måndag 1 februari 2021

Inför söndagarna i februari

Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis 

för söndagarna i februari 

med utgångspunkt från första årgångens texter:


Kyndelsmässodagen


Fastlagssöndagen


Första  söndagen i fastan


Andra söndagen i fastan


lördag 2 januari 2021

Inför söndagarna i januari

 


Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis 

för söndagarna i januari, 

med utgångspunkt från första årgångens texter:


Inför Trettondedag Jul och söndagen efter Trettondedagen   klicka här


Inför andra söndagen efter Trettondedagen   klicka här


Inför tredje söndagen efter Trettondedagen klicka här


Inför Septuagesima    klicka här

    

Skriva ut