måndag 27 mars 2017

Inför Femte söndagen i Fastan

FÖRSONAREN
är temat för denna söndag. Himmelen är engagerad i vad som händer på jorden. Gud vill att alla ska bli frälsta. Det är Guds nollvision. Han vill att det ska bli bra mellan Honom och oss. Men vi ville inte. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, (Jesaja 53:6). Vi har blivit som främlingar på en öde ö, instängda i våra problem. Syndens sund hindrar oss att komma därifrån. Någon måste komma utifrån för att rädda oss. Gud griper in. Han korsar våra planer. All vår skuld lade Herren på honom (Jesaja 53:6).
   Gud griper in, gång på gång. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt … (Hebr 1:1).
   I fjärde Moseboken 21:4-9 – dagens GT-text – berättas om en av många ingripande från Gud. Gud räddar från en ökenkatastrof på Moses tid. Där läser vi om

FÖREBILDEN
Gud ger denna order till Mose: Gör dig en orm och sätt upp den på en stång; sedan må var och en som blivit ormstungen se på den, så skall han bli vid liv (4 Mos 21:8).
   Vi undrar vad den händelsen kan säga oss?
   Läs hela texten i din Bibel. Kärlekens Gud har gett folket sitt beskydd i Egypten och under uttåget från Egypten. Men på den fortsatta vandringen stöter de på många svårigheter. De gör då uppror mot Gud och anklagar honom. “Gud, varför har du fört oss upp ur Egypten? Varför har du låtit dessa svårigheter komma över oss?” Och de knorrar och knotar, suckar och talar mot Gud och emot Mose. Hur kan du tillåta att vi har det så svårt?
   Vad gör Gud då? Gud kan göra mycket. Men en sak klarar han inte. Kärleken kan inte tvinga oss att älska honom och inte tvinga på oss sina lösningar. Han vill inte vara diktator.
   Om han räcker oss handen men vi inte tar emot den eller vänder ryggen åt honom, vad gör då Gud? Han tar ifrån oss sitt beskydd!
   När skyddet är borta, då är det fritt fram för den Ondes onda ondska. Giftiga ormar kommer in, berättas det. Ormar som ringlar och slingrar och dansar ormdansen och hugger och sprutar in dödande gift i människorna.
   Att sända denna katastrof var enda möjligheten för Gud att få dem att stanna till. Nu förstår folket att de har syndat mot Herren. De säger till Mose: Vi har syndat därmed att vi talade mot Herren och mot dig. Och så ber man Mose att han skall be till Herren för dem. Och Mose ber för folket.
   Gud säger: Jag skall ge er ett medel så att ni kan bli frälsta. Han ger order till Mose att göra en kopparorm. I flygande hast sätter Mose igång arbetet. Medan somliga gjuter kopparormen reser andra stång. Och sedan ilar budbärare genom lägret: ”Se på kopparormen!”
   Det var nog många som hånade ”inte kan det hjälpa!” Och de dog. Men alla som såg på ormen – ja, bara med ett öga! – fick leva. Vi ser människor krypa fram, dödligt sårade. En enda blick – fäst dina ögon …. och livet strömmar in i dem.

   Men lägg märke till: Gud tar inte bort ormarna, Ondskans representanter finns kvar. Men han ger ett medel så att de kan bli räddade.
   Här är FÖREBILDEN för det som skall hända på Golgata. I dagens evangelium hör vi hur Jesus säger; Liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var en och en som tror på honom skall ha evigt liv (Joh 3:15).
   Människosonen måste upphöjas. När vi upphöjer Jesus händer det något med oss. Våra blickar stirrar inte nedåt på ondskans ständigt nya påhitt. Vi ser upp. Och vi ser uppåt på vår korsfäste Frälsare. Vi står där tillsammans och ser mot himlen och hör en röst: Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. Vi stämmer in i lovsången inför korset. Lovsången har en märklig lyftkraft. En läkande kraft. Den upphöjda ormen är läkarkårens logotyp.

Nu går vi vidare till DAGENS EPISTEL - Första Johannes brev 1:8-22. Där träffar vi

FÖRESPRÅKAREN
Läs texten i din Bibel. Och tänk till:
Man kan bedra sig själv. Grundlura sig själv. Säga: allt står väl till, allt står väl till. Och dock står inte allt väl till (Jeremia 8:11). Cancern finns i kroppen. Synden har slagit sig ned i själen. Men det är inte bara synd om mig. Det är synd i mig.
   Man kan bli räddad. Kroppen behöver en läkare. Och brottslingen en advokat.
”Frågar du vad namn han bär, Jesus Krist det är (jfr Sv Ps 237:1).
Jesus är läkaren, ty genom hans sår blir vi helade (1 Petrus 2:1-25).
Jesus är advokaten. Han är ”en som för vår talan” skriver Johannes. Bibel 1917 kallar honom ”Förespråkaren”. På grekiska ”parákleton”, på latin ”advocátus” = en som är kallad att stå vid vår sida.

   En underlig advokat! Han säger inte om dig och mig: han är oskyldig.
Han säger inte: han rår inte för att han gjorde så.
   Han säger inte som somliga advokater: Jag kan inte säga att den anklagade är oskyldig. Men jag anser att han redan lidit tillräckligt …
   Jesus säger: Jag, JAG, har lidit tillräckligt för honom ..
Jesus tar sig an vår sak hos Fadern genom att ta på sig vår synd och bära den bort .

O vilken kärlek, underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen, evigt nu bli (Sv Ps 45:2)


Nu går vi till DAGENS EVANGELIUM: Johannes evangelium 3:11-21. Läs och begrunda den texten i din egen bibel. Vi träffar där

FÖRSONAREN
I Johannes 3: 8-15 möter Jesus i ett nattligt samtal professorn och riksdagsmannen Nikodemus. Nikodemus undrar varför det händer så mycket med Jesus. Vad har du som inte jag har? Jesus berättar då om nyfödelse, dop och helig Ande. Det var ju det som hände vid Jesu dop i Jordan. Före dopet är det tyst om Jesus, inga under, inga dynamiska predikningar. Efter dopet, då Jesus invigs till sin frälsargärning, kommer mängder med händelser om botande, under, kraftord.
   Den lärde Nikodemus har svårt att hänga med. Ty det kan ingen genom egen begåvning, styrka eller kraft. Anden, hjälparen, måste få ta ledningen. Kanske Nikodemus anar något av Jesu hemlighet, då Jesus berättar om Kopparormen i öknen

I Johannes 3:16- 21 är det Johannes som reflekterar över vem Jesus är. Vi kommer nu till Bibelns mest citerade vers, Johannes 3:16.

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son,
för att var och en som tror på honom, icke skall gå förlorad utan äga evigt liv.

   Här är Guds motrörelse. Gud utger sin Son. Sonen ger sitt liv för att vi skall få leva. Genom dopet och tron, genom Ordets dynamiska kraft, genom Mässans pulsslag ”För dig! För dig!” dras vi in denna kärleksrörelse. Vi befrias från Lögnens fångenskap, den som lurar oss att leva i mörkret. Vi dras in Sanningen. Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bi uppenbart att han gör vad Gud vill. Guds vilja sker såsom i himlen i Mittboda församling.
Vill du dröja längre i Guds kärleksrörelse finns mer himmelska överraskningar i Sångpostillan årg 3, sid 168. I datorns bibelskolan.com tryck här

Eller i Festhögmässans långpredikan som jag höll 29 januari i Åh kyrka över dagens text – You Tube.com Bengt Pleijel, den Återfunne Fadern. Är du vid datorn, tryck här

Har du sett Korsorden på TV16.org där jag svarar på frågan ”Varför måste Jesus dö på korset”? Vi har fått två svar: 1. För att han älskar dig 

2. För att ge dig skuldsanering. Vi väntar på det tredje …

Vid Festhögmässan togs upp kollekt som delades mellan Åh Stiftsgård, Oasrörelsen och bibelskolan.com. Genom kollekten i kyrkan + gåvor som sänts in på postgiro blev summan över 50.000 kronor. VARMT TACK!

Vad givande det är att fylla 90! Varför får man bara fylla det en gång?

undrar
Bengt Pleijel 90+


tisdag 21 mars 2017

Inför Jungfru Marie Bebådelsedag.

GUDS MÄKTIGA VERK - GPS

är dagens tema. Är inte det något vi längtar efter? GUDS MÄKTIGA VERK, hans ingripande i våra knepiga situationer. När vi frågar så, får vi svar: GUDS MÄKTIGA VERK SKER GENOM GPS!
   GPS omtalas redan av profeten Jesaja. Han skriver: Vare sig du viker av till höger eller vänster så skall dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: ”Här är vägen, vandra på den (Jes 30:21). Vill du hitta vägen till VÄGEN, kontakta GPS. Det betyder: Gods Powerful Spirit.
   När ambassadören från himlen kommer till Maria och bebådar, talar om för henne att hon skall föda Guds Son, så undrar Maria: HUR SKALL DETTA SKE? Och svaret hon får är GPS. "Gods Powerful Spirit", den helige Ande skall komma över dig och de Högstes kraft skall vila över dig (Luk 1:35 Fb). Då svarar Maria: Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.
   Vill du vandra genom den texten, se adress nedan. Himmelskt söndagsgodis bjuder idag in dig på en poesikväll. Vi lyssnar till tre sångares sånger: De som sjunger är Hanna, Maria och Paulus. Först hör vi

HANNAS SÅNG finns i första Samuelsboken 2:1-10. Slå upp och läs!
   Hanna uttrycker sin lycka, glädje och tacksamhet över att ha fött en son. Hon hade bett mycket om det och gav därför sin son namnet Samuel, som betyder ”Gud hör bön”. Du kan lyssna till hennes sång i Första Samuelsboken 2:1-10. Den har stora likheter med Marias lovsång. Hannas lovsång hjälper Maria att hitta orden för sin lovsång. Precis som vi får hjälp av ”psalmer och hymner och andliga sånger” (Ef 5:18) när vi vill hitta ord som uttrycker vår glädje. Kopplar vi då också på GPS blir det himmelska vibrationer!

MARIAS SÅNG - Magnificat – står i Lukas 1:46-55.
Min själ prisar Herrens storhet och min ande jublar över Gud, min Frälsare, han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga gärningar med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.Vi lyssnar till Marias sång. Och häpnar och förundras. Vilka starka ord! Gud gör verkligen stora ting! Vi undrar: Kan stora ting ske med oss? Hur hitta hennes glädje? ”O Maria, lär mig dina sånger!”(Sv Ps 481:4). Du får dessa svar:

1. Maria hjälper dig att upptäcka Andens kraft.
"Gods powerful Spirit" vill besöka och beröra också dig. Men lägg märke till att Anden ”vilar”. Lura stressdemonen. Ge dig tid med Andens kärleksstunder. Hör vad Anden säger i ditt liv genom Guds ord. Lyssna. Andas in ord av ande och av liv. Bed: ”Kom helige Ande!”

2. Maria hjälper dig att upptäcka Herrens storhet.

Anden hjälper dig att förstå Gud och upptäcka Herrens storhet. Du får säga som Maria: Han är Gud, min Frälsare. I alla svåra situationer får du fråga Hur skall detta ske? Hur skall jag klara av? Det svar du får är GPS!

3. Maria hjälper dig att upptäcka dig själv.
Maria som varit inför Gud, som heter JAG ÄR, hon säger: Jag är Herrens tjänarinna! Inte drottningen. Inte kändisen, idolen... Hon vet vem hon är. Enligt Bibel 1917 har hon hittat platsen för denna upptäckt: Min ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Kontakten med JAG ÄR, hjälper mig att hitta mig själv. Du hittar den platsen när GPS drar dig in i dopets kraftfält: i Kristus. Där hittar du ”annorlundalivet”. Störst är den som tjänar mest …
   Utanför det kraftfältet tappar du ögonkontakten med Gud, du ser ned på andra, bedömer, kanske föraktar och förtrycker. Och allt blir så dumt.
   I kraftfältet i Kristus säger du: mina ögon ser alltid till Herren… och allt blir så rätt. Du upptäcker din storhet: Han som heter JAG ÄR säger till dig: DU ÄR mitt barn!
   Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn (1 Joh 3:1)

4. Maria hjälper dig att upptäcka sångarglädjen.
Maria lär dig sina sånger. Du får prisa Herrens storhet, du får sjunga, jubla som Maria. Marias och din sång är smittosam. Släkten undrar: Vad har hänt med den suckaren? Svar: Herren lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skola många se och varda häpna och skola förtrösta på Herren (Psalt 40:4, Bibel 1917). Många! Hela släkten. Alla släkter …

5. Maria hjälper dig att upptäcka Kärlekens Gud.
Maria hjälper oss att lära känna KÄRLEKENS GUD. Nu studsar vi! Vad är det Maria sjunger om när hon sjunger om Gud? Han verkar inte särskilt snäll. Stryker oss inte medhårs. Säger inte ”Du duger, du är bra som du är”. Maria sjunger om Guds revolution. Gud vänder upp och ned på allt: Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika har skickar han tomhänta bort.
   Kärlekens Gud älskar oss så mycket att han med kraft griper in mot orättvisor, förtryck, skattefiffel, härskarlater. T.o.m. hans majestät JAG, som sätter sig på tronen, störtas ned. Råd: Kliv ned från tronen innan det är för sent. Ställ dig bredvid Maria och upptäck vilken glädje det är att vara med bland dem som sjunger om Herrens storhet.

6. Maria hjälper dig att upptäcka ett framtidshopp.Maria ger oss det, ty Herren tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Det är sagt också till oss som är inympade på Israel-trädet och som genom dopet och tron är Abrahams barn. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet (Gal 3:26-29).


PAULUS SÅNG hör vi i Kolosserbrevet 1:15-20
Sonen är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen, härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt, och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

De som vet säger att dessa ord kommer från en urkristen sång.
Men vad vill Paulus säga oss med denna sång?

1. Jesus är med från början.
Han var med i uppfinnarverkstaden, där skogar och sjöar, grisar och myggor, rosor och akvileja, pojkar och flickor skapades. Och faktiskt tänkte han på just dig och mig just då. Se Ef 1:4.

2. Jesus är med oss nu.
Han är huvudet för kroppen. Han leder oss som lemmar i denna kropp att bli de roliga och originella original som vi är skapade till. Vi förstår inte alltid det. Ofta känner vi oss misslyckade, tomma som nollor. Jesus kan ta hand om nollor! Hela fullheten bor i honom, säger Paulus. Av hans fullhet, av hans rika liv, kan vi alla tomma nollor bli fyllda , säger Johannes (Joh 1:16). När Jesus kommer som nummer 1 i våra liv, får alla nollor sitt värde. Vilket värde blir detta?

1.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Tillsammans är vi rätt dyrbara. Värdefulla! Men vad händer med nollorna om en nolla ställer sig före ettan? Noll och intet värde. Du får höra de jämmerlikas sucksång: ”Du vet väl om att du är värdelös, konstig si och så”. Det behöver inte bli så om vi utnyttjar GPS – Gods Powerful Spirit.

DET FINNS MÅNGA GPS-upptäckter i texterna på Jungfru Marie Bebådelsedag.
   Dagens evangelium i Lukas 1:26-38. Sångpostillan årg 1 , boken sid 474, bibelskolan.com tryck här

   Marias lovsång i Lukas:1:46-55, Sångpostillan årg 3, boken sid 491, bibelskolan.com tryck här

   Botanisera också bland bibelskolans vandringar. Vandring 23 handlar om ”Avlad av den helige Ande, född av Jungfrun Maria”. Datortryck här


Vi ses och hörs
Bengt Pleijel 90+tisdag 14 mars 2017

Inför tredje söndagen i Fastan

Kampen mot ondskan
är söndagens tema. Det låter kämpigt. Ruskigt ruggigt! Det är lätt att fastna i den Ondes onda ondo. Varje morgon när vi slår på radion hör vi ekot av det ondas nattliga framfart. Och TV ger oss rapport om det som är aktuellt av vår tids djävulskhet. Där två eller tre sedan är församlade under dagen är olyckor, sjukdomar och kändisars svek och syndafall i centrum. Många luras att ha sin glädje i orättfärdigheten (jfr 1 Kor 13:6).
   Men Jesus har ju lärt oss att först söka Guds rike och hans rättfärdighet. Läs Bibeln innan du läser Babelsposten. Koppla på uppåt innan du bli fångad nedåt.
   Söndagens latinska namn hjälper oss att hitta rätt. Den heter OCULI (betyder ”mina ögon”). Det är citat från Psaltaren 25:14-15 som förr var denna söndags ingångssång. Lär dig detta ord "by heart" så vaknar du varje morgon med ett kraftord från Gud.

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem.
Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.

Lägg märke till vad här står:
1. HERREN – höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt
2. är förtrolig – tro är inte att acceptera ett trospaket – det är att umgås med Jesus, då växer tron.
3. med dem som vördar honom. Inget hejsvejsförhållande. Ha respekt. Fröjda dig med bävan.
4. sitt förbund gör han känt för dem – han älskar att tala med oss om sitt förbund: Vi hör ihop!
5. Mina ögon ser alltid upp till Herren. Få ögonkontakt. Fäst dina ögon på Jesus. Se Guds lamm.
6. för han drar mina fötter ur nätet. Medan jag ser på Herren löser han mig från ”frestarens garn”.

Denna kärlekskontakt behöver vi i kampen mot ondskan. Paulus skriver i Ef 6:10 ff: Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna.
   Ikläd er Herren Jesus Kristus, skriver Paulus i Rom 13:1. Vapenrustningen visar att vi behöver Jesus på alla känsliga områden, där vi ofta faller. Han vill vara oss lika nära som kläderna på kroppen. Innan du klär på dig rustningen, ta en dusch i nåden. Bekänn syndasmutsen! Om inte: sånt osunt kliar, irriterar, gör mig självömklig och doftar dåligt. ”Rena mig så bli jag ren”! Ta sedan på dig dessa Jesus-kläder under bön:

FRÄLSNINGENS HJÄLM
– Jesus, skydda mina ögon, öron, tankar så att Mörkret inte får makt över mig.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR – Jesus, skydda mig mot orätt- och egenrättfärdighet. Ge rätt färd!
SANNINGENS BÄLTE – Jesus, du som är SANNINGEN, skydda mig för att fastna i lögner, falskhet, bluff.
VILLIGHETENS SKOR – Jesus, skydda mig mot lättja, olust och ängslig barfotavandring. Ger mig en ny vilja att bära bud om fred, om frid, om shalom, om det goda äkta livet.
TRONS SKÖLD – Jesus, skydda mot Satans otrospilar, Frukta inte, jag är din sköld (1 Mos 15:1).
ANDENS SVÄRD – Guds levande ord. Det enda vapen jag får använda mot den Onde ty ”ett ord kan honom fälla”. Bed Sv Ps 175:3 :
Det heliga kors, som Herren själv bar för vår skull att synderna sona, mot festarens makt jag sätter idag, det står mellan mig och det onda, ty där har Guds Son all min skuld plånat ut att jag skulle vara hans egen.
Nu är vi beredda att ta upp kampen mot det onda. Läs texterna i din Bibel eller psalmbok

1. Vi gör först en resa till berget Karmel
Där vimlar det av folk. Vi träffar en författare som just skrivit en bok. Vi läser idag högt ur den - första Kunga-boken 18:26-29, 36-39. Kung Ahab är där också, och hans vackra drottning Isebel. Runt henne står en massa Baalsprofeter som ropar: ”Baal är gud”. De delar ut små blad som bjuder till spännande möten i gröna lunder. Det blir både extas och sexstas och ockulta äventyr.
   Så dyker där också upp en udda figur. Han är klädd i sticksig kamelhårsmantel. Han håller en matkasse i handen med solgrillade gräshoppor och en burk vildhonung. Han verkar upprörd. Bär en djup sorg inom sig. Varför? Folket hade vänt ryggen åt sin Gud och öppnat sig för spännande ockulta krafter. Elia sändes. Namnet Elia betyder ”Herren är Gud”. Det bli en våldsam maktkamp på berget Karmel, en kraftmätning mellan ”Baal är Gud” och ”Herren är Gud”.
   Elia utmanar baalsprofeterna. Man ska offra var sin tjur. Den Gud de tror på, ska tända offerelden. Baalsprofeterna ska be till Baal och Elia till Herren. Den gud som svarar med eld, han är Gud.
   Läs vers 26-29. De berättar om Baalsprofeternas bönekamp. De ropar och skriker, de ristar sig, de grips av profetiskt raseri. Ingenting händer. ”Ingen tycktes bry sig om dem”. Elia retas med dem, v 27.
   Läs vers 30-37. De berättar om hur Elia noga förbereder sitt offer. Vi hör hur Elia ber, en kort, trosstark bön. Himlen är klarblå. Inget moln syns. Då händer det – en blixt från klar himmel! Då föll Herrens eld ned …   Och reaktionen? Folket faller ned på sina ansikten. De sa: Herren är Gud!

Nu frågar vi: Vad är budskapet här till oss?
   När man i vårt land vänt ryggen åt Gud, när man i många kyrkor sällan låter Jesus och den helige Ande leda oss, då kommer dunkla, mörka, djävulska krafter att ta över. Många mår så dåligt. Vi undrar: vad är det sker i det som sker?
   Finns det någon Elia kvar som kan öppna våra ögon? Finns det några bedjare som ropar: Helige Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla. låt Guds församling än få se, eld ifrån himmelen falla. Oss ock ett styng i hjärtat giv, stynget som bli vår själ till liv. Helige Ande hör oss. (Sv Ps 161:1).

2. Vi besöker församlingen Laodikeia
   Den verkar spännande. Man tycks ha det bra där. De har restaurerat kyrkan väldigt fin. Och byggt ett stort församlingshem för flera miljoner. Man betalar bra till sina anställda. Många frivilliga ställer upp. Också de får betalt. Demokratiseringsprocessen har också lyckats. De gör skäl för sitt namn ”Laodikeia”. Det betyder folket härskar. ”Jag är rik och saknar ingenting” sa man där. Vi söker medlemskap. Och prästen – ja han är trevlig, trevlig, trevlig.
   Men en dag kommer chocken. Brev på posten. Från Jesus. Man kallar till extra församlingsmöte, man samlas och läser brevet högt. Läs det högt, långsamt och med eftertanke. Uppenbarelseboken 3:14-19.
   Du och jag och alla som är med, blir alldeles bleka. Vi skakar. Så står det brevet:
   Så säger han som är Amen , det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm! 1Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om!    Till oss: Våga se krisen. Försök förstå vad Jesus vill säga oss. Vad är problemet? Lyssna in Jesu lösning på vår låsning. Jesus älskar oss. Det sista ord i Bibeln av Jesus som handlar om hans kärlek står här:

Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. 
Visa därför iver och vänd om.
Texten denna söndag slutar med detta ord. Är du nyfiken på vad som hände sen, läs Upp 3:20-22. Det finns ett liv på andra sidan kraschen. Festen kan börja …

3. Vi vandrar ned från förklaringsberget.
   Där har vi varit med om ett härligt möte (Mark 9:2ff). Jesus träffade Mose och Elia. Petrus, Jakob och Johannes var också där. Och du och jag … Vi kommer ihåg att Petrus sa: Det är bra att vi är med. Men när vi kommer ned hör vi hur han suckar: Det är bra, Jesus, att du är med. Ty där möter vi människor i nöd. Läs om det i Markus 9:14-32. En far står där med sin svårt sjuke son. Vi klarar inte av att hjälpa dem. Jesus suckar över oss: Hur länge måste jag stå ut med er? Jesus hade problem med sina lärjungar då. Och han har det också nu. Vill du veta hur han klarar av oss, lyssna noga till den goda predikan du hör i din församling på söndag. Och är du nyfiken på om det finns några fler klokheter i SÅNGPOSTILLAN, årg 3, då slår du upp sid 155 i boken, eller trycker på här på din dator

4. Vi löser Korsord nr 2: Varför måste Jesus dö på korset?
Om du trycker här: TV16, gör jag ett hembesök hos dig. Och svarar personligen på frågan.

Vi ses och hörs
Bengt Pleijel 90+


måndag 6 mars 2017


Inför andra söndagen i FastanDEN KÄMPANDE TRON

är temat på denna söndag. ”Själen måste utstå en kamp för den tron varpå vår salighet hänger” sjunger vi i Sv Ps 265:1. Vad är det för dunkla krafter som står oss emot?
   Paulus svarar i Ef. 6:12 ff, att kampen inte är mot människor utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Vad är det för dunkla krafter? Bibeln talar om Djävulen, världen och vårt eget kött.

  •  DJÄVULEN - Diabolos = den som kastar isär. Som klär ut sig. Luras. Djävulen avskaffades år 1909 av Dagens nyheter. Några år senare bröt första världskriget ut. Det var djävulskt! ”För djävulens försåt och list bevare oss milde Herre Gud”. 
  •  VÄRLDEN = det är de gudsfientliga krafter som står Gud emot. En idémakt som använder trender och media och fejkar nyheter. Vi ”går på” vad som helst. Men Gud älskar människor i världen och vill rädda dem, läs Joh 3:16. 
  •  VÅRT EGET KÖTT = Hans Majestät JAG, den där besvärliga människan som jag måste ställa upp på, alla dagar intill tidens ände. JAG har skickliga försvarsadvokater, som alltid ger mig rätt. JAG behöver aldrig be om förlåtelse. Men JAG får ofta människor omkring mig att gråta. 

Sedan finns det ännu en som vi kämpar med - eller mot: GUD! Jakob berättar om nattlig brottning med Gud. Var det Jakob om brottades med Gud? Eller Gud som brottades med Jakob? Efter den brottningen kommer en välsignelse till Jakob (1 Mos 32:22-32). Har du brottats med Gud, ha förväntningar på vad som kommer sedan. När du hamnar i sådan brottning får du säga som Jakob: Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig (1 Mos 32:26).
   Vi kan ha det kämpigt på många sätt. Denna söndags texter kan berätta om att kampen kan vändas i seger. Om vi sköter våra himmelska kontakter!

1. När du får det kämpigt, kan himmelska kontakter vända KRIS till KRISTUS. 
Läs Markus 14:3:9 i din Bibel eller psalmbok. Där berättas om en middagsbjudning i Simon den spetälskes hus. Simon har troligen blivit botad från sin spetälska. Nu sitter han värd för denna måltid. Han har bl.a bjudit Jesus och hans lärjungar. Och dig och mig. Vi ser hur en objuden gäst smyger sig in. En kvinna som ser lite överspänt lycklig ut. I handen hade hon en alabasterflaska med dyrbar äkta nardus-olja. Hon gör något som får alla att häpna, ja, upprörda. Hon bryter upp flaskan och häller ut oljan över Jesu huvud. Allt i flaskan! All denna dyrbara olja – 300 denarer, en arbetares årslön. 300.000 kronor.
   En överilad kärlekshandling? Kanske, men Kärleken räknar inte med vad det kostar. Hon ger allt. En ljuvlig väldoft sprider sig i hela huset.
   Men väldoften möts av en unken doft! Man andas ut hot och hat och gräl. Lärjungarna blir upprörda över detta slöseri. Om vi svenskar varit bjudna hade vi nog reagerat på samma sätt, vi som är så stelfrusna, tillknäppta, ängsliga, försiktiga med att hålla inne med vår kärlek (?).
   Vad säger Jesus om detta? Han håller inte med. Precis som han inte alltid håller med oss i våra konflikter. Denna kris som ser överspänd ut vänder Jesus till något positivt. Smörjandet med olja var en hedersbevisning som kunde ske vid begravningen då man ville hedra den döde. Det kunde också ske då konungen i Israel kröntes. Jesus förstår vad hon gör. Han vet att han snart skall dö. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Men vem är han, som hon smörjer?
   Vi hamnar ofta i negativt laddade situationer. Människor omkring oss och vi själva mår inte bra. Jesus kan öppna våra instängda liv för sin kärlek. Han kan stryka ut följderna av gräl och strider, och ge oss sin frid. Det kan bli en väldoft omkring oss…
   Kvinnans smörjelse visar människor i KRIS till KRISTUS. Jesus som dör och uppstår är MESSIAS – DEN SMORDE KONUNGEN som överallt där evangeliet förkunnas fyller människor med hopp, glädje, lovsång och (ibland) tokiga kärleksyttringar.

2. När du får det kämpigt kan himmelska kontakter ge klarsyn.
Läs Hebreerbrevet 11:23-27
I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas Faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter, för han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige.   Farao, rädd över befolkningstillväxten bland judarna, har befallt att man ska döda alla judepojkar. Ta bort dem, sa han. Fy Farao, sa folket. Men de lyder. Moses mamma och pappa gör så. De placerar Mose i Nilen. De låter honom vagga fram där i en barkbåt.
   Gud tänker använda Mose. Han räddar honom och leder, fostrar och tränar honom i många år. Många prövningar får han utstå. Han höll ut därför att han liksom såg den Osynlige. På åttioårsdagen blir han redskapet för Gamla Testamentets största befrielsegärning.
   Han liksom såg den Osynlige. Där är receptet för dem som har det kämpigt. Fäst dina ögon på Jesus. Öppnade ögon, Herre, mig giv. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi ha skådat … det vittnar vi om (1 Joh 1:1-4).
   Just nu ber Paulus och jag för dig, och för alla som läser detta:
   Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. (Ef 1:17-19). Vad får du?

3. När du får det kämpigt kan himmelska kontakter ge dig rätt färd genom livet.    Visste ni att Jesaja var talskrivare åt Jesus? I Lukas 4:16-21 håller Jesus sin regeringsförklaring. Han talar där om vad han vill göra för oss i sitt rike. Talet har en förlaga i dagens Jesajatext 61:1-3.
Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.

När vi öppnar vår Bibel eller sätter oss ned i kyrkbänken får vi en fråga från Jesus. Vad vill du att jag skall göra för dig (Jfr Markus 10:51). Säg det till honom! Sedan kan du fråga Jesus: Vad vill du göra för mig idag. Läs texten! Du får svar där.
   Lägg märke till att Andens smörjelse är över Jesus. Hans ord är laddade av ande och liv. Han har himmelska resurser för att hjälpa dig. Han vill ge dig en rätt färd genom livet. Ty för att klara av livet behöver du:
   1) glädje, 2) sårbehandling, 3) hjärtmedicin, 4) lösning från låsningar, 5) framtidshopp, 6) hjälp mot hämndlystnad (jfr 1 Petr 2:23), 7) tröst, 8) förvandling av sorg till glädje, 9) förändring av modfälldhets-suckar till lovprisning.
   Läs texten långsamt och upptäck hur den uttrycker dessa nio gåvor han vill ge.

4. När du får det kämpigt kan tekniska kontakter hjälpa dig med korsord!
För en tid sedan fick jag frågan: ”Varför måste Jesus dö på korset”? Jag gav fem korsord som svar. Fem ord om korset. Dessa spelades in av bröderna Carl-Henrik och Stefan Karlsson från KÄLLAN, och kan ses på TV 16. Jag gör med denna inspelning ett hembesök hos dig. Får jag komma? Vi träffas här: Varför måste Jesus dö? Del 1
   KÄLLAN är en en rörelse som vill förmedla biblisk förkunnelse på evangeliskt lutherskt grund, och hjälpa oss att växa i tro och tjänst, och som har en har fått en kallelse att ge evangeliet till det judiska folket. Se kallan.org och TV16.org. Dessa fem korsord sändes nu i fem veckor med Himmelskt Söndagsgodis. Det första svaret på frågan ”Varför måste Jesus dö på korset” kommer nu.

Och mer information om vad som hände på middagsbjudningen i Betania, får du genom Sångpostillan årg 3 sid 159, eller tryck här


Vi ses och hörs ..
Bengt Pleijel 90+Skriva ut