onsdag 24 juni 2015

Inför fjärde söndagen efter Trefaldighet.

Bakom oss ligger ett par söndagar då vi blev bjudna på bröllop, firade födelsedagar och festade. Nu skulle vi haft Tredje söndagen efter Trefaldighet. Men Johannes Döparens dag ersatte den. I stället för DE FÖRLORADES SÖNDAG hamnar vi i DE FÖRFÄRLIGAS SÖNDAG. Vi får träffa en massa dåliga människor, smutsiga, syndiga, svårälskade. Vi skakar på huvudet åt dem. Men Jesus säger DÖM INTE. Vi duger inte till domare. Sätter vi oss på DOMSTOLEN förvandlas den till DUMSTOLEN! Läs vidare kommer du att förstå det.

  1. AUDIENS HOS EN FÖRFÄRLIG KUNG.
GT-texten från 2 Samuelsboken 12:1-7 ger oss audiens hos Hans Majestät konung David. Eftersom vi är lite blyga tar vi sällskap med profeten Natan. Vi behöver inte säga så mycket. Natan för ordet. Han berättar för David om vad som hänt i riket: Två män bodde i samma stad, den ene rik den andre fattig. Den rike var mycket ”fäkreatur-förmögen”. Den fattige ägde bara ett lamm. När den rike fick gäster och skulle bjuda dem på middag tillämpade han regeln: Ta från de fattiga och ge åt de rika! Den rike tog den fattiges lamm och förvandlade det till lammstek. När David hörde det blev han alldeles rasande på den mannen och sa: Så sant Herren lever: den man som har gjort detta förtjänar döden! Natan sade då till David: Du är den mannen!

Här träffar vi en kung som lever efter regeln: Ta från de fattiga och ge åt de rika. Davids stora nöd var att han inte såg sin egen synd. Han levde i ”sin egen bubbla”. Men vilken smutsig syndare denne store, duktige, vackre kung var! Han var verkligen förfärlig.
David hade syndat mot tionde budet och fått begärelse till sin nästas hustru.
David hade syndat mot sjunde budet och stulit Batseba från hennes man.
David hade syndat mot sjätte budet och begått äktenskapsbrott med henne.
David hade syndat mot femte budet och låtit dräpa Uria, Batsebas man.
Framför allt hade David syndat mot första budet, mot Livets Gud.
David såg inte och insåg inte att han hade syndat grovt.
Inte förrän Herren sände en profet till honom som sa:
Du är den mannen …

Nu tar Natan fram spegeln och riktar den mot oss. Jag får se mig själv. Har du någon likhet med den vackre David? Säger du som han, då du står framför spegeln: Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad! (Psalt 139:14). Eller säger du som David, när han ber: Gud var mig nådig efter din godhet ...tvätta mig ren ...jag känner mina överträdelse ... Mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon (Psalt 51).
David förstod att hans sätt att leva var djupast sett en synd mot Gud, en synd mot den Gud som gett oss livet. Gud reagerar! Han lider när han ser att vi fördärvar hans mening med livet. Han säger: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar ... jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede ... (Hosea 11:8-9)
Denna Guds smärta fick vi se i Golgadramat. Vi var där när de korsfäste vår Herre.
Du bar ditt kors: Då bar du ock med världens skulder mina (Sv Ps 140)

När du läser din Bibel möter du många människor. Lägg märke till hur de skildras: inte alltid som troshjältar och supermänniskor. Abraham, Isak, Jakob, David och många andras skildras i all sin svaghet. De är små, ynkliga, dumma. När apostlarna sätter sig ned och skriver Nya Testamentet berättar de själva om sina egna svagheter och syndafall. De förnekar och förråder. De grälar om vem som är störst, bäst och vackrast. De gjorde så redan efter den första nattvardsgången, se Lukas 22:24.
Varför berättar de om detta? Att våga se sin synd kan man bara om man förstår hur älskad man är. Om man mött honom som var fylld av nåd och sanning. Först visar han sin nåd, sin godhet och sin kärlek. Sedan visar han oss våra synder, svagheter och dumheter. Han visar oss sanningen. Sätter fingret på den ömma punkten. Men han kan också berätta hur man blir av med synden och hur vi kan få ”ett rent hjärta och en frimodig ande” (Psalt 51:9-15).
Poängen med Bibelns människoskildring är inte att berätta om hur märkliga de är. Den vill berätta om vilken stor Gud vi har, som kan ta hand om så skräpigt folk! Känns det inte hoppfullt?

  1. ATT BLI AVSLÖJAD.
Det sker i episteln från Romarbrevet 2:1-4.
I verserna före denna text får vi en lång lista på uselheter, som människor kan ha för sig: ondska, omoral, girighet, elakhet, avund, mordlust, stridslystnad, svek, illvilja, skvaller, förtal, skrävel och skryt, hat, förakt ...
När vi som är väluppfostrade och ”lite fina i kanten” möter dem, suckar vi nog och säger något om ”tja, människor nu för tiden”. Vi kanske t.o.m citerar fariseen i templet, han som ”bröstade sig” och sa: jag tackar dig Gud att jag inte är som de. Visst kan vi vara tacksamma. Tänk om Gud inte gripit in i våra liv och sänt goda människor till oss, då hade vi för länge sedan snurrat runt i fördärvets grop. Vi hade snattat och rånat och gjort snedsteg och fifflat med skatter och pengar och fallskärmar. Nej, så usla är vi inte. Och så ser vi lite föraktfullt och överlägset på dem. Och kanske kommenterar och kritiserar och ...
Ja, vi kan se detta hos varandra. Om du ser mig komma gående med min rullator kan du, som är så skarpsynt, upptäcka vilken självgod, egotrippad och knepig människa jag är. Det värsta är att du nog har rätt. Men akta dig! När du pekar ett finger åt mig, finns det tre fingrar kvar som pekar mot dig själv. Du är tre gånger värre än jag. Fy skäms på dig!
Den käre Paulus fortsätter med att avslöja oss. Du dömer och fördömer. Ditt hjärta är hårt och obotfärdigt.
Och Jesus, vad säger han? Han ser kanske att ytterst ute är du en fin människa. Du har goda kristna värderingar. Men du tillämpar dem på alla andra men inte på sig själv. Ve er, era hycklare! Ni rengör utsidan av bägaren och fatet men inuti är ni fulla av rofferi och omåttlighet. God ytterst ute. Men innerst inne? Ni är blinda , trångsynta, (läs Matteus 23:25-26).
Du protesterar. Präster säger ju att Gud är god och tycker om mig precis som jag är. Du duger, säger de...
Jo, Gud är god. Du får komma som du är. Men du behöver inte förbli sådan du är! Gud vill göra något med dig genom sin godhet. Hans godhet vill föra dig till omvändelse.
I stället för att vända ryggen åt Gud och bara ha tankar och åsikter om Gud, får du vända helt om. Då ser du Guds ögon. Han ser på dig. Du ser hans mun. Du hör hur han talar personligt med dig. Hans hjärta talar till ditt hjärta. Ord av ande och av liv. Du anar hur hans kärlek letar sig in i ditt hjärta, ditt inre kärleksrum.
Paulus berättar vad som nu händer med dig då du vänder om. Läs 2 Kor 3:16-18 (Fb 2014).
När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. (Du avslöjas men blir inte utskälld. Du träffar den helige Ande och något spännande händer då:) Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Avslöjad – men ÄLSKAD! Herren gör dig god innerst inne.

  1. ATT BYGGA BJÄLKKYRKA!
Det lär vi oss när vi gör en charterresa tillsammans till Bergspredikans berg i Galileen. Matteus är guide, och förbered gärna resan genom att studera vad han skriver i Matteus 7:1-5.
Jesus undervisar oss om hur vi ska klara av varandra. Ty det är inte så lätt att vara människa tillsammans med andra människor. Och inte heller att vara kristen tillsammans med andra kristna. Det kan bli upprörda känslor och stormar både i vattenglas och i församlingshem. Du och många andra sätter sig på domarsätet och dömer och bedömer och fördömer allt och alla.
På domarsätet skall Jesus sitta han som skall komma igen för att döma levande och döda. Han som dömer vet vad det vill säga att vara människa. Och han vet vad det vill säga att ha himmelsk klarsyn. Den yttersta rättvisan skall skipas. Stig därför ned från domarsätet och överlämna din sak till honom som dömer rättvist (1 Petrus 2:23).
Men om du sätter dig själv på Domstolen förvandlas den till Dumstolen. Vi kan inte se hela sanningen om en annan människa. Vi kan inte läsa hennes tankar och utröna vad som finns i hennes innersta. Människan är inte Gud.
Jesus ställer en fråga till oss: Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget?
Vi förstår vad Jesus vill ha sagt. Och vi ser hans humor i detta. Vi ser alla småfelen hos varandra men inte STORFELEN hos oss själva. Jesus påstår faktiskt att det är vi som har de största felen.
Vad heter bjälkarna i ditt öga? Kanske ”oförsonlighet, likgiltighet, feghet, förakt, självupptagenhet” ... Du mår inte bra av denna ögonskada. Människor omkring dig får det svårt. Kalla blickar får dem att frysa.
Men du klarar inte av att själv få bort bjälkarna. Ta kontakt med ögonläkaren. Han heter Jesus. Han kan öppna dina ögon och du ser Guds lamm som borttager dina bjälkar.
Vad gör han med bjälkarna? Precis som man förr byggde stavkyrkor får vi nu bygga bjälkkyrkor. Bjälkkyrkor står där som vittnesbörd om vad Herren fått göra med trångsynta, närsynta och ögonbjälkskadade syndare. Jo, dessa utrensade bjälkar har en oerhörd bärkraft när en levande kyrka skall byggas i en ny tid. När vi kommer in i den kyrkan förnimmer vi en atmosfär av försoning, kärlek, helande, glädje, beroende. Ingen ser på oss med bjälkögon för att hitta fel på oss. Bjälkarna är borta från ögonen.
Bed med mig för din församling, denna bön från Ef 1:15-19 Fb 2014.
Därför, när jag har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, kan jag inte sluta att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att ERA HJÄRTANS ÖGON ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.

Med många varma hälsningar från
Bengt Pleijel 88+

som är Sångpostillans guide och träffas i boken Sångpostillan, årg 1, sid 302 och i datorn: tyck här.
.tisdag 16 juni 2015

INFÖR FÖDELSEDAGAR I MIDSOMMARTID

Förra helgen firade vi bröllop. Det var bröllop i en österländsk kungafamilj. Och det var bröllop i en västerländsk kungafamilj. Men vad är väl ett bröllop på slottet ... det kan vara vansinnigt tråkigt och trist ... och helt UNDERBART! Ja, ni vet ...
Men nu till denna helg kommer några födelsedagar: Åh kyrka fyller 75. Johannes Döparen fyller 2022 (enligt mina ovetenskapliga beräkningar). Och HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS fyller 100.

Vi börjar med:

HUNDRABLOGGDAGEN!
Det började för två år sedan. Min dotter Anne-Mette hade träffat en person i Borås som sa: Jag tycker att din pappa skall börja skriva blogg. Och Anne-Mette sa till mig: Jag tycker att du skall börja skriva blogg. Och sen kom den ene efter den andre och sa: Jag tycker att du skall börja skriva blogg. Först den ene. Sedan den andre = två personer. Eftersom jag brukar göra som folk säger, så ”blidde det blogg”. Nu sänds blogg 100 ut med extra mycket GODIS,  till både snälla och stygga barn.
Innan jag började, läste jag många bloggar. Profetiskt klarsynt och skickligt talade de om hur dåligt allt var. Jag tänkte: Om det behöver jag inte skriva, andra gör det bättre. Jag ville skriva om hur bra allt kan bli. Jag ville göra många nyfikna på vilken tröst, hjälp, kraft och glädje som gömmer sig i varje söndag och som längtar efter att få flytta in i oss. Janne Josefsson talar om hur dåligt allting är, skrev jag. Jesus Josefs son vill tala om hur bra allting kan bli. Han längtar efter att umgås med oss, tala till oss, visa oss söndagen som nystartens dag.
På ICA och COOP kan du på godishyllan plocka till dig det som är SYNDIGT GOTT!
På denna blogg får du gratis och av nåd himmelskt söndagsgodis varje vecka. HIMMELSKT GOTT!
Har du upptäckt att detta godis är gott och hälsosamt, så bjud ...
Guds kärlek har godis till fyllest ... det räcker för dig och för mig ...

ÅH KYRKA 75 ÅR.
Midsommardagen 24 juni 1940 invigdes Åh kyrka. Den 21 juni 2015 börjar vi fira födelsedagen. Ja, må Åh leva i hundrade år ...
I 26 år fick jag stå som präst så gott som dagligen i Åh kyrka inför Vigelands altartavla. Ständigt upptäckte jag detaljer i tavlan som fick tala till mig och andra.
Först den allvarlige, bistre Fadern som rusar emot sin slarver till son då, och sina besvärliga barn idag. En engelsk präst, som hade tavelmålning som hobby, tyckte att Fadern saknade ett karismatiskt leende. Han sa: ”Nästa gång jag kommer skall jag ta med en pensel och smila upp hans mungipor”. Han fick inte komma tillbaka. Vi upptäckte en gång, då tavlan skickades bort för rengöring, att det rann tårar utför Faderns kinder. Man kan bli så glad att man bara vill gråta. Och vi förstod mer och mer tavlans stora budskap: ”Kom som du är. MEN FÖRBLIV INTE SOM DU ÄR!!!” Fadern vill göra något spännande och fint med oss, sina dumma ungar.
En gång när jag predikade satt några chalmerister långt fram. De hörde inte på vad jag sa. De bara stirrade på tavlan och började livligt småprata med varandra. De hade upptäckt att det fanns veck i den högra armen. Vecken bildade ett lidande ansikte. De såg Jesu ansikte som var fyllt av smärta. Den högra armen kom nedifrån. Den vänstra armen kom uppifrån. Ja, vi tror på EN Gud som har två armar – Sonen och den helige Ande. (5 Mos 33:27). När vi förlorade och vilsna barn kommer till Fadern får vi en himmelsk kram när vi böjer knä vid altarringen. Vi hör pulsslagen från Faderns hjärta: För dig! För Dig!
Du är älskad, älskad, älskad!
Vi ser den förlorade sonens stav. Den hjälper oss hitta adressen hem: FAR. Druvklasarna längst upp till vänster berättar om det rika hemmet. Änglavingarna längst upp till höger, ger oss ett recept mot gudstjänsttråkighet! Tråkighet beror inte på prästen, inte på kantorn. De är alltid bra. Recept: Bekänn dina synder! Ty det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10). Bara en vänder om sänder änglarna ned glädjesmitta till gudstjänsten.
Åh kyrka har nog betytt mycket för många. Många såg Åh som ett ”grönområde”, en ”växtplats”, där man hann stanna till, stressa av, lugna ner sig och börja bearbeta den stora frågan ”Hur mår jag EGENTLIGEN?” Och man fick svar ... De mötte Fadern. Det brann till i hjärtat ... O liv som blev tänt i kristtrognas bröst ...
När jag en gång satt i prästgården på Åh och fönstret var öppet, hörde jag ett par konfirmander som sa till varandra: ”Det här är allt en bra könstig körka. Man blir rellischös bara man kommer in!”
Väggarna minns. Och kan förmedla de stora hemligheterna ...
Tack, Far, för Åh kyrka. Fortsätt välsigna dem som kommer dit!

JOHANNES DÖPAREN FYLLER 2022.
Johannes var ju jämngammal med Jesus.
Det är ju inte så ofta vi kommer till sådana stora födelsedagskalas. Vi behöver två dagar till det.

  1. MIDSOMARDAGEN DEN 20 JUNI då vi förundras över GUDS STORHET!

O store Gud, när jag din värld beskådar som du har skapat med ditt allmaktsord,
och där din visdom väver livets trådar och alla väsen mättas vid ditt bord -
DÅ BRISTER SJÄLEN UT I LOVSÅNGSLJUD:
O STORE GUD, O STORE GUD. (Sv Ps 11:1).

Denna helg bjuds vi på två skapelseberättelser: 1 Mos 1:1-13 och Johannes 1:1-5. Barn i alla åldrar bjuds att nyfiket läsa det som i skolan är förbjuden litteratur, ty när blomstertiden kommer så händer att de som går i skola, ej ”skola påminnas om Guds godhets rikedom att vi den nåd besinna som räcker året om” (Sv Ps 199:2).
I skapelseberättelserna möter du en Far som berättar för sina barn om den glädje han kände då han uppfann jorden och dig och mig. Han gör det på ett språk som barn förstår. Han talar inte om atomer och molekyler och DNA och sådant. I så fall hade ju folk som levde förr bara stått där och sett dumma ut. Inte förrän i vår tid hade man begripit något. Vi är ju så kloka!
Men du: Läs, begrunda, häpna, förundras. Unna dina hjärnhalvor att slippa huvudvärk! Hör i stället musiken i budskapet om de sju skapelsedagarna. Då brister själen ut i lovsångsljud ...
Vill du ha en erfaren guide träffar du honom i Sångpostillan, adress, se nedan.

  1. JOHANNES DÖPARENS DAG 21 JUNI, då vi förundras över hur VI KAN BLI STORA!
Dr Lukas berättar i 1:15-17 om hur en ängel möter prästen Sakarias i Jerusalems tempel. Han talar om för honom att en "gumfödelse" skall ske i hans familj. Hans till åren komna hustru Elisabet, skall föda ett barn. Ängeln vet både könet och namnet. Pojken skall heta Johannes. Han skall bli stor inför Herren.
Om du läser denna text tillsammans med Sångpostillans guide, får du gör en djupdykning i vad Lukas skriver, och upptäcka att detta som sas för 2022 år sedan talar om oss idag! Vi får veta hur vi kan bli stora!
Lukas berättar efter dagens text (vers 18-20), om hur prästen Sakarias hade svårt att tro detta. Därför säger ängeln att Sakarias ”skall bli stum och inte kunna tala förrän dagen då det sker”. Det såg ut som ett straff. Men det var en stor gåva han fick. Hans hustru Elisabeth fick vänta i nio månader på att löftet skulle uppfyllas, Prästen Sakarias fick talförbud i nio månader. Men när Johannes föddes kom den helige Ande över Sakarias och han höll en predikan, ja han sjöng den. Predikan tog nio månader att förbereda. De som följer tidegärdens Laudes får lyssna till den varje morgon (Läs Lukas 1:67-79). Så nog är det bra om präster får talförbud ibland ...
Eftersom vi är lite kungliga i dessa tider, kan vi påminna varandra om att vi en gång hade en kung som hette Johannes Döparen: Jean Baptist Bernadotte. Han var HKH Prinsessan Sofias svärfars farfarsfarfarsfarfar. Han kom som krigargeneral. När han blev kung kallades han Karl XIV Johan i Sverige, och Karl III Johan i Norge. Då startade han fred i vårt land som varat ända till nu.

Fred och frid vare med Er!
Bengt Pleijel 88+

som nu överraskar dig med att avslöja att det är han som är guiden och som gärna vill träffa dig m.fl ...
...på Midsommardagen, i Sångpostillan årgång 1, sid 482. Eller tryck här.
...på den helige Johannes Döparens dag i Sångpostillan årgång 1, sid 489. Eller tryck här.
Himmelskt söndagsgodis finns på facebook och kommer i princip inför varje söndag, till dem som vill vara vän med Bengt Pleijel. Nyfikna ovänner hittar den på bengtpleijel.blogspot.setisdag 9 juni 2015

Inför andra söndagen efter Trefaldighet.

Vilken bröllopsfest till helgen! Gläd dig du ...
På lördag ställer kungen till med bröllop för sin son. Carl-Filip får sin Sofia.
På söndag berättar Lukas om en man som ställer till med fest (Lukas 14:15-24). Matteus, som är lite bättre underrättad, återger samma händelse, men säger att det är kungen som ställer till med bröllop för sin son (Matteus 22: 1-14). Den som skrivit predikningarna i Sångpostillan skrev för flera år sedan - med profetisk klarsyn - att detta syftade på det som kommer att hända den 13 juni 2015. Så här skrev han:

Det är kungens son, HKH Prinsen, som skall gifta sig, Och så sätter sig kungen och drottningen på kvällarna och skriver bjudningskort. Flera hundra vänner blir bjudna. "Välkomna till oss då Carl-Filip gifter sig..."

Sångpostillans författare avslöjar inte att bruden kommer att heta Sofia. Förmodligen anade han det. SOFIA betyder VISHET. Det han skriver doftar ju Sofia -vishet lång väg.
Har du blivit bjuden? Jag har det. Kungligheter blir ju det. Jag är barn till en kung, och jag ”vet om att jag är värdefull, viktig här och nu”.
Barn till en kung! Jo, jag har fått skriftligt på det. Se Galaterbrevet 3:26 ff.
Värdefull! Jo, arvinge till en som är rikare än Bill Gates! Läs testamentet i Galaterbrevet 3:29.
Viktig! 82,1 kg
Här och nu! Hovet är mycket mån om att just jag skall hitta på slottet här och nu. Eftersom jag kommit i den ålder att jag ser illa, hör illa och går illa, har man lovat att jag skall få sitta långt fram på bröllopet.
Ja, allra längst fram, mycket nära.
Alldeles framför Teven!

Söndagens episteltext (Joh Upp 19:5-9) berättar också om bröllop. Det skall bli bröllop i himlen, står det. Jesus -Lammet - gifter sig. Och bruden, vem är det? Det är vi alla som i tro och kärlek, vill höra ihop med honom. Ja vi alla – män, kvinnor, gubbar, damer, barn och ungdomar. Vi är tillsammans bruden. Gläd dig, du Kristi brud! Och vi kläs i de himmelska bröllopskläderna, i skinnande vitt linnetyg. Och från himmelen hör vi på denna söndag, som handlar om KALLELSEN TILL GUDS RIKE, ett rop:
Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.

Söndagens tema är: KALLELSEN TILL GUDS RIKE. Vi är kallade att få leva rikt och riktigt i Guds rike.

RIKT  det startar med fest, säger Lukas. Det börjar med bröllop, säger Matteus. Fadern öppnar sin himmel över oss. Vi hör kärlekens pulsslag från hans hjärta, Vi hör änglarnas budskap i vår natt. De sjunger på melodin ”Härlig är jorden”:

Festen kan börja, allting är nu redo.
Bordet är dukat med himmelskt bröd.
Jesus Kristus, Konung och Herre, 
står här och kallar: Kom till mig.

Gud kallar oss genom evangelium, säger Martin (han från 1500-talet).
Han börjar med nåden, säger Johannes (Joh 1:14). Ja, han är full av nåd, full av godhet, kärlek, ömhet ...
Gud är Kärlek. Han är inte diktatorn som skrämmer oss till lydnad och tvingar sina lösningar på oss. Han är inte Stalin, Putin eller Pol Pot.
Vi frihet fick att bo där, gå och komma, att säga ”ja” till Gud och säga ”nej” (Sv Ps 289:1).
Vi kan få leva rikt. Om vi vill ... Men också leva...

RIKTIGT – hur då? Jo, sjunger änglarna:
Öppna dina ögon, lyft dina händer,
vidga ditt hjärta, höj din röst. 
Synden blir förlåten, allting förnyas.
Jesus är Herre, all vår tröst.
Problemet med viljans frihet är att den har blivit så bunden. Bunden av hänsyn, rädsla, människor, makter ... Det finns många ”herrar” (och ”damer”) som stör festen och får oss att fastna, bli låsta, ”Det var en svensk som satt fången”. (Fädernas kyrka, psalmen nr 169:6 i gamla psalmboken).
När Gud kallar oss kommer vi ofta med så knepiga och dumma invändningar. ”Jag har inte tid. Jag har köpt ett sommarställe och måste åka och titta på det. Jag har köpt en Mercedes med många oxkrafter och måste ut och köra den. Jag har blivit kär och måste pröva hen.”
(Köpte han sommarstället innan han sett det? Visste han inte att det fanns parkeringsplatser nära slottet? Nog hade den snälla Silvia dukat fram en tallrik till, också för fästmön).
Nu är det inte kört när det är kört! Jesus som enligt Johannes1:14 är FULL AV NÅD, är också FULL AV SANNING. När Jesus blir min Herre leder han mig varje dag in i SANNINGEN, in det friska, äkta, sunda livet. Jag blir löst från onda makter och krafter, som styr mig.
Men han tvingar inte sina lösningar på mig. Han leder mig genom att lära mig sjunga kärlekens ”låtar”:
Låt er förvandlas... Låt er fyllas av Ande... Låt Guds namn blir helgat... Låt ditt rike komma... Låt din vilja ske...
Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus (1 Petrus 2:5).
Låt-sången” får hopplösheten att vika och glädjen att gnola i oss.

Men något mer kan hända. När man lyfter på en sten i skogen kryper massor av kryp fram, oroliga, arga. stridslystna, de går till attack! Det finns mörka makter och onda krafter som vill göra allt för att vi ska sluta med ”låt-sången”. Vi känner oss hjälplösa. Förstår att vi behöver be: Kyrie eleison! Fräls oss från den Ondes onda ondo!
Petrus skriver att det finns en fiende som går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Läs 1 Petrus 5:8-11. Har du erfarenhet av det? Något, någon uppslukade dig helt. Du blev fångad av något som gjorde dig alldeles blind, självupptagen. Människor omkring dig suckade ...
Petrus ger receptet: Stå honom emot ...
Många har gjort det, men ändå misslyckats. Varför? Jakob ger svaret: Underordna er Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly från er (Jakob 4:7). Först: Underordna er Gud. Himmelska kontakter hjälper mig att bli klarsynt och ger mig kraft att stå det onda emot. Sjung in detta budskap:
Jesus är Herre, fall nu ner för honom.
Evigt liv han ger åt dig.
Sjung din lovsång, gläd dig av hjärtat
för Jesus Kristus Herre är.

Nu har vi hamnat på tröskeln till bröllopssalen. Vi kikar nyfiket in. Vi ser det söta paret. Vi ber för dem: ”I nåd, o Herre hos dem bliv och din välsignelse dem giv ” (Sv Ps 82). Vi ser de vackra gästerna. Vi känner doften av den goda maten - spaghetti med massa frikadelli – den måltid som julaftonens kärlekspar Lady och Lufsen fick. Och så naturligtvis prinskorv och prinsesstårta.
Plötsligt händer det något. Musiken tystnar. Sången tystnar. Alla stirrar åt samma håll. Kungen går fram till en som inte är klädd i bröllopskläder. Kungen blir upprörd. Han befaller lakejerna att slänga ut mannen. (Matteus berättar om det i 22:11-14). Men detta verkar ju inte klokt!
Nu kan jag berätta för dig att jag träffat Sångpostillans författare. Han verkar så glad, nästan upprymd, när han läser detta. Är den karln riktigt klok?
Nu ska jag inte här avslöja varför han blev så glad. Jag erbjuder dig att själv söka upp honom. Han är inte så farlig som han ser ut. Fråga honom varför han reagerar så. Han stämmer träff med dig i Sångpostillan årg 1, Andra söndagen efter Trefaldighet. I boken på sid 286 ff, eller tryck här.
Och den som ingen dator har hen får gå till grannen rar. Säg till grannen: ”Jag har fått ett problem: Hur kommer det sig att någon kan bli glad när han ser någon som inte har rätta kläder, blir utslängd från en bröllopsmåltid? Hur alltså en man vars tänder ville tugga prinskorv, får gnissla tänder utanför festsalen. Det verkar ju inte klokt! Men svaret lär finnas i din dator. Vill du hjälpa mig att hitta www.bibelskolan.com / Sångpostillan årg 1/ andra söndagen efter Trefaldighet”.
Grannen undrar om du är riktigt klok.
Kanske har han rätt.
Men han hjälper dig...

Hjärtliga lyckönskningar på bröllopsdagen
Bengt Pleijel 88+tisdag 2 juni 2015

INFÖR FÖRSTA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET.

In min bokhylla finns en vacker bok med ett rödblågult hjärta på. Den är skriven av en person som står mig mycket nära. Boken heter ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD! Den utlägger Paulus brev till svenskarna. Paulus skickade en kopia till Rom omkring år 57 e Kr. Jag har läst boken och rekommenderar den varmt. När mina ögon idag föll på boken fick jag tanken till denna veckas blogg – en sån där profetisk AHA - JABBADABBADO-idé, som man ibland, men alltför sällan, får. Ty det ligger ju en rik helg framför oss. På lördag, den 6 juni, är det Nationaldagen, då vi tillsammans får ÄLSKA SVERIGE. Och på söndag – första efter Trefaldighet - är temat VÅR DOP – och det handlar om nystart och nya möjligheter då vi upptäcker hur dopet drar oss TILLBAKA TILL GUD och kan få hjälp att sprida Jesus-smitta till andra. Två delar alltså:

  1. ATT ÄLSKA SVERIGE
Hur reagerar du inför den uppmaningen? Våra älskade ”mediamänniskor” bombarderar oss ju varje dag med hur illa det står till i vårt land. Det är fel både på politiker och pensionärer, både på lärare och på läkare, både på föräldrar och på ”ungdomen nu för tiden”. Ja, man kan faktiskt hitta fel också på präster, pastorer och annat löst folk ...
Vi kan ha rätt i vad vi så skarpsynt hittar. ”Ja, det är ett syndigt land” ... En flykting från Afganistan undrade förvånat, när han äntligen lyckats komma hit efter en lång, smärtsam resa: ”Varför klagar alla så mycket här?” Svara på det!
Vad har hänt med gamla Sverige? Hur har vi, som har det så bra och är så bra och så jämlika, blivit så jämmerlika? Bortskämda suckianer!

Frågan är: VAD GÖR VI ÅT ELÄNDET?
Svar: Säg HIMLAR ANAMMA!!!!
Anamma betyder ta emot. Sluta ta emot från dunkla krafter nedifrån, från ”de underjordiske” som Emils Krösa-Maja säger. Var som spårvagnen – den tar emot kraften ovanifrån.
Bed: Ske din vilja, såsom i himlen SÅ OCK I SVERIGE!
Just nu är en kärlekens motrörelse på gång i Sverige. På Nationaldagen samlas folk över hela landet till SVERIGEBÖNEN. Vill du bli av med din tröga slöhet och få kärlekseld i hjärtat, häng då med i motrörelsen och gör som alla glada laxar – lek dig motströms. Motrörelsens adress – se nedan. Det är mycket spännande, som du kan få vara med om. I 2 Krön 7:14 träffar du kung Salomo, som berättar om det.

Om mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Himlen mitt i Sverige! (Jfr Sv Ps 17:1).

  1. TILLBAKA TILL GUD
Vi slår nu in på Omvändelsevägen. Där hittar vi startpunkten: VÅRT DOP. I söndagens texter möter vi några som smittar oss med glada upptäckter.

HESEKIEL
Honom möter vi i den gammaltestamentliga texten – Hesekiel 36:25-28. Hesekiel berättar om att Herren vill göra något spännande med oss. Först vill han rena oss. Vi har blivit så lortiga. Luktar illa! Skitungar!!! För detta använder han rent vatten.
Sedan får vi vara med om en hjärttransplantation, berättar Hesekiel. Han tar bort stenhjärtat, det kalla, kantiga och hårda inom oss som människor omkring oss har så svårt med. Sedan ger han oss ett nytt hjärta. Ett nytt hjärta får man ju från en som nyss har dött. Den som har dött för oss är Jesus. Det är Jesu hjärta vi får (se Sv Ps 235:1).
Ja, det händer något spännande i vårt inre kärleksrum. Där det förut var unket och smutsigt där blir det rent och friskt. Det blir inte längre fult av JAG. Det blir fullt av ANDE. Anden blir vår inre motor och drivkraft. Jag skall göra så att ni vandrar efter mina stadgar. När Anden kommer in i oss får vi en ny kraft, vi hittar Guds barns härliga frihet. Och den gudomliga leken: Guds barn leker KÄR LEK!
Hesekiel talar alltså om vatten och Ande. Vatten och Ande får vi i dopet. Där börjar vårt lärjungaskap.

PAULUS
dyker upp i dagens epistel – Romarbrevet 6:3-11.
Paulus säger där att allt det som hände med Jesus – hans död, hans försoning, begravning, hans seger över Döden på Påskdagen – allt det blev vårt i dopet. Dopet flyttar in oss i Jesu seger.
Varför? För att också vi skall leva i ett nytt liv!
Vi får sluta att vara minus-människor. Jämmerlika nederlagsfolk. Vi blir plus-människor. Plustecknet är Korsets tecken. Före går Herren med segerns baner! Tillsammans med Jesus går vi ut till alla svenskar och i Hans kraft älska Sverige tillbaka till Gud.
Är du nyfiken på vad Paulus säger mer i dagens epistel, gå till den vackra boken med ett rödblågult hjärta på. Adress se nedan.

NIKODEMOS
Honom träffar vi i dagens evangelietext från Johannes 3:1-8.
Nikodemos var en högt uppsatt person. Han var en av judarnas rådsherrar, ungefär riksdagsman. Han var mycket lärd. Han kallas för ”en lärare för Israel”- Han var en man som alla såg upp till. Hos Nikodemus fick man svar på frågor om Gud och livet och meningen och sådant, Han var en kändis som man ofta såg i TV-rutan. Det som nu händer är att läraren kommer till LÄRAREN. Nikodemos smyger sig till Jesus om natten.
Jag som skriver detta undrade mycket över Nikodemos. Så därför smög jag efter honom och satte mig alldeles bakom honom och hörde samtalet han hade med Jesus. Ett oerhört spännande samtal. Jag har nedtecknat inte bara det som Johannes skrivit, utan också vad innebörden var i det som där sades. Det finns nedskrivet i Sångpostillan, årgång 1, sid 276. Adress se nedan.
Jesus talar om ett nytt liv i vatten och Ande, och öppnar våra tankar om dopets mening.
När han förklarar detta talar han om vinden. Det är samma ord för Ande och för vind både på hebreiska och på grekiska. Allt som kan sägas om vinden det kan sägas om Anden. Och – nu kommer vi till poängen: Som det är med vinden och som det är med Anden så är det med var och en som har fötts av Anden.

Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa,
men du vet inte varifrån den kommer eller var den far.
Så är det med var och en som har fötts av Anden.

Den som är född av Anden...
... blåser – vi kommer i rörelse, blir inte längre sittarfolket utan vandringsfolket.
... vart den vill – vi får en ny vilja och håg.
... du hör den blåsa (du hör dess sus Bibel 1917) – Ego-bullret ersätts av en glad kärlekssång till Jesus.
... Du vet inte varifrån den kommer – vi blir obegripliga för världen (se Sv Ps 258:1, 1 Joh 3:1).
... eller vart den far – vi får en ny målsättning för livet.

JEDUTUN
Sångmästaren leder oss i dagens psaltarsång, Psaltaren 66:5-12.
Det står inte att det är Jedutun som här avses. Men Jedutun var en känd kördirigent, Det står om honom att han hade profetisk anda att spela tack- och lovsånger till Herren (1 Krön 25:3. Bibel 1917). Är det inte ett underbart namn på en kördirigent: Jedutun – GE DU TON!
Nu säger vi till honom: Ge du ton!
och så tar vi ton och sjunger:
Kom och se Guds gärningar, hans väldiga verk bland människor ...

och bland dem som sjunger – lite hest och skrovligt, men fullt njutbart för mig själv – är
Bengt Pleijel 88+

som uppmuntrar dig att på din dator låta pekfingrarna dansa fram till dessa adresser:
  1. www.sverigebönen.se tryck här
  2. GAudete förlag (tryck här) om du vill köpa vacker bok med ett rödblågult hjärta på, och som är skriven av en person som står mig mycket nära.
Boken heter ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD!
  1. Om du har lust att med mig och andra nyfikna smyghöra samtalet mellan Jesus och Nikodemus så slå upp sid 276 i boken Sångpostillan årgång 1. tryck här

Skriva ut