onsdag 26 augusti 2015

INFÖR TRETTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET

TRE FRÅGOR:
Vem är min nästa? frågar du och en annan klok människa i dagens evangelium (Lukas 10:23-37).
Skall jag ta hand om min bror? frågar Abel i dagens GT-text (1 Mos 4.8-12)
Vad är kärlek? är frågan Johannes vet svaret på i dagen epistel (1 Joh 4:7-10)

Vi träffar många nästor i denna söndags texter: kungar, profeter, teologer, präster, affärsmän, hotelldirektörer ... Och så en invandrare som smugit sig över gränsen till vårt fädernesland. Är han samarier? Eller kanske en rom? I vår egen vardag vimlar det också av nästor – underbara, underliga, härliga, förfärliga … Vi försöker hålla en viss distans till de flesta av dem. Men idag tränger de sig på – vill bli våra MEDMÄNNISKOR. Hur ska vi klara av dem?

Undersökande journalistik: Vi går på jakt efter MEDMÄNNISKAN! Vem är min nästa?
När vi västerlänningar försöker svara på den frågan, formulerar vi ett svar, som vi hämtat från vårt eget ”hjärnkontor”. Vi ger en paragraf. Ett professionellt svar. Ett katekessvar: ”Varje människa som kommer i vår väg eller tanke”. De svaren löser hjärnans gåtor. Men förlöser inte hjärtats kärlek …
När österlänningen Jesus svarar, berättar han en historia. Den handlar om ett otäckt rån mellan Jerusalem och Jeriko. En affärsman blir slagen, misshandlad, rånad på pengar, bankkonto och allt av några värstingar.
Jesus berättar då om tre personer som ser vad som hänt.
Först en präst. När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi.
Sedan en levit. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.
Här hör vi den skrällande cymbalen i 1 Kor 13: Men inte har kärlek …men inte har kärlek … men inte har kärlek.
Sedan kom en samarier – en invandrare, en främling, en som VI såg ned på. Han hörde till de föraktade DOM. Denne föraktade fylldes av medlidande och grep in …
Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt värden och sade: ”sköt om honom, och kostar det mer, skall jag betala på återvägen.”

En enkel berättelse, som du och jag och några till förstår mycket bra.
Men begriper vi den?
Ser du skillnaden mellan FÖRSTÅ och BEGRIPA?
Ordet förstå engagerar HJÄRNAN. Hamnar i hjärnans hår-disk. Ordet begripa engagerar HÄRTAT.
När jag börjar BE och tar kontakt med mina himmelska vänner, blir jag GRIPEN.
Orden tar tag i mig. Ibland som ett styng i hjärtat (Sv. Ps 161:1. Apg 2:37). Ibland som en AHA-upplevele. Jag dras in berättelsen. Hemligheten heter den helige Ande. Den helige Ande ger er Far i himlen åt dem som ber honom (Lukas 11:13).

TRE SVAR:
 1. Svar på frågan: VEM ÄR MIN NÄSTA?
När Jesus berättat färdigt frågar han oss:
Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa?
Svaret blir ”den som visade honom barmhärtighet”.
Vem är min nästa? Den barmhärtige samariern!

Luther och jag och några till tror att Jesus här berättar om sig själv. Han som en gång fick ordet samarit slängt i ansiktet som ett öknamn (Joh 8:48), han är den som visar oss att han har hjärta för de arma. Han har ”barm-hjärt-ighet”. Han letar rätt på oss, tar oss in i härbärget – in i kyrkan som är hans vårdcentral. Han ser till att vi får sårbehandling, rening, tröst, hälsa, konvalecens …” fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår. Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får” (Sv Ps 39:2).
Där – i vårdcentralen - träffar du på många andra som behöver hjälp med sina liv. De är långt ifrån perfekta. De är rätt så vanliga, trötta, trasiga med många skoskav i själen. Men med en längtan efter läkedom, förnyelse, nytt liv.
Dessa Jesu redskap, som tar hand om dig, de har själva kommit in via patientintaget. De kan berätta om att han, Jesus, var den nästa som såg dem, hjälpte dem. De fick själavård, sårbehandling. Några togs in i operationsrummet och fick hjärttransplantation. Stenarna måste opereras bort, det hårda, kalla, tunga – bitterhet, självömkan, avund, jämförelse …. allt det som drar ned oss i mörka tankar och får oss att tappa livsmod och glädje. Ett nytt hjärta opereras in, ett nytt hjärta, mjukt och varmt. Ett nytt hjärta får man från en som just har dött. Vem har dött? ”Jesus för världen givit sitt liv”! Vi får JESU HJÄRTA!
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ger er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:26-27).
Lägg märke till detta: Nu behöver vi inte längre drivas av bud och krav och måsten … Jesus har ordnat en inre motor. Han själv bor i oss med sin Ande. Jag skall göra så att …

Jesus, den barmhärtige samariern, är min och din nästa.
Hans kärlek smälter om våra hjärtan i altarets glöd och renar vårt stoft från all krankhet och död, att glada vi känna som eld i vårt blod, de levandes mod (Sv Ps 258:7). När han får vara Herre i våra liv måste alla andra makter och krafter släppa taget. Tillsammans med honom får jag möta varje människa som kommer i min väg, se dem med hans möjligheter, överraska dem med hans kärlek. Vad spännande!

 1. Svar på frågan: Vad är kärlek?
Johannes vet svaret i dagen epistel (1 Joh 4:7-10). Bland annat säger han: Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son som försoningsoffer för våra synder. Alltså: Koppla på hans kärlek som det första du gör varje morgon! Sök först …

 1. Svar på frågan: Skall jag ta hand om min bror?
Ja, det skall du. Och din syster och svåger och mor och far och … Eftersom du upptäckt att Jesus är med dig i varje möte, kan livet bli så överraskande rikt.

Postludium:
När postludiet spelas kan du sitta stilla en stund och reflektera. Du längtar efter att få läsa SÅNGPOSTILLANS vandringsmöte med den barmhärtige samariern. Sid 365 i boken, eller tryck här. Där väntar dig en glädjeöverraskning: Du kan få höra Annika Pleijel läsa texten, Bodil Landgren sjunga en kärlekssång till Jesus och en åttioåttaåring predika. Vilken prästation! Predikan tar bara en halvtimme och har 8 delar. Du börjar längta intensivt att få vardagspröva det du upptäckt, bland människor du vanligtvis möter och kolliderar och vardagssliter med. Och du kanske fattar ett viljebeslut. Du får en idé om hur du ska ta hand om din bror och syster m.fl
Jag själv fick en idé. Jag har ju en bror. Han är tre år klokare än jag – Gunnar 91+. Han är som jag bil-befriad. Han är som jag uppkopplad, dock icke på internet. Vi gubb-bröder umgås pr telefon och snigelpost. Hur tar jag hand om honom? Den idé jag fick var denna: Jag sänder honom HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS. Gör det lilla du kan, gör det villigt och glatt …
Och så kan jag till sist berätta om något märkligt som hände mig när jag satt och arbetade med denna blogg. Jag fick plötsligt besök av Karl XII ( Ja tidsmaskiner, ni vet …).
Karl tittade på vad jag skrivit. Det såg ut som han gillade det. Han sa: Vad bra! Då vill jag gärna sända en hälsning till dina godissugna med din blogg. Jag kom på ett bra ord när jag läste Lukas 10:27-37. Allra sist står det i min Bibel:
Gack och gör du sammaledes

Kanske hittar vi varandra på den vandringen!

Bengt Pleijel 88+

onsdag 19 augusti 2015

Inför tolfte söndagen efter Trefaldighet.

   Temat är FRIHETEN I KRISTUS. Dagens texter vill dra oss in i den friheten. Fri heter på latin liber. Liberalism fångar oss ofta i krångliga tankar och ger huvudvärk? Vad menas med liberal, nyliberal, socialliberal, liberalteologi?
   Men Bibelns djupa tankar får inte fastna i ”hjärnans hårdisk”. Bibelns människor lär oss att tänka med hjärtat. Dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på hjärtat (5 Mos 6:6). Det som går in i hjärtat går ut i blodomloppet, påverkar händer och fötter, fingrar och tår. Och stiger åt huvudet! Vägen till förnuftet går genom hjärtat! Och vad hjärtat är fullt av det sjunger munnen … Ja, jag skrev ”sjunger”. En som hjälper oss med det är Lina Sandell. Hon har vänt sig till Jesus, häpnar över hans kärlek: O, vilken kärlek underbar sann, aldrig har någon älskat som han. Hans kärlek kommer in henne och räddar henne in i hans befriande kärlek. Hon ger oss dagens tema:

LYCKLIG OCH FRI, VILL JAG HANS EGEN, EVIGT NU BLI.

1. FRIHET FRÅN EGO TILL ”HANS EGEN”!
Det får vi hjälp med av dagens GT-text från 2 Moseboken 4:10-17. Men unna dig att läsa från kapitel 3:1, så får du sammanhanget. Gud planerar Gamla Testamentets största händelse: Befrielsen från träldomen i Egypten. Gud kallar därför Mose att bli hans redskap. Han får en lång utbildning för detta. Det börjar med att han räddas från en drunkningsolycka i Nilen, adopteras av en prinsessa, får leva 40 år som prins. Han lär sig hur man hittar i palatsets salar och korridorer och hur man uppför sig där. Han får gå i samma förskola, privatskola, universitet som Faraos prinsbarn. Men Mose gör sedan bort sig i ett slagsmål och måste fly på sin fyrtioårsdag ut öknen. Under fyrtio år får han sedan lära sig hur man lever i en öken. Både livet i palatset och livet i öknen var en bra utbildning för en folkledare, som skall leda ett helt folk från slaveri till frihet. En bra utbildning, men lång!
Nu är han 80 år. Det är en helt vanlig dag för Mose. Men både för Mose och för oss kan det på helt vanliga dagar hända mycket ovanliga saker. Mitt i vår öken, där vi traskar omkring, får sand i sandalerna och tycker att allt är så enahanda och vardagligt och tråkigt, kan det tändas ett ljus från himmelen.
Mose ser en buske som brinner,men inte brinner upp. Mose hör hur Herren ropar på honom: Mose! Mose! Sätt in ditt eget namn här. Gud vill just dig något. Han vill dig! Du får svara som Mose: Här är jag.
   När Mose och vi kommit in i lyssnarpositionen, börjar Gud tala. Han talar om nöden bland vanligt folk. Och om nöden i svensk kristenhet. Gud ser, Gud hör, Gud vet …
Gud ser, hör och vet hur jobbigt många i vårt land har det: dåligt samvete, skuldkänslor, ångesten, sprit och sprut, svarta affärer, aktieras, familjekrascher. Ja, Gud vet allt detta.
   Gud ser, hör och vet hur det står till bland oss som kallas kristna. Jag ser er förlamning, jag ser hur ni, mitt folk, blivit sittande ... hungriga därför att ni inte äter ordet ... fångade av försagdhetens ande ... jag förklarar er så ofta min kärlek, men jag får inte något svar ... jag hör så sällan lovsången inifrån era hjärtan ... ni är rädda för varandra, ni talar ytligt med varandra, det känns inte att ni är syskon. Ni pratar om väder och vind, i stället för om Ande och liv. Rädslorna gör att ni förställer er, spelar era roller ... vågar inte vara äkta ... ni är inte ett folk … ni är en samling mycket, mycket ensamma och rädda människor, upptagna av de egna problemen. Jag ser, jag hör, jag vet. Men ni ser inte, ni hör inte och vet så lite om nöden omkring er. Jag stiger ned, men ni stiger in och låser till om er. Ni ber om väckelse, ,och vill att jag skall förändra alla andra. Men jag vill att du, just du, ska vakna upp ur ditt drömtillstånd, ur din falskhet, ur din självömkan ...”
   Sedan säger Gud något som ger både Mose och oss rena storskälvan: därför må DU nu gå iväg. Jag vill sända DIG till Farao, och DU skall föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten.
   Här bubblar Moses dåliga självförtroende fram: ”Vem är jag? Jag duger inte, jag är fullständigt olämplig, värdelös, jag får tunghäfta, när jag ska tala. Jag vet inte hur jag ska svara på alla frågor”.
   Ser du in i den spegel Mose håller upp för dig, kan du kanske få se vissa likheter …
   Både Mose och vi kommer med den ena ursäkten efter den andra. Mose är fruktansvärt självkoncentrerad. Undras om Mose läst Jantelagen. Du ska inte tro att du är nånting. Folk idag skulle kalla honom tönt, tycker bara synd om sig själv – EGO-TÖNT! Hopplös …
   Men inte för Gud! Gud ger sig inte. Han kan göra mycket av det som ingenting är (läs 1 Kor 1:26-31). När vi slutar att vända ryggen åt Gud, drar Gud in oss i sin närvaro. Gud vet vem han är. Och han vet vem vi är. JAG ÄR, är hans namn. "DU ÄR", säger han till dig. "DU ÄR så dyrbar för mig. DU ÄR min tjänare. I min närvaro förvandlas du till att bli det roliga och spännande original jag har skapat dig till". Du befrias från ditt EGO till ”HANS EGEN”.

O vilken kärlek underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli.

2. FRIHET genom ANDEN.
Det berättar Paulus om i dagens kärleksbrev till oss i 2 Kor 3:4-8. Men läs också vers 9-18. Där hittar du starka ord om frihet genom Anden.
   Paulus anknyter till vad som hände med Mose och tillämpar det på oss. Gud kallar inte alltid dem som är mest dugliga, men han gör dem dugliga som han kallar. Dugliga, till vad? Jo, att vara tjänare! Att spela herrar, det kan vi av oss själva. Men skall vi kunna bli tjänare, behövs ett gudomligt ingripande. Och så berättar Paulus om olikheterna i det gamla förbundet och det nya, om vad som sker i bokstavens förbund och i Andens förbund. Bokstaven dödar men Anden ger liv, säger han. Bokstaven är inte död. När Paulus talar om bokstaven syftar han på lagen, budordet. Lagen är laddad med kraft. Lagen dödar. Budordet som skulle föra mig till liv ledde till död, (Rom 7:10).
   Nu går Paulus över till att tala om något bättre: Härligheten i Andens tjänst. Han berättar om vad som hände under ökenvandringen. Mose var sliten och trött och behövde semester. Han fick ledigt i 40 dagar. Han använde semestern att söka Guds ansikte, och vistades då i Guds närvaro på berget Sinai. Under den tiden blev han alldeles solbränd av Guds kärlek. Moses ansikte bara strålade. Folk klarade inte av att se på honom. Han måste hänga en slöja över ansiktet.
   Sedan berättar Paulus att slöjan är kvar då man läser Moseböckerna. Men slöjan hänger inte över Bibeln. Det är inte Bibeln som är dunkel, som vi ibland tycker när vi läser den. Slöjan hänger över våra hjärtan, säger Paulus. Det är vi som är dunkla. Vi flummar omkring utan att begripa oss på oss själva. Det är därför vi klär ut oss. Ibland i fikonlöv som Adam och Eva. Ibland i vackra slöjor. Vi gömmer oss i dem. Vågar inte vara oss själva. Hycklare!
   Men nu händer det något spännande, något alldeles otroligt roligt. Paulus skriver: När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort. Vi AVSLÖJAS!! Vad händer sedan? Blir vi utskällda? Får vi stå där utan all förklädnad som usla syndare? Nej, Gud sänder till oss hjälparen, den Helige Ande. DÄR HERRENS ANDE ÄR DÄR ÄR FRIHET. Nu börjar en befrielseprocess. Vi förlåtes, förvandlas, förhärligas …
   Det märkliga med denne Mose, som hade ett sånt dåligt självförtroende, som kände sig så osäker och dum och kanske var rädd för sitt häftiga humör, som han en gång visade då han slog ihjäl en egyptier, om denne Mose heter det längre fram att han var den mest saktmodiga människa på jorden. Det hände något med Mose, då han gick i lydnad för Gud. Gud förvandlade honom och förändrade honom. Det skedde med honom därför att han levde i Guds närvaro. Herren hade sagt: jag vill vara med dig.
   Och till oss säger han: DU ÄR därför att JAG ÄR är med dig!

O vilken kärlek underbar sann! Aldrig har någon älskat som han.
Frälst genom honom lycklig och fri vill jag hans egen evigt nu bli.

3. FRIHET PÅ RÄTTA VÄGAR ALLA DAGAR!
I dagens evangelium från Markus 7:31-37 tar Jesus med oss på en vandring till Tyros och Sidon. Han tar oss bort från vår trygga hemmiljö till en plats med annan tro och andra seder. Tyros var centrum för Baalsdyrkan, där det förekom både extas och "sextas" i vilda festivaler. Där var folk stora i egna ögon och föraktfulla för andra.
När vi följer Jesus leder han oss på rätta vägar. Men inte alltid på lätta vägar. Vi måste hålla oss nära Jesus så att vi inte snubblar och faller och snor in oss i ”frestarens garn”. Jesus tar oss med dit för att vi ska förstå hans nöd och kärlek till människor där. ”Jesus för Tyros givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv”. Jesus öppnar våra ögon och vi får upptäcka hans makt att befria, läka, ge nytt mod. I Tyros häpnar man över Jesus. De blir överväldigade, säger Markus. Allt han ha gjort är bra: de döva får han att höra och de stumma att tala.

ALLA DAGAR!
Alla dagar till tidens slut har Jesus lovat att vara med oss (Matt 28:20, Psalt 23:4). Alla dagar behöver du Jesus som räddar från makter som binder och krafter som styr ditt liv. Frälsningen är daglig färskvara. Dagligen får du hitta det förtroliga samtalet med Jesus (Psalt 25:14). Du kan väl hans telefonnummer: 42 12 34 (Sv Ps 42, vers 1,2,3,4). Alla dagar får du sjunga: ”höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt” (Sv Ps 359:5).
Varje dag behöver din kropp ekologiskt vällagad mat. Varje dag behöver din själ teologisk ”andlig spis”. Därför hänvisas du nu till www.bibelskolan.com. Dagens rätt serveras på restaurang Sångpostillan, sid 358, eller tryck här. Den är inspelad, så att du kan höra Annika Pleijel läsa texten, Bodil Landgren sjunga dagens sång, med världens bästa text och Bengt Pleijel predika, visserligen med hes, sprucken men dock fullt njutbar röst, tycker
Bengt Pleijel 88+tisdag 11 augusti 2015

INFÖR ELFTE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET.

Temat är TRO OCH LIV. Vi får i dagens tre texter möta människor som hjälper oss att få både tron och livet att fungera för oss. Från varje text får vi en fråga. Först kommer GT-texten från Jesaja 2:12-17. Jesaja verkar så kärv idag. Han talar om domen. Han ställer oss inför denna fråga:

TROR DU PÅ EN DÖMANDE GUD?
Det skall tillsättas en prästtjänst i en församling. Två sökande kallas till intervju. Båda får denna fråga: Tror du på en dömande Gud? Den förste harklar sig, tappar ansiktsfärgen och säger ungefär detta: ”En svår fråga ... å ena sidan ... och å andra sidan ... så här tycker jag ... men man kan inte så noga veta ... Gud är ju kärlek ... vad tycker ni själva?”  Han fick tjänsten.
   Den andre sa: Javisst! Det är ett fantastiskt budskap. Jag tror att Jesus Kristus,  korsfäst, död och begraven har uppstått och nu sitter på Faderns högra sida, DÄRIFRÅN IGENKOMMANDE I HÄRLIGHET TILL ATT DÖMA LEVANDE OCH DÖDA (nicenska trosbekännelsen).
Det blev häftiga reaktioner i kyrkorådet. Vad då ”härlighet”? Talet om dom är ju förfärligt.
   Prästen slängs mer eller mindre ut. När han kommer hem berättar han för sin hustru vad som hänt. ”Jag försökte förklara vad jag menade”, sa han. ”Budskapet om domen är ju att Gud räknar med oss. Därför kallar han oss till räkenskap. Vi har ansvar för hur vi lever. I domen gör Gud två ting: 1. Han tar itu med förtryckarna. 2. Han tar hand om de förtryckta. Det är den yttersta rättvisan som skipas. Den föder fram ett brus av glädje. Och så citerar prästen för sin fru Psaltaren 98:7-9 (FB 2014)

Havet skall brusa med allt som fyller det, världen och de som bo i den.
Strömmarna skall klappa händer och bergen jubla tillsammans inför HERREN,
för han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Ja, käre läsare av denna blogg, vad säger du själv?
Tror du på en dömande Gud? Hittar du något söndagsgodis i detta kärva budskap?

Nu kommer fråga 2. Vi får den från Paulus i dagens epistel från Romarbrevet 3:21-15.
VEM HAR RÄTT av alla samfund och kyrkor och riktningar, som finns?
Vi tror ju på EN kyrka. Men varför sätter man alla dessa hög-, låg-, gammal-, fri-, framför ordet kyrklig? Den frågan ställer ju också ankorna. Vi simmar ju i samma damm, säger de. Men varför har man byggt upp så många barriärer? Vi hör hur de andra kacklar, men vi ser varandra inte, och når inte fram till varandra.

Vem har rätt? Alla har rätt när de säger att detta är fel. Alla har fel när de säger att det inte går att vrida rätt.
Paulus startar i början av Romarbrevet en hälsokontroll. Bibelns röntgenstrålar genomskådar de fräcka syndarna (Rom 1:29-32), avslöjar de frommas hårda hjärtan (2:1-5). river av masken för både judar, greker. Ja, håll i er: Han går till rätta med både högkyrkliga, lågkyrkliga, gammalkyrkliga, frikyrkliga, papister och kyrkopolitiker, och levererar detta budskap i Rom 3:23: Alla har syndat och saknar härligheten från Gud!
Vilket kärvt budskap!

När Herren är vår Herde saknar vi ingenting (Psalt. 23:1). När vi spelar herrar själva saknar vi allt. Vi ser inte ”härligheten från Gud”, om inte HERREN får öppna våra ögon. Men genom ett elektriskt ord: MEN NU! i Rom 3:21 vänder han eländet. Då stannar vi i häpnad, förundran, tillbedjan, kärlek. Ty då kan vi med Johannes (Joh 1:14 Fb 2014) och de andra apostlarna berätta:

Vi såg hans härlighet, 
den härlighet, som den Enfödde har från Fadern.
Och han var full av nåd och sanning.

Nu kommer nystart för oss och hela den ekumeniska rörelsen. Lägg märke till det elektriska ordet: MEN NU! i Rom 3:21. Nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet från Gud genom Jesus. Vi som är fulla av det som är fult, kan nu bli fulla av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd (Joh 1:16)
Varför försöka bli perfekt när det är mycket lättare att bli fullkomlig?

Det som tände Martin Luther var detta elektriska MEN NU! Guds rättfärdighet är inte ett krav som vi ska prestera, utan en gåva som Gud ger. ”Så blev för mig detta ställe hos Paulus en porta paradisi, en port till paradiset”, skriver Luther. Han står där i förundran och häpnad: O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar (Rom 11:33).
Det är mycket spännande som kan hända i våra liv om vi fattar detta. Om du inte fattar, be den helige Ande hjälpa dig. Han ställer gärna upp.

Men hur gick det med ankorna i dammen? Gud tog inte bort barriärerna, han lät bara den helige Ande låta strömmar av levande vatten fylla dammen. Ankorna flöt upp ovan barriärerna. De hittade varandra och bildade då en mångstämmig lovsångskör ...

Nu kommer fråga 3. Vi får den då vi läser dagens evangelium från Lukas 18:9-14.
Om man slår sig själv för bröstet, gör man det därför att man tycker bra om sig själv, eller därför att man tycker illa om sig själv?

Det var musikgudstjänst en lördagskväll i en kyrka i Bohuslän. Kyrkan var fullsatt. Man går ju gärna dit om man slipper en präst som pratar bibliska. Konserten var helt underbar. Vad skickliga de skickliga är! Men det var dagen före 11 efter Trefaldighet. Körledaren ville gärna ha helgsmålsavslutning på kvällen. Man kallade in en präst som inte var från församlingen. Denne hade i sina förberedelser träffat sina gamla vänner fariséen och publikanen. Prästen började med att säga att han ville göra en Sifoundersökning. ”Ni har ofta hört uttrycket ´att slå sig för sitt bröst`. Gör man det därför att man tycker bra om sig själv, eller därför att man tycker illa om sig själv?"
Han lät dem fundera en stund. Sedan blev det röstning. "De som menar att man gör det därför att man tycker bra om sig själv, räcker upp höger hand. De andra vänster hand."  Och vet ni vad som hände? Alla i kyrkan lyfter upp en hand! Prästen blev lycklig. Han tänkte: När vi sjunger psalmen 238: ”Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus” är det ingen som gör så som man sjunger . MEN NU sitter hela församlingen med lyfta händer – en biblisk böneställning, där man låter hela sin själ och sin kropp vara med i bön och förväntan.

Sedan slog prästen sig för sitt bröst tre gånger. ”Förlåt att jag lurade er att lyfta händerna”. Och så berättar han om sina vänner fariseen och publikanen. Fariseen ”bröstade sig” för han tyckte han var så bra. Publikanen slog sig för sitt bröst, för han tyckte så illa om sig själv. Han hade lurat folk på pengar.

Det finns präster som när de böjer knä vi altaret slår sig för sitt bröst. De påminner sig själva om att när de går in för att leda gudstjänsten, ska de göra det medvetna om att de är själva syndare som behöver mycket av Guds barmhärtighet.
Kan du se hur du själv kan praktisera budskapet om tro och liv? Slå dig för ditt bröst innan du slår på andra. Innan du skickar i väg giftiga ordpilar eller dräpande argument, säg: Gud var nådig mot mig syndare.
Innan du vill kasta sten på dumma människor, kasta först sten på ditt eget glashus, där du sitter instängd i dig själv, syrefattig och dum.

Vet du vad som då händer? Det kärva budskapet om synd och dom blixtrar till av himmelskt EL. Du ser ett fantastiskt budskap i ordet kärv. Titta en stund på de fyra bokstäverna: K Ä R V.
Först kommer tre bokstäver: K Ä R. Domen är en kärlekshandling. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om (Joh Upp 3:19).
Den fjärde bokstaven är V.
Sir Winston gjorde V-tecknet. Innan victory vanns var där blod, svett och tårar. Jesus gjorde med sitt liv V-tecknet. Han lämnar sin tron av kristall. Han tog inte det gudomliga sig till en krona (Sv Ps 38:1). Han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup, för att leta rätt på oss (Sv Ps 62:2). Han går in i din sorg och längtan ... han går in i din nöd och smärta. Han älskade dig över allt (Sv Ps 358).
Lasse Johansson Lucidor skrev år 1685 psalmen 620. I vers 6 står det: Domen fruktar jag väl stort, eftersom jag illa gjort, men den trösten jag ej glömmer att min broder Jesus dömer.
Det händer något när Jesus vänder elände genom sitt elektriska MEN NU!

Därför skall alla sargade, döende, alla de dömda
säga med alla heliga, saliga:
JESUS ÄR HERRE
Sv Ps 38:4

i gemensam och häpen sångarglädje
Bengt Pleijel 88+
som gärna följer med dig då du vill träffa de intressanta personerna Fariseen och Publikanen i boken Sångpostillan sid 351. I datorn tryck här
Är du en lycklig ägare av min bok ATT ÄLSKA SVERIGE TILLBAKA TILL GUD som vandrar igenom Paulus brev till svenskarna (med kopia till Rom omkring år 57 e. Kr.) kan du slå upp sid 42. Där hittar du det elektriska ordet MEN NU. Om du är så olycklig att du inte äger boken, kan denna olycka vändas i lycksalighet om du kontaktar bokförlaget GAudete, tryck här eller ring 042 / 37 48 10.

PS!
Om du undrar över i vilken församling den där anställningsintervjun med två präster var, så ställer även jag den frågan. Inte kan det hända i vår fina svenska demokratiska kyrka? Om du undrar var jag fått det ifrån svarar jag: Ställ inte så svåra frågor.
Om du undrar över vem prästen var som hade sifoundersökning vid helgsmålsbönen svarar jag: Det kommer jag inte ihåg. Mitt minne blir allt sämre. Jag tror jag är på väg in i den senila vilan. Jag har i alla fall fullständigt glömt bort att det var jag.tisdag 4 augusti 2015

Inför 10:e söndagen efter Trefaldighet.

Dagen tema är NÅDENS GÅVOR. Vi har tydligen kommit till sommarens julafton. ”Skatter, gåvor och rika håvor” slösas över oss. Men skillnaden med julafton är att nu har inte bara de snälla barnen en chans. Gåvorna ges inte som premium för gjorda duktigheter. Också vi, som inte orkat vara så snälla, får dem som nystartgåva. Vi gör sex upptäckter på vår upptäcktsvandring.

 1. DU KOMMER IN I DEN HÄRLIGA VINGÅRDEN.
Jesaja leder oss in i den. Läs Jesaja 27:2-6.
I början av Bibeln berättas om DEN UNDERBARA TRÄDGÅRDEN – Edens lustgård (1 Mos 2-3). Där möter vi vår urfader Adam och urmoder Eva. Vi ser dem gå omkring i trädgården, de njuter, de häpnar, de andas in underbara dofter. Där finns mycket lek, datten och gömme och många andra lekar (Ordspr 8:30).
Vi får se hur Adam är mannen som kan prata med hundar och andra djur (1 Mos 2:19): ”Du skall heta hund och du skall heta katt och du skall heta nyckelpiga”. Och vi ser hur Eva plockar goda frukter och ger åt Adam. Och han överraskar henne med en bukett gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol.
Båda arbetar med jorden, men de blir inte trötta och svettiga. Svetten uppfanns först efter syndafallet (3:19). Arbetet är som en hobby, en lek. De har roligt både på svenska och på norska. I den underbara trädgården leker de med varandra, de umgås med djuren, pratar med dem och sjunger i kör med koltrastar och lärkor.
Om Adam lärde sig tala med hundar, försökte Eva lära sig ormspråket. Hon blev så tjusad av ormar. Ormspråket blev dock för svårt för henne. Men en dag upptäckte hon att ormen lärt sig tala svenska. På ren svenska säger ormen till henne: Skulle då Gud ha sagt ... Ormen lurade in henne på ett samtal om religion och moral. Det samtalet blev dödsfarligt för både Adam och Eva och fick konsekvenser också för oss. Vi lärde oss att avsätta Gud för att själva sitta oss på tronen ...”Ni skall själva bli som Gud” hade ormen väst fram.
Ja, ni vet hur de gick. Adam och Eva fick sluta att leka. Den sista leken var ”sista paret ut”. De ramlar ned från tronen. Och vi började må riktigt dåligt.
Men Gud, vår käre himmelske Fader, ger inte upp. Han planerar nystart för oss människor genom att plantera DEN HÄRLIGA VINGÅRDEN. Jesaja berättar för oss om den. Vi får se hur Gud tar personlig vård om den, och om dem som kommer in i den. Vi får veta att det som sker där har goda konsekvenser för hela världen. När tiden kommer skall Jakob slå rot, Israel blomstra och frodas och frukterna uppfylla världen (vers 6). På den roten blir vi inympade (Rom 9:17). I dagens epistel berättar Paulus hur det sker. Han leder oss nämligen till

 1. DEN FRISKA KÄLLAN
Läs dagens epistel från första Korintierbrevet 12:12-26.
Vad hände där? Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka (v 13).
Den friska källan – säll den henne finner – är dopkällan.
Gå på upptäcktsfärd i ditt dop och du blir mycket rik:

 1. DU BLIR UPPKOPPLAD PÅ HIMMELRIKETS KONUNG.
Frågar du vad namn han bär? Jesus Krist det är.
Han är den Herren Gud, som, klädd i segerskrud, sin tron för evigt grundat (Sv Ps 237:2)

Du får nådegåvornas nådegåva: JESUS KRISTUS VÅR HERRE.
Genom dopet ger han dig nystart. Du blir barn på nytt. Du blir arvinge till Himmelrikets Konung. Han sätter på ditt huvud kungabarnens krona: Han kröner dig med nåd och barmhärtighet (Psaltaren 103:4) Sluta därför upp med att gå där och sucka och hänga med huvudet. Då ramlar kronan av.
Ta i stället ut dina rättigheter som prins eller prinsessa av Himmelriket. Utnyttja uppkopplingen. Ständig kontakt uppåt. I Lukas 4:18-19 berättar Jesus vad han vill göra i ditt liv: Det första är att stoppa ned ett glädjefrö i ditt hjärta. Om du vattnar det med bön så får du se vad som händer. Vidare vill han lösa dig från dina många låsningar, göra dig klarsynt över vad som sker i det som sker, befria dig från förtryck och betryck, och ta hand om din framtid. Allt detta kan han göra eftersom han själv har tillgång till himmelska resurser: Helig Ande är över mig, säger han.

 1. DU LÄR DIG BODYBUILDING.
En gång såg man Jesus kroppsligen vandra omkring - i Nasaret, Kafarnaum, Jerusalem ... Det förbluffande är att Nya Testamentet påstår att ”Jesus av Nasaret går här fram än som i gången tid” (Sv Ps 39:1). Kroppsligen finns han här. Fullt synlig. Paulus skriver idag: Ni utgör Kristi kropp och är var och en för sig delar av den (1 Kor 12:27).
Och vi citerade ovan: Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp. Vi tillsammans får göra Jesus synlig. (Läs Joh 1:18 och 1 Joh 4:11-12).
Vilken rik bild! Jesus är huvudet för kroppen. Vi är lemmarna. Alla som döps i en och samma Ande stöps inte i en och samma form. Alla är inte lika och behöver inte vara lika. Jämlikheten och enheten beror inte på att vi alla är lika duktiga, utan att vi alla är lika älskade.
Men nu behöver lemmarna lära sig bodybuilding. Kroppens lemmar får tränas att samarbeta. Släng ut splittringsdemonen och jämförelsedemonen. Vi behöver varandra. Det vi är som kristna det är vi tillsammans. Om vi älskar varandra blir Gud synlig. (Läs Joh 1:18 och 1 Joh 4:11-12)-
Läs mer om detta i Sångpostillan, adress se nedan.

 1. DU BLIR EN GLAD GIVARE.
Gud älskar en glad givare, står det i 2 Kor 9:7. Präster brukar citera det ordet när de tigger om kollekt. Inte nog med att man ska ge en stor kollekt, man måste vara glad dessutom ...
Men Gud älskar en glad givare eftersom han själv är en glad givare. Han blir så glad när han ser hur hans barn vill likna honom. Gud älskar att slösa sin gåvor på oss. När han ger oss det bästa han har – sin Son – sätter han igång en kärleksrörelse i vår värld. Fadern ger sin Son, Sonen ger sitt liv Vi tar emot kärlek och dras in i den kära leken att ge och ge och ge ...
Denna söndag har temat Nådens gåvor. Dagens texter säger inte så mycket om dem. Men vill du studera dem läs i bibelskolan.com om hur KYRKANS FOLK LEVER AV HIMMELSKA GÅVOR, adress se nedan. Du möter ditt dops Gud som slösar sina gåvor över dig: Faderns gåvor finns i Romarbrevet 12:1-8, Sonens gåvor i Efesierbrevet 4:11-13 (Fb), Andens gåvor i 1 Korintierbrevet 12:1-11.
När du studerar dem långsamt och eftertänksamt, fundera då över vad som händer med människor omkring dig om dessa gåvor är i funktion. Och du kanske stannar till vid någon gåva som verkar spännande. Säg då inte: Den gåvan skulle jag vilja ha. Säg: Den gåvan skulle jag vilja få ge! Den gåvan hjälper dig att bli en glad givare.

 1. DU BLIR FRUKT-VÄRD.
Läs dagens evangelium från Johannes 15:1-9 som säger att du kan sluta vara så där FRUKTANSVÄRT egotrippad och självupptagen, en yvig gren som hindrar frukten att växa och mogna. Var glad över att ”vingårdsmannens vassa kniv tuktade till evigt liv” (Sv Ps 562: 3). Nej, du är kallad att bli FRUKT-VÄRD. Du får den fina uppgiften att bjuda på ett stort fat med härliga frukter. Dessa frukter är ett porträtt av Jesus. Man liknar den som man är tillsammans med. Är du tillsammans med TV:n kväll efter kväll, blir du snart lika fyrkantig och tråkig som en TV. När du är tillsammans med Jesus kan ditt liv bli rikt och fruktbärande. Du hittar Livets ABC:

A Du blir trygg i dig själv.
Du möter en som vet vem han själv är och som vet vem du och jag är. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Han hjälper oss med vår identitet. JAG ÄR - NI ÄR.
B Du hittar din plats i livet.
Bli kvar i mig, säger han. Han nästan tjatar in det i oss. Ett tiotal gånger säger han detta Bli kvar i mig. Sluta flåsa fram i din kristendom. Slappna av vid kraftkällan. Rusa inte till något annat. Ge den helige Ande tid att få andas in Jesu liv i dig.
C Du får se dig själv som en vacker gren i vinstocken.
Ja, se hur grenen dignar av frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet mildhet, självbehärskning (Gal 5:22-23 Fb). Dessa får du, kära ”frukt-värd”, bjuda på. Fruktträdet äter inte själv sina frukter. Det sträcker ut frukttunga grenar och bjuder ... Ja, detta är livets mening: Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ett rikt liv! Ett liv i överflöd! Ett liv med mening i!


Med önskan om rika upptäckter i sommarens frukttider

Bengt Pleijel 88+

som bjuder in just dig
 1. till SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 343 på tionde söndagen efter Trefaldighet. tryck här
 2. på studiebesök över ämnet KYRKANS FOLK LEVER AV HIMMELSKA GÅVOR, bibelskolan.com vandring 57, tryck här och
 3. att leta rätt på godissugna och bjuda dem på HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS, som idag består av ett stort fat med härliga frukter... adress: bengtpleijel.blogspot.se eller på facebook.
Skriva ut