tisdag 15 november 2016Inför Domssöndagen

   KYRKOÅRET BÖRJAR med att Kristus Konungen rider in i Jerusalem. Då strör vi palmer för Messias, kungen. Vi ropar Hosianna och välsignar honom som kommer.
   KYRKOÅRET SLUTAR med att vi välsignar honom som kommer i sin HERR-LIGHET. Jesus visar sin slutliga seger över ondskans makter. Ondskan, Djävulskapet, Lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det mörka, det onda får inte sista ordet. Natten skall ta slut och vi ser hur Guds Son i morgonglans åter kommer hit. Då skall alla knän böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är HERREN, Gud Fadern till ära (Fil. 2:11 Fb 14). Domssöndagen är KRISTI HERR-LIGHETS DAG, Kristus Konungens fest.
   Domssöndagens texter öppnar våra ögon. Vi får se …

...vad Daniel ser!
Läs Daniel 7:9-10
   Kapitel 7 börjar med att Daniel berättar om vad han ser, när han ser nedåt (Daniel 7:1-8). Hemska avgrundsmakter dyker upp. Också vi ser ofta nedåt. Vi kommer ovanifrån och bedömer, betraktar, föraktar. Och fastnar i all det onda som dyker upp, och drar oss nedåt….
   Men Daniel låter oss inte fastna där. Från och med vers 9 hjälper Daniel oss att rikta blicken uppåt. Något händer i den himmelska världen. Daniel anar och vi anar att vi är inför den Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14). Omkring honom finns den himmelska härskaran. De är ”tiotusen och åter tiotusen” skriver Daniel. Han förnimmer en doft av himmel och renhet.
   Daniel berättar i verserna efter vår text att han såg hur en som liknar en människoson kom med himmelens skyar (Daniel 7:13). Denna benämning MÄNNISKOSON används 80 gånger i Nya Testamentet om Jesus. Det uttrycker både de högsta och det djupaste i Jesu väsen. Han kommer från Guds värld, han hör ihop med den uråldrige, han som heter JAG ÄR. Han är Guds son. Jesus bär också namnet JAG ÄR (se Joh 6:35, 8:12, 10:7, 11 11:25 14:6, 15:1,5). Han är Ordet som var hos Gud, men lämnade sin tron av kristall och blir människa som ”stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup och älskar världen tillbaka till Gud” (Sv Ps 62:2).
   Från tronen ser man också en ström av eld (v 10). Elden kan vara kärlekens eld som gör våra hjärtan varma och brinnande. Samma eld kan också var domens eld där Gud bränner upp allt som är dåligt och renar allt som går att rena. Gud läser i böcker och beslutar vad han skall göra. Gud är den yttersta rättvisan. Vi får inte ostraffat gå fram hur som helst. Det kommer en dom. Kyrie eleison!
   Sångpostillan årg 2 berättar mer om detta, adress se nedan. Jag har försökt kommentera Daniels bok i boken I Guds händer vad som än händer. Finns på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 10 / vägsträcka 30-32, tryck här.  Nu får vi se...


...vad Johannes ser!
Läs Johannes Uppenbarelse 20:11-21:5
1. Johannes ser EN VIT TRON,
   Det som här skildras är yttersta domen. Domstolen är vit. Det smutsiga – smussel, fiffel, lögner, elakheter, försummelser, förakt och förnedring – allt registreras och avslöjas. Vi ser böcker som öppnas. Jag bävar, då jag uppåt himmelen ser: där står mina synder beskrivna (Sv Ps 547:2). Vi skakas …
   Men ändå … det är något stort som här sker. Vi ser hur DEN STORA RÄTTVISAN börjar skipas.
   Det betyder att ondskan, djävulskapet, lögnen - allt det som plågat Guds människobarn, får sin dom. Det svåra, det djävulska får inte sista ordet. Slutsegern över ondskans makter skall proklameras. Gud har inte glömt bort någon som fått lida eller blivit trampad på. Nu kommer den yttersta rättvisan.
   Ja, det är något stort som här sker. Gud håller räkenskap med oss, Han räknar med oss! Gud slår vakt om människovärdet. Hur då? Ett djur som bär sig illa åt, ställer man inte till ansvar. Men en människa är så mycket mer än ett djur. En människa har ansvar. När man tar ifrån någon hennes ansvar, tar man ifrån henne hennes människovärde. Därför slår yttersta domen vakt om vårt människovärde.. Och varje gång jag vågar erkänna mina fel och bekänna min synder, slår jag själv vakt om mitt människovärde ¨
   Ty det hör till människovärdet att kunna göra det som djuren inte kan: Att erkänna och bekänna att man handlat fel. Varje gång jag bekänner min synd reser jag mig ur min förnedring och slår vakt om mitt människovärde!

2.Johannes ser LIVETS BOK
   Gud har böcker, där han gör anteckningar. Malaki berättar om en märklig minnesbok. Han skriver i Malaki 4:16-18 att Herren lyssnar på dem som fruktar Herren och ärar hans namn, och som talar med varandra om honom. Han låter någon anteckna det i en minnesbok. ”De skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk”.
   Gud har också en bok som heter LIVETS BOK. Den har han haft från skapelsens början. Se Johannes Uppenbarelse 13:8. I den boken finns antecknade alla som stod emot ”vilddjuret” och i tro och lidande hört ihop med Jesus.
   Men sedan kommer de kusliga orden som får oss att darra och rysa. De som inte är skrivna i LIVETS BOK hamnar i eldsjön. Det finns något som heter GUDS VREDE. Vreden är kärlekens upprördhet över hur vi handskas med det liv vi fått att förvalta. Precis som människor idag visar sin vredes upprördhet då de går ut på gator och torg och demonstrerar mot våld och korruption och orättvisor.
   Kärlekens Gud kan inte tvinga någon att älska honom. Men han visar sin smärta och säger med smärta vad som kommer att hända. Mitt hjärta vänder sig i mig, säger Herren enligt Hosea 11:8 .
   Han ser hur en hel ungdomsgeneration hos oss utbildas till mördare, just i det paradis vi byggt upp i vårt fina land. Här finns mobbare i klassrum och arbetsplatser. Hotare och hatare på nätet. Jesus kallar dem mördare! (Läs Matteus 5:21-22). En känslig tonåring som får höra ”hora”, ”du borde inte få leva”, kan få livsglädjen förstörd för hela livet. Sårande ord fastnar. Jesus säger rakt på sak att om man gör livet till ett helvete för någon, får man själv dra åt helvete! Det behöver inte gå så.

GOD GUD HAR SÄNT EN SOPHÄMTARE!
   Han heter Jesus. Han är världens största sophämtare. Se Guds lamm, som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Men han kan inte ta bort våra synder, om vi inte ger dem till honom. Kärleken tvingar inte sina lösningar på oss.
   Vi får säga som den förlorade sonen (Luk 15:21): Far, jag ha syndat…
   Vi får ta emot detta ”by-heart-ord” från Johannes kärleksbrev: Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet 
(1 Joh 1:9).

3. Johannes ser en EN NY HIMMEL OCH EN NY JORD (Upp. 21:1-5).
   Ett nytt skapelseverk sker. Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, skriver Petrus (2 Petr 3:13). Den nya jorden blir en förnyad jord. Det nya är rättfärdigheten. Mycket som fanns på den gamla jorden är borta. Det som inte finns är tårar, död, sorg, klagan och smärta. Inte blod, våld och synd. Det smutsiga är bortrensat. Ingen korruption finns mer.
   Lägg märke till att rörelseriktningen är från himlen till jorden. Det nya Jerusalem kommer ner ur himlen, från Gud. Vårt hemland är himlen, skriver Paulus. Men så fortsätter han: och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss – Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig (Fil 3:21). Det är inte vi som skall komma från jorden till himlen. Nej, det är Jesus, som skall komma från himlen till oss på jorden. Paulus hemadress är i Kristus. Just nu är Kristus i himlen på Faderns högra sida. Men han är inte för alltid där. Vi väntar honom tillbaka hit. De som dör i tron kommer dit där Kristus är – i Kristus. Just nu är Kristus i himlen. Men den himlen är bara ett väntrum. Där skall vi inte bo för alltid. Vi väntar att Jesus skall komma tillbaka och upprätta sitt rike på en förnyad jord. Se, jag gör allting nytt. Och han sade: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.

Vad Johannes hör
Läs Joh 5:22-32
Jesus säger:

Den som hör mitt ord och tror honom som har sänt mig 
han faller inte under domen
utan har övergått från döden till livet

Vilken oerhörd kraft i Jesu ord!
   Ja, det händer något oerhört med den som hör och tar emot Jesu ord. Vi kommer alla fram till domen. Alla får vi göra räkenskap. Men ingen behöver falla under domen. Paulus uttrycker det så här: Det blir ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus (Rom 8:1). Jesus har tagit de yttersta konsekvenserna av vår synd. Det skedde på Golgata. Allt det vidriga och hemska som synden hade med sig lades på offerlammet. Se Guds lamm som borttager världens synd (Joh 1:29). Redan nu kan vi övergå från döden till livet, säger Jesus. Vid korset bekänner vi vår synd. Det finns ett liv på andra sidan syndabekännelsen. Där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet.

Det finns mer att upptäcka i söndagens texter. En guide väntar i boken SÅNGPOSTILLAN, ÅRG 2, sid 440 eller på bibelskolan.com tryck här. Se också vandring 36-38 på bibelskolan, tryck här.


Ett gott slut på detta kyrkoår önskar
Bengt Pleijel 89+


Skriva ut