måndag 15 juni 2020

Inför Midsommardagen och Johannes Döparens dag


GUDS GODHETS RIKEDOM

får vi sjunga om i helgen som ligger framför oss. Vi startar med Midsommarafton - fredag 19 juni - då lustiga grodor muntrar oss och vackra flickor plockar vackra blommor på fagra blomsterängar – gullviva, kattfot, mandelblom och blå viol … och drömmer … och vi själva får sjunga om ”den blomstertid nu kommer”. Eftersom vi befinner oss på andra sidan skolavslutningen får vi också sjunga om ”Guds godhets rikedom” och påminnas om vårt ansvar för miljön som suckar och för människor som lider. ”Giv kärlek åt det hjärta som ingen kärlek får” (läs och sjung hela Sv Ps 199).

Sedan kommer två helgdagar – MIDSOMMARDAGEN på lördag 20 juni och DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG på söndag 21 juni .

Nu tar vi en vandring genom de två helgernas sex texter. Ta fram din bibel! Du får nu några ”igångsättnings tankar”. Jag börjar … du tankar och tänker …


  1. NOA-FÖRBUNDET

Läs och Be-grunda Misommardagens GT:text - 1 Mos 9:8-17 i din Bibel.

Förra söndagen handlade om vårt dop. Då fick vi uppmaningen: ”Gör som Noa - gå in i arken”. Vår ark heter ”i Kristus” (Läs Rom 6:3). Det som hände med Noa är en förebild för oss. Petrus skriver i 1 Petrus 3:21: Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Nu får vi gå ut ur arken. Där sluter Far förbund med oss. Regnbågen med dess sju färger (OBS! inte sex) är förbundstecknet. ”ROGGBIV” är en minnesregel för färgerna: Röd, Orange, Gul, Grön, Blå, Indigo och  Violett.

Det finns ett liv på andra sidan katastrofen. Då tänkte Gud på Noa. Och nu tänker Gud på oss! Att Gud tänker på oss betyder att han vill ha gemenskap med oss även efter ”jag blev frälst”. Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem (Psalt 25:14) ”Gör detta till min åminnelse”, säger han om nattvarden”, som inte är en minnesfest - den är en ”bodybuilding”! ”Han gör oss till ett med varandra kring altarets rund, till ett med din Son i din lidandes kärleks förbund” (Sv Ps 391:3). Efter räddningen behöver vi både Far och varandra.

Vi får gå ut i en värld där stora faror väntar”. Noa vill förvarna oss. När han gick ur arken planterade han på marken sådant som gjorde att han skämde ut sig alldeles. Läs 1 Mos 9:18-29. Men han fick tid att ångra sig och levde som en hedersman än tills han blev 950 år.

  1. Vår framtid i förbundet.

Läs BE-grunda Midsommardagens epistel i Kol. 1:21-23 och HÄPNA!

Ni, som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Han vill föra fram er heliga, fläckfria och oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna.


Har vi någon framtid? Vi undrar vad det skall bli av oss och med världen. Vi drömmer oss tillbaka. Det var bättre förr … ja, ni minns – vi träffades, kramades och bråkade så trivsamt med varandra. Men nu … den gamla goda tiden slutade 1 mars 2020. Sedan kom corona och kronor föll och människor blev sittande i karantän. Ack och usch och fy!

Men var det så bra förr? Många tappade kontakten med Godhetens källa.

Vi bodde i världens mest sekulariserade land!!! Alla gick i sömnen. Ljuset slocknade. Vi flummade omkring i halvmörkret …
   Smaka på orden som Paulus skriver – främmande … fientliga .. onda …
Vi bodde bland världens mest grundlurade folk!!!!
   Men nu dyker den käre Paulus upp bland oss. Han påstår att det inte är kört? Han ger oss en trosbild av hur vi kan bli. Smaka på de orden: heliga, fläckfria, oantastliga, orubbliga .
    Vi hittar detta då vi slutar att vända ryggen till åt Far. Då finner vi både lösning och förlösning. Lyssna inåt till Psaltaren 25:12-18

Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder.


Vet: Herren hör! Vet: Herren vill göra något med dig. Han går in i din öken och bjuder på


  1. Ökenfest

Läs och BE-grunda Midsommardagens evangelium Markus 6:30-44 i din Bibel.

Markus berättar att apostlarna samlas hos Jesus och talar om för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. De är hänförda, upprymda, glada. De pratar i mun på varandra. Det var mycket som hänt: De hade predikat och folk hörde faktiskt på. Ingen hade somnat. De hade drivit ut en massa ondska ur folk. De hade smort de sjuka med olja. Och folk hade rest sig och rätat på ryggen. Det funkade …   
    Hur reagerar Jesus på detta?  Inte som moderna evangelister som genast hade ordnat med kommittéer och lagt upp strategier. Jesus ser hur trötta de är, det hade varit så många de fått hjälpa.  Jesus förstår hur hungriga de är.  De har ju inte ens haft tid att äta. ”Jag måste stoppa dem innan de går i väggen”, tänkte Jesus. Han kom med ett överraskande förslag: Följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite.    
    Nu är det Midsommardag och Världsnaturens dag. Idag ska vi glädja oss över Guds skapelse. Och så tar de båten över Gennesarets sjö. Där blir det ökenfest för fem tusen, berättar Markus. Guds fest har mat åt alla. "Fish and chips". Bröd och vin! Det räcker för dig och för mig.

Inbjudningsbiljett hämtas på adress bibelskolan.com tryck här. I boken Sångpostillan årg 3 sid 497.


Nu går vi över till DEN HELIGE JOHANNES DÖPARENS DAG, den 21 juni

Temat enligt evangelieboken är DEN HÖGSTES PROFET. Det syftar på Johannes Döparen. Men texterna handlar mer om hans far. Och om Jesus och om dig och mig. Vad vill han oss? Först får vi lyssna till hur …


  1. DEN HÖGSTE VITTNAR OM DEN HÖGSTES SON

LÄS och BE-GRUNDA dagens GT-TEXT från JESAJA 42:5-9 i din Bibel.

   Far, världens skapare och uppfinnare, tar sin Son i handen och berättar för oss vad han vill göra för oss genom sin son. Vad vill han? Läs Jesaja-texten och jämför detta med Jesu program-förklaring i Lukas 4:4 – 21.

Herrens Ande är över mig för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

Herren tvingar inte sina lösningar på någon. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? Lägg märke till hur den helige Ande dyker upp i dagens texter. I den stora, fina västkuststaden Efesos hade man aldrig hört talas om den helige Ande (Apg 19:2). Hur är det i din församling? Tröskar ni tröttsamt på i egen kraft, eller … ? Bli nyfiken på nästa text. Den handlar om …


  1. Helig Ande och kraft

LÄS och BE-GRUNDA dagens epistel från Apostlagärningarna 10:37-38

Ni känner till det som har hänt hela Judeen, med början i Galileen efter dopet som Johannes förkunnade: hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Ande och kraft. Han gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom. 

RÅD 1. Be om Anden, t.ex. med Sv Ps 646 ”Grip du mig, helige Ande …”

RÅD 2. Läs om Anden, t.ex. bibelskolan.com Nyfikenhetsskolan 3 - tryck här


  1. EN SOLUPPGÅNG FRÅN HÖJDEN SKA BESÖKA OSS!

LÄS och BE-GRUNDA det i evangeliet från Lukas 1:67-80 i din Bibel.

Vi får nu träffa prästen Sakarias. Vi mötte honom i denna söndags första årgång. Sakarias var då i Jerusalems tempel där ”han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud”. Han och hans hustru Elisabet hade en stor längtan och ett böneämne: att få ett barn. De hade bett om det i många år. Men ingenting hade hänt.       Men nu får han möta en ängel i templet. Ängeln talar om för honom att hans bön hade blivit hörd. Elisabet ska föda ett barn. Ängeln vet både könet och namnet. Det ska bli en pojke och han skall få heta Johannes.               

Hur reagerar Sakarias på detta? Det är omöjligt, säger Sakarias. Jag är själv gammal och min hustru är till åren (Lukas 1:18). Vi kan inte få barn, det är omöjligt. Gum-födelse hade man inte hört talas om. Det kan vi inte tro. Eftersom Sakarias inte tror ängelns ord får Sakarias vara tyst i nio månader. ”Prästen tige i församlingen!” Sakarias kan inte säga något till någon. Han kan inte berätta om vad som hände honom ens för Elisabet. Han kan inte prata bort sin upplevelse. Han kan inte sprida några tvivel omkring sig.                                                                                                            Men detta som ser ut som ett straff för Sakarias för hans otros skull, blir i stället något som får honom att växa och mogna i tro. I nio månader får han för sig själv begrunda och bedja igenom det han hört och fått vara med om.       När vi säger: Det är omöjligt, så beror det på att vi inte räknar med den helige Ande. Vi ser bara våra små mänskliga resurser. Vi behöver kanske göra som Sakarias: dra oss tillbaka i stillhet, tystnad, bön. När barnet blir fött händer något som inte hänt på fyrahundra år. Det kommer ett profetisk budskap, inspirerat av den helige Ande. Hans far Sakarias blev uppfylld av den  helige Ande och profeterade och sade …

Och vad han sade får du nui  uppdrag att lyssna in i din Bibel -  Lukas 1:67-80.

Om du tar sällskap med den helige Ande kommer du efter en stund förstå att du går på upptäcktsfärd i en paradis-trädgård – det spritter av liv, det doftar himmel, du ser hur bokstäverna öppnas, reser sig och drar in dig i en lovsångsdans … och du upptäcker att du inte är ensam. Miljontals människor över vår jord, som ber med tidegärden, sjunger varje morgon Sakarias lovsång i Laudes.

Vill du också hitta vad jag har fått, gå då till Sångpostillan eller www.bibelskolan.com. Midsommardagen årg 3 tryck här Johannes Döparens dag årg 3 tryck här. ”Att bli fylld av den helige Ande”, se Nyfikenvandring 49 tryck här

Må soluppgången från höjden få värma, vägleda och glädja oss!           

Bengt Pleijel 93+

PS! Det går ett rykte i landet att bokförlaget GAudete snart ger ut en ny bibelvandring av mig som heter LEV I PETRUS. Kolla ryktet - www.gaudete.se

Skriva ut