måndag 27 maj 2019


Inför himmelsfärd och Novena

Vilken stor festdag i kyrkoåret

Det är ABBA-dagen. Jesus går till ABBA - FAR. Det  är Jesu tronbestigningsfest. Han bestiger tronen på allsmäktig Gud Faders högra sida och blir HERRE ÖVER ALLTING. Det är dagens tema. Då skall alla knän böja sig, i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är HERREN (Fil 2:10-11 SFB).
    Jesus får nu Namnet över alla namn, HERREN - (JHVH, JAG ÄR, 2 Mos 3:13-14) Jesus är Gud. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern. Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om JESU NÄRVARO NU! Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången, han kan nu vara över allt - i Korea och i Ljungskile och i Hemmaboda, där du bor. "Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er" (Sv Psalm 15:2). 

Vill du hitta den stora hemligheten i detta, vandra då in i dagens texter: Jesaja 61:10-11, Apostlagärningarna 1:1-11, Lukas 24: 49-53


1. FESTEN KAN BÖRJA! Jesaja tar ton.
Be-grunda Jesaja 61:10-12
Jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, för han har klätt mig i frälsningens klädnad och svept in mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. För liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så ska Herren Gud låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla folk.

Jesaja tar oss med till den underbara trädgården. Där hörs lovsånger, jubelrop, glädje-fröjd. Festdräkter tas på: Frälsningens klädnad och rättfärdighetens mantel. Brudgummen tar på sig turban och bruden pryder sig med smycken. Det spirar av liv i Guds örtagård. Blommor, frukter och lovsånger växer i kapp. Och du undrar: ”Får jag vara med?” Svar: ”Ja, det får du gärna”. ”Du är sökt och efterfrågad!” Men glöm inte festkläderna. ”Kläd dig, själ, i högtidskläder när för nådens tro du träder” (Sv Ps 394:1). Du hittar kläderna i Kol 3:9-14.


2. FYRTIO DAGARS BIBELSKOLA
BE- grunda Apostlagärningarna 1:1-11 i din Bibel.
Efter Påskens seger över döden tar Jesus med oss i sin bibelskola i fyrtio dagar. Vi får begrunda grunden för vår tro. Viktigt! Vi får
 


BEVIS
Jesu första lärjungar går inte på vad som helst. De letar efter bevis. Jesu lärjungar idag behöver inte heller gå på vad som helst. Apostlarnas undervisning leder oss in i personlig relation med Jesus, som ger många bevis på seger och kärlek. 

UPPDRAG 
Ni skall bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. I detta NI finns också vi. Hela världen skall smittas med det glada budskapet. De smittade säger: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Men räkna med kamp. Nytt liv föds fram med smärta. Vittnena kan bli martyrer.

UTRUSTNING
Ni skall få kraft när den helige Ande kommer över er. Detta skall ske i Jerusalem – på den svåraste platsen, där så mycket hemskt hade hänt. Där skall de vänta. Den helige Ande skall komma med kraft. Det gäller också oss. Vi ska vänta på den helige Ande. På den svåraste platsen – din hemförsamling. Var bara nyfiken på vad som händer där ”over head”, över huvudet på er. Se upp! Se uppåt!

KÄRLEKSMÅLTID
Man samtalar under en måltid om Guds rike. Nattvarden är kraftkällan också för oss. Det är där vi förstår att GUDS RIKE är rättfärdighet, frid och glädje i den helig Ande (Rom 14:17). Där förnyas uppdraget att gå ut och ge ut …3. HIMMELSFÄRD
Lukas berättar om den i Apostlagärningarna 1:9-11 och i Lukas evangelium 24:50-53. Jämför och BE-grunda i din Bibel.

Vilken märklig berättelse! Jesus försvinner ur lärjungarnas åsyn. Han flyger på något sätt i luften. Men inte som en fågel som genom att lyfta sig högre och högre plötsligt försvinner ur vår åsyn. Han ger sig inte ut som en astronaut på vådliga äventyr i himlarymderna. Han söker inte upp en rymdstation någonstans där uppe.
   Det står att ett moln, en sky, tar honom bort ur deras åsyn... Moln - det är i Bibeln ett uttryck för den himmelska närvaron. När Israels barn vandrar ut ur Egypten går Gud före dem i en molnsky. På Förklaringsberget omger Guds närvaro Jesus med en ljus sky. När Bibeln berättar om molnet som tar Jesus bort ur deras åsyn är budskapet detta: Jesus går från vår värld och in i Guds värld. Han går från vårt sätt att existera till Guds sätt att existera. I himlen sätter sig Jesus på Gud Fader allsmäktig högra sida, som trosbekännelsen säger.
   Jesus bestiger den himmelska tronen. Jesus får nu Guds eget namn HERREN. Det skrevs med fyra hebreiska bokstäver JHVH. Det är namnet över alla namn, HERREN. Jesus är Gud. Han har del i Guds allmakt. Det betyder att han är nu lika allestädes närvarande som den himmelske Fadern.
   Himmelsfärdsdagens budskap är inte budskapet om Jesu frånvaro utan om hans närvaro nu. Han som förut bara kunde umgås med en grupp människor åt gången han kan nu vara över allt - i Korea och i Ljungskile och där vi just nu är i vår kyrka. "Fastän skyar honom lyfte bort och ingen honom ser, glömmer vi ej vad han lovat: Alltid skall jag bo hos er" (Sv Psalm 15:2).

Lägg märke till tre händelser i samband med himmelsfärden. 

UPPDRAG HEMMABODA 
Lukas berättar att en ängel säger till apostlarna: Varför står ni och ser mot himlen? Vår uppgift är inte att vara stjärnskådare eller himmelsdrömmare. Vår uppgift är se mot världens yttersta gräns. Där ligger Hemmaboda, din församling. De behöver Jesus där.

AVSKED MED GLÄDJE
Lukas berättar att Jesus välsignade apostlarna innan han fördes upp till himlen. I livets avskedsstunder brukar komma gråt och tårar. Men lärjungarna återvände till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud. Förstår du varför?                                                          
                       
PINGSTNOVENAN
börjar. De nio dagar som är mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingst kallas så. Novena betyder nio. I nio dagar är Maria, Jesu mor, tillsammans med Jesu lärjungar i en sal i Jerusalem. Där håller ut i bön och väntan på den gåva Fadern hade utlovat. (Apg.1:14).
   Pingstnovenan är en speciell tid i kyrkoåret: För många kristna blir den en tid som präglas av stillhet, väntan och bön om andlig förnyelse. Vi väntar en ny pingst. Du kan bereda ditt hjärta för stora överraskningar. Läs och BE-grunda texterna i din bibel om Anden. Be Ande-psalmerna i din psalmbok. Nr 50—54, 361-368, 160-152, 476-476. På bibelskolan.com kan du BE-grunda den helige Andes röda tråd genom Nyfikenhetsvandringarna 39-60.  OBS! Långa vandringar. Och BE-rikande. Tryck här.


SÖNDAGEN FÖRE PINGST 
kommer som dag 3 i Pingstnovenan. Budskapet är HJÄLPAREN KOMMER.


1. VAR STARK OCH FRIMODIG
Läs och BE-grunda 5 Mos 31:6-8 i din Bibel

Mose har just hållit avskedspredikan inför allt folket, en föredömligt lång predikan (5 Mos 1-31). Sedan blev det herde-installation. Det är Josua som nu ska insättas som folkets ledare. Att just Josua utnämns beror på att Mose visste att han träffat Gud. Josua var med Mose då han tog emot lagens tavlor på berget Sinai ( 2 Mos 24:15). Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, eftersom Mose hade lagt sina händer på honom. (5 Mos 34:9). När man letar efter andliga ledare, herdar för Guds församling, förtroendevalda är det viktigt att utse dem som varit berörda av Gud (jfr Joh 21:15 ff).
   Mose ger folket denna uppmaning. Var starka och frimodiga. Det som duger åt folket duger åt ledaren: Var stark och frimodig. Och det duger åt oss. Du hittar både styrkan och frimodigheten om du följer Herren, ty Herren är den som går framför dig, han skall vara med dig, han skall inte lämna dig eller överge dig. Du skall inte frukta och inte vara förfärad (se hur detta ord upprepas i Josua kapitel 1). Folket då förstod hur viktigt det var att bära på ”by-heart"-ord! Också du förstår …
   Du blir FRI, MODIG och HET! Och STARK!!!


2. INGET KAN MIG SKILJA FRÅN GUDS KÄRLEK
Läs och BE-grunda Romarbrevet 8:31-39 i din Bibel.

Här finns många ”by-heart"-ord som du redan kan. Nu påminns du om dem och du upptäcker att ”by-heart"-ord blir bär-ord. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta (5 Mos 6:6). Vill du ha sällskap med mig som guide på din vandring genom denna text, läs min bok ”Att älska Sverige tillbaka till Gud” sid 122-125.
   Boken finns på bibelskolan.com tryck här


3. INGEN SKALL TA ER GLÄDJE IFRÅN ER
Jesus säger så i Johannes 16:23-33 - som du får BE-grunda i din Bibel. Guide finns i ”Sångpostillan årg 2” sid 246 och i bibelskolan.com tryck här.

Pingstundret är på väg!!!
Sjung om det med Jesaja (61:10):

Jag gläder mig stort i Herren, 
min själ fröjdar sig i min Gud. 

Vi ber: ”Gjut din Ande, gjut din Ande 

över varje törstig själ 
och i allas våra hjärtan 
nu ditt verk fullborda väl” (Sv ps 52:1) 

Glad Pingstberedelse önskar Bengt Pleijel 92+
måndag 20 maj 2019


inför Bönsöndagen

Herre, lär oss att be …
Så bad Jesu lärjungar då, och så får Jesu lärjungar be nu. Vi behöver få hjälp med att andas in himmelrikets livsluft. Spännande rikedomar ligger och väntar på att bli upptäckta. Bönsöndagen vill smitta årets 365 dagar att bli böndagar.
När vi ber knäpper vi våra händer och blundar. Känns tryggt. Hjälper oss att bli samlade. Men Jesus blundar inte. Han ”lyfter blicken mot himlen” när han ber (Joh 17:1). Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen (Joh 5:19).
Även om vi blundar kan vi engagera hjärtats ögon (Ef 1:18) och hjärtats öron (Sv Ps 81:3). Och kroppens händer. Ja, pröva att göra som du sjunger – ”Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus” (Sv Ps 238:1). När jag lyfter mina händer tappar jag mitt eget och blir beredd att ta emot vad Far vill ge
Bön är inte ett sätt att tvinga Gud att göra vad vi vill. Det är inte heller ett sätt att tvinga oss att göra det Han vill. Det är ett sätt att få honom att göra vad Han vill. Genom bönen ger vi Gud tillfälle att ge oss det han vill ge. I bönen möter vi FAR, vår käre himmelske Far, alla goda gåvors givare.

FAR FINNS och färgar fäder
BE-grunda Jeremia 29:11-14
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.  För jag ska låta er finna mig, säger Herren

En del reagerar negativt mot ordet FADER. Om man vänder ryggen åt Gud kan man ha framför sig knepiga män man mött - pappa, läraren, chefen, maktmänniskor … hårda, opålitliga, stränga jordiska fäder. De ger färg åt GUD. Är FAR i himlen sådan? Men Gud har inte skapat oss med ögon i nacken. När vi VÄNDER OM står FAR där. Han ser på oss med kärlek. Han som heter JAG ÄR kan hjälpa mig med min självbild när han säger DU ÄR …
Vår FADER ger färg åt fäder: Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom, (läs om far i Psalt 103). FAR liknar sig själv ibland som en MOR (Jes 49:15, 66:13). Far, som startat den stora GE-rörelsen då han gav oss sin Son, han fortsätter att ge och ge och ge.
I dag möter vi Jeremia, som säger att Far vill ge oss en framtid och ett hopp. Studenterna sjunger om att ”den ljusnande framtid är vår”. Media ger aktuell rapport om att den mörknande framtid bli svår.
Kanske vår nutid ligger i Babel. Israels folk levde där i fångenskap. Staden styrdes av den grymme despoten Nebukadnessar. ”Vid Babels floder satt vi och grät när vi tänkte på Sion” (Psalt 137:1).
Men Gud tänkte på dem. Han såg deras nöd. Han lät Jeremia skriva ett brev till dem om en framtid och ett hopp. En kopia har skickats till oss. Lever svensk kristenhet i Babel? Ja, i kyrkopolitisk fångenskap, säger en del. I andlig undernäring, säger andra. Våra barn växer upp till andliga analfabeter. Vuxna sover.
Far i himlen ser hur det står till. Far vill ge oss både en framtid och ett hopp. Därför sänder Han Jeremia till oss, som säger att vi hittar ”Guds framtid” om vi ber, söker, har förväntningar. Men Far tvingar inte sina gåvor på oss. Han vill veta om vi verkligen vill ha. Jesus säger: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas (Lukas 11:9-10).
När dörren öppnas finner vi att det är sant som Britt G sjunger i Sv Ps 285:1
Det finns djup i Herrens godhet …
och en framtid full av sång.

FAR HÖR och vi får svar
Be-grunda Johannes första brev 5:13-15.
Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.  Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.  Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.
Johannes skriver sitt evangelium för att vi skall TRO (Joh 20:31). Han skriver sina brev för att vi skall VETA - ni ska veta att ni har evigt liv. Ett tjugotal gånger finns ordet veta i hans brev. Jag behöver veta vad jag skall svara på mina frågor: Är jag kristen? Är jag ett Guds barn? Johannes skriver sitt brev för att de som tror på Jesus skall komma till visshet i sin tro. Och Far vill att hans barn skall känna att han älskar dem. Därför uppmanas vi att lägga hans ord på vårt hjärta. "By heart!" Då kommer ordet in i blodomloppet och påverkar hela vår kropp. Ja, det stiger åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen (Matt 12:34).
Lägg också märke till ordet vi: vi vet, vi ber, vi har det, vår bön …
Gud vill att vi kommer samman i bön. Det finns många löften om bönhörelse där två eller tre ber i Jesu namn (Matt 18:19-20). Tillsammans upptäcker vi att bönesvaret ligger inpackat på det himmelska postkontoret. Vi behöver bara ”hem-ta” (= ta hem) paketet. Där finns den stora gåvan: den helige Ande.

FAR SER och SÄNDER HJÄLPAREN.
Be-grunda Lukas 11:5-13 i din bibel.
Jesus berättar om den gång du får oväntat besök. Men du har ingenting att ge dem. Det är tomt i skafferiet, tomt i kylskåpet, tomt i frysboxen. Gästernas magar är också tomma. Du kilar över till grannen och bultar på dörren. Han har gått och lagt sig med barnen i sängen – alla de elva små trollen. Även om du förstår att grannen suckar över att ha blivit väckt, går han så småningom upp och förser dig med allt du behöver för din nattliga supé. Han är din verklige vän.
Lika ivrigt får vi komma till Far och be. Han sover inte. Han älskar att ge och ta oss med i den stora GE-rörelsen. Det han allra helst vill ge är helig Ande åt dem som ber honom. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord (Rom 8:26).
Anden hjälper dig med dig själv. Du anar vad Jesus menar då han säger: Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte Fadern i himlen ge helig Ande åt dem som ber honom. När du upptäcker hur fångad du är i dig själv och hur mycket som är styggt och missmodigt och själviskt inne i dig, då behöver du hjälparen den helige Ande. 
"Herre, se vi väntar alla att du våra böner hör
och att du med oss som fordom än ett pingstens under gör.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl "(Sv. Ps 52:1)

VI BER och FAR GER
BE-GRUNDA LUKAS 11: 1-4 i din bibel.
Lär oss att be, säger lärjungar i alla tider till Jesus. Jesus lär oss bönen Fader vår. Den finns i Matteus 6:9-13 och i Lukas 11:1-4. När vi ber den tillsammans låter vi orden skölja igenom oss. När vi ber den enskilt kan vi stanna länge vid varje bön. Många rikedomar öppnar sig då för oss. Några ”igångsättningstankar” finns i Sångpostillan, årg 2, sid 228, tryck här. Och ännu fler tankar i Nyfikenhetsvandring 54 - ”Kyrkans folk lever i bön”, tryck här.


LÅTOM OSS BEDJA!
Jag kommer nu inför dig, VÅR FAR I HIMLEN, inte i mitt eget namn, inte därför att jag har lyckats och inte behöver skämmas inför Dig. Jag kommer därför att du säger att du älskar mig genom Jesus. Jag kommer i hans namn, i förtröstan på honom, tillsammans med honom, ty genom Honom kan vi nalkas Fadern i en enda Ande. Du är min Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud! 
Och inte bara min Far. Du är VÅR FAR som tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Tack för de många som finns i ordet vår. Tack för att vi får lyfta upp varandra i din fadersfamn och se på varandra med din kärlek och dina möjligheter. Ty du SOM ÄR I HIMMELEN sträcker i dopet ned dina två händer – Sonen och Anden – till oss. Dopbeviset undertecknar du med DITT NAMN. När vi åkallar ditt namn hittar vi vår plats i DITT RIKE som är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Ja, Far, hjälp oss att först av allt söka ditt rike.
LÅT DITT RIKE KOMMA till oss, till våra hem, våra vänner, vårt land …
Låt din goda VILJA SKE på vår jord och i vår bygd ty då kommer vi ana himlen på jorden. Du vill att alla skall bli frälsta och att alla frälsta ska arbeta på sin frälsning varje dag. Ja, visa mig, Herre, din väg och gör mig villig att vandra den.

Tack gode Gud för maten. Du GER OSS IDAG DET BRÖD VI BEHÖVER. Du befriar oss för bekymren för dagen som kommer. Genom Livets bröd i ord och sakrament får vi kraft och mod att vandra på vägen med VÄGEN.
LED OSS bort från synd och ondska och in i ditt rike där vi får säga:
FÖRLÅT OSS! Tack för att vi får leva i din förlåtelse. Hjälp oss att våga se vår egen synd och bekänna den. Hjälp oss alla att hitta förlåtelsens glädje och förlåta varandra såsom du har förlåtit oss.
FRÄLS OSS från den Ondes onda ondo. När frestelserna kommer hjälp oss då att stå emot i Andens kraft. När prövningarna kommer överge oss då inte.
Allt det vi bett om överlämnar vi nu i vår Fars goda händer. Vi stiger ned från tronen, lämnar över makten och äran till dig, vår Far, och sjunger med hela den himmelska härskaran och med allt ditt folk sången om att

RIKET ÄR DITT OCH MAKTEN OCH ÄRAN
I EVIGHET. AMEN

I bönens gemenskap och i lovsångens glädje
Bengt Pleijel 92+
måndag 13 maj 2019Inför femte söndagen i Påsktiden

ATT VÄXA I TRO
får vi lära oss på söndag. Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen … Så stod det i Psaltaren 71:21 (Bibel 1917). Denna psalm hade till överskrift ”En gammal mans bön”. Detta att växa i tro, att få mogna och fördjupas och göra nya upptäckter i sitt trosliv upphör inte med nya åldersrekord. Och att åldras är inte bara ett manligt privilegium. I jämlikhetens tidsålder får även fröknar och fruar vara med på den resan. Folkbibelns överskrift är nu ”bön om hjälp i ålderdomen”. Och vers 21 lyder: Föröka du min storhet och trösta mig igen.
Men växandet kan vara smärtsamt. Och att åldras. Det kan ta emot att behöva ta emot. Man kan få växtvärk. Behöver tröst.
När vi var små och fick ont gick vi till mor och grät. Hon gav tröst, tår-tork och jod. När vi blir gamla går vi till Far, han som är vår Far och vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, barmhärtighetens Far och all trösts Gud!  Han tröstar oss i all vår nöd så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. (2 Kor 1:3-4).
Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen.
Föröka min storhet och trösta mig igen.

Genom himmelska kontakter får vi umgås med fint folk - personlig relation med Honom som vet vem han är: JAG ÄR vinstocken. Han talar om för oss vem vi är: Ni är grenarna. I den gemenskapen bär vi rik frukt. Ett rikt liv, ett liv med mening i.
Det betyder: Jag slipper gå där och sucka, stöna och klaga över mig ”usle mask och vandringsman på tunga levnadsvägen”. Vi sjöng så i gamla psalmboken (Ps 273:4) Britt G. ändrade ordalydelsen i Sv Ps 546:4. Se efter, om du är nyfiken. Själv har jag ändrat ”ett litet fattigt barn jag är” till: Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.
Ett kungabarn! Barn till en himmelsk kung! Vi upptäcker vår storhet och vågar vara små utan att få mindervärdeskänslor.
Vi växer då vi låter oss dras in i Guds kärlek. TRO stavas BEROENDE. Far tar oss med till växthus och grönområden i sin kyrka och församling, där vi får näring, omsorg, värme. Vi upptäcker hur god Herren är. Vi börja sjunga med i änglakören. Söndagens latinska namn är Cantáte, som betyder sjung. Sjung till Herrens ära en ny sång (Psalt 98:1). 
Ha förväntningar på detta då vi nu får vandra tillsammans genom söndagens texter. Först möter vi vår Herre Jesu Kristi Far, som talar till oss genom profeten Hosea. Lyssna in budskapet i Hosea 14:5-9. Där får vi veta att

VISSNA FÅR VÄXA
Far vill det. Han säger:
Jag vill hela dem från deras avfall, jag vill älska dem generöst, för min vrede har vänt sig ifrån dem. Jag ska bli som dagg för Israel, han ska blomstra som en lilja och skjuta rötter som Libanon. Hans skott ska breda ut sig, han ska bli som olivträdet i skönhet, han ska dofta som Libanon. De som bor i hans skugga ska återvända. De ska odla säd igen och grönska som vinstockar. Hans namn ska vara som Libanons vin. Efraim, vad har jag mer med avgudar att göra? Jag ska svara honom och ta mig an honom. Jag är som en grönskande cypress, hos mig finner du din frukt.

Hoseas bok är boken om ”den lidande kärleken”. Hosea berättar om sitt olyckliga äktenskap. Hoseas äktenskap får illustrera Guds olyckliga kärlek till sitt folk.
 Hosea ser nöden hos sitt folk. Inte bara ser. Han får gåvan att ställa diagnos, avslöja orsaken: synden. Genom synder går det sönder. EL-kontakten till Far bryts. Allt blir så mörkt, kallt, tråkigt och visset.
Hosea ser hur Gud reagerar mot orättvisor, kärlekslöshet, lögner och annat ont vi har för oss. Han talar om Guds vrede. Guds vrede är kärlekens reaktion mot ondskan. Gud är inte LIK-giltig. Han LIV-"givig". Därför berättar han för Hosea hur han själv reagerar: Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8).
På Golgata kors ser vi hur Gud tar itu med ondskan och vänder död till liv.
”… vattnet blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds lamm,
låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot” (Sv P 230:1)

Vi behöver få kontakt med det hjärtat. Vi mår ju inte bra fast vi har det så bra. Psykisk ohälsa. Larmrapporter skakar oss. Granar gråter. Humlor slutar surra. Bi-sysslare blir arbetslösa. Vi får svårt att på Midsommarafton hitta sju vackra blommor.
Ett fattas dig, sa Jesus till den rike ynglingen. EN fattas dig kanske han säger till oss – JESUS! Genom honom bevisar Far sin kärlek (Rom 5:8).
Gud ser, Gud vet, Gud reagerar, Gud hjälper. Hoseas bok är nedskriven och bevarad för att vi ska förstå att Gud har recept på hur dåligt kan bli bra och hur vissna kan få växa. Gud vill, skriver Hosea. Vad då? Läs texten långsamt. Smaka på dessa ord: Bota …  älska dem av hjärtat …  Jag skall bli som dagg …  blomstra som en lilja …  prakt …  doft …  grönskande cypress
Han vill göra allt för att vi skall få växa i tro, hopp och kärlek. Vill du? När du säger ”Ske din vilja” kommer en ny chans:

VISSNA FÅR VÄXA
I nästa text får vi veta att ”själ som var bunden, trött och tom” kan bli

FRI, MODIG OCH HET
BE-grunda första Johannes brev 3:18-24
Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud,  och vad vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av Anden som han gett oss.

Johannes själavårdar oss. Han berättar för oss att vi kan få FRIMODIGHET INFÖR GUD. Han har tydligen mött människor som kallar sig kristna men ändå är ofria och låsta och bundna av vad människor ska säga och tycka. De (vi) pratar om kärlek. ”Det är så synd om dem” … Men det blir bara ord och fraser. Munnen pratar. Men händerna vilar. Kärleken har kallnat. Vi känner oss fördömda och misslyckade. Man borde som en god kristen vara fri, modig och het. Men man är bunden och trött och tom. Och ljum och stum och dum …
Men nu kommer kärlekens apostel på besök till oss. Han skäller inte ut oss. Kära barn, skriver han. Kärlekens apostel riktar sig med hjärtats hela värme till oss. Och han drar in sig själv i denna kärlekens rörelse. Låt OSS älska...
Vår himmelske Far startade en gång den stora GE-rörelsen. Han gav sin Son till oss. Sonen ger sitt liv. I Mässan dras vi in i denna rörelse: FÖR DIG utgiven. FÖR DIG utgjutet. Utanför kyrkdörren väntar ”bundna, trötta och tomma” på att någon ska hjälpa dem in i denna kärleksvärme och kärleksrörelse.
Johannes talar om ”hans bud”: Detta är hans bud: att vi ska tro på hans Sons namn, Jesus Kristus, och älska varandra så som han befallt oss. Men hans BUD är inte LAG-bud. De är erbjudande. Ett BUD-skap om Fars lösningar på våra låsningar. Vår himmelske Fader, vårt dops Gud, sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande och drar oss in i Sanningens kraftfält – i Kristus.
Här får vi veta två ting: 
1) Han tar hand om gårdagarna: Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus (Rom 8:1). 
2) Han tar hand om framtiden. det vet vi av Anden som han gett oss.
Där – i Kristus – händer något överraskande med oss. Själ som var ”bunden och trött och tom och ljum och stum och dum” frihet och glädje får. Johannes talar om nya erfarenheter av bönen: Vad vi än ber om, det får vi av honom. Och i kraftfältet I KRISTUS kommer också erfarenheten om att bli

FRI, MODIG OCH HET.
Idag får vi också träffa kärlekens apostel Johannes där han bor på adress Johannes evangelium 15. Dagens text är vers 10-15. Läs hela kapitel 15 i din Bibel. Du får växtkraft av det friska livet i den underbara trädgården i Kristus. Där får du

VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT
Johannes 15 handlar om vinstocken och grenarna. Ett huvudord är bli kvar, förbli. Elva gånger står det så. Bli kvar i Jesus. Bli kvar, dröj kvar, stanna kvar. Sluta flåsa fram i din kristendom. Slappna av vid kraftkällan.
Meningen är att vi skall bära frukt. Därför måste grenen förbli i trädet. Och frukten måste få tid att mogna …
Johannes vill hjälpa oss att stanna till, få mogna. Det händer något när vi blir kvar i detta kraftfält. Kraftfältet flyttar in i oss. När vi umgås med evangelium flyttar evangelium in i oss. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Vi hittar en meningsfylld uppgift, ett rikt liv. Jesu rika liv strömmar igenom oss.
Men utan Jesus ett fattigt liv. Och futtigt. Jag tar mitt liv i egna händer och försöker spela herre själv. Då blir det ingen äkta frukt. Endast rollspel och förställning och hyckleri. Påhängd julgransfrukt. Utan mig kan ni ingenting göra, säger Jesus.
Det som är utmärkande för en bagare är att han finns i ett bageri. Det som är utmärkande för en bibliotekarie är att han finns i ett bibliotek. Det som är utmärkande för en kristen är att han är i Kristus.  Vi är ju döpta in i Kristus, vi ska leva där i trons kraftfält. Ta emot Jesu liv så att du har något från honom att ge. Där växer Andens frukt som inte är ett resultat av mina ansträngningar och duktigheter. De är ett resultat av vad Anden fått göra i mitt liv.
Så gå nu in i den underbara trädgården som heter i Kristus. Ägna dig där en stund åt kognitiv beteendeterapi. Paulus rekommenderar det i Rom 12:2. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Andas ut dina dumma, trötta, bittra tankar. Andas in doften av vår och salighet och tröst och glädje som du hittar i Johannes 15.
Du mår bra av det. Och människor omkring dig blir glada.
Ditt böneliv förnyas, säger Jesus i Johannes 15:7. Men om det skall vi tala mer om i Bönsöndagens himmelska söndagsgodis om en vecka.
Det finns fler friska dofter i Sångpostillan årg 2 sid 220, har du dator se bibelskolan.com tryck här. På bibelskolan.com finns också Nyfikenhetsvandring 56 som handlar om Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning.
Människor blir glada, får vita miner, när du serverar fruktfat …

Ja låt oss uppmuntra oss själva och varandra att få
VÄXA – BLOMMA – DOFTA - BÄRA FRUKT

Bengt Pleijel 92+

tisdag 7 maj 2019


Inför fjärde söndagen i Påsktiden

VÄGEN TILL LIVET

får vi nu vandra på. Lägg märke till: Vi lever inte efter Påsk. Vi lever i PÅSKTIDEN! Glad Påsk varje dag! ”Livet vann dess namn är Jesus!” (Sv Ps 153:1). Nu får vi sjunga om ”den härliga lott att få leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:3). Söndagens latinska namn är ”Jubilate” - Höj jubel till Gud alla länder (Psalt 66:1).
  Man kan vända ryggen åt allt som har med Gud och
 Jesus att göra och slå dövörat till. Då missar man en massa. Och medmänniskor suckar när de möter ”satsa på dig själv-människan”. Och du själv mår ju inte så bra … Men om dagens texter får ”trösta, lära, förmana och varna oss” dras vi in den stora, friska påsk-glädjen.
Först träffar vi idag

  1. JESUS SYRAK
Läs och be-grunda Jesus Syraks vishet 28:3-7                    

Om en människa bär på agg mot en annan, hur kan hon då kräva läkedom av Herren? Hon visar ingen nåd mot sin med människa, men när hon själv har syndat tar hon till böner! Hon bär på agg, hon som själv är dödlig - vem skall då ge försoning för hennes synder? Tänk på livets slut och hata inte mer; minns döden och förgängelsen, håll fast vid buden. Tänk på buden och vredgas inte på din nästa; minns förbundet med den Högste och glöm andras fel.

Jesu Syraks barnbarn skrev ned farfars tankar och gjorde en bok av dem – ”Jesus Syraks vishet”. Boken finns nu att läsa i de s.k. apokryferna. I Bibel 2000 finns de i slutet av Gamla Testamentet. Apokryferna (= de dolda, gömda) räknas inte till Bibeln, men, säger Luther, de är goda och nyttiga att läsa. Precis som vi nu har bibeln + en massa vandringar, utläggningar, postillor och söndagsgodis. Goda och nyttiga. Om de öppnar bibeln för oss!
Jesu Syraks bok har 51 kapitel. Omkring 1.500 verser (jag kan inte räkna dem alla). Vi får nu fem verser att be-grunda. Jesus Syrak hjälper oss att se upp för sådant som får oss att snubbla och ramla på vägen såsom att bära på agg, var oförsonlig, vred, tanklös m.m. En god och nyttig läsning! 
Läs de fem verserna. Låt dem predika för dig själv. Vad vill han säga oss? Vad stänger vägen till LIVET? Hur vill han ”trösta, lära, förmana och varna oss”?
Nu får vi lyssna till

  1. JESU KRISTI APOSTEL.
Läs och be-grunda andra Korinthierbrevet 4:16-18

Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Vi får tre uppmuntringar:
  1. GE INTE UPP!
Det är lätt att ge upp när vår yttre människa bryts ned. Det vet jag som skriver detta - ”en tjugotalist från förra millenniet”. Kroppskrafter ersätts av kropps-svagheter. Ser illa, hör illa, går illa … minnen gömmer sig i den senila vilan. Vad människor heter tar 37 sekunder att komma på. Benen vägrar att dansa tango. Men pekfingrarna fortsätter dansa vals. På dator-tangenter! 
 Därför: Jag ger inte upp! Himmelsk söndagsgodisproduktion fortsätter.
  1. VET OM ATT DU ÄR VIKTIG!
Paulus talar om vår nöd. Den kan vara tung. Lägger jag den i vågskålen sjunker den ned. ”Det är så synd om mig!” Jag är för viktig …
Men något händer ”von oben”. Jesus går ned i den andra vågskålen. Då går min vågskål upp med allt mitt - skuld, nöd, trassligheter och trasigheter. Jag lyftes upp och in i Guds obegripliga kärlek. Jag hör en röst: ”Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och älskad av mig” (Jes 43:4). Viktig här och nu! Jag öppnar ögonen och upptäcker en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Jag öppnar öronen och hör ett brus av lovsång. Jubilate!

  1. LYFT BLICKEN
Ja, vi gör som Jesu Kristi apostel säger: Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Ha det som god vana innan prövningarna prövar dig.
Profeten Daniel ger oss den erfarenheten. På övervåningen hade han fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra (Läs Daniel 6, särskilt vers 10-11).


Nu får vi lyssna till
  1. JESUS KRISTUS.
Läs och be-grunda Johannes evangelium 14:-1-14 i din egen bibel.
Jesus gör tre viktiga saker med oss:

  1. JESUS TAR OSS IN I FRISKHUSET! Läs Joh 14:1-3.
På jorden har vi sjukhus. Vi kallar dem lasarett och namnet påminner om Lasarus som blev friskförklarad av Jesus (Joh. 11:43-44). Jesus har ”friskhus”. De har många rum, säger han. Hans kyrka på jorden är mottagningsrum, där Jesus tar emot sårade, ledsna, smutsiga och ”den som var bunden och trött och tom”. En del blir friskförklarade, lämnar rullatorn och går med i vandringsfolket. Andra förs vidare till det himmelska friskhuset.
Jesus är specialist på hjärtbesvär. Han säger: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Det är mycket som oroar hjärtat – stress, bekymmer, syndiga tankar … För att bota och hela drar Jesus oss in i korsets kraftfält. Där lär vi oss tro på Gud och tro på Jesus. Titta på ordet Tro. Se korset med tvärbjälken överst:
Tro = ro vid Jesu kors.
”… och här ett saligt byte sker: du tar vår skuld, din frid du ger” (Sv Ps 73:2). Ta in korset i krisen = krisTen. I Guds kyrka – friskhuset på jorden – kan vi få vård och omsorg. Kanske hjärttransplantation. (Läs Hesekiel 36:26 ff). Vi får mediciner – tre matskedar bibelord varje dag. Bönens Ande hjälper oss att andas lugnt. I nattvarden slår våra hjärtan friska slag i takt med Faderns hjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!

  1. JESUS TAR OSS MED BLAND VANDRINGSFOLKET. Läs Joh 14:4-6
Vi ser att Jesus umgås förtroligt med sina lärjungar. De frågar och Jesus svarar. När de vill veta vägen till Fadern svarar Jesus:
"Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Nu inbjuder han oss att vandra med på JESUSVÄGEN! Vi upptäcker att det är många som vandrar på den. De första kristna kallade sig ofta för ”Vägens folk”. ”Gud, ditt folk är vandringsfolket, själv du mitt ibland oss går …” (Sv Ps 298).
Det kristna livet är en vandring. Vi är inte framme, inte färdigfrälsta, det finns mer att se, mer att lära, mer att glädjas åt, fler erfarenheter att mogna i …
Ensamma kristna blir ”mångsamma”. Vi hittar varandra. Barn i Guds familj. Lemmar i Kristi kropp. ”Kom vänner låt oss vandra som syskon hand i hand och glädjas åt varandra i detta främlingsland ..” (Sv Ps 615:5). Den gode Herden leder oss på rätta vägar (Psalt 23). Inte alltid på lätta! Men vi går inte ensamma. ”Du är med mig”! Därför är vägen övermåttan härlig. Och framför allt: Den leder ej bort men hem
Den gode Herden som leder oss är SANNINGEN. - Det grekiska ordet för sanning äralétheia – det som inte kan döljas. När Jesus drar oss in i sanningen, drar han oss bort från mörkret, bort från det förljugna, bort från alla livslögner och allt det vi blivit lurade på. Alla hyckleriets vackra slöjor slits av. Vi står där avslöjade … slår ned blicken, skäms. Vad händer sen? Blir vi utskällda? Paulus svarar i 2 Kor 3:16-18
När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.  Och alla vi som med obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.
Smaka på den texten! Berätta för dig själv vad som sker och hur vi dras in LIVET, in i det friska, äkta sunda livet. Jesus talar i dagens text vad som då händer …

  1. JESUS GER OSS PLATS I JUBILATE-KÖREN. Läs Johannes 14:7-16
”Jubilate” – är söndagens latinska namn. Höj jubel till Gud alla länder  (Psalt 66:1). Vi sjunger så. Men varför lyder inte länderna vad vi säger? De fortsätter att bråka och tråka och bomba och bränna … Och varför händer inte det som Jesus säger: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern.
Jo, i kristenheten idag händer större gärningar än på Jesu tid. I Asien, ja … I Afrika, ja ... På många håll, ja ... Men i Sverige? Kanske. Om inte: Varför? Har vi övergivit den första kärleken? Har han flyttat ljusastaken? (läs Joh Upp 2:1-7). Gäller inte hans ord: Jag är med er …????
Jo, hans ord gäller. Just nu håller han en predikan. Lyssna: Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet! (Mark 1:15).
Jesus är med oss. Står alldeles bakom oss. När vi vänder om ser vi honom. Han berättar för oss varför vi kan göra gärningar som han. Precis som Jesus var beroende uppåt mot Fadern för allt vad han sa och gjorde, får vi vara beroende av Jesus.
Nu går Jesus till Fadern och från den himmelska tronen låter han detta hända:Den som tror på mig blir ni som ber. Den som tror placeras in i en bönegrupp. Jesus vill använda oss här på jorden som sin kropp. Vi tillsammans får utföra Jesu gärningar. Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra. Fadern utför sina gärningar genom Jesus. Jesus utför sina gärningar genom oss, som är hans kropp. Och i versen efter vår text kommer Hjälparen, den helige Ande. Himlen öppnas. Och vi sjunger med Guds änglar och med hela Jubilatekören:
Höj jubel till Gud alla länder …

I Påsktidens glädje
Bengt Pleijel 92+

Och vill du mig något träffas jag i boken Sångpostillan årg 2 sid 213 och på bibelskolan.com Har du dator tryck här
Skriva ut