vinden bara bli luft som får deras ego att svälla som en ballong. Högfärd är HÖG FÄRD. Någon med nål i handen sticker till dem. De faller ner, skrynkligare och fulare …
Vi möter de högfärdiga i Bibeln. Du kommer ihåg vår gamle vän fariseen, som bröstar sig så över sin egen märklighet. Du kommer ihåg den hemmavarande sonen. Han kan inte vara glad när det går bra för andra. Du kommer ihåg min kollega, prästen, som inte ville se hur svårt du hade det som blev misshandlad av stygga rövare. Han tittade åt ett annat håll och skyndade förbi.
Du möter de högfärdiga i X-by, där du själv bor. Ja, i badrummet hemma hos dig hittar du ett stort, vackert porträtt av en högfärdig.
Vad lätt det är att ramla in i dumheter. Vi talar vackert om kärlek, men har vår glädje i orättfärdigheten. Vi ser så gärna andras fel och registrerar dem. Där två eller tre är församlade där är dåligt väder, sjukdomar och grann-osämjan mitt ibland dem. Man skall ju inte tala illa om folk, men har du hört vad ….
Och vi har ju ofta rätt! Vad mycket orätt det finns! Det krisar och kraschar och gungar i samhälle och världen.
ingen sanning … ingen kärlek …man svär och ljuger … man mördar och stjäl … våldsverkare … blodsdåd .. äktenskapbrott … landet ligger sörjande … djuren, fåglarna, fiskarna förgås …
De orden hittade jag i min konfirmationsbibel, Hosea 4, i Bibel 1917. Vad man visste mycket om miljöförstöring på Hoseas tid. Hosea verkade i Israel ca 750 f Kr.
Vems fel är det?
Vi svarar: Ungdomars fel …föräldrars …lärares … politikers …regeringens fel …
Profeten Hosea säger: Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, som man bör gå till rätta med PRÄSTEN. (Hosea 4:4 Bibel 1917).
Jakob skriver brev och får särskilt oss präster att haja till! Ni vet ju att vi skall få en strängare dom (Jakob 3:1).
En viss självkännedom upptäcker du hos mig då du läser min bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud”:

Ett av de stora hindren för oss förkunnare är ”mitt eget, stora, stackars, duktiga, ömtåliga JAG”. Även präster har ett sådant. Ja, det vet vi: präster, pastorer är knepigt folk. Be för din präst! Chrysostomos säger: Num sacerdos salvetur? Kan en präst bli frälst?”

Ja, det kan han, står det boken. Vill du veta hur det verkligen kan vara möjligt, hittar du svaret på sid 35. Och boken hittar du på din bokhylla. Om inte, på GAudete förlag, tryck här (telefon 042-37 48 10).
Låt oss be för varandra att vi får se hans härlighet, och få erfara hur han som är full av nåd och sanning blir mottagen i mångas liv med nåd utöver nåd. Vi behöver verkligen både nåden och sanningen.
NÅDEN är inte billig. Den kostade Jesu liv för att ge oss. Och den kostar oss en ärlig syndabekännelse. Vi måste våga se synden, bekänna den, ge den till Jesus. Då kan och vill han ta bort den. Och sedan finns det plats i vårt inre för hans fullhet.
SANNINGEN kan ges oss med stor ömhet. Den samariska kvinnan och alla ”lågfärdiga” får den så. Men ”de högfärdiga”, behöver ”dynamis” – kraftig dynamit, som spränger sönder hårda stenhjärtan. Jesus ropar med smärta ut sitt Ve eder! Ni Hycklare! Huggormars avföda! Ondskans hantlangare! Vreden är kärlekens våldsamma reaktion på hur vi förfuskar och förstör livet för varandra.

Alla Guds med-arbetare och bed-arbetare får denna uppmaning från 2 Kor 6:1, Bibel 1917: Vi förmana er att icke så mottaga Guds nåd att det blir utan frukt. Alla Guds medarbetare och bedarbetare får lyssna inåt till Jesu ord i Joh 8:31: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen och sanningen skall göra er fria.

Recept: Dagliga kvartssamtal med Jesus! Genom dem leder han både lågfärdiga och högfärdiga att hitta rätt färd till LIVETS KÄLLA. Där drabbas vi av både nåden och sanningen.
När vi tagit emot både nåden och sanningen får vi höra ett ord från Johannes som kan ge oss svindelkänslor: Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:16). Detta rika liv, som finns hos Jesus, kan drabba oss! Vi stannar i förundran och tillbedjan. Det spritter till i både hjärta och ben:

Under sång och dans ska man säga: Alla mina källor har jag i dig. (Psalt 87:7)

Får jag lov?
Bengt Pleijel 88+
måndag 4 januari 2016

Inför Trettondedag jul och första söndagen efter Trettonde.

ÄN ÄR DET JUL IGEN …

Än!?
Hur länge ska man vara julvän?
Är det sant att det finns 10 helgdagar som handlar om jul? (Ja, om man räknar trettondedagarna efter jul).
År det sant att ”tjugondedag Knut kör julen ut”? Nej, men intres-sant.
Är det sant att ”julen varar än till påska”? Den lögnen avslöjas redan då det är jul igen på julafton.
Är det sant att Jesu födelsedag inträffar den 25 december? En påve på 300-talet bestämde. Därför ...
Är det sant att Jesu födelsedag inträffar den 7 januari? Ortodoxa kristna firar den då.
Är det sant att Jesus egentligen föddes den 29 september? Det är sant att Allan Emrén påstår det. Se www.KunskapOmGud.se med kort sammanfattning här:

Prästen Sakarias får i Jerusalems tempel budskapet att hans åldriga hustru skall få barn (Lukas 1:5ff). Sakarias tillhörde Abias avdelning. Det fanns 24 avdelningar. Sakarias tillhörde avdelning 8 (1 Krön 24:10). Sakarias tjänstgjorde troligen under perioden 7 - 20 juli. Därför bör Elisabeth ha gått in i sin sjätte månad någon av de sista dagarna i december år 8 f Kr. Det tyder på att ängeln Gabriel kom till Maria någon gång under första veckan i januari år 7 f Kr. Jesus föddes ca 40 veckor senare, dvs i slutet av september, troligen år 7 f Kr.

Jesus blev alltså till vid jultid år 7 f. Kr och föddes i Betlehem nio månader senare vid Lövhyddohögtiden i slutet av september. Lövhyddohögtiden är ”HÖGTIDERNAS HÖGTID” – den stora glädjefesten! Man ser tillbaka på vad som hänt under ökenvandringen och ser fram mot Messias ankomst. Man bygger lövhyddor och umgås med fäderna från fornstora dar – Mose, Elia och … Man öser vatten med fröjd ur frälsningens källor (Jesaja 12). Glädjen var stor, berättar Nehemja om Lövhyddohögtiden (Nehemja 8:7-18). Det var på den sista dagen vid Lövhyddohögtiden som Jesus ropade (så högt att det nådde fram även till oss): Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden … (Joh 7:37-39 Fb14).

Hur länge skall man vara JULVÄN? Är det inte viktigare att vara PÅSKVÄN och PINGSTVÄN? Kanske julvänner, påskvänner och pingstvänner borde bygga en lövhydda, och krypa in där och samtala, och med fröjd ösa vatten ur frälsningens källor. Och leka ekumenik-leken.
Men det är ju detta som kan hända i högmässan. Varje söndag är det Jul igen och Påsk igen och Pingst igen! I högmässan sker ett ekumeniskt under: Julvänner, påskvänner, pingstvänner blir VÄNNER! Där i lövhyddan berättar de för varandra vad de hittat. Du upptäcker det, då detta händer:
Du vaknar på söndag morgon. Du hör, ser, förnimmer: Änglar där vinkar mig, närmare Gud till dig.. (Sv Ps 271:3). Inom dig är det något som säger halleluJA! Du vet att du inte klarar av det här krångliga livet utan himmelska kontakter. Du klär dig, ger dig i väg, gnolar på vägen: Jag gladdes när man sade till mig, vi skola gå upp till Herrens hus (Psalt 122:1, Bibel 1917). På vägen får du sällskap – vise män och kloka kvinnor och en massa konstigt folk. Ja, de blir allt fler och fler. Du kan knappt räkna dem. Hur många är de tre vise männen?

Du träffar först några PINGSTVÄNNER. De har lyssnat till broder Symeons vittnesbörd (Läs Lukas 2:29-32). Anden hade manat Symeon att gå till kyrkan. Där skulle han få träffa Jesus.
Så kommer vi fram till kyrkan. Porten öppen står! Någon har öppnat pärleporten. Men vad nu då? Det säger stopp. Porten är så trång. Vi försöker tränga oss fram och knuffa oss förbi de andra. Här gäller ju att tränga ja, tränga sig fram. Vi undrar, förstår ingenting …

Då stiger PÅSKVÄNNERNA fram. Det är de som upplevt Golgatadramat och uppståndelseundret i sina egna liv. Vi hör hur de sjunger: Min Frälsare lever, jag vet att han lever, fast världen har sagt han är död, och inget kan skilja mitt hjärta från honom, ej änglar, demoner och nöd (Sv Ps 313:1).
De viskar till oss: Ser du inte att Jesus står där bredvid porten? Det som hindrar dig att komma igenom är allt bagaget du vill ha med dig: Sopsäckar och medaljskrin, syndighet och stöddighet och …

PÅSKVÄNNERNA berättar för dig att allt det skall du ge till Jesus. Han kan ta bort det, då du ger det till honom. I Guds rike får vi inte ta med högmod och avund och jämförelse. Ty högmässan är en förövning till livet i Guds rike. Vid skönhetstävlingar i Guds rike upptäcker vi att alla är vackrast. Och alla olika är lika jämlika.
Vi lyssnar till PÅSKVÄNNERNA. Vi låter oss befrias från bagaget, bekänner vår synd, lyssnar noga till förlåtelseordet. Och häpnar: Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Vi kan andas ut. Vad skönt! Vi sträcker på oss. O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han. Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli (Sv ps 45:2).

Vi släpps in genom porten, går in i kyrkan, ett brus av lovsång möter oss. Kantorn brummar orgel och ungdomar trummar och syntar. Vi undrar vad som nu skall hända. Vi har redan anat en kärlek, underbar sann. Men vi kommer ju från en värld, där så mycket svårt händer, där många fryser och gråter, där många far illa av hot och hat. Vi bär inom oss minnen, skämmiga, såriga. Hur ska vi våga gå in i framtiden, som kanske blir både mörk och svår? Vi gnolar därför med i ”kyrie eleison”. Herre förbarma dig, Kriste förbarma dig, Herre förbarma dig. Vi ropar i den sången efter barmhärtighet. Har han hjärta för oss arma? Har du b-arm-hjärt-ighet? Bryr du, Gud, dig om oss?
Både du och jag suckar högt. Några JULVÄNNER, som sitter bredvid, hör. De viskar till oss: Hör änglasången: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden till människor om han älskar. Gud har kommit till vår jord. Gud har lagt sitt hjärta i Betlehems krubba. Gud med oss. Gud hos oss. Gud för oss. Vad fantastiskt! Omöjligt att förstå och ändå är det så (Sv Ps 726).Tillsammans med julvänner och änglavänner brister vi ut i lovsång. Vi prisar dig, vi tillber dig …
JULVÄNNERNA berättar för oss att nu skall vi gå in i DEN STORA BERÄTTELSEN om Guds närvaro. Han vill hjälpa oss – inte att leva livat – utan LEVA LIVET. I texterna som läses och utlägges ger han oss ord, som förändrar, fördjupar och förvandlar oss. Vi får ta emot ”bärord” och ”by-heart-ord” och ”kraftord”. Dig vare pris för Livets ord!

Två helgdagar ligger nu framför oss. På onsdag, den 6 januari, är det söndag, berättar julvännerna. TRETTONDEDAG JUL. Några dar senare, den 10 januari är det FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE. Ha förväntningar! Kraftsamling! Innan du läser dessa texter kommer PINGSTVÄNNEN fram och säger att man begriper ingenting om man inte ber den helige Ande gripa in och öppna bibelorden för oss. Kom helige Ande!

TRETTONDEDAG JUL – Guds härlighet i Kristus.
GT - Jesaja 49:5-7 låter dig ana att det Fadern gör genom Jesus, vill han också göra genom Jesus i dig.
EP - 2 Kor 4:3-6 säger bl.a att skapelseundret i 1 Mos 1:3 upprepar han i ditt hjärta. Big bang!
EV - Johannes 8:12 ger oss fördjupade förståelse för vem Jesus är och han vill med oss. Stoppa ned texten i hjärtat, vattna det med bön och bli nyfiken på vad som sedan händer.
En guide till dessa texter finns i SÅNGPOSTILLAN årg 2, i boken sid 66 , i datorn tryck här

FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TRETTONDE – Jesu dop.
GT – i 2 Moseboken 1:22-2:10 får du lyssna till Mose, som skriker så in i vassen, du träffar en prinsessa, en hovdam, en slavinna och Moses syster. Och vår himmelske Fader, som räddar.
EP - 1 Johannes brev 5:6-12 där Johannes hjälper oss se sambandet mellan Jordan och Golgota. Vi får veta vad dop och nattvard kan betyda för oss. Och hur du får ta emot Anden i ditt inre kärleksrum
EV - 3:15-17, 21-22 som låter dig träffa den kärve Johannes Döparen. Bl.a annat skrämmer han folk med en Pleijel som slår med en plejel. Du får vara med om Jesu dop i Jordan och förstå vad det dopet betyder för ditt dop.
En guide till dessa texter finns i SÅNGPOSTILLAN årg 2, i boken sid 72, i datorn tryck här.

Efter predikan kommer JULVÄNNEN fram och påminner oss om att alla dessa rika tankar och gåvor vi fått, får vi inte behålla bara för oss själva. Vi får be för alla barn i världen. För de snälla, stygga, ensamma, skadade, övergivna, gråtande barnen. De behöver en stor, stor famn. Och vi får be för de stora barnen, plussarna, som behöver få hjälp att vända om och bli som barn.
Vi ber nu kyrkans förbön.

Så kommer PÅSKVÄNNEN fram. Han säger: Vi får inte glömma Jesus när vi kommer ut i vår vardag. Jesus har ju gett oss MÄSSAN för att minnas honom. I den måltiden landar hela segern på Golgata i de orden: Kristi kropp FÖR DIG … Kristi blod FÖR DIG.
Så böjer vi, julvänner, påskvänner, pingstvänner knä tillsammans i denna måltid.
JULVÄNNEN kallar den NATTVARD. Vi leds i nattens mörker av ett stort ljus till Betlehem, brödhuset. Vi får ta emot LIVETS BRÖD. Vi möter Emanuel – Gud med oss! GUD I NATTENS TIMMAR.

PINGSTVÄNNEN kallar måltiden BRÖDSBRYTELSEN. Vi hittar varandra på djupet. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.
PÅSKVÄNNEN kallar den EUKARISTI – tacksägelsens och lovsångens måltid. Tillsammans med Herrens trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran sjunger vi HELIG, HELIG, HELIG …
Till detta säger pingstvännen Hallelúuuja! Vilket härligt möte!
Påskvännen säger Halléeeeluja! Vilken välsignad samvaro!
Julvännen ropar HalleluJAAA och känner sig som barn på nytt, blir sprallig och sprittig i benen. Nu är det jul igen! Kom vänner! Slå i kaffekoppar och låt oss lustiga vara. Och så går de tillsammans till KYRK-KAFFET.

När Herren åter upprättade kyrkan, då var det som vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng. Folk, som stod utanför, såg det, häpnade och sa: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada (jfr Psalt 126)

GOD JUL, GLAD PÅSK OCH HÄRLIG PINGST VARJE SÖN- OCH HELGDAG
önskas er alla av

Bengt Pleijel 88+Skriva ut