tisdag 29 november 2016Inför Andra söndagen i Advent

GUDS RIKE ÄR NÄRA

Det är söndagens budskap till oss. Jesus själv säger det i kyrkohistoriens kortaste predikan:

Tiden är inne, Guds rike är nära. 
Omvänd er och tro på budskapet. 
(Mark 1:14-15)

Jesus säger detta i en situation då många var skakade av vad man fått veta: Johannes, ökenprofeten, hade blivit arresterad, kastad i fängelse. Utan rättegång.
   Sånt hände då. Och det händer nu. Vi lever i en hård värld. Och i en grym. Man kastar folk i fängelse. Människor torteras, plågas, förnedras. Vi hör gråten, jämmern från människor på flykt. Vi hör om våld, krig, förföljelser, grymheter, lidande. Vi skakas av alla skakningar som nu går över hela världen.
   I dagens många texter hör vi ord om ”ångest och rådlöshet, skräck, om himmel och jord som skall förgås, om omåttlighet och dryckenskap, om hur Jesu efterföljare blir smädade förföljda, förlöjligade …”
   Allt detta förlamar oss. Vi hör om det dagligen. Vi har svårt att ta in det. Stänger av TV:n.
   Men det är vår värld som här skildras i dagens texter! I dem finns inte bara kris. Där finns KRISTUS
   Nu kommer Han, Jesus Kristus, till oss i våra kriser, knackar på dörren. Vi öppnar, tar emot honom. Han har något viktigt att säga oss:

Tiden är inne!
Det är mycket som är inne, säger vi. Trenderna kväver oss. Häng med! Följ med!
   Tiden är inne, säger Jesus. Han startar EN MOTRÖRELSE. Upp till kamp! Häng med! Följ med!
   Jesus vill få oss att stanna upp, tänka till, besinna oss. Han vill hjälpa oss se skillnaden mellan tidsandan och Guds Ande. Där tidsandan är inne, är det ont om tid. Vi har brått. Vi jäktar och vi blir jagade. Jakt – det är då vi jagar något. Jäkt – då vi jagas av något. Så är det med tidsandan, den jagar oss in i jäkt och stress. Så går vi runt kring vårt stora, lilla, märkliga och ömkliga JAG. Du måste! Du borde! Allt går bara fortare och fortare. Vi hinner inte med. Vi blir flåsigt duktiga.
   Jesus Kristus ger oss MOTRÖRELSENS recept:

Omvänd er!
Detta vill Han säga till oss: Varför vänder ni ryggen åt mig? Ni fastnar ju då i det mörka. Fixeras av det, styrs av det. Vänd helt om! Gör en U-sväng.
   Vi hör hur Jesus säger: Jag står här bakom er. Jag står här med himmelrikets resurser till mitt förfogande. Han säger: Du som har så mycket jäkt i din blick, du som måste hinna med så mycket och som jagas av allt som måste göras, vänd om! Och då händer det något med er: Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta, genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15, Bibel 1917).
   När vi vänder om ser vi Jesus. Han sträcker ut sina sårmärkta händer mot oss. Han tar emot vår synd och ger oss sin nåd. Vi lämnar bitterhet och självömkan, syndighet och stöddighet. Guds rike är nära. Det som är smutsigt och skräpigt i våra liv får vi inte ta med oss in i Guds rike. Det vore att förvandla himlen till ”ett rent helvete”. Jämförelse, avund, skryt och eget beröm får vi också lämna. Det förstör doften av salighet.
   I Guds rike hittar vi det vi försökte här men misslyckats med – jämlikheten. I Guds rike är vi en massa syskon som tycker om varann. Blir där skönhetstävlan, upptäcker vi att alla är vackrast!
   Vi böjer oss inför honom, lägger ned våra liv, vilar ut, låter oss fyllas av hans Ande, hans liv. Jesus, du är min Konung, min kärlek, min stora glädje.

Tro på budskapet!
Tro på evangeliet, skriver Folkbibeln. Ta emot det glada budskapet. Stoppa ned glädjefrö i hjärtat!
   En som hittat detta var Paulus. Han skriver: Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Rom 14:17). 

   GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET. Vi inser att vi inte klarar av detta krångliga liv utan Jesus. Han hjälper oss att hitta en RÄTT FÄRD genom livet. Han kallar oss att följa honom. Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Också då det mörknar och vi ingenting förstår. ”Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå”, suckar vi tillsammans med Emil Gustafsson i Sv. Ps 268:1. Men tillsammans med Jesus vågar vi säga: ”Men ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är den bästa ändå”.
   Jesus var annorlunda, han kallar oss att följa honom. Vi får nya värderingar. Vi får ett nytt mål och en ny mening. Våra tankar får en ny inriktning. Därmed blir vi också främlingar i världen. Vi tillhör ”annorlundafolket”. Jesus kallar oss att bli ambassadörer för detta rike. Han tar vår nöd och ger oss sin nåd. Sedan får vi nåden att gå in i nöden omkring oss med ett stort budskap: det finns En som ser vår nöd och hjälpa kan. Vi får hitta ett nytt liv, där vi lär oss LEVA LIVET i ställe för att leva livat. ”Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig”.

GUDS RIKE ÄR FRID – Vi får det rätt ställt både med Gud och med varandra. Ty där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. I Guds rike släpper all värk både i huvud och hjärta, ty då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

GUDS RIKE ÄR GLÄDJE I DE HELIGE ANDE – ty den helige Ande leder oss in i Guds rikes kraftfält – i Kristus. Gläd er I HERREN alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns alltid. All tid. Varje nu. Just nu! Tant Lina lär oss sjunga om detta: ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli!” (Sv Ps 45:2).
   Då Guds Ande regerar, där öppnas evigheten över oss. Vi blir samlade i ett himmelskt nu. Vi förnimmer Guds närvaro. Vi hör hur vi är efterfrågade. Vi hittar den personliga relationen med Herren. Vi får tala med honom om Guds rike. Bönen blir en glädje. Idag ber vi bönen om Guds rikes spridning:

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.

Mitt i denna bön står Jesus.
   Det är han som är kung i detta rike. När vi nu ställer oss riktigt nära Jesus låter han oss se in i rikets framtid. Vi ser att Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer vi får se detta verkliga liv desto mer vill vi be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang.

Låt ditt rike komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån.
Låt ditt rike komma till våra hem så att Du där får vara kung, värd och göra alla till hedersgäster.
Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser så att ditt rikes friskhet får driva bort allt sjukt och osunt.
Låt ditt rike komma till de trötta och sjuka, så att de förstår din mening med dem.
Låt ditt rike komma till människor av alla folk och länder, så att evangeliets glädje når ut till dem.

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.


Kom ihåg:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 
(Kol 1:13)
Genom dopet och tron här vi ihop med honom och med varandra!
Sträck på dig, kungabarn!
uppmanar

Bengt Pleijel 89+

som gärna är din glädjeguide i Sångpostillan, årg 3, boken sid 16. Boken är slutsåld, med finns på bibelskolan.com, tryck här


måndag 21 november 2016Inför första söndagen i Advent

Denna söndag – första söndagen i Advent – tar vi fram tidsmaskinen och stiger ombord på charterflyget till Jerusalem. Vi hamnar direkt bland alla glada människor där som får glitterglans i ögonen, spritt i benen och röst i strupen. De har just fått veta att Kungen är på väg. Vi hänger med och sjunger med i deras glädjesång (Sv Ps 105):

Hosianna, Davids son, välsignad vare han, 
välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn /:/ 

Hosianna i höjden, hosianna, hosianna. 
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn /:/

Hosianna är ett rop från Psaltaren 118:25. Bibel 2000 översätter Hosianna med Herre hjälp oss, Folkbibeln med O, Herre fräls. Hosianna ger utsikt åt två håll: Vi får se nedåt mot smärtan, nöden, misslyckanden. Vi ser uppåt mot honom som kan läka, hela, befria. Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls...
   När vi träffar folket i Jerusalem hittar vi båda dessa utsiktspunkter. Tillsammans med dem letar vi oss fram ur våra instängda liv i gränderna. Vi förenar oss med tiggarna, kvinnorna, barnen och ropar ut vår längtan efter befrielse, läkedom, tröst, mening.
   Precis som männen och kvinnorna gör vi en matta åt Kungen av våra ulstrar och kappor. Tillsammans med pojkarna och flickorna klättrar vi upp i träden och skär av palmkvistar. Vi ser Jesus som sätter sig på åsnan och rider in i staden. Vi får en ny glans i ögonen. Det är Livets konung som kommer till oss. Tillsammans sjunger vi sången för Messias: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels Konung (Joh 12:13).
   Vi kommer också ihåg vad vi läst i Bibeln hos Sakarja: Var inte rädd, dotter Sion! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl (Sakarja 9:9-10, Johannes 12:15).
   Det är som om alla rädslor försvinner när Jesus kommer till oss. Frukta inte! Var inte rädd! Det är bland dessa människor vi hittar utsiktspunkt Hosianna. Nöden ur djupen möter nåden från höjden. Hosianna, Herre hjälp oss, o Herre fräls...
   Det är viktigt att hitta båda dessa punkter. Vi har kanske ingenting emot att sjunga glada sånger. De är ju roligare än sucksångerna. Men om vi förtränger de jobbiga sidorna inom oss vågar vi inte heller bejaka de positiva sidorna och då tystnar snart lovsången. Låt nöden ur djupen komma fram, ropa ut den, gråt ut den. Låt mörkret inom dig möta honom som är Ljuset. På ett gåtfullt sätt tar han hand om din nöd och förvandlar den till en ny sång.  Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls!   Kommer du ihåg den gången då lärjungarna och vi var i båten på Gennesarets sjö och det blev en häftig storm? Jesus låg och sov. Varför bryr han sig inte om oss? Vi väckte honom med ett Hosianna-rop: Herre hjälp oss, vi går under! (Matt 8:25). Vi kommer ihåg hur stormen la sig. Ett ord från Jesus och det blev alldeles lugnt. Hosianna - nöden sträcker sig mot nåden.
   Hosianna. Herre hjälp oss, o Herre fräls! Vi får öva oss i utsiktspunkt Hosianna! Vi ropar ut nöden inom oss och omkring oss. Vi gör det vid korset. Herre, hjälp oss! Det onda, det mörka, det djävulska får då aldrig sista ordet. Vår Hosiannasång drar oss in i nattvardens jubel. Hosianna, Herre hjälp oss, o Herre fräls!
Nu händer något märkligt.
   Ett sändebud från profeten Sakarja kommer med en hälsning just till dig! Se, din konung kommer till dig!    Detta är en världshistorisk sensation! Kungen begär att få audiens hos dig! Översåten bokar tid hos undersåten. Vad vill han dig? Han vill önska dig

GOTT NYTT ÅR!

Första söndagen i Advent börjar ju ett nytt kyrkoår. (Kyrkan är - som ni vet - alltid ett steg före). Kungen vet hur det nya året kan bli gott. Du kan hitta svaret i tredje årgångens alternativtext från Lukas 4:16-23. Jesus håller där sin första predikan, som är hans regeringsförklaring. Konungen kommer till DIG och säger:

1. Herrens Ande är över mig.
Han har himmelska resurser till sitt förfogande för att göra året gott.

2. Han förkunnar glädjens budskap för fattiga.
Han tar fram ett bibelord ur sin skattkammare. Det är som ett litet frö, som ser ynkligt och dumt ut. När du stoppar ned i hjärtat – ditt inre kärleksrum – och vattnar det med bön, händer detta: Det växer, blommar, doftar, ger frukt. En underbar motvikt mot alla suckiga tankar du brukar släppa in. Du bli så himla glad!

3. Han utropar frihet för de fångna
Man kan vara fångad av så mycket. Bunden och trött och tom. Kanske bunden av en människa, som man känner sig så låst av. Jag är inte mig själv i hennes närhet. Blir rädd. Kanske jag är fångad av ord som människor sagt: Hopplös, dålig, omöjlig, duger inte. Jag kan också vara bunden vid prylar och dåliga vanor, bunden av ”anden i flaskan”, i stället för av den helige Ande. Jag kan också binda andra med mina ord, med negativa tankar. Han löser dig från frestarens garn, från allt det som fångat dig och låst dig och gjort dig ängslig och rädd. Du hittar Guds barns härliga frihet. ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli”.

4. Han ger syn för de blinda.
Man ser dåligt om man 1) är blind, 2) blundar, 3) blir bländad, 4) är förblindad, 5) går i sömnen …
   Kungen ger dig klarsyn, öppnade ögon. ”Oändlig nåd mig HERREN gav och än idag mer ger. Jag kommit hem, jag vilsen var, var blind, men nu jag ser” (Sv Ps 231:1).

5. Han ger de förtryckta frihet
De förtryckta finns i många länder idag. Men också alldeles omkring oss. Den förtryckte, den som alla trampar på, skrattar åt, vänder ryggen åt, förlöjligar, hackar på, mobbar. Varje gång man är med om att förtrycka någon lägger man in sprängstoff i den människan. Plötsligt kan det explodera. Den förtryckte blir förtryckare...
   Man kan bli fri från detta. Jesus är sänd att förkunna frihet för de fångna. Viktigt att lyssna till hans ord. Jesu ord är befriande ord. Han kan lösa en människa. Hela hennes sår. Han kan ge henne ett människovärde. Han kan tala in sin kärlek. Få henne att förstå att hon är älskad och dyrbar.

6. och förkunnar ett nådens år från Herren.
Han vill ta hand om din framtid. Framtiden kan vara något mycket opersonligt, mörkt, skrämmande, kallt och hemskt. Men nu hör du KUNGEN säga: Följ mig! Han räcker ut sin hand i mörkret. Du behöver inte möta framtiden ensam. Framtiden har fått ett ansikte! Jesus vänder sitt ansikte mot dig och säger: Följ mig! Före går Herren med segerns baner!


ETT NYTT KYRKOÅR

börjar första söndagen i Advent. Det innebär att vi nu byter årgång i evangelieboken. Detta år följer vi texterna i årgång 3. Boken Sångpostillan årgång 3 är slutsåld. Men finns på bibelskolan.com Har du dator gå då in och botanisera där. Sök t.ex. upp ”Bengts återvändsgränd”.

1. Vill du ha en guide till Hosiannaglädjen, den som Matteus berättar om i årgång 1, tryck här

2. Vill du lyssna till Kungen då han håller sin regeringsförklaring, som Lukas berättar om i årgång 3. Tryck här

3. Vill du veta mer om Jesus, kan du leta dig fram till vandringar 18 och följande, tryck här så kommer du till vandring 18.

4. Vill du läsa en dikt av Ylva Eggehorn, där hon målar ett porträtt av just dig (eller var det av mig?) då du gör ett besök i Jerusalem i Advent, leta rätt på vandringar / Nyfikenhetsskafferiet / Hosianna.


Ett gott, rikt och välsignat kyrkoår önskar dig
Bengt Pleijel 89+

tisdag 15 november 2016Inför Domssöndagen

   KYRKOÅRET BÖRJAR med att Kristus Konungen rider in i Jerusalem. Då strör vi palmer för Messias, kungen. Vi ropar Hosianna och välsignar honom som kommer.
   KYRKOÅRET SLUTAR med att vi välsignar honom som kommer i sin HERR-LIGHET. Jesus visar sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, Djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:11 Fb 14). Domssöndagen är KRISTI HERR-LIGHETS DAG, Kristus Konungens fest.
   Domssöndagens texter öppnar våra ögon. Vi får se …

...vad Daniel ser!
Läs Daniel 7:9-10
   Kapitel 7 börjar med att Daniel berättar om vad han ser, när han ser nedåt (Daniel 7:1-8). Hemska avgrundsmakter dyker upp. Också vi ser ofta nedåt. Vi kommer ovanifrån och bedömer, betraktar, föraktar. Och fastnar i all det onda som dyker upp, och drar oss nedåt….
   Men Daniel låter oss inte fastna där. Från och med vers 9 hjälper Daniel oss att rikta blicken uppåt. Något händer i den himmelska världen. Daniel anar och vi anar att vi är inför den Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14). Omkring honom finns den himmelska härskaran. De är ”tiotusen och åter tiotusen” skriver Daniel. Han förnimmer en doft av himmel och renhet.
   Daniel berättar i verserna efter vår text att han såg hur en som liknar en människoson kom med himmelens skyar (Daniel 7:13). Denna benämning MÄNNISKOSON används 80 gånger i Nya Testamentet om Jesus. Det uttrycker både de högsta och det djupaste i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld, han hör ihop med den uråldrige, han som heter JAG ÄR. Han är Guds son. Jesus bär också namnet JAG ÄR (se Joh 6:35, 8:12, 10:7, 11 11:25 14:6, 15:1,5). Han är Ordet som var hos Gud, men lämnade sin tron av kristall och blir människa som ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2).
   Från tronen ser man också en ström av eld (v 10). Elden kan vara kärlekens eld som gör våra hjärtan varma och brinnande. Samma eld kan också var domens eld där Gud bränner upp allt som är dåligt och renar allt som går att rena. Gud läser i böcker och beslutar vad han skall göra. Gud är den yttersta rättvisan. Vi får inte ostraffat gå fram hur som helst. Det kommer en dom. Kyrie eleison!
   Sångpostillan årg 2 berättar mer om detta, adress se nedan. Jag har försökt kommentera Daniels bok i boken I Guds händer vad som än händer. Finns på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10 / vägsträcka 30-32, tryck här.  Nu får vi se...


...vad Johannes ser!
Läs Johannes Uppenbarelse 20:11-21:5
1. Johannes ser EN VIT TRON,
   Det som här skildras är yttersta domen. Domstolen är vit. Det smutsiga – smussel, fiffel, lögner, elakheter, försummelser, förakt och förnedring – allt registreras och avslöjas. Vi ser böcker som öppnas. Jag bävar, då jag uppåt himmelen ser: där står mina synder beskrivna (Sv Ps 547:2). Vi skakas …
   Men ändå … det är något stort som här sker. Vi ser hur DEN STORA RÄTTVISAN börjar skipas.
   Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
   Ja, det är något stort som här sker. Gud håller räkenskap med oss, Han räknar med oss! Gud slår vakt om människovärdet. Hur då? Ett djur som bär sig illa åt, ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde.. Och varje gång jag vågar erkänna mina fel och bekänna min synder, slår jag själv vakt om mitt människovärde ¨
   Ty det hör till människovärdet att kunna göra det som djuren inte kan: Att erkänna och bekänna att man handlat fel. Varje gång jag bekänner min synd reser jag mig ur min förnedring och slår vakt om mitt människovärde!

2.Johannes ser LIVETS BOK
   Gud har böcker, där han gör anteckningar. Malaki berättar om en märklig minnesbok. Han skriver i Malaki 4:16-18 att Herren lyssnar på dem som fruktar Herren och ärar hans namn, och som talar med varandra om honom. Han låter någon anteckna det i en minnesbok. ”De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk”.
   Gud har också en bok som heter LIVETS BOK. Den har han haft från skapelsens början. Se Johannes Uppenbarelse 13:8. I den boken finns antecknade alla som stod emot ”vilddjuret” och i tro och lidande hört ihop med Jesus.
   Men sedan kommer de kusliga orden som får oss att darra och rysa. De som inte är skrivna i LIVETS BOK hamnar i eldsjön. Det finns något som heter GUDS VREDE. Vreden är kärlekens upprördhet över hur vi handskas med det liv vi fått att förvalta. Precis som människor idag visar sin vredes upprördhet då de går ut på gator och torg och demonstrerar mot våld och korruption och orättvisor.
   Kärlekens Gud kan inte tvinga någon att älska honom. Men han visar sin smärta och säger med smärta vad som kommer att hända. Mitt hjärta vänder sig i mig, säger Herren enligt Hosea 11:8 .
   Han ser hur en hel ungdomsgeneration hos oss utbildas till mördare, just i det paradis vi byggt upp i vårt fina land. Här finns mobbare i klassrum och arbetsplatser. Hotare och hatare på nätet. Jesus kallar dem mördare! (Läs Matteus 5:21-22). En känslig tonåring som får höra ”hora”, ”du borde inte få leva”, kan få livsglädjen förstörd för hela livet. Sårande ord fastnar. Jesus säger rakt på sak att om man gör livet till ett helvete för någon, får man själv dra åt helvete! Det behöver inte gå så.

GOD GUD HAR SÄNT EN SOPHÄMTARE!
   Han heter Jesus. Han är världens största sophämtare. Se Guds lamm, som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Men han kan inte ta bort våra synder, om vi inte ger dem till honom. Kärleken tvingar inte sina lösningar på oss.
   Vi får säga som den förlorade sonen (Luk 15:21): Far, jag ha syndat…
   Vi får ta emot detta ”by-heart-ord” från Johannes kärleksbrev: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet 
(1 Joh 1:9).

3. Johannes ser en EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD (Upp. 21:1-5).
   Ett nytt skapelseverk sker. Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, skriver Petrus (2 Petr 3:13). Den nya jorden blir en förnyad jord. Det nya är rättfärdigheten. Mycket som fanns på den gamla jorden är borta. Det som inte finns är tårar, död, sorg, klagan och smärta. Inte blod, våld och synd. Det smutsiga är bortrensat. Ingen korruption finns mer.
   Lägg märke till att rörelseriktningen är från himlen till jorden. Det nya Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud. Vårt hemland är himlen, skriver Paulus. Men så fortsätter han: och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss – Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig (Fil 3:21). Det är inte vi som skall komma från jorden till himlen. Nej, det är Jesus, som skall komma från himlen till oss på jorden. Paulus hemadress är i Kristus. Just nu är Kristus i himlen på Faderns högra sida. Men han är inte för alltid där. Vi väntar honom tillbaka hit. De som dör i tron kommer dit där Kristus är – i Kristus. Just nu är Kristus i himlen. Men den himlen är bara ett väntrum. Där skall vi inte bo för alltid. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka och upprätta sitt rike på en förnyad jord. Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.

Vad Johannes hör
Läs Joh 5:22-32
Jesus säger:

Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig 
han faller inte under domen
utan har övergått från döden till livet

Vilken oerhörd kraft i Jesu ord!
   Ja, det händer något oerhört med den som hör och tar emot Jesu ord. Vi kommer alla fram till domen. Alla får vi göra räkenskap. Men ingen behöver falla under domen. Paulus uttrycker det så här: Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom 8:1). Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata. Allt det vidriga och hemska som synden hade med sig lades på offerlammet. Se Guds lamm som borttager världens synd (Joh 1:29). Redan nu kan vi övergå från döden till livet, säger Jesus. Vid korset bekänner vi vår synd. Det finns ett liv på andra sidan syndabekännelsen. Där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet.

Det finns mer att upptäcka i söndagens texter. En guide väntar i boken SÅNGPOSTILLAN, ÅRG 2, sid 440 eller på bibelskolan.com tryck här. Se också vandring 36-38 på bibelskolan, tryck här.


Ett gott slut på detta kyrkoår önskar
Bengt Pleijel 89+


onsdag 2 november 2016Två helgdagar har vi nu framför oss. Först

ALLA HELGONS DAG

När detta skrivs är det Allhelgonadagen, den 1 november. Det skrivs för att begrundas inför Alla helgons dag den 5 november. Bakom oss ligger nu den 31 oktober, då många firade Halloween. Namnet kommer av ”all hallows eve(ning) – Alla helgons afton. Det är då glada glin svirar och firar och busar och skräms och tigger godis. Bus eller godis! Man klär ut sig till häxor och smådjävlar, och skäms inte att man skräms med smäll och skräck. Flyktingar från andra länder undrar varför vi behöver leka skräck. Men vi småler och tycker det verkar så rart. Men kanske är det så: Om man leker med djävulen, leker han sedan med oss. Inte att undra över att många tycker att livet är så ”djävligt”! Själv använder jag ett starkare ord: Djävulskt!
    Men det finns en motrörelse. Aftonen – den 31 oktober – är förbi. Något hände i nattens mörker: ”då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån Himlen (Sv Ps 175:2). En himmelsk kraft som sätter oss i rörelse. Vi går med i den rörelse som heter
ALL HALLOWFOR

Där går man forward – framåt. Hallowfor-dagen är framåtdagen. Där hittar vi helgonen. Det finns ett ”go” i helgonen. En vilja att komma vidare. Det finns stora helgon. Det är sådana som har medaljen S:t hängande runt halsen. Det finns små helgon. Dom möter vi i vår vardag. Vi tycker att livet skulle vara väldigt fattigt utan dessa små helgon, små ”helgoa” människor. De är som ett öppet fönster mot himmelen. De har sett något som gör oss nyfikna. De smittar oss med sin glädje. Vi hänger med då ”THE SAINTS GO MARCHING OUT”. De tar oss ut ur vårt instängda liv och drar oss med på vandringen genom de fagra riken på jorden. Där vi går fram sprider vi tillsammans LOV OCH GODIS. Till paradis med SÅNG. Och överraskar både snälla och stygga barn med HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. De små helgonen är små, vardagliga människor. När man hör dem berätta så berättar de sällan om sig själva. De ser inte själva helgonglorian som strålar bakom dem. Ja, du vet hur svårt det är att se sin egen helgongloria. Spegeln kan inte fånga upp den. (Jag vet!)

O vilka under helgonen äro: leva i salighet, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga, bo i Guds borg, men har sällan det lugnt.

Så sjunger C.O. Rosenius i Sv Ps 572:3. Helgonen går inte omkring i ett salighetsbrus. De blir ofta missförstådda. De får ofta lida för sin tro på Jesus. Blir martyrer. De hinner inte med sig själva. De är helt upptagna av att tala om vad de funnit. ”Vi har funnit Livet med stor L. Vi har hittat Jesu kärlek och kärleken till Jesus!” Saligheten får de för att ge den vidare.
   Ja, de har så mycket att berätta och så mycket att lära oss. Texterna på Alla helgons dag talar om det.

Läs Jesaja 60:18-27
Ta fram din Bibel, säger de till oss. Hör hur Jesaja talar om för dig hur du kan be för ditt land, din kommun, din församling, ditt hem, ditt liv. Du ser att där sker så mycket som gör dig ängslig och modlös. Jesaja säger att något bra kan hända där, så att man inte mer skall se våld i ditt land, förtryck och förödelse inom dina gränser. Det går att stoppa eländet. Hur då? Jesaja svarar: Dina murar skall du kalla ”räddning”, dina portar ”lovsång”. Det kan betyda: Överlåt ditt land, din kommun m.m. till honom som heter RÄDDNING – YESHUA – JESUS. Kläd din församling i Ljusets rustning. Bed in Jesus i ditt land, ditt hem, din församling … Dröj i bön inför varje plagg: frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte, trons sköld, Andens svärd …(se Rom 13:11-14 och Efesierbrevet 6:10-20).
   Släng ut sucksången. Släpp in lovsången. Sjung ”all Hallowfor-sången”: ”före går Herren med segerns baner” (Sv Ps 59).


Läs Hebreerbrevet 12:1-3

Vi är inte ensamma i vår tro. Vi kan få himmelska kontakter – en sky av vittnen. Lägg märke till vad de ger för goda råd. Ska vi orka hänga med hallowfor-folket får vi rådet att ”befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, snärjer oss” . Det måste kanske betyda att vi får gå till korset. Där möter vi Honom som kan lyfta av och bära bort alla synder och tyngder. Vi får tala med honom om allt det där svåra som drar oss neråt: bekymmer, konflikter, motsättningar. Och vi får tala med honom om våra synder. Varje synd har i sig ett snöre, vi blir så lätt bundna, vi snärjer oss, vi fastnar. När han löser oss från våra låsningar kallas det avlösningen. Där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet!
   Om vi inte ska tappa kursen måste vi ha ögonmärket klart. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Fäst dina ögon på Jesus. Att fästa vår splittrade blick på Jesus är en daglig kamp. Det är mycket som kan få blicken att flacka. Att fästa blicken på Jesus är att inleda en relation. Den stadiga blicken finner ro. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Låt hans ord och hans bild vara i dina tankar. De hjälper dig att hänga med ”all hallowfor-folket”!


Läs Matteus 5:13-16
Läs vilken fin utnämning vi får: Saltmänniskor och ljusmänniskor i världen!

Saltmänniskor...
RÄDDAR RUTTEN VÄRLD
”När lögn och våld förmeras. Var är då jordens salt? Vem hjälper och vem helar vid världens sönderfall?” (Sv Ps 57:4). Saltmänniskors uppgift är att rädda rutten värld. Sluta med fruktlöst prat - det ger rutten frukt. Det ruttna behöver ett kraftigt motmedel. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. (Kol 3:16-27).

GER KRYDDA OCH SMAK
Tänk om saltet inte kommer till gröten! Ta kontakt med den helige Ande. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23). (Smaka på varje frukt!).

GER TÖRST
åt undrande människor. Vad har ni sett och fått? De får visa de törstiga på honom som ropar: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick” (Joh 7:37-38). Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade (Matt 5:6).

Ljusmänniskor...
blir de som följer Jesus som är Världens ljus. Han tar hand om oss och gör något riktigt av våra liv. Vi står under hans omformning. Han konstruerar helgon! Hur då?
   Jesus Stöparen gör dig till en ljusmänniska. Hur stöper man ljus? Man tar en veke, doppar den gång på gång i den varma stearinmassan. Varje gång fastnar stearin på veken och gör den stark. Hur gör Jesus Stöparen dig till ett ljus? Han tar tag i dig, du svaga veke, och sänker dig ned i sin varma kärlek. Gång på gång. Ner och upp och ner och upp. Som stearinet omsluter veken så omsluter hans kärlek dig. Den lilla veken som tittar fram ropar på den helige Ande. Anden tänder veken. Nu lyser ljuset i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.
   När vi håller fast vid livets ord, blir vi himlaljus i världen (Fil 2:15-16 Bibel 1917). Vi kan bli till hjälp för någon nattvandrare, som fryser och famlar i mörkret.


ALLA SJÄLARS DAG

Söndagen efter Alla Helgons dag heter också ALLA SJÄLARS DAG. Det är en dag då vi får minnas alla våra kära, som lämnat oss. Vi får på nytt överlämna dem åt Guds barmhärtighet och påminna oss om VÅRT EVIGHETSHOPP. Det gör vi genom att lyssna in slutorden i dagens evangelium. Jesus säger där: Alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Att tro på honom är att ta tag i hans hand, som han sträcker ut mot oss för att leda oss fram – tillsammans med många syskon i All Hallowfor-rörelsen.

Vi träffar Job i Job 17:15-16
Job har det jobbigt. Han är alldeles slut. Han är skakad av alla lidanden och olyckor som drabbat honom. Hela hans liv hade körts i botten. Framför honom finns bara döden och dödsriket. Vad har han nu för framtidshopp?
   Och vi frågar detsamma. Vi ska alla dö. Det är det enda vi bergsäkert vet om framtiden. Men vad händer sen? Vi stoppas ned i mullen. Finns där något hopp och någon lycka? frågar både Job och vi. Är det slut då allt tar slut? Många tycker detta är skrämmande. Men är det det? Har mullen något budskap till oss? Vid begravning hos oss häller prästen tre skovlar mull över kistan. Varför gör han så? Låt oss lyssna till budskapet i de tre skovlarna mull. Det berättas om dem i dagens Sångpostilla, adress se nedan.

Vi träffar Paulus i 1 Korinthierbrevet 15:35-49

Han undrar över hur de döda uppstår. Den som läggs i kistan som sänks i marken är ett FRÖ, skriver Paulus. Ett frö ser så litet och oansenligt ut. Men fröet är programmerat med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Det händer något med fröet när det läggs i jorden, vattnas av regnet och värms av solen. Det växer, det spirar, blommar och ger doft.
   Det händer något med det människofrö som läggs ned i graven. Paulus avslöjar hemligheten. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Gud satte en gång igång skapelseundret med sitt mäktiga ord: Varde! Bli till! (1 Mos 1:3). Han skall göra ett nytt skapelseunder. Han som ropade till den döde: Lasaros, kom ut! (Joh 11:43) han skall en gång ropa fram dig och mig ur våra gravar.

Vi träffar Jesus som i dagens evangelium från Johannes 6:37-40 bland annat säger han detta till oss:

Detta är min Faders vilja: 
att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. 
Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.


All hallowfor-folket startar framtidsvandringen i Sångpostillan, årg 2, Alla helgons dag sid 489, bibelskolan.com tryck här
Söndagen efter Alla Helgons dag, Alla själars dag, sid 495 bibelskolan.com tryck här.

Jag kommer nu att ha en veckas blogg-fasta – då jag skall äta mig mätt, så att jag blir hungrig. Fattar du?

Om inte OM säger något annat, kommer nästa SÖNDAGSGODIS i veckan före den söndag som jag kallar KRISTI HERRLIGHETS DAG – omkring 16 november.

Med himmelsk uppmuntran till er alla, kära all Hallowfor-vänner.

Bengt Pleijel 89+


Skriva ut