måndag 25 april 2016

Inför Bönsöndagen

LÅTOM OSS BEDJA

är BÖNSÖNDAGENS uppmaning till OSS. En dag i bön kan bli alla dagar i bön. Det gäller OSS!! ”Genom kyrkans tysta förbön, buren fram i tålig tro, andas världen, rörs mot enhet, läks dess djupa sår ihop” (Sv Ps 528:3).
Kan du be? Vi får säga som lärjungarna: Herre, lär OSS att be! Och Jesus svarar: När NI ber skall NI säga FADER… Dagens texter är: Lukas 11:1-3 och Jeremia 29:11-14, Johannes första brev 5:13-15. Vill du vandra med mig genom dem gå till Sångpostillan, i boken sid 228, eller tryck här. Där träffar du också Jeremia och Johannes. De berättar om hur vi kan få en framtid och ett hopp och hur vi frimodigt kan tro att Gud hör vår bön.
I dag består himmelskt söndagsgodis av att hitta rikedomar i bönen Fader vår. Jag berättar vad jag har hittat. Vågar du vandra med, hittar du fler.
Låtom OSS bedja!
Bengt Pleijel 89+

En vandring med Jesus in i bönen Fader vår
Fader vår, som är i himmelen / Vår Fader, du som är i himlen.
Mitt i denna bön finns Jesus.
FADER… Jesus lär oss att säga så. Den Gud vi tror på är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader (Läs Ef 1:3, 3:14-26). Hela Jesu liv går ut på att visa oss Fadern. Jesus vill nu leda oss in i ett personligt kärleksförhållande till Fadern. Fader, allt i dig sig gläder…” (Sv Ps 329:4)
VÅR … Jesu Gud och Fader är VÅR Fader. Ordet VÅR vill rädda oss från individualismens fångenskap:”Satsa på dig själv!” Vi behöver inte vara ensamma. I ordet VÅR träffar vi många syskon i tron. Det kryllar av Guds barn…
...SOM ÄR I HIMMELEN… Han är hos oss nu. Gud är inte en kall intelligens eller ett opersonligt öde långt bortom rymder vida. Han låter oss se himlen öppen, (Joh 1:51).
BÖN: DU är vår Far och du älskar oss, dina slarviga och dumma barn. ”Du öppnar o evige Fader i Kristus din famn.” (Sv ps 393:1). Och när vi i nattvarden kryper upp i den famnen, hör vi pulsslagen från Ditt Fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG! Då förstår vi att himmelen inte är någonstans ovanför oss utan mitt ibland oss och i oss.

Helgat varde ditt namn / Låt ditt namn bli helgat.
Mitt i denna bön finns Jesus. Så här bad han själv. Han säger: Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig (Joh 17:6, jfr vers 26). Jesus gör Gud känd för oss. Våra egna tankar och funderingar kan leda oss vilse. Jesus vet vem Gud är, och han leder oss in i ett personligt förhållande till Fadern. Vi stannar i lovsång och tillbedjan inför den himmelska tronen. Och när vi varit där inför Fadern vill vi gärna hålla hans namn heligt. Låt ditt namn bli helgat.
BÖN: Hjälp oss, Fader, att nämna Ditt namn med vördnad och värme och inte tänka ytligt och slarvigt om det som är heligt. Hjälp oss att leva så att Ditt namn blir ärat. Hjälp oss att ständigt ta emot Din kärlek och leva ut Din kärlek, ty så helgar vi Ditt namn.

Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma.
Mitt i denna bön står Jesus. Det är han som är kung i detta rike. Runt omkring Jesus står vi, rikets medborgare. Han låter oss se in i rikets framtid. Vi ser att Guds rike inte består i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande (Rom 14:17). Och ju mer vi får se detta verkliga liv desto mer vill vi be och kämpa för att Jesus skall bli kung och Herre i alla sammanhang. Vi prioriterar Guds rike. Sök först…
BÖN: Låt ditt rike komma till våra hjärtan, så att du får regera oss inifrån. Låt ditt rike komma till våra hem, så att Du där får vara kung och hedersgäst. Låt ditt rike komma till våra arbetsplatser, så att rikets friskhet får driva bort allt sjukt. Låt ditt rike komma till de trötta och ledsna så att de förstår din mening med dem. Låt ditt rike komma till människor av alla folk och raser, så att rikets glädje når ut till dem. Ja, låt ditt rike komma

Ske din vilja såsom i himmelen, så ock på jorden / Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Mitt i denna bön står Jesus. Han låter oss se in i himlen.
SÅSOM I HIMLEN: De får se hur Guds vilja sker där. Änglarna står inför Fadern. De fyller himlen med lovsång och tillbedjan De kan inte låta bli annat än att tacka och lova, lyda och tjäna honom..
SÅ OCK PÅ JORDEN: Jesus drar oss in i himmelens livsström, så att vi kan sprida denna glädje och lovsång och kärlek till jorden. Ty här på jorden sker inte alltid Guds vilja. Här finns onda viljor som förvandlar livet till ett helvete och själviska viljor som sliter sönder gemenskapen mellan människor och mellan folk, och sataniska viljor som får människor att göra varandra illa. Därför ber vi...
...SKE DIN VILJA: Korset slår en bro mellan himmel och jord, ty Gud vill att alla människor skall bli frälsta (1 Tim 2:4) När en syndare leds till korset och blir förlåten och förlöst, då sker Guds vilja och då blir det himmel på jorden.
BÖN: Det blir himmel på jorden där du, Jesus, går fram. Guds vilja sker varje gång som vi syndare kommer till Ditt kors och tar emot syndernas förlåtelse, liv och salighet. Låt Din helige Ande utrusta oss med kampsinne och helig upprördhet så att vi i Ditt namn kan gå emot ondskans attacker och proklamera Din seger över all ondska och allt djävulskap. Då sker din vilja på jorden så som i himlen.

Vårt dagliga bröd giv oss idag / Ge oss idag det bröd vi behöver
Mitt i denna bön står Jesus. Genom att Jesus tar oss med inför vår Fader som är i himlen, ger han oss perspektiv på vardagliga bekymmer.
GE OSS IDAG: Det är inte någon självklarhet att frukosten skall stå på bordet. Jesus lär oss att be: Ge oss. Gud är givaren av mat och dryck. Vi får tala med honom om allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta.
Ordet OSS utmanar oss. I det ordet finns nödens barn. Och mitt inne i det ordet finns Jesus, som sänder oss med kärlekens drivkraft till dem.
DET BRÖD VI BEHÖVER.
Uttrycket bröd samlar upp allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta såsom mat och dryck, skor och kläder, bostad och bränsle, arbeta och fritid, hälsa och krafter och mera sådant.
Jesus står mitt i denna bön för att lära dig att inte göra dig bekymmer för morgondagen (Matt 6:34). Han hjälper dig att överlåta oron och bekymren åt vår Fader. BE-KYM-MER = BE MER när du får det KYMigt.
BÖN: När du välsignar brödet på altaret, välsignar du hela vår vardag. Du ger oss glädje och kraft att ge ut oss för varandra, såsom du utgav dig för oss. Du ger oss en glädje i att dela med oss av vårt bröd till vår broder i nöd.

Och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro / och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Mitt i denna bön står Jesus. Han lägger våra synder i sina sårmärkta händer, när vi bekänner dem. Han lyfter av dem. Han bär dem bort. Han är den ende som klarar av soporna i vårt liv.
Ordet OSS är utmanande. Inne i det ordet finns människor som kanske fått det svårt genom att ingen älskar dem. De har mött förakt och hårda blickar. De har kanske sårat oss. Och vi ha sårat dem...
Nu lär Jesus att bedja: förlåt OSS … Det är som om Jesus uppmanar oss att ställa oss bakom dem vi anklagar. De kanske har blivit så besvärliga, därför att vi inte har sett dem, gett dem kärlek, bett för dem. Jesus ställer sig här bredvid oss och bakom dem och förestavar en förlåtelsebön. Och Jesus säger att vi själva bestämmer hur mycket förlåtelse vi vill ha: förlåt oss SÅSOM också vi förlåta
Bön: Hjälp oss att se våra egna synder och ärligt bekänna dem. Förlåt mig! Förlåt oss! Förlåt dem! Hjälp allt ditt folk att hitta förlåtelsens glädje, ty där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet.

Och inled oss icke i frestelse utan fräls ifrån ondo. / Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Mitt inne i denna bön står Jesus. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan och allt djävulskap och som vill och kan leda oss igenom alla FRESTELSER och PRÖVNINGAR.
FRESTELSEN kommer från Djävulen. Han fresta oss för att få oss att falla.
PRÖVNINGEN kommer från Gud. Han prövar oss för att få fram mer tro och mognad hos oss. En muskel som aldrig övas blir slapp och oduglig.
När frestelser och prövningar kommer över oss, ber vi här att Jesus tar hand om oss. FRÄLS OSS IFRÅN ONDO. Rädda oss från det onda omkring oss och från det onda i oss och från den OndeS Onda OndO.
Jesus finns i ordet OSS. Vi ber tillsammans med Jesus som segrat över ondskan.
BÖN: Om du, vår käre Fader, behöver pröva oss, så pröva oss inte med så mycket framgång att vi frestas att tro att vi klarar livet utan dig. Pröva oss inte med så stora svårigheter att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få eller att det inte finns någon kärlek eller någon mening med livet. Var med oss och alla nödens barn i vardagens småhändelser, så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själva, okänsliga för dem som är i nöd. Ta du hand om oss. Vi vill höra ihop med dig, du som är vår käre himmelske Far.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet /
Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.
Mitt inne i denna bön står Jesus. Tillsammans med honom slutar vi vår bön med lovsång. ”Fader, innan jag slutar min bön vill jag bara prisa Dig. Jag vill tala om hur underbar Du är. Jag vill låta mitt hjärta fyllas av Din kärlek. Jag vill bara fortsätta att vara hos dig ”.
RIKET ÄR DITT Gud, du är chefen. Du styr. Du har allt under kontroll. Du regerar över allt. Du är på tronen.
OCH MAKTEN Makten är i händerna på den makt som är större än människors. När vi får uppdrag att styra, vill han vara med oss så att makten inte får makt över oss. OCH HÄRLIGHETEN Hela jorden är full av Guds härlighet. Härlighet, ära (kabod). Grundbetydelsen är ”tyngd”. Äran är för tung för oss människor. Endast en allsmäktig Gud klarar av att bära den. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. ”Det är Gud som all äran skall ha”.
I EVIGHET. Riket och makten och härligheten börjar innan allt blir till. Den pågår när allting tar slut för oss och den här världen. Från evighet till evighet.

AMEN
Amen – ja, ja, det skall så ske – är nyckeln till all lovsång: Den himmelska härskaran har hittat den. Läs Joh Upp 7: 12 (1917) och sjung med Guds änglar:
AMEN. LOVET OCH PRISET OCH VISHETEN OCH TACKSÄGELSEN OCH ÄRAN OCH MAKTEN OCH STARKHETEN
TILLHÖR VÅR GUD I EVIGHETERNAS EVIGHETER. AMEN.


tisdag 19 april 2016

Inför femte söndagen i Påsktiden.

Välkommen till SJUNG-SÖNDAGEN!

Ja, den heter så i sin underrubrik: CANTATE - inledningsordet i dagens gamla introitus: Cantate Domino canticum novumSjung till Herrens ära en ny sång. Det är också dagens Psaltarpsalm (118:1-8). Denna söndag vill hjälpa våra ”hjärtan att i livets alla växlingar ha sitt fäste i den sanna glädjen”(citat från förslag till dagens bön).
Mitt i alla växlingar, som skakar oss, kan något oväntat, spännande och underbart hända oss: Vi får lära oss att VÄXA I TRO. Det är söndagens tema. Vi får gå från krasch till krasch, och från kraft till kraft, och mogna och bli både trofasta och rotfasta.
Det går att sjunga om växandet. När Andens vind började blåsa genom kyrkor och samfund på sjuttio- och åttiotalet var det många som hittade melodier till bibelord. Om något av värde skulle ske i våra liv och våra församlingar så lärde vi oss att ”inte genom någon människas styrka eller kraft skall det ske utan genom min Ande, säger Herren” (Sakarja 4:6, Sv Ps 682). I Psaltaren 71, som i 1917 års Bibel hade överskriften ”en gammal mans bön” sjöng vi ofta detta ord: Ja, låt mig växa till alltmer och trösta mig igen …(Psalt 71:21 Bibel 1917). Också vi som kommit in i gubb- och gum-åldern kan behöva be om att få växa i tro, hopp och glädje. Det finns mer att erfara. Och mogna i. Vi är ju inte riktigt färdigfrälsta! Ännu …
När detta skrivs är datum 19 april. Olof Pettersson har namnsdag. När han hade varit i Tyskland och studerat kallade han sig Olaus Petri. En duktig karl, som studerat både i Örebro och Wittenberg. Han var en tid kansler hos Gustav Vasa, blev prästvigd vid 47 års ålder och kyrkoherde i Stockholm. Mäster Olof var tuff. Han vågade kritisera kungen och blev dömd till döden. Men benådades. Han gjorde många bra saker: Bl.a översatte han Bibeln till svenska och han reformerade kyrkan och hel del till.
För mig är 19 april en viktig dag. Det är min dopdag. Då kopplades jag in på kraftledningen från Golgata. Sedan lärde jag mig koppla på strömmen av liv, kraft, ljus, värme, tröst, glädje, lovsång… Hela livet blev ett växande i tro. Ibland åstadkom växandet växtvärk. Men då fanns också trösten där (Psalt 71:21). Jag har fått göra en lång upptäcktsfärd i ”Vattenstämpelns hemlighet”. Skrev en bok om det för en del år sedan (adress, se nedan).
Det finns mycket spännande att hämta och lära sig på denna dopvandring. Bl.a att att det går att ”sjunga lovsång även under nöd” (se Sv Ps 448). Både suckar och sång registreras från himlen. Kvällen före Golgata-dramat sjunger Jesus bl.a Psaltaren 118.

Nu ska du få vara med om något som ytterst få människor får uppleva idag. Du får läsa och lyssna till hur orden från Psaltaren 118:13-15 lyder enligt Olaus Petris översättning:
Man stöther migh at jagh falla skal men HERren hjelper migh.
HERren er mijn macht och mijn psalm och er mijn saligheet.
Man sjunger medh gledhi om segher i the rettferdighas hyddor.
HERRANS högra hand behåller seghren
På swensko enligt Bibel 1917: Man stöter mig hårt för att jag skall falla, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ”Herrens högra hand gör mäktiga ting.” Mose och Israels barn sjöng de orden efter vandringen genom Röda Havet (2 Mos 15:3). Man sjöng den också på Lövhyddohögtiden, den största av alla glädjefester (se Jesaja 12:4). Någon hittade en melodi till den sången. Eftersom du kommer ihåg melodin sjung den själv nu:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ Herren är min starkhet och min lovsång.

Nu går vi in i dagens texter och där får du TRE SJUNG-ORD på SJUNG-SÖNDAGEN

1. Blomstra som en lilja.
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör hur det gnolar och sjunger i det.
Du får de ordet från Hosea 14:5-9 i dagens gammaltestamentliga text. Herren berättar vad han ville göra med sitt folk då. Det är budskap till hans folk idag. Till dig och till…
Gud överger inte sitt folk, trots att de (vi?) varit så besvärliga och trolösa. Han vill inte komma med VREDE utan med KÄRLEK. Han kunde komma med vrede. Vreden är kärlekens våldsamma reaktion mot ondskan. Gud i himlen är inte likgiltig för vad som händer på jorden. Han reagerar. Han blir upprörd då han ser hur vi förstör hans mening med livet. Precis som människor idag blir upprörda över ondska, falskhet, korruption och därför demonstrerar och protesterar och kverulerar.

Jag skall älska dem av hjärtat”, säger Gud. Just nu ser han på dig! Han har lagt ned livets FRÖ i dig. Vad ska det bli av fröet? Ett busfrö? Eller en blomstrande lilja? Som sprider färg, doft, glädje …Just nu ser kanske liljan lite vissen ut. Men han låter daggen vattna och solen skina på dig. Du, kära lilja, öppnar kalken mot himlen, tar emot och reser dig upp och sjunger lovsång tillsammans med popplar, olivträd och vinstockar och cypresser i Guds vackra trädgård. Om det berättar Hosea.
Detta vill Gud göra. Men vill du? Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:42). Vad svarar du? Kanske detta: Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

2. FRIMODIGA INFÖR GUD.
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör det gnolar och sjunger i det.
Du får de orden från 1 Johannes 3:18-24. Läs och stryk under frimodiga inför Gud.
Det är lätt att tappa modet. Det mal tomgång i våra liv. Vi stannar upp, kommer inte fram. Vi känner oss misslyckade, fördömda. Vi har tappat nyckeln till Livet, vi står där ute och fryser och känner oss vilsna…
Johannes ger oss nu i sitt kärleksbrev en nyckel. Det är ordet: INFÖR GUD. Det gäller att inte bli ensam med sitt dåliga samvete och sina krokiga tankar. Ta fram det i ljuset. Gå med det till din frälsare.
Kom INFÖR GUD! Tala med honom. Då får vi veta att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Vårt lilla hjärta har inte den rätta överblicken. Gud vet vad vi har gjort. Han vet också vad han själv har gjort. Han har sänt sin Son för att borttaga vår synd. Därför ser han på oss med Jesu möjligheter. Och han vet att han sänt Anden som påminner oss om vad han har sagt och hjälper oss att leva det liv han har gett. Vi hittar tre ord i frimodighet:

1. Jag blir
 FRI från synd och dåligt samvete. 
2. Jag blir
 MODIG och vågar stå för min tro och leva ut min tro. 
3.
 Jag blir HET. Kärlekens låga börjar brinna i mig.
Så vill Gud att det skall bli i ditt liv. Men vill du? Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han frågar: Vad vill du att jag skall göra för dig? (Markus 10:42). Vad svarar du? Kanske detta: Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

3. Bli kvar i min kärlek
Stoppa ned det ordet i ditt hjärta, vattna det med bön, hör det gnolar och sjunger i det. Det är Jesus som säger så till oss i evangelietexten är från Johannes 15:10-17. Läs och stryk under bli kvar i min kärlek.
Johannes 15 handlar om vinstocken och grenarna. Ett huvudord i de tio första verserna är just ordet Bli kvar, förbli.  Elva gånger står det ordet. Det är ett nyckelord för allt kristet liv. Bli kvar i Jesus. Det blir inget växande, om vi smiter bort från Jesus. 
Man säger: Jag är väl lika bra kristen om jag inte läser bibeln, går till nattvarden, ber och mumlar böner.  Men då är man ju som en bil utan bensin. Bilen står i garaget, ser snygg ut, man kan skryta med dem, men man har ingen nytta av den. Man måste fylla på med bensin, man måste vrida på startnyckeln. 
Vi själva behöver fyllas på med Jesu liv. Frälsningen är en daglig färskvara. Vi behöver ta trossteg, vrida på startnyckeln. Har du upptäckt att nyckeln ser ut som ett kors?

Eller en annan bild: Ta en äppelkvist om våren, sätt den i en vas, den slår ut, ger ifrån sig en doft, den blommar, ger vårkänslor. Men, men, men … 
Äppelkvisten har tappat livets mening, som är att bära frukt. Så med oss. Meningen är inte att vi ska stå där och blomma och bli beundrade. Meningen är att vi skall bära frukt. Jesus säger: har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Hur går det till? Ta emot Jesu liv så att du har något från honom att ge.  Bli kvar i Jesus. Vi är ju döpta in i Kristus, vi ska leva där i trons kraftfält. 
Det som är utmärkande för en bagare är att han finns i ett bageri. Det som är utmärkande för en bibliotekarie är att han finns i ett bibliotek. Det som är utmärkande för en kristen är att han är i Kristus. 
Där,
 i Kristus, förnyas min vilja: Jag VILL …
Där, i Kristus, hittar jag Herrens godhet. HAN ÄR GOD MOT MIG. 
Där,
 i Kristus, tappar jag intresset för min egen ära. Jag vill sjunga till HERRENS ÄRA 
Detta vill Gud. Man vad vill du? Ja, Herre, jag vill att det skall bli som i sången:
Herren är min starkhet och min lovsång /2/.
Han blev mig till frälsning /2/ 
Herren är min starkhet och min lovsång.

Eftersom du är så nyfiken av dig och bara vill ha mer och mer och mer så vet att det finns många fler SJUNG-sånger på bibelskolan.com. På Bengts återvändsgränd hittar du
1) Adresslista 5 Vattenstämpelns hemlighet. Boken är slutsåld men texten finns här, tryck här.
2) Adresslista 3, nyfikenvandring 52 – Kyrkans folk lever i dopet- Tryck här
3) Adresslista 13 Sångpostillan, årg 2, Femte söndagen i Påsktiden. Tryck här. Boken sid 220
4) HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS inte bara för de snälla barnen hittar du på bibelskolans första sida, och på facebook om du vågar bli vän med

Bengt Pleijel 89+


som på detta sätt hälsar till er alla – även till de snälla barnen.
onsdag 13 april 2016

Inför fjärde söndagen i Påsktiden

Välkommen till söndagen JUBILATE. Det är dagens latinska namn. Vi hittar jublet om vi slår in på VÄGEN TILL LIVET. Det är söndagens budskap. På den vägen får vi leva, vandra, växa, förundras ...
Lägg märke till vad vi får för att upptäcka detta:

Vi får EN BIKTSPEGEL.
Det är Jesus Syrak som plötsligt dyker upp ur den boksamling vi kallar apokryferna. Ordet betyder ”undangömd”. ”Apokryfer”, säger Luther ”det är böcker som inte aktats lika med den heliga Skrift, men likväl är goda och nyttiga att läsa”. Boken heter ”Jesus Syraks vishet”. Du kan bli lite visare av att läsa den. Pröva! Boken finns i Bibel 2000 men inte i Bibel 1917 eller Folkbibeln. Idag får vi lyssna till Jesus Syraks bok 28:3-7. ”Så lyder Jesus Syraks vishet ….”
Jesus Syrak säger att det som dödar glädjen är när vi bär agg mot en annan människa och är oförsonliga, vreda, tanklösa, onda. Så länge jag ältar sådana tankar, rör de om i mina sår. De gör ont. De förstör både nattsömn och dagglädje. Vi blir så ömkligt självupptagna. Människor når inte fram till oss. Gud når inte fram till oss. Han kan inte ge sårvård och läkedom, säger Jesus Syrak. Det är därför bra om vi får träffa en annan Jesus. Petrus berättar om honom: Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade .  Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare (1 Petrus 2:24-25). Det är inte klokt vad bra vi kan få det!
Men det finns ännu mer att få, erfara och upptäcka.

Vi får ÖGONMÄRKE OCH ÖRONÖPPNARE.
I dagens epistel från 2 Kor 4:26-28 träffar vi Paulus. Han tröstar alla nuvarande och blivande pensionärer. När min yttre människa bryts ner, när jag tacklar av och jag ser illa, hör illa och går illa, när minnet har sprungit och gömt sig och krämporna gnäller och gnisslar, då är det inte kört. Min inre människa förnyas dag för dag. Paulus hjälper oss att hitta ÖGONMÄRKET. Rikta blicken mot det osynliga, säger han. Där finns hem-ligheter att hem-ta!
Vår invärtes människa har både öron (Sv Ps 81:3) och ögon (se Ef. 1:25).
Tänk på förbundet, uppmanar oss Jesus Syrak idag.
Rikta blicken mot det osynliga, skriver Paulus.
Upplåt du vårt hjärtas öra, ber Lina.
Och kung David, han tröttnar inte på att upprepa: Herren är förtrolig
 med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid
 upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet.
 (Psalt 25:1-15 Fb15).
Ögonmärke och öronöppnare hjälper oss hitta hemligheten att BEGRIPA det ingen begriper.
Det börjar med BE. Hjärtats förtroliga samtal med Herren. Då blir jag GRIPEN av osynliga händer som lyfter mig in i Guds fadersfamn. Det hjärtat klappar varmt. Men mitt hjärta bultar våldsamt, hårt och i otakt. Vi behöver träffa den store läkaren Jesus Vi träffar honom i dagens evangelium från Johannes14:1-14. Där berättar han om hur...

...vi får bot mot HJÄRTBESVÄR
Låt inte era hjärtan oroas, säger Jesus allra först. Känn ingen oro!
Detta säger Jesus 24 timmar före sin död.
Klart att lärjungarna vara oroliga. De undrar och frågar. Vart går du? Hur ska det gå för oss? Hur ska vi hitta dit du går? Finns det bostad för oss där?
De frågar och Jesus svarar. Kanske detta påminner oss om hur viktigt det är att ta in Jesus i våra grubbel. Herren är förtrolig med dem som vördar honom.
Jesus botar deras hjärtbesvär genom sitt ord. Hans ord är att lita på. De är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet (Ordspr 4:22-23).
En from jude påminner sig dagligen genom ”shema”(hör! se 5 Mos 6:4-9) att dessa ord som jag idag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Om en from jude gör så, bör också en from kristen (du!) göra så.
Många lägger bibelord i hjärnans ”hårdisk”. Där blir orden så hårda och kalla. Man slår dem i huvet på varandra, Nej, stoppa ned bibelns ordfrö i hjärtat och vattna dem med bön. Då flyter de ut genom blodomloppet och påverkar armar och ben, fingrar och tår och sedan stiger de åt huvudet, ty vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Och hjärtat kan inte låta bli att gnola, tralla, sjunga och jubla. Det får man göra på denna söndag JUBILATE!
I dagens evangelium finns två varma men också skarpa ord av Jesus som vi ska stanna inför. De kan antingen ge hjärtvärme eller huvudvärk! Jesus säger:

Jag är vägen, sanningen och livet.
Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

De som får huvudvärk av detta ord säger: Detta är ett ord som Johannes lägger i Jesu mun. Jesus kan inte mena att han är enda vägen. Det finns ju många vägar till Gud. Gud är allas pappa och han öppnar fadersfamnen mot alla. När de sagt detta känner de sig kärleksfulla, toleranta och behöver inte oroa sig för hur det ska gå för andra. Och kommer huvudvärken tillbaka finns ju alltid Alvedon. Sov gott!
Johannes får hjärtvärme av detta ord. Det är Jesus som lägger dessa ord i Johannes hjärta. Han hör Faderns röst. Precis som Fadern presenterar sig för Mose med namnet JAG ÄR (2 Mos 3:14), presenterar sig Jesus för Johannes och oss: JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET… Helig Ande tänder kärlekseld i honom. Nu har han fått något spännande att berätta om.

JESUS ÄR VÄGEN!
Inte motorvägen som stressar oss. ”Du skall inga andra bilar hava framför dig”. Nej, det är körförbud på VÄGEN. Gud, ditt folk är vandringsfolket. Vi parkerar vår status. Hittar skogsstigen. Vi får andas ut det unkna och andas in friskhet, hälsa … En övermåttan härlig väg! Vi vandrar lugnt och stilla. Får tid med begrundan. Får tid med förtroliga samtal med Jesus. Ty hela vägen går han med oss. Vi är Vägens folk. Vi är inte framme eller färdigfrälsta. Det finns alltid mer att upptäcka, erfara, begrunda, mogna i. Men vi hittar en rätt färd genom livet.

JESUS ÄR SANNINGEN.
I hans närhet befrias vi från livslögner, falskhet, hyckleri. Sanningen tar sällskap med Ljuset. Sänd ditt ljus och din sanning. Sanningen och Ljuset leder mig till Guds heliga berg – till Golgata. Där lyfts skuldbördorna av. Vi hittar Guds barns härliga frihet. Och vi kan få gå in till Guds altare, till Gud som är min glädje och fröjd. Och där får vi vara med om något som vi aldrig trodde vi skulle klara av: Vi får tacka Gud på harpa (Psalt 43:3-4).

JESUS ÄR LIVET,
Det riktiga, det friska livet. Vi får liv och liv i överflöd (Joh 10:10). ”Jag vill sjunga om min vän, Frälsaren, som själv är livet. I hans död är slutligen dödens onda helt fördrivet. Herre Jesus Krist, Guds Son, dig jag väntar nåd ifrån (Sv Ps 472:3)-
Men sedan ger Jesus oss chockordet: Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han kunde ha sagt: Alla kommer till Fadern genom att följa mig. Men säger INGEN. Han säger det starkt, rakt. Med smärta i rösten. Vi måste stanna till, tänka till. Jag kan gå miste om Livet! Och människor omkring mig kan gå miste om Livet. Nådens helge Ande vill störa min sömn. Kyrie eleison!
Jag slutar att vända ryggen åt Jesus. Jag vänder helt om och ser hur han ser på mig. Jag hör hur han säger: Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De skall aldrig någonsin gå förlorade och ingen skall rycka dem ur min hand (Joh 10:27-28).
På den vägen får vi en spännande uppgift:

Den som tror på mig skall göra de gärningar som jag gör
och ännu större, ty jag går till Fadern

Har du erfarenhet av det? Apostlarna hade det. Apostlagärningarna är berättelsen om de stora gärningar Jesus gjorde genom sina apostlar. På många håll i världen har man den erfarenheten. Evangeliet sprids mer än någonsin tidigare i många länder. Men händer det i Sverige? Jesus vill det! Han vill att du skall leva rikt. Bli himmelrika redan nu. Fortsätta att göra Jesu gärningar. Vi får vara med om att resa upp och upprätta människor.  Hur kan det bli möjligt? Jesus förklarar:Ty jag går till Fadern
Jesus går till Fadern och sätter sig på den himmelska tronen. När Jesus levde här på jorden kunde han bara umgås med en liten grupp åt gången. Nu har han del i Guds makt. Han är lika närvarande överallt där det finns någon som tror på honom. ”Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu” (Sv Ps 359:3). Jesus är oerhört engagerad i vad som händer med oss. Ty något händer med den som tror? Vad då?
Den som tror på mig blir ni som ber.
Den som tror placeras in i en bönegrupp. Jesus vill använda oss här på jorden som sin kropp. Vi tillsammans får utföra Jesu gärningar. Vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra. Fadern utför sina gärningar genom Jesus. Jesus utför sina gärningar genom oss som är hans kropp. Han ser oss. Han talar ord av kärlek. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Han säger så efter vår text idag. Han ber för oss. Jag skall be Fadern och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid, sanningens Ande.
Och allt detta skall åstadkomma att
 Fadern blir förhärligad.  Vilken mäktig Gud vi har!!
Och nu fortsätter vandringen, fördjupningen, nyfikenupptäckterna i Sångpostillan, årg 2, fjärde söndagen i Påsktiden, i boken sid 213, eller på bibelskolan.com/Sångpostillan. Tryck här
Vi ses och hörs!


Bengt Pleijel 89+onsdag 6 april 2016

inför tredje söndagen i Påsktiden

Vi träffar fåraktiga får på söndag. Och lamm som bräker och bråkar. Och vargar som är sugna på lammkotlett till söndagsmiddag. Plötsligt dyker det upp en herde som tröstar med käpp och stav. Och dukar bord och bjuder på måltid. Och smörjer med olja så att livet går som smort. Och alla vilar, plaskar med fötter i vatten och andas frisk blomdoft från gröna ängar.
Vilken underbar österländsk idyll! Men vad säger detta till ”nutidsmänniskan” som surfar och twittrar och mejlar och bloggar och kan allt utom…
Jag gick in på Google och skrev: ”får och vargar i Ljungskile”. På 30 sekunder fick jag över 30.000 träffar. Vad det nu betyder? Jag skrev ”herdar i Ljungskile”. Inget napp. Ingen herde sa något. Google pratade om annat. Men herdar finns ju – kyrkoherde, pastor, minister (= ett finare ord för tjänare) Fast nu är de på väg bort. Bort från Ljungskile , det äLSK-värda samhället med den charmiga gågatan. De har förmodligen hört ropen ur djupa dalar från borttappade och förlorade lammungar. En landar och letar efter dem i en dal som heter DALsland. En annan i en Anne dal.
Men ”pängsionärer” finns ju. Himmelrika sådana! En grupp ungdomar, ett tjugotal, i övre lammåldern, bad mig komma och tala om Gud. Gubbe 89+ pratade en timme om Gud och sånt. Ingen somnade. Veckan innan hade de bett ”herdes-mannen” Olle, 90+, komma till dem. Det våras för Ljungskile. Gamla, unga nu lovsjunga …
Tredje söndagen i Påsktiden handlar om DEN GODE HERDEN.

  • Hesekiel (34:23-31) ger oss framtidsvisioner om Herden som skall komma. Läs! Tänk till: Vad bra det kan bli om herden får göra som han vill för oss och med oss.
  • Den anonyme författaren av Hebreerbrevet berättar om fårens herde, Jesus. (i Hebr 13:20-21). Han har segrat över död och djävulskap. Han skall styrka oss i allt gott, skriver han. Han förnyar, förvandlar och förfriskar vår VILJA. Då får vi kraft att vilja välja vad Han väljer att vilja för oss.Tänk till: Behöver våra ögon öppnas så att vi ser att vår förfärlighet är så stor att vi behöver Hans HÄRLIGHET?
  • Johannes berättar (i Joh 10:11-16) vad han hört att Jesus säger: JAG ÄR DEN GODE HERDEN. Fem ting kännetecknar den gode Herden:

1. Herden GER SITT LIV FÖR FÅREN. Herdelivet var tydligen inte någon idyll. Han satsade liv och kraft för att rädda fåren.

Tänk till: Är det så illa med oss och är det onda så farligt att det behövdes kamp och blod och kors och död för att vi ska få hitta LIVET?

2. Herden ÖVERGER INTE FÅREN. Han varken flyr, flyttar eller låter sig skrämmas av den stora, stygga vargen. Han skrämmer bort den med käppen, en klubba som han drämmer till mot den onda vargen. Och han tröstar oss med staven. Den har en klyka upptill (som en biskopsstav). När lammungen ramlat ner i bergsklyftan, fångar herden upp den med staven. Och både lamm, får, tacka och bagge känner sig tröstade och trygga av herdens käpp och stav.

3. Herden RUSTAR och rastar resten. Och ger fiendekännedom och vapenkännedom. Fienden heter Djävulen, världen och vårt eget kött. Adress, se nedan om du vill träffa dem.

Vapnen är 1.GUDS ORD (”ett ord kan honom fälla”, Sv ps 237:3), 2. MÅLTIDEN, se dagens psalm, Psalt 23:5 där fienden bara står och tittar på och ingenting kan göra. 3. RUSTNINGEN som vi dagligen tar på oss ”under ständig bön och åkallan och bön i Anden” (se Ef 6:10-21, Fb15). Tänk till: Viktigt med fiendekännedom och vapenkännedom!

4. Herden KÄNNER fåren och fåren känner honom. Men han säger på ett annat ställe ”dem känner jag inte” (se Matt 7:21-23). Varför? Jesu yrke är att vara frälsare. Han känner bara dem som han fått dela en nöd med. Precis som vi. Vi är bekanta med många. Men vi känner bara dem om vi fått dela deras nöd, smärta, sorg, oro… Herden gläder sig då han får ta hand om oss. Han vill inte vara ”arbetsbefriad. Dagens Psaltarpsalm 23 påminner oss om den förTROliga gemenskapen med honom som Psalt 25:14 talar om. Lägg märke till i Psalt 23 att orden han, han, han, han byts mot du, du, du … Det händer när det svartnar för ögonen och det stora mörkret slår till. Jag är inte ensam då. Du är med mig. Jämför Klagovisorna 3 som börjar med 21 anklagande och bittra han, och som mynnar ut i du, du, du… Och i sången ”din trofasta kärlek aldrig oss lämnar, den är ny varje morgon … (Sv Ps 704).

5. Den gode Herden bjuder på fest. GLÄDJENS HERRE dukar ett bord för oss. Det är han som är värd. Han är inte en tillfällig gäst som kommer och går. Herden är min Herre. Jag sjunger så: ”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag” (jfr Sv Ps 295:1).

Där kan mycket hända:
- Vi lär oss att upphöja varandra. Människan bredvid mig är hedersgäst!

- Vi slutar nedvärdera oss själva. Vi möter Kristus – DEN SMORDE – som smörjer oss med olja till kungabarn. Ger oss en sund självbild. Jag är det största man kan bli – Guds barn.

- Jag tappar ängslan för vad folk skall säga. Folk må stå där och titta på och undra, men som gäst hos glädjens Herre är jag trygg. Tryggare kan ingen vara.

- Vid måltiden fyller han vår inre bägare, vårt hjärta, av liv och liv i överflöd. Och vad hjärtat är fyllt av det talar och sjunger munnen.

- Den gode Herden sänder oss ut till en värld, där stora risker väntar (Sv Ps 287:1 Men jag går inte ut ensam. Två vänner skickar han med: GODHET och NÅD skall följa dig.Den för-TRO-liga gemenskapen fortsätter.
Försök nu lyssna in herdepsalmens budskap till just dig:

  När jag får vara din Herde kommer ingenting att fattas dig. Jag låter dig vila i min kärlek och slappna av där. Du får andas ut din sorg och  saknad  och andas in mitt liv, min hälsa, min friskhet.
    Jag för dig till vatten där du finner ro. Kom till mig och du ska finna vila. Kom till mig och drick. Min källa har vatten så det räcker.  Jag upplivar din inre människa. 
   Jag ger dig ny kraft och spänst åt dina trötta tankar. Jag leder dig på rätta vägar. Jag leder dig inte alltid på lätta vägar. Det vore inte bra för dig. Men jag hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet.
   I dödsskuggans dal, i allt mörker och alla svårigheter som kan drabba dig, där är jag med dig.  Jag ställer mig där hos dig.  Jag är där med min tröst och min kraft. Sträck ut din hand ... Idag skall du vara med mig!
   Jag bereder för dig ett bord, där du tar emot mig i den heliga nattvardens kärleksmåltid. Där finner du vila och tröst i din sorg. Jag smörjer ditt huvud med olja och kröner dig till himmelrikets kungabarn. Jag låter din inre bägare flöda över så att den fylls med liv och liv i överflöd. 
   Gårdagarna tar jag hand om. När du ser dig tillbaka ser du endast de två vännerna Godhet och Nåd, som följer dig. Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.  

Din Herde BETESMARKER för lamm, får, tacka och bagge finns på bibelskolan.com. HIMMELSKT SÖNDAGSGODIS finns där på första sidan.
På BENGTS ÅTEVÄNDSGRÄND adresslista 8 – VISDOMSPÄRLOR ”Behövs omvändelse när alla säger att jag duger och är så bra?” Där blir du bl.a presenterad för ”djävulen, världen och vårt eget kött”. Tryck här

Adresslista 13 - SÅNGPOSTILLAN andra årgången, Tredje söndagen i Påsktiden, tryck här.  Boken sid 207.
Där kan lamm, får, tacka och bagge få personligt umgänge med den gode Herden.
Vi möts där

Bengt Pleijel 89+

Skriva ut