tisdag 28 april 2015

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Det sjunger om söndagarna i Påsktiden! Förra söndagen JUBILATE jublade vi. Denna söndag heter CANTATE enligt de latinska orden i Psaltaren 98:1, som förr inledde gudstjänsten: Cantate Domino canticum novum . Det betyder: ”Sjunger Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting”, (Karl XII översättning). Bibel 2000 säger: Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång, ty han har gjort underbara ting.
Smaka på ordet ”en ny sång”. Det kan naturligtvis betyda en ny sång med ny text och andra instrument. Men förmodligen har det med en ny kvalitet att göra. När den helige Ande rör vid orden förnyas vår sång av tonen från himlen, den som änglar och helgon sjunger. När Anden tar över blir det sång i Anden (1 Kor 14:15). Vi stannar i häpnad, förundran, tillbedjan. Sången gör något med oss: Den får oss att mogna, fördjupas, ATT VÄXA I TRO, som temat är för denna söndag.
Dagens tre texter låter oss få kontakt med vårt dops Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande. Sonen och den helige Ande är ju Faderns två händer (5 Mos 33:27), som han sträcker ned mot oss, lyfter oss upp i sin famn och låter oss ana pulsslagen från Guds fadershjärta.

FADERNS KÄRLEK – Läs den gammaltestamentliga texten från Hosea 11:1-4 + 5-9.
Hosea berättar om Faderns kärlek till sitt folk. Han räddar sitt folk från slaveriet i Egypten. Han bär dem på sina armar. Han botar dem. Han ger dem att äta, han drar dem framåt med trofasthetens band och kärlekens rep. Han lyfter upp sitt barn till kinden.
Och mitt i dessa kärleksyttringar hör vi en gråt från Faderns hjärta. Folket vill inte. De drar sig undan. De går till andra gudar. De förstår inte sitt bästa. De överger mig, säger Herren. De lämnar mig. Och vi hör hur Herren frågar: Hur skall jag kunna överge dig? Hur skall jag kunna lämna dig? Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar. Jag vill inte låta dig känna min brinnande vrede ... ty jag är Gud och inte en människa, helig är jag bland er och med vrede vill jag ej komma. (Hosea 11:8-9).
Vreden är Guds kärleks reaktion mot ondskan. Fadern i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han reagerar. Han blir upprörd. Precis som många människor idag blir det, då de demonstrerar mot orättvisor och korruption och förtryck. Fadern är inte likgiltig om vi förstör hans mening med livet. Han reagerar. Han är en nitälskande Gud. Han älskar med nit. Hans kärlek brinner. Den kan vara en värmande eld, som får det frusna inom oss att smälta (Psalt 147:18). Och den kan göra våra hjärtan brinnande (Luk 24:32). Den kan också vara en förtärande eld, som avslöjar och förtär allt ont.
Men all min barmhärtighet vaknar, säger Fadern enligt Hosea. Gud har hjärta för de arma! Han finner en lösning på att vår fria vilja blivit bunden av makter, människor, bärbar teknik och mycket annat. Lösningen heter ”återlösning”. På en kulle utanför Jerusalems stadsport fick vi se hur det restes ett kors.

När tiden var inne sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söner rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande, som ropar Abba Far! Alltså är du inte längre slav, utan son. Och är du son är du också arvinge, insatt av Gud (Gal 4:4-7 Fb 14).

Lägg märke till detta: Hela Treenigheten, ditt dops Gud, är engagerad i att du ska få det bra! Och bra får vi, när vi – män och kvinnor – blir söner i Sonen. Och ännu bättre blir det i himlen ty där blir vi, män och kvinnor, tillsammans bruden! Gläd dig, du Kristi brud!

SONENS KÄRLEK – läs episteltexten från 1 Johannes 4:10-16.
Johannes börjar med att berätta om hur Fadern sänt sin son för att rädda oss. Det är på det sättet Gud bli synlig för oss. På två ställen sägs det att INGEN HAR NÅGONSIN SETT GUD.
Första gången i Johannes evangelium 1:18

Ingen har någonsin sett Gud.
Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast,
han har gjort honom känd. (Giertz)

Jesus vet att Gud har hjärta för oss. Och han har kommit för att tala om det för oss. Hela Jesu liv är en enda lång bilderbok om Faderns kärlek, om hans barm-hjärt-ighet!
Andra gången är i denna text från 1 Joh 4:10-16
Mina älskade, om Gud har älskat oss så högt är vi också skyldiga att
älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra ....

Ordet om att ”ingen har någonsin sett Gud” är omramat av ordet ”om vi älskar varandra”. Gud blir synlig om vi älskar varandra. Gud blir synlig genom Kristi kropp. Lemmarnas uppgift är att göra denna kärlek synlig. Ja vi är pliktiga (Fb 14) att göra det. Vi måste (Bibel 2000). Om vi gör det, förblir Gud i oss. Kärleken kan endast förbli i oss om vi ger den vidare. Kärleken måste vara i rörelse. Den måste flöda, tas emot, ges ut, När den stannar hos oss, när vi vill behålla den för oss i någon slags gudsnjutning, då försvinner den. Den som vill bevara sitt liv han skall mista det (Matt 16:25 Bibel 1917). Men när vi ger kärleken vidare, då är det inte endast så att Gud förblir i oss. Då är hans kärlek fullkomnad i oss, den har nått sin fullhet i oss.
Det finns människor som är svårälskade. En del tycker kanske att vi själva är det. Men det står inte att vi måste gilla varandra. Vi ska älska varandra. Vilken skillnad! Det står inte att Gud gillar oss. Men han älskar oss. Vad förskräckligt om Gud bara älskade dem han gillade. Gud älskar oss ju TROTS ALLT! Och modellen för vår kärlek är Jesu kärlek. Tänk vad det kostade honom att älska oss. Om du häpnat över att Gud älskar dig, så ta med denna häpenhet, när du ser på din svårälskade broder eller syster.

DEN HELIGE ANDES KÄRLEK – läs dagens evangelium från Johannes 16:5-12.
I verserna före vår text berättar Jesus för lärjungarna att de kommer att få det besvärligt. När Jesus-ljuset tänds i dem kommer mörkrets alla makter att kasta sig över dem för att släcka det ljus och döda det liv de fått. Efterföljare blir förföljda. Och förföljelsen kommer inte från den ytliga världen, de gudlösa, utan från den fromma världen, från de religiösa.
När Jesus har sagt detta, säger han, att han skall lämna sina lärjungar. Lämna dem när det blir svårt!!??? Och han säger att det är för ert bästa som jag lämnar er. Det är nyttigt att jag gör så, (Bibel 1917). Varför? När jag går skall jag sända Hjälparen, den helige Ande, till er.
När Jesus vandrade här på jorden kunde han bara umgås med några i sänder. När Anden kommer skall han genom Anden arbeta i många. Och då kommer det att hända mycket i dem. De kommer inifrån att förstå vad synd, rättfärdighet och dom är.
Men Gud vill att det skall hända något med världen, med människor som inte tror och som finns i vår närhet. Men han når dem inte genom att sätta en Bibel i händerna på dem. Många har en Bibel, men de läser inte den boken. Världen kan inte ta emot sanningens Ande, säger Jesus (Joh 14:17). Det tar emot för dem att ta emot.
Men Jesus längtar efter att få visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Och Jesus kommer nu till den STORA POÄNGEN med sitt budskap. Världen läser inte Bibeln. Men världen läser OSS!!! När den helige Ande kommer över oss och in i oss skall världen se vad den missat. Den har missat det rika livet med Jesus. Världen skall förstå tre ting när den läser OSS:

  1. VAD SYND ÄR
Synd, ty de tror inte på mig.
Grundsynden är otron. Den synden är som att dra ur kontakten ur väggen. Gör man det blir det mörkt och kallt. Vi tappar det för-TRO-liga förhållandet till Gud (Psalt 25:14). Av otrons synd kommer allt annat ont som vi har för oss i mörkret eller halvdunklet: Fiffel och oärlighet och kärlekslöshet. Det blir kallt och mörkt omkring oss, när vi drar ur kontakten med Jesus. Men om vi bekänner otrons synd och släpper på strömflödet från Jesus, då kommer världen att se detta rika liv och se vad de missat.

  1. VAD RÄTTFÄRDIGT ÄR
Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre.
Den helige Ande övertygar också om vad rättfärdighet är. Sanningen om rättfärdighet är inte att man blir rättfärdig genom att göra så gott man kan. Meriterna öppnar inte himmelens port. Det finns bara en som gått in i himmelen på grund av sina meriter. Det är Jesus. Han var lydig intill döden på korset. Därför kan han säga: Jag går till Fadern. När vi som Paulus slänger vår egen rättfärdighet på sophögen och sedan tar Jesus i handen, då kan var och en av oss för Jesu skull säga: Jag går till Fadern.
Den helige Ande längtar efter att få visa upp människor som är iklädda Kristi rättfärdighet. Människor som har sin förankring i vad Jesus gjort och inte i vad de själva gjort. Då kommer världen att få ett nytt hopp. Se ett nytt liv, där man inte längre behöver digna under krav och skuld. Man hittar ”Guds barns härliga frihet” (Rom 8:21).

  1. VAD DOM ÄR
Dom: Denna världens härskare är nu dömd
Människor kommer också att förstå vad dom är.. När den helige Ande kommer över församlingen, då övertygas världen om dom. Man ser att det finns sådana som går in under Guds dom redan nu. Det finns sådana som gör upp med sitt förflutna och som avsvär sig djävulen och alla hans gärningar och med glädje i rösten ropar ut att Jesus är Herre. Ja, sjung med Karl XII:”Sjunger Herranom en ny viso, ty han gör underlig ting” och med Sv Ps 359:5

Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd:
Jesus är min Herre, han gör allting nytt.

I påsktids-glädjen från
Bengt Pleijel 88+

som också stämmer träff med dig i Sångpostillan, årg 1, sid 233, tryck här


tisdag 21 april 2015

Inför fjärde söndagen i Påsktiden

Välkommen på upptäcktsvandring i söndagen JUBILATE. På den gamla goda tiden – den som inträffade förr i världen - inleddes gudstjänsten med ord från Psaltaren 66:1 Jubiláte Deo omnis terra = höj jubel till Herren alla länder. Nu är temat ”Vägen till Livet”. Vi är Vägens folk, som tillsammans med Honom som är VÄGEN går sjungande och jublande genom fagra riken på jorden.
Vi har ju samma budskap i Taizé-sången ”Sjung lovsång alla länder”. Jag har haft lite svårt med den texten. Det är en bra text, men problemet var att länderna aldrig lydde mig. Därför ändrade jag texten till: ”Sjung lovsång du mitt hjärta och prisa Herrens namn”. Jag lärde mig det av David, kungen. Han kunde både sucka, klaga och gnälla. Men en gång han blev tydligen så trött på gnället att han talade strängt till sig själv: ”Sluta stöna, David!” Och så gav han sin inre människa ett bättre förslag: Lova Herren, min själ, och förgät ej vad gott han har gjort (Psaltaren 103:2, Bibel 1917. Bibel 2000 översätter: minns allt det goda han gör).
Alltså: ska vi få världen att sjunga lovsånger måste vi börja med oss själva. Om påskbudskapet om Jesu seger över döden och allt djävulskap fått landa i oss, kan alla länder landa i Jubilate.
Nu går vi på glädjeupptäcktsvandring genom söndagens tre texter:

GT-TEXTEN Jesaja 54:7-10 - DEN DOLDE GUDEN – ÄLSKAR DIG!
Detta är budskapet i första och sista versen
Jesaja sjöng i kap 53 sången om Herrens lidande tjänare Jesus. I kap 54 berättar han om vad frukten blir: glädje, upprättelse, fridsförbund. men innan frukten kommer händer något i det fördolda. Jesus berättar: Jag dolde mitt ansikte, säger Han. Men det varade ett litet ögonblick, en kort tid. Efter Jesu död på korset dolde han sig i tre dagar. Men, JUBILATE, Jesus uppstod och lever!!!
När Herrens lidande tjänare Jesus kommer tillbaka, ägnar han sig åt att kalla och utbilda tjänare, med uppgift att lida fram livet från Gud till människor idag. Till dem hör vi, som läser detta. Han kallar oss inte att spela herrar. Det kan vi av oss själva. Men dem han kallar gör han skickliga att bli tjänare. Det är Paulus som berättar om det i 2 Kor 3:4-6. Vi blir tjänare åt ett nytt förbund. I det förbundet umgås Herren förtroligt med dem som fruktar honom (Psalt. 25:14-15 Fb). I de förtroliga samtalen berättar han för oss om att Han och vi hör ihop, förbundna med varandra genom dopet och tron.
Han berättar också att han i denna tjänarprocess har två redskap: BOKSTAVEN och ANDEN. Bokstaven dödar men Anden gör levande. Jesus är mycket intresserad av Bokstaven. Läs Matteus 5:17-18. Inte en enda bokstav, inte minsta prick är oväsentlig. På grekiska står det jota. Inte ett jota skall bort. Bokstäver tillsammans bildar ord. De blir bärare av ett himmelskt budskap.

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning 
(2 Tim 3:16-17 Fb).

Bibelns ord är laddade med himmelskt El. Inne i ordet väntar glädjerikedomar och tröstkrafter. Bibelns ord är som frö, programmerade med rötter, stjälk, blad, blommor, frukt. Inne i skalet finns den goda nöten. Inne i bokstaven har den helige Ande spännande rikedomar.
För att hitta detta behöver BOKSTAVEN och ANDEN arbeta tillsammans. Bokstaven är inte död. Den är full av kraft. Bokstaven dödar. Man kan se bokstaven som Lagen, som avslöjar och dödar stöddighet och syndighet. Bokstaven ”lyfter oss ur tröga vanor, krossar vårt skal av värdighet och blyghet, löser oss från jaget ...” (Sv Ps 288:2). Den befriar oss från det som gör att människor omkring oss inte mår bra i vår närhet.
Bokstaven krossar skalet, för att Anden ska kunna komma in i oss och ge liv. Om bokstaven arbetar ensam ser jag bara orden, men hittar inte dess kraft. Det blir bara åsikter och kravtankar som tröttar. Jag ser skalet men inte kraften. Jag ser kokosnöten men kommer inte åt skatten. ”Far, jag kan inte få upp min kokosnöt” sjöng Povel Ramel. Men det Povel inte kan och pappa inte kan, det kan Anden. Men när Anden samarbetar med Bokstaven händer det mycket spännande. När Bokstaven krossar skalet öppnar Anden ordet och ger ljus och förstånd åt enkla människor (Psalt. 119:130). Ja, ”giv ljus och Ande med ditt ord så att dess kraft må bliva spord”.
Här rör vi vid något mycket viktigt, ömtåligt och känsligt för svensk kristenhet idag. Sysslar och pysslar vi bara vid yttersidan? Vart har den helige Ande tagit vägen? Vi har inte ens hört att det finns en helig Ande (Apg 19:2). ”Kyrkan tolererar alla men älskas av få” stod den i DN 19.4. Har den blivit så snäll och trevlig, trevlig, trevlig? Men ingen orkar leva på bakelser dag efter dag. Jag fick frågan: ”Behövs omvändelse när alla säger att jag duger?” Jag gav ett klokt svar på den frågan. Se nedan ...
Om några veckor kommer Pingsten. Låt oss be och skapa förväntningar på att Andens vind ska få blåsa in i våra församlingar och låta undret ske som ruskar om och väcker oss alla. Vi behöver både BOKSTAVEN och ANDEN! De är Guds kärleksfulla redskap som han använder för att ge oss liv och liv överflöd (Joh 10:10). Upptäck sista versen i texten.....

....säger han som älskar dig, HERREN!

EPISTELN, Hebreerbrevet 13:12-16 - SMÄLEK OCH KÄRLEK.
Detta är budskapet i första och sista versen.
SMÄLEK är en ”lek” som andra utsätter mig för. Det kan drabba oss innanför stadsporten, i samhället där vi borde hålla samman. Vi kan bli föraktade, förnedrade, förhånade. Ibland därför att vi är så dumma, korkade, egotrippade. Ibland för att vi säger att vi inte klarar det här krångliga livet utan Jesus. ”Jaså, du tror fortfarande på det där ...” I många länder tar smäleken man får som kristen förfärliga uttryck. Vi fryser, blir IS-kalla, skakade när vi hör om det.
Men vi blir också nyfikna på hur några vågar lida för sin tro. Hur kan de vara så glada ändå ...Gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden ... saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull, för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er ... Om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet (1 Petrus 4:13,14,16).
När smäleken ”leker” med oss får vi idag detta råd: Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Vi behöver dra oss undan från bruset och buset i staden. Vi stannar hos Jesus på Golgota. Där händer det något med oss. Vi ser vad våra synder kostade Jesus. Vi får avsky för synden. Den är giftig, äcklig, smutsig .... När vi talar med Jesus om detta, tar han in våra synder i sig, bär dem bort, men kommer sedan tillbaka till oss för att med sitt blod rena folket. Vi får överlåta alla dem som lekt smäleken med oss. Vi överlåter och förlåter. ”O vilken kärlek underbar sann. aldrig har någon älskat som han”
Nu hittar vi en ny lek:
KÄRLEK är en kär lek, som Guds befriade barn dras in i när vi blivit så visa att vi tagit kontakt med honom som kallas VÅR VISHET. Det är Jesus som är vår vishet. När vi hittat in i Jesu kärlek går vi inte längre och hukar och ser misslyckade ut. Vi blir stolta! Den stolte skall ha sin stolthet i HERREN (1 Kor 1:30-31, Bibel 2000)
I Ordspråksboken 8 berättar Visheten om hur han hade det innan han föddes i Betlehem: då var jag som ett barn inför honom. Jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom (Ordspr 8:30).
När vi läser det ordet förstår vi varför Jesus så ofta talade om att vi ska vända om och bli som barn. Något spännande sker när vi omvänder oss. När någon omvänder sig till Herren tas slöjan bort (vi blir avslöjade). Vad händer sen? Blir vi utskällda? Nej, den helige Ande, Hjälparen, dyker upp: Herren är Anden, och där Herrens Ande är där är frihet. Och sedan berättar Paulus för oss att vi får se Herrens härlighet, vi förvandlas. Den tunga packningen av stöddighet och syndighet tas bort. Vi hittar Guds barns härliga frihet och får vara med i Guds barns kära lek inför den himmelske Fadern.
Med den tonen från himmelen går vi tillbaka genom stadsporten, till samhället. Vi har fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull (Fil 1:29). Allt liv lides fram. Också nytt liv i församlingen! Vilket uppdrag till tjänarna. Kom och hör vad Gud har sagt! Kom och se vad Gud har gjort! vår vilja har fått en ny kick:

Därför vill vi genom honom frambära lovsång som ett offer åt Gud,
en frukt från läppar om prisar hans namn.
Men glöm inte att göra gott och dela med er, sådana offer behagar Gud. 
(Hebr 13:15-16).

Kärlek är en kär lek!


Dagens evangelium,Johannes 16:16-22.
EN KORT TID som tar slut och GLÄDJEN som ej slut.
Detta är budskapet i första och sista versen.
När man läser dagens evangelium kan det hända att man tycker att Jesus är inte så lite ”tjötig”. En kort tid ... en kort tid ... en kort tid ... sju gånger upprepas de orden. Ni förstår ingenting. Jesu lärjungar förstår ingenting och jag förstår ingenting ...
Jag förstod ingenting förrän jag tog kontakt med den som skrivit Sångpostillan. Vad han på kort tid fick ut mycket av ”en kort tid”! Var får han allt ifrån? Jag fick veta hur lärjungarna då kunde komma ihåg vad Jesus sagt, trots att de inte hade penna och papper eller bandspelare. Jag fick lära mig hur vi kan lära oss att hindra att det som går in genom ena örat inte skall gå ut genom det andra. Jag fick lära mig hur man kan lita på att det Jesus säger verkligen håller. Jag fick lära mig att man kan få andlig insikt genom att dyka på huvudet vid Åh Stiftsgårds brygga.
Framför allt fick jag lära mig hur glädjen inte bara blir en flyktig gäst då och då och blir kvar. Jesus slutar med att säga:

Ingen skall ta er glädje ifrån er.

Kom och läs för att dras in i Guds barns glädje och kära lekar uppmanar er

Bengt Pleijel 88+
som gärna hjälper dig att få kontakt med Sångpostillans författare, för att i en kort tid får höra vad han säger om en kort tid. Träffpunkt: Sångpostillan årg 1, sid 226 eller tryck här
Om du vill veta vad densamme svarade på frågan: ”Behövs omvändelse när alla säger att jag duger?” så finns det kloka svaret på bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd/ adresslista 8 / visdomspärlor / Behövs omvändelse ... tryck här
Vill du förbereda dig för Pingsten, läs om Anden i bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd/ adresslista 3/ nyfikenvandringar 39-60. Tryck här


onsdag 15 april 2015

Inför tredje söndagen i Påsktiden

Det doftar GODHET i tredje söndagen i Påsktiden. Andas djupt! Vi vandrar idag in i godheten tillsammans med DEN GODE HERDEN . Glöm inte att ta på dig bra skor (Ef 6:15).

FÖRSTA VANDRINGEN – i sällskap med Hesekiel i dagens GT-text från Hes. 34:11-16. Här får vi

HERDENS PROGRAMFÖRKLARING.
Som herden vårdar sig om sin hjord ... så skall jag vårda mina får ...De skall få komma till ro på härliga ängar ... saftigt bete skall de finna ... Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka ...

Söndagen heter på latin: Misericordias domini, Det är ”Herrens medkänslas” dag. Cordia betyder hjärta. Miseri syftar på de miserabla. Herren, den gode Herden, har hjärta för de miserabla, de svaga och tillknycklade. Jfr barm-härtighet = hjärta för de arma!
Men så berättar Hesekiel något som kan trösta en del av oss: Herden har inte glömt bort de starka och välmående! Det är inte klokt vad bra vi kan få det hos den gode Herden, vi, både snälla och stygga och snällstygga.
Men kom ihåg: Du får komma som du är. Men du behöver inte förbli den du är!!!! Herden gör något spännande med dig. Förstår du inte att Herrens godhet vill föra dig till omvändelse? (Rom 2:4). Om Han får göra som han vill, kommer han att förändra ditt hårda och envisa hjärta, (Rom 2:5). Han vill smitta dig med innerlig medkänsla (Kol 3:12). Du får hans ömhet, hans längtan efter att få upprätta svaga och tillknycklade. Vad bra människor omkring dig kommer att få!


ANDRA VANDRINGEN - i sällskap med Johannes i dagens evangelium, Johannes 10:1-10. Här får vi

ETT PERSONLIGT MÖTE MED DEN GODE HERDEN.
Han öppnar grinden och släpper in oss i fårafållan. Han räddar oss från tjuvar, rövare, främlingar och stygga människor som stjäl, slaktar och dödar. Men till oss som kommit in i fårafållan talar han om vad han vill oss: Jag har kommit för att ni skall ha liv, och liv i överflöd.


TREDJE VANDRINGEN - i sällskap med Kung David i dagens psaltarpsalm, Psalm 23:1-4. Vi träffar där

HERDEN OCH HANS HJORD.
Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din KÄPP och STAV, de tröstar mig.

Vi stannar vid FYRA RASTPLATSER för att TÄNKA TILL:
1. tycker du att det är mycket som fattas dig. I så fall: Varför?

2. Om den gode Herden få ta hand om dig: först vila – sedan ila! först styrka, liv, vederkvickelse - sedan vandring på rätta vägar - inte alltid på lätta.

3. När det mörknar på färden i världen och jag bäst behöver Herden, då är han allra närmast mig. Tro blir för-TRO-ligt förhållande. HAN, HAN, HAN, HAN försvinner och byts ut mot DU, DU, DU, DU! Jag fruktar inget ont.

4. KÄPP OCH STAV TRÖSTAR. Har du upptäckt den trösten? KÄPPEN var en klubba som Herden använde för att klubba ned vargar och satans otyg. STAVEN hade en krökning upptill (jfr biskopsstaven). När lamm och får bar sig fåraktigt åt och ramlade ned i någon klyfta, fångade Herden fåren ur fördärvets grop. KÄPP OCH STAV TRÖSTAR, när vi låter Herden ta hand om oss, då vi burit oss fåraktigt åt!


FJÄRDE VANDRINGEN - i sällskap med Kung David i dagens psaltarpsalm,Psalm 23:5-6. Du träffar där

KUNGEN OCH HANS FOLK
Du dukar ett bord i mina ovänners åsyn du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i Herrens hus för evigt.

Vi stannar vid FYRA RASTPLATSER för att TÄNKA TILL:

1. Jesus Kristus, DEN SMORDE – KONUNGEN - dukar ett bord. Han bjuder på fest. Du blir hedersgäst!!!! Folk häpnar, ovänner stirrar, reagerar: Vad har hänt med honom? Jfr Psalt 40:2-4

2. DEN SMORDE SMÖRJER DITT HUVUD MED OLJA. När kungen kröntes blev han smord med olja. Jesus är KRISTUS den Smorde Konungen. Vi är KRISTNA, de smorda. Kungabarn!

3. KONUNGEN låter mig leva i himmelskt överflöd: Han fyller min bägare till brädden (Bibel 2000). Den flödar över (Folkbibeln -14). Han fick som han ville: Ge liv, och liv i överflöd!

4. Eftersom du är dyrbar för honom och han är rädd om dig, låter han TVÅ LIVVAKTER ta hand om dig. De heter GODHET OCH NÅD. De får till uppgift att beskydda dig och se till att du känner dig hemskt hemma hos den gode HERDEN. Evinnerligen!


FEMTE VANDRINGEN - i sällskap med Petrus i episteln från 1 Petrus 2:22-25. Vi lär oss

FÖLJA JESU ”ANNORLUNDAEXEMPEL”.
Kristus begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser, när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. Ni var vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Vi stannar vid tre RASTPLATSER för att TÄNKA till.
1. En kristen underkastar sig ingen men underordnar sig alla. (läs 1 Petrus 2:18-21)
Jesus gör så. Han stiger ned i vår skuld och vårt lidandes djup. Han uppsöker platsen nedanför oss. Där har han ögonkontakt med Fader vår i himlen. Han har Gud för ögonen och kan han se på dig och mig med Guds möjligheter (se Bibel 2000, v 19).
UNDERKASTELSE är något som någon annan gör med mig: trampar, förnedrar, behärskar. UNDERORDNING är något jag själv bestämmer. Jag väljer att inta Jesu ”nedanförposition”. Jag får då Gud för ögonen. Jag ser på varje människa tillsammans med Jesus, han som sitter på tronen på Guds högra sida.
Detta betydde mycket för slaven. Slaveriet upphörde inte genom UPPROR. Sådana förekom, men slogs blodigt ned. Slaveriet upphörde genom UPPTÄCKT av himmelsk närvaro. När slaven nåddes av evangelium hittade han sitt människovärde. Är ni döpta in i Kristus, skriver Paulus i Gal 3:26-28 är nu ingen längre slav eller fri ... Alla är ni ett i Kristus. Slaven lärde sig att ha Gud för ögonen (se Bibel 2000 v 19 och v 20).

2. En kristen ger inte igen men ger i överflöd.
Jesus gav inte igen. Han blev skymfad, hånad, föraktad, ifrågasatt ... Men han svarade inte med samma mynt. Han svor inte, förbannade inte, hotade inte med vedergällning,
Det kan hända att vi gärna vill göra så, när människor är dumma mot oss. Vi använder KÄPPEN, klubban, för att drämma till dem och STAVEN för att stöta ned dem i fördärvets grop. Det blir värst för dem. Men när du ger igen syndar du! Kristus begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.
Vad gjorde Jesus? Han bad! Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. (1 Petr 2:23). Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör. (Luk 22:34). Vilket underbart konfliktrecept! ”Jesu annorlundaexempel”.
Stefanos gör som Jesus. Han ber för sina bödlar: Herre, ställ dem inte till svars för denna synd (Apg 7:60). Bland dem han ber för står en viss Saulus, han som drabbas av Herren själv på vägen till Damaskus. Den store Saulus, som såg ned på alla, blir den lille Paulus som har Gud för ögonen. Han hittar Livets melodi: Inte ge igen utan ge i överflöd. Det han ger har haft följdverkningar också för oss.

3. En kristen berättar om en som är själars herde och vårdare.
Petrus berättar om Jesus. Han ger oss ett ”annorlundaexempel”. Ett nytt mönster! Jesu mönster är inte att lära oss att svälja förtreten och inte att försöka skaka den av oss. Det är inte att säga att det den andre gjort är betydelselöst. Det HEN gjorde, gör ont! Och om du inte får hjälp, kommer HEN att sätta sig i magen och HEN håller dig vaken om natten och HEN ger dig magsår och HEN höjer ditt blodtryck ... och ... och ... och ... Ack! Ack!
Petrus vet något bättre: Enda sättet att klara HEN är HÄN-vändelse till Jesus! Jesus ger genom sitt liv skissen, en "målarbok" som vi ska fylla i och färglägga genom våra egna liv. Det betyder: Vi överlämnar vår sak till honom dömer rättvist! Gud är den rättvise, opartiske Domaren. När vi själva sätter oss på domstolen blir det så lätt dumstolen.
Vi överlåter HEN till Honom som är en rättvis domare. Vi överlämnar oss själva till Jesus, som är våra själars herde och vårdare.
Egentligen är detta något helt fantastiskt! Något vi får öva oss med i de små förtretligheterna som drabbar oss. Då kan vi sedan ta de större. När vi överlåter och när vi förlåter, händer det något med oss. Jesus griper in och gör något alldeles nytt med oss. 1 Petrus 2:24-26 berättar om det: När vi bekänner synden tar han bort den. Han läker våra inre sår. Han låter oss hitta ett nytt liv. Han umgås förtroligt med oss. Vilken underbar Herde och själasörjare!

GODA önskningar på din godhetsvandring önskar
Bengt Pleijel 88+

som gärna följer med dig på din vandring genom dagens evangelium i SÅNGPOSTILLAN, årg 1, sid 220. Tryck här så hamnar du mitt i fårafållan. Dagens epistel finns utlagt på bibelskolan.com och finns bland OASER I ÖKNEN, 1 Petrus 2:18-20, tryck här. 1 Petrus 2:21-23, tryck här


onsdag 8 april 2015

Inför andra söndagen i Påsktiden.

Kära Quasimodogéniti!
Nu fick du en ny titel som du inte haft en aning om – Quasimodogéniti. Ju krångligare desto finare! Du har säkert upptäckt – du som är en lycklig ägare av en psalmbok - att vissa söndagar i fastan och Påsktiden har latinska namn. Sångpostillan berättar alltid om vad de betyder. Quasimodogéniti betyder ”nyföding”. De som i urkyrkan döptes på Påskdagen kallades ”nyfödda barn”. Läs 1 Petrus 2:2-3. Efter dopet ikläddes de den vita dopdräkten, Kristi rättfärdighets kläder. De bar den vita dräkten varje dag under veckan efter Påsk. De skulle riktigt få lära sig att de hörde ihop med Jesus. ”Ni har blivit Quasimodogéniti! Sträck på er kungabarn”, sa man till dem. Och till oss kommer ropet från urkyrkan: Kom ihåg att vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött er på nytt till ett levande hopp (1 Petr 1:3).
Ni är Quasimodogéniti. Ni har blivit JESU-iter!!! Sträck på er ....

I påskgudstjänsterna hörde vi segerropet:

KRISTUS ÄR UPPSTÅNDEN!
JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!!!

Jesus, som var korsfäst, död och begraven, visar sig i full vitalitet. Vi fick jubla och triumfera och dansa och klappa i händerna! LIVET VANN, DESS NAMN ÄR JESUS!!!
Detta hände med Jesus. Men vad betyder det för oss? Jesu uppståndelse gav inte bara liv åt Jesus. Den gav liv åt oss, läste vi i 1 Petr 1:3. Det skedde berättar Paulus för Titus, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande (Titus 3:5). Låt oss, käre Quasimodogéniti, nu vända om och bli som nyfödda barn och gå på upptäcktsfärd i Påskens glädje. Vi kommer att hitta en NYSTART!
Vi vänder oss därför till vår Fader, du som är himlen.
Han vill umgås förtroligt med sina barn (läs Psaltaren 25:14-15). När vi, Quasimodogéniti, flockats omkring honom, börjar han berätta om sitt förbund. Vi hör ihop, säger han och berättar om tre B:n – be så får ni BOK, BAD och BORD.

Boken
drar oss in i den stora berättelsen om Ordet. ”Jag sänder min Son till er”, berättar Fadern. ”Han är Ordet genom vilken jag kommer till tals med er. Jag har sett till att hans liv blivit skildrat i en bok”.
När vi läser den, säger den oss kanske inte så mycket till en början. Orden ligger där tysta och stumma. Om vi inte begriper något så får vi titta på receptet som ligger i ordet BEGRIPA. Först BE, sedan GRIPA. ”När du börjar be sänder jag till dig min Ande”, säger Fadern. ”Han griper tag i dig. Han drar dig in i min kärlek”.
När vi dröjt där en stund börjar det spritta till i bokstäverna. Det beror på att Gud har andats in liv i dem genom sin Ande. Bokstäverna är inte döda. De är fyllda av liv, kraft, ljus, glädje, tröst ... Det händer något när vi inte bara läser i boken utan BE-grundar vad där står. Vi upptäcker att vi är med i varje händelse. Vi finns där. Men också Jesus finns där. Där kan bli saliga möten! Unna dig nu i påsktiden att upptäcka att påsktidens dramatiska händelser handlar om dig.

Du läser om Maria som gråter vid graven. Du ställer dig bredvid henne och hör hur Jesus nämner också ditt namn. Han vill dig något.
Du ställer dig bredvid Tomas och upptäcker hur Tomas ord också blir dina: Min Herre och min Gud!
Du ser hur Jesus tar hand om den förtvivlade Simon Petrus. Men också om dig! Du upptäcker hur varsamt Jesus drar dig in i sin kärlek.
När du tror att Jesus är borta och glömt bort dig får du höra någon av dina syskon i tron som ropar till: Det är HERREN! ”Tro inte att Jesus är borta. Tro inte att Jesus är död. Han lever och ger oss att äta av livets bröd”. Boken ger oss berättelsen om hur Kärlekens Gud drar in oss i sin kärlek.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VAR PRIS FÖR LIVETS ORD!

BADET
Det händer något med oss i dopet. Vi får ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, skriver Paulus till Titus (3:5). Vi dras genom dopet in i de dramatiska händelserna på Långfredag och Påskdag. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss. Så läser han för oss ur sin bok, Rom 6:3-4.
Vet ni då inte att vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död. Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att vi också vi skall leva i ett nytt liv.

LEVA I ETT NYTT LIV!

Hur hittar vi detta liv? Öppna Boken och läs! Allt som sägs och skrivs efter Påsk talar, spelar, sjunger om det.
De första kristna fick gå i den vita dopdräkten en hel vecka efter dopet. De skulle tala om både för sig själva och för andra att de hörde ihop med Jesus.
Du får börja varje morgon med att se till att du är ordentligt klädd!
1.Varje morgon får du säga NO till den Ondes onda ondo!
Du lägger bort mörkrets gärningar och klär dig i ljusets vapenrustning (se Rom 13:12). Mörkrets furste klär ut sig till en varg. Han lurpassar på dig. Han längtar efter lammstek till middag. Men när Ljuset från Jesus tänds förbländas Fursten och lommar förblindad bort!
2.Varje morgon får du säga YES till JESus!
Genom honom är du inte bara ”nyföding”, en Quasimodogéniti. Du är ett kungabarn - utvald, helig och älskad! Paulus påstår det i Kol 3:12-16.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.

Läs denna text långsamt. Upptäck hur släkt och vänner, grannar och kollegor dyker upp i varje mening. Besvärliga och härliga, underliga och underbara. Hur skall du klara av dem idag?
Upptäck då att det är dopdräkten du tar på dig.
I dopet hände detta: Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus (Gal 3:27).
I dag händer detta: Ikläd er Herren Jesus Kristus! (Rom 13:14). Han finns med i varje ord från Kolosserbrevet (Kol 3:12-16). Hör hur han säger: Detta vill jag hjälpa dig med idag!
Dessa klädesplagg inte är till för att framhäva oss själva. Varje plagg hjälper oss att tänka på andra tillsammans med Jesus. Här är Storebrors kläder. Vi klär oss i Jesu sinne. Vi klär oss därför att vi är representanter för honom. Han bor i oss och vill arbeta genom oss.
Låt dig varje morgon rustas med GODHET genom att ta på dig GODHETENS KLÄDER, så att du kan gå med i GODHETENS MOTRÖRELSE tillsammans med DEN GODE HERDEN.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VARE PRIS FÖR DOPETS BAD

BORDET
Jesus har inte glömt bort dig! Och du: Glöm inte alldeles bor vad du har: Frälsaren vänskap, nåd och gemenskap, Ännu han lever, densamme han var, (Sv Ps 572:1). Han vill att Du ska komma ihåg honom, inte i första hand hur han vandrade omkring och gjorde gott och sa starka ord av ande och liv.
Han vill att du skall minnas HANS SEGER PÅ KORSET! Han dog och uppstod, Detta gjorde Han för Dig! För att hjälpa dig att komma ihåg det, stämmer han möte med dig i en måltid, vid nattvardsbordet:
Tag och ät. Detta är min kropp ... Gör det till min åminnelse.
Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod.
Gör det till min åminnelse.
I denna måltid hör du pulsslagen från Guds fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!
Han vill att du ofta möter honom där. Han säger ju: SÅ OFTA! Han längtar efter Dig och han vet att du behöver honom.
Med hans seger i hjärtat får vi en NYSTART att leva ut hans kärlek var dag.
En psalmstrof börjar gnola i oss:
DIG VARE PRIS FÖR NÅDENS BORD!

Många erfarenheter av påsktidens glädje önskar dig
Bengt Pleijel 88+
som också gärna slår följe med dig till en fisketur i Tiberiassjön. Där får vi tillsammans med sju lärjungar möta Jesus. Träffpunkt: Sångpostillan, årg 1, andra söndagen i Påsktiden, sid 211. Vi datorn tryck här.

På bibelskolan.com kan du hitta BENGTS ÅTERVÄNDS-GRÄND, adresslista 2, nyfikenvandring 34, där du får lära dig ATT LEVA i en ny lovsång ... med ett levande hopp ... i ett nytt liv ... av Guds kraft ... med Guds slutliga triumf för ögonen ...med ett framtidshopp för oss själva ... med ett framtidshopp för världen.

På BENGTS ÅTERVÄNDSGRÄND adresslista 11 hittar du GUDS VAPENRUSTNING. Botanisera gärna på Återvändsgränden. HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS hittar du på datorn om du skriver HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS på Google. Och kom ihåg att detta inte bara är till för de snälla barnen .... om vi delar räcker det åt alla!
Skriva ut