måndag 26 augusti 2019


Inför elfte söndagen efter Trefaldighet

TRO OCH LIV
är temat som sjunger och spelar och sätter oss i  rörelse på söndag – den elfte efter Trefaldighet.  Dagens Psaltarpsalm 143:6-10 hjälper oss med starten: Jag sträcker mina händer mot dig, min själ är som törstig jord inför dig. Sela. Herre, skynda att svara mig, min ande förgås! Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag som de som går ner i graven. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig. Rädda mig från mina fiender, Herre, hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode Ande leda mig på jämn mark.

Recept:
Börja dagen med ”en liten stund med Jesus” (Sv Ps 207). Sela, står det. Ingen vet riktigt vad det betyder. Min tolkning: Sela av … koppla av … stanna till … ge dig tid att lyssna. Herren har något på hjärtat som han vill säga till ditt hjärta. Stoppa ned hans ord i hjärtat – BY HEART, (5 Mos 6:5). Tanka Guds tankar. TRON på dem ger LIV. Och drivkraft – Kristi kärlek driver oss (2 Kor 5:14)! Duscha i Nåden. ”Tvätta mina ögon så att jag ser ditt ansikte. Och ser den väg jag skall gå… Ta ton: ”Jag vill ge dig o Herre min lovsång” (Sv Ps 702). Och jag vill ge din kärlek vidare till andra …
Använd mina ögon så att jag ser dem.
Använd mina öron så att jag hör dem.
Använd mina händer så att jag ger dem
Använder mina fötter så att jag går med dem 
Låt din gode Ande leda mig …

1. Låt rätten flöda fram som vatten 
   och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström
      skriver Amos. Läs och BE-grunda Amos 5:21-24.
Så säger Herren: Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. För även om ni offrar både brännoffer och matoffer åt mig har jag ingen glädje i dem, jag vill inte se era gemenskapsoffer av gödkalvar. Ta bort dina sångers buller ifrån mig, jag vill inte höra ditt strängaspel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.

Plötsligt dyker Amos upp, den gamle profeten. På sjätte efter Trefaldighet mötte vi honom. Han som vanligtvis sysslade med får och fikon, får Guds uppdrag att skaka om folket i Betel. Han skakade ordentligt så att de tappade alla sina fikonlöv som de klätt ut sig i för att dölja hyckleri och falskhet.
Han skakade om folket i Betel. Nu skakar han om oss..
Han säger att Herren tycks må illa av våra fester. Han håller för öronen, när vi sjunger och spelar så fint. Han tycks inte gilla vår musiksmak. Ha bort ifrån mig dina sångers buller, säger han. Vad är det som är bullrigt i Herrens öron? Det beror inte på om vi spelar orgel eller synt eller gitarr, eller inte sjunger så rent och vackert som Jussi eller Carola? Det beror på att vi slår på trumman för oss själva!  Gudstjänsten blir underhållning. Vi framhäver oss själva. Duktiga människor skymmer Gud! Och då stänger vi flödet från Guds källa, den som hjälper oss att leva ut hans kärlek under veckan. Ja, det verkar som om Amos vill göra mos av oss.
Men, det är ju klart – mos kan vara något gott. Den stränga kärvheten kan göra att det äntligen blir något riktigt bra med oss. Nej, "låt nådens rika källsprång strömma” (Sv Ps 213:2). Ställ dig i kärlekens renande flöde. Då kan makarna TRO och LIV hitta varandra.
Låt rätten flöda fram som vatten
och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström

2. Gud vare tack genom Jesus Kristus vår Herre
    Läs och BE-grunda Romarbrevet 7:14-25
Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag köttslig, såld till slav under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god.
Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag.  Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det utan synden som bor i mig.
Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda: att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag,  men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa! Vem ska rädda mig från denna dödens kropp?  Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.

Judarna hade många bud - inte bara de tio orden utan där fanns 513 lagar. När vi läser om Paulus och många andras brottningar med buden tycker vi att judarna var väldigt lagiska. Men hur många lagar har vi svenskar? Jag frågar jurister men de kan inte räkna dem alla. Där är flera tusen. Vi behöver juridiken annars blir vi som ”djur i diken”. Det är bra att det finns trafikregler.
Men Paulus brottas med Lagen. Lagen med alla dess bud lockar inte fram det goda. Han tar sig för pannan och ropar ut: Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör … Det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. 
Man har undrat över vem Paulus talar om. Är det en OOMVÄND MÄNNISKA eller en OMVÄND KRISTEN eller en BAKVÄND MÄNNISKA eller RÄTTVÄND MÄNNISKA?
Paulus grubblar och teologer grubblar och snubblar …
Men kommer du till Sångpostillan årg 2, får du svaret på sid 341 ff

Jag sammanfattar: Vi hör två rop.
   Vers 24 - Jag arma människa, vem skall frälsa mig från   denna dödens kropp?
   Vers 25 – Gud vare tack, genom Jesus Kristus, vår  
  Herre!

Två rop: En förtvivlads rop. Och ett segerrop.
Två helt olika rop – alldeles bredvid varandra.
Jag arma människa! Gud vare tack!

Sådan jag är i mig själv är jag korrumperad, kraftlös, svag. Lämnad åt mig själv, där jag står inför Lagen, ser jag bara det som är dåligt inom mig. Jag vill, men kan inte. Jag gör det som jag inte vill.  Utlämnad åt mig själv är jag utlämnad åt mig själv. Orkar inte! Behöver hjälp! Omvänd oss till dig du vår frälsnings Gud!!!
Vår käre himmelske Fader hör den bönen. Han är vårt dops Gud, som sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande, mot oss, tar tag i oss, vänder oss om. Jag blir 
RÄTTVÄND. Jag ser hans ögon, jag hittar den personliga relationen, känner värmen från en som älskar mig trots allt. Jag ger ut ett glädjerop: 
GUD VARE TACK GENOM JESUS KRISTUS, VÅR HERRE!
Du och jag och vi har fått en bundsförvant, som utifrån kommer in i oss. Kristus i mig!  Vi  dras in i hans kärleksflöde. Vi låter "nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in" (Sv Ps 213:2. Ja,
låt rätten flöda fram som vatten
och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström

       3. Att göra Faderns vilja
      Läs och BE-grunda Matteus 21:28-31
Jesus frågar: Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den förste och sade: Min son, gå och arbeta i vingården i dag. Jag vill inte, svarade han. Men längre fram ångrade han sig och gick. Sedan kom mannen till den andre och sade samma sak. Han svarade: Ja, herre. Men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja?" De svarade: "Den förste." Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. 

Här träffar vi tre söner. En far ber den förste sonen göra ett arbete på hans gård. ”Jag vill inte” sa han. ”Har inte lust”.  Men han ångrar sig efter ett tag. Och går. Vi hittar honom därute i trädgården rensande jordgubbslandet. Publikanen i templet var sådan. Den förlorade sonen var sådan. En krasch får dem att vända om. Hur är det med dig? Är du trött på att vara trött på dig själv? 
Den andre sonen får samma fråga. Han säger ja, men glömmer bort sitt ja för ett JAG. En del liknar honom. Man har alla yttre tecken på en anständig kristen. Man går i kyrkan, ordnar fromma anletsdrag, suckar på rätt sätt. Man ser bara sig själv men är alldeles blind för andra. Fariséen i templet var en sådan. Han sa bara JAG, JAG … Är han en släkting?  
Det finns en tredje son i texten. Det är Jesus, han som berättar om sönerna. Han är FADERNS SON. Han sa JA och gick. "Sin Fader sonen lydig var, kom till mig här på jorden" (Sv Ps 345:5). Guds vilja skedde i hans liv. Himmelen landade på jorden. Nådens rika källsprång började strömma.  När han får träffa oss, tröttnar vi på JAG-sången. Vi dras in i hans kärleksflöde. Vi låter nådens rika källsprång strömma i egen tomhet, eget armod in  (Sv Ps 213:2). TRO och LIV hittar varandra.
Och nu hittar vi hem. Vi vandrar med vandringsfolket. Men lägg märke till vilka som går före oss. Före oss går tullindrivare och prostituerade. Dåligt folk blir föredömen för oss präktiga. De har fångats upp av honom som i Bibeln kallas AMEN (Joh Upp 3:14). Amen betyder ”ja, ja, det skall så ske”. De lär oss sjunga JA! De har lärt oss att sjunga med hjärtat det vi sjungit med munnen: ”frälst genom honom lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli”. Nu vill de det Gud vill – att alla skall bli frälsta. Det kan bli både farligt och saligt att få träffa dem. De kan smitta. När TRON ger nytt LIV kan den först bli smärta. Det gamla EGO-livet får dö. Jag törstar efter Jesu liv i mig, efter källan med det friska vattnet. Just nu ropar Jesus till oss: "Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram." Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. (Joh 7:37-39).
låt rätten flöda fram som vatten
och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström

”Himmelskt söndagsgodis” vill ge några ”igångsättningstankar” inför kommande söndag. Finns på adress bengtpleijel.blogspot.com. Fler skatter finns på denna söndag i Sångpostillan, årg 2, sid 339 och på datoradress www.bibelskolan.com tryck här. Med frisk hälsning från gammal och trött

Bengt Pleijel 92+
onsdag 21 augusti 2019


Inför tionde söndagen efter Trefaldighet


NÅDENS GÅVOR 
delas ut på söndag – den tionde efter Trefaldighet. Men inte bara till de snälla barnen! Det finns chans för dig. Ja, faktiskt också för #metoo. ”Gåvor heliga, outsägliga ger oss Faderns barmhärtighet” (Sv Ps 127:3). Inte bara för vår egen skull. Gåvan ges inte till dig för att du ska bli stor och märklig, utan för att du ska ha något från Gud att ge, så att din nästa blir upprättad. Utanför kyrkdörren och i vår vardag möter vi ju människor med många sår och med mycken gråt inuti. En del av dem tycker vi är jobbiga, vi orkar inte med dem. Jag klarar inte av att hjälpa. Nöden är så stor och jag är så liten.
   Men vårt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande – har kraftresurser till sitt förfogande. I dagens epistel beskrivs FADERNS GÅVOR. Andra texter säger att också SONEN och DEN HELIGE ANDE har gåvor. En genomgång av dessa finns, se adress i slutet av söndagsgodis.
   En nådegåva är en utrustning som den får som behöver utrustning. Den delas ut, när vi lever ”i Kristi kropp”. De är ”tillsammansgåvor”. Sätt er någon gång i bönegruppen och läs listorna på nådegåvor och hjälp varandra att se vilka nådegåvor som var och en har. En människa berättade att hon en gång läste dessa gåvolistor och sedan sa: ”Denna gåva skulle jag vilja få ge”. Inte: denna gåva skulle jag vilja ha. Nu går vi till dagens texter. Det börjar med en


SOMMARKONFERENS NEDANFÖR SINAI.
Läs och BE-grunda i din Bibel andra Moseboken 19:3-8. Gör det!
   Vi ser hur Mose klättrar upp på berget. Folket står nedanför. Vi hör någon som ropar. Kraftfull röst. Det ekar. Berget skakar. Folket står nedanför, häpnar och undrar. Gud talar till Mose.
   Ja, detta hände då. För länge sedan. Försök nu ”presensläsa” texten. Det betyder: se hur du själv är med där. Känn igen de andra som trängs och häpnar. Lyssna, ty Gud har något på hjärtat som han säger genom Mose. Både till slavarna som han fört ut ur Egypten och till oss och alla som slavar och trälar och suckar när vi glömt att det finns en Befriare, som kan få oss att sjunga ”frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli”. (Sv Ps 45:2). Han står där alldeles bakom. När vi vänder oss om får vi veta vad han ser: Han ser ”själ som är bunden och trött och tom”. Han ser ”makter” som låser och binder och förslavar oss. Ty var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34). Varför är jag sån?
   Israels folk kom ut från slaveriet i Egypten. Jag har burit er på örnvingar och fört er hit till mig, säger Herren. Också vi har drabbats av Guds befriande kärlek på Golgata. ”Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup” och letade rätt på oss där.
   Gud utväljer inte Israel för att de var bättre och större än alla andra, de var ju svagare och mindre. När Gud idag kallar dig eller mig till sig är det inte för att vi är bättre än alla andra. Det är bara så att hans obegripliga nåd bara drabbar oss. Gud säger till oss: ”Jag har burit er på mina händer i dopet in i min kärlek”.
   De flesta av oss var rätt små när det hände. Vi hade inte gjort något duktigt, vi hade inte hunnit få beröm av tomten. Vårt kristna liv börjar med ”hans obegripliga nåd”. Vi blir burna dit. Sedan vill han lära oss hur vi ska leva av nåden. Gud har en plan för befriade slavar. Sluta sucka: Varför så bedrövad, min själ, varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud (Psalt 43:5) Lyssna till vad han säger genom Mose: Ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig. Och genom Petrus i 1 Petr 2:9. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar.
   Vilken upprättelse! Har du upptäckt vad dopet betyder för din självbild? När du låter dig dras in i dopets kraftfält upptäcker du vilket rikt liv Gud har ämnat åt dig: Nu får du se dig med Guds möjligheter. Gud ger dig nystart. Du – ett kungabarn! Du – en berättare om vad du sett och hört.
   I Ordet berättar Far om vad hans plan är. Folket på berget lyssnar. Du hör vad de säger: Allt vad Herren har sagt vill vi göra. Det spritter till i dig. Du får en ny vilja!
   ”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig, där var ton skall en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva till din ära” (Sv Ps 702). Förnya nu ditt JA till Gud. Hör hur din mun och ditt hjärta längtar efter att få säga:
Allt vad Herren har sagt vill vi göra. 

FINNS DET NÅGRA STYGGA BARN HÄR? 
Så frågar inte tomten. Han frågar efter de snälla, skötsamma, duktiga, välkammade och välartade barn. Men så frågar Far! Finns det några som är stygga, besvikna, dumma, besvärliga, mobbade, bittra, övergivna, arga på allt och alla … ?
   Far ser. Far hör. Far griper in. Han sänder sin Son för att frälsa – befria – läka – torka tårar – ge nystart … Jesus säger: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare"(Matt 9:12-13). Dagens epistel bjuder dig nu till upptäcktsvandring i vad barmhärtighet är (Ordet kommer från tyskans ”bei den armen Hertz” = ha hjärta för de arma).
   Läs och BE-grunda i din Bibel Romarbrevet 12:3-8. Gör det!

1. Upptäck ”nådens kraft”
Paulus hade upptäckt den - i kraft av den nåd jag har fått.
Nåden ger lyftkraft. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa (Psalt 40).
Nåden ger drivkraft. Genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra – fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. (1 Kor 15:10).

2. Upptäck dina kloka tankar.
Man kan ha för låga tankar om sig själv. Jag duger inte, jag är värdelös. Man kan ha för höga tankar om sig själv. Högmodstankar flyger i luften som ballonger. Tänk om någon sticker hål …  Tänk förståndigt, säger Paulus. Tänk nyktert. Upptäck dina kloka tankar. Tänk på att du är det största man kan bli. ”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet vår gode Fader kär bär omsorg om oss här”.

3. Upptäck kroppens lemmar
Upptäck din egen kropp. Vilken fantastisk uppfinning! Du går omkring som ett levande underverk. Upptäck denna stora hemlighet: Vi tillsammans är Kristi kropp. Kristus är huvudet. Vi är varandras lemmar. Ensam är inte stark. Vi behöver varandra. En gång såg man Jesus i Jerusalem, Kapernaum, Nasaret och … Nu går Jesus av Nasaret fram i Hemmaboda, där du bor. Fundera på detta med varandra: Hur kan Jesus bli synlig i vår församling?

4. Upptäck gåvorna hos dig och de andra.
När du kommer inför Far och överlåter dig åt honom, ger han dig åt Kristi kropp. När du i bönen lyfter dina händer mot Far, tappar du ditt eget. Nu finns det plats för Fars gåvor. Du får tillsammans med de andra nådegåvor. Den gåva som du får att förvalta, den fungerar rätt när du lever ”tillsammanslivet” i Kristi kropp.
   Du överlåter till Fadern dina öron och får profetisk gåva
   Du överlåter till Fadern din rygg och får tjänandets gåva
   Du överlåter till Fadern din hjärna och får undervisningens gåva
   Du överlåter till Fadern din mun och får gåvan att trösta och förmana
   Du överlåter till Fader dina händer och får gåvan att dela ut gåvor   
   Du överlåter till Fader dina ögon och får gåvan att vara nitisk som ledare
   Du överlåter till Fadern ditt hjärta och får gåvan att utöva barmhärtighet
En beskrivning av dessa finns på adress se nedan.


"ONWARD CHRISTIAN SOLDIERS!"
Sluta sitta där, sur och kritisk och självgod. Framåt kristna krigare! Upp till kamp! Men gör först ett besök i vapenförrådet.
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 18:18-22.
Gör det! Du hittar två viktiga vapen: 

FÖRLÅTELSE
Förlåtelsen är stopptecknet för ondskan. Genom förlåtelsen öppnas fönstret: Man släpper ut det unkna och instängda och släpper in friskhet och livsmod. Det går att andas igen. Förlåtelsen är livsluften för Kyrkans folk. Vi tror på syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
   Förlåtelsen löser låsningar.
   Du själv kan vara bunden, låst, hämmad och förlamad. Själavård och bikt är kanske receptet! Du kan binda andra i deras synder. Den värsta tiden för ”den som gjort bort sig” kan vara efteråt. ”Där går den som …” När Lasaros hade blivit uppväckt av Jesus kommer han ut ur graven, inlindad i bindlar. Jesus säger till oss: Gör honom fri och låt honom gå (Joh 11:44). Vi dras in i befrielseverket! ”Jag har en uppgift att fylla, Kristus har bruk för mig” (Sv Ps 646:4).
   Men hur ska jag orka förlåta den som trampat på mig? Petrus undrar det. Hur många gånger ska jag behöva förlåta en broder, som gjort orätt mot mig? Räcker sju gånger? Men Jesus säger: Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttiosju gånger. Sjutalet är oändlighetens tal. Sluta aldrig att förlåta.
   Om jag inte förlåter kan det hända att den som gjort mig illa får makt över mig, stör min nattsömn, ger mig magsår, tar ifrån mig livsglädjen … Jag behöver kanske hjälp. Själavård. Petrus berättar i 1 Petrus 2:21-25 att Jesus är här vårt exempel. Läs!!!

FÖRBÖN
Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske Fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Enskild bön i kammaren är viktig. Far hör! Gemensam bön sätter oanade krafter i rörelse. Jesus är där!
   Mer om detta finns i Sångpostillan, årg 2, sid 333. Bibelskolan – tryck här. En genomgång av alla nådegåvorna finns på www.bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 3 / Nyfikenvandring 57 - ”Kyrkans folk lever av himmelska gåvor”. Tryck här.

Ta emot en hälsning från Petrus 4:10
Tjäna varandra, 
var och en med den nådegåva han har fått, 
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


Ta också emot en hälsning från

Bengt Pleijel 92+


måndag 12 augusti 2019


Inför nionde söndagen efter Trefaldighet

GODA FÖRVALTARE 
utnämns och utbildas vi till på nionde söndagen efter Trefaldighet. ”Gud anförtror sitt rike till svaga människor”, stod det i Dagens bön. Gud ger var och en av oss uppdraget att förvalta hans skapelse, nådegåvor och mycket annat. Ingenting är vårt. Allting är Guds. Allt skall förvaltas i trohet mot Herren och i kärlek till våra medmänniskor. Vi har ansvar för det som Gud har anförtrott åt oss.
   Det vi har fått ger vi tillbaka till honom. David ber över kollekten till templet: Från dig kommer allt och ur din hand har vi gett det åt dig (1 Krön. 29:14). När vi ger tillbaka det vi fått, kan han förvandla det till något större än vad det är i våra händer.
   Texterna idag ger oss några lektioner i förvaltarkonst.


1. FÖRVALTARE - lär sig se med Herrens ögon Läs och Be-grunda i din Bibel Ordspråksboken 3:27-32.

Det är inte alltid lätt att vara människa. Att vara människa bland andra människor kan fresta på. En del är härliga. Andra förfärliga, krävande, bråkiga, falska. De grälar och ljuger. Alla tänker på sig … Och värst av allt: De lockar fram dina sämsta egenskaper: Du jämför, avundas, låtsas och vänder ryggen åt dem …
   Du hittar dem i dagens text från Ordspråksboken. De trängs där …  använd din fantasi och se att mitt i denna brokiga skara finns du. Och när du läser om de besvärliga, ser du att de har ansikten, som liknar människor omkring dig.
   Men du ser någon mer. HERREN är där. Herren avskyr den som är falsk men är förtrolig med de ärliga. I hans närhet ser du hur smutsig du själv är. Och hycklig och dum och … Herren avskyr sådant. 
   RECEPT: Koppla på Johannes första brev 1:7. Gör det!
   Då kopplar Herren på Psaltaren 25:14-15. Ett "by-heart"-ord!
   Du får nystart och förtroliga samtal med Honom. Du inser att Herren vill något bra med ditt liv. Du förstår varför du hamnat bland så besvärliga människor. Han vill något bra också med deras liv. Du utnämns till förvaltare. Herren är med dig där. Du lär dig se dem med Herrens möjligheter. Du ser vilka resurser han har gett och vill ge dig. Petrus fick erfarenhet av det. Därför skriver han till oss (1 Petr 4:10). 

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


2- FÖRVALTARE - låter sig utrustas
Läs och Be-grunda i din Bibel Efesierbrevet 4:20-28.

Paulus har talat om hur hedningarna lever. Ett sådant liv är helt främmande för kristet liv. Det är inte så ni har lärt känna Kristus. Om det finns kristna som lever som hedningar, så beror detta på att de inte fått rätt undervisning om Kristus. En kristen lever ju med Kristus och i Kristus, himmelrikets konung. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus.
   Jag kan inte leva kristet utan Kristus. Men när jag vill leva med KRISTUS får jag dessa uppmaningar:

SAY "NO" TILL DET ONDA!
   Paulus uttrycker detta så: lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär.
   Den gamla människan är det inom oss som är släkt med Adam och Eva, de första människorna som var så upproriska och ville leva sitt eget liv. Den gamla människan vill bara upphöja sig själv och själv spela gud. Mitt JAG är chef. Satsa på dig själv! ”MITT är riket, MIN är makten och äran …”
   Lägg bort den gamla människan, säger Paulus. Avslöja bluff, knep, hyckleri och falskhet. Bli klarsynt över hur den gamla människan leder mot undergång bedragen av sina begär. Den drar åt helvete! Lägg bort den gamla människans dumheter innan natten kommer! Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Sluta tjuva! Se behoven! Gör nytta! Dela med dig! Hör vad Jesus säger (Joh 10:10)
Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd. 

SAY "YES" TILL JESUS!
Paulus uttrycker detta så: Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Något nytt kan hända. Du får nya kläder! Modkläder!!!

VAPENRUSTNINGEN
ger oss mod att stå den Ondes onda ondska emot. (Se Rom 13:12-14 + Ef 6:10-18). Vi iklär oss Kristus. Han är den nya människan som vill vara oss lika nära som kläderna på kroppen. Han skyddar oss mot ondskan och hjälper oss med godheten. Vi får leva det friska livet, omslutna på alla sidor av Jesus. Men det sker inte mot vår vilja. Say "Yes" till Jesus!

DOPDRÄKTEN
ger oss mod att leva LIVET med Kristus. Vi är döpta in i Kristus. Att leva i sitt dop är att klä oss i dopdräkten. Paulus uppmanar oss i Kol 3:12-17

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

Stopp! Läs bibelordet sju ggr till. Stoppa in det i hjärtat ("by heart") så att det genom blodomloppet påverkar hela dig.
   Vet: Detta är inte bud och krav och måsten! När du säger "YES" till Jesus blir du iklädd Jesus. Du kopplar på kärlekskraften från Jesus. Han går med dig. Inför varje klädesplagg säger Jesus: DETTA VILL JAG HJÄLPA DIG MED!
   Pröva det! Se på människor omkring dig tillsammans med Jesus.
   Vad bra människor omkring dig kommer att få!!!


3. FÖRVALTARE – får uppdrag, ansvar och nystart Herren ger stora uppdrag till oss. Han vågar ta oss i sin tjänst. Han räknar med oss. Och vi får göra räkenskap för vår förvaltning. Om det handlar dagens text. Där finns tankar som uppmuntrar och tankar som skrämmer.. I versen före vår text hör vi frågan: Herre, talar du om oss i den här liknelsen? Vad svarar Jesus?
   Läs och BE-grunda i din Bibel Lukasevangeliet 12:42-48.

Jesus talar om oss. Och till oss. Vi är hans förvaltare. Vi har fått en del att ta ansvar för. Somliga mindre, andra större. Vi använder kanske inte titeln förvaltare – vi kallar oss VD … direktör … rektor … magister. I regeringen sitter många tjänare. Men de talar helst latin och då heter de minister. I kyrkan är vi duktiga på titlar – pastor, prost, adjunkt, hovpredikant, biskop … Den mest titelsjuke är hans Majestät JAG.

I vår text träffar vi först på en trogen och klok förvaltare, en gammal trotjänare, som företagets VD kan lita på. Han tar bra hand om firman och han tar bra hand om arbetarna. Han ser dem och han ger dem vad de behöver av kläder, föda och hus, dollar, euron och semester. Husbonden befordrar honom och ger honom löneförhöjning.
   Men sedan träffar vi på en helt annan typ av förvaltare. Han sjunger om sin egen härlighet. Det händer ofta att Makten får makt över den som får ansvar och stort inflytande. Maktmänniskor dyker upp i både samhälle, företag och församlingar. Han sitter då där uppe och ser ned på alla andra. Han kan bli beundrad, fruktad. Men inte älskad.
   När man rycker åt sig äran själv, sjunker man bara nedåt. Ordet ära – på hebreiska kavód – betyder tyngd. Vill jag ha äran själv, sjunker jag ned av dess tyngd. Jesus blir så upprörd när man förtrycker andra, ser ned på dem, trampar på den som ligger. Han berättar hur det kunde gå med slaven på den tiden om han misskötte sig.
   Vi ryser när vi läser om hur man hugger ned honom och hur han piskas med många rapp. Vi kommer ihåg hur Jesus kunde säga nästan vilda ord om den som förför en av de små. För honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup (Matt 18:6).
  Men så gör ju inte vi? Eller?
  Media är, ja också vi själva är oerhört skickliga att leta fram andras synder. För tre år sedan … nej, vi har inte glömt. Det dras fram i ljuset. Det blir Aktuellt när vi får Rapport … och fortsätter i suckianers samtalsämnen …
   Men hur mår skurken? Sitter han i cellen och slickar såren av alla skvaller-piskrapp…
   Hur mår jag själv? Herre, talar du om oss i den här liknelsen? Om mig? Ja, om #metoo. Låt dessa kärva Jesusord påminna oss om vårt stora ansvar. Men framför allt påminna om all godhet och glädje och rikedom som vi får ta emot för att förvalta och ge. Vi övar oss själva och andra att säga NO till den Onde och Yes till Jesus. Innan solen gått ned lämnar vi över både synder och äran åt Gud. När Guds klara sol går åter upp då vill vi gladligt prisa den himmelske arbetsgivaren, som ger nystart och nyglädje i att

tjäna andra, med den nådegåva vi har fått, 
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 


Bengt Pleijel 92+

passionerad förvaltare, som träffas i Sångpostillan årg 2 sid 326 (bibelskolan.com tryck här). Där hamnar vi i en förvaltarskola. Shemat säger att varje dag börjar klockan 8 med sånglektion. Sedan får vi olika studieämnen under dagens timmar. Sista timmen – klockan 21 - heter ”roliga timmen”. Är du nyfiken?
tisdag 6 augusti 2019


Inför åttonde söndagen efter Trefaldighet

ANDLIG KLARSYN 
är söndagens tema och gåva till oss. Vi får andlig klarsyn, när den helige Ande sänder ljus och sanning genom dagens texter in i våra liv. Vi ser det vi inte förut sett. Vi upptäcker frisk mening och får många spännande uppdrag:

1. ORDBRUKARE

Läs och BE-grunda i din Bibel Ordspråksboken 7:1-3.

När du öppnar din bibel och börjar läsa kan du först tycka att orden ligger där tysta och stumma. Du ”får inte ut” så mycket. Beror det på att du glömt strömbrytaren? En pekfingerrörelse kan förändra allt. När dina ord öppnas, ger de ljus (Psalt 119:130). Ett bibelord är laddat med ljus, kraft. Du får andlig klarsyn!
   En liten atom är också laddad med ljus och kraft. Man upptäcker det, säger de som vet, då man spränger den. Ett frö ligger tyst och stilla och sover sött i fröpåsen. Men stoppa ned det i jorden och vattna. Då händer det! Fröet är laddat med rötter, stjälk, blad, blommor, doft, frukt.
   Det ligger spännande rikedomar i Bibeln som väntar på att bli upptäckta av oss. Den helige Ande har andats in himmel i orden. Läs 2 Tim. 3:16.
   Be: Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. (Psalt 119:18).
   I dagens text från Ordspråksboken snubblar man nästan över alla goda råd vi får. Smaka på varje ord här: Ta vara på mina ord … Göm mina bud inom dig … Håll mina bud så får du leva … Bevara min undervisning som din ögonsten … Bind dem runt dina fingrar … skriv dem på ditt hjärtas tavla.
   En jordbrukare plöjer, harvar, sår och skördar. Sedan kan han baka bullar. En ORDBRUKARE bearbetar, begrundar, vattnar med bön de ordfrön han fått. Och häpnar över växandets under. Kan sedan bjuda andra att smaka att Herren är god.

2. Byggnadsarbetare
Läs och BE-grunda i din Bibel första Korinthierbrevet 3:10-15

Texten handlar om vad Gud vill göra med oss tillsammans. Han fogar oss samman. Gud bygger kyrka. Bibeln har många bilder på det: Vi är grenar i samma vinträd. Men den kvist som satsar på sig själv blir snart både vissen och fruktlös. Vi är lemmar i samma kropp. Men om en lem inte vill ha med andra att göra, skrämmer den ihjäl folk, då den går ut på kvällspromenad. Vi är stenar i samma byggnad. Men en ensam stenbumling får andra att snubbla och falla. Vi är skruvar och rör i samma motor. När alla kommer samman fungerar motorn. Men många går omkring som lösa skruvar … Är du en lös skruv? 


Men läget är inte alldeles hopplöst! Vi anställs som byggnadsarbetare. Den helige Ande är arkitekten som ger oss ritningen i Bibeln. Paulus är ”kunnig byggmästare”. Han lär oss – byggnadsarbetare – att bygga på grunden.
   Grunden är redan lagd – Jesus Kristus. Grunden – fundamentet – är viktigt. Grunden är det som Gud gjort för oss som genom Jesus. Grunden är budskapet om hur Jesus ”steg ned i vår skuld och vårt lidandes djup” och drog oss upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn och ställde mina fötter på Golgata klippa och gjorde mina steg fasta … (Se Sv Ps 62:2 och Psalt 40: 2-5).
   Nu anställs vi som byggnadsarbetare. Var och en måste tänka på hur han bygger, säger byggmästaren. Man kan bygga med föga värdebeständigt material som trä, hö och halm. Man kan pryda med guld, silver och ädelstenar. Prövningarnas eld kommer att pröva hur vars och ens verk är.
   I kyrkan tvistar vi och drar åt olika håll. En del är högervridna som inte gillar de frigjorda liberalerna. En del är vänstervridna som inte gillar bokstavsträlarna. Andra är bara vridna. Själv kallar jag mig ”fundamentalist-liberal”. Det betyder: Jag vill stå på fundamentet – grunden – budskapet om Jesus Kristus. Där hittar jag det som Paulus talar om i Rom 8:21 : Guds barns härliga frihet. Häng med på det!

3. Vandrare
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 7:13-14

Vi är på väg med Honom som är Vägen. Vi är inte framme, inte färdig-frälsta. Det finns mer att få och mer att erfara. ”Kom vänner åt oss vandra …”
   Vägen börjar vid en trång port. Har du stannat där, fastnat, tröttnat? Sitter du och suckar? Men ”han har ju öppnat pärleporten så att du kan komma in”. Du kan komma in! Men inte med bagage! Den trånga porten är Guds rikes säkerhetskontroll. En härlig befrielseport! Skryt och skräp, jämförelse, avund, lik-riktning och skönhetstävlingar får inte finnas i Guds rike.
   Nu kan det hända att det blir svårt att bli av med skräpet. Det är så klistrigt och klibbigt. Du fortsätter att sucka över händelser från "lågstora" da'r. Men vet att vid porten står en som är specialist på att ta bort synder. Jesus heter han. Vid hans sida står Hjälparen, den helige Ande. Och på andra sidan porten väntar Far.
   Alltså: Ta kontakt med ditt dops Gud. Där gör du upptäckter: I Guds rike är alla viktiga, alla är vackrast, alla är roliga original. I Guds rike upptäcker du ”jämolikhetens fröjd”! Du kan vandra vidare, men nu på den smala vägen. Den är som skogsstigen. Du andas nu ut och andas in. Friskhet, hälsa. Ansiktet får vita miner. Vi tappar ”vårt skal av värdighet och blyghet” (Sv Ps 288:2) Det spritter i benen. Du räcker handen till syskon. Ni hittar Guds barns lek - KÄR-LEK. Får jag lov? Under sång och dans …

4. Trädkramare
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 7:15-20

En viktig bild av vår gemenskap i Kristus är TRÄDET. Jesus säger: Jag är vinstocken, ni är grenarna. När grenarna blir kvar i trädet får vi leva rikt. Läs Johannes 15. Matteus fördjupar oss i dagens ämne som är KLARSYN. Det finns goda träd och det finns usla. Det finns god frukt och det finns dålig
   Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.
   Vad är bra frukt? Paulus ger svaret Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tåla-mod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22-23).
   Andens frukter är Andens frukter. Inte mina ansträngningar. De är resultatet av att den helige Ande arbetat in livet från Jesus i mig. Anden gör oss lika Jesus. Ty Andens frukter är ett porträtt av Jesus.
   Jesus själv talar om för oss hur denna goda frukt kan växa fram i våra liv: Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra (Joh 15:5). Därför håller vi fast vid Jesus och vid det han har gjort på korsets träd. Vi lär oss vara trädkramare. Korset hind­rar vårt liv att förvandlas till jäktig motorväg. Bli stilla vid korsets träd. Be Sv Ps 465:2.

Sann livets frukt det träd oss bär 
där offrad din lekamen är, 
där blodets ström rann rosenröd. 
Vi lever nu av himmelskt bröd 


5. Karismatiker
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 7:21-23

Matteus berättar här om karismatiker. Karisma = nådegåva. Vi ska sträva efter att få nådegåvor, säger Paulus (1 Kor 13:31, 14:1). Vi blir utrustade med kraft att bota och hela, bygga upp och muntra upp, trösta och förmana.
   Men läser du vad Matteus skriver får du en chock. Här kommer människor som säger att de profeterat, drivit ut demoner, botat sjuka och mycket mer … Vi tycker att det vore fint om de kom och blåste liv i vår församling ...
   Men Jesus säger: Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. De använder kraften från Jesus för att framhäva sig själv. Riket är mitt och makten och äran. Men när man tar emot kraften från Jesus men själv inte är jordad vid korset, ger man elektriska stötar åt människor!
   Jesus säger: Jag känner er inte. Det är tydligen mycket viktigt att Jesus får lära känna oss. Jesus känner bara den som han fått vara frälsare för. När vi tar fram vår synd, vår smärta, våra inre sår, vår nöd och våra bekym­mer inför Jesus, då går han in i allt detta. Han tar vår nöd in i sig. Dem känner jag, säger Jesus. Och dem utrustar han med nådegåvor. Han ger dem för vår näs­tas skull..

6. Krishanterare
Läs och BE-grunda i din Bibel Matteus 7:

Jesus vill nu tala med oss om hur viktigt det är med en god grund som ger grundtrygghet. För kriser kommer …
   Två personer bygger var sitt hus, en på berget och den andre på sanden. När husen är färdiga, ser de rätt lika ut. Båda lyser röda bak hängbjörkens slöja. Båda har TV-mast på taken, persienner för fönstren, utomhusgrill och garage. De är grannar. Medlemmar i Svenska kyrkan. Båda hör Jesu ord. Den ene har gått på Alfakurs, läser ”Himmelskt söndagsgodis”, och går i kyrkan varje söndag. Den andre går regelbundet i kyrkan varje julbön. De känner varandra inte så noga. När de någon gång träffas märker de att de har samma åsikt om vädret.
   Men så händer det. Vädret blir oväder. Stormar vräker på. Plötsligt faller det ena huset samman med ett dån. Det andra står kvar. Media berättar …
   Men vad hände sen? Jag har fått information om det. Om du frågar hur, svarar jag: Ställ inte så svåra frågor. Men det som jag nu skriver är nästan alldeles sant:
   I ena huset sitter mamma, pappa och barn och kryper ihop framför brasan. Utanför det andra huset står mamma, pappa, barn och skakar och gråter …
   Då händer något. Den kloke mannen som byggt både hus och liv på fast grund, ser deras förtvivlan. ”Kom in till oss!” ropar han. När han byggde huset lät han inreda en tvårummare med toalett och pentry i källaren. De kom in. De fick mat och torra kläder, värme och kärlek. Den kloke mannen hade gått på kvällskurs i krishantering. Kris leder till Kristus, tänkte han.
   Och sedan händer det. Familjerna träffas vid brasan. Gitarrerna tas fram. Barnen leder lovsång. Man sjunger bibelord. Den kloke mannens ännu klokare hustru berättar om Jesus. Alla blir nyfikna. Det blir bibelstudier …
   

Nu tar sidan slut. Det finns inte plats för mer i Godispåsen. Du får nu uppdraget att fortsätta denna nästan alldeles sanna berättelse. Vad händer sen?
   En sak är säker. Alla blir alldeles överväldigade av denne Jesus. Vilka rikedomar i hans ord! Han undervisar dem med auktoritet och inte som deras präster och pastorer …
   De hittar mer i boken Sångpostillan årg 2 sid 318, eller tryck här. De upptäcker att även om boken var slutsåld kunde de gå till www.biblskolan.com. Där hittar de en vandring genom Matteus 7, i en bok som heter ”De himmelrika”. Den finns på bibelskolan.com /”Bengts återvändsgränd”/ adresslista 6. Tryck här om du har dator.

Och det viktigaste av allt. En krafthälsning från Ef 6:10

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. 

Bengt Pleijel 92+
Skriva ut