måndag 24 juni 2019


Inför andra söndagen efter Trefaldighet

Guds rike
är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande
sjunger Paulus i Rom 14:7. Han har upptäckt detta. Han fick leva så rikt. Han skriver till oss för att hjälpa oss hitta det. Han gör det särskilt denna söndag som har temat KALLELSEN TILL GUDS RIKE.
Det finns en möjlighet för oss att hitta en RÄTT FÄRD genom livet, där vi får FRID med Gud och FRED med varandra. Och hittar en GLÄDJE som aldrig tar slut. Och hjälparen som hjälper oss med detta heter DEN HELIGE ANDE.
Därför bjuder Anden in oss i sin verkstad – kyrkan. Ordet kyrka, kyriakä, betyder ”det som hör Herren till”. Men kyrkan, församlingen, är inte Guds rike. Den är ”förgården”. Där reses ”sittarfolket” upp och rustas för vandring vidare på vägen med honom som är Vägen. Kyrkan är ”Närhälsan” där vi får sårbehandling, vita miner, vägledning och ”Himmel-rikets nycklar” (Matt 16:19). Nycklarna låser upp dörrar.
När jag kommer ut ur mitt instängda liv börjar det bli riktigt spännande. Jag får dubbelt medborgarskap. Medborgare genom födsel i Sveriges rike, där jag lever gott på min pension. Medborgare genom dopet och tron i Guds rike, där jag lever himmelrikt.
Jag träffade en gammal präst på Västkusten som fått veta att himmelriket fortfarande har nycklar, men att man numera mer och mer gått över till kod-systemet. Himlakoden lyder så här, och går att sjunga:

A – är Anden som ger liv. BE - arbeta det du läst.
SE - vad Jesus gör för dig. GE - åt andra vad du fått
A – är Anden som ger liv
Läs och BE-grunda dagens GT-text från 5 Mos 7:6-9

Guds rike är … glädje i den helige Ande. När Kung Jesus håller sitt trontal och ger sin regeringsförklaring i Lukas 4:18 ff börjar han med de orden: Helig Ande är över mig. Blir du nyfiken på vad han vill göra för dig läsa hela trontalet …
Det är den helige Ande, som ger liv. Utan Ande blir Bibelns tankar bara åsikter som ger värk i huvudet. Koppla på Andens himmEL-kraft så får du insikter som ger glädje i hjärtat. Varje ord som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. När dina ord öppnas ger de liv. Himmelska hemligheter ligger och väntar på att du skall upptäcka dem. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning (2 Tim 3:16). Detta är sagt om den del av bibeln vi kallar Gamla Testamentet. Vi tycker att mycket där är svårfattligt. Men det är vår värld också. Men både i Bibelns och i vår värld handlar Gud. Han handlade med Israel - detta gåtfulla och av många föraktade folk. Han vill handla genom oss i vår bråkiga och knepiga värld. Genom Israel ville Gud välsigna oss och alla andra folk. Gud börjar med Abraham. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade (läs 1 Mos 12:1–3). Genom dopet och tron når denna välsignelse oss (Läs Gal 3:26-29).
När du kopplar på Anden kan detta hända med dig: Du blir brinnande i hjärtat (Luk 24:32).


BE - arbeta det du läst.
BE-arbeta dagens GT-text från 5 Mos 7:6-9

En jord-brukare bearbetar jorden. Han harvar, plöjer, sår, skördar och bakar bullar … En ord-brukare läser, lyssnar, gräver, tänker och upptäcker hur saligt det är att umgås med Herren …
Och då händer det. Ett nytt skapelseunder i hjärtat. Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6).
När Gud vill lösa världens problem, letar han efter redskap. Han hittar ett litet, oansenligt folk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er (5 Mos 7:7–8).
Gud väljer Israel för att han i Israel skall låta en frälsare födas genom vilken han ville rädda världen. Därför anförtror han dem sitt ord. De fick löften om välsignelser.
När Gud idag väljer redskap tar han inte alltid de skickligaste. Men dem han väljer gör han skickliga. Vad då till? Inte att spela herrar. Sådant kan vi av oss själva. Han gör dem skickliga att vara tjänare (Läs 2 Kor 3:1–6). Skall vi kunna förmedla något av Guds evangelium måste vi som Jesus stiga ned och komma nedifrån.
Detta rika liv hittar in i oss när vi BE-arbetar det vi läst. Där ligger välsignelser som väntar att bli upptäckta och mottagna av oss.


SE - vad Jesus gör för dig
Läs och BE-grunda i din Bibel episteltexten från Rom 8:28-30.
 1. Jesus tar hand om vår framtid.
Allt samverkar till det bästa. Gud hjälper på allt sätt dem som älskar honom att nå det goda. Han tar hand om vår framtid. Före går Herren med segerns banér (Sv Ps 59:2).
 1. Jesus känner oss sedan länge.
Dem som han i förväg har känt som sina ... Han har utvalt oss i honom före världens skapelse (Ef 1:4). Han har länge längtat efter oss. När vi vänder om till honom händer detta:
 1. Jesus omformar oss.
Kungen har bestämt att vi ska vara kungens barn. Och därför vill han att alla hans barn skall likna Sonen. En omformning måste därför ske. Vi skall formas efter hans Sons bild. Vi skolas till prinsar och prinsessor.
 1. Jesus kallar på oss.
Han sitter inte bara och tänker på oss i himlen och drömmer om oss. Han griper in Han kallar genom evangelium. Han ropar på människan så som han ropade på Adam: Var är du? Och han letar rätt på henne och drar henne in i sin kärlek.
 1. Jesus ger kungakläder åt kungabarnen
Dem han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Genom Jesu försoning har redan rättfärdighetens kläder blivit tillverkade, ja, skräddarsydda åt var och en (Läs Luk 15:22).
 1. Jesus förhärligar oss
Dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Det som vi en gång fullkomligt skall få se, det får vi nu i tro ta emot. Låt ditt hjärta fyllas av förtröstan, glädje, stolthet, jubel över allt detta som kommer att hända med dig.


GE - åt andra vad du fått.
Läs och BE-grunda i din Bibel Johannes 1:35-46.

Du kommer nu in i den stora GE- rörelsen. Fadern ger sin Son. Sonen ger sitt liv. Du dras i mässan in i denna rörelse – FÖR DIG! FÖR DIG! Utanför kyrkdörren väntar människor som behöver mycken kärlek. Gå ut! Ge ut! Det lär du av människor du nu möter i dagens text.
Johannes Döparen ser Jesus komma och säger ”Där är Guds lamm”. Han är den som ersätter alla offer och som kan både rena och rädda oss. Därför får vi be: o Guds lamm som borttager världens synder, förbarma dig över oss.
  Två Johanneslärjungar hör vad Johannes säger och följer efter Jesus och får följa med honom hem. De gick med honom och såg var han bodde och stannade hos honom den dagen. Och du och jag smyger oss efter och får träffa Jesus en hel dag …
 Andreas var en av de två. Han är alldeles överväldigad. Han skyndar till sin bror Simon och ropar: VI HAR FUNNIT MESSIAS! Ge åt andra vad du fått! När Andreas sedan kommer till Jesus med sin bror Simon Johannesson då ser Jesus på Simon och säger ”Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas (det betyder Petrus). Jesus ser på den begåvade, opålitlige Simon med sina möjligheter. Av honom kan Jesus forma en klippa. Han ser dig och mig vet vad han kan göra med oss.
Filippos hittas av Jesus själv och får uppmaningen Följ mig. Han gör så och kommer full av glädje till
Natanael och berättar om vad han funnit. Följ med och se. Natanael får ett Jesus-möte. Läs Johannes 1:43-51.
Det som de har sett och vi har anat att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den helige Ande det ber vi om: Låt ditt rike komma.

Ty ditt är riket
Din är makten
Din är äran
i evighet.
Amen

Det finns mer att få i boken Sångpostillan årg 2, sid 272 och - om du har dator - i bibelskolan.com tryck här. Den är inspelad och går att lyssna till, om du trycker på här när du kommer där,
säger i gemensam framtidsglädje

Bengt Pleijel 92+måndag 17 juni 2019DEN BLOMSTERTID NU KOMMER
och semestrar börjar och tider av rekreation (nyskapelse) blir möjlig för många. Ty ”blid och livlig värma till allt som varit dött sig solens strålar närma och allt blir återfött”. Vi hittar en ”skapande paus”. Förra veckans ”SÖNDAGSGODIS” påminde om att Mose hittade en sådan i 5 Mos 33:27: ”En tillflykt är han urtidens Gud och härnere råder hans eviga armar”. De många söndagarna i Trefaldighetstiden i kyrkoåret hjälper oss att LEVA LIVET tillsammans med vårt dops Gud som sträcker ned sina två händer och drar oss in i sin skapande kärlek. Men eftersom påsken kom sent i år ”knuffades” dopets söndag bort. Men den finns här!


FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET- VÅRT DOP
Temat är VÅRT DOP. Om du vill ägna några semesterdagar åt att upptäcka ditt dop så får du här några DOP- tankar från denna söndag.

GT-texten - 2 Mos 14:21-22
Vi möter Mose och Israels barn på ökenvandring. Situationen är förtvivlad. Bakom dem finns Faraos här och ingen bland Israels barn hade gjort militärtjänst. Framför dem är Röda Havet men ingen hade gått i simskola. Men Herren driver undan havet med en stark östanvind och Israels barn kan gå rakt igenom. I 1 Kor 10:1f är detta en bild av dopet till Kristus. Läs och sjung Pi-Hahirot-psalmen 618 som binder samman bibelns två största händelser: Befrielsen ur Egypten och befrielsen på Golgata.

Episteln – Titus 3:4-8
Vi får hälsa på hos Paulus andlige son och medarbetare just när han håller på att läsa ett brev från Paulus. Brevet vibrerar av godhet och kärlek och helig Ande.

Evangelium - Joh 1:29-34 
Vi träffar aposteln Johannes som berättar om vad han såg och hörde vid Jordans vatten den gång Jesus kom dit och blev döpt.


MIDSOMMARDAGEN - Skapelsen
1. Hos Gud finns vishet, makt, råd och förstånd 
Läs och BE-grunda Job 12:7-13. Vi får träffa Job. Han hade ett bra jobb, var VD för ett företag som sysslade med djuravel. Han var rik, dåtidens finanskung. Har man pengar, får man makt. Han var den mäktigaste mannen i hela Östlandet (1:3). Också Gud tyckte han var bra (1:8).
   Men Job fick det jobbigt. Allt kraschade. En fruktansvärd storskräll! Läs Job kapitel 1-3. Man undrade: Hur kan Gud som är så god tillåta att så mycket ont får ske med en så god människa?
Detta stämmer inte för Jobs vänner. Job var nog inte så god. Han måste haft dolda synder. Vännerna reagerar, diskuterar och argumenterar.  
Job blir bara mer och mer irriterad på dem. Vännerna ger sig ut för att vara så kloka och fina. Men Job tycker de är dumma.  Och så drämmer Job till med ett på-stående, där han ler ironiskt åt de kloka vännerna. ”Ni tycker att ni kan ge så bra svar. Men fråga djuren, de kan lära dig.  Fråga fåglar och maskar och fiskar. Prata med djuren! De vet att "de är Herrens verk”. Kanske en uppmaning till många idag, som inte vet att också djuren är Herrens verk.
Sedan kommer Job med ett tröstens ord till sina självgoda vänner. Till oss! ”Ni kanske inte begriper så mycket nu. Ge inte upp.Med hög ålder följer vishet", säger Job. "Ni kommer så småningom att upptäcka att det är Gud ni behöver".
Läs Job 12:6 (versen före vår text) som säger att de som trotsar Gud får trygghet, de som har sin gud i sin hand. En liten gud i min hand ger falsk trygghet. En liten människa i en stor Guds hand får vishet, makt, råd och förstånd. Och häpnar, förundras och sjunger Sv. Ps 327:5
Allt som bärs av vingar och i luften far, 
allt som rörs och simmar genom sjö och hav, 
alla fåglar talar om Guds härlighet, 
fiskstim, stora valar honom prisa vet,
prisar och berömmer Gud 
som rättvist dömer och sitt folk ej glömmer.

2. Hur en okänd Gud blir känd
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 17:22-31.
När Paulus kommer till Aten kommer han i debatt med den intellektuella eliten. Han erkänner deras religiösa nit. Men när han ser deras många gudabilder och många altaren reagerar han häftigt. Han blev upprörd i sitt innersta när han såg alla avgudabilder som fyllde staden (17:16). Varför så upprörd? Kan inte var och en få tro som han vill?  
Det gör ont i Paulus, därför att han ser den inre nöd som dessa avgudabilder åstadkommer. Har man många gudar i sitt liv blir man aldrig riktigt trygg. Man slits mellan olika gudar. Det finns kanske någon gud någonstans som blir sur över att man inte dyrkar honom. Därför bygger man ett altareåt en okänd gud
Det recept som Paulus ger åt grekerna och som han ger åt oss är omvändelsen. När de - vi - slutar att vända ryggen åt Gud utan vänder om till honom, ser vi hur hans ögon lyser, vi hör hur hans mun talar till oss, vi lyssnar till pulsslagen från hans fadershjärta. Vi kommer in i hans närvaro, i hans kraftfält.
Gud inte är långt borta från någon enda av oss
ty i honom är det vi lever, rör oss och är till.

3. Poängen med livet är att se på ängen
Läs och BE-grunda Matteus 6:25-30
   Jesus predikar på ett berg i Galileen. Framför honom sitter fattiga galileiska fiskare och lantarbetare. Och några välklädda, vackra, brunbrända turister från Skandi-navien. Alla vet något om bekymmer. Alla får nu lära sig vad det innebär att det är i honom är det vi lever, rör oss och är till. Alla dras in i Jesus-rörelsen.
   Det finns bekymmer som man gör. Snickrar ihop, ältar, stoppar ned i magen. Det finns bekymmer som man får. Plötsligt. Oväntat. Otrevligt. Nattsömns-förstörare.
   Jesus får oss att stanna upp, tänka till, andas ut. Använd dina ögon, säger han


Se på fåglarna! De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Och lyssna på dem. Låt dig smittas av deras glädjedrill.

Se på ängen. Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Gud ger och förser både liljor och människor. Ja, poängen med livet är att se på ängen.

Se på ordet be-KYM-mer! Be mer när du får det ”kymigt”, svårt och tråkigt.
   Framför allt: ”Fäst dina ögon på Jesus”. Alla ting runt omkring får du se som han, i ljuset av hans ära och makt.DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG – DEN HÖGSTES PROFET


Hör Herrens ord!
Läs och BE-grunda Jeremia 22:1-4
   Kungen får ett personligt tilltal från Herren: Hör Herrens ord, du Judas kung. Och det fina hovet med idel ädel adel, får också detta ord: Hör Herrens ord! Men inte bara de utan allt folket får samma tilltal: Hör Herrens ord! Ja, också vi får detta budskap: Hör Herrens ord!
   
Vad får vi höra? Ett rop av smärta från Guds allra innersta! Gud ser vad de stora och stöddiga i landet inte ser: De ser inte de små, de utplundrade, de förtryckta, invandraren, barnen utan pappa, den ensamma mamman, änkorna, de skyddslösa i samhället ... Guds hand ville skydda de värnlösa. Men vi - vi skymmer Guds händer! Herre, förbarma dig över oss! Gud ville något annat med våra liv. Därför sänder han denna söndag Johannes Döparen att bli vägröjare för Herren, som säger: Hör Herrens ord!

Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig
Därför, helige Ande, vill jag nu tacka dig. 
(Sv Ps 646:5).

Gud utväljer, rustar och sänder 
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 23:16-25.
   Paulus kommer tillsammans med Barnabas på sin första missionsresa till Antiochia i Pisidien (idag en ruinstad i Turkiet). De söker upp gudstjänsten i synagogan. När man läst dagens texter, frågar man dem, om de har något förmaningens och tröstens ord att ge.
       Paulus reser sig och börjar tala. Framför honom sitter fromma judar men också sådana som fruktar Gud. Det syftar på hedningar som sympatiserade med den judiska religionen och livsföringen. Vi skulle kalla dem ”sökare”.
   Paulus riktar sig nu till båda dessa grupper: Israeliter och ni som fruktar Gud. Paulus berättar om vad Gud gjort och vill göra med detta folk. Lägg märke till att ton-vikten ligger på vad Gud gör. Guds arm och Guds hand leder detta folk. Gud utväljer, rustar och sänder …
   Herren frågar dig: Vad vill du att jag skall göra för dig och genom dig?


Vad månde bliva av detta barn?
Läs och BE-grunda Lukas 1:57-66.
Någonstans i Juda bergsbygd bor prästen Sakarias och hans hustru Elisabeth. Båda längtar intensivt efter ett barn. Men åren går. I verserna före berättas att Sakarias får besök av ängeln Gabriel som kommer med budskap till honom om att han skall få en son som han skall ge namnet Johannes. Det ska inte bli vilket barn som helst. Han skall bli stor inför Herren och bli till glädje och fröjd.  Redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande (v 15). Som Herrens redskap skall han bl.a. bli duktig på att vända fädernas hjärtan till barnen. Och alla talade om detta. Man frågade: Vad skall det inte bli av detta barn? Ty Herrens hand var med honom.
Vad månde bliva av dig om HERRENS HAND – den helige Ande - får beröra dig?
undrar nyfiket både du och
Bengt Pleijel 92+

som bjuder på fler ”igångsättningstankar”:

1. Boken SÅNGPOSTILLAN, årg 2: Första efter Trefaldighet, sid 265, eller tryck här, Midsommardagen sid 462 datorn tryck här, Johannes Döparens dag sid 469, eller tryck här
2. Nyfikenvandring 52, ”Guds fo¨¨
lk lever i dopet”- bibelskolan.com - tryck här
3. Boken ”Vattenstämpelns hemlighet”, som handlar om dopet, Se bibelskolan.com/”Bengtsåtervändsgränd”/adresslista 5. Om du går till registret kommer du till början av boken om du börjar i slutet av registret. Fattar du?måndag 10 juni 2019


Heliga Trefaldighets dag
firar vi på söndag. Gud är tre-faldig, tre-enig, Fader, Son och helig Ande. 1+1+1 = 1. Vem fattar? Tankarna går i krok på hjärnkontoret. En del löser problemet med hjälp av kemin – H2O kan vara både vatten, is och dimma. Eller med hjälp av geometrin – EN triangel har TRE sidor. Trots dessa klokheter ”låg för mig din mening skymd, ditt hjärta jag ej fann …(Sv Ps 63:5).
Vi behöver kontakt med dem som begriper. I dagens tre texter träffar vi tre personer – Mose, Paulus och Matteus. De vill hjälpa oss att begripa. Just det: Att BE-gripa! När jag BER händer detta – någon GRIPER tag i mig och drar mig in i sin närvaro. Jag får umgås för-TRO-ligt med Herren … Först kommer Mose.
 1. Mose lär oss tro på EN ENDA GUD.
BE-grunda 2 Mos 3:1-15. Gud möter Mose i öknen. Och OSS!
Mose är omkring 80 år. Nu startar han sin livsuppgift – att leda folket bort från FARao och till FAR. Bort från SLAV-tjänst till FRIHET. Allt som hänt tidigare är en utbildning för detta uppdrag.
Mose har haft en dramatisk barndom. Farao oroades över att Israels folk i Egypten blev fler och fler. När pojkarna växte upp kunde de bli farliga fightare mot Farao. Därför befaller han att tA BORT pojkarna och kasta dem i Nilen. Vilken smärta för föräldrarna! Moses föräldrar måste lyda. Men de gör en liten korg av papyrusgräs och tätade den med beck och tjära och lägger Mose i den. Och sedan gungar Mose på Nilens vågor och skriker så in i vassen.
Men då kommer prinsessan. Hon hör och ser. Gossen räddas. Och blir adoptivbarn hos hennes kungliga höghet. I 40 år får Mose leka prins i Faros palats. Men han har tydligen god kontakt med sin judiska familj. Sett i backspegeln var tiden i Faraos palats en god utbildning för den som senare skulle leda befrielseförhandlingarna med Farao. Mose vet hur man hittar i palatset och hur man uppför sig där.
Men samtidigt är tiden i palatset en svår tid för den känslige Mose. Han får det problem som många adoptivbarn grubblar över. Vem är jag? Egyptier eller jude? Prins eller slav? Detta leder till en våldsam konflikt med egyptiska poliser. Mose reagerar på hur de misshandlar en jude. Det blir handgemäng. Mose slår till en polis så han dör. Mose måste fly från Egypten och hamnar i öknen. I fyrtio år vandrar han omkring där. Sett i backspegeln var tiden i öknen en god utbildning för den som senare skulle leda folket på vandring i fyrtio år genom många öknar.
Men där i öknen letar Gud rätt på Mose. Och inte bara på Mose. I vår tids öknar finns många kristna ungdomar som växt upp i kristen miljö, insupit ”kristna värderingar”, men inte lever i personlig relation med Gud. Man är kristen av bara farten men inte av erfarenheten. Det tänder inte till. Ingen brinnande buske som Mose såg. Ingen AHA-upplevelse som AbrAHAm fick. Det kristna livet är torrt som öknen. Men i öknen finns själasörjaren Mose: Han tar nu hand om dessa ungdomar och berättar om vad som väntar vid ett gudsmöte:
Gud möter Mose vid den brinnande busken. Gudsmötet blir FARLIGT. Mose stannar till i bävan och förundran. Mose dolde ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Mose är inför den Helige.
Men SALIGT– denne Gud bryr sig. Han öppnar sitt hjärta för Mose. Mose får veta vad Gud ser och hör och känner. Och han kallar Mose att bli hans redskap i den stora befrielserörelsen (jämför det gudsmöte Jesaja fick, se Jes 6).
Mose reagerar på vad Gud säger. Har dåligt självförtroende. Vem är jag? Jag är ingen debattör. Kan inte svara på deras frågor. Jag är trög att tala och har en trög tunga. Duger inte. Sänd någon annan ... Mose, den förste protestanten.
Då får ”vem är jag?” träffa
JAG ÄR DEN JAG ÄR.
Gud presenterar sig för Mose. Guds namn är JAG ÄR. Det stavas med de fyra bokstäverna JHVH. Det uttalas aldrig Jehova eller Jahve. I Folkbibelns översättning står det HERREN (Obs! stora bokstäver).
Mose träffar JAG ÄR. Han vet vem han är. Och han vet vem vi är. Lyssna till hans ”DU ÄR-ord” och du börjar BE-gripa dig på dig själv. Där finns helande, läkedom, sårvård om du tar vara på vad JAG ÄR säger. Hans ord är liv för den som finner dem och läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:20-22).

Mose lär i 5 Mos 6:4-9 sitt folk en trosbekännelse. Bland Israels grannfolk fanns det många gudar. Grekerna hade det (se Apg 17:22 f). Mose är monoteist.
Hör, Israel HERREN vår Gud, HERREN är en …
Egentligen står det: Hör, Israel, HERREN (JHVH) - vår Gudar (elohim, obs pluralis) HERREN (JHVH)är en.
Herren är EN = den ende. Han är enheten, harmonin, den läkande närvaron för oss så splittrade, trasiga, ensamma människospillror.
Men det är tydligt att det bor ”pluralis” i ”vår gudar”. Gud själv säger: ”Låt OSS göra människor ...”(1 Mos 1:26). ”Låt OSS stiga ner för att se … (1 Mos 11:7). ”Vem skall jag sända och vem vill vara VÅR budbärare?” (Jes 6:8). Är det Fadern som talar till Sonen och Anden?
Mose fick leva länge i denna läkande närvaro. Det sista Mose säger efter ett långt livs erfarenhet i Guds närvaro står i 5 Mos 33:27:
En tillflykt är han, urtidens Gud,
och här nere råder hans eviga armar

Jag som varit präst på Åh Stiftsgård i 26 år umgicks nästan dagligen med Emanuel Vigelands altartavla om Fadern som skyndar mot sin smutsige slarver till pojk. En österländsk fader springer inte. Folk kommer till honom. Men vår himmelske Far skyndar. Han längtar efter sitt barn. Efter DIG! OSS!!!
Jag ser tårar i den stränge Faderns ansikte. Smärtans glädjetårar. Man kan bli så glad att man gråter. Jag ser i armvecket på Faderns högra arm en bild av den korsfäste Jesus. Jag ser hur Faderns vänstra arm kommer ovanifrån. Precis som den helige Ande. De två armarna tar emot den förlorade. Och längst upp finns änglarna. De kan inte låta bli att sjunga, sprudla och ropa halleluja i glädje …

Urtidens Gud är också nutidens Gud. Vår himmelske Fader sträcker ned mot oss sina två händer, Sonen och den helige Ande. Han gjorde det i dopet. Vi är döpta i Faderns och Sonen och den helige Andes namn.
Urtidens Gud är också nutidens Gud. Han möter oss i Mässan. Hans händer tar tag i oss, drar oss ur de hjulspår vi fastnat i och lyfter oss upp i sin fadersfamn. Där hör vi pulsslagen från hans fadershjärta: För dig! För dig!
Urtidens Gud är också nutidens Gud. Livet brusar, bråkar och stressar. Lyckan kommer och lyckan går. Men Far finns all tid – Endast i Gud må du ha din ro min själ. Han är vår tillflykt, vår refug. I Guds händer vad som än händer! Han tar tag ”i mina händer att saligt hem jag länder” (Sv Ps 277). Vi ber i kyrkans aftonbön:

I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande.
Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud.


Den andra personen vi möter idag är Paulus
 1. Paulus drar oss in i häpnad, förundran, tillbedjan
Läs och be-grunda Rom 11:33-36
O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar! Vem har förstått Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har gett honom något först så att han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Hans är äran i evighet. Amen.
Om Mose var osäker och hade dåligt självförtroende var det tvärtom med Saulus. Han var duktig, intelligent, studiebegåvad, självsäker. Han spåddes en lysande framtid som professor vid universitet i Jerusalem. Hade han blivit det hade ingen idag känt till den ”kändisen”. Han var slagfärdig i debatten. Slog till motståndare med dräpande argument. En maktmänniska som gjorde folk rädda. Ja, han andades hot och mordlust (dålig andedräkt) mot Herrens lärjungar … lät fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men HERREN korsade hans planer …
Efter ”ljus-mötet” med Jesus (läs Apg 9:3 ff) häpnar han över vad Gud kan göra i en människas liv. Paulus, den störste av syndare (1 Tim 1:15), bara står där i lovsång och tillbedjan inför Gud. Han som andades hot och mordlust sprider nu en Kristi väldoft  (2 Kor 2:15). Han sjunger, tillber, förundras, häpnar …

Av honom – han är alltings ursprung och källa,
genom honom – allt består genom honom,
till honom är allting – han är livets mål och mening.
Honom tillhör äran i evigheter, amen.
Detta budskap vill han sprida. Han skriver (läs 2 Kor 13:13) till alla som läser detta:

Vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek
och den helige Andes gemenskap vare med er alla.


Den tredje personen vi möter idag är Matteus, som drar oss in i JESUS-rörelsen …
 1. GÅ UT … GE UT … JAG ÄR är med er …
Läs och BE-grunda Matteus 28:16-20 i din Bibel.
Se dig själv bland de elva. De och du ser Jesus… ni tillber, förundras, häpnar …
Bredvid dig (kanske inne i dig) står tvivlaren. Tvivlaren stöts inte bort. Inne i gemenskapen kan det hända något. Tvivlaren slutar att vela åt två håll (= tvi-vel). Han börjar lyssna … och upptäcker att: alla dina ord är Ande och liv.
Himmelsk sprängkraft … lösning åt tankars låsningar … hjärtat börjar klappa med friska slag …. det spritter i armar och ben … upp till kamp … framåt marsch order:
"Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut."

Då händer det. Folk blir lärjungar. Och det blir folk av lärjungar!!! Från franskan har vi ordet ”elev”. Det betyder lyfta upp (jfr elevation, elevator). Det bor en lyftkraft i Bibelns ord. Det drar mig upp ur fördärvets grop. Vi möter vårt dops Gud. Vi kan inte låta bli att sjunga om vad vi varit med om (Sv Ps 359:5-6). Också du gnolar med …

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt.
Pris ske dig, o Fader, pris ske dig, Guds Son. Pris ske dig, du Ande, i all evighet.

I gemensam sångarglädje
Bengt Pleijel 92+
som har mer godis att bjuda på i boken Sångpostillan, årg 2, sid 258 och på bibelskolan.com tryck här, och i Godisbutiken adress: bengtpleijel.blogspot.commåndag 3 juni 2019


Inför Pingstdagen

När Pingstdagen är inne tar pingstnovénan slut
för apostlarna, Maria och Jesu bröder. I nio dagar har de hållit endräktigt ut i bön (Apg1:14). Nio dagar tidigare hade de fått se hur ett moln tog bort Jesus från dem. Han går från vår existensform till Guds. Himmelsfärdsdagens budskap är inte att de (och vi) skall börja längta efter att få lämna denna ”jämmerns dal” och få komma till ”himlens lycksaliga land” (Sv Ps 113:4 och 315:2).
Nej, vår himmelsfärd får vänta! Himmelsfärdens budskap är nu om Jesu närvaro alla dagar intill tidens ände. Nu får vi ett uppdrag för världen. Nu ska vi lära oss hur Guds vilja kan ske på jorden såsom den sker i himlen. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

När Pingstdagen är inne kommer Anden
Anden är som vinden. Både hebreiskans Ruach och grekiskans Pneuma betyder både Ande och vind. Ibland kan vinden komma som en stilla susning, så som den kom till den deprimerade Elia (1 Kon 19:12). Ibland blåser den kraftigt. Ruach betecknar det kraftfulla, det dynamiska i Guds väsen. Gräset torkar bort, blomstret förvissnar, när adonai Ruach (Herrens andedräkt) blåser på det (Jes 40:7).
På Pingstdagen blir det STORMVARNING!
Allt händer så plötsligt. En vind börjar blåsa. Inte en stilla susning. Hela huset skakar. Orkanstyrka. Eldslågor flammar. Språkunder sker.
Vad är det som händer? Inte bara naturen skakas. Människor skakas. Hela tillvaron rubbas. Allt ”vänds upp och ner”. Idéer , teologier, filosofier, politiska innetankar faller ihop som korthus. Människors skrytbyggen - våra Babelstorn - rasar ihop. I Babel blir vi som främlingar för varandra. En massa babblande, ensamma människor tillsammans. Vi förstår varandra inte.
På Pingstdagen blir det reaktioner. Folk strömmar till, undrar, frågar ... En stor rörelse uppstod, säger Bibel 1917. Förvirringen blev stor, säger Bibel 2000. Alla blev mycket uppskakade, säger Folkbibeln.
En del gycklar, skrattar. ”De har supit sig fulla”. Ja, man reagerar så när ”det här med Gud” kommer för nära. Andra får själanöd! Styng i hjärtat (Sv Ps 161:1), "Bröder, vad ska vi göra?" Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 2.
Vi undrar: Vad vill vår käre himmelske Far med oss nu? Svar:

När Pingstdagen är inne kommer ett nytt förbund.
Pingstdagens folk kunde sin Bibel. Det som händer nu har hänt tidigare. När kärlekens Gud sluter förbund med Israels folk vid Sinai kommer dessa reaktioner. Då var det ”dunder och eldslågor, basunljud och rök”. Folk som såg det ”bävade och höll sig på avstånd” (läs 2 Mos 19:16-20, 20:20). Mose tröstar. ”Om ni fruktar Gud behöver ni inte vara rädda”.
   Men nu vill Gud sluta ett nytt förbund med oss (Läs Jeremia 31:31-33) . Lägg märke till att Gud i detta nya förbund inte längre skriver lagen på stentavlor. Kärlekens Gud lägger kärlekens bud i våra hjärtan. Han vill inifrån hjälpa oss att lyda vad han säger.När Pingstdagen är inne berörs vi av den helige Ande.
Vad händer? Jesus svarar.
Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden. Joh3:8


Vinden blåser vart den vill … den som blir berörd av Anden får en ny vilja och håg att göra Guds vilja.Hon drivs inte av vart vindkast i läran. Hon vågar gå mot strömmen. Hon slits inte sönder av allas viljor. Hon drivs av Guds Ande. Och får av Anden Guds barns härliga frihet (Rom 8:21).

Du hör dess sus. Det är inte något buller och bång omkring henne längre. Hon har tappat lusten att hävda sig. Hon har genom stillhet och förtröstan blivit allt starkare i Herren. Där har kommit en ny atmosfär. En ny melodi. En glädjeton om Jesus. 

Du vet inte varifrån den kommer …O liv som blev tänt i kristtrognas bröst dig har världen ej känt” (Sv Ps 258:1). Hon har inte sin förankring i sig själv längre. Hon har den i Faderns kärlek.

eller vart den far. Den som blivit född av Anden är på väg mot himlen. Hon har blivit en pilgrim. Hon har fått ett nytt räknesätt. Det gäller att inte samla skatter på jorden utan att samla skatter i himlen. Detta är för den som inte är född av Anden fullkomligt obegripligt.


När Pingstdagen är inne hittar vi varandra. 
Om det berättar Joel i Pingstdagens GT-text från Joel 2:28-29. Över den texten predikar Petrus på Pingstdagen, se alternativ text Apostlagärningarna 2:14-21

Och de skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar och era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.Detta händer då Gud utgjuter sin Ande

KÖNSGRÄNSERNA UPPHÄVS: Både söner och döttrar får Guds Ande.
GENERATIONSGRÄNSERNA UPPHÄVS: Både gamla män och unga män får Guds Ande. Gubbarna får något drömmande i blicken och ynglingar ser syner.
DE SOCIALA GRÄNSERNA UPPHÄVS: Inte bara de högst uppsatta utan också tjänarna och tjänarinnorna – de som stod längst ned på den sociala skalan -får Guds Ande.


När Pingstdagen är inne hittar vi varandra. Något händer med oss tillsammans. Paulus skriver: I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss. (1 Kor 12:13).

De första kristna hittar in i jublande, innerlig glädje tillsammans (Apg 2:46). Denna glada gemenskap väntar på upptäckt av oss – den sista tidens kristna.


När Pingstdagen är slut kommer en annan dag …
Förr hette den Annandag Pingst och den var röd i almanackan. Den var helgdag och fridag. Och då handlade den om ”Andens vind över världen”. Fridagen flyttar nu till 6 juni, blågul till färgen och vi får träffa Kungen, hans familj och alla gamla och fria på Skansen. Men den 6 juni är numera dagen då Sveriges kristna helgar nationaldagen genom att be enskilt eller tillsammans för Sverige (googla ”Sverigebönen”).
I almanackan är Annandag Pingst svart till färgen. Verkar dystert! Är den svarta färgen ett budskap om att den mörknar för världen. Kommer skapelseberättelsens fem mörka ord att upprepas: Öde – tom – mörker – djupet – vatten?
Eller kommer vi att få se att ”också nu gör Herren det som han gjorde då” (Sv Ps 546:4)? Vad då? ”Guds Ande svävade över vattnet”. ”Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör” (Sv P 52)
Efter Pingst kommer en annan dag, ja, många ”annan dag”. Nu kallas vi som blivit ”vänner av Pingst” till ny livsuppgift. När den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).
Nu startar den ekumeniska rörelsen. Ordet ekumenik, av grekiskans oikoumenikos betyder ”det som rör den bebodda världen”. Budskapet gäller alla. Gå ut! Ge ut! Gud vill att det skall bli såsom i himlen på jorden. EVANGELIUM ÅT ALLA!
Vår nya livsuppgift blir nu daglig himmelsfärd! Det betyder: Daglig kontakt med vårt dops Gud. Förtroliga samtal. Vi gnolar på tonen från himlen: Lova Herren min själ och glöm inte det goda han gör. Gud vill att vi skall få veta hur det är i himlen för att det skall bli såsom i himlen på jorden. Och du tar emot löftet som Maria fick:
"Den helige Ande ska komma över dig,
och den Högstes kraft ska vila över dig.

Vi öppnar skattkistan på Annandag Pingst.
Den gömmer sig i psalmbokens evangeliebok. Vi hittar skatter som gör oss rika, glada, modiga och starka …. BE-grunda

 1. GT-text – Hesekiel 11:17-20
Vi får vara med om världshistoriens första hjärttransplantation. Stenhjärtat, det hårda, kalla, tunga tas bort. Vi får ett nytt hjärta. Och i det hjärtat får vi ta emot den helige Ande. Anden blir en inre drivkraft t som hjälper oss att leva och vandra som Guds älskade barn. Läs ocksåHesekiel 36:24-27.

 1. EPISTEL - Apostlagärningarna 11:19-26
Vi träffar ”diaspora-folket”. Diaspora betyder ”de utspridda, de skingrade”. De första kristna blev förföljda och måste fly från Jerusalem. De hade ”fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull” (Fil 1:29). Men de suckade inte. ”Diasporafolket” spred ”spora” (frön). De sådde evangelium. Och det blev stor glädje i den staden (Apg 8:8).
Episteln tar oss till Antiokia där ”lärjungarna för första gången fick heta kristna” –”de smorda”. De var smorda med helig olja och spred en doft av salighet.’

 1. EVANGELIUM – Johannes 3:31-36
Vi lyssnar till ett vittnesbörd om Jesus av Johannes Döparen, som säger att Jesus måste bli större och han själv bli mindre. När det blir så för oss förstår vi att den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger Anden utan begränsning. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. 

FLER SKATTER SOM GÖR DIG HIMMELRIK
finns i boken Sångpostillan årg 2, sid 251. Där kommer du till Pingstdagen. Pingstdagens predikovandring finns också på bibelskolan.com tryck här. Och om du trycker här och kommer du till Nyfikenvandring 39 - 60 där du får veta mycket om Anden i hela Bibeln.

Salig Pingst önskas alla pingstens vänner av
Bengt Pleijel 92+Skriva ut