onsdag 30 mars 2016

INFÖR PÅSKTIDEN
Nu har det hänt! Kommen är vår påskafröjd (Sv Ps 465). Vi ropar ut med Paulus i 1 Kor 15:57

Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Kristus!

Ordet seger består av två ord: SE och GER. Vi upptäcker påskafröjden då vi SE vad Gud GER!
När vi stannade till i Långfredagens dramatiska händelser behövde vi be om ÖPPNADE ÖGON för att förstå att Jesus för världen givit sitt liv (Sv Ps 45:1). För att förstå påskens budskap behöver vi också hjälp.
Att vi inte ser kan bero på att Gud inte skapat oss med ögon i nacken. Omvänd er…
Att vi inte ser kan bero på att vi dragit ned ögonlockets rullgardin. Sover ni än? (Markus 14:41).
Att vi inte ser kan bero på att någon har förblindat oss så att vi inte ser ljuset som strålar från Kristi härlighet. Läs om det i 2 Kor 4:4. Men i fortsättningen av det bibelstället sägs att det inte är alldeles hopplöst. Skapelsens Gud kan göra ett nytt skapelseunder. Ljus bli till! Big bang i hjärtat! Värmeljus i lerkärl. Läs vers 5-7.

Att vi ser kan bero på att någon just nu ber för oss:
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att ERA HJÄRTANS ÖGON ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen (Ef 1:17-20).

Tron är inte ett bollande med djupsinniga åsikter. Det är fråga om ett engagemang i vårt allra innersta. ETT INRE SEENDE. Därför behöver vi hjälp av Hjälparen, den helige Ande. Anden hjälper oss att se, höra och förstå. Johannes berättar i sitt första brev om hur vi kan vittna om detta liv när vi har HÖRT, SETT, SKÅDAT. Ordet ”skåda” tyder på att det finns en inre begrundan av det som hänt. Denna inre begrundan sätter i gång en rörelse. ”Guds väldiga styrkas kraft” gör att vi för vår del inte kan hålla tyst med vad vi har sett och hört (Apg 4:20).
Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?” (Sv ps 154:3). Svara …

MEN … dina ögon är också fyllda av tårar. Varför?
Strömmar av tårar rinner från mina ögon eftersom man inte tar vara på din undervisning (Psalt 119:136).
Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige Ande att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet. (Rom 9:1-3). 
Kan du i dessa ord ta in nöden för familj, församling och svensk kristenhet? Många vill inte SE vad Gud GER! Vill du vara med om att vända avkristning till påklistring? Du kan börja med att lyfta in familj, församling och svensk kristenhet i Paulusbönen från Ef 1:17ff.
Då kan det hända något: De som sår med tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och bär sitt utsäde, jublande kommer de och bär sina kärvar (Psalt 126). Tonen från himlen, påskafröjden börjar gnola i dig:

Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Kristus!

När du går där och ber och gnolar och sjunger dyker det plötsligt upp några vänner hos dig. Andra söndagen i påsktiden kallar dem PÅSKENS VITTNEN. Många vill vittna för oss om att det inte är kört om den store Mästaren (ja, du vet väl vem?) får ta hand om oss. Vi träffar i den gammaltestamentliga texten från Jeremia 18:1-6, krukmakaren som kan göra stora konstverk av oss lite misslyckade och spruckna lerkärl.
Vi träffar Johannes i dagens epistel (1 Joh 5:1-5). Han skriver i sitt kärleksbrev till oss om det liv som genom dopet föds fram i oss. Kärlekens Gud ger oss kärlekens kraft så att kärlekens bud inte är tunga, det är budskapet där.
I dagens evangelium från Johannes 21:15-19 får vi lyssna till ett underbart själavårdssamtal som Jesus har med den misslyckade och förtvivlade förnekaren Simon. Lyssna då till hur Jesus har något mycket viktigt att säga också dig. Jesus ser inte till våra meriter, när han kallar oss till sina vittnen och tar oss i sin tjänst. Han frågar efter vår kärlek! På bibelskolan.com kan du leta dig fram till vandringar 32-34, där du får göra upptäckter i orden ”på tredje dagen uppstånden igen från de döda”.
Dagens vittnen träffar du i Sångpostillan, årgång 2 sid 201. Eller tryck här. Och när du kommer där kan du trycka på ett nytt här, och då kan du få höra mig predika, Anne-Mette läsa texten och Bodil sjunga dagens sång, som Heidi skrivit:
Jesus vi älskar dig och vi lovar och prisar ditt namn.

I Påskens glädje 

Bengt Pleijel 89+

tisdag 15 mars 2016

INFÖR STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN

Med femte söndagen i Fastan börjar passionstiden. Vi får då gå upp till Jerusalem och vara med om de dramatiska händelserna där. Andra veckan i passionstiden kallar vi STILLA VECKAN. Det händer något med oss om vi vågar vara stilla. Så säger Herren, HERREN, Israels Helige. Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Jesaja berättar vad som händer om vi inte vill. Han talar om jäkt och stor ensamhet. Men Herren väntar: Han längtar efter att få visa er nåd och visa er barmhärtighet. Stilla veckan kan bli rika veckan. Saliga är alla som vänta på honom. (Läs Jesaja 30:15-18 Fb).
Vi får nu TRE RECEPT på hur vi kan hitta salighet när vi är stilla i STILLA VECKAN OCH STORA PÅSKEN:
1. Sångpostillan. 
2. bibelskolan.com 
3. Psalmboken.

Recept 1: SÅNGPOSTILLAN.
Under passionstiden följer vi inte de tre årgångarna utan växlar mellan de fyra evangelisterna. I år stannar vi inför Matteus.

PALMSÖNDAGEN - Vägen till korset.
När Jesus drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse i hela staden och man frågade: Vem är han?
Texter:Jesaja 56:6-8, Ef 2:12-16 Matteus 21:1-12. Sångpostillan årgång 3. Boken sid 177, eller tryck här.

SKÄRTORSDAG – Det nya förbundet.
Medan de åt, tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen, bröt han det, gav åt sina lärjungar och sade: Tag och ät, detta är min kropp … och han tog en bägare … drick av den alla, det är mitt blod, förbundsblodet som
blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse …
Texter: 2 Mos 12:1-4, 1 Kor 11: 20-25, Matteus 26:17-30. Sångpostillan årgång 3. Boken sid 184, eller tryck här.

LÅNGFREDAG del 1 Korset .
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?
Texter: Jesaja 53:1-12, 1 Petr 3:18-19, Matt 27:32-56, Psalt 22. Sångpost. årg 3. Boken sid 192, eller tryck här.

LÅNGFREDAG del 2 – Jesu begravning.
Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav, som han hade låtit hugga ut åt sig i
berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven ….
Texter: Matteus 27:57-66, Sångpostillan årgång 3. Boken sid 203, eller tryck här.

PÅSKLÖRDAG - Nederstigen till dödsriket.
Liksom profeten Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, skall Människosonen vara i jordens
inre i tre dagar och tre nätter.
Texter: Jona 2, 1 Petrus 3:18-22. Matt 12:48-41, Psalt 139:1-12. Sångpost. årg 3. Boken s 209, eller tryck här.

PÅSKNATTEN – Genom död till liv
Faraos härar hann upp oss på stranden just som vi kommit till Pi Hahirot.
Här mellan havet och hären i sanden dödsdömda stod vi vi klippornas fot.
En enda möjlighet, ljöd oss i ropet, vägen till havet, till döden i dopet. Halleluja! Halleluja! (Sv Ps 618:1)
Texter: 2 Mos 14:10-16,21-22, Rom 6:3-11 Sångpostillan sid 219, eller tryck här.

PÅSKDAGEN – Kristus är uppstånden! Ja, Han är sannerligen uppstånden!!!
Ängeln sade till dem: Han är inte här, han har uppstått …
Texter: Jesaja 25:6-9. 1 Kor 15:53-57, Matteus 28:1-20. Sångpostillan årgång 3 Boken sid 224, eller tryck här.

ANNANDAG PÅSK – Livet vann dess namn är Jesus.
Då kom Jesus emot dem och hälsade dem och sade till dem: Frid åt er alla …
Nu följer vi tredje årgångens läsningar. Texter: Jeremia 31:9-13, 1 Petrus 1:18-23, Joh 20:19-23, Psalt 16:6-11.
Sångpostillan årg 3, Boken sid 232, eller tryck här.


Recept 2: bibelskolan.com
Uppsök Bengts återvändsgränd, där hittar du vandringar 24-34. Vi vandrar genom trosbekännelsens ord. Tryck här.
VANDRING 24: Pinad under Pontius Pilatus
Vi undrar över Trosbekännelsens snabba övergång från född till pinad. Vi stannar till vid sex stationer:
  1. Jesus rider in i Jerusalem 2. Jesu fiender smider planer. 3. Judas Iskariot 4. Påskmåltiden. 5. Sju steg in i
Getsemane. 6. Pinad under Pontus Pilatus.

VANDRING 25: Korsfäst – den långa förberedelsen
Vi stannar till vid fyra stationer. 1. Korset finns där från begynnelsen 2. Det första evangeliet. 3. Gud står inte
utanför vårt lidande. 4. Hur kan en god Gud offra sin Son?
VANDRING 26: Korsfäst –Golgatadramat
Vi får tillsammans vandra genom Golgatadramats starka händelser. Vad sker där?
VANDRING 27: Korsfäst – vad korset betyder för oss.
Vi får veta det med hjälp av Jesu sju ord på korset. När vi förstår det börjar vi bygga bjälkkyrka …
VANDRING 28: Död
Varför Jesus måste dö för oss? Lägg märke till svaren …
VANDRING 29: Begraven
Varför talar trosbekännelsen om att Jesus blev begraven? Det är väl självklart att dör man blir man också begraven. Kanske får du här svar på dina grubbel. Kanske Jesu grav kan ge ljus åt din grav!
VANDRING 30: Nederstigen till dödsriket.
Har du någon gång hört en predikan över detta ord i trosbekännelsen? Men läser du vad som står på denna vandring kan du sedan berätta för alla vilken tröst och glädje det ligger i detta ord.
VANDRING 31: På tredje dagen
På denna vandring får vi stanna till vid 10 stationer på tredje dagen. Vi får vid varje station stanna till, tänka till och andas in påskglädje i våra liv. Det våras för Kyrkan!!!
VANDRING 32: Uppstånden
Smyg dig in bland Jesu vänner som berättar om hur de mötte Jesus då. Lärjungarna blev glada när de så Herren! Låt dig smittas av deras glädje
VANDRING 33: Igen
Varför kommer Jesus tillbaka på tredje dagen? Ny kropp eller gammal vålnad? Vi – svävande andar eller himmelska kroppar? Fiskelycka vid Tiberias sjö
VANDRING 34: Ifrån de döda
Här stannar vi till vid åtta hållplatser där vi vid varje hållplats får ta emot en spännande gåva
Ja, må vi leva… i en ny lovsång… med ett levande hopp… i ett nytt liv… av Guds förlåtelse… av Guds kraftmed Guds slutliga triumf för ögonen… med ett framtidshopp för oss själva… med ett framtidshopp för världen.

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp
Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

PS! Jag hittade i mina gömmor en TV-inspelning av PÅSKDAGEN 1989 från Åh kyrka. Jag blev lite nostalgisk när jag såg den. Gamla kära vänner var där. Alla 27 år yngre än idag. Där var en frisk glädje och mycket jubel i sången. Tryck här så får du vara med och känna dig 27 år yngre! Se – lyssna – låt dig påsksmittas!

Recept 3: PSALMBOKEN.
Har du upptäckt Psalmboken? En verklig skattkammare. Vi träffar människor från olika tider, olika länder, olika traditioner som på olika sätt uttrycker sin tro och sin kärlek till HERREN.
Själv läser och begrundar jag en psalm varje dag. Jag häpnar ofta över psalmbokens starka och märgfulla formuleringar. Repetera gärna de psalmer du en gång lärt dig by heart. Då slutar hjärnan att rosta och hjärtat klappar varmt!
Fastans och passionstidens psalmer finns på nr 95-145 + 438-460+ 738-739
Påsktidens psalmer finns på nr 146-157 + 461-473 + 740-743
På svps1986.blogspot.se finns en skattkammare till psalmbokens skattkammare. Andreas Holmberg berättar om psalmernas författare, tillkomst m.m. Upptäck denna blogg!
Om det finns ett liv för mig efter Påsk, kan det hända att det kommer lite mer himmelskt söndagsgodis. Men nu tar jag paus till efter Påsk. Jag ska försöka leva som jag lär: Bli stilla! Må du leva så också ty

så säger Herren, HERREN, Israels Helige:
Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta.
Genom stillhet och förtröstan blir ni starka

En rik helg med många stilla, stora, starka upptäckter önskar er

Bengt Pleijel 89+onsdag 9 mars 2016

Inför femte söndagen i Fastan och Jungfru Marie Bebådelsedag.

   Maria har i år lite brått att komma till oss. Hon skulle egentligen få komma den 25 mars. Men hon kommer redan den 13 mars. Felet är Mångubbens. Han blir full redan den 20 mars, och påsken kommer första söndagen efter fullmåne efter vårdagjämningen, som kommer den 20 mars. Påskdagens datum är 27 mars. Långfredag och Marie Bebådelsedag får samma datum, 25 mars. Men vi tar i år emot Maria redan den 13 mars.
Maria finns där både i början och slutet:
Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt (Luk 1:38).
Men vid Jesu kors stod hans mor… Jesus såg sin mor…(Joh 19:25,26).
Och när sista dagen slocknar,
sjunger kyrkan med Maria än Guds lov i aftonsången.
Vad skall skilja oss från honom? Intet, intet, intet” (Sv Ps 482:6).

Men om femte i Fastan försvinner ur almanackan behöver den inte försvinna för oss.

FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN – FÖRSONAREN
   GT- texten från 1 Mos 22:1-14 är den för många svårsmälta texten om hur Abraham offrar sin son Isak.
Episteln från Apg 4:1-12 berättar om hur Petrus och Johannes häktas då de förkunnar Jesu uppståndelse från de döda. Man frågar dem ”genom vilken kraft eller i vilkens namn har ni gjort detta?” Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade … hos ingen annan finns frälsningen och under himlen finns inget annat namn som mänskor fått genom vilket vi bli frälsta (Apg 4:7,8,12).

   Evangelietexten är från Markus 12:1-12. Den handlar om vingårdsmannen, vår himmelske Fader, som sänder sina tjänare och sin son till vingården. De tas inte emot utan misshandlas och dödas. Finns vi med där? Hur tar vi emot Faderns budbärare?

   Den gammaltestamentliga texten tar oss med till Moria berg. Läs den gärna och tänk efter om du kan smälta den svårsmälta texten om Abrahams offer. Gud prövar Abrahams tro, hans hopp och hans kärlek. Vad finner han om han prövar vår tro, vårt hopp och vår kärlek?
Läs Sångpostillan, årgång 2, i boken sid 156, www.bibelskolan tryck här.JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG – GUDS MÄKTIGA VERK!
Om du vill förbereda dig för denna söndag läs gärna och begrunda alla tre årgångarnas texter från Lukas 1:26-55. Vill du ha sällskap med en guide finns han i
Sångpostillan årgång 1, Lukas 1:26-38 boken sid 474, www.bibelskolan tyck här.
Sångpostillan årgång 2, Lukas 1:39-45 boken sid, 455 www.bibelskolan tyck här.
Sångpostillan årgång 3, Lukas 1:46-55 boken sid, 492 www.bibelskolan tyck här.

   När du läser och begrundar dessa texter slår det emot dig en doft av rosor. Vi sjunger om rosen i julpsalmen 113. Rosen sitter på en stjälk och stjälken har ofta taggar. Man kan ta med klumpiga händer i stjälken och få blodiga fingrar och helt missa doften av salighet. Men kom ihåg: Gud ger oss aldrig läror för att plåga våra tankar. Han ger dem för att trösta våra hjärtan. För att hitta trösten behöver du hjälparen den helige Ande. Där Anden är med får vi se GUDS MÄKTIGA VERK! Jfr Pingstdagen. Anden utgöts. Alla hör vi dem på våra egna språk tala om GUDS VÄLDIGA GÄRNINGAR (Apg 2:11). Men varför har vi så svårt att se dessa gärningar idag? Vad fattas oss?
   Man kan studera en lampa med strömmen urkopplad. Man kan då undra över hur trådarna kommit dit och vad texten med watt och volt och Osram betyder (som det stod på forntidens lampor).
   Man kan studera en lampa med strömmen påkopplad. Då ser man inte längre på hur lampan ser ut, med dess rundning, trådar och texter. Man ser det som lampan lyser på.
   Utan den helige Ande ger texterna oss HUVUDVÄRK!
Med den helige Ande ser vi GUDS MÄKTIGA VERK!
Orsak: Bibelns ord är genom Anden laddade med himmelsk EL. (Se 2 Tim 3:16).

   Jungfru Marie Bebådelsedag berättar om en himmelsk Far som får en sådan nöd för sina människobarn att han väljer att komma till oss genom den enkla tonårsflickan Maria från Nasaret. Maria får föda Guds Son in i vår värld. Gud blir människa för att vi skall kunna bli mänskliga. Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son. Och du skall ge honom namnet Jesus
   Namnet Jesus betyder ”han skall frälsa” oss. Det innebär nya möjligheter för oss: Vi kan bli frälsta, räddade, befriade, förlösta, förvandlade, fördjupade, förnyade, äkta, riktiga …
   Maria undrar hur det ska gå till att hon ska kunna föda Guds Son. Ängeln svarar: Helig Ande skall komma över dig och den Högstes kraft skall vila över dig. Det som den helige Ande säger till Maria, säger han också till oss, då vi går där och undrar hur vi ska klara av alla omöjliga och instängda situationer vi hamnar i. Hur ska vi kunna hjälpa människor att förstå att de behöver ta emot Jesus?

Svar 1: SE UPP! Något händer från himlen. Den helige Ande skall komma över dig!
Svar 2: SLAPPNA AV! Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske.
Den Högstes kraft skall vila över dig. Lägg märke att den helige Ande vilar.
Ingen stress! När jag vilar i ordet verkar Herren i mig.

   Maria säger JA till Gud: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. När Maria sagt sitt JA till Gud vet hon vem hon är: Herrens tjänarinna. Och hon känner sig trygg i detta.

   När någon varit med om något stort, vill hon gärna dela med sig. Så var det för Maria. Hon beger sig till Judéen för att träffa sin släkting Elisabet.

Elisabet bär Johannes i sitt liv.
Maria bär Jesus.

   När Elisabet får höra Marias hälsning, spritter barnet till av fröjd i henne och Elisabet uppfylls av den helige Ande, och hon ropar med hög röst: Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt! Men varför händer detta mig, att min Herres mor kommer till mig? När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse.

   Lägg märke till vad som här sker. Genom Guds Ande föds Jesus i Marias liv. Maria som bär Jesus i sitt liv möter nu Elisabet, som bär Johannes i sitt liv. Det är första gången som Jesus och Johannes möts. Maria som bär Jesus i sitt liv får förmedla helig Ande och djupglädje till Elisabet. Elisabets barn skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet, hade ängeln sagt till Sakarias (Luk 1:15). Nu uppfylls det ordet.

   Men nu gäller det oss. Det nya Jesus-livet dresseras inte fram i våra liv. Det föds fram. Det är Jesus som tar sin boning i oss. Han är vår Frälsare och Herre som vill ta hand om oss och sitta på tronen i våra liv.
Har vi inte här som i nötskal vad hela kristendomen innebär?
   När jag bär Jesus inom mig, då kan Jesus i mig förmedla helig Ande och djupglädje till dem jag möter. Om vi undrar över hur vi någonsin ska kunna förmedla Jesu liv till andra, får vi samma svar som Maria fick:

Helig Ande skall komma över dig
och den Högste kraft skall vila över dig.


Vi sjunger med första årgångens sång:
Jag tror att den helige Ande är Tröstaren och Hjälparen
som leder oss till Jesus, till Jesus.

Vi sjunger med andra årgångens sång:
Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar, jublar, jublar, jublar över Gud min Frälsare.

Vi sjunger med tredje årgångens sång:
Sjung lovsång med Maria och prisa Herrens namn

Ja, låt oss dela Marias glädje med varandra!
Bengt Pleijel 89+


onsdag 2 mars 2016

Inför Midfastosöndagen

Välkommen till Midfastosöndagen, som heter så eftersom den kommer mitt i Fastan. Söndagen har också ett latinskt namn – LÆTARE. I gamla introitus för denna söndag från Jesaja 66:10 står det: ”Lætare Jerusalem”. Gläds med Jerusalem och fröjda er över henne, alla ni som har henne kär. Mitt i denna allvarliga fastetid har vi fått en ”var glad söndag”, en ljusstrimma mitt i fastemörkret. Och mörkret har inte övervunnit det (Joh 1:5).
Det är inte så underligt att denna söndag är en ”var glad söndag”. Temat är LIVETS BRÖD – Himmelens Gud öppnar sin himmel över oss. Han låter manna från himlen regna över oss, en måltid av bröd och vin, Eukaristi, tacksägelse, himmelsk närvaro. Vi får smaka Herrens godhet: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.

  1. MANNAFEST I ÖKNEN
berättar Mose om i dagens GT-text från 2 Moseboken16:12-18. Vi hamnar mitt i en av tidernas största folkvandringar. Ut ur Egypten beger sig Israels barn. Två miljoner säger de som kan räkna. Slaveriet är slut. Framtiden väntar. Målet är Kanaans land.
Uttåget är noga planerat från högsta ort. Vår himmelska Fader ser, vet, hör hur hans folk har det. Han genomför nu sin plan. Han börjar med att utse en ledare – en tre månader gammal babypojk, som flyter omkring i en papyrusark på Nilen (och skriker så in i vassen!). En prinsessa ser barnet, tar hand om det, ger det namnet Mose ”ty ur vattnet har jag dragit upp honom” (2 Mos 2:10).
Folkledaren får en god utbildning: I fyrtio år mår han som en prins i Faraos palats. Där lär han sig bl.a att hitta i maktens korridorer. En erfarenhet som han senare hade nytta av. I fyrtio år får han leva ökenliv och lära sig hur man kan existera där. I fyrtio år är han sedan ledare för detta folk.
Gud kunde väl hittat ett bättre redskap. Mose hade häftigt humör. En gång råkade han slagsmål (2 Mos 2:11 f). En egyptier dog. Det minnet plågar honom. Ett identitetsproblem plågar honom också: Vem är jag? Är jag prins eller slav? I ensamma ökengrubbel ser han sig som en nolla.
När Gud sedan kallar Mose att bli folkledare, säger han inte som presidentkandidater i USA: ”Jag är bäst! God bless Israel!” Han bubblar fram hela sitt dåliga självförtroende: Jag duger inte, kan inte, är ingen talare, klarar mig inte i debatter, vet inte vad jag skall svara, får tunghäfta …
Men Gud vet vad han gör. Han kallar inte alltid de smartaste och skickligaste. Men den han kallar gör han skicklig att bli tjänare … (2 Kor 3:4-6). När HERREN kommer som nummer ett i hans liv blir nollan plötsligt värdefull: 10! Nollan Mose lyder Herren. Före går Herren, sedan nollan Mose och efter honom 2 miljoner andra nollor…
Och sedan: Under över alla under! Två miljoner slavar blev HÄRLIGT FRÄLSTA ur Egypten. Nu kan vandringsfolket börja vandra.
Vi tycker att det är ”saligt att få vandra”. I alla fall när vi sitter i kyrkan och sjunger så … Men det är ingen dans på rosor att vandra med Gud. Vandringsfolket ur Egypten kan ge oss en mer realistisk syn: Det kan vara FARLIGT att få vandra. Hur får man mat och vatten till alla? Hur klara av eftersläntarna, de som inte orkar? Hur klara suckiner och jämmerlika? Hur klara angrepp från oväntat håll? M.m. m.m. m.m.
De skyndar ned mot Röda Havet. Där blev situationen förtvivlad. Bakom dem Faraos mäktiga härar som förföljer dem. Ingen i Israel hade gjort militärtjänst. Framför dem Röda Havets vatten. Ingen hade gått i simskola.
Faraos härar hann upp oss vid stranden just som vi kommit till Pi-HairotMen då, i den sista förtvivlade stunden brast för Guds vindar förskräckelsen hav. Vägen låg öppen. Vi som var döda gick ut ur vår grav (Sv Ps 618). Gud griper in! De blir HÄRLIGT FRÄLSTA vid Röda havet.
Man hör inte mycket av lovsång bland vandringsfolket. Men på andra sidan Röda Havet hör vi den. Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. Mose och allt folket sjunger så (2 Mos 15:2). Jesaja sjunger så i Jesaja 12:2, Jesus sjunger så i salen i övre våningen Psaltaren 118:2, Den sången har hittat in till oss i våra gudstjänster. Vi se också hur lovsången spritter till i benen på gamla Mirjam, Moses och Arons syster. Hon bör vara i åttionioårsåldern nu. Hon tar med sig de äldre damerna i kyrkliga syföreningen och ställer till med dans till Herrens ära ( 2 Mos 15:20-21). Men rätt snart hamnar folket i öknen SUR och i öknen SIN. Där surar, knorrar och syndar de …
Men i alla dessa prövningar ser vi hur Mose mognar och växer. Vi möter Mose som BEDJARE. Hans böneliv börjar med tre ord: Här är jag (2 Mos 3:4). Sedan finner vi ett tjugotal böner nedtecknade. Mose ber för sitt folk. Mose ber för Farao. I slutet av 2 Mos. står det att Herren talade med Mose ansikte mot ansikte såsom när den ena människan talar med den andra (2 Mos 33:11).
Gud hör folkets knorr och lyssnar till Moses böner. Slavarna från Egypten får vatten och bröd.
VATTEN: De kom till Elim där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd. Och slog läger där vid vattnet (2 Mos 15:27).
BRÖD: Den stora MANNAFESTEN börjar. Gud låter bröd regna ned från himlen. ”Vad är det?” Det smakar som semla med honung. De kallar det ”manna”. Till den festen anknöt Jesus i dagens evangelium.
Jublande lyfter vi upp våra händer vi som vår räddning ej mer kunde tro.
Nyfött står folket på skimrande stränder, snart skall i Kanaan trygga vi bo.
Manna från himlen är reskost på vägen, brödet vi bryter och vinet ur lägeln.
Halleluja! Halleluja! (Sv Ps 618:3)
  1. SMAKA HERRENS GODHET
Petrus berättar i första Petrusbrevet 2:1-3 hur vi kan få smaka det.
Episteln slutar med de orden: Ni har ju fått smaka Herrens godhet. Ordet godhet heter på grekiska krästos. Herren Kristus ger krestos! Godheten skall smakas. Vi ska inte sitta och titta på Livets bröd. Det ska smakas, ätas. Det är då den himmelska näringen flyttar in i oss.
Jesus som är full av nåd och sanning vill att hans rika liv skall få flytta in i oss, så att vi kan säga: Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:14,16).
Men nu kan det hända något hemskt. Det finns ingen plats för Herrens godhet i oss!!!! Det är redan fullt av det som är fult!
Före mässan får vi stanna till i bön och självrannsakan. Vad är det som hindrar mig att leva ”himmelriktigt” på jorden. Petrus hjälper oss: Lägg därför bort all ondska, falskhet och förställning, avund och förtal (2:1).

Allt slags ondska - det är allt det som är motsatsen till kärlek. Dit hör lusten att ge igen, såra någon, hämnas...

Falskhet - svek, människor kan inte lita på en, man är oäkta, lever på lögner och halvsanningar, manipulerar …

Förställning - skrymteri, hyckleri, man spelar sin roll, sätter på sig en mask, är inte sig själv, lever en låtsaslek, ler sitt karismatiska leende för att dölja sin inre osäkerhet.

Avund - man ser med oblida ögon på att någon får det bättre, har bättre betyg, tjänar mer, är vackrare. Avunden är som ett gift. Giftet ger självömkan, smittar och smiter ut i tankar, ord och gärningar.

Förtal - man tänker och talar illa om andra, blir ovänlig, försöker nedsätta den andre.

Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig
så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
(1 Joh 1:7)

  1. ALDRIG HUNGRA … ALDRIG TÖRSTA
Hur är det möjligt, frågar vi. Jesus ger svaret i Johannesevangeliet 6:14-35.
Alla denna söndags evangelietexter utgår från Johannes kapitel 6. Först får vi vara med om den stora festen, då 5000 män + kvinnor och barn mättas med fem kornbröd och två fiskar. Det bli tolv korgar över efter måltiden. Folk häpnar! De säger inte: Jesus måste vara en profet. De säger: Han måste vara PROFETEN (varför? Svar: 5 Mos 18:15,18).
När Jesus märker att de ville göra honom till kung, drar hans sig undan. Han försvinner. Hans lärjungar hittar honom på andra sidan sjön. De hade åkt båt dit, Jesus hade gått på vattnet.
Där får nu lärjungarna ett underbart samtal med Jesus. Jesus talar med dem om mannat i öknen på Mose tid.
 De undrar vad de ska göra för att bli bättre kristna. Jesus svarar genom att tala om vad han ger.
Vi får ibland vara med om rika gudstjänster. Vi anar, förstår, häpnar. Himmelen är nära! Efteråt får vi dröja oss kvar i den personliga gemenskapen och samtalet med Jesus.
Vandra nu gärna långsamt genom Johannes 6 med hjälp av Midfastosöndagens tre årgångar.
Sångpostillan årgång 1, boken sid 160, bibelskolan.com tryck här.
Sångpostillan årgång 2, boken sid 150, bibelskolan.com tryck här.
Sångpostillan årgång 3, boken sid 162, bibelskolan.com tryck här.

Jesus säger idag till oss:
Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv."  
Vi säger till honom:
"Herre, ge oss alltid det brödet!"
Jesus svarar:
Jag är livets bröd.
Den som kommer till mig ska aldrig hungra,
och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta (Joh 6:33-35).

Aldrig hungra – men jag behöver äta.
Aldrig törsta - men jag behöver dricka.

Med ”lætarehälsning”
Bengt Pleijel 89+


Skriva ut