måndag 1 februari 2021

Inför söndagarna i februari

Här finns länkar till Himmelskt söndagsgodis 

för söndagarna i februari 

med utgångspunkt från första årgångens texter:


Kyndelsmässodagen


Fastlagssöndagen


Första  söndagen i fastan


Andra söndagen i fastan


Skriva ut