måndag 22 juni 2020

Inför tredje söndagen efter Trefaldighet.


Förlorad och återfunnen

är temat för denna söndag. Men vem är förlorad? Är det du? Eller jag? Vad har hänt? Och vem letar? --- längtar …? är det mamma? …. Pappa? … är det Jesus? Jesus är ute och söker. Vem skall han finna idag? (Sv Ps 225).

När texterna denna söndag öppnar sig är det som om hela den himmelska världen är engagerad. Änglar tittar ner mellan molnen. Vad ser de? Jesaja berättar för dem att den som letar efter dig är Gud Fader. Och han säger att han är …


  1. SOM EN MOR!

Läs och BE-grunda Jesaja 66:12-14

Så säger Herren:

Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens härlighet som en översvämmande älv. Ni ska få dia och bli burna på höften och sitta i knäet och bli smekta. Som en mor tröstar sitt barn ska jag trösta er. I Jerusalem ska ni få tröst. När ni får se det ska era hjärtan glädjas, era ben ska få liv likt spirande gräs.

Hör hur det porlar och sjunger i texten – en flod svämmar över av härlighet, kärlek, frid, glädje, tröst … och du ser dig själv som ett barn i din mors famn … hon tröstar, smeker, ditt hjärta bubblar till av glädje, det spritter i benen. Ja, så var det en gång. Du kommer väl ihåg?        Men såsom det var i ditt livs begynnelse är det nu! Gud letar och längtar efter dig. Och han är som en mor!

Är Gud både far och mor?

När Gud skapade människan, skapade han henne till sin avbild, till man och kvinna (se 1 Mos 1:27). Det finns både faderliga och moderliga drag hos Gud. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom, (Psalt 103:13) Som en mor tröstar sitt barn, så skall jag trösta er (dagens text).

  Gud är både far och mor. Men vi – pojkar och töser - får bara halva uppgiften var. Men hela uppgiften tillsammans. En ”tillsammansuppgift” är äktenskapet.

När han och hon vigs till man och hustru är vår himmelske Far med. Han gör något med dem. Han sammanfogar dem (Matt 19:6). Han spikar inte fast dem. Det gör så ont. Han vill inte tvångsäktenskap. Han använder inte Karlssons klister. Far sätter dem inte i klistret. Klister torkar och trä spricker. Vad Far gör är att han fogar dem samman. Två vackra och fina ungdomar från olika familjer, olika bakgrund, olika erfarenheter av livet, fogas samman i ett skickligt snickeriarbete. Trä som fogas samman följer varandra i kyla och värme. De två som fogats samman, får växa ihop tillsammans, mogna tillsammans, utvecklas tillsammans, slipas tillsammans. De är bundna vid varandra i ett äktenskaps-förbund. Bundna men ändå fria. De två hör ihop.

  Men kriser kommer och krascher sker. Ensamstående mammor får vara både mor och far. Hur orkar de? Ensamstående män kan vakna och upptäcka att de får vara både mor och far. Paulus skriver i 1 Tess 1:8 att han uppträdde kärleksfullt som en mor. I vers 11 förmanar och uppmuntrar han som en far.

  Men vad som än händer får vi vara i Guds händer. Vi ser Guds fadershänder då vi vänder om och blir som barn. Då hittar du inte bara far. Du kommer till dig själv … Och kanske också hittar att ”vi är en massa syskon som tycker om varann” (Sv Ps 608). Dagens evangelietext berättar om det. Gud är …


  1. SOM EN FAR

         Läs och BE-grunda Lukas 15:11-32 i din bibel.

En man hade två söner.

Vi möter i denna text en österländsk storbonde och hans två söner. Fadern tycks ha det gott ställt. Man kan tänka sig att han har ett större gods och att han har en sparad slant på Kafarnaums sparbank och för ”osäkerhetens skull” ett hemligt bankfack i Schweiz.
   Av pojkarna är den ene en slarver och han beger sig hemifrån och lever rullan. Den andre är ordentlig och skötsam och håller sig hemma.

Två söner hade en far.

En fantastisk far som rusar emot sina barn och öppnar famnen emot dem! En fantastisk far med två älsklingssöner!
   Men ingen av dem tycktes ha någon närmare relation med fadern. Två barn – men båda bortvända! Vi möter här den förlorade fadern och hans bortvända söner.
 
    Denna text handlar inte bara om en österländsk familjetragedi. Den har många bottnar. När vi dröjer här ett tag, händer det något. Det spritter till i bokstäverna och de drar oss in i den. Vi ser oss själva i dem som det berättas om.
    Vi får fråga oss vem vi liknar mest?  Är det slarvern till pojk som svinade ner sig bland grisar sedan han levt livets glada dagar. Eller är det den skötsamme, präktige duktige äldrebrodern som aldrig hoppade över skaklarna, men som var så kall och hård i hjärtat och föraktade sin lillebror?
  Eller liknar vi fadern, som hade en sådan kärlek till båda pojkarna?
  Skulle vi kanske vilja likna honom? Vi anar att Jesus vill hjälpa oss att se att texten handlar om oss och den himmelske Fadern som gått förlorad för oss. Förlorad eftersom vi, hans barn, vänt ryggen åt honom. Men …

Människan är skapad till Guds avbild. Något i henne kommer alltid att längta efter Gud och hans oändliga kärlek. Hennes hjärta är för stort för att låta sig nöjas med något som är mindre än Gud. Det är bara han som kan släcka den djupaste törsten i människans hjärta. Bara Gud är bra för henne” (Anders Arborelius).

Tänk efter:

Är du den förlorade sonen? Han vände ryggen åt far. Levde rullan och svinade ner sig bland grisar. Men där kom han till besinning. Ordagrant: Han kom till sig själv. Han gjorde det då han tänkte på Far! Har du träffat dig själv någon gång? Och Far?

Är du den hemmavarande sonen? Han levde nära Far. Men ändå så långt borta. Hör vad Far säger till honom: Allt mitt är ditt. Lägg märke till hur den hemmavarande sonen reagerar.

Är du som en far? I Åh kyrka finns Emanuel Vigelands altartavla ”Far möter sin förlorade son”. I 26 år mötte jag nästan dagligen dessa två personer då jag var präst på Åh Stiftsgård. Vad jag såg finns nedtecknat i en mycket lång predikan i boken Sång-postillan årg 3, sid 299. Den finns också på bibelskolan.com tryck här.

Det går ett rykte att du hemma har ett fint porträtt av det hemmavarande barnet. Det finns i ditt badrum … Men vad och vem du än är så kan det hända något ännu mer spännande i ditt liv. Du kan bli …


3. SOM ETT UNDER-BARN

Läs och BE-grunda Första Petrusbrevet 5:5-11. Och du får häpna över att far vill göra dig till …

Ett under-barn som

  1. får ögontakt med Far!

Ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. 

Som kristen är jag fri – underkastar mig ingen. Men jag underordnar mig alla. Behöver då inte se ned på någon. Men får nedifrån se upp till andra och får ögonkontakt med far som hjälper mig att se på andra med fars möjligheter. ”Där går ett blivande helgon – ett under-barn!”


  1. låter sig formas av Far.

Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne .

Far tar ifrån mig de tunga synderna som drar mig nedåt. Han höjer mig upp till sig. Jag blir mjuk i Guds hand. Han gör något fint av mig. Det ingår i hans framtidplaner. Han har förutbestämt oss till att formas efter hans Sons bild. (Rom 8:29). Kungen har bestämt att vi ska vara kungens barn. En omformning måste därför ske. Vi skall formas efter hans Sons bild. Jesus var den verkliga människan. När vi lever nära Jesus blir vi mänskliga, vi blir verkliga människor. Vi blir äkta, sunda, friska, djärva, roliga.


  1. slutar älta

Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Be-kym -mer – be mer när du får det kymigt. ”Jag vet min gode Fader kär bär omsorg om oss här”.


  1. blir klarsynt

Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.  Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden

Viktigt med fiendekännedom! Viktigt att vara rätt klädd – i MOD-KLÄDER.

Vapenrustningen ger MOD att stå den Onde emot (se Ef 6:10ff). Dopdräkten ger MOD att leva LIVET med Jesus (Se Kol 3:12 ff). I de kläderna får vi gemenskap med syskon här i världen och vi får dela erfarenheter med dem.


  1. Ha förväntningar på all nåds Gud

Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.

Framtiden tillsammans med all nåds Gud!


Och du och jag och vi och de båda återfunna bröderna kan träffas på adress Sångpostillan, årg 3 sid 299, på datorn tryck här. Vill du fortsätta att grubbla med mig om Gudsbild och självbild och manligt och kvinnligt, kan vi träffas på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / Nyfikenvandring 4. tryck här.

Bengt Pleijel 93+
Skriva ut