måndag 26 februari 2018
Inför tredje söndagen i Fastan.
Kamp mot ONDSKAN - seger genom OCULI.
ONDSKAN är temat för denna söndag.Otäckt! Det får oss att rysa, frysa, bli rädda…
OCULI är räddningen!
Oculi är denna söndags latinska namn. Förr började man mässan med Psaltaren 25:15. Oculi mei semper ad Dominum = Mina ögon ser alltid till Herren. Den kontakten, behöver vi i kampen mot det onda.
Den Ondes onda ondska är både listig och farlig. Hans viktigaste bokstav är O. Han vrider allt som är gott till dess motsats. Lycka blir olycka. Frid blir ofrid. Sämja blir osämja. Allt han gör, från början till slut, är av OndO!! Och vi, ja vi fixeras vid allt det mörka. Vi registrerar det, talar om det… har du hört? Vi tänker på det, ältar det, är världsbäst på att bekänna andras synder.
Men kärleken gläder sig inte över orätten (1 Kor 13:6). Därför behöver vi djupkontakt med Kärleken. Då händer det något med oss. Först med ”oculi mei” – mina ögon:
Mina ögon öppnas. Jag ser. ”Fäst dina ögon på Jesus. Alla ting runtomkring får jag se som han i ljuset av hans ära och makt”. Något händer också med mina öron...
Mina öron hör vad Herren säger. Jag får ta emot himmelska kraftord och slunga dem mot den Onde. Ty ”ett ord kan honom fälla” (Sv. Ps 237:3).
Men vad händer med mina fötter? Hitta svaret i ”oculi”-texten - Psaltaren 25:14-15. I den får vi djupkontakt med Kärleken: Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.
Detta ord får du som startgåva denna söndag. Stoppa ned det i hjärtat – by heart. Du behöver det när vi nu går in i denna söndags texter. Först den gammaltestamentliga texten från

Första Samuelsboken 17:40-50 – DAVID och GOLJAT.
Läs texten i din bibel eller psalmbok. Ja, gör det! BE-grunda!
Vad tänkte du? Har detta verkligen hänt? En hemsk människa som är 290 cm lång, bär kopparpansar som väger 50 kg, och en spjutspets som väger 6 kg, kommer emot dig. Han är ful i munnen, skryter, fnyser, förbannar och svär. Du ser hur han möter den lille David, som kommer emot honom med käpp och fem släta stenar, ung och ljushyllt och vacker. Och uppkäftig!
Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren Sebaots namn. Så skall hela världen förstå att Israel har en Gud och alla här skall inse att det inte är med svärd och spjut som Herren ger seger.
Medan Goljat står där och skryter, fnyser, förbannar, flyger plötsligt en sten mot honom…
Är detta sant? Eller bara en skröna? Kanske en ”sann skröna”?
Den Onde vill gärna att du grubblar över detta. Skulle då Gud ha sagt? (1 Mos 3:1). Fastna i ett litet teologiskt gräl. Vem har tolkningsföreträde?
Den helige Ande har tagit med denna berättelse i Bibeln för att det som hände då kan hända igen!!! Då var alla rädda för filisteerna, Israels svurne fiende. ”Filisteerna kommer!” var skrämselordet. Alla blir rädda. Kungen blir det. Drottningen svimmar. Stora rådet är utan minsta råd. Men överste premiärministern talar lugnande ord: ”läget är under kontroll, vår beredskap är god!”- Riksdagskören sjung sjustämmigt och hurtfriskt ”Ingen rädder för filisteen här!” Men egentligen är alla rädda. Rädslan sprider sig ända in till regeringskansliet. Alla vet: ”Inget yttre försvar! Inget inre försvar! Inga andliga muskler! Blekfeta! Bortskämda! Panik! ”Skaffa mat i fem dagar och vatten och batterier…” Men sen då? Vart är vi på väg?
Jesaja profeterade om att en liten pojke skall valla dem (Jesaja 11:6). På hans axlar vilar herradömet (Jes 9:6). Men i vårt land blir han utvisad. Föraktad och övergiven av människor… så föraktad att vi räknade honom för intet (Jes 53:3). Finns inte någon David bland oss?
Men kommer ni ihåg? Förra söndagen träffade vi en kananeisk kvinna. Hon var från de trakter där filisteerna en gång bodde. Vi hörde hur hon ropade: ”Herre, Davids Son, förbarma dig över mig…” (Matteus 15:21-28). Främlingen kanske kan hjälpa oss hitta Frälsaren. Det kan hända oväntade saker i det mötet, ty Herren umgås förTROligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon (oculi mei) ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet (Jfr Sv Ps 45:3).


Lukas 11:14-26 – JESUS och HUGGORMARS AVFÖDA
Läs denna text i din bibel. Men läs från vers 13 till 28.
Dagens text innehåller – som man säger om en del filmer på TV – vissa skrämmande inslag. Vers 13 handlar om att du behöver hjälparen den helige Ande, vers 28 att du blir salig om du tar vara på Guds ord. Alltså: med Andens och Ordets hjälp kan du förstå och bestå!
Demoner måste drivas ut.
Det finns demoner, mörka maktkrafter. Har många namn - Satan, Djävul, Beelsebul, ”Huggormars avföda” = Barn och anhängare till paradisormen. Man kan bli fångad, lurad, uppslukad…
Man kan också bli fri! Jesus driver ut en demon. Några säger att han gör det med ”demonernas furste”. Jesus svarar att han gör det ”med Guds finger”. Enligt Matteus 12:28 säger Jesus att han gör det med Guds Ande. Sonen och Anden är ju Faderns två arbetshänder - Han behöver bara peta på det onda med lillfingret så förlorar det sin makt.
Med Anden kommer Guds rike till oss.
Om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er, säger Jesus. Då bli det rent och snyggt inombords. Syndernas förlåtelse, liv och salighet! Guds rike kommer till oss med rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17).
Men vart tar demonen vägen när den blivit bortdriven? Till ökentrakter. Där vantrivs den. Irrar omkring, trött, ledsen, törstig, hemlös. Då kommer han på idén att vända tillbaka. Han ser att vårt hjärta blivit befriat, rent och städat. Han tar sällskap med sju andra andar. De bryter sig in ”med våld och argan list”. Se till att hjärtat, ditt inre kärleksrum, blir fyllt av Helig Ande. Skriv på hjärtats dörr: Upptaget!
Anden och Ordet hjälper oss förstå och bestå.
Det är nu vi förstår att vi behöver Hjälparen, den helige Ande, som Fadern ger åt dem som ber om det. Vi klarar inte av det här krångliga livet utan himmelska kontakter. ”Vår egen kraft ej hjälpa kan, vi vore snart förströdda” (Sv Ps 237:2). Vi behöver daglig ”fräls-vara” – saliga de som hör Guds ord och tar vara på det (Luk 11:28. Sjung Sv Ps 688). Kom, helige Ande!!!
Det finns mer i dagens evangelietext, se Sångpostillan, årg 1 sid 154, bibelskolan.com tryck här.

Efesierbrevet 5:1-9 JESUS och LJUSETS BARN.
Läs denna Paulus kärleksepistel i din bibel. Ta med vers 10 också. Nu BE-grundar vi vers 8-10.
Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren.
FÖRUT: ni var mörker! NU: ni är ljus i Herren!
Det står inte att ni förut var i mörker. Det sägs ännu skarpare: Ni var mörker. Ni var mörkrets representanter och ni ”utstrålade” mörker. Men nu är ni inte det. Något har hänt. Ni har mött Jesus. Ni har hört hur han mycket personligt sagt till er: Ni är världens ljus. (Matt 5:14). Genom dopet och tron har ni blivit inkopplade på det himmelska kraftnätet. Upptäck strömbrytaren! Och använd den!
Jesus säger ni är världens ljus eftersom ni är mina lärjungar som kopplar på el-kraften från mig. Ja, hela vår existens, hela trons liv är beroende av Jesus. Drag nu konsekvenserna av detta. Visa vem du tillhör. I v 6 talade Paulus om olydnadens barn. Nu får vi uppmaningen:
Lev då som ljusets barn…
Lägg märke till att Paulus inte fastnar i negativa formuleringar över synden och mörkret. Han pekar på hur mycket rikare man lever då man är ljus i Herren. Då blir det resultat av mitt liv. Jag bär frukt.
Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter.
Resultatet av att du hör ihop med Jesus är att hans GODHET lyser igenom dig., Hans RÄTTFÄRDIGHET är strålglansen omkring dig och hans SANNING kastar ljus över din vandring. Ett nytt skapelseunder sker, ty Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus (2 Kor 4:6).
Pröva vad som gläder Herren!
Att vara kristen är inte att blint följa en massa paragrafer. Det är att upplysas av Guds Ande så att man kan avgöra vad som är rätt (Fil 1:10). Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom (Rom 12:2).

Himlens Gud blir så himla glad när vi gör så!
Ta glädjen på stort allvar!!!
Bengt Pleijel 91+
tisdag 20 februari 2018


Andra söndagen i Fastan.
DEN KÄMPANDE TRON
handlar det om denna söndag. Låter det kämpigt? KAMP… BRÅK… STRID. Det tycker vi inte om. Vi vill hellre få höra hur vi kan få vila på gröna ängar, lukta på blommor och ha det skööönt… Men, ”själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger” (Sv Ps 265:1).
Upp till kamp emot kvalen! Sista tiden det är!
Dagens texter handlar mycket om kamp, motstånd, gåtfulla kraftmakter som får oss att gråta och snubbla och ge upp. Vi får lära oss att kämpa trons goda kamp. På andra sidan kamp och brottning väntar himmelska krafthemligheter!
   Denna söndag är en ”komihågsöndag”. Vi påminner Herren om att Han skall komma ihåg! Söndagens latinska namn är Reminiscere (=kom ihåg, tänk på). Förr började man mässan med att be ur Psaltaren 26:6f :Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och brott utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre (Fb15).

1 Mos 32:22-31 – läs och be-gunda texten i din bibel. Du kommer in i en brottning. Efter den kan detta hända med dig: OCH HERREN VÄLSIGNADE HONOM DÄR…
Nu får vi träffa Jakob, Abrahams sonson och sannerligen inte Guds bästa barnbarn. Jakobs historia är full av fula svek, bedrägerier, lur. Han har lurat sin bror, sin far, sin familj, ja, också lurat sig själv.
Bibelns stora män var inga hjältar. Långt ifrån perfekta. Bibeln berättar inte om märkliga människor. Den berättar om vilken märklig och mäktig Gud vi har. Han kan ta hand om och ta itu med dåliga och knepiga människor. Så häng med nu alla ”ohyggliga Svenssons”. Det är inte kört! De finns hopp!
Vi träffar Jakob på väg hem efter många år tillsammans med sin stora familj, som han lämnar vid Jabboks vad. Det är natt. Jakob blev ensam kvar. Det blir alldeles stilla omkring honom. Inga får bräker, inga barn skriker. Allt är tyst, alldeles stilla. Men där i ensamheten kan Gud nå honom. Och nå också oss och ta itu med oss! Vi får sårbehandling. Han blottlägger såren, opererar, ger salva, binder om. Många som varit med om detta vet att det kan vara mycket smärtsamt. Så var det för Jakob.
Detta händer nu med Jakob. Han är inte ensam längre. Där i mörkret kommer det fram en man. Mannen börjar brottas med Jakob. Brottningen pågår hela natten.
Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet, så att höften gick ur led när de brottades med varandra. ”Släpp mig”, sade mannen, ”dagen gryr!” Men Jakob svarade: ”Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig.” 
Av sammanhanget förstår vi att det är Herren själv. Vilket underligt möte! Ibland talar vi om själens jakobskamp, om hur vi brottas med Gud, kämpar med Gud, skakar i Gud. Gud, varför sover du??
Men här är det ju Gud som kämpar med Jakob. Och den han kämpar med är inte en hedning. Det är ett av hans barn som han mött 20 år tidigare. Ett olydigt och felande barn. Ett barn som fuskat och ljugit och lurats. Och glömt sina fäders Gud. Gud kunde förkastat honom. Men Gud möter honom.  Han väntar på Jakob precis som han väntar på dig och mig. 
   Mitt i denna brottningskamp står det ett märkligt ord: När han såg att han inte kunde besegra Jakob. Gud rår inte på honom. Gud, den allsmäktige, står maktlös inför en människa. Jakob var för stark för Gud. Är detta vår historia? Vi vill inte låta Gud råda. Vi vill spela herrar själva. Vi ger oss inte. Herren får inte bukt med oss. Och så står det i texten att Herren gav honom ett slag på höftbenet.
Är det verkligen Gud, vår käre himmelske fader, som gör så? Är det inte en mörkrets ande, en demon?  När en människa kommer i nöd och anfäktelser kan hon verkligen fråga vem det är hon brottas med. Är det Gud eller satan?  Men när kampen är över vet Jakob, att det är Gud som han kämpat med.
    Jakob förstår och vi förstår: Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. I prövningarna kan vi förstå det. Det är något stort som Gud vill. Jag förmår inte draga himlen till mig ner. Men mitt i prövningen ligger himmelsk välsignelse och väntar på oss. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig....
   Jakob får en välsignelse. Han blir upprättad och upprätad. Av Herren får Jakob nu ett nytt namn. Inte längre Jakob - skammens och nederlagets namn. Inte längre Jakob - den svekfulle, den listige. Jakob blir en ny skapelse, en ny människa. Det gamla livet blir förgånget och ett nytt liv kan börja.     Gud säger: Ditt namn skall inte längre vara Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och människor och segrat.   Israel betyder: Gudskämpe.  Han har kämpat med Gud och vunnit seger. En underlig seger. Ja, det är en seger att i kamp med Gud blivit så besegrad att det hädanefter inte är min vilja, min lycka, det gäller, utan Guds vilja. Den största seger är segern över mig själv. 

   2 Kor 6:1-10 – läs och BE-grunda texten i din bibel. Du kommer in i kamp, nöd, påfrestningar. falska anklagelser. På andra sidan kan du upptäcka: Jag har ingenting men äger allt.
Du utnämns först till Guds medhjälpare. Det är inte uppdraget att ”pösa påve”. Du får stiga ned från tronen, bli tjänare. Där nere vill Gud ha dig som sitt speciella sändebud. Där nere - i kampen, nöden, påfrestningarna, fängelsehålan, bråken – där väntar Herren på dig. Räkna med bråk. Men räkna ännu mer på att Herren redan är där. Du är med mig! (Psalt 23:4). Också i det mörkaste mörker!
En som hade erfarenhet av nåden mitt i nöden var tjänaren Petrus. Han skriver till oss: Mina älskade , var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas, som om det var något oväntat som hände er. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (1 Petr. 4:12-13).
I vår text räknar Paulus upp 20 olika slags svårigheter han hamnat i. Stanna till vid varje i fyra sekunder. Inse ditt behov av att tanka Guds nåd redan nu. Då upptäcker du att det i varje nöd finns en nåd – Den Onde får inte sista ordet! En välsignelse väntar…
Receptet är detta: Kasta inte bort Guds nåd. Glöm inte vad gott han dig redan gjort. Det han gjort, det gör han. Nu är frälsningens dag. Rusta dig! Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft (Ef 6:10). Upptäck nåden i varje liten nöd du hamnar i. Du får då erfarenhet att möta de större.
Vi undrar hur Paulus stod ut. Hur orkade han? Är du nyfiken på hur han kunde säga efter alla dess mödor, kamp och lidanden:
plågad men alltid glad. Jag är fattig men gör många rika, 
jag har ingenting men äger allt ...
Ja, hur orkade han? Svaret kan du få i Psaltaren 25:14-15. Ett ”by-heart-ord”!!!

Matteus 15:21-28 – läs och BE-grunda texten i din bibel. Efter gåtfullt samtal med Jesus kan du få höra: Det skall bli som du vill.
Jesus drar sig undan. Mötet med plågade människor har gjort honom trött. Han behöver återhämtning. På sin vandring bort hamnar han i kananeernas land – bland folk som under långa tider vållat Israel stora problem. De förde in Baalskulten i landet. Där förekom både extas och sextas i gröna lunder. Stort problem för Israels pojkar som smög sig dit om kvällarna och kikade genom stängslet…
Kananeernas slagord var: ”Baal är gud!” Men då kom Elia. Hans namn betyder ”Herren är Gud”. Han behövde bara visa sig så förstod folk vad som höll på att ske. Läs 1 Konungaboken kapitel 18-19.
Jesus möts nu av en kvinna från detta folk. Ryktet om Jesus hade nått henne. Hon ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”  Hennes dotter var svårt sjuk. Lägg märke till att hon tar in dotterns nöd i sig. …förbarma dig över mig... min dotter plågas svårt...
Nu händer något som får oss att häpna. Vi känner inte riktigt igen Jesus. Han är tyst. Han gav henne inget svar. Eller känner vi igen vår egen erfarenhet? Var finns Gud i våra frågor?
Lärjungarna blir på dåligt humör och försöker få fram ett svar från Jesus. Jesus svarar med att säga att hans uppdrag gällde först de förlorade fåren av Israels folk. Juden först men också greken (Rom 1:16). En gång kommer hedningarnas tid då han som är ”Världens ljus” skall skina för dem. Men först efter Påsk och Pingst. Då skall de se ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet för ditt folk Israel (Luk 2:12).
Men kvinnan – slagfärdig och envis – ger sig inte. Hon följer efter, ropar, argumenterar, ger svar, faller ned för Jesus. Nu är det Jesus som får ge sig. Han stannar, vänder sig till kvinnan, säger: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Vad lär vi oss här? Vi är ju vana vid snälltåg, snabbtåg, snabbkaffe – allt ska gå så snabbt. Vi ger snart upp om snälltåget blir styggt och stannar. Vi får sitta där utan snabbsvar och snabblösning på våra problem – vi ”mikrovågskristna”, som blir sura om inte mikron säger pling efter några sekunder - bön besvarad! Men Guds folk nu övas i uthållighet, att stå fasta, att vandra i tro utan att se.
Bön: ”Mer tålamod giv mig, mer salighetshopp, att frigjord från världen mot målet se opp. Mer uthållig gör mig, på frukter mer rik, mer redo för himlen, mer Jesus, dig lik” (Sv Ps 281:3).
På andra sidan alla ”kamper” kanske du förvånat hittar svaret:
Det skall bli som du vill!
Om det skall bli som jag vill, så kommer du till ett möte som jag och Jakob kallar dig till. Adress: Sångpostillan, årg 1, sid 146 eller bibelskolan.com tryck här

Bengt Pleijel 91+måndag 12 februari 2018

Inför första söndagen i Fastan
PRÖVNINGENS STUND
kommer, säger första i Fastan. Förr var temat: Kampen mot frestelsen. Både hebreiskan och grekiskan har ord som kan översättas både med frestelse och prövning. Skillnaden mellan dem kan anges så: Den som frestar någon gör det för att få fram det värsta hos honom och få honom att falla. Den som prövar någon gör det för att få fram det bästa hos honom. Samma verklighet har två sidor, därför att här finns två  parter med rakt motsatta syften.  Djävulen vill fresta oss för att få oss att falla.  Gud vill pröva oss för att få fram mera tro och mognad hos oss. Gud frestar ingen. Han vill inte få oss att falla. Han vill få oss att mogna (läs Jakob 1:2,13).
    Prövningar vi möta får. Det vet vi. Nu får veta att hjälpen finns OVAN DÄR! Ta kontakt. Invocavit är söndagens latinska namn. Förr sjöng man denna inledningssång från Psaltaren 91:15,16 - Invocavit (me et exaudiam eum) = Han åkallar (mig och jag skall svara honom).

Här är receptet i alla pröv
ningar och frestelser som smyger sig på oss: Umgås förTROligt med Herren. Behåll daglig kontakt. Bevara oss i frestelser och prövningar. I Guds händer vad som än händer!
Det vimlar av recept i dagens texter. Följ med dit…

1 MOSEBOKEN 16:7-13 berättar om
PRÖVAD PIGA MÖTER GUD SOM HÖR OCH SER
Jag vill inte ta ifrån dig glädjen att läsa och BE-grunda texten i din psalmbok eller i din Bibel. Läs!
Vi hamnar nu mitt i en äktenskapskris. Det gnisslar mellan Saraj och Abram. Gud har lovat att de skall få barn och sedan barnbarnsbarn… så många som stjärnorna på himlen. Men det dröjer. Åren går. Inget barn föds. Då kommer Saraj på att de skulle hjälpa Gud på traven. Hon har hört av några grannfolk att om en reservmamma utnyttjas och mannen får barn genom henne skall det räknas som hans barn.
Och så sker. Den vackra slavflickan Hagar, som de tagit med sig från en semesterresa i Egypten, kan användas. Det blir en pojke. Ismael får han heta – namnet betyder Gud hör bön.
Men nu tar inte krisen slut. Allt blir bara värre. Hagar - högfärdig över att hon var bättre än Saraj. Saraj - arg, bitter, elak… Driv ut slavinnan och hennes son! (Gal 4:30).
Abram mår inte heller så bra. Han känner sig vilsen och osäker hemma. Han har fått barn med hembiträdet. Han vill bara smita. För fridens skull lyder han sin fru. Han driver ut slavinnan och hennes son. In i den mörka skogen…
Och där möter vi Hagar, bitter, besviken, förnedrad, full av gråt, ensam…
Nej, inte riktigt ensam. Någon ser henne. Någon talar med henne...
Ovan där finns denne Någon. Vem? Ja,
vem är som Herren vår Gud, han som tronar så högt, som ser ner så djupt, vem i himlen och på jorden? Han reser den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn.
GUD HÖR! Hagar får besök av en ängel, som går in i hennes nöd och hennes frågor. Hon får själavård.
GUD SER! Ja, den Gud som ser ned så djupt, han ser slavflickan. Den blicken upprättar henne och ger henne nytt mod och nytt liv.
Hagar gav Herren, som hade talat till henne, ett namn: ”Du är Seendets Gud.” Ty hon tänkte: ”Har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv? Ja, prövad piga fick möta Gud som hör och ser!
 

HEBREERBREVET 4:14-16 låter oss få möta
PRÖVAD PRÄST MED HJÄRTA FÖR DE ARMA
När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds Son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter , utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp.
Här hittar du två viktiga personer:
1) JESUS – berätta vad som sägs om honom.
2) EN SOM HAR SAMMA PERSONUMMER SOM DU - berätta vad som händer i mötet mellan dem.
Sv Ps 358 kan hjälpa dig att upptäcka vilken kärlek han har. Och som vi kan få, om vi vill ta emot och hålla fast vid vår bekännelse till honom.

Han gick in i din kamp på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han kände din puls. Han blev trött liksom du – och han älskade dig över allt.

Han gick in i din sorg och längtan. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han grät med din gråt. Han blev ledsen som du – och han älskade dig överallt.

Han gick in i din nöd och smärta. Gud tog plats i din egen gestalt.
Han bar på ditt kors. Han var plågad som du – och han älskade dig överallt.

Han gick in med sitt liv på jorden. Gud tog plats i din egen gestalt.
Hans seger blev din. Han var frestad i allt – och han älskade dig överallt.

MATTEUS 4:1-11 FRESTADES FRÄLSARE FRIAR FRÅN FARLIG FIENDE.
Läs begrunda, lev dig in i dagens evangelium från Matteus 4:1-11. Vill du ha guidad tur, gå till Bibelskolan årg 1 sid 138,   eller bibelskolan.com tryck här
Det hände för några dagar sedan. Mycket folk. Dop i Jordan. Man hör. Man ser. 
Man vittnar… Man hör en röst från himlen: Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje
Man ser: Den helige Ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. (Luk 3:22 Fb).
Man vittnar: "Jag såg Anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom, berättar Johannes. Han som sände mig att döpa i vatten sade till mig: Den du ser Anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige Ande. Jag har sett det och vittnat: han är Guds Son." (Joh 1:32-34). Människor häpnar. Änglar sjunger. Och vi dras in i lovsångssmittan: ” O kom låt oss tillbedja /3/ vår Herre Krist (Sv Ps 122),
Bara en håller för öronen. Orkar inte med den gamla sången. Blir alldeles rasande. Får allergiskt vredesutbrott. ”Fy Gud!” säger han.
Det är den gamle ormen som slingrat sig fram, han som heter Djävul och Satan. Han har hittills hållit sig rätt så lugn. Han har bara sett till att folk inte blivit alltför goda mot varandra. Men nu! Nu när himlen talar om att Guds Son kommit till vår jord – då exploderar han! Får ett raserianfall! Fan har fått en farlig fiende på nära håll. Han var väldigt glad då Dagens Nyheter avskaffade honom 1910. Många gick på lögnen. Djävulen avskaffades. Men djävulskapet fortsatte i det ena kriget efter det andra. Och nu tycks det bli all djävligare på jorden: krig, mord i Malmö, skottlossning i Göteborg, livsglädjen försvinner, ekonomisk brottslighet. Lur och lögn. Vad är det som sker i det som sker?
Och ändå: Hur kan det finnas så mycket gott i världen när ondskan är så stor?
Nu ger sig den Onde på den Gode. Han smilar, luras, ifrågasätter, diskuterar, ”skulle då Gud ha sagt”.
Tre frestelser från den Onde: 1.Ordna bullfest. 2. Hoppa ned från kyrktornet. 3. Bli kung genom mig.
Tre svar från den Gode: Det är skrivet! Det är skrivet! Det är skrivet!
Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.” Då lät djävulen honom vara, och änglar kom fram och betjänade honom.
Vad hände? Frestades Frälsare friar från farlig fiende! Han är fortfarande farlig. När han möter någon av Jesu vänner ”då vill han se henne fången och snärjd, förvillar med smicker och lockar med flärd och tänker blott på att bedraga” (Sv Ps 536:1). Men Jesu vänner vet: Prövningar vi möta får. ”Räds att frestarna lägger snaran, där du minst förmodar faran: Sådan är hans sed…” (Sv Ps 566:1).
Frälsning från farlig fiende finns:
  1. Guds mäktiga ord är vapnet: Dessa ord som jag IDAG ger dig skall du lägga på hjärtat.
  2. Dopet in i Kristus är kraftkällan (Rom 6:3, Gal 3:26-29, Rom 8:1).
  3. MOD-kläder tas på varje morgon.  Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp (Ef 6:10 f)
  4. Håll daglig kontakt med dina himmelska vänner. Invocavit …
Kom låt oss nu förenas här med änglarna i höjd 
samt tusen, tusen helgon där och sjunga med stor fröjd: 
HALLELUJA! O GUDS LAMM 
SOM HAR SEGRAT PÅ GOLGATA. 
HALLELUJA /3/ AMEN.

Med många himmelska glädjor
Bengt Pleijel 91+
tisdag 6 februari 2018


     Inför Fastlagssöndagen

KÄRLEKENS VÄG

får vi nu börja vandra. Färden går mot Jerusalem. Före går Herren! Vi startar tillsammans med
Jesaja (52:13-15) som presenterar den gåtfulle Tjänaren.
Så säger Herren Gud:
Min tjänare skall ha framgång, han skall bli upphöjd, mäktig och ärad. Många förfärades över honom, så vanställt var hans yttre, så föga mänskligt hans utseende. Men nu får han många folk att häpna, och kungar förstummas inför honom, ty de ser något de aldrig hört talas om, bevittnar något de aldrig anat.

   Jesaja sjunger nu sin fjärde sång om Herrens tjänare. Han målar i skarpa, gåtfulla färger! Vilka kontraster! Framgång, upphöjd, mäktig, ärad – hans utseende vanställs, fördärvas. Kungar förstummas – De begriper ingenting.
   Vi begriper heller ingenting! Vi vill inte begripa hur farlig synden är. Vi vågar inte se vilka följder vår blindhet och brist på kärlek, vad hot och hat åstadkommer. Att kärnkraftsavfall är dödsfarligt, det begriper vi. Sådant måste tas om hand. Det skadar barn och efterkommande i tusen år. Men vad händer med våra syndafall? Har vi ansvar för ”barn och efterkommande i tredje och fjärde led”? (2 Mos 20:5-6).
   Men nu får vi höra sången om Jesus, ”som steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud”. Han är den ende som vågar ta tag i syndens äckliga avfall och kasta den i Golgata säkra förvaringsrum. Det kostade honom livet att göra så. Han gjorde det för dig! Han gjorde det för mig!! Han vill göra det nu, om vi ger honom våra synder! Se Guds lamm som borttager…
   Vi begriper egentligen ingenting! Men när vi ber över detta är det någon som griper tag i oss.


Grip du mig helige Ande, drabba mig låga klar. 
Visa vägens riktning, ge mina frågor svar 

 (Sv Ps 646:1)


Vi fortsätter nu med dagens evangelium där vi först träffar kloka som ingenting begriper. Vi läser Lukas 18:31-34.

Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå." Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.

   Se vi gå nu upp till Jerusalem, säger Jesus till sina lärjungar då och till sina lärjungar nu. Han samlar oss omkring sig och berättar för oss vad som skall ske med honom. Han skall utlämnas, hånas, man ska spotta på honom, gissla honom, döda honom... Hela kristendomen skall krascha! Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade. Tänk vad vi liknar dessa ”kloka” apostlar!
   Jesus längtar efter att få sådana samtal med oss. Han vill undervisa oss om ondskan, synden, lidandet. Han vill förbereda oss på denna tidens förföljelser, motstånd och obegripligheter. Men han avslöjar också ett liv efter kraschen. Han talar om tredje dagens triumf! Vi får erfara att ”livet vann, dess namn är Jesus” (Sv Ps 153).
   ”…en gång har han lovat, kommer han tillbaka. Omöjligt att förstå och ändå är det så” (Sv Ps 726:2).Vi läser fortsättningen av dagens evangelium - Lukas 18:35- 43 - nu träffar vi
en blind som blir alldeles klarsynt
När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände.  Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!" Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!"  Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

Vid vägkanten sitter den blinde tiggaren Bartimaios. När han hör att det är Jesus som går förbi, ropar han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Man försöker få tyst på honom, men han ropar ännu mycket starkare. Det är ett rop efter barmhärtighet. Och ordet ”barmhärtighet” betyder att ha hjärta för de arma (tyska: bei den Armen Hertz). Två gånger hör vi detta rop efter Guds hjärta för de arma i högmässan. Första gången svarar Gud med att berätta hur han lagt sitt hjärta i Betlehems krubba (Ära åt Gud i höjden…) och hur han sedan öppnar sitt hjärta för oss i dagens texter och predikan. Andra gången sker då vi går fram till nattvarden och möter ”Guds lamm som borttager världens synder”. Då får vi höra hur Golgatadramats seger landar i våra liv. Vi hör pulsslagen från Guds fadershjärta: För dig! För dig! Gud har faktiskt hjärta för oss.
Man för fram Bartimaios till Jesus. Jesus vet säkert vad han vill. Och han vet säkert vad du också vill. Men han frågar för att du ska lära dig att komma med din nöd och dina problem till honom, Bartimaios får denna fråga och du får denna fråga:
Vad vill du att jag ska göra för dig?"
Och nu händer det: En blind blir alldeles klarsynt. Och dina ögon öppnas så att du förstår att Jesus seger på Golgata gäller för dig!
Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. 
Lovsången går inte att tysta: ”Halleluja! Sjung om Jesus…” Om du nu slår upp i din Bibel 1 Korinthierbrevet 13, får du stämma in i Bibelns starkaste och mest kända lovsång.

KÄRLEKENS LOV 1 Kor. 13:1-13.
1. Men inte hade kärlek x 3 - läs v 1-3. Paulus har tidigare undervisat om nådegåvor och kraftgärningar. Han själv hade många erfarenheter av dem. Dem får man för att andra ska må bra. Andens vind får blåsa in friskhet i andras liv. Men om nådegåvorna gör mig själv uppblåst och jag ger mig ut på hög färd bland molnen, och framhäver mig själv och gör det för att bli berömd och applåderad, då är det kört! Det blev bara skräll och skryt och hyckleri och ingenting - men inte hade kärlek…

2. Kärlek x 15 - läs v 4 -7. 

Lägg märke till femton beskrivningar på vad kärlek är och inte är. Spegla dig själv? Stämmer de? Är du sån? Om ja, då mår människor omkring dig bra. Om inte – sök närkontakt med den som Paulus sjunger om – JESUS! ”O vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som han”. Och det gör det mera hoppfullt för dig. Ty det du inte har kan du få: den förTROLiga gemenskapen med Jesus.

3. Det mesta förgår - läs v 8-12.
Profetior, tungotal, mänsklig lärdom, barnsligheter, den gåtfulla spegelbilden av mig själv kan jag få glömma. Hans Majestät JAG, som jag aldrig begrep mig på, behöver inte plåga mig mer, ja allt detta skall försvinna. Men KÄRLEKEN UPPHÖR ALDRIG.

4. Det bästa består: TRON – HOPPET – KÄRLEKEN. Det förTROliga samtalet med Herren fortsätter ”ovan där”. HOPPETS ankarfäste vid Jesu kors och himmelska tron håller för evigt. Och KÄRLEKEN – den största av dem alla – sjunger och jublar och bubblar i mig, då jag möter den Frälsare och HERRE som känner mig fullkomligt, och ändå och trots allt älskar mig.


I Jesu kärlek till er alla från
Bengt Pleijel 91+

som påstår att det finns mer upptäckter att göra på Kärlekens väg i Sångpostillan årg 1 sid 132, på bibelskolan.com tryck här. Och i syskons goda samtal i böneguppen!
Fastlagssöndagen inleder den tid vi kallar fastlagen, som består av tre dagar: Fastlagssöndag, fläskmåndag, fettisdag. Ordet Fastlagen kommer av Vastelabend = fasteaftonen. (jfr Julafton, Påskafton). Under fastlagen tar man farväl av köttet – karne vale = farväl kött. På fettisdag äter man fettisdagsbullar. Äter man dem på andra dagar kallas de semlor. Fastan börjar onsdag 14 februari. Sammanfaller i år med Alla hjärtans dag

Söndagens latinska namn är Esto mihi – var mig en skyddande Gud (se Ps 31:3).Skriva ut