tisdag 29 november 2016Inför Andra söndagen i Advent

GUDS RIKE ÄR NÄRA

Det är söndagens budskap till oss. Jesus själv säger det i kyrkohistoriens kortaste predikan:

Tiden är inne, Guds rike är nära. 
Omvänd er och tro på budskapet. 
(Mark 1:14-15)

Jesus säger detta i en situation då många var skakade av vad man fått veta: Johannes, ökenprofeten, hade blivit arresterad, kastad i fängelse. Utan rättegång.
   Sånt hände då. Och det händer nu. Vi lever i en hård värld. Och i en grym. Man kastar folk i fängelse. Människor torteras, plågas, förnedras. Vi hör gråten, jämmern från människor på flykt. Vi hör om våld, krig, förföljelser, grymheter, lidande. Vi skakas av alla skakningar som nu går över hela världen.
   I dagens många texter hör vi ord om ”ångest och rådlöshet, skräck, om himmel och jord som skall förgås, om omåttlighet och dryckenskap, om hur Jesu efterföljare blir smädade förföljda, förlöjligade …”
   Allt detta förlamar oss. Vi hör om det dagligen. Vi har svårt att ta in det. Stänger av TV:n.
   Men det är vår värld som här skildras i dagens texter! I dem finns inte bara kris. Där finns KRISTUS
   Nu kommer Han, Jesus Kristus, till oss i våra kriser, knackar på dörren. Vi öppnar, tar emot honom. Han har något viktigt att säga oss:

Tiden är inne!
Det är mycket som är inne, säger vi. Trenderna kväver oss. Häng med! Följ med!
   Tiden är inne, säger Jesus. Han startar EN MOTRÖRELSE. Upp till kamp! Häng med! Följ med!
   Jesus vill få oss att stanna upp, tänka till, besinna oss. Han vill hjälpa oss se skillnaden mellan tidsandan och Guds Ande. Där tidsandan är inne, är det ont om tid. Vi har brått. Vi jäktar och vi blir jagade. Jakt – det är då vi jagar något. Jäkt – då vi jagas av något. Så är det med tidsandan, den jagar oss in i jäkt och stress. Så går vi runt kring vårt stora, lilla, märkliga och ömkliga JAG. Du måste! Du borde! Allt går bara fortare och fortare. Vi hinner inte med. Vi blir flåsigt duktiga.
   Jesus Kristus ger oss MOTRÖRELSENS recept:

Omvänd er!
Detta vill Han säga till oss: Varför vänder ni ryggen åt mig? Ni fastnar ju då i det mörka. Fixeras av det, styrs av det. Vänd helt om! Gör en U-sväng.
   Vi hör hur Jesus säger: Jag står här bakom er. Jag står här med himmelrikets resurser till mitt förfogande. Han säger: Du som har så mycket jäkt i din blick, du som måste hinna med så mycket och som jagas av allt som måste göras, vänd om! Och då händer det något med er: Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta, genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15, Bibel 1917).
   När vi vänder om ser vi Jesus. Han sträcker ut sina sårmärkta händer mot oss. Han tar emot vår synd och ger oss sin nåd. Vi lämnar bitterhet och självömkan, syndighet och stöddighet. Guds rike är nära. Det som är smutsigt och skräpigt i våra liv får vi inte ta med oss in i Guds rike. Det vore att förvandla himlen till ”ett rent helvete”. Jämförelse, avund, skryt och eget beröm får vi också lämna. Det förstör doften av salighet.
   I Guds rike hittar vi det vi försökte här men misslyckats med – jämlikheten. I Guds rike är vi en massa syskon som tycker om varann. Blir där skönhetstävlan, upptäcker vi att alla är vackrast!
   Vi böjer oss inför honom, lägger ned våra liv, vilar ut, låter oss fyllas av hans Ande, hans liv. Jesus, du är min Konung, min kärlek, min stora glädje.

Tro på budskapet!
Tro på evangeliet, skriver Folkbibeln. Ta emot det glada budskapet. Stoppa ned glädjefrö i hjärtat!
   En som hittat detta var Paulus. Han skriver: Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Rom 14:17). 

   GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET. Vi inser att vi inte klarar av detta krångliga liv utan Jesus. Han hjälper oss att hitta en RÄTT FÄRD genom livet. Han kallar oss att följa honom. Inte alltid på lätta vägar. Men på rätta! Också då det mörknar och vi ingenting förstår. ”Hur underlig är du i allt vad du gör, vem kan dina vägar förstå”, suckar vi tillsammans med Emil Gustafsson i Sv. Ps 268:1. Men tillsammans med Jesus vågar vi säga: ”Men ett är dock säkert: den väg du mig för, för mig är den bästa ändå”.
   Jesus var annorlunda, han kallar oss att följa honom. Vi får nya värderingar. Vi får ett nytt mål och en ny mening. Våra tankar får en ny inriktning. Därmed blir vi också främlingar i världen. Vi tillhör ”annorlundafolket”. Jesus kallar oss att bli ambassadörer för detta rike. Han tar vår nöd och ger oss sin nåd. Sedan får vi nåden att gå in i nöden omkring oss med ett stort budskap: det finns En som ser vår nöd och hjälpa kan. Vi får hitta ett nytt liv, där vi lär oss LEVA LIVET i ställe för att leva livat. ”Lär mig att leva, leva för dig, glad i din kärlek, offrande mig”.

GUDS RIKE ÄR FRID – Vi får det rätt ställt både med Gud och med varandra. Ty där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. I Guds rike släpper all värk både i huvud och hjärta, ty då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

GUDS RIKE ÄR GLÄDJE I DE HELIGE ANDE – ty den helige Ande leder oss in i Guds rikes kraftfält – i Kristus. Gläd er I HERREN alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns alltid. All tid. Varje nu. Just nu! Tant Lina lär oss sjunga om detta: ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli!” (Sv Ps 45:2).
   Då Guds Ande regerar, där öppnas evigheten över oss. Vi blir samlade i ett himmelskt nu. Vi förnimmer Guds närvaro. Vi hör hur vi är efterfrågade. Vi hittar den personliga relationen med Herren. Vi får tala med honom om Guds rike. Bönen blir en glädje. Idag ber vi bönen om Guds rikes spridning:

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.

Mitt i denna bön står Jesus.
   Det är han som är kung i detta rike. När vi nu ställer oss riktigt nära Jesus låter han oss se in i rikets framtid. Vi ser att Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer vi får se detta verkliga liv desto mer vill vi be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang.

Låt ditt rike komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån.
Låt ditt rike komma till våra hem så att Du där får vara kung, värd och göra alla till hedersgäster.
Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser så att ditt rikes friskhet får driva bort allt sjukt och osunt.
Låt ditt rike komma till de trötta och sjuka, så att de förstår din mening med dem.
Låt ditt rike komma till människor av alla folk och länder, så att evangeliets glädje når ut till dem.

Tillkomme ditt rike.
Låt ditt rike komma.
O, att ditt rike måtte komma.


Kom ihåg:

Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 
(Kol 1:13)
Genom dopet och tron här vi ihop med honom och med varandra!
Sträck på dig, kungabarn!
uppmanar

Bengt Pleijel 89+

som gärna är din glädjeguide i Sångpostillan, årg 3, boken sid 16. Boken är slutsåld, med finns på bibelskolan.com, tryck här


Skriva ut