tisdag 28 juli 2015

INFÖR NIONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET.

Vad är Guds mening med mitt liv? frågar du. På söndag får du svaret. Han utnämner dig till FÖRVALTARE. ”Gud anförtror sitt rike åt svaga människor”, står det i kollektbönen. Men var inte ängslig för att du är svag. Den som tar emot uppdrag gör han duglig till tjänst (2 Kor 3:4-6). Detta har Gud planerat redan från begynnelsen. GT-texten från 1 Mos 1:24-2:3, berättar om det.

  1. SALIGT MÖTE I BEGYNNELSEN!
GUD VÅR FADER är där och talar: Varde! Bliv till! När Gud talar då sker det något. En väldig ljusexplosion! Big Bang! Världen springer fram ur Guds skaparhand. Och så händer det ena efter det andra: Jord och hav, solar och stjärnor, fåglar och fiskar, träd och dofter. Och så gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
SONEN är med i jordens uppfinnarverkstad. Genom honom har allt blivit till, skriver Johannes (Joh 1:3 Fb). 1 Mos 1:1 kan också översättas ”i begynnaren skapade Gud”. Ja, skriver Johannes: I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5). Mörkret försvinner inte. Men det står under Guds kontroll.
DEN HELIGE ANDE kommer svävande över jorden som var öde och tom, och där mörker var över djupet. Kaos råder. Kaos betyder det oordnade, det farliga, det livshindrande, virrvarrret, oredan. När Anden griper in förvandlas kaos till kosmos. Kosmos betyder ordning. Det kan också betyda världen. När Anden kommer blir det ordning på världen! Vad Anden gör är viktigt. Anden svävar över Guds skapelse. Så småningom stiger Anden ned och ger åt människan en livets kyss (1 Mos 2:7).
Gud har skapat mycket. Vad fint det blev! Men nu är det som Skaparen stannar upp ett tag. Ska han våga sig på att uppfinna människan? Vad gör då Fadern? Han kallar till sammanträde med Sonen och den helige Ande. Efter det sammanträdet kunde man läsa i protokollet: Låt OSS göra människor till vår avbild (1 Mos 1:26). Fadern vågar skapa därför att Sonen sagt sitt JA. ”Går det snett för människorna, ställer jag upp som frälsare”. Och den helige Ande sa: ”Ja, jag lovar att ställa upp som hjälpare om det behövs” Och så blir människan till. Och genast börjar Fadern tänka på dig och mig. Paulus ger oss ett ”svindelord” om det. Han har utvalt oss i honom före världens begynnelse. (Ef 1:4). Kom inte och säg att ingen bryr sig om dig.
Skapelsedagarna tar slut. Gud har gjort så gott han kunnat. Och se, det var mycket gott. Nu kan Gud få vila ...
MEN!?! Det var något som inte blev så gott. Det är inte bra att mannen är ensam (1 Mos 2:18). Ensam är inte stark! Den svage mannen behöver hjälp. Nu får vi se hur Gud lägger mannen på operationsbordet. Han tar ut ett revben från mannen. Han formar det till en ”maninna” åt honom. Hon kallas så i Bibel 1917 (2:23). Bibel 2000 skriver i stället ordet ”kvinna”. På engelska heter det queen. Hon är hans drottning. "God save the queen".
Men har ni tänkt på att Gud här uppfinner ”jämlikheten”? Gud skapar inte kvinnan av mannens fot. Ty han skulle inte få trampa på henne. Han skapar inte kvinnan av mannens huvud, ty hon skall inte få förtrycka honom. Han skapar henne från hans sida, från platsen närmast hjärtat, för att de skulle stå sida vid sida och ”älska din nästa såsom dig själv”.
Jämlika – ja. Båda för höra av Gud: Du är så dyrbar i mina ögon ...
Jämlika - ja. Men inte lika! Så tråkigt ville inte Gud att vi skulle få det. Gud designar varje människa för sig. Ingen är lik den andre. Ingen är som du. Du är alldeles unik. Han skapade oss till original.
Och kyrkans uppgift blir sedan att hjälpa människor att befrias från ”kopiebördan” och bli de roliga, säregna original som Gud ämnat dem att bli. Vi är JÄMOLIKA!!

  1. SALIGT MÖTE OM FRAMTIDEN.
Först läser vi ett brev från Petrus: Första Petrusbrevet 4:7-11. Han säger att slutet på allting är nära. Hela hans brev handlar om hur vi nu skall rusta oss för att möta detta slut. Ett viktigt dokument. Vi bör studera det noga.
När jag förra veckan fick leda ett seminarium i Pingstkyrkan på Oasmötet i Jönköping berättade jag för dem att jag för 20 år sedan hade talat där om LEV I PETRUS. Inte om Levi Pethrus, utan om ”lev i Petrus första brev”. Det var en ekumenisk vecka och detta brev vandrade genom många kyrkor och samfund med mig som guide. Hela det brev med utläggning finns nu på bibelskolan.com och heter ”Oaser i öknen”
Vad gör du i sommar om det åskar och blixtar, regnar och stormar och du fryser och blir ledsen i ansiktet? Två förslag: 
 1. Sjung psalm 11, vers 2. Refrängen är: då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud! 
2. Läs OASER I ÖKNEN. Vid oaserna träffar du både Petrus och mig. Du hör oss samtala om vad där står. Dagens text finns på Oas 32 och 33. Du får där ett saligt möte om en salig framtid.

Vi får också ett viktigt budskap som Matteus nedtecknat – Matteus 25:14-30. Matteus bjuder in oss till ett saligt möte om vår framtid. Han berättar att vi utnämns till förvaltare. Då får vi inte bara utnämning utan också utrustning och får veta hur vi använder den. Vi får ett startkapital. En förvaltare får fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Många känner igen sig i den som ”bara” fick en talent. Orättvist! Slutet blev inte gott för honom.
När jag begrundade denna text blev min reaktion att jag skulle bli helnöjd över bara en talent. Jag berättar också hur jag och du fick ”enpundsmannen” på andra tankar strax innan han skulle kastas ut till mörker och tandagnisslan. Är du nyfiken på hur jag tänkte och hur det gick för ”enpundaren”, läs Sångpostillan, adress se nedan. Var beredd på saligt möte!
  1. SALIGT MÖTE 2015.
Förra veckan hände det. Jag var på Oas-möte i Jönköping. Det är min födelsestad och där bodde jag i 16 år. Nu fick jag trona på minnen från min ungdoms ”bus-stora dar”. Men jag slapp att gräva ned mig i dem. Jag nåddes av budskapet från Lukas 21:28
Räta på er och lyft era huvuden ty er befrielse närmar sig!

Ja, vi fick verkligen hjälp att sträcka på oss, och räta på oss, och lyfta våra huvuden, och när vi gjorde det fick våra ögon fäste i Jesus. Alla ting runtomkring fick vi se som han och med hans möjligheter. Vi fick öppnade ögon!
Det var fler än många som var med – en skara som ingen kunde räkna – barn, unga äldre, vitskallar, svartskallar och dumskallar, äldre damer och gubbar, som "rullatorerade" fram, brustna med trasiga minnen som satt spår i ögon och kroppar, väluppfostrade men med djup längtan efter sårbehandling för trasiga minnen, törstiga med trängtan efter strömmar av levande vatten. Många kom med det ”hemliga rummet”, som Frostensson säger att vi ska öppna när Jesus från Nasaret går här fram, det där rummet ni vet som gömmer så många skämmiga och såriga minnen. De sökte hjälp och fick hjälp av de många förebedjarna, biktprästerna, helandegudstjänsterna i Sofiakyrkan, den djupa undervisningen där Jesus och den helige Ande fick göra det de längtat efter så länge: Befria, hela, upprätta och uppräta. Det hemliga rummet tömdes och en frisk Ande släpptes in.
Det är märkligt vad mycket roligare det blir när Jesus och den helige Ande får vara huvudaktörer i våra gudstjänster. Lovsången blir så äkta, glädjen så glad. Jag undrar om Lisa, som ledde sången, hade gått i skola hos Jedutun (uttalas Ge-du-ton). Jedutun hade profetisk anda till att spela tack och lovpsalmer till Herren (1 Krön 25:3 Bibel 1917). Guds Ande lyfte sången och Guds Ande talade genom förkunnare. Genom Berit som fick tjänstgöra som ögonläkare så att vi fick öppnade ögon. Genom Hanna som berättade för stora och små om hur Petrus och vi får komma ut ur fängelse. Genom Jenny som öppnade för oss berättelsen om gossen Samuel i templet...
Ett starkt och saligt möte med Herren har en stark och salig drivkraft att ge vidare det vi fått, Vi blev påminda om uppdraget för fäder och mödrar att öppna sina hjärtan för barnen och barnen sin hjärtan för dem. Vi fick resa jorden med runt och lära känna martyrer i andra länder. 

Vid bord i utställningshallen fick vi kunskap om hur vi kan hjälpa och stötta dem som lider. Vid ett bord köpte jag ett par skor, som gjorts av en man i Etiopien, När han tillverkade skorna bad han för dem som skulle bära dem. Om ni möter mig får ni gärna se ned på mig, för då ser ni ett par ”andebedda” skor. 
Vid ett bord påmindes vi om barn i vårt land som har funktionshinder av olika slag. Vi fick lära känna rörelsen ”Tro och ljus” där föräldrar med barn med intellektuella funktionshinder kommer samman, stöttar, leker, undervisar. I denna vecka samlas Tro och Ljus i Vadstena. Jag var med på deras möte för ett par år sedan. Jag bli gripen, hänförd, glad över att se hur det går att inte bara prata om kärlek, utan också att leva ut den,
Budskapet om Korset var tydligt. Korset är befrielseporten, där vi får lämna syndighet och stöddighet och bli som barn . Vi får säga med Visheten i Ordspråksboken 8:30 (Bibel 2000) ”då var jag som ett barn inför honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom. Visheten är ju Jesus (se 1 Kor 1:30). När vi hittat Visheten i vers 30, hittar vi stoltheten i vers 31 - Den stolte skall ha sin stolthet i Herren. På engelska heter stolt PRIDE. Jesus och Anden är ju Faderns två händer (se 5 Mos 33:27). De sträcker sin händer mot oss och bjuder upp till dans. Den gudomliga leken fick ta tag i oss i Idrottshallen i Jönköping.
För Oasmötet i Jönköping vill jag tacka med skönaste ord, för din kärlek och nåd som är gränslös, jag vill tacka för allt gott du gjort (Sv Ps 702).
Det är inte kört för svensk kristenhet. Någon står utanför församlingen "Lagomicea" och ringer på dörren. Ja, han ringer, bultar, klappar. Om det finns någon som hör och öppnar för honom blir det fest och kärleksmåltid med honom och han med oss (läs Joh Upp 3:14-22). När någon då öppnar, händer det något: Många rätar på sig, lyfter sina huvuden, befriade och stolta (pride) i Herren. De inbjuds att vara hans hedersgäster på en underbar

PRIDE-FEST-I-HERREN       


betygar
Bengt Pleijel 88+

som nu ger dig följande tips för sommarens regn- och solskensdagar:
SÅNGPOSTILLAN årgång 1, 9 efter Trefaldighet, sid 335, eller tryck här. Kan köpas på GAudete förlag, tryck här
Läs mer om skapelseskildringen i 1 Mos. Gå till www.bibelskolan.com nyfikenhetsvandring 9 och 10, tryck här
Lev i Petrus första brev, se www.bibelskolan.com /Bengts återvändsgränd /Oaser i öknen. Dagens text finns på Oas 32, tryck här och Oas 33 tryck här.
Hemsida för ”Tro och Ljus”, tryck här. Bed för deras helg i Vadstena denna vecka.

Vill du sprida HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS till någon, ge dem adressen bengtpleijel.blogspot.se. Eller gör dem lyckliga genom att tala om att de kan bli vän med honom på facebook.

tisdag 14 juli 2015

Inför sjunde och åttonde söndagarna efter Trefaldighet.

Den sjunde är Kristi förklarings dag. Då får vi se JESU HÄRLIGHET.
Den åttonde får vi lära oss mycket om ANDLIG KLARSYN.
Att jag påminner om båda dessa två söndagar denna gång beror på att jag i nästa vecka ska besöka förklaringsberget – OAS-mötet i Jönköping, 21- 25 juli. Då är jag datorbefriad och kan inte skriva.
De båda söndagarna får nu var sin överskrift. På Kristi förklarings dag får vi säga:

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED!
Petrus sa så. Jesus hade tagit med honom och Jakob och Johannes på bergsklättring. Där uppe på berget får vi nu tillsammans med dem vara med om något alldeles fantastiskt.
Vi har tidigare sett Jesus i hans mänsklighet. Vi såg honom hungrig, trött. Han kunde både jubla och gråta. Nu får vi se en utstrålning av Jesu gudomliga makt. Utstrålning heter på tyska ERKLÄRUNG. Därav har vi fått det svenska ordet FÖRKLARING. För ett kort ögonblick öppnas den himmelska verkligheten för oss och vi får se att Jesus är HERREN. Därför kan man också kalla denna dag för Jesu Herrlighets dag. Det är bra att vi är med om detta. Då kan vi få erfarenhet av det som gjorde Johannes så glad och så ivrig. Vi får längtan efter att kunna säga som han: Vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning (Joh 1:14 Fb 2014).
På berget får vi se hur två män kommer och ställer sig bredvid Jesus. Det är Mose och Elias. Mose var redskapet som kärlekens Gud sände bl.a för att berätta om kärlekens bud. Elia var en tuff profet från Gileads bergsbygd. När främmande gudar dök upp i landet fick Elia ropa ut att HERREN ÄR GUD. Men Elia behövde bara visa sig så sa alla som såg honom: Där går ”Herren är Gud”. Namnet Elia har den betydelsen.

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED så att vi förstår att säga NEJ till alla makter, krafter och gudar som vill fånga oss och säga JA till kärlekens Gud.
När Petrus såg Mose och Elia sa det klick i hans hjärna. Den högtid då man talar om Mose och Elia var Lövhyddohögtiden. Det var höstens stora glädjefest, Då talade man inte bara om dem utan man umgicks också med dem. Man öser vatten med fröjd i frälsningens källor och mycket annat. När Petrus förstod detta sa han: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor, en för dig, en för Mose och en för Elia.
Lägg märke till att han inte säger som vi skulle säga: "Vi vill bygga hydda åt oss själva och ha det ljuvligt och gott här". Vi fastnar så lätt i ljuvliga känslor. JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED där på berget,  ty nära dig, Jesus, tappar vi den äckliga koncentrationen om oss själva.
På berget kommer en ljus sky. Skyn är i Bibeln tecknet på Guds närvaro. I andra Moseboken går Gud före folket i en molnsky, På Himmelsfärdsberget var det en sky som tog bort Jesus. Han gick från vår värld och in i Guds värld. På förklaringsberget hör de Faderns röst: Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom.

JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED, för då förstår vi vem du är och vi får en ny glädje i vår bibellyssning. Från Förklaringsberget tar vi med oss fröpåsar fulla med ordfrön. På berget växer ingenting. Vi sår ut dem i vår vardags-världs mylla. Gör så och var nyfiken på vad som händer.

Efter Förklaringsberget, då vi kommer till åttonde söndagen efter Trefaldighet, säger vi:
DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED,
ty då får vi hjälp att ta hand om svårbegripliga människor. Nedanför berget möter Jesus människor som kommer bärande på en sjuk pojke. Man kallar honom månadssjuk. De hade fört honom till några av Jesu lärjungar. Men de kunde inte hjälpa honom. De hade inte varit med på berget. De står där missmodiga och säger: Varför kunde inte vi? Så undrar också vi många gånger.
När vi går i egen duktighet händer inte så mycket. Därför får vi säga till Jesus: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED. Utan Jesus kan vi ingenting göra (Joh 15:5). Men allt förmår jag I HONOM som ger mig kraft (Fil 4:13).

Budskapet i åttonde söndagen efter Trefaldighet kan sammanfattas så: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED, ty då får vi klarsyn över vad som sker i det som sker.
Akta er för falska profeter, säger Jesus i dagens evangelium ( Matteus 7:15-26). De klär ut sig. De luras.
Och kärlekens apostel Johannes skriver i ett brev till oss (1 Joh 4:1-6): Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen.
Kristen tro är inte godtrogenhet. Den går inte på vad som helst som ser andligt ut.
Det pågår en ständig kamp om oss människor. Vi utsätts för påverkan, indoktrinering, propaganda. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar. Luras. Man vinklar TV-program, man gömmer undan halva sanningen i tidningar ...
Och i kyrkorna? Mycket av det som var rätt för 62 år sedan då jag avlade mina prästlöften är idag "wrong".
Allt detta gör många osäkra. Vad ska vi tro? Kyrka, vart går du?
Men kristen tro är inte kritiklös. Vi är inte hjälplöst utlämnade åt alla idéer och ideologier som snurrar runt.
Vi kan säga till Jesus: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED OSS.

När Jesus får arbeta med oss genom sin Ande och sitt ord hjälper han oss att hålla balansen: Att inte gå på vad som helst. Och inte säga nej till allt. När han får öppna Ordet för oss genom sin Ande utrustar han oss med klarsynthet och omdömesförmåga. Med förmåga att använda bibelord för att öppna folks ögon och hjärtan, och inte för att slå dem i huvudet med. ”Det är forskjell på å bruke Ordet till sverd, og benytte ordene till knappenåler (citat från norske biskopen Lönning).

Lägg märke till ett ord som profeten Mika ger oss i dagens GT:text - Mika 3:5-8.
Men jag, jag är full av kraft, av Herrens Ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelser, för Israel hans synd.
Vi som är förkunnare, vi kan blogga och bluddra och predika och propagera mot allt som är syndigt och dåligt. Ibland har vi rätt i det vi säger. Vi kan ha rätt, men om inte GUDS ANDE är med, biter det inte på dem som lyssnar. Det bli inget styng i hjärtat. Och inte nytt liv i kristtrognas bröst (Sv. Ps 258:1). Därför är det så viktigt att allt Guds folk ber om den helige Andes kraft över predikaren och under predikan.

I dagens Sångpostilla får vi sjunga oss in i dagens budskap med hjälp av Sv Ps 362. Här får du texten så att du redan nu kan be för gudstjänsten på söndag. Och påminn Jesus om det som du vill: DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED OSS.

Sv Ps 362
O helge Ande, dig vi ber
att du oss tro och visshet ger
och hos oss förbliver i svåra tider,
mest när slutat närmar sig och vi skall lämna livet.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O ädla ljus, din klarhet ge,
att vi kan Jesus Kristus se
och i tro förbliver, ej honom sviker
som har kallat oss och ger oss arvslott i ditt rike.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O kärlekseld, i hjärtat brinn,
allt hat, all ljumhet övervinn.
Kom och oss förvandla att vi tillsammans
i försonlighet och frid kan leva med varandra.
O GUD FÖRBARMA DIG.

O högsta tröst i all vår nöd,
tag bort vår fruktan, var vårt stöd.
Hjälp oss i vår svaghet att bedja, vaka,
nu och i den stund när vi den bittra död skall smaka.
O GUD FÖRBARMA DIG.

Och så till sist:
JESUS, DET ÄR BRA ATT VI ÄR MED! 
DET ÄR BRA ATT DU, JESUS, ÄR MED!

i trons syskongemenskap önskas er alla GOD JULI!
Bengt Pleijel 88+

som har mer att ge på Kristi förklarings dag i SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 320, tryck här
och på åttonde söndagen efter Trefaldighet i SÅNGPOSTILLAN, årg 1 sid 328 tryck här
och vem vet, det kommer kanske HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen
inför nionde söndagen efter Trefaldighet på adress bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.


tisdag 7 juli 2015

Inför sjätte söndagen efter Trefaldighet.

Vad anser du om vädret?
Vad Gud är god som skapat vädret! Det blir ju väder varje dag. Tänk vilket bra kommunikationsmedel vi fått. Vad skulle vi annars prata med varandra om? Vad anser du om vädret?
  Länge gick vi och längtade efter sommar och värme. Men så kommer värmen och vi står inte ut. Vi suckar och flämtar och stönar .... Jag som, när detta skrivs, har kommit till en ålder av 88 år, 5 månader och 6 dagar, måste ta en paus i min maratonträning. Jag rör mig långsamt, värdigt, förnämt. Och lyckligt!
  Men efter värmen, vad kommer då? Blixt och dunder! Vi hör åskans röst. Stormar brusar. Regnets kalla skurar susar. Vad gör vi då? Suckar? Klagar? Ojar oss? O nej då! ”Då brister själen ut i lovsångsljud: O store Gud, o store Gud!” Alltså: inte oja, utan neja! Säg nej till suckeriet! Det har riksdagsman Carl Boberg lärt oss (Se Sv ps 11:2).

Det finns verkligen kloka riksdagsmän. Vi hörde dem i Almedalen. Men, förstås - en del är allt ”ute och cyklar”. Själv är jag inne och cyklar. En mil om dagen. Framför Teven. Där får jag rapport om det som är aktuellt, och får veta allt om väder och vind, lär mig laga mat, lösa mordgåtor och annat nyttigt.
  Idag är det inne att vara ute och vandra. Pilgrimsrörelsen smittar. Men själv är jag - av rullatoriska skäl - inne och vandrar. Bibelvandrar! Och försöker smitta andra att göra så. ”Gud ditt folk är vandringsfolket”. Häng med! Det märkliga är att du då inte får belöning sedan du varit ”vandringsduktig”! Du får en startgåva: HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS!
  Vi startar en sådan vandring på söndag. Temat är EFTERFÖLJELSE. Vi får vara med om världshistoriens mest spännande vandring – vandringen med Jesus! Den vandringen är inte bara spännande utan också utmanande. Vi får stanna till och tänka till och tänka om! Jesus leder oss på rätta vägar. Men inte alltid så lätta vägar.

Kommer du ihåg vad Jesus förra söndagen sa till Simon Petrus? Och till dig och mig. Han sa: Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor (Luk 5:10). Fiskfiskaren skall bli människofiskare! Han skall fånga upp dem som håller på att sjunka ned i djupen, ned i missmodets, förtvivlans, meningslöshetens djup. Men vilken fin uppgift! Inte längre: Satsa på dig själv! Satsa i stället på att få andra att leva upp. Häng med på efterföljelsens annorlunda-vandring med Jesus. Ty Jesuslivet är så helt annorlunda!

Petrus hittade detta rika liv. Han lämnade allt och följde Jesus. Det kan vara bra att ha en guide som går med dig då du slår in på den vandringen. Den som skrivit SÅNGPOSTILLAN är en guide som har två ögon och berättar för dig vad han har sett. Om du följer med blir där fyra ögon. Guiden har sett en del. Men det finns mer att se och upptäcka.

Sångpostillans vandring börjar med en sångövning. Vi lär oss denna sång: ”Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv ....” Vad händer då? Inte ”alla ting runtomkring smälter bort som snö ...”. Guiden begrep inte vad det betydde utan ändrade till ”alla ting runt omkring får du se som han, i ljuset av hans ära och makt”. Ja, tillsammans med Jesus får du syn på så mycket som du inte anat eller sett eller förstått . Dunkla ställen i Bibeln får ny klarhet. Du får se på människor omkring dig med Jesu möjligheter.

På söndag får du i Jesu efterföljelse lära dig hur man förhåller sig till stöddiga människor. På Jesu tid hette de ”skriftlärda och fariseer”. De var egentligen mycket duktiga människor, på många sätt fina och bra. Du jämför dig med dem. Och försöker kanske bli så bra som de. Du sliter med dig själv, tar dig i kragen. Men kommer inte högre upp för det. Du känner dig dum i deras närhet. Men då kommer guiden fram till dig, ler mot dig, ser på dig och säger: ”Varför försöka bli perfekt, när det är mycket lättare att bli fullkomlig”.
  Är du nyfiken på den kloke guidens kloka ord, så stäm möte med honom i boken Sångpostillan, adress se nedan. Där får du bl a råd om hur du skall klara av konflikter du råkat in i. Du lär dig sätta stopp för tredje världskriget!

Det finns mycket spännande man kan lära sig på nätet. Du kan hitta liv och liv i överflöd. Där finns gott godis att ta med sig på den vandring som heter EFTERFÖLJELSEN. Och vet att Guds kärlek har godis till fyllest, så det räcker både för dig och dina medvandrare.
Men – det måste också sägas – där finns mycket förfärligt farligt och giftigt och klibbigt och otäckt, som dödar livsglädjen. Många skickar och twittrar ut hot och hat och gift och elakhet, som bryter ned och får dig och andra att gråta. Får du ett ord som ”du är en hora”, ”du är ful som stryk” ”du borde inte få leva” eller dylikt, så sätter sig sådana ord som tagg och slagg och sår i dig. Det gör så ont, de väcker dig i natten, du kan inte skaka det av dig.

Jesus talar allvarligt om det i texten på söndag. Sådant förekom också på Jesu tid. Man kunde säg raka till någon. Av det har vi på svenska fått ordet rackare. Din odåga. Ditt dumhuvud. Du är tom i bollen. Intelligensbefriad!
  Man kunde säga more till någon. Man angriper en människas moral, hennes karaktär. "Du dåre! Din slyngel"! Skurk! Dessa omdömen dödar och kan få en människa att känna sig värdelös. Sådana sårande ord och tankar kan säga: Om vi vore av med honom ...  Jag önskar att hon var död ...
  Jesus säger att en människa som säger så är en mördare. Ja, han säger rakt på sak: Han undgår inte helvetets eld.
Tänk om Jesus har rätt!
Du skall icke dräpa.
Vad är det? Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte skadar vår nästa till hans liv eller vållar honom lidande, utan hjälper och bistår honom i alla faror och livsbehov,

Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv.
All din synd förgår, men du själv består, i förtröstan på Jesus Guds Son
  Vad gör du om du blivit utsatt för sådana kränkningar? Eller utsatt någon annan för det?
Pröva detta recept:
  1. tala med Jesus om det. Försök hitta den personliga och förTROliga relationen med honom. Uttryck din nöd. Klaga. Sucka. Gråt. Bekänn ärligt det som är din synd. Men gör det inför Honom.
  1. Försök säga som Jesus då man korsfäste honom: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör (Luk 23:34).
  1. Försök säga som Stefanos då man stenade honom: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. (Apg 7:60)
  1. Försök göra som Petrus säger att Jesus gör då han blev mobbad: När han blev hånad, svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot UTAN HAN ÖVERLÄMNADE SIN SAK ÅT HONOM SOM DÖMER RÄTTVIST  (1 Petr 2:23).
  1. Smaka på vad Petrus säger i fortsättningen: Han bar vår synder upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdar (1 Petr 2:24-25).
  1. Lär dig detta ord från Ordspråksboken 4:20-22 "by heart": Min son, min dotter, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.

Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv.
All din synd förgår, men du själv består i förtröstan på Jesus, Guds Son.


Med varmsval sommarhälsning
Bengt Pleijel 88+

som är guiden, som stämmer möte med dig i boken Sångpostillan, årgång 1, sid 312, eller tryck här, så hamnar du där . Han träffas också på www.bibelskolan.com och kommer du dit smyger du dig in till BENGTS ÅTERVÄNDGRÄND. Där finns ännu mer gott godis att ta med sig på den vandring som heter EFTERFÖLJELSEN. Och vet att Guds kärlek har godis till fyllest, så det räcker både för dig och dina medvandrare. Berätta för dem att de varje vecka kan för HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS om de går in på facebook eller klickar fram denna adress bengtpleijel.blogspot.seonsdag 1 juli 2015

Inför Apostladagen

Vi får umgås med fint folk på söndag - APOSTLARNA!
De vill hjälpa oss att sluta vara ”sitta-och-titta-på-varandras-nackarfolket”. Deras tro och hängivenhet ska få inspirera oss att komma i rörelse. ”Gud ditt folk är vandringsfolket”! Vi är på väg men inte framme. Vi är frälsta men inte färdigfrälsta. Det finns mer att se, mer att få, mer att upptäcka. Vad vill du att Herren skall få göra med dig?

Som apostlar använder vi ”apostlahästar”. Hästar har fyra ben. Det har vi också. Apg 2:41 berättar om det:
BIBEL - apostlarnas undervisning är laddade med himmelskt  EL. De berättar för oss om det rika livet de haft med Jesus. Också vi kan få brinnande hjärtan (Luk 24:32) De uppmanar oss: Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet ... (Kol 3:16).
BÖNEN – apostlarna hjälper oss att upptäcka rikedomen i gemensam bön (se Apg 4:31), och i enskild bön (Fil 4:4-6). Herren är förTROlig med dem som vördar honom (Psalt 25:14, Fb 2014).
BORDET – där blir vi bekräftade av vår himmelske Fader, som talar från sitt hjärta till ditt hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG! Du är ÄLSKAD! ÄLSKAD! ÄLSKAD! Du lyfts in i Jesu seger på Golgata.
BRÖDRAGEMENSKAPEN. Vi får på djupet upptäcka varandra. Vi är lemmar i samma kropp! Vi släpps ut från JAG-fängelset och hittar varandra i ordet OSS. Ge OSS! Förlåt OSS! Led OSS. Bli var hos OSS (Se Lukas 24:29, jfr Ps 189:1)
Vad bra vi har det: Vi slipper hoppa på ett B. Två ben är bra för många utom för mig, som bli vinglig också på två ben och ännu vingligare på tre. Men fyra B:n gör det saligt att få vandra.

Om du får längtan att hitta in i apostlarnas rika liv får du nu följande rekommendationer:
SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 307, tar dig med på en fisketur till Gennesarets sjön och du får vara med om att se hur det började för tre av apostlarna: Simon Petrus, Jakob och Johannes. Om du inte är lycklig ägare till boken, kan du gå till www.bibelskolan.com och där hittar du denna predikan. Tryck här och du får bada i klokhet i Gennesarets sjö

En annan fisketur med sju apostlar finns i Johannes 21:1 ff. Jag berättar om den i min bok ”Då smälter det frusna” sid 15. Artikeln har den trösterika rubriken NOLLORNAS VÄRDE. Den finns på www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd /adresslista 9/ nollornas värde. Tryck här.

Vill du träffa alla apostlarna kan du gå till www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd/adresslista / nyfikenvandring 16 – Vi. Tryck här.
Allt detta kan du ladda ned i mobil och app och Ipad eller vad det heter. Vet du inte hur man gör, fråga en femteklassare. De är så kloka.

Slå upp psalmen 62 ”Än finns det en värld”. Läs den och sjung den. Vers 2 handlar om hur Jesus stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup för att ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD. Vers 2 handlar om hur apostlarna manar oss att gå ut ”med budskap till folken att Kristus är Gud”. Vers 6 uppmanar oss  i denna trasiga och orolig tid:
O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt: försoningens kalk

Med sommarvarm hälsning

Bengt Pleijel 88+

PS! Eftersom jag känner på mig att du inte vet var du lagt din psalmbok, skriver jag ned texten på Sv Ps 62:

Än finns det en värld. De lever trots makter av död och fördärv,
Ty Ordet blev motsagt, Guds skapelseord,
och redan satt yxan i livsträdets rot,
men räddningen sändes oss ovanifrån:
GUDS ENFÖDDE SON.

I tjänargestalt kom Ordet till oss och försonade allt,
steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup
och älskade världen tillbaka till Gud.
Det brustna blev helt i hans kärlek till oss
PÅ GOLGATA KORS.

Apostlar gick ut med budskap till folken att Kristus är Gud.
De lade ett hav mellan makternas hot
och livet i tro på Guds mäktiga ord:
ur döpelsens hav steg en mänsklighet fram
I TRON PÅ HANS NAMN.

Att leva av tro är grenarnas liv från Olivträdets rot,
att bära ett ok i sitt jordiska kall
men själv vara buren av den som bär allt
och svara på åklagarmakternas dom:
FÖRSONINGENS ORD.

Guds offrade Lamm ges ut för oss alla som Herren har sagt,
att världen må leva och syndare tro
och förbönen omsluta himmel och jord.
Av änglars och människors bön i hans namn
STÅR JORDKRETSEN FAST.

En ångest går fram och ofreden rister i livsträdets stam.
Då kallar Guds Ande de kristna till bot,
att bedja sig samman att världen må tro.
O, lyft i vår söndrings och vilsenhets natt
FÖRSONINGENS KALK

Text: O. Hartman. Melodi: G. Aulén.
Skriva ut