måndag 29 juni 2020

Inför fjärde söndagen efter Trefaldighet


ATT INTE DÖMA

är budskapet på söndag! Vi befrias från domar-uppdraget. Vi får stiga ned från DUM-stolen där vi sitter och ser ned på allt och alla, och dömer och kritiserar och ojar oss över hur knepiga människor ställer till det för sig. I stället uppmanas vi av Psaltaren 96:11-14 att ”dra åt skogen”. Där ser och hör vi något:

Himlen ska glädjas och jorden fröjda sig, havet ska brusa med allt som fyller det. Marken ska jubla med allt som den bär och ropa av fröjd med skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet (Psalt 96:11-13).


Stig ned från domarsätet! Där skall Gud sitta. Att sätta dig på domarsätet var ju det som ormen ville lura oss till i paradiset. Bli som Gud, sa han. Att fälla domar över en medmänniska är att sätta sig i Guds ställe. Det är två ting som händer med oss när vi sätter oss på domarsätet

1. Vi förlorar närkontakten med Fars kärlek. Då förlorar vi förmågan till kärlekens inlevelse i en annan människas problematik.

2. Vi får närkontakt med ormen. När vi sitter där uppe och tittar ned på vår syndiga broder och syster, styrs vi av dunkla krafter nedifrån. Vi fördömer och föraktar. Och låser dem i deras synder.


Men vad händer om vi stiger ned från DUMSTOLEN? Herren kommer. Vi träffar Far. Han förvandlar kaos till kosmos. Det blir ordning och reda. Befrielse och Läkedom. Krig blir fred. Syndernas förlåtelse, liv och salighet. Hela skapelsen brister ut i jubel och lovsång. Marken ska jubla och ropa av fröjd, ja alla skogens alla träd ska ropa av fröjd inför Herren, för han kommer, han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Och han kallar oss - dig och mig, avslöjade och förlåtna syndare - att bli medarbetare och bed-arbetare. I dagens texter får vi tre råd:

1. Vänd om så får ni leva

Läs och BE-grunda Hesekiel 18:30-32 i din Bibel. Gör det!


Det kommer en dom. Herren skall kalla till räkenskap. Vi har ansvar. Domen blir enskild - var och en efter hans gärningar. Där finns överträdelser och missgärningar. Vi har trätt över kärleksbudens skyddsräcken. ”När vi struntade i juridiken blev vi som djur i diken”. Det gick utför med oss. Och vi missade många gärningar. Människor omkring oss blev undernärda på kärlek och fastnade i bitterhet och tårar.
   Men domen behöver inte komma långt fram. Den kan flyttas fram. ”Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig”(Sv Ps 356:5). Receptet är: Vänd om så får ni leva! Där – alldeles bakom oss – står en som kan skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande – Hjärttransplantation!


Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hesekiel 36:25-27) .

 1. Uppfyll Kristi lag

Läs och BE-grunda Galaterbrevet 6:1-7

Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.  Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda


Bröder, skriver Paulus till oss svenskar. Søsken, skriver han till norrmän. Även ”kvinnliga bröder” kan ramla dit. Ett syskon har nu ertappats med en överträdelse.
   Frågan är ”vad gör vi åt det?”
   Det vi inte skall göra är att göra ingenting. Att bara stå bredvid och titta på. Eller skaka på axlarna och säga: ”jag har nog av mitt.” Och inte heller att vara likgiltiga för det och säga att det inte spelar någon roll hur man lever. Vi skall inte fördöma honom. Inte föra ut hans försyndelser på ”skvallerrepen”. Och många andra ”inte”
    Utan: …då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom.   
    Det första vi – som är andliga - skall göra är att koppla på den helige Ande. Vi får be för honom och be att vi själva får Andens ledning. Vi behöver inte klara av det på egen hand. En andlig människa är den som söker hjälp av hjälparen, den helige Ande. Han går inte fram i egen kraft och duktighet utan med mild ande - med den ömhet, den vishet och den värme som bara Guds Ande kan ge.
    Det är skillnad mellan att tillrättavisa min broder och att visa honom till rätta - visa honom till den Rätte: Jesus Kristus.
   Men se till att inte du också blir frestad, skriver Paulus till oss. Var medveten om att du själv är svag som kan utsättas för frestelser. Den insikten ger dig den rätta ödmjukheten. Men solidarisera dig inte så med syndares försyndelser att du själv blir ned-dragen. Därför behöver du både ömhet och fasthet.
    Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
   Andlighet ser inte alltid så andligt ut. Anden leder oss inte förbi vardagsproblemen utan rakt in i dem. Anden ger oss öppnade ögon för vår broder och syster i nöd. Anden ger oss ett känsligt hjärta. Vi får lära oss att glädja oss med den som är glada och gråta med dem som gråter (Rom 12:15).
   Vår uppgift är inte att lägga bördor på andra utan bära de bördor de har. Ta tag i deras ryggsäck. Vi behöver inte bära den så långt. Bara till Jesus. Vi får hjälpa varandra att kasta alla bördor på honom (1 Petrus 5:7).
   Så uppfyller ni Kristi lag. Kristi lag är som ett stort kärl som skall fyllas med bördor, bekymmer och synder. Jesus är världens största sophämtare. Han bär bort dem när vi ger (bekänner) våra synder till honom. Sedan han burit bort dem kommer han tillbaka med kärl - fyllda av KÄRLEK! - som vi får …
    Paulus säger inte att vi varken behöver skämmas över hur dåliga vi är eller skryta över hur bra vi är. Sluta med de dumheterna. Sluta med jämförelse och avund och skryt. Han talar om stolthet. Den stolte skall ha sin stolthet i Kristus (1 Kor 1:31, Bibel 2000). Och den stolte Paulus tänker här på Jeremia 9:24.
Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden, för i det har jag min glädje, säger Herren.

 1. Likna Far – var barmhärtig

Läs och BE-grunda Lukas 6:36-42 i din Bibel. Då händer det något med …

  1. Mitt hjärta. 

  Var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig.

  Jesus har kommit i världen för att lära Guds barn att leva himmel på jorden. Han pekar på Far. Far är barmhärtig. Han har hjärta för de arma, de svaga, de små.  Startpunkten för allt kristet liv är därför i Guds hjärta:Fadern själv älskar er, säger Jesus (Joh 16:27). Vi behöver få komma nära det hjärtat så att vi hör pulsen slå : För dig! För dig

  2. Min mun.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna …

Jesus hjälper oss att stiga ned från domarsätet och ställa oss där nere hos vår broder och syster, som vi anklagar. Där står Jesus bredvid oss och förestavar en bön Förlåt OSS! Lägg märke till ordet OSS. Vi går in under vår broders och systers synd och ber om att Gud skall förlåta OSS. Att min broder eller syster är så besvärlig beror kanske på att jag så lite har försökt förstå henne, så lite bett för henne. Jag har bara låst henne med mina anklagelser.

  3. Mina händer

Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er."

Låt dig dras in i den stora GE-rörelsen. Far ger, Jesus ger, och du … (?)


  4. Mina ögon

"En blind kan väl inte leda en blind? Faller inte båda i gropen? En lärjunge står inte över sin lärare. Men när han är fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga?  Hur kan du säga till din broder: Broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga. Då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga.

Är det vi som är blinda? Vi förstår nog vad Jesus vill ha sagt. Vi ser hans humor i detta. Vi registrerar småflis hos andra. Men inte egna bjälkar och timmerstockar.

Bjälken ser ut som ett minustecken. Du lever på livets minussida när du syndar. 

Därför kan du inte hjälpa någon annan. En blind kan väl inte leda en blind?

Men Jesus kan och Jesus vill hjälpa dig!

När Jesus bär korset till Golgata bär han tvärbjälken. Den lodräta finns redan på Golgata. Det är då våra synder han bär. Våra minus. Då vi har satt oss på tvären mot Guds kärleksvilja. ”Vår synd på dig du tagit” står i psalm 143. ”Vår synd du haver dragit” stod i den gamla psalmboken (nr 94). Man känner där hur svårt och tungt det var att släpa på våra minus. På Golgata fäster man tvärbjälken på den lodräta. Guds kärlek korsar våra minus. Det saliga bytet sker. Han tar vår synd – din frid du ger.
    När du sedan har häpnat över att denna obegripliga kärlek drabbat dig kan det hända att människor häpnar över vad de ser i dina ögon. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har sett för att få sånt ljus? De ser två bjälkar. Korsets två bjälkar!

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:

Jesus är min Herre, han gör allting nytt.

Sv Ps 359:5

Sjung så med mig, kära søsken!

Bengt Pleijel 93+

som träffas i boken Sångpostillan årg 3 sid 315 och på bibelskolan.com tryck här. 

 Min nya bok ”Lev i Petrus” beställes från GAudetes förlag (www.gaudete.se)                                                                                                                                                                                                         

                                                                         

Me          måndag 22 juni 2020

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet.


Förlorad och återfunnen

är temat för denna söndag. Men vem är förlorad? Är det du? Eller jag? Vad har hänt? Och vem letar? --- längtar …? är det mamma? …. Pappa? … är det Jesus? Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag? (Sv Ps 225).

När texterna denna söndag öppnar sig är det som om hela den himmelska världen är engagerad. Änglar tittar ner mellan molnen. Vad ser de? Jesaja berättar för dem att den som letar efter dig är Gud Fader. Och han säger att han är …


 1. SOM EN MOR!

Läs och BE-grunda Jesaja 66:12-14

Så säger Herren:

Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens härlighet som en översvämmande älv. Ni ska få dia och bli burna på höften och sitta i knäet och bli smekta. Som en mor tröstar sitt barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. När ni får se det ska era hjärtan glädjas, era ben ska få liv likt spirande gräs.

Hör hur det porlar och sjunger i texten – en flod svämmar över av härlighet, kärlek, frid, glädje, tröst … och du ser dig själv som ett barn i din mors famn … hon tröstar, smeker, ditt hjärta bubblar till av glädje, det spritter i benen. Ja, så var det en gång. Du kommer väl ihåg?        Men såsom det var i ditt livs begynnelse är det nu! Gud letar och längtar efter dig. Och han är som en mor!

Är Gud både far och mor?

När Gud skapade människan, skapade han henne till sin avbild, till man och kvinna (se 1 Mos 1:27). Det finns både faderliga och moderliga drag hos Gud. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom, (Psalt 103:13) Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er (dagens text).

  Gud är både far och mor. Men vi – pojkar och töser - får bara halva uppgiften var. Men hela uppgiften tillsammans. En ”tillsammansuppgift” är äktenskapet.

När han och hon vigs till man och hustru är vår himmelske Far med. Han gör något med dem. Han sammanfogar dem (Matt 19:6). Han spikar inte fast dem. Det gör så ont. Han vill inte tvångsäktenskap. Han använder inte Karlssons klister. Far sätter dem inte i klistret. Klister torkar och trä spricker. Vad Far gör är att han fogar dem samman. Två vackra och fina ungdomar från olika familjer, olika bakgrund, olika erfarenheter av livet, fogas samman i ett skickligt snickeriarbete. Trä som fogas samman följer varandra i kyla och värme. De två som fogats samman, får växa ihop tillsammans, mogna tillsammans, utvecklas tillsammans, slipas tillsammans. De är bundna vid varandra i ett äktenskaps-förbund. Bundna men ändå fria. De två hör ihop.

  Men kriser kommer och krascher sker. Ensamstående mammor får vara både mor och far. Hur orkar de? Ensamstående män kan vakna och upptäcka att de får vara både mor och far. Paulus skriver i 1 Tess 1:8 att han uppträdde kärleksfullt som en mor. I vers 11 förmanar och uppmuntrar han som en far.

  Men vad som än händer får vi vara i Guds händer. Vi ser Guds fadershänder då vi vänder om och blir som barn. Då hittar du inte bara far. Du kommer till dig själv … Och kanske också hittar att ”vi är en massa syskon som tycker om varann” (Sv Ps 608). Dagens evangelietext berättar om det. Gud är …


 1. SOM EN FAR

         Läs och BE-grunda Lukas 15:11-32 i din bibel.

En man hade två söner.

Vi möter i denna text en österländsk storbonde och hans två söner. Fadern tycks ha det gott ställt. Man kan tänka sig att han har ett större gods och att han har en sparad slant på Kafarnaums sparbank och för ”osäkerhetens skull” ett hemligt bankfack i Schweiz.
   Av pojkarna är den ene en slarver och han beger sig hemifrån och lever rullan. Den andre är ordentlig och skötsam och håller sig hemma.

Två söner hade en far.

En fantastisk far som rusar emot sina barn och öppnar famnen emot dem! En fantastisk far med två älsklingssöner!
   Men ingen av dem tycktes ha någon närmare relation med fadern. Två barn – men båda bortvända! Vi möter här den förlorade fadern och hans bortvända söner.
 
    Denna text handlar inte bara om en österländsk familjetragedi. Den har många bottnar. När vi dröjer här ett tag, händer det något. Det spritter till i bokstäverna och de drar oss in i den. Vi ser oss själva i dem som det berättas om.
    Vi får fråga oss vem vi liknar mest?  Är det slarvern till pojk som svinade ner sig bland grisar sedan han levt livets glada dagar. Eller är det den skötsamme, präktige duktige äldrebrodern som aldrig hoppade över skaklarna, men som var så kall och hård i hjärtat och föraktade sin lillebror?
  Eller liknar vi fadern, som hade en sådan kärlek till båda pojkarna?
  Skulle vi kanske vilja likna honom? Vi anar att Jesus vill hjälpa oss att se att texten handlar om oss och den himmelske Fadern som gått förlorad för oss. Förlorad eftersom vi, hans barn, vänt ryggen åt honom. Men …

Människan är skapad till Guds avbild. Något i henne kommer alltid att längta efter Gud och hans oändliga kärlek. Hennes hjärta är för stort för att låta sig nöjas med något som är mindre än Gud. Det är bara han som kan släcka den djupaste törsten i människans hjärta. Bara Gud är bra för henne” (Anders Arborelius).

Tänk efter:

Är du den förlorade sonen? Han vände ryggen åt far. Levde rullan och svinade ner sig bland grisar. Men där kom han till besinning. Ordagrant: Han kom till sig själv. Han gjorde det då han tänkte på Far! Har du träffat dig själv någon gång? Och Far?

Är du den hemmavarande sonen? Han levde nära Far. Men ändå så långt borta. Hör vad Far säger till honom: Allt mitt är ditt. Lägg märke till hur den hemmavarande sonen reagerar.

Är du som en far? I Åh kyrka finns Emanuel Vigelands altartavla ”Far möter sin förlorade son”. I 26 år mötte jag nästan dagligen dessa två personer då jag var präst på Åh Stiftsgård. Vad jag såg finns nedtecknat i en mycket lång predikan i boken Sång-postillan årg 3, sid 299. Den finns också på bibelskolan.com tryck här.

Det går ett rykte att du hemma har ett fint porträtt av det hemmavarande barnet. Det finns i ditt badrum … Men vad och vem du än är så kan det hända något ännu mer spännande i ditt liv. Du kan bli …


3. SOM ETT UNDER-BARN

Läs och BE-grunda Första Petrusbrevet 5:5-11. Och du får häpna över att far vill göra dig till …

Ett under-barn som

 1. får ögontakt med Far!

Ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. 

Som kristen är jag fri – underkastar mig ingen. Men jag underordnar mig alla. Behöver då inte se ned på någon. Men får nedifrån se upp till andra och får ögonkontakt med far som hjälper mig att se på andra med fars möjligheter. ”Där går ett blivande helgon – ett under-barn!”


 1. låter sig formas av Far.

Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne .

Far tar ifrån mig de tunga synderna som drar mig nedåt. Han höjer mig upp till sig. Jag blir mjuk i Guds hand. Han gör något fint av mig. Det ingår i hans framtidplaner. Han har förutbestämt oss till att formas efter hans Sons bild. (Rom 8:29). Kungen har bestämt att vi ska vara kungens barn. En omformning måste därför ske. Vi skall formas efter hans Sons bild. Jesus var den verkliga människan. När vi lever nära Jesus blir vi mänskliga, vi blir verkliga människor. Vi blir äkta, sunda, friska, djärva, roliga.


 1. slutar älta

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Be-kym -mer – be mer när du får det kymigt. ”Jag vet min gode Fader kär bär omsorg om oss här”.


 1. blir klarsynt

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.  Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden

Viktigt med fiendekännedom! Viktigt att vara rätt klädd – i MOD-KLÄDER.

Vapenrustningen ger MOD att stå den Onde emot (se Ef 6:10ff). Dopdräkten ger MOD att leva LIVET med Jesus (Se Kol 3:12 ff). I de kläderna får vi gemenskap med syskon här i världen och vi får dela erfarenheter med dem.


 1. Ha förväntningar på all nåds Gud

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.

Framtiden tillsammans med all nåds Gud!


Och du och jag och vi och de båda återfunna bröderna kan träffas på adress Sångpostillan, årg 3 sid 299, på datorn tryck här. Vill du fortsätta att grubbla med mig om Gudsbild och självbild och manligt och kvinnligt, kan vi träffas på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / Nyfikenvandring 4. tryck här.

Bengt Pleijel 93+
måndag 15 juni 2020

Inför Midsommardagen och Johannes Döparens dag


GUDS GODHETS RIKEDOM

får vi sjunga om i helgen som ligger framför oss. Vi startar med Midsommarafton - fredag 19 juni - då lustiga grodor muntrar oss och vackra flickor plockar vackra blommor på fagra blomsterängar – gullviva, kattfot, mandelblom och blå viol … och drömmer … och vi själva får sjunga om ”den blomstertid nu kommer”. Eftersom vi befinner oss på andra sidan skolavslutningen får vi också sjunga om ”Guds godhets rikedom” och påminnas om vårt ansvar för miljön som suckar och för människor som lider. ”Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får” (läs och sjung hela Sv Ps 199).

Sedan kommer två helgdagar – MIDSOMMARDAGEN på lördag 20 juni och DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG på söndag 21 juni .

Nu tar vi en vandring genom de två helgernas sex texter. Ta fram din bibel! Du får nu några ”igångsättnings tankar”. Jag börjar … du tankar och tänker …


 1. NOA-FÖRBUNDET

Läs och Be-grunda Misommardagens GT:text - 1 Mos 9:8-17 i din Bibel.

Förra söndagen handlade om vårt dop. Då fick vi uppmaningen: ”Gör som Noa - gå in i arken”. Vår ark heter ”i Kristus” (Läs Rom 6:3). Det som hände med Noa är en förebild för oss. Petrus skriver i 1 Petrus 3:21: Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Nu får vi gå ut ur arken. Där sluter Far förbund med oss. Regnbågen med dess sju färger (OBS! inte sex) är förbundstecknet. ”ROGGBIV” är en minnesregel för färgerna: Röd, Orange, Gul, Grön, Blå, Indigo och  Violett.

Det finns ett liv på andra sidan katastrofen. Då tänkte Gud på Noa. Och nu tänker Gud på oss! Att Gud tänker på oss betyder att han vill ha gemenskap med oss även efter ”jag blev frälst”. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14) ”Gör detta till min åminnelse”, säger han om nattvarden”, som inte är en minnesfest - den är en ”bodybuilding”! ”Han gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidandes kärleks förbund” (Sv Ps 391:3). Efter räddningen behöver vi både Far och varandra.

Vi får gå ut i en värld där stora faror väntar”. Noa vill förvarna oss. När han gick ur arken planterade han på marken sådant som gjorde att han skämde ut sig alldeles. Läs 1 Mos 9:18-29. Men han fick tid att ångra sig och levde som en hedersman än tills han blev 950 år.

 1. Vår framtid i förbundet.

Läs BE-grunda Midsommardagens epistel i Kol. 1:21-23 och HÄPNA!

Ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.


Har vi någon framtid? Vi undrar vad det skall bli av oss och med världen. Vi drömmer oss tillbaka. Det var bättre förr … ja, ni minns – vi träffades, kramades och bråkade så trivsamt med varandra. Men nu … den gamla goda tiden slutade 1 mars 2020. Sedan kom corona och kronor föll och människor blev sittande i karantän. Ack och usch och fy!

Men var det så bra förr? Många tappade kontakten med Godhetens källa.

Vi bodde i världens mest sekulariserade land!!! Alla gick i sömnen. Ljuset slocknade. Vi flummade omkring i halvmörkret …
   Smaka på orden som Paulus skriver – främmande … fientliga .. onda …
Vi bodde bland världens mest grundlurade folk!!!!
   Men nu dyker den käre Paulus upp bland oss. Han påstår att det inte är kört? Han ger oss en trosbild av hur vi kan bli. Smaka på de orden: heliga, fläckfria, oantastliga, orubbliga .
    Vi hittar detta då vi slutar att vända ryggen till åt Far. Då finner vi både lösning och förlösning. Lyssna inåt till Psaltaren 25:12-18

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder.


Vet: Herren hör! Vet: Herren vill göra något med dig. Han går in i din öken och bjuder på


 1. Ökenfest

Läs och BE-grunda Midsommardagens evangelium Markus 6:30-44 i din Bibel.

Markus berättar att apostlarna samlas hos Jesus och talar om för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. De är hänförda, upprymda, glada. De pratar i mun på varandra. Det var mycket som hänt: De hade predikat och folk hörde faktiskt på. Ingen hade somnat. De hade drivit ut en massa ondska ur folk. De hade smort de sjuka med olja. Och folk hade rest sig och rätat på ryggen. Det funkade …   
    Hur reagerar Jesus på detta?  Inte som moderna evangelister som genast hade ordnat med kommittéer och lagt upp strategier. Jesus ser hur trötta de är, det hade varit så många de fått hjälpa.  Jesus förstår hur hungriga de är.  De har ju inte ens haft tid att äta. ”Jag måste stoppa dem innan de går i väggen”, tänkte Jesus. Han kom med ett överraskande förslag: Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.    
    Nu är det Midsommardag och Världsnaturens dag. Idag ska vi glädja oss över Guds skapelse. Och så tar de båten över Gennesarets sjö. Där blir det ökenfest för fem tusen, berättar Markus. Guds fest har mat åt alla. "Fish and chips". Bröd och vin! Det räcker för dig och för mig.

Inbjudningsbiljett hämtas på adress bibelskolan.com tryck här. I boken Sångpostillan årg 3 sid 497.


Nu går vi över till DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG, den 21 juni

Temat enligt evangelieboken är DEN HÖGSTES PROFET. Det syftar på Johannes Döparen. Men texterna handlar mer om hans far. Och om Jesus och om dig och mig. Vad vill han oss? Först får vi lyssna till hur …


 1. DEN HÖGSTE VITTNAR OM DEN HÖGSTES SON

LÄS och BE-GRUNDA dagens GT-TEXT från JESAJA 42:5-9 i din Bibel.

   Far, världens skapare och uppfinnare, tar sin Son i handen och berättar för oss vad han vill göra för oss genom sin son. Vad vill han? Läs Jesaja-texten och jämför detta med Jesu program-förklaring i Lukas 4:4 – 21.

Herrens Ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Herren tvingar inte sina lösningar på någon. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? Lägg märke till hur den helige Ande dyker upp i dagens texter. I den stora, fina västkuststaden Efesos hade man aldrig hört talas om den helige Ande (Apg 19:2). Hur är det i din församling? Tröskar ni tröttsamt på i egen kraft, eller … ? Bli nyfiken på nästa text. Den handlar om …


 1. Helig Ande och kraft

LÄS och BE-GRUNDA dagens epistel från Apostlagärningarna 10:37-38

Ni känner till det som har hänt hela Judeen, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade: hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. 

RÅD 1. Be om Anden, t.ex. med Sv Ps 646 ”Grip du mig, helige Ande …”

RÅD 2. Läs om Anden, t.ex. bibelskolan.com Nyfikenhetsskolan 3 - tryck här


 1. EN SOLUPPGÅNG FRÅN HÖJDEN SKA BESÖKA OSS!

LÄS och BE-GRUNDA det i evangeliet från Lukas 1:67-80 i din Bibel.

Vi får nu träffa prästen Sakarias. Vi mötte honom i denna söndags första årgång. Sakarias var då i Jerusalems tempel där ”han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud”. Han och hans hustru Elisabet hade en stor längtan och ett böneämne: att få ett barn. De hade bett om det i många år. Men ingenting hade hänt.       Men nu får han möta en ängel i templet. Ängeln talar om för honom att hans bön hade blivit hörd. Elisabet ska föda ett barn. Ängeln vet både könet och namnet. Det ska bli en pojke och han skall få heta Johannes.               

Hur reagerar Sakarias på detta? Det är omöjligt, säger Sakarias. Jag är själv gammal och min hustru är till åren (Lukas 1:18). Vi kan inte få barn, det är omöjligt. Gum-födelse hade man inte hört talas om. Det kan vi inte tro. Eftersom Sakarias inte tror ängelns ord får Sakarias vara tyst i nio månader. ”Prästen tige i församlingen!” Sakarias kan inte säga något till någon. Han kan inte berätta om vad som hände honom ens för Elisabet. Han kan inte prata bort sin upplevelse. Han kan inte sprida några tvivel omkring sig.                                                                                                            Men detta som ser ut som ett straff för Sakarias för hans otros skull, blir i stället något som får honom att växa och mogna i tro. I nio månader får han för sig själv begrunda och bedja igenom det han hört och fått vara med om.       När vi säger: Det är omöjligt, så beror det på att vi inte räknar med den helige Ande. Vi ser bara våra små mänskliga resurser. Vi behöver kanske göra som Sakarias: dra oss tillbaka i stillhet, tystnad, bön. När barnet blir fött händer något som inte hänt på fyrahundra år. Det kommer ett profetisk budskap, inspirerat av den helige Ande. Hans far Sakarias blev uppfylld av den  helige Ande och profeterade och sade …

Och vad han sade får du nui  uppdrag att lyssna in i din Bibel -  Lukas 1:67-80.

Om du tar sällskap med den helige Ande kommer du efter en stund förstå att du går på upptäcktsfärd i en paradis-trädgård – det spritter av liv, det doftar himmel, du ser hur bokstäverna öppnas, reser sig och drar in dig i en lovsångsdans … och du upptäcker att du inte är ensam. Miljontals människor över vår jord, som ber med tidegärden, sjunger varje morgon Sakarias lovsång i Laudes.

Vill du också hitta vad jag har fått, gå då till Sångpostillan eller www.bibelskolan.com. Midsommardagen årg 3 tryck här Johannes Döparens dag årg 3 tryck här. ”Att bli fylld av den helige Ande”, se Nyfikenvandring 49 tryck här

Må soluppgången från höjden få värma, vägleda och glädja oss!           

Bengt Pleijel 93+

PS! Det går ett rykte i landet att bokförlaget GAudete snart ger ut en ny bibelvandring av mig som heter LEV I PETRUS. Kolla ryktet - www.gaudete.se

måndag 8 juni 2020

Inför första söndagen efter Trefaldighet

VÅRT DOP 
är temat på söndag. Vi får hjälp att leva dopet efter Dopet. Ty dopet är inte bara en händelse för länge sedan, utan något som angår oss idag och ”alla dagar intill tidens slut”. Det hände något i vårt dop. Golgatadramats seger landade hos oss i dopet. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss:

Vet ni då inte att alla vi som har blivit döpta in i Kristus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 
(Rom 6:3-4, Bibel 2000) 

Det hände något i ditt dop. Du kopplades in på kraftnätet från Golgota. Allt det som hände där, blev ditt i dopet. Det är viktigt att du vet detta: Du är inkopplad på Golgota.
   När ett hus byggs, kopplar man in det på det elektriska kraft­nätet och på det kommunala vattenledningssystemet. När du sedan trycker på strömbrytaren kommer ljus, värme och kraft. När du vrider på kranen rinner rent, friskt vatten fram.
   Men bryr du dig sedan inte om elknapp och vattenkran så blir det både mörkt, törstigt och smutsigt för dig. Egentligen mycket självklart, eller hur?
   Är du inkopplad på Golgota måste du sedan koppla på. Ljus, värme och kraft och strömmar av levande vatten (Joh 7:37­-39) bara väntar på dig. Allt vad Jesus har att ge, får vi i dopet. Hans frälsning, hans rättfärdighet, hans kraft. Men du måste säga JA till det. Ta emot det. Ge ditt gensvar. Du gör det genom att leta rätt på strömbrytarna och använda dem:
Bibeln, som ger dig ljusord in i ditt mörker (Psalt 119:130).
Bordet, altarets bord, som hjälper dig att ta emot värmen, kraften och upprättelsen från korset: Kristi kropp för dig utgiven! Kristi blod för dig utgjutet!
Bönen, som hjälper dig att leva i varm, personlig och förtrolig ljus­gemenskap med ditt dops Gud (Psalt 25:14). I bönen hittar du även om du lever i karantän …
Brödragemenskapen – du söker dig till syskon tron - ”lemmarna är många, kroppen är en – vi är ett i honom” (Sv Ps 61:5). Syskonen finns på din bönelista, du får gemenskap med dem i din karantän. Kalla bönelistan för ”blivande-helgon-listan”.

Tre personer dyker idag upp ur texterna och vill hjälpa dig med detta – hedersmannen Noa, evangelisten Filippus och väckelseprofeten Johannes Döparen.

1. GÖR SÅSOM NOA GJORDE: GÅ IN I ARKEN!
Läs och BE-grunda dagens GT-text från 1 Mos 7:11-23 i din Bibel.

Eftersom du har så gott om tid i din karantän, läs hela Noa-berättelsen från 1 Mos 6-9. För 44 år sedan skrev jag boken ”Såsom det var av begynnelsen” (1 Mos 1-11) med teckningar av en ung konstnär som hette Berit Karlsson. Där träffar du hedersmannen Noa. Boken trycktes i 8000 ex. Kanske du hittar den i någon pensionärs boksamling på vinden …

Vi får nu träffa Noa – hedersmannen. Berättelsen om Noa börjar med att vi får se in i hjärtan. Vi får se vad Far ser i människors hjärtan. Far ser ondska, våld, falskhet, svek, slagsmål, föräldrar mot barn och barn mot föräldrar - människornas ondska var stor på jorden (1 Mos 6:5). Och är stor! Media ger daglig rapport om ondska, våld, falskhet, svek … Vad mycket smuts det finns!
    Men vi får också se in i Fars hjärta – Far blir bedrövad i sitt hjärta (1 Mos 6:6). Han ser inte längre med glädje på sitt skapelseverk. Han är full av sorg. Han lider med sin skapade värld. Han kan inte bara låta det gå. Han kan inte acceptera ondskan. Han måste förstöra den ondska som ockuperat hans skapelse. Han måste ställa allt till rätta därför att han är en rättfärdig Gud. Far beslutar att skölja bor smutsen genom ett reningsbad. Vi får läsa om en väldig tsunamin, en pandemi …

Men det tog inte slut med världen … Nystart!
   Noa fick bygga en ark. Noa och hans familj blev räddade. Det vatten som dränkte många, lyfte Noa. Sedan får Noa gå ut ur arken. Han får stiga ut på en rentvättad jord tillsammans med de åtta människor som blev räddade. Det är den lilla hjorden som räddas. Talet åtta representerar här fullkomligheten. Mestadels är sju fullkomlighetens tal. Men åtta är sju med råge. Talet åtta pekar inte bara på den lilla hjorden. Det pekar fram mot fullkomningen då en stor skara skall stå inför tronen, en skara som ingen kan räkna.
   Det som hände med Noa är en förebild för oss. Petrus skriver i 1 Petrus 3:21: Efter denna förebild frälser nu dopet också er.
   Gå in arken, sa Gud till Noa. Gå in i arken, den som heter i Kristus, säger Far till oss.
   Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13). Far har hjärta för oss: Den Enfödde som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Vi blir räddade av att höra ihop med Jesus och leva i hans rike och i hans seger.
   I arken, som heter i Kristus, ligger kärleksskatter. Fler än du anar. De väntar på att bli upptäckta av dig.
GÖR SÅSOM NOA GJORDE: GÅ IN I ARKEN! 

2. GÖR SÅSOM FILIPPUS GJORDE: ANVÄND LLBB - METODEN
Läs och BE-grunda Apostlagärningarna 8:26-39 i din Bibel
   Vi träffar Filippus som vi redan träffat i Apg 6:1-7. Han hör till de sju män som utses till diakoner. Man utser dem som har gott anseende och är fyllda av Ande och vishet. De får lätta apostlarnas arbetsbörda så att de får tid att ägna sig åt bönen och åt ordets tjänst.
    Apostlagärningarna 8 berättar om en svår förföljelse mot de kristna i Jerusalem. De skingrades nu åt många olika håll. De skingrades - de hamnade i ”diasporan”, som betyder ”ord som sprids”. Överallt förkunnade de evangelium – de var bibelord som sådde bibelord. Bland dem var Filippus som hamnade i en samarisk stad. Han var en god evangelist med många karismatiska gåvor. Det hände mycket. Det blev stor glädje den staden (Apg 8:8).
   När vår text börjar är Filippus tillbaka i Jerusalem. En budbärare från himlen – en ängel – ger honom befallning att lämna Jerusalem och bege sig till Gaza. Den ligger öde. Smaka på det. Lämna staden där man umgås med syskon i tron och har härliga möten! Gå till den tråkiga ”ödsligheten”! ”Se än är jorden skum, öde är månget rum, sänd evangelium, låt dagen gry” (Sv Ps 19:1).
   Filippus reste sig och gick. Om han tidigare var ledd av en ängel får han nu ”ledning” av den helige Ande.
   Nu möter han fint folk! En finansminister från Etiopien i Kandaces tjänst. Han är eunuck, som alla högre tjänstemän vid hovet var - alltså kastrerad. Kandace är änkedrotttningens titel.
   Finansmannen sitter och läser Bibeln. Han har fastnat i Jesaja 53 om Herrens lidande tjänare. Läs och berätta för dig själv vad som sedan händer. Lev dig in i att det är du själv som möter en finansminister som behöver hjälp med sin bibellyssning. Då kan det vara bra om du känner till LLBB-metoden. Du har aldrig hört talas om den metoden. Det har inte heller jag. Den kom till mig då jag skrev detta. (Var får man allt ifrån? Jag tror att det var Filippus som viskade den till mig)

LLBB betyder:

L – läs bibeln
L -  lyssna inåt. Vad säger Herren dig?
B – be och samtala förtroligt med Herren om det du läst.
B - berätta för dig själv och för någon annan vad du fått.

GÖR SÅSOM FILIPPUS GJORDE: 
ANVÄND LLBB - METODEN 3. GÖR SÅSOM JOHANNES GJORDE: SE GUDS LAMM!

Läs och BE-grunda Matteus 3:11-12 i din Bibel
   Vi träffar nu Johannes Döparen. Det brinner en eld i Johannes ögon, när han ser på oss. Han skakar om oss. Han får oss att stanna till. Genom dopet i vatten får han oss att vända om. Men sen då?
   Plötsligt förvandlas den förtärande elden till något annat - en kärlekens eld. Johannes ser framåt. Och han berättar om vad han ser. Någon kommer efter honom. En som är starkare än han. Och kan göra mer för oss än vad han kan. Och då skall något stort ske. Se Guds lamm … Han vill göra något bra av våra liv. Vad då?

 • Han tar bort synder!
Johannes säger: Han har kastskoveln i handen, och skall rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Agnarna måste bort. Agnarna - det är det ytliga i våra liv. Allt det vi klär ut oss i, våra fikonlöv, vårt hyckleri, det oärliga, det vi smusslat med. Innanför agnarna finns säden, det friska livet. Agnarna skall han bränna i den eld som aldrig slocknar. Agnarna – inte vi – ska brännas upp. Vad gör han med oss?
 • Han döper i helig Ande och eld
Anden eldar agnar men gör hjärtan brinnande (Luk 24:32)
   Hesekiel talar om hjärttransplantation (Hes 36:26-27). En operation kan vara smärtsam. Författaren Natanael Beskow uttryckte det i Sv Ps 162:2 så här:

Som elden guldet renar, så Andens helga glöd 
med själen sig förenar. Vår synd blir glömd och död. 
O salighet och fruktan när Anden kommer när. 
O nåderika tuktan, o eld som allt förtär. 

Mycket kan hända när Guds helige Ande får beröra oss. Det är Anden som gör att vi kan få en visshet om att vi är Guds barn, därför att Anden vill vittna med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16). Det är Anden som stöder oss i vår svaghet ty ni ska få kraft när den helige Ande kommer över er (Apg 1:8 och Ef 3:16). Vi får något nyttigt att bjuda andra på, ty Andens frukt börjar växa fram (Gal 5:22). Vi får något friskt och hälsosamt att ge genom Andens gåvor (1 Kor 12:7-11).
   Dopet kallar dig till kärleksmöten. Du får gå in i arken som heter i Kristus – du lär dig använda LLBB-metoden - Du får djupkontakt med Jesus - Guds lamm. Du hör vad Far säger : Du är mitt älskade barn. I dig har jag min glädje. Jag har en plan med ditt liv.


Detta skriver med glad hälsning till dig och till alla andra blivande helgon

Bengt Pleijel 93+
som stämmer möte med dig i www.bibelskolan.com där vi fortsätter samtal om söndagens text – tryck här. Var också nyfiken på Nyfikenhetsskolans vandringar nr 39-60 som handlar om Andens liv, frukt och gåvor m.m. tryck här.Skriva ut